KoKKedal SlotS eventyrlige forvandling - Tilbage

d.r.c.dk

KoKKedal SlotS eventyrlige forvandling - Tilbage

01

januar

2012

fokus: branchens mange

udfordringer i 2012

Læs side 6-11

debat fokus mad a’ la carte produktnyt klumme branchejura

Branchens mest læste magasin / 73. årgang

drc kom forbi:

KoKKedal SlotS

eventyrlige

forvandling

læs side 30


FAST LAVPRIS

Hver dag. Hele ugen. Året rundt.

102 95

83 25

21 95

14 50

92 25

89 95

79 50

BAGERGÅRDENS

RUGBRØD

1450 G. PR. PAKKE

10 50

Find nærmeste engrosbutik på www.s-engros.dk eller ring på 43 30 14 04

Der tages forbehold for udsolgte varer, prisændringer som følge af pris- og afgiftsændringer samt eventuelle tryk- og billedfejl.

Alle priser er ekskl. moms.

23 95

6 75

Lynge Olsen Reklamebureau A/S


01

januar

2012

bestyRelsen

FormanD:

Flemming Andreasen, Restaurant Navigator

Marselisborg Havnevej 46 D,

8000 Århus C, tlf. 8620 2058, mobil 4016 5151

e-mail: fan@d-r-c.dk

næStFormanD:

Nicolai Andersen, Restaurant Bryggen,

5500 Middelfart, Tlf. 6441 3030

BEStYrElSESmEDlEmmEr:

poul Wulff

Cafe Alma, 2300 København S

Tlf. 3254 3204/mobil 2614 8249

Birgitte israelsen

Sonnerupgård, 4330 Hvalsø

Tlf. 4640 9531/mobil 2327 8769

jeanette kyhn

Restaurant Klinten, 5600 Fåborg

Tlf. 6261 3200/6565 2010 mobil 2293 7573

lone Fergadis

Restaurant Zorba, 8600 Silkeborg

Tlf. 8681 2155/ mobil 4055 1539

jørgen pedersen

Rold Storkro, 9520 Skørping

Tlf. 9837 5100/mobil 6165 5130

thomas Høy

Strandboulevarden 109, 2100 København Ø

Tlf. 2999 6322, thh@d-r-c.dk

ForEningEnS rEgnSkaBSkonSulEnt:

Registreret revisor Dan Andreasen, Time vision

Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, tlf. 3888 0824

ForEningEnS aDvokat:

Gudrun Fenger, Advokatfirmaet Jørgen U. Brink

Islands Brygge 26, 3., 2300 København S, tlf. 3325 1011

ForEningEnS mEDlEmSkonSulEnt:

Kurt Asbjørn Johannesen

Kildebjerggård 48, 5690 Tommerup, tlf. 3022 0444

Mail: kaj@d-r-c.dk

DanmarkS rEStaurantEr & caFéEr

Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S.

Tlf. 3325 1011, Mail: d-r-c@d-r-c.dk

www.d-r-c.dk

Drc ÅrHuS/rEDaktion

Viborgvej 21, 8000 Århus, tlf. 8613 2633

Mail: bladet@d-r-c.dk

god idé med

alkoholgRænse

på 18 åR

med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne

om, at barer, cafeer eller diskoteker - i strid med restaurationsloven

- har udskænket alkoholiske drikke til

unge under 18 år. ofte synes artiklerne serveret ud fra en

forventning om at kunne stimulere en appetit på forargelse

blandt læserne.

aDrESSE: DRC Restaurant & Café, Viborgvej 21, 4., 8000 Århus C, tlf. 8613 2633, fax 8613 0396, www.restaurantogcafe.dk,

e-mail: bladet@d-r-c.dk oplag: 14.500 eksemplarer, Abonnement kr. 250,- årligt anSv. rEDaktør: Carsten Kruuse

annoncEr: Mediegruppen as, Mediekonsulent Lars Burchardt, tlf. 7584 1200, fax 7584 1229, e-mail: lars@mediegruppen.net

rEDaktion: tlf. 8613 2633 laYout & proDuktion: Mediegruppen as

ForSiDEFoto: Kokkedal Slot.

DiStruBution: Restaurant & Café uddeles til

godt 14.000 adresser i overnatnings- og serveringsbranchen uDgivEr: Danmarks Restauranter & Caféer, Islands Brygge 26,

2300 København S, tlf. 3325 1011, fax 3325 3099, www.d-r-c.dk iSSn: 1601-4162

meld dig ind i drc på

www.d-r-c.dk

Venlig hilsen og godt nytår

Sidst på året i 2011 tog Morgenavisen Jyllands-Posten emnet

op i lidt bredere perspektiv ved at sætte fokus på de helt unges

druk og lette adgang til alkohol på blandt andet gymnasier,

i studenterbarer, detailhandelen, kiosker m.m. Det viser Flemming andreasen

DRC-formand

sig, at blandt andre gymnasierektorerne er splittede i spørgsmålet

om, hvorvidt unge under 18 år skal have lov til fortsat

at nyde alkohol ved diverse lejligheder på uddannelsesinstitutionerne.

Samtidig viser helt nye undersøgelser, at danske unges debutalder med hensyn til alkohol

i små eller berusende mængder er stigende. Det er med andre ord tilsyneladende ikke

længere så udbredt tjekket at være teenager og ustyrlig fuld.

Midt i disse signaler, der stritter i alle retninger, går regeringen i disse nytårsforsætlige

uger med overvejelser om at hæve aldersgrænsen fra 16 til 18 år for lovligt at kunne købe

øl, vin og spiritus.

For at imødegå forvirring synes vi i Danmarks Restauranter & Cafeer, at det er en god

idé at ensarte reglerne for køb, nydelse og udskænkning af alkohol – (lad os bare tage tobakken

med) - så der bliver en minimumsgrænse på 18 år.

Det kan alle forstå. Herefter er det eget ansvar og valg, hvilke laster eller nydelser, man

som voksen vil udsætte sig selv for gennem resten af livet eller bare til den anden side af

nytårsaften.

01

januar

2012

fokus: branchens mange

udfordringer i 2012

Læs side 6-11

debat fokus mad a’ la carte produktnyt klumme branchejura

Branchens mest læste magasin / 73. årgang

drc kom forbi:

KoKKedal SlotS

eventyrlige

forvandling

læs side 30

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 3

17249 Mediegruppen


indhold

01 fokus: branchens mange

udfordringer i 2012

Læs side 6-11

indhold

indhold

restaurant og cafe / NR. 01 jaNuaR 20112

06

8 Hotel og restaurant eneste branche med

stigning i konkurser

Som den eneste større branchegruppe,

oplevede hotel- og restauration en stigning

i antal konkurser i 2011.

10 Skærpede vilkår for arbejdsgivere

En ændring af sygedagpengeloven trådte i

kraft pr. 2. januar 2012.

11 Sådan kan restauratører håndtere øgede

afgifter på fedt og spiritus

Pr. 1. oktober 2011 blev der i Danmark

indført fedtafgift og ved årsskiftet fulgte

en yderligere vinafgift. Hvordan kan man

som restauratør tilpasse sin forretning

de nye konkurrencebelastende vilkår?

14 Stor international pressefokus

på dansk gastronomi

Dansk gastronomi var en af de bedste

danske historier i de internationale medier

i 2010.

16 Slående lighed mellem regeringens løfter

og nytårsforsætter

Nytårsforsætter bygger ofte på et funda-

4 / RestauRant og Cafe / 01-2012

14 28

19 31

ment af dårlig samvittighed. Noget, der

har naget i længere tid og som man

fremadrettet vil gøre et eller andet ved.

18 visitaarhus klar med app til byens gæster

VisitAarhus har netop lanceret en ny

gratis App til byens gæster

20 viasat afventer britisk High court i sag

om pubejers tv-rettigheder

Viasat i Danmark har ikke aktuelle planer

om at ændre på sine tilbud til danske

barer og cafeer.

28 rygeloven til revision i 2012

Mange danskere sætter deres egen personlige

rygepolitik i fokus her i begyndelsen

af det nye år. Men også i Folketinget

kommer emnet på dagsordenen i

løbet af foråret 2012. For da skal rygeloven

fra 2007 tages op til revision.

30 kokkedal slots eventyrlige forvandling

Et af landets såvel smukkest beliggende

som smukkest udseende slotte er netop

genopstået og samtidig blevet en del af

DRC’s store medlemsskare.

SKaT foKuSeReR på

hoTelleRS godTgøRelSe

af eNeRgiafgifTeR

SKaT har i 2. halvår af 2011 besøgt

en række store hoteller for at tage

pulsen på hotelbranchens godtgørelse

af energiafgifter.

24


DK

Både danskere og besøgende i Danmark tager det som en selvfølge,

at de kan bruge deres internationale betalingskort, når de er på

restaurant, på hotel, handler på nettet eller benytter en automat. Hvis

du ikke kan tilbyde den service, risikerer du at efterlade dine kunder

med et minde om en dårlig oplevelse – og at miste omsætning hver

eneste dag. Heldigvis er det nemt at gøre noget ved det. Hvis du

gerne vil kunne modtage danske og internationale betalingskort i din

forretning, så ansøg via vores hjemmeside www.teller.com/dk, så du

kan sige ”selvfølgelig” til dine kunder.

NO

Part of the Nets Group

Vil du hellere sige ”Selvfølgelig” end ”Desværre”?

Med en betalingskortaftale hos Teller får du:

Mulighed for at benytte alle slags betalingskort ved alle former for

salgssteder, både fysiske og online

Kundeservice døgnet rundt – på kundens eget sprog

Garanti for sikkerhed, som opfylder kortselskabernes krav

SE

Et stabilt netværk uden nedbrud og ventetid

Konkurrencedygtige priser

Begynd i dag – dine kunder venter.

ASF_19.11.2010

www.teller.com/dk

Mere information

Hvis du vil vide mere om

vores betalingskortaftaler, er du

altid velkommen til at kontakte

kundeservice på telefon:

44 89 24 80

www.teller.com/dk/kontakt


aF: DRC-formand Flemming Andreasen

Foto: Claus Petersen

fokus

støRRe

momsfRadRag

vil SiKRe bRaNcheN

eT godT NyTåR

Selv om krise og påholdenhed satte deres

spor i den danske restaurationsbranche,

var der også lyspunkter for

vort erhverv i 2011. noma fastholdt sin

position som verdens bedste restaurant,

mens rasmus kofoed med sin førsteplads

ved Bocuse d´or understregede Danmarks

gastronomiske topposition med titlen ”verdens

bedste kok”.

Dertil kommer, at hotellerne har leveret et

rekordhøjt antal overnatninger, hvilket til en

vis grad kan forklares med den fordobling

af momsfradraget for erhvervsmæssig overnatning,

som finansloven 2011 åbnede mulighed

for. I det forløbne år har erhvervslivet

således kunnet fratrække 50 procent af

momsen på hotelregningen mod tidligere

blot 25 procent.

Men også 2011 har – som årene forinden

– været præget af faldende omsætning

og konkurser. I efteråret kom revisions- og

analysefirmaet Deloitte med en meget nedslående

opgørelse. I løbet af de tre sidste

regnskabsår, 2008-09-10, havde tre ud af

fire restaurationsvirksomheder i Danmark

mindst et år med minus på bundlinjen. I

2010 alene havde 46 procent underskud.

Intet tyder på, at resultatet for 2011

bliver bedre. Alene den elendige sommer

har givet meldinger om betydelige fald i

omsætningen på udeserverings-arealerne.

Det er dog mit indtryk, at julefrokosterne så

ud til at holde niveau med 2010. Måske et

6 / RestauRant og Cafe / 01-2012

udtryk for, at danskerne har nået

grænsen for, hvor meget man vil

skrue ned for forbruget.

