Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 - Rigsrevisionen

rigsrevisionen.dk

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 - Rigsrevisionen

Indholdsfortegnelse

BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2010

Introduktion ........................................................................................................................... 1

I. De væsentligste revisionsresultater ............................................................................. 3

II. Erklæring om statsregnskabet ..................................................................................... 8

III. Revisionen af de enkelte ministerområder ................................................................. 10

A. § 5. Statsministeriet ............................................................................................ 10

B. § 6. Udenrigsministeriet ...................................................................................... 13

C. § 7. Finansministeriet .......................................................................................... 18

D. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet ................................................................. 29

E. § 9. Skatteministeriet .......................................................................................... 33

F. § 11. Justitsministeriet ........................................................................................ 41

G. § 12. Forsvarsministeriet ..................................................................................... 47

H. § 15. Socialministeriet ......................................................................................... 57

I. § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ............................................................ 61

J. § 17. Beskæftigelsesministeriet .......................................................................... 65

K. § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration................................ 69

L. § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ..................................... 72

M. § 20. Undervisningsministeriet ............................................................................ 77

N. § 21. Kulturministeriet ......................................................................................... 81

O. § 22. Kirkeministeriet .......................................................................................... 86

P. § 23. Miljøministeriet ........................................................................................... 89

Q. § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .......................................... 92

R. § 28. Transportministeriet ................................................................................... 97

S. § 29. Klima- og Energiministeriet ...................................................................... 103

IV. Statens drifts- og anlægsregnskab samt status ....................................................... 106

V. Baggrundsoplysninger om revisionen ...................................................................... 112

Bilag 1. Oversigt over de udførte revisioner under ministerområderne ............................ 117

Bilag 2. Ordliste ................................................................................................................. 124

More magazines by this user
Similar magazines