Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

dankirke.be

Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

Kirkebladet

Vor Frue KirkeDen Danske Kirke i Bruxelles

Stage

i kirken

Nr. 2 • 2013 • 36. årgang

Ny præst

vej


Kolofon

Kirkebladet udgives af Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor

Frue Kirke Redaktion Jørgen Flensted-Jensen (ansvarshavende),

Pia Bech, Bo Nygaard Larsen Layout Bo Nygaard Larsen

Tryk Glumsø Bogtrykkeri Næste nummer udkommer den 1.

juni Deadline den 1. maj Stof sendes til dankirke@dankirke.

be

Den Danske Kirke

i Bruxelles

Vor Frue Kirke

Rue Washington 27-29

1050 Bruxelles

www.dankirke.be

Præst

Jørgen Flensted-Jensen

Tlf 0474 38 33 61

E-mail j.flensted@hotmail.com

Ungdomsrådgiver

Vakant

Assistent

Ann-Sofie Jensen

Bidrag

Ønsker du at støtte Den Danske Kirke,

Vor Frue Kirke, modtager vi med tak

bidrag følgende konti

Belgien | KBC 736-0018837-83

(IBAN BE14 7360 0188 3783

BIC KREDBEBB)

Danmark | Danske Bank Reg.nr. 4400

Kontonr. 4400 373213 (BIC/SWIFT

DABADKKK) IBAN DK57 3000 4400

373213

Mærk indbetalingen ”Bruxelles

2

Menighedsråd

Kirkebladet

Vor Frue KirkeDen Danske Kirke i Bruxelles

Stage

i kirken

Formand

Torben Toft Tlf 0496 95 33 86

Næstformand

Kirsten Lund Tlf 065 82 32 91

Kasserer

Lene Graversen Tlf 02 688 12 89

Sekretær

Karin Bundgaard Tlf 02 734 37 15

Thomas Bardram Tlf 0473 92 16 50

Lone Højen Tlf 0478 67 42 68

Poul Skytte Christoffersen

Henrik Werner Hansen

Suppleanter

Lene Villadsen, Mogens Henriksen

Président de l’asbl Jens Ring

Nr. 2 • 2013 • 36. årgang

Ny præst

vej

Trésorier de l’asbl Leif Hein Jørgensen

Secrétaire de l’asbl Torben Toft

Den Danske Kirke i

Bruxelles er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

www.dsuk.dk


Overblik

Koncert med

Poul Krebs

Poul Krebs giver koncert i

Bruxelles. Læs mere side 30

Forårets program for

ungdomsklubben er klar 11

Klaus Bondam skriver

sin faste klumme 15

Velkommen til Mogens

Vor Frue Kirke har fået ny

præst. Han hedder Mogens

Bering Rasmussen. Læs

mere side 20

3


Klummen

Tanker om bibel

og kristendom


Det er en ret udbredt misforståelse,

at Bibelen kun kan fortolkes og forstås

af særligt uddannede folk, som

præster eller lærde folk et universitet.

Det er ikke rigtigt, for Jesus talte til almindelige

mennesker, til fiskere og håndværkere,

til toldere og folk med arbejdstøjet

såvel som til de skriftkloge i templet.

Hans undervisning var ikke møntet

særlige grupper, men dig og mig som vi

nu engang er. Kristendom skal derfor ikke

gøres til en indviklet affære med mange

spidsfindigheder.

Lad mig tage et enkelt eksempel:

Jesus fortalte mange lignelser, blandt andet

den, hvor han siger: „Jeg er vintræet,

I er grenene”. Jeg tror, vi alle umiddelbart

forstår, hvad der menes. Nemlig, at vi er afhængige

af ham ligesom grene et vintræ.

Der behøves sådan set ikke flere forklaringer.

Men samme tid er vintræet også et

billede en ægte menighed, hvis forskellighed

illustreres ved billedet om de mange

grene, kviste og måske også ganske spinkle

skud. Det vil sige, at den kristne menighed

ikke kun er en organisation eller en institution,

men en organisme ligesom et træ.

Det vil sige noget levende – noget, der er

i bevægelse, noget, der kan udvikle sig og

vokse.

Kort sagt noget, der ikke er statisk.

4

Så bliver kirken en levende menighed og

ikke golde mursten, men et sted, hvor Gud

lovsynges og tilbedes, og hvor troen næres

og styrkes.

Naturligvis er kristendom en personlig

sag, men det er altså også en del af et større

fællesskab, hvor vi som enkeltmennesker

hører til sammen med andre og med Jesus

Kristus. Det fællesskab kalder vi menigheden

eller kirken.

Lad os derfor blive i det fællesskab med

de svagheder og brist, som en kirke har,

men som det sted, vi kan søge energi og

mod til at gå ud i hverdagen og leve livet

som et Guds barn. Med det ønske for Den

Danske Kirke her i Bruxelles siger Kirsten

og jeg tak for de måneder, vi fik lov at være

vikarpræstepar for denne kirke.