Årsskiftet er jo også karakteristisk

ved at være vendepunkt mod lysere

tider. Det meste af 2012 ligger forude

med skattefri milliard-udbetalinger

af efterlønsbidrag. Man må som

optimist på branchens vegne håbe,

at det betyder flere gæster og større

omsætning i de danske restauranter

og cafeer. Men det er ikke sikkert,

for der er jo en tendens til (jævnfør

SP-udbetalingerne for et par sæsoner

siden), at en del af sådanne

penge lægges i turisterhvervene i

udlandet eller som afdrag på gæld.

Hovedstadens turisterhverv må holde

vejret spændt og se, hvad der sker, efter at

Sverige - få minutters køretur fra København

- pr. 1. januar 2012 har sat momsen

på restaurant-ydelser ned til 12 procent.

Her vil det være et særdeles velkomment

tiltag fra den nye regerings side, om

afgiftslettelser eller momsafløftning hurtigst

muligt kommer på dagsordenen som en

slags erhvervs- og beskæftigelsesmæssig

kickstart og akuthjælp for vor meget dårlige

konkurrenceevne.

På den baggrund vil jeg ønske alle et

godt.

Flemming Andreasen

DRC-formand

Flemming Andreasen

DRC-formand


BLIV CHEF I DIT EGET

AUTENTISKE PERSISKE

KØKKEN PÅ HJUL

Happy Kebab er Danmarks nye restaurationskæde på

hjul. Alt efter original opskrift. Alt af rene og friske råvarer.

En flåde af miljøvenlige biler med eget køkken og hver sit

distrikt. Altid i nabolaget. Altid til at finde på smartphone.

Vil du være med fra start?

SmAGSPRØVE

Kom til Åbent Hus den 8. februar. Kl. 16-19. Se bilerne og smag på varen.

Tilmelding på happy@happykebab.dk eller telefon 53 72 83 30.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 7

FoLLow US oN www.FACEBooK.Com/HAPPyKEBAB


aF: Redaktionen

Foto: Colourbox

fokus

opgøRelSe fRa expeRiaN om 2011:

hotel og RestauRant

eneste bRanChe med

stigning i konkuRseR

Som den eneste større branchegruppe

oplevede hotel- og restauration en stigning

i antal konkurser i 2011. Det triste

faktum fremgår af årsopgørelsen for

konkurser, den såkaldte konkursstatistik,

fra Experian, der baserer sine data måned

for måned på faktiske konkurstal for virksomheder

drevet i selskabsform.

Hotel- og restaurationsbranchen led i 2011

under nedgangen i privatforbruget. Danmark

er i forvejen et af de europæiske lande,

hvor familierne bruger mindst pr. indbygger

pr. år på restaurationsbesøg. Der

blev i 2011 skruet yderligere ned på den

budgetpost. I den proces gik 352 restaurations-

og overnatningsvirksomheder nedenom

og hjem i 2011, dvs. ca. én om dagen.

Det oplyser Experian i forbindelse med offentliggørelsen

af opgørelsen.

generelt fald i konkurser

Generelt for alle brancher under ét faldt antallet

af konkurser i det forgangne år dog

med 15 procent i forhold til det negative rekordår

2010.

I 2011 var der i alt 5.644 konkurser, svarende

til 470 om måneden. Til sammenligning

var der i 2010 555 konkurser pr. måned.

2011 blev dermed året, hvor danske selskaber

med stramt fokus fastholdt den nedadgående

kurve for antallet af konkurser. Måned

efter måned gik tallet ned, og 2011 sluttede

samlet af med 15,3 procent færre konkurser

end i 2010. Niveauet er nu det laveste i mere

end to år, men stadig langt over niveauet fra

for fire år siden i december 2007, hvor gennemsnittet

var 199 pr. måned.

8 / RestauRant og Cafe / 01-2012

- Udviklingen (med undtagelse af hotel- og

restaurationsbranchen, red.) går i den rigtig

retning, men faktum er, at vi i 2011 oplevede

mere end dobbelt så mange konkurser

som i 2007. Kun de mest robuste virksomheder

står tilbage, og de går en usikker tid i

møde med et forbrug, såvel privat som offentligt,

der er under stærkt pres. Fra Experians

andre analyser ved vi, at kun seks ud

af 10 selskaber skaber overskud, at virksomhederne

tærer på egenkapitalen, og at

hver 20. dansker er registreret i RKI og derfor

ikke umiddelbart vil bidrage til et øget

forbrug. Den kombination skaber en udfordrende

driftssituation for virksomhederne i

2012, siger kommunikationsdirektør Kim

Bach, Experian.

Fortsat stormvarsel

At de robuste virksomheder står tilbage er

- ifølge Dansk Erhverv - en konsekvens af,

at den største tilpasning ovenpå finanskrisen

allerede fandt sted i 2009 og 2010.

Fremadrettet er der dog også efter Dansk

Erhvervs opfattelse fortsat stormvarsel for

de danske virksomheder.

- I lyset af de seneste kvartalers vækstrater

står Danmark på randen af et økonomisk

”triple dip”, dvs. tredje tekniske recession

på tre år, og udsigterne for 2012

sætter erhvervslivet under fornyet pres.

Glæden over et faldende konkursniveau i

2011 risikerer derfor at blive kortvarig.

Konkursantallet vil formentlig stige i 2012,

men vil næppe overgå det negative rekordår

2010, idet erhvervslivet allerede har tilpasset

sig efter de første krisebølger. Til gengæld

kan man frygte, at flere medarbejdere

berøres af konkurserne i 2012, siger cheføkonom

Bo Sandberg,i Dansk Erhverv, i forbindelse

med offentliggørelsen af de samlede

konkurstal for 2011 fra Experian.


Med EBM UnTill ®

bliver vinteren sjov

NYHED!

EBM Qtouch 2

Apple iPad ®

Vi tilbyder nu Apple’s iPad

til vores unTill ® systemer

Utrolig stabil, driftsikker og hurtig touchterminal.

Kan integreres med Dankort terminal.

Nu kun fra kr. 828,- pr. md.

Pris inklusiv skuffe og printer.

Jylland: 8622 3722 · Sjælland: 4343 0110 · ebm@ebm.dk · www.ebm.dk

Branchekendt firma siden 1979

Læs mere her

EBM UnTill ®

Det ultimative system inden for

restaurationsbranchen.

Skræddersyes efter dit behov.

Kan integreres med

Dankort terminal.

Nu kun fra kr. 960,- pr. md.

Pris inklusiv skuffe og printer.

Fås i flere farvekombinationer.

Mulighed for integration af Dankort terminal

på alle EBM’s produkter.

Nu kun kr. 6.900,-

Fås også som ikke integreret.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 9

Leasing priser er beregnet ud fra en løbetid på 36 md. Oprettelse kr. 600. Restværdi 10%. Alle priser er eksk moms


Din samarbejdspartner

når der skal indrettes.

Bænke fra kr. 2.590,- pr. meter

Priserne

er excl.

moms

Designede diske

Hent inspiration

i vort showroom

Media Studio

Klapborde fra kr. 595,-

Kantine løsninger

www.ostergaard-i.dk

Mulighed

for

leasing

Industrivej 28-30 · DK-7430 Ikast

Tel. 97 15 31 11

10 / RestauRant og Cafe / 01-2012

aF: Gudrun Fenger, DRC´s advokat

Foto: Colourbox

fokus

velKommeN Til 2012 –

og SKæRpede vilKåR

foR aRbejdSgiveRe

i takt med at vi træder ind i det nye år

er der god grund til at være opmærksom

på reglerne på det ansættelsesretlige

område som arbejdsgiver. ud over at

der løbende sker ændringer i lovgivningen

og ikke mindst i retspraksis på dette område,

er endnu en ændring af sygedagpengeloven

trådt i kraft pr. 2. januar 2012.

Ud over de ændringer, der er kommet de

seneste par år, som indebar at der blandt

andet blev indført mulighedssamtale og

mulighedserklæring som dokumentation

ved medarbejderes sygefravær, er perioden

for arbejdsgivers pligt til at betale sygedagpenge

under sygefravær nu blevet forlænget

fra 21 til 30 dage. Loven foreskriver således

at:

”Kommunen udbetaler sygedagpenge under

sygefravær. Dog udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge

til ansatte ved sygefravær i 30

kalenderdage fra 1. fraværsdag”

Betaler man i henhold til særlige regler om

løn under sygdom i stedet for sygedagpenge

skal anmeldelse af sygdom for at opnå refusion

fra kommunen fortsat ske senest fire

uger efter 1. fraværsdag, selvom refusion

nu først kan opnås efter 30 dages fravær.

Husk dine rettigheder som arbejdsgiver:

Arbejdsgiver kan stadig ifølge en arbejdsretlig

grundsætning bede om den gamle simple lægeerklæring,

der blot bekræfter, at medarbejderen

har lovligt forfald på grund af sygdom,

samt hvor længe fraværet forventes at vare,

uden først at afholde mulighedssamtale med

medarbejderen. Den simple lægeerklæring

kaldes nu en ”friattest”, og udfyldes på lægens

eget brevpapir eller på en formular som

medlemmer kan rekvirere hos DRC og som

medarbejderen kan medbringe til lægen.

Arbejdsgivers betalingsforpligtelse ved

sygdom blev lempet i 2009.

Ifølge de gamle regler skulle en arbejdsgiver

betale sygedagpenge i hele arbejdsgiverperioden,

uanset om ansættelsesforholdet

ophørte inden udløbet af

arbejdsgiverperioden.

Efter de nye regler ophører sygedagpengebetalingsforpligtelsen,

når ansættelsesforholdet

ophører. Ophører ansættelsesforholdet

inden 30 kalenderdage, skal

arbejdsgiver således kun betale sygedagpenge

i opsigelsesperioden.


aF: Annette Vangstrup, Asnæs & Vangstrup Advice

Foto: Colourbox

SådaN KaN ReSTauRaTøReR

håNdTeRe øgede afgifTeR

på fedT og SpiRiTuS

pr. 1. oktober 2011 blev der i Danmark

indført fedtafgift og ved årsskiftet

fulgte en yderligere vinafgift. Hvordan

kan man som restauratør tilpasse sin forretning

de nye konkurrencebelastende vilkår?

rådgiver annette vangstrup fra rådgivningsfirmaet

asnæs & vangstrup, som er blandt

Drc´s samarbejdspartnere, giver her nogle

råd.

Regler om afgifter udgør en stor samling af

detaljer og ændringer, som for eksempel

betyder, at der for mættet fedt nu betales

16 kr. pr. kg, vinafgiften udgør ca. 3 kr. pr.

flaske á 75 cl, mens en øl-fustage stiger

med 84 kr.

De nye afgifter har stor betydning for

restauranternes driftsøkonomi. Hver enkelt

må beslutte, hvordan man ændrer sin prissætning

og/eller sine indkøbsrutiner. Hvis

man vælger at gøre ingenting, taber restauranten

indtjening af en ofte betydelig størrelse

svarende til den sammensætning, som

omsætningen har af f.eks. kager, kød og

vin.

En vinafgift på 3 kr. pr. almindelig vinflaske

betyder, at vinen bliver 3 kr. dyrere i indkøb

og ganget med en avance på 4, betyder

det, at vinens pris må sættes op med 12 kr.

excl. moms eller 15 kr. i udsalgspris. Mange

restauratører er nervøse for at sætte priserne

op med en begrundet eller ubegrundet

forventning om, at prissætningen får

gæsterne til at gå andre steder hen eller

blive hjemme.

For cafeer eller andre store ’kaffe/kage

steder’ er fedtafgiften særlig drastisk og

kan betyde en tabt bruttoavance på helt op

til 3-4 procentpoint, eller ofte svarende til

den indtjening virksomheden har når alle

omkostninger er betalt.

kig dine fakturaer grundigt igennem

I vort firma har vi talt med restauratører,

der oplever, at leverandørerne benytter de

nye og ofte svært gennemskuelige afgiftsstigninger

til at hæve deres priser generelt.

