Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

dankirke.be

Stage i kirken Ny præst på vej - Den Danske Kirke i Bruxelles

Kolofon

Kirkebladet udgives af Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor

Frue Kirke Redaktion Jørgen Flensted-Jensen (ansvarshavende),

Pia Bech, Bo Nygaard Larsen Layout Bo Nygaard Larsen

Tryk Glumsø Bogtrykkeri Næste nummer udkommer den 1.

juni Deadline den 1. maj Stof sendes til dankirke@dankirke.

be

Den Danske Kirke

i Bruxelles

Vor Frue Kirke

Rue Washington 27-29

1050 Bruxelles

www.dankirke.be

Præst

Jørgen Flensted-Jensen

Tlf 0474 38 33 61

E-mail j.flensted@hotmail.com

Ungdomsrådgiver

Vakant

Assistent

Ann-Sofie Jensen

Bidrag

Ønsker du at støtte Den Danske Kirke,

Vor Frue Kirke, modtager vi med tak

bidrag følgende konti

Belgien | KBC 736-0018837-83

(IBAN BE14 7360 0188 3783

BIC KREDBEBB)

Danmark | Danske Bank Reg.nr. 4400

Kontonr. 4400 373213 (BIC/SWIFT

DABADKKK) IBAN DK57 3000 4400

373213

Mærk indbetalingen ”Bruxelles

2

Menighedsråd

Kirkebladet

Vor Frue KirkeDen Danske Kirke i Bruxelles

Stage

i kirken

Formand

Torben Toft Tlf 0496 95 33 86

Næstformand

Kirsten Lund Tlf 065 82 32 91

Kasserer

Lene Graversen Tlf 02 688 12 89

Sekretær

Karin Bundgaard Tlf 02 734 37 15

Thomas Bardram Tlf 0473 92 16 50

Lone Højen Tlf 0478 67 42 68

Poul Skytte Christoffersen

Henrik Werner Hansen

Suppleanter

Lene Villadsen, Mogens Henriksen

Président de l’asbl Jens Ring

Nr. 2 • 2013 • 36. årgang

Ny præst

vej

Trésorier de l’asbl Leif Hein Jørgensen

Secrétaire de l’asbl Torben Toft

Den Danske Kirke i

Bruxelles er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

www.dsuk.dk

More magazines by this user
Similar magazines