Tekst

Jørgen Flensted-Jensen

Foto

Bo Nygaard Larsen


Slottet Slottets urtehave

Bastionen Værelse

Sommer Dragsholm Slot i Odsherred

Gourmetophold kr. 1.695 pr. person

5-retters menu i Slotskøkkenet, overnatning og morgenmad

Forårs- eller sommerophold kr. 1.195 pr. person

3-retters menu i Spisehuset, overnatning og morgenmad

Besøg os dragsholm-slot.dk

Dragsholm Slot · Dragsholm Allé · 4534 Hørve

Telefon: +45 59 65 33 00 · info@dragsholm-slot.dk · www.dragsholm-slot.dk

5


Det sker i kirken

Sankt Hans

den 23. juni kl. 17.00

Der vil som altid være boder med godt at

spise og drikke, pølseboder –og vinbar, cafe

med kaffe og hjemmebagt kage, slikbod,

bodudsalg, bagning af snobrød og forskellige

børneaktiviteter. Det er ikke tilladt at

medbringe madkurv eller egne drikkevare.

Legegruppen

6

Legegruppen er et mødested

for børn (0-4 år)og deres

forældre – et sted til leg, snak

og hygge.

Kom i kirken tirsdage

kl. 10.00-12.00.

Der kan købes frugt samt

kaffe/the


Det sker i kirken

Torsdag den 18. april kl. 20.00

Et blik hans liv og lidt om hans tanker

og skrifter.

I år er det 200 år siden den verdensberømte danske

filosof blev født, og det markerer vi med to indlæg

af folk fra kirkens egen kreds: Michael Sørensen og

Jørgen Flensted-Jensen

Cembalo

fra Canada

Søndag den 26. maj kl. 17.00

Søndag den 26. maj kl. 17.00 giver Ewald Demeyere koncert cembalo i kirken. Ewald

Demeyere spiller værker af J.Ph. Rameau, Cl.B. Balbastre og J. Duphly. Han har studeret

det Koninklijk Conservatorium Antwerpen. I 2007 grundlagde han barokorkesteret

Bach Concentus, med hvilket han har indspillet flere plader.

Koncerten er organiseret af foreningen Les Amis du Clavecin (cembaloens venner),

som hvert år organiserer en koncertrække for cembalosolister i forskellige kirker over

hele Belgien.

Kierkegaard

1813-2013

7


Vi fejrer 40

succesfulde

skoleår!

Vi forbereder

eleverne fremtiden

- både hjemme og

i udlandet

• En nordisk skole i Bruxelles med 400

elever i alderen 2-19 år.

• Børnehave, grundskole,

IB-program* og kostskole.

• Modersmålsundervisning samt

undervisning engelsk, fransk og de

nordiske sprog.

• Et bredt udbud af fritidsaktiviteter.

• De danske læseplaner, Fælles Mål, følges.

• Engagerede lærere og medarbejdere med

fokus læring og den enkelte elev.

• Ideelle faciliteter Campus Argenteuil

med den sidste nye teknologi.

• Et trygt og sikkert læringsmiljø i

naturskønne omgivelser.

www.ssb.be

* Åben for internationale elever!


Kollegium

Bo vores

Er du ung, arbejder eller studerer du i Bruxelles,

og har du brug for et sted at bo? Så

har Den Danske Kirke tilbuddet til dig.

I forbindelse med kirken driver vi Vor

Frue Kollegium. Kollegiet ligger meget

centralt i Bruxelles i en lille park med godt

25 minutter til fods til EU-institutionerne

og Grand-Place.

Kollegiet har nem adgang til offentlig

transport (bus og sporvogn). Der er nem

adgang til butikker, supermarkeder samt

barer og restauranter.

Hver onsdag er der et hyggeligt marked

Place de Châtelain, som ligger tæt

kollegiet.

Kollegiet henvender sig især til danske

studerende og praktikanter ophold i

kollegium

Bruxelles, og som ønsker en basis i et godt

fællesskab med andre danskere i byen.

Kollegiet tilbyder regulære rammer i en

bygning af en ordentlig standard, som er

godkendt til formålet af kommunen og

brandmyndighederne.

Kollegiet har 20 værelser med forskellig

indretning. Værelserne er møbleret med

IKEA-møbler.

Mere info

Tlf +32 (0)2 660 93 34

Skype dankirke.belgien

E-mail dankirke@dankirke.be

Web www.dankirke.be

9


10

Hold børnefødselsdag

i kirken

En god om nem måde at holde

fødselsdag - lej Kælderen og

haven samt adgang til køkken.

Pris: 150€.

Kontakt kirken

dankirke@dankirke.be eller

Stage

tel. 02 660 93 34

for at høre nærmere

21. – 24. maj kl. 9-16

For 7-12 år

Tilmelding til dankirke@dankirke.be senest den 15 maj.

Pris Hel dag: 30 euro • en halv dag: 15 Euro ( uden frokost )

Vi håber , at vejret bliver godt så vi kan være ude i have det meste af

dagen. Vi vil blandt andet spille rundbold, holde stjerne løb, bage kage og lave hjemmelavede

burger. Kom og vær med til nogle dejlige dage i kirken.

Program følger snarest. Hold øje med vores hjemmeside.


Ungdomsklubben

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er åben for alle danske elever

fra 5. primær og 1. & 2. sekundær og tilsvarende

klassetrin (10 -14 år); uanset, hvor man går i

skole. Klubaftenerne er altid om fredagen

– som regel hver anden eller tredje uge.