Vi opfordrer derfor den enkelte restaurantejer

til at se deres priser grundigt igennem

og bede leverandøren redegøre for, hvordan

fokus

eventuelle prisstigninger sammensætter sig

i afgift og almindelig prisstigning. Den

kompetente og samarbejdende leverandør

må ligeledes bidrage til eventuelt at finde

supplerende råvarer og/eller vin således, at

råvarepriserne kan fastholdes eller justeres

i det omfang den økonomi- og salgsansvarlige

vurderer, at gæsterne vil betale.

pris og kommunikation kræver

fokus og træning

Udover en ændring i råvareindkøb, vin m.v.,

der hjælper med at fastholde råvarepriserne

på det eksisterende niveau, bør restaurantejeren

gøre sig overvejelser omkring prisstigninger,

der kommunikeres ud til gæsterne med

en henvisning til de indførte afgifter. Vi taler

med mange restauratører, der er nervøse ved

at kommunikere sådanne budskaber ud. Men

vores erfaring er, at gæster ofte forstår og accepterer

den type prisstigninger, der netop

kommunikeres direkte. Således bør personalet

naturligvis trænes i at tage denne dialog

med gæsterne, så restauranten fremstår professionel

og seriøs overfor sine gæster.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 11


aF: Gudrun Fenger, DRC´s advokat

Foto: Colourbox

dagens ret

200.000 Kr.

i bøde foR ulovlig KiNeSeR

Selvom østaftalen er bortfaldet, således

at der nu gælder samme regler om

arbejdskraftens fri bevægelighed for

lønmodtagere fra de østeuropæiske Eu-lande,

der ønsker at arbejde i Danmark, som

for andre Eu-borgere, er adgangen til at

tage ophold og arbejde i Danmark stadig

betinget af ophold- og arbejdstilladelse for

lønmodtagere, der kommer fra ikke Eu-lande

- og det er dyrt ikke at sikre sig at tingene

er i orden som arbejdsgiver.

Højesteret gav således en kinesisk restaurant

en bøde på 200.000,- for manglende

ophold- og arbejdstilladelse til en medarbejder

fra Kina, der havde arbejdet i virksomheden

i 29 måneder uden tilladelse.

Højesteret fastslog i dommen, at udlændingelovens

forarbejder foreskriver at der

skal udmåles en bøde der overstiger

20.000,- pr. måned, når der foreligger

skærpende omstændigheder. De skærpende

omstændigheder i den konkrete sag var, at

arbejdsgiveren havde handlet forsætligt og

at denne tilsigtede en økonomisk fordel ved

at beskæftige den kinesiske medarbejder

som sket.

Højesteret gav rabat

Højesteret mente imidlertid, at der var flere

forhold der talte for en nedsættelse af bøden

end for en skærpelse af bødesatsen pr.

måned den tiltalte arbejdsgiver havde beskæftiget

kineseren uden tilladelse.

De ting som talte for en nedsættelse var

blandt andet, at der var tale om ansættelse

12 / RestauRant og Cafe / 01-2012

til et meget begrænset ugentligt timetal -

3-4- timer i op til 3 gange om ugen - samt

at der var tale om lang tids ansættelse i en

mindre virksomhed med en beskeden indtjening.

Virksomheden var en mindre restaurant

uden ansatte og med et resultat,

der ifølge årsregnskabet svingede mellem

225.000 og 170.000 kr.

Højesteret gav herudover rabat for lang

sagsbehandlingstid ved domstolene på

50.000 kr. så bøden endte på 200.000,-

og ikke 250.000.

generelt om opholds- og arbejdstilladelse

Opholds- og arbejdstilladelse til ikke EUborgere

gives normalt kun, hvis beskæftigelsesmæssige

eller erhvervsmæssige hensyn

taler for det. Når en ansøgning om

opholds- og arbejdstilladelse behandles,

lægges der normalt vægt på følgende

kriterier:

”Om der er tilgængelig

dansk eller herboende

udenlandsk arbejdskraft

eller arbejdskraftinden

for EU,

som på kvalificeret

vis vil

kunne varetage

det pågældende

arbejde (gælder

kun visse ansøgertyper)”.

”Om det pågældendearbej-

de er af en sådan særlig karakter, at opholds-

og arbejdstilladelse kan anbefales.

Fx gives der normalt ikke tilladelse til udlændinge,

som skal udføre sædvanligt faglært

arbejde, som fx tømrere og murere, eller

ufaglært arbejde, fx pizza-bagere, bude,

rengøringspersonale mv”.

Det er et krav, at ansøgeren kan fremvise

en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud,

hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og

at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige

efter danske forhold.

juridisk oprustning i Drc

Selvom de behandlede temaer under ”Dagens

ret” ikke just er glade nytårshilsner,

kan man som arbejdsgiver gardere sig mod

mange problemer og ikke mindst imod retssager

ved at søge rådgivning om

disse svære spørgsmål.

DRC har endnu engang oprustet

på det ansættelsesretlige

område, så vi altid kan stå klar

med rådgivning til medlemmerne.

Kontakt os her i det

nye år, hvis du står med juridiske

spørgsmål, som du

har brug for assistance til

at få svar på - tlf. 33 25

10 11.


asse kaffe Verdensklasse ved ét enkelt kaffe tryk! ved ét Verdensklasse enkelt tryk! kaffe ved ét enkelt try

espressomaskine Med fra en LaCimbali fuldautomatisk kan espressomaskine og giver hver gang fra en LaCimbali ensartet kan

høj Med kvalitet. og en giver fuldautomatisk Alle hver kan gang betjene espressomaskine en ensartet høj kvalitet. fra LaCimbali Alle kan kan betjene og giver hver gang e

enkelt knap tilbyde man kunderne blot ved tryk espresso, tryk på en enkelt den knap fuldautomatiske tilbyde kunderne maskine, espresso,

som man i blot den øvrigt ved fuldautomatiske ligeledes tryk på en har enkelt et maskine, knap tilbyde som kunderne i i øvrigt ligeledes espresso, har et den fuldautomatiske

o på niveau med café de latte bedste eller bistroer cappucino i på fuldautomatisk niveau med de rengøringsprogram.

bedste bistroer café i

latte fuldautomatisk eller cappucino rengøringsprogram.

på niveau med de bedste bistroer i fuldautomatisk rengø

rygges på friske Paris bønner og Rom. og frisk Kaffen mælk brygges på friske bønner og frisk mælk

Paris og Rom. Kaffen brygges på friske bønner og frisk mælk

LaCimbali fås også i et stort udvalg af

traditionelle espressomaskiner.

2325 X 1575

været leverandør Inter-Gastro af maskiner AS har og siden udstyr 1966 til barer, været cafeer, leverandør cafeterier, af maskiner maskiner fastfood og forretninger, udstyr Inter-Gastro til barer, hoteller, cafeer, AS har iscafeer, cafeterier, siden restauranter 1966 fastfood været leverandør og forretninger, af hoteller, maskiner hoteller, iscafeer, og udstyr restauranter til barer, cafeer, og cafeterier, fastf

ialiseret os i alt supermarkeder. udstyr til kaffe Vi og Vi har kaffebaserede bl.a. specialiseret drikke, os herunder i i alt udstyr bl.a. til espresso, kaffe og kaffebaserede café supermarkeder. latte, cappuccino drikke, herunder herunder Vi og har traditionel bl.a. bl.a. specialiseret espresso, fi lterkaffe. os café i alt latte, udstyr cappuccino til kaffe og og kaffebaserede traditionel fi fi lterkaffe. drikke, herunder bl.a. espre

Inter-Gastro Inter-Gastro A/S A/S · Midtager · Midtager 18 18 · · 2065 2065 Brøndby Inter-Gastro Inter-Gastro Inter-Gastro Inter-Gastro · · Tlf. Tlf. 43 43 29 29 A/S 20 A/S 20 · 00 Midtager Midtager 00 · Midtager Midtager · Fax · Fax 43 43 18 29 18 29 · 20 · 2065 · 2065 20 2065 01 01 · Brøndby Inter-Gastro.dk

Brøndby · Brøndby Inter-Gastro.dk · · Tlf. Tlf. 43 43 29 29 20 20 00 00 · Fax · Fax · Fax Inter-Gastro 43 Inter-Gastro 43 29 29 20 20 01 01 · A/S · Inter-Gastro.dk

· A/S Inter-Gastro.dk

· Inter-Gastro.dk

· Midtager · Midtager 18 18 · · 2065 2065 Brøndby · · T

FrontCafé 15” touchtermimal

Det mest brugervenlige café/restaurant program

1 x Bon/køkkenprinter

1 x ICG program

1 x Pengeskuffe

Tilbud kr. 24.900,-

*Leasing fra 875,-

Årligt support/abonnement kr. 2.090,-.

FrontCafé 15” touchtermimal

Deres ekstra sælger - gennem kundeskærm

1 x Bon/køkkenprinter

1 x ICG program

1 x Pengeskuffe

1 x 8,4” Kundeskærm

Tilbud kr. 26.900,-

*Leasing fra 915,-

Årligt support/abonnement kr. 2.090,-.

* Leasing i 36 mdr., 10%restværdi, ingen depositum, 600 opstartgebyr.

FrontRest 15” touchterminal + Telecomanda

Tilbud kr. 33.900,-

*Leasing fra 1.185,-

Årligt support/abonnement kr. 2.500,-.

1 x Bon/køkkenprinter

2 x ICG program

1 x Pengeskuffe

1 x Håndterminal

POSNET

Rylevænget 29, 2880 Bagsværd

Tlf. 96 18 19 30, Mobil: 20 18 19 30

Mail: wch@posnet.dk, www.posnet.dk

Alle priser er eksklusive moms, programmering, levering og evt, afgifter.

7


3134

Ariel

Rita

T201

T214

T001

T202

Quadra

TILBUD

til rene nettopriser!

Pr. stk ....559,-

Pr. stk ....489,-

Pr. stk ....665,-

Pr. stk ....498,-

Pr. stk ....389,-

Pr. stk ....349,-

Pr. stk ....398,-

3232

Mars

Rokko 13

Cindy T200

T242

Bistro

Impero

Pr. stk ....625,-

Pr. stk ....498,-

Pr. stk ....899,-

Pr. stk ....379,-

Pr. stk ....385,-

Pr. stk ....568,-

Fra .........298,-

Pr. stk ....428,- Pr. stk ....448,-

Alle priser er excl. moms og levering

Vejlevej 96 · 7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 70 22 · Fax 75 91 30 07

www.toft-erhverv.dk

14 / RestauRant og Cafe / 01-2012

aF: Redaktionen

Foto: Colourbox

turisme

SToR iNTeRNaTioNal

pReSSefoKuS på

dansk gastRonomi

Dansk gastronomi var en af de bedste

danske historier i de internationale medier

i 2010. Det viser en nylig opgørelse

fra visitDenmark af den udenlandske

presses omtale af Danmark som feriedestination

forrige år.

Det har resulteret i, at de kulinariske omtaler

af Danmark er hoppet fra en 10. plads i

2009 til en 4. plads i 2010 på listen over

de mest populære emner. 18 procent af

alle 4.502 omtaler havde gastronomi som

tema.

VisitDenmark samarbejder med en bred

vifte af partnere i turismeerhvervet om at

fortælle de gode historier om Denmark til

den udenlandske presse. Dette foregår ofte

ved at invitere udenlandske journalister til

Danmark. Der vinkles skarpt på temaerne for

de enkelte pressebesøg, og historierne inkluderer

alt fra aktuelle begivenheder til forlystelser,

feriehuse og hoteller, dansk cykelkultur

samt i stigende grad dansk gastronomi.

gastronomi et bevidst valg

- Det har været et bevidst valg aktivt at udnytte

den hype, der har været omkring det

kulinariske Danmark de seneste år. Specielt

i en tid, hvor mediemarkedet stadig slikker

sine sår efter krisen, er det nødvendigt at

spille de stærkeste kort, og her har dansk

gastronomi vist sig at være et hit i 2010,

siger VisitDenmarks internationale pressechef,

Tina Baungaard-Jensen.

