seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

si.folkesundhed.dk

seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

2 Barnlig seksualitet og

seksuelle overgreb

børn

Af Katrine Zeuthen

Viden om den barnlige seksualitet er vigtig i forhold til arbejdet med

børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, da denne viden er en

forudsætning for at forstå, hvordan det seksuelle overgreb forhindrer

barnet i at udvikle sin sanselighed på barnets præmisser.

Den infantile seksualitet hos Freud

Barnets seksualitet udvikler sig i relationen mellem barnet og de nære

voksne, der omgiver det i dets opvækst. Derfor er det vigtigt, at vi forholder

os til, hvad barnlig seksualitet er, og hvordan vi bedst støtter barnet i

en sund og naturlig udvikling af dets seksualitet.

Psykoanalysens grundlægger, Sigmund Freud, interesserede sig for

seksualitetens psykologiske betydning. Blandt andet afdækkede han i sit

kliniske arbejde sammenhængen mellem nervøse lidelser og patologiske

personlighedsforandringer og undertrykt og frustreret seksualitet. I sin teori

om den infantile seksualitet fastholdt Freud, at barnet har en seksualitet, og

at den er grundlaget for den voksne seksualitet. Og Freud argumenterede

for, at det var nødvendigt at beskæftige sig med den barnlige seksualitets

udvikling, eftersom denne udgjorde et vigtigt fundament i menneskets

samlede psykiske sundhed (Freud 1905).

Det var med opgivelsen af forførelsesteorien i 1897, at Freuds infantile

seksualteori begyndte at tage form, og diskussionen om, hvorvidt børn er

i stand til at fortælle sandfærdigt om seksuelle overgreb, eller om børn kan

konstruere falske erindringer om sådanne hændelser, kan spores helt tilbage

til denne del af den psykoanalytiske teoris udvikling (Zeuthen 2002).

18

More magazines by this user
Similar magazines