Fredag den 12. april kl. 19-22

Filmaften

Fredag den 3. maj kl. 19-22.30

Rundbold samt andre spil i haven

Fredag den 31. maj kl. 10-22.30

Stjerneløb

Fredag den 14. juni kl. 19-22.30

Sommerafslutning – grillfest

Tilmelding dankirke@dankirke.be

For betaling se

www.dankirke.be

11


we take pride in every detail

www.navercollection.dk

a K 1300 sideboard _ a K 972 coffee table design handcraft tradition luxury ha

iger gm 4106 armchair _ gm 2152 table scandinavian pleasure design wood stee

Tiger GM 4106 armstol I Design: Henrik Lehm

GM 2152 bord, AK 1300 skænk, AK 972 sofabord | Design: Nissen & Gehl mdd

Haungaard Møbler A/S har siden slutningen af 1960'erne leveret møbler til vor mange kunder i Belgien, altid med egen bil og service

medarbejdere.Vi leverer frit din adresse. Dog opkræver vi DKK 180 pr. levering i speditionsgebyr. Evt. ophejsning er for egen regning.

Vi tilbyder 10% eksportkontantrabat som dog ikke kan ydes specialtilbud og udsalgsvarer. Den danske moms skal du ikke tænke , vi

godtgør dig forskellen mellem dansk og lokal VAT, såfremt du ikke råder over en moms friholdelses attest.Kontakt os med dine ønsker og

behov - så løser vi det sammen. Team Haungaard

© www.graphite.as


Forårstilbud kirkens egen vin

Rødvin 5 Euro // Hvidvin 4 Euro

VINDUESPUDSNING

Ønsker De, at Deres

vinduer skal være

skinnende og blanke,

så ring til

FRANCKE

Rue Vallee Baily 67

1420 Braine-l’Alleud

Tlf 0476 59 04 74

Vi har mange års erfaring

og har arbejdet

for danskere i adskillige

år.

Vi taler fransk,

engelsk og flamsk

13


Kort nyt

Bliv opdateret

vores hjemmeside

Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue

Kirke, har sin egen hjemmeside. Gå ind

www.dankirke.be og bliv opdateret

, hvad der sker i kirken.

Ung i

Bruxelles

Ung i Bruxelles er et netværk for dig som

er 23+, er ny i byen, er stagiaire, studerende,

arbejder eller bare har lyst til at møde

andre unge.

Kom med mailinglisten ved at sende

en mail til dankirke@dankirke.be.

Vi mødes den første tirsdag i hver

måned forskellige caféer eller

restauranter rundtom i Bruxelles

hyggelige kvarterer.

14

Brug biblioteket

i Vor Frue Kirke

Den danske klub i Belgien står for biblioteket

i Den Danske Kirke.

Biblioteket har som sit ypperste

formål at have et stort og bredt udvalg

af dansksproget litteratur, så danskere

i Belgien kan holde sig ajour med de

nyeste udgivelser fra Danmark og fornøje

sig med gode bøger. Læs mere

kirkens hjemmeside.


Bondams Boks

I Danmark


er jeg født ...

F or en måneds tid faldt jeg over en

meget fin lille film YouTube.

Den var optaget Kulturnatten i

Esbjerg sidste år og er en dokumentation af

en såkaldt flashmob, som nogle af de unge

sangstuderende Syddansk Musikkonservatorium

havde lavet i den anledning.

Den udspiller sig i byens store Bilka.

Esbjerggenserne er midt i deres weekendindkøb,

vognene er ved at blive fyldt godt

op. Tilbudsskiltene dingler ned fra loftet

og der er varer overalt. En ung pige der

står bøjet indover køledisken begynder at

synge; smukt, klart, højt og rent I Danmark

er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg

rod, derfra min verden går. H.C. Andersens

smukke ord, som er en høj værdsat del af

den danske sangskat – og som vel nok har

en hel særlig betydning for mange af os

danske ude. Pigen overfor slutter sig til og

synger med. Hvad der ligner et ungt ægtepar

fredagsindkøb istemmer, og det

samme gør en ung mand der er ved at tage

en liter mælk ned fra hylden.

En lille pige der sidder i indkøbsvognen

er ved at tabe både kæbe og mund; aldrig

har hun set noget så mærkeligt men også

Tekst Klaus Bondam,

Institutleder, Det Danske

Kulturinstitut/Benelux

Foto Martin Bubant

smukt. Rundt omkring breder store smil

sig folk. Det var vist ikke lige det, de

havde regnet med at opleve dagens indkøbstur.

Jeg lagde et link til denne video både

min egen Facebook side – og Danes

Worldwides. Mængden af kommentarer

og ’likes’ var overvældende. Jeg bliver selv

rørt, hver gang jeg hører denne smukke

sang , men der var nu noget særligt over

denne Bilka-udgave; unge dygtige danskere,

der spreder glæde og overraskelse et

helt uventet sted.

For mig er filmem et godt eksempel ,

hvor elegant det klassiske og det traditionelle

kan gøres tidsvarende og nærværende.

Det er også et konkret eksempel

det, som kunsten måske er allerbedst til;

nemlig at overraske os med noget uventet,

noget vi ikke havde set komme, noget nyt.

Kunsten kan også få os til at se det vante

en hel ny og anderledes måde. Kunsten kan

få os til at standse op og nyde skønheden

og give rum og plads til eftertanken … og

så får kunsten mig til rigtigt at længes efter

alt det derhjemme i Danmark; – der hvor

jeg har rod, derfra min verden går.