Fald i omtaler generelt

De internationale mediemarkeder var i

2010 mærket af den finansielle krise, og

den skærpede konkurrence om at få placeret

historier i medierne resulterede i et fald

i antal omtaler af Danmark. Overordnet set

lykkedes det dog at få omtale i større medier

og dermed nå ud til nogenlunde samme

antal læsere, seere og lyttere som i 2009.

Godt 1,1 milliarder mennesker nåede budskaber

om Danmark som rejsemål ud til i

2010.


* Prisen dækker de første 40 medarbejdere.

online

Vagtplan

1.780,- pr. år*

inco Cash & Carry

inco Cash & Carry – vi gør det nemt for dig!

www.inco.dk

i København og Aarhus

En kæmpe

lettelse for dem,

der styrer vagtplanen

• Altid opdateret vagtplan

• Enkel vagtplanlægning og

nemt at indkalde afløsere

• Klar kommunikation via sms,

e-mail og onlinebeskeder

• Timeregistrering

& Lønberegning

• Overførelse af løndata til jeres

eget lønbureau

• Brugervenligt og intuitivt

system

Bestil gratis og uforpligtende

prøveperiode på deltaplan.dk

DELTAPLAN

online vagtplan

Tlf.: 46 93 39 04 · deltaplan.dk

har varerne til din forretning !

Lad dig inspirere af det brede og dybe sortiment, årstidens friske

råvarer til din daglige drift og vores store udvalg af friskvarer i både

økologiske og konventionelle udgaver.

inco Cash & Carry har flere tusinde forskellige varenumre på

hylderne i konventionelle og økologiske udgaver, som du selv henter

i vores Cash & Carry butikker i København eller Aarhus.

Vi har branchevenlige åbningstider og erfarne fagfolk med indgående

produktkendskab. Den gode service finder du altid hos os.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i butikkerne !

I august 2011 blev vi en del af Dansk Cater og har nu fået to nye søskende : AB Catering - www.abcatering.dk

og BC Catering - www.bccatering.dk, som begge er landsdækkende fødevaredistributører.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 15


aF: Redaktør Carsten Kruuse, Restaurant & Café

Foto: Colourbox

sager der nager

slående lighed mellem

RegeRingens løfteR og

nytåRsfoRsætteR

nytårsforsætter bygger ofte på et fundament af dårlig samvittighed.

noget, der har naget i længere tid, og som man fremadrettet

vil gøre et eller andet ved.

Derfor ligger det lige til højrebenet - grænsende til det u-opfindsomme

- her i begyndelsen af det nye år at behandle emnet i klummen

”Sager, der NAGER”.

Man kunne henfalde til forbavselse og beundring, når lighedspunkterne

mellem en række af de tiltag, som er lovet eller blevet

iværksat under den nye regering, sættes overfor danskeres nytårsforsætter

i al almindelighed.

Stigende afgifter på cigaretter, alkoholiske drikke og fedt er væsentlige

elementer i SRSF-regeringens redningsplan for dansk øko-

nomi. Selv om disse initiativer i praksis hverken synes at være belastet

af format eller genialitet på grund af følgevirkninger som

dårligere konkurrenceevne for danske virksomheder herunder turisterhvervet,

tab af arbejdspladser til udlandet og øget grænsehandel,

så appellerer det utvivlsomt følelsesmæssigt til befolkningens

dårlige samvittighed.

Rygning, druk og overvægt. Nogle af disse temaer var således

med garanti på dagsordenen, da feststemte mennesker 31. december

2011 klokken 24 ønskede hinanden godt nytår. Og vups i den

højstemte nytårsnat var der pludselig anledning til at give regeringens

slagplan mening.

Sidste raket sendtes mod himlen antændt med den sidste cigar,

som efter et sidste hiv med foragt kastedes ud i mørket.

Det er vel heller ikke ude på spekulationernes overdrev

at antage, at der dagen derpå er indgået tusindvis

af mere eller mindre stålsatte aftaler med egen samvittighed

om ikke at nyde alkohol før i kommende måned.

Endeligt har det formodningen med sig, at der også

i de første uger af januar 2012 er igangsat en klapjagt

på overflødige kilo sekunderet af årets første ugebladsoplag

med slankeprogrammer, der beredvilligt tilrettelægger ens

fremtidige liv i ansvarlige og fedtfattige rammer.

Men så er det, at denne tilsyneladende symbiose mellem

regeringens sparekur og befolkningens nytårsforsætter pludselig

indhentes af nøgtern bevidsthed efterfulgt af ny nagende

tvivl.

Hvis regeringen virkelig mener, at disse afgifter vil

ændre borgernes adfærd i retning af mindre røg,

spiritus og fedt, så er det jo ganske uansvarlig

og ufinansieret økonomisk politik at kalkulere

med flere milliarder i statskassen

på den konto.

Dog er det her, at ligheden mellem

regeringens politik i de første

100 dage og danskernes nytårsforsætter

måske er allermest slående:

Løfterne brydes utroligt kort efter, de

er fremsat.


En

ordentlig

mundfuld

Græskarkernehåndværker

bagt med fuldkornsdurum,

græskarkerner og malt

”Morgenbrød

med krummer i

De nye grove morgenbrød

fra Schulstad Bake-off skaber

fornyelse i morgenbrødssortimentet

og sikrer et

moderne, konkurrencedygtigt

udbud, der efterkommer

mange forbrugeres ønske

om groft brød.”

Du kan altid finde næringsværdier

og læse mere om vores produkter på

www.schulstadbakeoff.dk

Udviklet i samarbejde med:

Havrestykke

bagt med grovvalsede havregryn og fuldkornsdurum

Håndværker mixkasse

Det gode,

danske morgenbord

består af både klassiske

og nye brødtyper.

Vi sørger for, at din fryser

er fyldt med noget for

enhver smag.

Fuldkornshåndværker

bagt med en ny fuldkornstype,

der giver en meget flottere

volumen på brødene og en

rigtig sprød skorpe, som

man kender det fra almindelig

håndværker. Drysset er ændret

til en blanding af hvide og

blå birkes, for at skabe

større variation.

Håndværker

Grov håndværker Gulerodshåndværker

Vi har samlet 3 af vores bedst sælgende klassiske morgenbrød i en mixkasse, som

indeholder flest af de traditionelle og velkendte håndværkere, da det stadig er det mest

populære morgenbrød. Derudover indeholder mixkassen gulerodshåndværkere og grove

håndværkere, så der kan skabes variation i brødkurven, uden at der skal købes flere

forskellige varenumre.

RestauRant og Cafe / 07-2011 / 17

bureaufrydensberg.dk


turisme

18 / RestauRant og Cafe / 01-2012

aF:Redaktionen

Foto: Aros, Claes Bech-Poulsen

for VisitDenmark

viSitaarhuS

Klar med

gratiS app

til byenS

gæSter

i udbygningen af den digitale turistinformation i aarhus har visitaarhus netop

lanceret en ny gratis app til byens gæster, som kan downloades til både iphone

og android styresystemer. Byens gæster kan hermed tilgå online opdateret turistinformation,

når og hvor de ønsker det – direkte på deres mobiltelefon.

Etableringen af den nye App understøtter den proces VisitAarhus har igangsat i forhold

til etableringen af byens digitale turistinformation, som er en del af VisitAarhus’

samlede strategi for en moderne gæsteinformation.

- Med denne app udvider vi nu den nye digitale turistinformation, som vi i år har

etableret ca. 20 steder i byen til også at indeholde en gæsteapp med information og


inspiration til Aarhus. Gæster kan nu forberede sig på forhånd

eller downloade den på stedet og tage den med sig under selve

opholdet. Vi er glade for, at kunne tilbyde byens gæster denne

service, som samtidig understøtter vores overordnede målsætning

om, at vi skal være til stede med vores information, der

hvor gæsterne er, siger direktør Peer H Kristensen, VisitArhus.

almindelige mobiltelefoner dur

VisitAarhus App er udviklet således, at den også kan benyttes på

almindelige mobiltelefoner, som har adgang til internettet. Man

skal blot klikke ind på m.visitaarhus.com, hvor mulighederne er

helt de samme som i appen. Opsætningen af indhold og det grafiske

afspejler det, gæsterne møder på de 20 digitale turistinformationer

i byen, og er tilgængelig for både danske og internationale

gæster på dansk, engelsk og tysk.

Løsningen vil løbende blive udbygget og udviklet med yderligere

informationer og tiltag, der kan inspirere og invitere byens

gæster til at opleve og forbruge endnu flere af byens og områdets

mange turismeprodukter.

VisitAarhus App kan downloades på iPhones fra App Store,

på øvrige smartphones fra Android Marked eller tilgås via m.visitaarhus.com.

Her er eksempler på sager du finder på vores hjemmeside:

www.kronborg-maeglerne.net

Restaurant Vimmelskaftet 47, Kbh. K Sag 1112-02

Total nyrenoveret restaurant centralt beli.g på hjørnet af Vimmelskaftet

og Badstuestræde. Ekskl. møbler med læderstole og sofaer. Stor

bar. Nyt større køkken med serv. dir. til restaurant. 360 kvm. 85 pladser.

leje kr. 67.000. Pris kr. Fin. 2.300.000 med udb. kr. 500.000.

Lokaler i den hvide kødby Sag 1111-02

Lokaler til forretning eller til cafe/bar. Flotte lokaler med fliser på væg

og gulv. Stort kølerum samt kontor. Mulighed for udestilling i lukket

gård. 100 kvm i stueplan. Også meget velegnet til fødevareprduktion.

Alt fremstår i flot stand. Leje pr md. 19.165. Pris kr. 795.000.

Bar/Café København K Sag 1109-28

Større kendt forretning, med mange muligheder. Nyrenoveret

køkken. Stedet er kendt for et godt køkken samt et godt cocktail kort.

469 kvm. 150 pladser inde og 30 pladser ude. 05 bevilling. Potentiale

ved at udvide åbningstid. Pris fin. kr. 1.995.000. Udb. kr. 656.700.

Kaffe og Tebar/Take Away Sag 1110-13

På en kendt og trafikeret gade ligger denne forretning. Indeholder

både salg i egen cafe og to go. Alt er helt nyt. Stort potentiale, da der

ikke er åbent om aftenen. Sælges for inventarets pris. 77 kvm. 25 pl.

inde og 4 pl. ude. leje. kr. 16.000. Pris kr. 495.000 (kun inventaret).

Café/Restaurant Frederiksberg Sag 1109-22

På P. Bangsvej ligger denne spændende forretning. Kendt for sit

spændende menukort, men placeringen gør den alsidig. 45 pl. inde

og 30 pl. ude. Mulighed for frokost er tilstede. 102 kvm. Leje kr.

8.370. momsfrit. Pris fin kr. 1.445.00 med udb. kr. 445.000.

Jægerhytten ved Sjælsø Sag 1110-28

Restaurant og selskabslokaler i særdeles smukke omgivelser ved

skov og sø. Stråtægt ejendom der bortforpagtes af Rudersdals kommune.

Nuværende forpagter har flere forretninger. Oms. 5 mill. stigende.

82 pl. inde og 140 pl. ude med udsigt til sø. Pris kr. 2.695.000.

Restaurant og selskabslok. i Storkbh. Sag 1110-12

Restaurant og selskabslokaler i forbindelse med anden aktivitet

udbydes til salg. Køber skal være indstillet på at indgå en samlet markedsføring.

Allerede mange forudbestilte selskaber. 05 bevilling. 300

kvm. Omsætning 6,2 mill. Pris Fin. kr. 3.495.000 med udb. kr. 995.000.

Særdeles flot Restaurant Sag 1002-25

Restaurant med personlig præget indretning. Beliggende i bygning

med bindingsværkslook. Udestilling i gård. Oms. 3,8 mill, med godt

overskud. Mulighed for udvidet åbningstid. Lukket 6 uger. 40 pl.

inde + 40 pl ude. Pris kr. 2.100.000 med udb. kr. 795.000.

