Ses vi? - Odense Centralbibliotek

odensebib.dk

Ses vi? - Odense Centralbibliotek

O1/2O13

jan/jun

arrangementer og kurser

på odense centralbibliotek

Peter Øvig Knudsen

Hippieliv og frisind i bogformat

Kænguru-biblioteKer

Børnehavebiblioteker styrker børns læsning


HovedBiBlioteket

odense Banegård center

østre stationsveJ 15

5ooo odense c

tlf.: 6613 1372

e-mail: teleservice-BiB@odense.dk

fax: 6612 733o

vollsmose BiBliotek

vollsmose allé 1o

524o odense nø

tlf.: 6551 4344

e-mail: vollsmose-BiB@odense.dk

HøJBy BiBliotek

nørrelunden 2o

526o odense s

tlf.: 6375 o912

e-mail: HoJBy-BiB@odense.dk

musikBiBlioteket

amfipladsen 6

5ooo odense c

tlf.: 6551 4444

e-mail: musik-BiB@odense.dk

BolBro BiBliotek

middelfartveJ 81

52oo odense v

tlf.: 6551 43o4

e-mail: BolBro-BiB@odense.dk

tarup BiBliotek

rugvang 4o

521o odense nv

tlf.: 6551 4338

e-mail: tarup-BiB@odense.dk

dalum BiBliotek

dalumveJ 95

525o odense sv

tlf.: 6551 43o7

e-mail: dalum-BiB@odense.dk

Holluf pile BiBliotek

nøglens kvarter 1o

522o odense sø

tlf.: 6551 4351 / 6551 4352

e-mail: Holluf-pile-BiB@odense.dk

lokalHistorisk BiBliotek

Historiens Hus

klosterBakken 2

5ooo odense c

tlf.: 6551 4426

e-mail: HistoriensHus@odense.dk

www.odenseBiB.dk


indHold

ses vi? - på biblioteket...............................................................side o4

arrangementer for voksne ...................................................side o6

oppe i tiden ................................................................................... side 07

litteraturmaskinen ....................................................................... side 14

krimimessen ................................................................................. side 16

den digitale fremtid på hjul ....................................................... side 20

arrangementer for børn ........................................................ side 22

o1/2o13

udgives af odense centralbibliotek

december 2o12

oplag: 10.ooo

design og layout: pernille nielsen, odense centralbibliotek

forsidefoto: peter øvig knudsen. fotograf: poul rasmussen

tryk: one2one a/s - en del af clausen grafisk

der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.

se www.odensebib.dk/arrangementer.

ses vi? kan rekvireres på mail: pr-odense-centralbibliotek@odense.dk

eller på tlf: 6551 4415.

klub filmstriben ........................................................................... side 24

Børnehavebiblioteker styrker børns læsning .......................... side 26

arrangementer på musikbiblioteket ................................ side 30

kurser ........................................................................................... side 32

kalender ...................................................................................... side 40

vi ses! ............................................................................................ side 43

praktisk inFo om arrangementer på odense centralbibliotek

Billetter

du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.odensebib.dk/arrangementer. under hvert arrangement

vil der være angivet en tydelig henvisning til hjemmesiden Billetto.dk, hvor betalingen

foregår. ved købet skal man bruge sit dankort eller et andet gyldigt betalingskort. Billetterne er til

salg, så snart det trykte arrangementskatalog foreligger, med mindre andet er angivet ud for det

enkelte arrangement. evt. resterende billetter sælges ved indgangen.

Hvad betyder * ud for billetprisen?

flere steder i programmet vil der være angivet to priser ud for et arrangement. prisen med en * er

prisen for medlemmer af bibliotekets arrangementsklub ’de nysgerrige’. for at opnå rabat skal man

ved købet vælge kategorien ”medlemsbillet: de nysgerrige”. medlemskortet skal efterfølgende fremvises

sammen med kvitteringen, når man kommer til arrangementet. det er gratis at blive medlem af

klubben på www.odensebib.dk/nysgerrig.

3 ¦


¦ 4

Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til ud over at låne bøger?

det er et spørgsmål, vi ofte bliver stillet, og som kan være svært at

svare på i en hurtig håndevending. for det moderne bibliotek, og i

særdeleshed odense centralbibliotek, er en vidt forgrenet kultur- og

vidensinstitution, som rækker langt ud i det almindelige samfund.

skal man alligevel prøve at karakterisere biblioteket med nogle få ord,

springer ord som udvikling, kultur, samarbejde, viden og oplevelse i

øjnene. det er her, vi er stærke, og det er her, vi lægger mange

kræfter. vi bliver i stadig stigende grad inddraget i samarbejdsrelationer, som går på tværs af

de offentlige indsatsområder, og bliver på brugersiden oftere og oftere regnet som en stærk

medspiller i eksempelvis den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. netop vores opgradering på

det digitale område ses afspejlet i det, man kan bruge biblioteket til og træder også tydeligt frem

i dette arrangementskatalog for foråret 2013.