15


Kalender

April

Tirsdag d. 2. Konfirmandlejr

Onsdag d. 3. Konfirmandlejr

Torsdag d. 4. Konfirmandlejr

Søndag d. 7. Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 9. kl. 19.30 Ung i BXL

Onsdag d.10. kl. 19.30 Au Pair aften

Fredag d. 12. kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag d. 14. kl. 14.00 Familiegudstjenste og kreativ eftermiddag

Tirsdag d. 16. kl. 17.45 Gudstjeneste i Mons

Onsdag d. 17. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag d. 18. kl. 20.00 Foredrag om Søren Kierkegaard

Søndag d. 21. kl. 11.00 Gudstjeneste

Onsdag d. 24. kl. 19.30 Au Pair-aften

Søndag d. 28. kl. 11.00 Gudstjeneste

Maj

Onsdag d. 1. Ingen au pair-aften (belgisk fridag)

Fredag d. 3. kl. 19,00 Ungdomsklub

Lørdag d. 4. kl.10-16 Konfirmanddag i kirken

Søndag d. 5. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 7. kl. 19.30 Ung i BXL

Onsdag d. 8. kl. 19,30 Au pair-aften

Torsdag d. 9. kl. 14,00 Konfirmation i Vor Frue Kirke

Søndag d. 12. kl. 11.00 Gudstjeneste

Onsdag d. 15. kl 19,30 Au pair-aften

Lørdag d. 18. kl. 11,00 Konfirmation i Mons

Søndag d. 19. kl. 11,00 Gudstjeneste (Pinsedag)

Tirsdag d. 21. kl 9.00-16.00 Stage

Onsdag d. 22. kl 9.00-16.00 Stage

Torsdag d. 23. kl 9.00-16.00 Stage

Fredag d. 24. kl 9.00-16.00 Stage

Søndag d. 26. Ingen Gudstjeneste – koncert kl 17.00

Onsdag d. 29. kl. 19.30 Au pair-aften

Fredag d. 31. kl. 19.00 Ungdomsklub

16


Kalender

Juni

Søndag d. 2. kl. 11.00 Gudstjeneste. Pastor Vicky P. Fredslund, Luxemburg

Tirsdag d. 4. kl. 19.30 Ung i BXL

Onsdag d. 5. kl. 19,30 Au pair-aften

Søndag d. 9. Ingen gudstjeneste

Onsdag d. 12. kl. 19.30 Au pair-aften

Fredag d. 14. kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag d. 16. kl. 11.00 Gudstjeneste. Pastor Vicky P. Fredslund, Luxemburg

Onsdag d. 19. kl. 19.30 Au Pair aften

Søndag d. 23. kl. 17.00 Skt. Hans Fest

Søndag d. 30. Ingen gudstjeneste

En anderledes

gudstjeneste

søndag den 14.

april kl. 14.00

En anderledes gudstjeneste

med særlig fokus børn og

under. Efter gudstjenesten

er der en lille forfriskning og

derefter er der kreativ eftermiddag

med Heidi, hvor kun

fantasien sætter grænser.

Husk hver uge

Legestue for børn og

forældre hver tirsdag kl

10 til 12

Kaffe i kirken hver torsdag

kl 14 til 16

Kom og være med til

kirkens søndagsskole

Vi har startet søndagsskole under gudstjenesterne.

Søndagsskolen er for børn mellem cirka

3 og 10 år. Under gudstjenesten går vi ind ved

siden af og hører bibelhistorier, synger og tegner

eller lign.

„Og der findes to slags engle: Almindelige

engle og skytsengle. Skytsengle

er skudt ud af kanoner. Dem er der lidt

mere fart . Og så er de ofte lidt mere

stive i håret.”

(Anne Sofie, 6 år).

Vi håber at se en opbakning, så børnene kan

høre den rigtige historie om englene.

17


Det kommende program

Onsdag den 3. april

Ferie

Onsdag den 10. april kl. 19.30-23.00

Tøseaften med chick flick film.

Onsdag den 17. april kl. 19.30-23.00

Tacoaften – vi laver meximad i kirken.

Pris: 2 Euro

Onsdag den 24. april kl. 19.30-23.00

Kreativ aften

18

Onsdag den 1.maj

Belgisk fridag. Intet program

Onsdag den 8. maj kl. 19.30-23.00

Vi laver cupcakes. Pris: 1 Euro

Onsdag den 15. maj kl. 19.30-23.00

På café i byen

Onsdag den 22. maj

Ferie

cup Au

og

Den Danske Kirke er det naturlige

mødested for danske au

pairer i Bruxelles. Vi mødes hver

onsdag til snak og aktiviteter.

Tekst Pia Bech, ungdomsrådgiver


cakes

pairer

chick flick

Onsdag den 29. maj kl. 19.30-23.00

Hvis vejeret tillader det, laver vi lækre grillede

indbagte pizzaer

Onsdag den 5. juni kl. 19.30-23.00

På tur ud i det blå.

Onsdag den 12. juni kl. 19.30-23.00

Vi tager iscafé

Onsdag den 19. juni kl. 19.30-23.00

Sidste aften. Vi griller og spiller spil

Ung i verden?

scan koden & se filmen

19


Aktuelt

Ny præstefamilie

er vej til

Vi glæder os. Det er det første, der

er at sige om os. Vi glæder os til

at møde danskerne i Belgien og

blive en del af fællesskabet omkring

den danske kirke. Den 1. juli bliver den

officielle skæringsdato for en tilværelse

mellem Horsens og Bruxelles.

