seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

si.folkesundhed.dk

seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

indsats ses derfor som en grundlæggende forudsætning for, at forældrene

kan komme til at støtte deres barn bedst muligt i den svære situation.

Perspektiver

En gennemgående konstatering i flere af artiklerne er, at der fortsat mangler

viden om fænomenet seksuelle overgreb, såsom: Hvilke signaler skal

vi være opmærksomme på? Hvilken betydning har det for barnets udvikling,

og hvordan skal vi forholde os, når vi opdager, at et barn har været

udsat for seksuelle overgreb? Mange steder mangler der ligeledes handleplaner

for, hvad man konkret skal gøre, hvis et barn eller en ung udsættes

for overgreb. Det er der behov for, netop fordi de professionelle ofte er

usikre på, hvad de skal gøre, når de opdager, at et barn har været udsat for

seksuelle overgreb.

Det understreges i en del artikler, at det er meget afgørende både for at

opdage det seksuelle overgreb og for den efterfølgende indsats, at indsatsen

sker i et tæt samarbejde med de lokale sociale myndigheder, og at det sikres,

at de professionelle, der arbejder med børn og unge, har en faglig viden

om seksuelle overgreb.

Der er således en del undersøgelser, der peger i retning af, at personalet

børneinstitutioner og skoler ikke er tilstrækkeligt rustede til at opdage

og forholde sig til seksuelle overgrebbørn og unge. En helt central

opgave er derfor, at det igangværende arbejde med at udarbejde undervisningsmateriale

til disse faggrupper bliver implementeret på de respektive

grunduddannelser som obligatorisk undervisningsstof.

Endvidere er der et klart behov for kvalificerede behandlingstilbud

ved uddannede psykologer, som har den nødvendige ekspertise på området.

Der er behov for en behandlingsmæssig indsats til såvel de børn, der

har været udsat for seksuelle overgreb og deres familier, som til krænkerne.

Det gælder også, selv om børnene og de unge er anbragt uden for hjemmet,

da personalet på en døgninstitution ikke nødvendigvis har den tilstrækkelige

uddannelse eller ekspertise, ligesom der ikke altid er knyttet en psykolog

til døgninstitutionen. Der er desuden et stort behov for, at de eksisterende

behandlingstilbud dokumenterer deres erfaringer og effekten af behandlingen

samt formidler deres viden om nødvendigheden af den behandlingsmæssige

indsats.

16

More magazines by this user
Similar magazines