Restaurant Nykøbing Sj. Sag 1112-19

I hjertet af den Nord vestsjællandske by, finder vi denne nyrenove -

rede og kendte forretning. Åbent 12-21. 51 pl. inde og 38 pl. ude.

Stigende omsætning. 148 kvm. Leje kr. leje kr. 16.500,- Pris kr. Fin

795.000 med udb. kr. 295.000.

Catering virksomhed, Helsingør Sag 1104-12

En meget kendt og rost cateringvirksomhed sælges med god omsætning,

kunder og navn mv. God omsætning med stort potentiale.

Opdelte rum så tingene kan skilles ad. Kølerum og gode lager faciliteter.

meget inventar. 125 kvm - Leje kr. 7.500. Pris kr. 345.000.

Café i Helsingør med udestilling Sag 1105-30

Kendt cafe i Helsingør. Kun får meter fra Stengade finder vi denne

flotte cafe med udestilling. Cafeen holder kun åbent om dagen i 6

dage, så ved udvidet åbningstid ligger der et stort potentiale. Pænt

indr. 45 pl. inde, 25 pl. ude. 80 kvm. Leje kr. 16.778. Pris kr. 595.000.

Klampenborg Dyrehavsbakken Sag 1002-02

Kendt restaurant og steakhouse beliggende ved Pjerrot. Nyrestaureret

med effektivt koncept. Nyere køkken. 80 pl. inde og 40 pl.

ude. 133 kvm. Pris kr. 2.750.000. Evt. overtagelse af et mindre lån.

Vi søger café/restauranter over 10 mill.

Eller potentiale til en omsætning på over 10 mill. til danske

og udenlandske købere. Forretningerne skal ligge i København

eller brokvarter. Fuld diskeration ydes.

kronborg

Vimmelskaftet 41A, 1. sal, 1161 Kbh. K.

www.kronborg-maeglerne.net

3810 5822

turisme

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 19


aF: Redaktionen

Foto: Colourbox

reportage

viaSat afventer

britiSKe high Court

efTeR eu-dom gav pubejeR

medhold om Tv-ReTTighedeR

Selv om EF-domstolen har givet en engelsk

pubejer grønt lys til at vise fodboldkampe

via den meget billige græske

tv-udbyder nova og derved har åbnet

for fri konkurrence på tv-markedet i Eu,

har viasat i Danmark ikke aktuelle planer

om at ændre på sine tilbud til danske barer

og cafeer. Det oplyser kabeldirektør ricky

Elstrup, viasat, til restaurant & café.

Vi afventer den britiske High Courts vurdering

af EF-domstolens afgørelse og har

20 / RestauRant og Cafe / 01-2012

ikke at noget at tilføje indtil da, siger

han.

Efter seks års kamp mod TV-udbyderen

BSkyB og den engelske Premier League fik

pubejer Karen Murphy, Portsmouth i efteråret

2011 medhold fra EF-domstolen, hvilket

forventes at vende op og ned på den

måde, sportsrettigheder bliver handlet på i

dag.

pubejer i retten

Slagsmålet opstod, fordi Karen Murphy,

Kend dine omkostninger måned efter måned

Lej en Vectron kasseterminal for kr. 825,- ex. moms pr. måned

Lejen indeholder:

• Levering og programmering

• Printer- Pengeskuffe

• Hotline Support

• Fuld forsikring på terminalen i hele leje perioden

Trådløs spiritus- kontrolsystem i verdensklasse fra Wircon

Bliv mere flexibel og øg din omsætning

• Antennen rækker 300 meter i alle retninger og udskænker op til 3 størrelser.

• Intern hukommelse, ca. 2000 tapninger pr. batteri og batteri rapport

• 100% vandtæt og registrerer flaskeskift med tid, dato og antal tapninger

• Kobles til PC eller PC kasseterminal med udlæsning af kredit-debit rapport

- Læs mere info på www.holtec.net

Mød os på

Foodexpo

i Hal K

stand 8220

pubejer fra Portsmouth, og flere andre –

ifølge Business.dk - havde købt satellitsignal

fra den græske udbyde Nova for at kunne

vise fodboldkampe i sin pub. Dermed

sparede de op til 50.000 kroner årligt i forhold

til den engelske udbyder Sky.

Men ifølge reglerne for distribution af

Premier League gik den ikke. En udbyder

må nemlig kun sende i sit eget område, og

Karen Murphy blev trukket i retten.

Seks år senere falder afgørelsen så i EF-

Domstolen, som fastslår, at det ikke er til-

Holtec Beverage Service A/S - Mosede Strandvej 51 - 2670 Greve Strand

Telefon Sjælland 3672 8510 / Jylland 8692 8510 - www.holtec.net


ladt at opdele EUs indre marked på den måde. Afgørelsen

slår - ifølge Business.dk - dermed bunden ud af det lukrative

marked for sportsrettigheder. Med afgørelsen kan Premier League

næppe sælge sit produkt til forskellige priser ud fra en

forudsætning om at køberne, altså TV-udbyderne, ikke kan

konkurrere.

i strid med Eu´s regler

I februar 2011 kom generaladvokaten med sin anbefaling,

der afviste anklagerne mod pubejerne med henvisning til at

reglerne om kun at sende i et land, strider mod EUs regler

om et fælles marked. Og syv måneder senere kom afgørelsen

så fra EF-Domstolen. Det er denne kendelse, som Viasat afventer,

hvorledes den britiske High Court vil tolke. Ifølge kabeldirektør

Ricky Elstrup forventes den britiske retsinstans af

tage stilling her i begyndelsen af 2012.

Drc forventer lavere priser

I DRC forventes det, at fastlåste forhandlinger med blandt andre

Viasat om prisen og betingelserne for at vise eksempelvis sportsprogrammer

i cafeer og barer efter denne kendelse får nyt liv og

at mere konkurrencedygtige priser kan være på vej.

Når afgørelsen fra High Court i Storbritannien foreligger

har Restaurant & Café en aftale med Viasats kabedirektør om

at få en vurdering af konksekvenserne for danske bar- og cafeejere.

HOTELLER FERIECENTRE KONFERENCECENTRE PATIENTHOTELLER

De bedste vælger

kun det bedste

39 Kroer i Dansk Kroferie

har nu installeret

T E C H O T E L

BOOKING, CRM & RESTAURANT SYSTEM

Skandinaviens førende styringsværktøj

til kroer, hoteller, konferencecentre,

feriecentre, hotelkæder og restauranter.

Indtjening og arbejdsglæde

- og tid til gæster

Mød os i Hal K 8112

18. - 20. marts 2012

Kibæk Hotel

Nu 655 Hoteller

TECHOTEL

navne

Kontakt os og hør hvad Picasso kan gøre for dig

Klaus Ahrenkilde • 3619 2119 • ka@techotel.dk

Sandager 8 • DK-2605 Brøndby

Tlf.: 3646 1155 • Fax: 3644 2006 • www.techotel.dk

DRC_83x224-01-jan2012.indd 1 11-01-2012 10:59:24

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 21


vED: Jørgen Kønigshøfer

Foto: Colourbox

verden a’ a’la la carte

veRden

a’ la CaRte

tipS til en god

bar-menu

Det er givetvis alle i branchen bekendt,

at design og layout af en menu har betydning

for gæstens valg af ydelser, og

med lidt snilde og planlægning kan man øge

omsætningen uden at øge omkostningerne.

Guest Contributor skriver om bar-menuen på

hoteller, feriesteder og de mange restauranter

rundt om i verden, hvor man har for vane

at lade gæsterne vente i baren, indtil de kan

få bord – hvad enten der er plads eller ej.

Magasinet beskriver de koncepter, man

bør følge for at få optimalt udbytte af bar

menuen:

koncept

Undgå at servere rå cocktails hele dagen.

Det er ikke særlig fantasifuldt med Vodka-

Rom- eller Gin Cocktails. Har man servering

hele dagen, bør man indrette bar-menuen

efter tidspunktet på dagen – med juicecocktails

først på dagen og måske digestifs

senere. Driver man en konceptbar, må man

også tænke på stil og indretning, alkoholindhold,

farven på drinks og ingredienserne.

Man kan godt være lidt kreativ – et eksempel

er en bartender, der arrangerer sine

whisky´s efter hvedeindholdet.

pris

Vær forsigtig, hvis drinks er opregnet efter

pris. Det kan selvfølgelig være smart at få

gæsterne til at kigge efter deres foretrukne

mærker, og er de af den type, der gerne vil

22 / RestauRant og Cafe / 01-2012

signalere prestige med deres valg, kan dette

være en god ide. Har man derimod en

række forskellige gæster fra blandede indkomstgrupper,

kan menu-kortet få gæsterne

til at føle sig presset til at bruge mere, end

de havde tænkt sig, hvilket kan være pinligt

og holde dem fra at komme en anden gang.

tekst og beskrivelse

Afgørende her er ikke at skrive for lidt, ej heller

for meget. Husk, at mange af de gæster vil

være i selskab med andre, og de gider ikke

læse sig igennem en masse oplysninger, før

de opdager, hvilken drink du byder på. Dom

Perignons ofte citerede – men uunderbyggede

– påstand af at være ”tasting star” kan være

en sjov introduktion til Champagne-afdelingen,

men spar os for de kedelige detaljer såsom

hvor mange bobler, der er i en flaske!

Stil

Vær opmærksom på din kundesammensætning

og beskriv menuen efter dette. I en traditionel

5-stjernet lobby-bar eller en finere

spiserestaurant skal man nok formulere sig

formelt og stilfuldt. Har man et yngre klientel,

kan menukort være affattet noget mere

sprudlende. Menuer på særlige dage eller ved

private arrangementer muliggør naturligvis

mere kreativ udformning. Og pas som altid på

med adjektiverne: Magasinet henviser til et

menukort, der omtalte en drinks med to ingredienser

som ”En fantastisk enkel symfoni”

– Enkel var den så sandelig, men fantastisk

enkel? Og normalt vil en symfoni måske også

være noget mere kompleks!

Format

Aristoteles anså orden, symmetri og begrænsning

for at være den største grad af

skønhed. Han har nok aldrig set en drinkmenu,

men hans principper kan måske

være gode at huske.

Hvis dit menu-kort åbner som en bog, så

prøv at få teksten til at spejle sig fra den en

side til den anden. Undgå at få koncepter

eller produkt-familier til at gå over flere sider.

Hav det samme antal cocktails på hver

side og samme antal linier til beskrivelsen.

Sørg for grundig korrektur-læsning. Din

menu er dit ansigt overfor gæsterne – mange

fejl vil ødelægge deres opfattelse af din forretning.

uddannelse

Når du først har udviklet dit menu-kort som

et salgsinstrument, så husk at få dit personale

til at bruge det. Fortæl dine medarbejdere,

hvad det betyder at åbne kortet på bestemte

sider, som kunden ser først. Og sørg

for, at dine medarbejdere tager hensyn til

tidspunktet på dagen og kan forudse, hvad

gæsten ønsker.

Men allervigtigst skal dit personale forstå

menu-konceptet, således at de kan lede

gæsterne gennem dine tilbud og anbefale

bestemte drinks, til glæde for dine gæster

– og for din bundlinje.


nøglehuls-mærkning

er iKKe altid en god ting

Som bekendt er nøglehullet blevet et varemærke for grønne

og bæredygtige produkter.

I Nashville, Tennessee, må Marriott-hotellet dog sande, at et

nøglehul kan bruges til andet end at signalere miljø og ansvarlighed

– i hvert fald ikke det miljø, der sædvanligvis tænkes på.

Hotels International fortæller om den kvindelige reporter

Erin Andrews, der ikke følte sig helt alene på sit hotelværelse

under omklædning. En mand havde nemlig lejet sig ind på

naboværelset og havde optaget sceneriet gennem nøglehullet

og derefter lagt videoen på internettet.