Det er en familie fem, der flytter ind

Rue Washington. Vi har tre børn: Hannah

12 år, Benedikt 10 år og Karl

August , til den tid, otte år.

Min kone, Christiane, har boet i Danmark

siden 2000 og kommer oprindelig

fra Tübingen i Sydtyskland. Hun har

arbejdet som rekrutteringskonsulent og vil

forsøge at bringe sit eget lille konsulentfirma

med til Bruxelles.

Jeg selv (Mogens, 47 år) har været sognepræst

gennem 12 ½ år ved Vor Frelsers

Kirke i Horsens. Det er et stort bysogn,

som også har givet mange både ligetil og

skæve udfordringer og vel også erfaringer.

Jeg har især været glad for at være med

til at skabe kontakter til skole og kulturliv.

Under et studieophold boede jeg i Rom

den amerikanske kirke. Der tjente jeg lidt

penge ved at afløse præstesekretæren.

På den måde er tilværelsen ved en udlandskirke

ikke helt fremmed. Og jeg er

20

Bruxelles

Tekst Mogens Bering

Rasmussen, kommende

præst ved Vor Frue Kirke

jo allerede gift med udlandet og har det

indenfor hjemmets fire vægge.

Kirken skal samle

Jeg finder, at kirken skal være et naturligt

samlingssted, både for den enkelte

og for familier, sådan er målsætningen.

Rammerne er jo endda rigtig gode til det

efter købet af kirkebygningerne Rue

Washington.

Det optager mig, uanset om det er i

Danmark eller i Bruxelles, at formidle

kristendom, så den kan gives videre også

til næste generation en måde, man vil

føle sig hjemme i og udfordret af.

Den gode samtale er en central del af

at være præst, hvor der skal være plads

til alt mellem himmel og jord. Det må

også gerne være en hyggesnak med både

humor og dybde.

Det bliver der sikkert god lejlighed til

ved de mange arrangementer, som også

fremover skal foregå i Vor Frue Kirke,

både om søndagene og dagene imellem.

Jeg håber at møde så mange som muligt

allerede ved Skt. Hans-festen, hvor jeg

kommer ned for at deltage.


Heidi

Praktikanten

skriver

Heidi Søndergaard Christiansen

er praktikant ved Vor Frue Kirke.

Her skriver hun om sit indtryk af

Bruxelles og kirken

Tekst Heidi Søndergaard Christiansen

Så har jeg fået ny adresse Rue

Washington. Tænk at bo Rue

Washington og ikke langt fra Rue

Waterloo. Det lyder så fornemt.

Da jeg blev hentet i lufthavnen, og vi

kørte til kirken, var trafikken mit første

indtryk af byen. Jeg blev hentet af Jørgen

og Pia, og hvor var jeg glad for det. Hvis

der havde været et par kameler, varmt,

støjende gadesælgere og noget sand, ville

jeg have troet, at jeg befandt mig i Mellemøsten.

Men det var der altså ikke.

Nu er jeg efterhånden ved at finde ud af

at sådan er trafikken bare i Bruxelles. Den

første aften blev jeg taget godt imod af Pia,

Ann-Sofie, Kirsten og Jørgen. De stod klar

med pizza og hygge. Det var dejligt at få

sådan en vel-komst efter en lang rejse fra

Århus.

Allerede den tredje dag brød det hele

løs og der var stor fastelavnsgudstjeneste

og fest. Jeg blev kastet lige ud i en fest

med prinsesser, indianerpiger, superhelte,

fastelavsboller og sang-lege. Det var dejligt

med en fest som man kender hjemmefra.

Ved fastelavnsfesten mødte jeg de søde aupair

piger, som også tog godt imod mig.

For hver dag lærer jeg kirken bedre og

bedre at kende. Der er dog visse ting, jeg

kan savne.

Det gælder blandt andet en lækker

leverpostej mad med et rigtigt glas mælk.

Men et par afsnit af serien Matador og

Poul Reichhardt kan dog næsten opveje

det. Det er sjovt hvad man kom-mer til at

savne når man er af sted fra det danske.

Jeg synes de første par måneder er gået

hurtig.

Jeg har både været med til Stage i

vinterferien, Ung i Bruxelles, aftener

og Paristur med au pair-pigerne og har

startet søndagsskole op. Det har og vil

primært være arbejdet med børn og unge

jeg kommer til at være en del af. Det er

spændende at være en del af kirken, og jeg

glæder mig til de kommende 3 måneder.

Her i kirken ved man aldrig ved hvad

dagen bringer og det kan jeg godt li´.

21


PolitikenWeekly og Politikens e-avis

Bor du fast eller midlertidig i udlandet, har du stadig alle

muligheder for at få adgang til den levende avis

...

avisen for danskere i udlandet

weekly

POLITIKEN19. sept. 2012

Årgang 103. Nr. 38

Pris 22 kr.

Abonnement

Service 70 15 95 15

www.politiken.dk

Ny afgørelse betyder, at

udlandsdanskere fremover

må være i Danmark

halvdelen af året

uden at betale skat.

skattelempelse

U

Få PolitikenWeekly leveret hver uge

Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly dig et pusterum

i den myldrende strøm af daglige nyheder og informationer.

