Radiostyringer DK-Katalog - MTO electric A/S

mto.electric.dk

Radiostyringer DK-Katalog - MTO electric A/S

Radiostyringer til generelle formål - Radiosendere

Type nr. Beskrivelse Antal

kanaler

Radiostyringer boligen - Radiosendere EASY Wave

Frekvens

[Mhz]

Rækkevidde

[m] 1

Kapslings-

klasse

Størrelse

[mm]

Vægt

[g]

RT03-4101M-01 Håndledssender 1 433,92 80 IP60 35x40x16 16

RT20-4103M-01

3 433,92

RT20-4104M-01 4 433,92

Minihåndsender

RT20-5003M-01 3 868,30

RT20-5004M-01 4 868,30

RT21-4101M-01

1 433,92

RT21-4102M-01 2 433,92

Microhåndsender

RT21-5001M-01 1 868,30

RT21-5002M-01 2 868,30

RT22-4139M-01 433,92

Multikanalsender

RT22-5039M-01 868,30

999

RT22-4139M-02 433,92

2

Multikanal. m. retning

RT22-5039M-02 868,30

RTC02-4104M-01

Kodelås

4 433,92

RTC02-5004M-01 4 868,30

RTS01-4104M-02

Stationær sender

4 433,92 100

RTS02-4104M-02 4 433,92 400

RTS03-5004M-01 Indbygningssender 4

868,30

100 IP54 70x40x17 25

100 IP54 55x36x16 17

100 IP54 150x60x22 100

50 IP54 70x100x30 120

IP65 70x162x38 200

100 IP20 36x30x10

RTR01-4101M-04 Repeater 1 433,92 300 IP65 162x70x38 300

Type nr. Beskrivelse Antal

kanaler

RT20-5004E-01 Minihåndsender 4

Frekvens

[Mhz]

Rækkevidde

[m] 1

Kapslings-

klasse

Størrelse Vægt

868,30 100

RT22-5022E-01 Multikanalsender 24 150x60x22 100

IP 54

70x40x17 25

RT21-5001E-01 Microhåndsender 1 55x36x16 17

RT24-5001E-01 Op - Stop - Ned

RT24-5004E-01 Sender

RT24-5001E-03

RT24-5004E-03

On - Off Sender

1

4

1

4

110x38x14 37

RTS03-5004E-01 Indbygningssender 4 IP 20 36x30x10

1 Rækkevidden er under gunstige forhold. Se bagsiden omkring reduktioner i rækkevidden

2 Senderen er forsynet med 3 knapper til OP - STOP - NED, der kombineres med kanalnummeret


Radiostyringer til generelle formål - Radiomodtagere

Type nr.

Beskrivelse

Antal kanaler

Frekvens

RCL03-4101M-01

1 433,92

RCL03-5001M-01 868,30

RCL03-4102M-01

2 433,92

RCL03-5002M-01 868,30

RCL04-4101M-01

1 433,92

RCL04-5001M-01 868,30

RCL04-4102M-01

2 433,92

RCL04-5002M-01 868,30

RCJ01-4101M-01 1 433,92

RCJ01-5001M-01 1 868,30

RCJ01-4101M-02 1 433,92

RCJ01-5001M-02 1 868,30

Minimodtager

Minimodtager

Indbygningsmodtager

RCU01-4102M-01

433,92

2

RCU01-5002M-01 868,30

Universalmodtager

RCU01-4104M-01

4 433,92

RCU01-5004M-01 868,30

RCU04-4103M-01

3 433,92

RCU04-5003M-01 868,30

Type nr.

Beskrivelse

Indbygningsmodtager

Antal kanaler

Frekvens

Forsyningsspænding

12–

24VAC

/DC±10%

Kapslingsklasse

Størrelse

Vægt

Udgang

Ind/ud

Dødmand

Kip

Impuls

IP20 63x35x70 50 Relæ

AC: 24V/

1A/24VA

DC: 30V/

1A/30W

X X X

IP65 114x72x36 100 X X X

230VAC IP40 46x46x25 50 Relæ

230VAC/6A

12–

24VDC

/230VAC

Forsyningsspænding

X

X X

IP65 70x162x38 250 Relæ

230VAC/

1.800VA /

30VDC/3A/

X X X X

IP54 150x110x50 500

120W

X X X X

IP54 150x110x50 500

Impuls: Tidsimpuls - forskellige længder for forskellige modtagere

Kip: Udgangen skifter stilling for hver tryk på senderen

Dødmand: Udgangen er aktiv, så længe der trykkes på senderen (868Mhz max 36 sek.)