Damen sagsøger nu i bedste amerikanske stil personen og

hotellet for overtrædelse af privatlivets fred, grov uagtsomhed

i austRalien må

man geRne stjæle

kunstvæRkeRne

Den australske luksus boutique-hotel kæde Art Series

Hotel Group tilbyder sine gæster en særlig form

for konkurrence – de skal forsøge at stjæle nogle

nærmere udpegede kunstgenstande fra deres hotel,

beretter Hotels International.

Kunstværket opstilles eller ophænges på et af de

tre hoteller i Melbourne mellem den 15.

december og 15. januar. Gæsterne

skal gå på facebook eller Twitter for

at få stikord til, hvor kunstværket befinder

sig, og derefter skal de prøve

at stjæle det – i ubemærkethed naturligvis!

Hvis gæsten tages på fersk gerning,

skal kunstværket tilbagebetales,

men gæsten undgår nok anholdelse

– men lykkes det gæsten at

slippe ud af hotellet med kunstværket

uden at blive opdaget, får

de lov til at beholde kunstværket,

der oplyses at have en værdi på

omkring 15.000 US$.

Det forlyder derimod ikke, om

man har fået forsikringsselskabets

samtykke til denne lidt kostbare

selskabsleg.

verden a’ la carte

og for emotionelt stress. Hun kræver seks mio.

dollar fra hotellet og fire mio. dollar fra den uheldige

fotograf.

Når hotellet overhovedet bliver inddraget, er det

ikke for at pålægge det ansvar for at have nøglehuller – de

kan være nødvendige. Men fotografen havde på forhånd ringet

til hotellet og fået oplyst, hvilket værelse reporteren havde

fået. Derefter bad han om værelset ved siden af.

En talsmand for hotellet ville ikke udtale sig om sagsanlægget,

men han bekræftede dog, at hotellet havde ændret

sine procedurer – og det er vel ganske fornuftigt.

Ny og huRTig iNdchecKNiNg

Den franske ACCOR-hotelkæde har – foreløbig på sine nordamerikanske hoteller

– introduceret et nyt automatisk indchecknings- system, fortæller

Business Travel News.

Det nye system – kaldet ScanINN – muliggør en automatiseret indcheckning,

hvor gæsten med sit ID-kort – det kunne også være et pas, kørekort

eller lign. – benytter særlige automater, der registrerer gæsten og hans reservation.

Systemet kræver således ingen – eller et minimum af personale

– og selve registreringen kan foregå hurtigere og sikrere. Der er langt mindre

risiko for fejl eller tyveri af personoplysninger.

gigantiSK

KagehuS

Den person, der kom nærmest i konkurrencen

om at gætte vægten af verdens

største kagehus på The Langham Hotel i

London, vandt en traditionel eftermiddagste

i hotellets palme-restaurant, fortæller

Hotels International.

Konditorchefen forestod opbygningen af

det 1,3 m. høje kagehus, som krævede mere

end 200 mandetimer at fremstille.

Det forlyder, at man først måtte spise

(ud) af huset efter juledagene.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 23


Foto: Colourbox

kort nyt

SKat

foKuSerer

på hoTelleRS

godTgøRelSe af

eNeRgiafgifTeR

Skat har i 2. halvår af 2011 besøgt

en række store hoteller for at tage pulsen

på hotelbranchens godtgørelse af

energiafgifter.

- Vi har i samtlige gennemførte kontroller

stødt på væsentlige problemer med implementeringen

af energiafgiftsreglerne, skriver

SKAT i en pressemeddelelse.

De områder, hvor SKAT særligt er stødt

på problemer, er ifølge myndigheden følgende:

komfortkøling/aircondition: Hotellerne har

ikke været opmærksomme på, at de fra 1.

januar 2010 ikke længere kan få godtgørelse

af energiafgifter anvendt til køling af

hensyn til komfort i indendørs lokaler (aircondition).

opvarmning af lokaler: Hotellerne har ikke

været opmærksomme på, at de ikke kan få

godtgørelse af energiafgifter anvendt til opvarmning

af lokaler.

Forkert godtgørelse af energiafgifter: Hotellerne

har generelt fået godtgjort energiafgifter

med forkerte satser både i deres og

SKATs favør.

manglende reduktion af energiafgifter: Hotellerne

har ikke været opmærksomme på,

24 / RestauRant og Cafe / 01-2012

at de fra 1. januar 2010

skal foretage en reduktion

af godtgørelsen af energiafgifterne.

- Vi har i øvrigt set, at hotellerne

ikke har været opmærksomme

på, at de kan få godtgjort

vandafgift, oplyser SKAT.

indsats har ikke virker

Ifølge SKAT viser indsatsen, at myndighedens

massive og målrettede vejledning af

virksomhederne om reglerne for godtgørelse

af energiafgifter i form af nyhedsbreve, servicebreve

og servicebesøg ikke har virket.

Indsatsen har endvidere vist, at der skal en

egentlig kontrol til, for at få hotellerne til at

efterleve reglerne.

SKAT vil som konsekvens af den manglende

regelefterlevelse udvide antallet af

planlagte kontrolbesøg og også i 2012 se

nærmere på, hvordan hotelbranchen får

godtgjort energiafgifter af SKAT.

- Energiafgiftslovgivningen er kompliceret,

og ofte får den ikke ret meget opmærksomhed.

Vi kan derfor kun appellere

til, at man kontakter SKAT eller allierer

sig med professionel hjælp, så ens hotel

får godtgjort de rigtige beløb, påpeger

SKAT og beder branchens aktører huske

på, at:

Energiafgifterne er kommet for at blive,

men der er stadig mange godtgørelsesmuligheder,

hvis du bare kender reglerne.

SKAT gøt opmærksom på, at der - igen

- er kommet nye regler pr. 1. januar 2012.


Foto: Colourbox

turisme

igeN

diReKTøRSKifTe

i viSiTaaRhuS

Direktør for VisitAarhus gennem de seneste knap to år,

Jens Hausted, har valgt at søge nye udfordringer som direktør

for det regionale turismeselskab i Midtjylland, Midtjysk

Turisme.Ny direktør for VisitAarhus er/bliver den tidligere direktør

for VisitHerning, Peer H. Kristensen, som tiltræder den nye

stilling fra 1. februar 2012. Bestyrelsesformanden for VisitAarhus,

Sten Tiedemann, siger, at VisitAarhus med Peer H. Kristensen

får en turistdirektør, der kan fortsætte de nødvendige

udviklings- og forandringsprocesser i en professionel turistorganisation.

Vi er meget glade for at kunne præsentere Peer H. Kristensen

som ny direktør. Vi er overbeviste om at vi ligesom med

Jens Hausted ved roret får en direktør, der kan fungere som katalysator

for turismeudviklingen I Aarhus, siger Sten Tiedemann.

Stor turismeerfaring

Peer H. Kristensen har stor erfaring i dansk turisme. Han har

blandt andet tidligere været direktør på Vejlefjord, direktør i det

regionale turismeudviklingsselskab, der dækkede de tidligere

Vejle og Sønderjyllands amter samt Salgs- og Marketingchef i

Fyntour. Peer H. Kristensen sidder i dag ligeledes i formandskabet

for Vækstforum i Region Midtjylland.

Samtidig beklager Sten Tiedemann Jens Hausteds beslutning

om at forlade VisitAarhus.

- Vi er kede af Jens’ beslutning. Han har gennem sine mindre

end to år ikke alene rettet op på økonomien og afleveret et

regnskab med overskud i 2010, men han har også sat mange

vigtige og markante aftryk i indsatsen for turismen i Aarhus.

Han har været med til at styrke indsatsen for erhvervsturismen,

øget fokus på krydstogter til Aarhus og han har med omlægningen

af den service Aarhus’ gæster får, når de kommer til byen,

gjort byen til rollemodel inden for området, siger Sten Tiedemann.

www.Zederkof.dk

Tlf: 89121200

Nyd maden i de

rigtige omgivelser

Vi har et stort udvalg af møbler til

alle slags restauranter - helt fra den

moderne og stilrene, til den klassiske og rustikke

restaurant med rokoko stole.

Ens for alle vores borde og stole til restauranten,

er kvaliteten. Vi ved, at møblerne i en restaurant

bliver brugt ofte og flyttes rundt i en fart, og

derfor stiller vi også store krav til producenterne

af møblerne. Det sikrer stærke og solide møbler,

som tåler restaurationsbranchens hårde brug

Se mere på www.z-design.dk


overblik

rygmærKer forbydeS

i SydjyllandS natteliv

Rockere og bandemedlemmer med rygmærker og andre symboler skal ud af nattelivet

og forbydes adgang på værtshuse og diskoteker i Sydjylland. Det skriver

Jydske Vestkysten.

For at skabe et tryggere natteliv er restauratører, politikere og

politiet i Kolding på et møde blevet enige om at afvise rockerne

og hænge forbudsskilte op ved døren.

Også i Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg og de andre kommuner,

der hører under nabokredsen Syd- og Sønderjyllands

Politi, vil rockerne blive afvist, hvis de tropper op

med rygmærker og lignende, skriver avisen.

26 / RestauRant og Cafe / 01-2012

daNSK STjeRNeKoK i

bbc´S haRdTalK

Den britiske tv-station BBC World bragte i programmet Hardtalk nyligt et interview med danske Restaurant

Nomas stjernekok René Redzepi. Det oplyser Berlingske.dk.

BBC-værten Stephen Sackur spurgte blandt andet, om chefkokken på ”Verdens bedste restaurant”

kan få folk til at ændre spisevaner?

- Der vil altid være folk, som vil have deres mad på en bestemt måde. Da vi serverede moskusokse

med græs var folk kritiske. Men efter nogen tid vænnede de sig til det. Det handler om kultur og

vaner. Engang spiste vi jo heller ikke rejer, svarede René Redzepi.

Den danske stjernekok bad efterfølgende BBC-værten om at smage på en væske, som havde stået

seks måneder og gæret - og som oprindelig var mug. Værten tog lidt nervøst mod tilbuddet - og

overraskedes positivt.

På spørgsmålet om verdenskendte kokke har for meget stjernestatus svarede Redzepi kort

”Nej”, men tilføjede det problematiske i, at nogle kokkelever måske kan få et forkert billede af

jobbet som kok i hverdagen, der i høj grad drejer sig om at snitte mad - og sig selv - i fingrene i

et stressende miljø.


hver fjerde

miKrobryggeri har

øKonomiSKe problemer

Hver fjerde mikrobryggeri klarer sig så dårligt økonomisk, at de står til at dreje

nøglen om. Det viser en brancheanalyse i Business.dk. af 50 mikrobryggerier.

Ifølge analysen er det svært at tjene på at sælge øl. Branchen havde i

2008/2009 et underskud efter skat på 24 millioner kroner. I 2009/10 var underskuddet

dog faldet til ni millioner kroner. Den primære årsag til de dårlige

tider angives at være, at danskerne drikker mindre øl.

Salget af øl i Danmark er faldet fra 518,1 mio. liter i 2003 til 372 mio. liter

i 2001, oplyser sitet.

to ud af tRe

danskeRe

gåR sjældent

ud at spise

To ud af tre danskere højst spiser ude »et par gange om

året«, mens den sidste tredjedel spiser ude mindst en

gang om måneden eller oftere. Det viser en Gallup-undersøgelse

af danskernes madvaner foretaget af Berlingske

Tidende.

Og når danskerne så endelig svinger kniv og gaffel, er

det ikke de store beløb, der spenderes, viser undersøgelsen.

Over halvdelen brugte på det seneste restaurantbesøg

mellem 100 og 250 kroner, mens kun hver tiende kom

over de 500 kroner, hvilket står i kontrast til den massive

medieomtale, som Danmark nyder for sit nordiske gourmetkøkken,

skriver avisen.

overblik

KvaRT millioN

fleRe gæSTeR

i Tivoli i 2011

Der kom cirka en kvart million flere gæster gennem Tivolis

tælleapparater i 2011 i forhold til 2010 svarende til en stigning

i på syv procent. Det oplyser adm. Direktør Lars Liebst,

Tivoli, i en meddelelse til Børsen.dk. Forlystelsesparken havde

sidste år i alt 3.963.000 gæster mod 3.696.000 gæster

året før.