En rolig oase med baggrundsstof og indblik fra

livet i Danmark og det danske syn begivenheder i

udlandet. PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og

sendes kun til adresser i udlandet.

Få Politikens e-avis hver dag

Nu kan du læse den daglige Politiken din tablet,

smartphone eller pc, alle steder året rundt. Allerede

kl. 23 dansk tid er avisen parat til at blive set og læst.

Med e-avis får du adgang til Politikens avisarkiv

fra din pc.

24

dlandsdanskere må fremover

bo seks måneder ad

gangen i deres danske som-

merhuse eller lejligheder, uden at de

bliver skattepligtige til Danmark, så

længe de sørger for at tage en sviptur

til for eksempel Sverige i en uge eller

to.

Det er resultatet af en ny afgørelse i

Skatterådet, skriver Morgenavisen

Jyllands-Posten.

Afgørelsen kan betyde, at tusinder

af ældre vil få lyst til at flytte til varmere

himmelstrøg, forudser økono-

Børnenes talsmand

Danmarks børn får tidligere chefpolitiinspektør

Per Larsen (67) som ny talsmand.

Han er udpeget til posten som formand

for Børnerådet og skal dermed tale børnenes

sag både i medier og over for ministre

og Folketinget. Han afløser

Lisbeth Zornig Andersen.

Side 2

Skatterådet: Bopælsregler løsnes op

miske og juridiske rådgivere ifølge

avisen. Det betyder nemlig, at de kan

besøge deres børn og børnebørn i

Danmark væsentligt længere, end

det hidtil har været muligt.

Indtil nu er udlandsdanskere

uafbrudt ferie i Danmark i op til tre

måneder blevet rådet til at rejse

hjem til deres bopælslande i typisk

mindst en måned. På den måde er de

sluppet for en regning fra Skat. Ifølge

skatteekspert Torben Bagge, advokatfirmaet

Tommy V. Christiansen,

har Skat dermed for første gang slået

fast, hvad der menes med "kortvarigt

ophold pga. ferie og lignende", skriver

avisen.

Hvis du som udlandsdansker har

ejendom i Danmark, så er du sådan

set fuldt skattepligtig herhjemme,

hvis du tager ophold i boligen. Med

mindre du bare er i landet grund

af ferie eller andre kortvarige ophold

af maksimalt tre måneder i træk.

Herudover må du sammenlagt opholde

dig i Danmark 180 dage inden

for de seneste 12 måneder. Det har

længe givet udlandsdanskerne de

konsekvenser, at de kun opholdt sig i

deres sommerhus eller lejlighed i

Danmark tre måneder om året for ikke

at komme kant med loven. For

at udløse en ny tremåneders periode

skulle de nemlig rejse hjem til bopælslandet

i mindst en måned, hvis

ikke de ville modtage en ordentlig

regning fra Skat.

Nu åbner Skatterådet dog op for,

efter den nye afgørelse, at de med en

sviptur til for eksempel Sverige i en

eller to uger kan udløse en ny tremåneders

periode, som gør, at de lovligt

kan opholde sig i Danmark. Dermed

bliver det for fremtiden nemmere

for danskere med bopæl i udlandet

at tage hjem for at besøge venner og

familie og opholde sig i deres bolig

længere tid ad gangen.

Af de godt 24.000 danskere, der

har flyttet bopæl til enten Frankrig

eller Spanien, hvor de bor fast, har

omkring halvdelen af dem et som-

merhus eller en lejlighed herhjemme,

uden at være bopælspligtig.

»Men der er dog tale om en konkret

afgørelse. Vi ved således fortsat

ikke reelt, hvor korte ferieophold i

udlandet Skat vil acceptere, uden at

tremåneders reglen overtrædes.

Samtidig er det vigtigt at notere sig

reglen om, at man sammenlagt kun

må opholde sig her i landet i 180 dage

inden for de sidste 12 måneder,

hvis ikke man vil anses for fuldt skattepligtig

til Danmark«, siger Jesper

Demming, revisorfirmaet Deloitte.

LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne ’hjemme i Danmark’ i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg

Dobbelt skattesmæk

Danmarks rigeste - side 8

Kultur med kant

Flere tusinder af udstationerede

danskere står til at få dobbelt skattesmæk

med store konsekvenser for

erhvervslivet, skriver Berlingske. De

udsendtes særlige skattefritagelse

ophæves med den nye skattereform,

samtidig med at de skal til at betale

skat af deres frie boliger. Det betyder,

at det bliver dyrere for de virksomheder,

der har udsendte medarbejdere

Der har været perioder i dansk politik,

hvor kulturministeren har været så ligegyldig

og farveløs, at man har haft svært

ved at huske vedkommendes navn. Det

gælder dog ikke 1993-96, hvor den nu 70årige

Jytte Hilden sad posten.

I de år var der ballade.

Side 13

i byer med høje boligomkostninger.

På sigt kan det få den konsekvens,

at færre danskere bliver udstationeret.

»Når vores udstationerede skal

dobbelt bebyrdes, vil det få den konsekvens,

at 70-75 procent af vores udstationeringer

fra Danmark ikke

længere finder sted«, siger Lars Marcher,

administrerende direktør i Ambu

A/S. »Det er ufatteligt sørgeligt, for

det har kæmpe værdi for Danmark,

at medarbejderne får international

erfaring«, tilføjer han.

