ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

LEDEREN

aNNONcetegNiNg

dansk Blad Service apS

Vestergade 11 A, Postboks 16,

5540 Ullerslev, tlf. 70 70 12 25

info@danskbladservice.dk

– hvortil alle spørgsmål

vedr. annoncer bedes rettet

Udgivet af

ADHD-foreningen

Rugårdsvej 101 . 5000 Odense C

Tlf.: 70 21 50 55 . Fax: 63 13 42 60

E-mail: info@adhd.dk . www.adhd.dk

KONtORtid:

Mandag - fredag 10-12 og 13-15. Onsdag lukket.

RÅdgivNiNg:

Telefon: Socialrådgiver Lotte Baun tirsdage og

fredage kl. 15-18 på tlf. 53 11 21 68

Mail: Socialrådgiver Henning Mouridsen på

adressen: socialrdg@adhd.dk

fORMaNdSKaB

Formand Jette Myglegaard

E-mail: formanden@adhd.dk

Tlf. tid for medlemmer på

tlf. 21 14 25 27 kl. 18-20

25. august, 27. oktober, 15. december

Næstformand Jan Høj Sørensen

Tlf. tid for medlemmer på

tlf. 40 13 94 92 kl. 18-20

30. juni, 29. september, 24. november

aNSvaRSHaveNde RedaKtØR

Anne Worning

dagLig RedaKtØR

Anja Jakobsen

Redaktionen modtager gerne artikler til bladet

på mail: redaktionen@adhd.dk

Artiklerne i bladet står for forfatternes egen

regning og udtrykker ikke nødvendigvis

redaktionens eller foreningens holdning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

i indsendt materiale og til at publicere

udvalgte artikler på ADHD-foreningens hjemmeside:

www.adhd.dk

tRyK

Glumsø Bogtrykkeri A/S

ISSN 1604-1186

Oplag: 5900

deadLiNe for blad nr. 4/2009

28. juli 2009.

Udkommer september/oktober

adHd StÅR fOR

Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Diagnosen findes i det amerikanske

diagnosesystem DSM-IV. ADHD

indebærer, at der er afvigelser inden

for områderne opmærksomhed, aktivitet

og impulsivitet.

Informationer om foreningen –

se side 45.

Forsidefoto:

Ud af mørket

Foto: Modelfoto

nummer 3 | juni/juli 2009 | ADHD-foreningen

Nye og anderledes

forældrekurser

side 8

Konference

side 7

Jette Myglegaard,

formand

Globaliseringen er over os. I dagens Danmark er ordet globalisering et af de

ord, der hitter hver eneste dag i medier, og alle steder hvor mennesker er samlet.

ADHD er, som jeg tidligere har været inde på, heller ikke afgrænset af hverken

sprog, møntenhed, kultur eller politisk overbevisning. ADHD behøver ikke

vise pas ved grænseovergangene. ADHD er allestedsnærværende med alt,

hvad det indebærer. Det giver derfor også god mening at samle kræfterne for

at bedre vilkårene for mennesker med ADHD.

Det er derfor også med stor glæde og en vis stolthed, at vi nu kan præsentere

ADHD Europe. Fra Danmark har vi konstruktivt deltaget i opstarten af

samarbejdet med de øvrige europæiske lande siden et ydmygt møde i en lobby

i Dublin i 2005. Her var en anden konference målet for fremmødet, men samhørigheden

blandt organisationerne gjorde hurtigt klart, at ADHD har brug

for en stærk og samlet stemme i Europa. Arbejdet har pågået siden med opbygningen

af organisationen og legalisering af organisationen i EU.

I april 2008 blev organisationen officielt stiftet med 12 medlemslande, og

i oktober samme år lanceredes hjemmesiden: www.adhdeurope.eu. I 2009 er

der 27 medlemmer fra 19 lande. På den 2. Internationale konference i Wien i

maj, var ADHD Europe repræsenteret med en meget velbesøgt stand. Der var

1700 deltagere på konferencen, og rigtig mange var forbi standen og fik en

folder om organisationen. Samtidig var det lykkedes for en arbejdsgruppe at

færdiggøre en undersøgelse blandt medlemsorganisationerne om diagnosticering

og behandling af ADHD. Flot arbejde som viser noget om udbredelsen

og om forskelle i problemstillingerne landene imellem. Endelig blev der skabt

kontakt til yderligere 3-4 lande, som vil blive nye medlemmer indenfor kort

tid. Med udsigt til at nå en repræsentation på op til 23 lande er ADHD Europe

en meget stærk paraplyorganisation. Formålet er at forsvare og forbedre rettighederne

for mennesker berørt af ADHD gennem større offentlig bevidsthed

om ADHD og gennem påvirkning af beslutningstagerne i EU.

Allerede i 2005 færdiggjorde pionererne i organisationen et såkaldt Green

Paper on improving Mental Health, (forslag til regeringen om optimal indsats

i forhold til ADHD). Lige nu arbejdes der i ADHD Europe på at lave en konference/høring

i EUparlementet, som forventes at kunne finde sted tidlig efterår

2010.

Viden og opmærksomhed er to meget vigtige ingredienser, når det handler

om forbedring af forholdene for mennesker med ADHD. ADHD Europe gør et

stort arbejde her, og kan vi få lidt politisk medvind via vores deltagelse i EU

her, er det bestemt kærkomment.

Hvad angår opmærksomhed, er der også her skabt rammer for en fælles

indsats i Europe. Uge 39 er udnævnt til ”Awareness Week” (ADHD-ugen) i hele

Europa, hvilket betyder, at der overalt vil være aktiviteter, der øger opmærksomheden

ADHD.

Har du tænkt dig at bidrage med selvstændige aktiviteter i ADHD-ugen, så

fortæl os gerne om det på: info@adhd.dk

Du er også velkommen til at kontakte din lokalforening: se www.adhd.dk

Hav en rigtig god sommer.

I N D H O L D s f O r t e g N e L s e

Kontingentindbetaling 2009 .................................4

Nyt fra foreningen..........................................................5

Sebastian, Chapper og ADHD ................................6

Konference • Noget særligt til kaffen ...........7

Forældrekurser ..................................................................8

Direktørens klumme ..................................................11

En mor fortæller ............................................................12

Læsehesten .......................................................................15

Den kommunale sagsbehandling ...................17

Man skal ikke tro en ugle er en papegøje .19

ADHD Ugen .......................................................................20

Fra tanke til succes ......................................................21

De sociale sider ..............................................................22

Blandede bolcher ..........................................................25

Det skrev avisen.............................................................27

Vanskeligheder i skolen kan afhjælpes .......29

Tips til teenagere ..........................................................31

Unge i døgnkontakt med kommunen ........31

GUU/GUA ............................................................................33

Opdatering af medlemsinformationer ......33

Lokalafdelinger ...............................................................35

ADHD-foreningen ........................................................45

3

More magazines by this user
Similar magazines