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 27


aF: Redaktionen

Foto: Colourbox

reportage

RygeloveN Til ReviSioN i 2012:

dRC anbefaleR

RegleRne

foRtsætteR

uændret

mange danskere sætter deres egen personlige rygepolitik i fokus

her i begyndelsen af det nye år. men også i Folketinget

kommer emnet på dagsordenen i løbet af foråret 2012. For da

skal rygeloven fra 2007 tages op til revision.

- DRC vil anbefale Folketingets partier at lade den nuværende lov

fortsætte uændret, siger informationschef Carsten Kruuse, Danmarks

Restauranter & Cafeer, og vurderer det overvejende sandsynligt,

at det også bliver resultatet af forligspartiernes forhandlinger.

- I en TV-duel mellem de to statsministerkandidater under valgkampen,

daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og nuværende

statsminister Helle Thorning Schmidt (S), lovede begge, at

der ikke ville komme stramninger af rygeloven. Det bør man kunne

tillægge vægt og tro på, mener informationschefen.

Drc anbefalede undtagelser

DRC har i debatten om indførelse af rygeforbud i restaurationsbranchen

som udgangspunkt haft det synspunkt, at så længe nydelse af

tobak ikke er forbudt bør det være op til den enkelte restauratør,

hvorvidt vedkommende vil have et koncept, hvor rygning er tilladt

eller ej.

- Da DRC i løbet af 2006 erfarede, at der var bred politisk opbakning

til en rygelov, der også kom til at omfatte restaurationsbranchen,

gjorde foreningen en kraftig indsats for at få indføjet

28 / RestauRant og Cafe / 01-2012

nogle undtagelsesbestemmelser for de virksomheder, der i særlig

grad ville komme til at miste gæster og omsætning på rygeforbuddet.

På den baggrund viste der sig lydhørhed fra politisk hold om

blandt andet rygerum/kabiner og om, at der på små serveringssteder,

hvor der ikke var plads til sådanne installationer, fortsat kunne

tillades rygning på serveringsarealet. Det blev i rygeloven fra

august 2007 til bestemmelserne om tilladelse til at etablere rygerum

og den kendte 40kvm-regel for serveringsarealer på mindre

steder. Et totalforbud ville og vil betyde lukning af hundredvis af

barer og værthuse rundt om i landet, siger Carsten Kruuse.

Det er foreningens opfattelse, at de gældende regler og undtagelser

nu er indarbejdet i branchens rutiner på en måde, som gæster

og restauratører har tilpasset sig.

- Mange restauratører har investeret anseelige beløb på at indrette

sig efter den gældende rygelov, der trods undtagelser har

medført omfattende begrænsninger. En stramning til et totalforbud

vil ikke alene medføre tab på disse investeringer men også et tab

af den tilpassede adfærd blandt gæster, personale og branche, anfører

Carsten Kruuse.

På den baggrund vil DRC anbefale de politiske partier på Christiansborg

om at lade rygeloven fortsætte uændret for restaurationsbranchen

område.


Den 18. – 20. marts bliver det svært at få ny inspiration

– med mindre du er i Herning

Din automatopstiller sørger for:

• Du er opdateret med de sidste sikringer mod plat og svindel

• Du kan få alle automattyper i ens kabinetter

• Du er ikke bundet til et bestemt fabrikat

– når du bruger os som automatopstiller

STRUER: TLF. 9785 1100

BRØRUP: TLF. 7512 3363

KBH.: TLF. 4371 2424

www.dan-automater.dk

NordeN s vigtigste fagmesse

Print din gratis billet på foodexpo.dk

170x109mm_Foodexpo_MBK.indd 1 09/01/12 14.13

FYN: TLF. 6315 0101

www.automatfyn.dk

SJÆLLAND: TLF. 7020 3366

E-mail: cl@sungame.dk

JYLLAND: TLF. 72 217 117

✆ 72 www.3bar.com

217 117 spilleglæde...

– så er du sikker på at din forretning altid ”spiller”...


aF: Direktør Kirsten Hauge, DRC

Foto:Kokkedal Slot

drc kom forbi

KoKKedal

SlotS

eveNTyRlige foRvaNdliNg

Et af landets såvel smukkest beliggende

som smukkest udseende slotte er

netop genopstået og samtidig blevet en

del af Drc’s store medlemsskare. Det nordsjællandske

kokkedal Slot har i en årrække

ført en omtumlet tilværelse og været tæt på

at blive jævnet med jorden flere gange.

Det første Kokkedal Slot ”Landhaus Cockedahl”

stod klar i 1746, som en fæstegård

under Hirschholm Slot. Den først registrerede

ejer var Kong Christian den 6.´s hustru

Sophie Magdalene, der lod stedet opføre

som en sommerbolig i en etage. Efter en

del ejerskifter blev bygningen i 1864 revet

ned for at genopstå i sit nuværende udseende

i to etager. Det eneste bibeholdte fra

30 / RestauRant og Cafe / 01-2012

den oprindelige bygning er de massive kælderhvælvinger,

der nu igen benyttes flittigt

bl.a. til gourmetaftner.

Gennem en årrække var det grundlæggeren

af Daells Varehus der ejede stedet, inden

han i 1963 solgte det til Hørsholm

Kommune. Frem til kommunens videresalg

i 1993 dannede slottet rammen om mange

kulturelle begivenheder. En klausul i forbindelse

med salget i 93 til Stig Husted-Andersen

var, at stedet skulle omdannes til

hotel og restaurant. Det skete aldrig, derimod

fik slottet lov at forfalde, hvilket medførte

stor ballade og ikke kun i lokalsamfundet.

Efter en Højesteretsdom i 2003

blev Husted-Andersen pålagt at overdrage

slottet til Hørsholm kommune, der i 2005

videresolgt stedet inden det i 2007 blev

overtaget af entreprenørvirksomheden Kjær

& Lassen, som påbegyndte istandsættelsen,

der på grund af råd og svamp blev en renovering

frem for en restaurering. Udover

hvælvingerne i kælderen er det kun de

gamle porcelænsovne, der er bevaret.

4500 til åbningsreception

Renoveringen af slottet stod færdigt i efteråret

2011, og den 15. november afholdtes

åbningsreception. At det er et sted med veneration

for mange vidner tilstrømningen til

receptionen om. I alt 4.500 mennesker var

forbi på åbningsdagen. At man så nøjagtigt

kan bestemme antallet, skyldes 2 brandfolk,

der af sikkerhedshensyn skulle regi-


strere alle tilstedeværende i bygningen. En

fantastisk stor interesse, som formentlig

også kan tilskrives værtsparret, de to søskende

Malene og Thomas Brandt-Knudsen,

der er kendt af det lokale publikum,

efter at have drevet en meget velrenommeret

restaurant på Rungsted Havn. Begge har

fra deres forældre fået restaurationsbranchen

i blodet, og for at gå helhjertet ind i

branchen solgte Thomas en televirksomhed,

hvor han samtidig med arbejdet i branchen

havde arbejdet i 10 år.

I ledelsen af Kokkedal slot er fem personer

involveret. Det er Malene, der fungerer

som daglig leder, de to køkkenchefer har

henholdsvis det kreative og logistikken som

ansvarsområde, restaurantchefen og endelig

Thomas, hvis spidskompetence er salget.

De arbejder som et team, og hver eneste

morgen mødes de til en ca. 10 minutters

briefing, hvor de gennemgår, hvad der er og

hvad der skal ske. Som Thomas nævnte,

havde han ikke kastet sig ud i et så stort

projekt, hvis han ikke havde et indgående

kendskab til den øvrige ledelse, deres holdninger

og professionelle tilgang til at drive

et sted som Kokkedal Slot.

plads til folkelighed

Den eksklusive bygning inspirerer til et højt

niveau, men folkeligheden skal der være

plads til. Konceptet på Kokkedal Slot er

private selskaber, konferencer, søndagsbrunch

og på sigt udarbejde et a la carte

koncept. Og teamet har store ambitioner.

En af målsætningerne er at blive Danmarks

bryllupsslot nr. 1, ligesom der i løbet af en

3 års periode, skal være 35-40 personer

ansat. At de nok skal nå deres mål, er jeg

ikke et øjeblik i tvivl om.

Allerede efter at have været i gang i

halvanden måned er de første 20 bryllupper

i ordrebogen, hvilket har medført et

samarbejde med en bryllupsarrangør, som

brudeparrene uden beregning kan benytte

lige så meget, de ønsker. Den professionelle

måde de griber tingene an på, er imponerende.

Der er udarbejdet koncepter og

detaljerne er på plads. For som Thomas udtrykte

det, ”vi har pligt til at gøre vort bedste

og være ydmyge overfor opgaven, så

værtsparret ved den fest, hvor de fejrer en

livsmarkering, 100% kan koncentrere sig

om festen, for den kan ikke gøres om”.

I øjeblikket er der ni værelser, men allerede

1. april står 18 ud af de i alt 63 planlagte

nye værelser klar.

7500 til julestue

Selv om de kun har været i gang i et par måneder,

har de alene med de netop overståede

julestuer haft 7.500 gæster igennem. Under

disse arrangementer var det Thomas opgave

at sidde i receptionen for at tage imod bestillinger,

og ordrebogen blev fyldt godt op.

Gastronomien på Kokkedal Slot tager

udgangspunkt i et skandinavisk madkoncept

baseret på brugen af råvarer og opskrifter

fra Skandinavien. Hovedvægten ligger

på retter fremstillet af vildtkød fra f.eks.

elg, vildsvin, rådyr, kronhjort og dåhjort.

Status som kulturinstitution udbygges

Slottets tidligere status som kulturinstitution

ønsker Malene og Thomas at bevare og udbygge.

Og der har været afholdt flere kulturelle

arrangementer bl.a. senest en nytårskur

med opera og operette perler, en historieaften

og et stort Dean Martin show er i støbeskeen

Hvorvidt det bliver en J.C. Hostrups -

der har skrevet Eventyr på fodrejsen på

slottet, eller en B.S. Ingemann som skrev

nogle af sine salmer på stedet - der kommer

forbi igen er uvist, men arven vil de

løfte. Og at stedet betyder meget for lokalbefolkningen

er der ingen tvivl om. Parken

og de omkringliggende naturområder bliver

flittigt benyttet, hvilket helt sikkert får afsmittende

virkning på omsætningen. Jeg

glæder mig til at følge udviklingen på det

smukke slot med de store ambitioner.

drc kom forbi

ISMASKINER

25 kg i døgnet

Kr. 3.500,-

- excl. moms

50 kg i døgnet

Kr. 5.500,-

- excl. moms

50 kg i døgnet

Kr. 7.500,-

- excl. moms

Telf. 8785 0000

www.lindegaardenas.dk

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 31


medlemsnyt

40 år på peter liep

I 1972, hvor Dronning Margrethe blev udråbt til regent,

skete også et ledelsesskift i Dyrehaven nord for København,

som skulle vise sig at være ligeså langtidsholdbart. For samme

år overtog restauratørparret Lissen og Ingvar Sahlberg

forpagtningen af det kendte traktørsted Peter Liep. Det populære

udflugtsmål, der i dag tilbyder alt - fra kaffe og

kage til á la carte - ligger tæt ved Dyrehavsbakken og

mange besøger blandt andet Peter Liep i forbindelse med et

tur i forlystelsesparken, Cirkusrevyen eller hestevogn.

