Download PDF - Bodano Publishing & Communication ApS

bodano.dk

Download PDF - Bodano Publishing & Communication ApS

Case: foss analyTiCal a/s

Ny teknologi ved

fremstilling af fødevarer

FOSS Analytical A/S har specialiseret sig i komponentanalyse af fødevarer og er

verdens førende leverandør inden for kvalitetskontrol af mejeriprodukter – både af

råvarer, i produktionen og af færdigvarer. FOSS Analytical A/S udvikler, producerer

og markedsfører analyseløsninger. Mere end 1.150 engagerede medarbejdere er

ansat i virksomheden verden over, heraf knapt 400 i hovedkontoret i Danmark. 98%

af virksomhedens salg går til eksport.

Instrumenter fra FOSS Analytical A/S er en automatisering af referencemetoderne,

der sikrer, at analyserne kan gennemføres hurtigere og formindsker håndteringen

af kemikalier. FOSS Analytical A/S har siden starten i 1956 brugt IR-teknologi til

måling i sine instrumenter og har altid brugt state-of-the art teknologier til måling

og håndtering af analyserne. FOSS Analytical A/S kigger konstant efter nye teknologier,

der kan være med til at forbedre analysemetoderne. Der bruges således 12% af

omsætningen på forskning og udvikling.

Virksomheden er baseret på et ambitiøst og velfunderet værdigrundlag med fokus

på kunderne. Det er derfor naturligt, at udviklingsingeniøren tager udgangspunkt i

kunden og hans situation ved udvikling af nye produkter. For at definere værdien

for kunden foretages der også beregninger, som viser de økonomiske fordele for

kunden i projektet.

I de fleste produktionsvirksomheder anvendes råvarer/halvfabrikata, der er industrielt

fremstillet, og som derfor overholder givne ønskede specifikationer. I de produktionsvirksomheder,

hvor råvarerne er naturprodukter, er situationen en anden.

Her har produktionsvirksomheden ingen indflydelse på råvarens sammensætning,

og sammensætningen kan ydermere variere en hel del. Opgaven for produktionsvirksomheden

bliver derfor at udnytte de modtagne råvarer bedst muligt. Dette er

f.eks. situationen på et mejeri, hvor der ud fra råvaren – komælk – kan produceres

en række forskellige produkter. Komælks indhold kan variere, f.eks. afhængigt af

41

Similar magazines