seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

si.folkesundhed.dk

seksuelle overgreb mod børn og unge - Statens Institut for ...

traumet bryder med alle individets forventninger til og erfaringer med

virkeligheden.

Når en voksen krænker et barn seksuelt, udsættes barnet for en uforståelig

hændelse. Barnet har ikke mulighed for at forstå den voksnes handling

på en måde, der giver sammenhængende mening, fordi overgrebet ikke

kan forbindes med andre hændelser eller relationer i barnets hverdag.

Derfor kan den voksne give overgrebet en betydning, der udelukkende er

på den voksnes præmisser, hvilket blandt andet bevirker, at betydningen af

barnets kropslige registreringer i forhold til overgrebet bliver dikteret af

den voksne. Man kan sige, at barnet modtager stimuli passivt, samtidig

med at overgriberen over for barnet definerer barnet som aktivt. Fordi barnet

er under udvikling og samtidig udsættes for noget, der ikke stemmer

overens med barnets udviklingsmæssige kapacitet, vil det seksuelle overgreb

få en psykisk betydning som et brud. Barnet vil forsøge at kompensere

for bruddet ved med sin fantasi at gøre overgrebet til noget, der kommer

indefra, og på den måde forsøger barnet at opretholde en følelse af kontrol

over den uforståelige ydre verden og en følelse af sammenhæng i sit indre

(Botella 2005). Således forhindrer det seksuelle overgreb barnet i at udvikle

en realistisk skelnen mellem dualiteter som indre og ydre, aktiv og passiv,

frivillighed og tvang, lyst og ulyst, en skelnen, som netop har som

funktion, at barnet i takt med sin udvikling kan etablere en realistisk og

nødvendig oplevelse af sin plads i verden og mulighed for at færdes i den

på sine egne præmisser.

Det misbrugte barn kan have svært ved at give sin sansning en realistisk

betydning, hvilket blandt andet kommer til udtryk i det kliniske arbejde

med disse børn. Barnet kan have svært ved at vurdere kilderne til sin

egen sansning og den kvalitative oplevelse af den. Kommer sanseoplevelsen

fra det indre eller fra det ydre, fra barnet selv eller fra den anden, gør

det ondt, eller er det rart, er det intenderet eller tilfældig? Med andre ord

ved barnet ikke, hvad sansningen er, hvordan den føles, endsige hvad den

betyder. Dette kommer til udtryk ved, at barnet ikke har en realistisk oplevelse

af smerte eller berøring, og barnet kan have svært ved at vurdere andres

oplevelse af smerte og berøring, fordi den psykiske betydning af sansningen

har fået betydning udefra (Køppe og Zeuthen 2006).

28

More magazines by this user
Similar magazines