1. marts 2012 fejrer lissen og ingvar Sahlberg 40 års

jubilæum ved et åbent hus arrangement på peter liep

mellem klokken 11-17.

velkommen

Til Nye medlemmeR

i dRc

Bundgaards Hotel

Shuli Fang

Skjern

nicolai Biograf & cafe

Rasmus Jensen og Christian Fogh

Kolding

lunds Hotel

Bruno Lund Pedersen

Bogense

restaurant Da isabella

Askin Yilmaz

Fredericia

restaurant & Bøfhus Da isabella

Askin Yilmaz

Odense C

restaurant Da isabella

Soner Incik

Horsens

32 / RestauRant og Cafe / 01-2012

t5 apS

Lasse Jørgensen

Hillerød

Det gamle røgeri

Pia Lindell Qwist

Greve

pianobar

Henrik Lykke Nielsen

Odense C

croissanten

Allan Mortensen

København K

cookie

Claus Kirk

Grenå

kobber grillen

Jette og Jan Kobber

Svendborg

time out

Jette og Jan Kobber

Korsør

Spoon

Christian Horsdal

Horsens

restaurant Flammen

Malene Dall Sørensen

Odense C

restaurant Flammen

Alis Buchholt

Kolding

Stephansens Hotel

Stig Stephansen

Randers

cayvak apS

Dogen

Nykøbing Sj.


DRC

LIVE FRA

DRC ARRANGEMENT

Følg med på www.D-R-C.dk og www.Zederkof.dk

Reserver nu - begrænset pladser.

1. billet gratis - først til mølle

- Ring og hør nærmere hos

DRC eller Zederkof A/S på 89 12 12 00.

13.03.2012 - kl 9.30

Book det nu!

BREMEN

I I SAMARBEJDE

SAMARBEJDE

MED MED

ZEDERKOF ZEDERKOF A/S A/S

DRC Live fra Bremen i samarbejde

med Zederkof A/S

d. 13/03- 2012 fra kl 9.30

- Landsmøde DRC

- Festlig dagsarrangement

Dagen er fyldt med seriøse indslag og

top underholdning.

Program følger.


ubrikker

Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

henvendelse

vedR.

annonCeR

til magasinet

ring til lars,

mediegruppen

på tlf.: 7584 12 00

34 / RestauRant og Cafe / 01-2012

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

DISKRET KOMMUNIKATION

OG STØRRE EFFEKTIVITET

Med et Silent Ordering System

fra Discover Systems får du:

• Personalebesparelse

• Meromsætning

• Bedre service

• Mindre stress

• Ingen forvirring

DISCOVERSYSTEMS.COM

10 farVer

UNIQSTYLE

UNIQSTYLE

TILBYDER TILBYDER

Aluminiumsstole

frit valg

kampagne

pris

Stol Memphis

Pris kr. 495,-

Malaga

kampagne

pris

Stol Houston 1

Pris kr. 395,-

Lissabon

Stol DY6103

kr. kr. 295,- 295,-

Laminat bordplade

med rustfri stel

Pris kr. 995,-

C 328

London

kampagne

pris

Pris kr. 595,-

kampagne

pris

Madrid

kampagne

pris

Pris kr. 295,-

Vi står også for indretning

af restauranter og cafeér

Alle priser er ekskl. moms og fragt

www.uniqstyle.dk

www.uniqstyle.dk

e-mail: sales@uniqstyle.dk

Paul e-mail: Bergsøesvej sales@uniqstyle.dk

14a, 2600 Glostrup

Paul Bergsøisvej Kontakt tlf.: 14, 32111096 2600 Glostrup

Kontakt Mobil: tlf.: 28747242

28747242

Voks- eller tekstildug

• stort udvalg

• nem bestilling

• hurtig levering

tlf: 2070 1414

0911-4

HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN

KØB OG SALG

VURDERING OG FINANSIERING

Diskret og effektivt salgsarbejde

Løbende 30 - 40 salgsemner vest for Storebælt

Bunzel Erhverv

HOTEL OG RESTAURANT

TLF. 70 26 80 88

TRÆFFES OGSÅ SØNDAG FRA KL. 12-16

SE OGSÅ WWW.BUNZEL.DK

Control Master MII 700

Effektiv kontrol af spiritus, fadøl og postmix

Alle priser er ekskl. moms.

Rekruttering

Coaching

Optimering

Ethvert individ er unikt og positivt,

- MEN passer ikke i ethvert job.....

kontrol SYStEm

til SpirituS

7 el. 15 prisgrupper, Happy Hour funktion

tilslutning af fadøl og nondripp

priser fra 8.500

Tlf 2989 6666

www.valumetric.dk

• 7 varegrupper, flere priser

og happy hour indstilling.

• Flere anlæg kan kobles

sammen.

• Nem at bruge, nem

vedligeholdelse.

Propper til

anlægget: 79,pr.

stk.

e-mail: nimand@nimand.com

tlf: 7020 9944 • www: nimand.com

Malene Bredvig,

Indehaver

Din HR partner indenfor hotel, salg og service

www.contesta.dk

Tel: 87 22 34 22


BOr D e ,

STOLe

& BÆn K e

T i L reSTAUr A n T,

CAFÉ Og HOTe L

KOn TAKT OS gerne FOr

B r OCHUrer Og KOn SULenTBe SØg

inD reT ning

LLOYD.S Mægler & Finans . tel 8882 7001 . LLOYDS@Restaurantsalg.dk

Kontakter . Ekspertise . Resultater . DERFOR !

• 5 - 10 ltr.

• Let rengøring

• Termostatregulering

COOLEX

• Varmtbadsystem

SOdAvANdSANLæg

• Priser fra

Kr. 5.100,-

• Med 4-6 tappehaner

• Stor fortjeneste med eget anlæg

• Leveres med mange smagsvarianter

• Frit opstillet NACHOS ved produkt aftale

Se flere modeller på www.c

rubrikker

CHOKOLADE/GLÖGG

NYTÆNKNING / MASKINER MULIGHEDER!

LOBO Møbler Aps • DK-3600 Frederikssund Kontakt os for brochurer

VARMESKAB

Tlf.: 47 31 46 00 • www.lobo-contract.dk

og konsulentbesøg

.

Se • flere Med modeller og uden hylder på www.coolex.dk

ITALIENSK • Tilbehør: Ostevarmere, IS

.

Salsa dispenser,

serveringsbakker, samt

Restauranter . Cafeer . Diskoteker . Natklubber . Barer • CHOKOLADE/GLÖGG

Is diske produkter varianter fra 6 - 24 container PROFESSIONEL (5-7 ltr.)

Bodegaer . Kroer . Hoteller . Udviklingsejendomme

MASKINER

BLENDER

• Is maskiner • Priser kapaciteter fra Kr. 5.850,- fra 5 - 200 ltr. i timen

• 5 - 10 ltr.

• Smoothies/Shakes

• Bord/ og gulvmodeller

• Let rengøring

• Frozen Cocktails

• Termostat-

• Alle ingredienser for isproduktion fra

regulering

• Varmtbad- Italiens bedste isfirma

system

• Priser fra

overbelastning

• Oplæring tilbydes af vores ismester

Kr. 5.100,-

• Priser fra Kr. 3.000,-

.

NACHOS

VARMESKAB APPELSIN PRESSER

Formidling . Køb/Salg/Vurdering . Erhvervsudlejning

• Med og uden hylder

• Tilbehør: Ostevarmere, • APPELSINPRESSER

Adskiller frugtkød og skal POPCORN

Finansiering . Rådgivning . Virksomhedsudvikling

Salsa dispenser,

MASKINER

(ingen pesticider rester i juicen)

serveringsbakker, samt

OG TILBEHØR

produkter

• “Orangenius” med genialt

• Priser fra Kr. 5.850,-

• Adskiller rengøringssystem

frugtkød og skal • Maskiner af høj

kvalitet

(ingen • Alle pesticider modeller rester presser i juicen) 21 appelsiner

• Bægre og poser

• “Orangenius” med genialt • Majs

i minuttet

• Kokos Olie

rengøringssystem

• Fås også i compact udgave • Salt

• Alle modeller presser fra • Indvendig og

Lille hyggeligt 3-stjernet byhotel sælges APPELSIN PRESSER

• 8-14 appelsiner i min. udvendig kedelrens

8-21 appelsiner i minuttet

• Adskiller frugtkød og skal

• Flere bordmodeller

• Fås også • Priser i compact fra Kr. 5.995,-

(ingen pesticider rester i juicen)

udgave • Priser fra Kr. 8.950,-

Beliggenhed centralt i trekantområdet. Hotellet som er bygget i 2008 har 13 • “Orangenius” med genialt

rengøringssystem • Priser fra Kr. 9.900,lækre

dobbeltværelser alle med bad/toilet og tv samt internetforbindelse.

• Alle modeller presser 21 appelsiner

Hotellet er opført i gode materialer, har elevator og parkeringspladser i i minuttet

• Fås også i compact udgave

gården. I tilknytning til hotellet hører ligeledes en hyggelig restaurant med

COOLEX

• 8-14 appelsiner i min.

• Priser fra Kr. 5.995,-

JUICE- & SAFTKØLER

plads til 28 personer. Her sælges smørrebrød, à la carte og varm mad. Der

leveres mad ud af huset. Hotellet er kvalificeret med tre stjerner af Horesta.

• Frit opstillet ved

COOLEX jUICE- produktaftale

Kun seriøse henvendelser har interesse.

& SAFTKØLER – frit • Til vandtilslutning opstillet* eller

manuel påfyldning

POPCORN

• Udskiftelige 5 ltr.

Henvendelse til Anker Møller 75505024

dunke i maskinen

POPCORN • Frit opstillet ved produktaftale*

COMPACT

(svarer opblandet til

COMPACT • Til vandtilslutning eller ca. 25-50 ltr. færdig

manuel påfyldning

drik)

• Møntindkast

• Møntindkast

• Altid friskblandet og

• Fuldautomatisk • Udskiftelige 2x5 ltr. dunke afkølet i maskinen

• Maskinen taler,

(svarer • Fuldautomatisk

opblandet til ca. 2x42 • Velegnet liter til naturlig

reklamerer og spiller

appelsin- og

musik.

færdig • Maskinen drik) taler,

æblejuice, rød blandet

• Flyttevenlig (2

saft m.fl.

baghjul+håndtag) • Altid friskblandet reklamerer og og spiller afkølet

• Koldt vand

DISKRET KOMMUNIKATION

• Lysreklame • Velegnet musik. til naturlig appelsin-

OG STØRRE EFFEKTIVITET

og • æblejuice, Flyttevenlig rød (2 blandet saft m.fl.

• Økologiske baghjul+håndtag) safter

• Koldt

• Lysreklame

vand

Med et Silent Ordering System

fra Discover Systems får du:

COOLEX AUTOMATER APS

• Personalebesparelse

• Meromsætning

• Bedre service

• Mindre stress

• Ingen forvirring

info@discoversystems.com

Telefon 70 22 00 56

DISCOVERSYSTEMS.COM

• Markedets stærkeste motor 1300W ~ 3 HK

• Kande i polycarbonat

• Pulsfunktion

• Patenteret sikkerhedsafbryder ved

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 • Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033

www.coolex.dk • info@coolex.dk

0911-6

COOLEX AUTOMATER APS

COOLEX AUTOMATER APS

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 • Jylland/Fyn: M

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • www.coolex.dk Sjælland: 8698 • info@coolex.dk

1811

Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033

www.coolex.dk • info@coolex.dk

RestauRant og Cafe / 01-2012 / 35

PRO

BLE

• Sm

• Fro

• Ma

• Ka

• Pu

• Pat

ove

• Pri

POP

MA

OG

• Ma

kva

• Bæ

• Ma

• Ko

• Sal

• Ind

udv

• Fle

• Pri

COOLE

JUICE

• Frit opst

produkt

• Til vand

manuel

• Udskifte

dunke i

(svarer o

ca. 25-5

drik)

• Altid fris

afkølet

• Velegne

appelsin

æblejuic

saft m.fl

• Koldt va


AL HENVENDELSE: DANMARKS RESTAURANTER & CAFEER, bladet@d-r-c.dk, tlf. 3325 1011

More magazines by this user
Similar magazines