ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

FORÆLDREKURSER

Samtidig er det ofte sådan, at børnene diagnosticeres,

før forældrene overvejer, om de

også skal have en diagnose. Det kan være vanskeligt

for familier med ophobning af ADHD

at håndtere de daglige udfordringer på bedst

mulig måde. Derfor har dette kursus fokus på,

hvordan forældre, der selv har ADHD, bedst

kan håndtere deres egen ADHD i forhold

til opdragelse og omsorg af deres børn

med ADHD. Hvordan kan familiens særlige

kompetencer beskrives, og hvordan

kan de positivt anvendes, når en familie

med ADHD skal fungere som et system,

der kan fungere i en dagligdag, som ofte

kræver megen planlægning og struktur?

Målgruppe: Forældre i familier, hvor

mindst en af de voksne og et af børnene

har ADHD.

Formål: At anvende og udvikle viden fra

familier med ADHD, som kan anvendes produktivt

til at skabe de bedste udviklingsbetingelser

for hele familien.

Forberedelse: Alle i familien skal tænke

over, hvordan deres familie ser ud som

system – hvad fungerer godt, hvordan undgås

kaotiske situationer, og hvad er det, som

går galt, når situationerne alligevel udvikler

sig negativt?

Metode: Kurset er organiseret som en

form for fremtidsværksted, hvor første del

handler om at tydeliggøre de særlige vanskeligheder,

som familierne oplever. Dernæst

skal alle de konkre-te handlinger – det

familier allerede gør – kortlægges. Sidste

TILLÆG TIL

KURSUSKATALOG 2009

ADHD-foreningens kursuskatalog 2009

fase består af to dele: først skal ønskerne

italesættes – hvordan ville familierne ønske

det så ud? Dernæst skal der produceres idéer

til, hvordan disse ønsker kan opfyldes. Alle

familier skal som afslutning vælge tre muligheder

for at skabe forandringer, som kan

omsættes i den konkrete dagligdag.

Underviser: Jenny Bohr

Kursusdata: 3 lørdage i København: 26. september,

31. oktober, 28. november 2009, alle

dage 10-16

Pris: 4.500 kr. inkl. forplejning

det værste de kan sige er:

”tag dig dog sammen…”

Kursus nr. e 1409

Familier med ADHD er også familier med

konflikter – ofte flere end gennemsnittet.

At tilrette-lægge sit familieliv struktureret

og i faste rammer er en betydelig hjælp til

at minimere og styre disse konflikter. Men

i takt med, at børnene bliver større, kræver

beslutninger om struktur, regler og faste

rammer større og større aktiv demokratisk

deltagelse af børnene. At samarbejde med

9

More magazines by this user
Similar magazines