Hvor meget det dobbelte skattesmæk

vil komme til at koste erhvervslivet,

er endnu uvist, men

længere sigt kan det få større konsekvenser.

»Det har isoleret set både

konsekvenser for konkurrenceevnen

og eksporten, fordi det skader

relationen til fjerne markeder. Det

kan betyde fald i beskæftigelsen«, siger

Bo Sandemann Rasmussen, professor

i økonomi ved Aarhus Universitet.

Ritzau

Inkl.

Plus

E-avis tilbud til PolitikenWeekly abonnenter

Bestiller du nu, eller har du allerede, et PolitikenWeekly

abonnement, så tilbyder vi dig at få Politikens e-avis til

specialpris. Du skal vælge e-avis abonnementsperiode

svarende til dit Weekly abonnement.

Bestil politikenweekly.dk eller +45 70 15 95 15

POLITIKENWEEKLY


Du kan betale din kirkeskat

direkte til Vor Frue Kirke

Hvis du betaler kirkeskat i Danmark, kan

man en meget enkel måde støtte Den

Danske Kirke i Bruxelles. Du kan nemlig

få flyttet din betaling af kirkeskat, så

du betaler direkte til kirken i Bruxelles i

stedet for kirkeskat i Danmark. Du mister

ikke dit medlemskab af folkekirken og

bevarer retten til kirkelig betjening i

Danmark.

Det eneste, det kræver, er, at du udfylder

en blanket om fritagelse for betaling af

kirkeskat. Blanketten kan fås hos præsten,

som skal attestere den og sørge for, at den

bliver sendt til de danske skattemyndigheder.

Eller du kan få den ved at downloade

den www.dankirke.be.

Kirkeskatten opkræves herefter af kirken,

indtil du vender tilbage til Danmark.

Ved din underskrift forpligter du dig til

at betale et minimumsbeløb, der svarer til

det, du skulle have betalt i kirkeskat. Menigheden

er herefter pligtig til at opkræve

pengene.

Når du rejser, skal du blot huske at meddele

dette til præsten, som skal give de

danske skattemyndigheder underretning

om, at forpligtelsen til at betale er blevet

overholdt.

Tak for din støtte.

25


Julemarked

Vil du give en hånd med

til kirkens store julemarked?

Går du med en lille købmand i maven? Holder du af traditioner? Synes du, der

mangler noget kirkens julemarked? Har du lyst til at være en del af gruppen

ca. 30 frivillige, der lægger tid og kræfter i julemarkedet?

Så er det nu, du skal slå til.

Kirkens julemarked fornyer sig hele tiden, og pt. har vi plads til et par nye boder.

Vi forestiller os, at det kunne være en bod med små, sjove ting, som kan bruges til

kalendergaver eller smågaver i det hele taget, men har du en anden god idé, så sig frem.

Julemarkedets øvrige bodbestyrere samt styregruppen er klar til at byde dig velkommen

og hjælpe dig med de praktiske ting.

Kontakt dankirke@dankirke.be for mere info, og husk at man ikke behøver være ene

om det – man kan sagtens dele opgaven med en anden.Spred gerne budskabet, hvis det

ikke lige er dig, men en i din omgangskreds, der er vores nye bodbestyrer.

26

Tak til Pia Bech


Kaffe

i

kirken

Kom forbi kirken og få dig kop kaffe og en

snak med kirkens personale og de

andre gæster.

Torsdage

14-16

Vores gode ungdomsrådgiver Pia rejser desværre tilbage til Danmark den 1.

april 2013. Pia har været hos os et år og har ydet en kæmpe indsats for kirken

og kollegiet. Pia har sørget for, at det har været godt styr det store hus og

dets mange aktiviteter fra au pairs, ungdomsklub til Skt. Hans og Julemarked.

Tusind tak for det. Vi vil savne dig, Pia.

Tekst Torben Toft Fotos Bo Nygaard Larsen

27


Danes Worldwide


Lær dansk via

fjernundervisning

Danes Worldwide har siden 1919 gjort en stor

forskel for danskere i udlandet. Her skriver

generalsekretær Anne Marie Dalgaard om

organisationens tilbud om undervisning i

dansk

Tekst Anne Marie Dalgaard, generalsekretær. Danes Worldwide

Foto Danes Worldwide

Tiden Bruxelles har – heldigvis – ikke

forandret sig specielt meget, siden

jeg selv boede og arbejde i den belgiske

hovedstad for 15 år siden. Der er selvfølgelig

stadig masser af byggeaktivitet og

mange nye huse er kommet til, men byen

syder stadig af globalitet, og utallige tungemål

høres alle vegne.

Også dansk hører naturligvis også de

sprog, der tales i EUs hovedstad. Ikke

mindst blandt Danes Worldwides danske

samarbejdspartnere i Belgien – heriblandt

Den Danske Kirke – som jeg havde lejlighed

til at møde den 14. februar.

Det, der blandt andet binder danskere

i udlandet sammen, er det danske sprog.

Derfor er det ikke mindst vigtigt, at danske

børn holder deres dansk ved lige.

Stor erfaring med undervisning

I Danes Worldwide har vi over 20 års erfaring

med sprogundervisning til danske

børn og unge, bosat uden for Danmark, og

jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at

28

fortælle lidt om vores undervisningstilbud.

