Download PDF - Bodano Publishing & Communication ApS

bodano.dk

Download PDF - Bodano Publishing & Communication ApS

Forord

Denne casesamling er udarbejdet med henblik på at kunne anvendes som øvelsesmateriale

i undervisningen af ingeniørstuderende i virksomheds-/driftsøkonomi.

Mange ingeniørstuderende har primært interesse for de tekniske fagområder og

opfatter ’’økonomi’’ som uinteressant og som værende mere eller mindre irrelevant

for løsning af tekniske problemstillinger. Et hovedformål med denne casesamling er

derfor at illustrere, at i virksomheder er den økonomiske dimension yderst relevant

at inddrage ved løsning af langt de fleste tekniske problemstillinger. Ved at præsentere

de økonomiske problemer i en teknisk sammenhæng er det håbet, at flere

ingeniørstuderende vil blive interesseret i økonomiundervisningen og indse relevansen

af denne.

Der er lagt vægt på, at de præsenterede case er realistiske, dvs. at de afspejler konkrete

problemstillinger i virksomhederne. Samtidigt har det dog været nødvendigt

at forenkle problemstillingerne for at gøre casene egnede til øvelsesbrug. Endvidere

er en del af talværdierne – af fortrolighedshensyn – ændret. De fleste talværdier har

dog den rigtige størrelsesorden.

Til casenes beregningsspørgsmål er der udarbejdet løsningsforslag, der sigter mod

at supplere lærebogens teorier og modeller. Nogle cases indeholder desuden diskussionsoplæg.

Til disse er der angivet stikord eller stikordsagtige udsagn. Endvidere

skulle casene, da de har baggrund i konkrete virksomhedsbeskrivelser, kunne danne

grundlag for en bredere diskussion, for eksempel vedrørende de anførte forudsætninger

og konsekvenser af ændrede forudsætninger.

I det sidste afsnit ’’Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien’’ er søgt givet en

summarisk oversigt over økonomiske teorier og modeller. Fremstillingen bygger

her i udstrakt grad på grafer og matematiske formuleringer, hvilket – specielt for

3

Similar magazines