Ind/ud: En tast på sender kobler ind, anden tast kobler ud

Radiostyringer boligen - Radiomodtagere Easy Wave

Kapslingsklasse

Størrelse

Vægt

Relæ 16

A/3.680VA

(CosΦ=1)

Udgang

X X X X

Ind/ud

Dødmand

Kip

Impuls

RCJ01-5001E-01

RCJ01-5001E-02

230VAC

Relæ 1NO

X X

X X

X

X

RCJ01-5001E-03

1 12-

24VAC/

DC

IP40 46x46x25

Relæ 1NO/

NC

X X X

RCJ01-5002E-01

RCJ01-5002E-04

868,30 230VAC 50 Relæ 2NO

X X

X

RCL03-5002E-01

Minimodtager

2

12-

24VAC/

DC

IP20 63 x 35 x 70

Impuls: Tidsimpuls - forskellige længder for forskellige modtagere

Kip: Udgangen skifter stilling for hver tryk på senderen

Dødmand: Udgangen er aktiv, så længe der trykkes på senderen (max 36 sek.)

Ind/ud: En tast på sender kobler ind, anden tast kobler ud

Relæ 2NO/

NC

X X


Program

Eldat har et bredt program i radiostyringer, der omfatter en lang række forskellige sendere og modtagere;

hver især er tilpasset forskellige behov. Vi har dette prospekt taget et udpluk ud af de mere almindelige

typer til generel anvendelse. Ud over de anførte typer kan leveres printudgaver til OEM konstruktioner.

Vi præsenterer her styringer i frekvensbåndet 433MHz og 868MHz, men Eldat kan også levere i andre

frekvensbånd.

Anvendelse

Eldat radiostyringer kan anvendes inden for en lang række områder, såvel i boliginstallationer og industriområder,

samt i biler og andre mobilanlæg

Sikkerhed

Der anvendes generelt 48 bit kodning, der giver mere end 70 milioner forskellige koder. I flere af systemerne

kan man anvende flere sendere til samme modtager, f.eks. ved portstyringer hvor det er nødvendigt

af have flere brugere. Generelt leveres sendere med en kodning fra fabrikken, der kan kopieres til andre

sendere. Det er på flere af senderne muligt at ændre kodningen.

Installationsprincipper

Ved installation af radioudstyr er det vigtigt at finde en optimal placering for modtageren. I princippet skal

en radiosender kunne »se« modtageren for at kunne opnå optimale rækkevidde. Hvis radiosignalet skal

passere faste genstande som træ, mursten eller metalkonstruktioner, bliver signalet reduceret og dermed

forekommer en mindre rækkevidde.

Brug den nedenstående reduceringstabel sammen med oplysningen om senderens rækkevidde som retningsgivende

for en radiostyrings reelle rækkevidde:

Materiale: Rækkevidde:

Luft – åbent landskab 100%

Træ og plastkonstruktioner 80-95 %

Mursten og betonvægge 60-90 %

Jernarmeret betonkonstruktioner 10-50 %

Metalvægge og metalbeklædninger 0-10 %

Radiomodtagere og disses antenner må ikke installeres i nærhed af metalplader eller i hjørner af bygninger,

da dette giver refleksioner af radiosignalet, hvilket giver problemer for modtagelse af radiotelegrammet.

Hvis radiomodtageren eller dennes antenne installeres i nærheden af metalkonstruktioner, så skal der

opretholdes en afstand på mindst 0,1 m ellers vil modtagerforholdet blive betragteligt forringet.

Radiosendere til boliger - Easywave

Til anvendelse i boliger har Eldat sammen med andre firmaer fastlagt en standard for radiokommunikation

til boliger. Med dette udstyr er det muligt at gøre betjeningen af boligens installationer trådløse. Modulerne

kan implementeres i den faste installation og er udført i et design der passer ind i boligens øvrige interiør.

Endvidere kan visse af modulerne indbygges i den eksisterende installation og anvendes sammen med

f.eks. eksisterende afbrydere.

Yderligere informationer kan rekvireres hos:


Stiftsvej 14

DK-7100 Vejle

Tlf.: +45 75 800 310

Fax: +45 75 800 320

mail: info@mto-electric.dk

www.mto-electric.dk

Radiostyringer ver. 1208

More magazines by this user
Similar magazines