Danes Worldwides fjernundervisning

Danes Worldwide tilbyder fjernundervisning

i dansk fra børnehaveklasse til 9.

klasse. Undervisningen foregår via nettet

og er tilrettelagt, så børnene kan følge den

ved siden af deres almindelige skole.

Alt i alt drejer det sig om ca. halvanden

til to timers arbejde om ugen, og undervisningen

giver børnene kompetencer

folkeskoleniveau, så de – hvis de kommer

tilbage til Danmark – har danskkundskaber,

der svarer til deres alder.

Og for de mindste – de tre til fem-årige

– findes der sprogstimuleringspakker, som

en praktisk og simpel måde giver både

teoretisk baggrund og gode ideer til, hvordan

man kan styrke sproget gennem leg.

Man kan læse mere om fjernundervisningen

danes.dk

Sommerskolen

I over 30 år har Den Danske Sommerskole

for børn og unge mellem 9 og 17 år eksi-


Danes Worldwide

Anne Marie Dalgaard er generalsekretær i Danes Worldwide. Organisationen

blev grundlagt i 1919 med navnet Dansk Samvirke. Læs mere www.danes.dk.

steret. Sommerskolen er et treugers ophold

i Danmark med fokus dansk sprog, kultur

og historie.

Og samtidig en sjov og spændende oplevelse

med andre jævnaldrende, som også

bor i udlandet.

Sommerskolen har lige fra begyndelsen

været en stor succes, og i år udvider vi med

75 pladser, så i alt 450 børn og unge kan

deltage.

Og som noget nyt tilbyder vi også konfirmationsundervisning

til de unge. Tilmelding

kan ske allerede nu danes.dk,

hvor man også kan læse mere om Sommerskolen.

Danes Worldwides mange tilbud

Som det fremgår, har Danes Worldwide

mange undervisningstilbud til børn og

unge bosat udenfor Danmarks grænser.

Jeg håber, at ovenstående har pirret nysgerrigheden

hos de af kirkens medlemmer,

som først nu stifter bekendtskab med vores

tilbud.

29


sådan nogle

som ham

Koncert med Poul Krebs

den 17. april kl. 20.00

Aloft Schuman Hotel

30


Poul Krebs

Onsdag den 17. april april giver Poul Krebs

koncert Aloft Schuman Hotel i Bruxelles.

Klaus Bondam skriver her om hitmageren,

der kommer til han med bandet Cambardos.

Tekst Klaus Bondam PR-foto

I

år har Poul Krebs samlet fem europæiske

musikere som han nu spiller

sammen med. De går under navnet

Poul Krebs & the Combardos og gæster

Bruxelles onsdag den 17. april.

Aloft Schuman Hotel i Bruxelles vil

danne rammerne om koncerten, der

med jævne mellemrum åbner dørene for

intime europæiske akustiske musikoplevelser.

Poul Krebs tager i sit samarbejde med

the Combardos udgangspunkt i mødet

mellem forskellige kulturer og steder i

Europa. Et tema som må siges at passe

perfekt til Europas hovedstad Bruxelles,

hvor det interkulturelle spiller en stor

rolle.

Den internationale scene

På den internationale scene har Poul

Krebs spillet sammen med trommeslageren

Kenneth Blevins, guitaristen David

Grissom og Marilyn Mazur. Derudover,

har han givet flere koncerter i Norge,

Frankrig, Grønland og USA.

Under opholdet i USA fik Poul Krebs

blandt andet lov til at spille live ved et

gig baren Threadgills. Efter den 17.

april kan han tilføje Belgien til listen over

koncerterer i udlandet.

Poul Krebs begyndte sin karriere tilbage

i 1970erne inden for pop-rock genren og

har arbejdet med musik lige siden. Hans

debutalbum Efter Stormen slog for alvor

igennem i 1979, og i 1995 udkom albummet

Små Sensationer som blandt andet

indeholder kæmpehittet Sådan nogle

som os. Dette album var nomineret til

fem danske Grammy og indbragte P3s

Lytterpris.

Poul Krebs har gennem sin lange

karriere skrevet over 500 sange og givet

flere end 1.000 koncerter. Han har stort

set spillet alle danske festivaller og er

fortsat et populært navn.

Mere end bare en musiker

Ud over at være sangskiver og musiker engagerer

Poul Krebs sig inden for velgørenhed.

Han har deltaget i en lang række støttekoncerter

og bidrog i 1983 med sangen

Sirius – troen og håbet til Greenpeaces

støttealbum. I 1999 skrev han sangen Selv

en dråbe som velgørenhedssang til fordel

Kosovo. Et af de nyeste skud stammen

inden for velgørenhedsprojekter er det

internationale udviklingsprojekt kaldet

Globetown hvor Poul Krebs står som

initiativtager.

Info

Koncerten er onsdag den 17.april kl. 20.00

i baren/loungen Aloft Schuman Hotel,

hvor der er Happy Hour mellem

18.00-18.30. Der er gratis adgang.

31


Besøg os www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 for at aftale et møde.

Gør det muligt

er en

stærk bank med en

klar vision. Det gør

banken til et rigtig

’’Nordea

godt valg for

vores kunder.

Michèle Le Ret, Private Banker

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester

kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon

L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf.

More magazines by this user
Similar magazines