denne gang har vi blandt andet valgt at satse ekstra meget på introduktionskurser til digital

selvbetjening. kravet fra det offentlige om, at man som borger kan betjene sig selv på nettet,

vokser hele tiden og fordrer ny viden og nye kompetencer hos de danske borgere. Hvordan

kommer man for eksempel videre, når man står med sit nye nemid i hånden? Hvordan svarer

man på digitale henvendelser fra sin kommune, bestiller nyt sundhedskort og finder rundt på

Borger.dk? det er her, at vi som bibliotek og formidler af viden kommer i spil. for også på det

digitale område skal man som borger i odense selvfølgelig kunne søge hjælp, vejledning og ikke

mindst ny viden på sit bibliotek. det danske folkebibliotek har alle dage stillet gratis viden til

rådighed for borgerne, og det er stadig en af vores fornemmeste opgaver, selvom den måde, vi

formidler viden på, hele tiden er i forandring.

det digitale er også i centrum, når det kommer til odense centralbiblioteks nye hjemmeside.

den går i luften i starten af 2013 og er blevet til i tæt samarbejde med både vores brugere og

andre danske biblioteker. vores brugere ønsker nemmere adgang til at kunne søge, finde, bestille

og forny materialer via hjemmesiden. dette behov er vi i fuld gang med at finde en løsning

på, samtidig med at vores hjemmeside selvfølgelig stadig skal formidle vores mange kulturelle

tilbud og aktuelle biblioteksnyheder. odense centralbiblioteks nye hjemmeside bliver til som en

del af et samarbejde med over 30 andre danske folkebiblioteker og giver mulighed for, at de

nationale biblioteker på sigt kan udvikle og udveksle information til gavn for vores brugere,

eksempelvis på arrangementssiden.

i odense har vi længe samarbejdet på tværs af kulturinstitutionerne. det gælder eksempelvis

Harry potter festivalen, hvor odense symforniorkester og fyns kunstmuseum bidrog med fantastiske

arrangementer i efteråret 2012. på fyn blomstrer samarbejdet mellem bibliotekerne

også. de fynske folkebiblioteker har indgået et nyt spændende samarbejde for at højne kvaliteten

på udvalgte områder ud fra devisen, at sammen er vi stærkere, og sammen kan vi højne

kvaliteten for vores publikum i endnu højere grad, end hvis vi arbejder hver for sig. noget af det,

der for tiden arbejdes med i det fynske samarbejde, er muligheden for en fælles fynsk arrangementsklub

og en fælles fynsk markedsføring af de fynske bibliotekstilbud. vi er selv spændte

på, hvad det kan udvikle sig til.

Jeg håber, du har lyst til at lægge vejen forbi en af vores afdelinger i odense i løbet af foråret.

der er masser af gode tilbud for både store og små inden for både musik, kultur, teater, kreativitet

og viden.

vi ses!

Venlig hilsen

Kent Skov Andreasen

Bibliotekschef


Jeg prøver altid at regne ud, hvad publikum forventer. Og så gør jeg noget helt andet.

Det er sjovt (Charles Chaplin) Der er ingen dårlige filmskuespillere. Kun dårlige instruktører

(Rex Ingram) Hvad er et drama andet end livet med de kedelige afsnit skåret bort! (Alfred Hitchcock)

For mig er biografen ikke et stykke liv, men et stykke kage (Alfred Hitchcock) Nogle af

mine bedste medspillere af hankøn har været hunde og heste (Elizabeth Taylor) Der findes ingen

små roller – kun små skuespillere (Ib Schønberg) Når en film har succes, er den en forretning. Når den ikke

har succes, er den kunst (Carlo Ponti) Film er kunsten at se (Bela Balazs) Hvis det er budskaber, du

vil frem med, så hold dig fra film og send et telegram (Harry Cohn)

Filmtosset?

- så brug biblioteket! Vi byder på masser af sjove, spændende,

tankevækkende og gribende filmoplevelser inden for alle genrer

Lån film på DVD og Blu-ray

Se film online på Filmstriben.dk

Lån bøger og tidsskrifter om film

Tilmeld dig en af bibliotekets filmklubber

Se mere på www.odensebib.dk/film


voksne

¦ 6

voksenarrangementer

Lykkens brud

torsdag den 10. januar kl. 19.00

Foredrag med musiker og foredragsholder simona abdallah.

foredraget tager udgangspunkt i simona abdallahs egen opvækst i gellerup og i bogen ’lykkens brud’. det sætter fokus på bl.a.

kvindeundertrykkelse, ghettoer og opdragelse i muslimske samfund samt ikke mindst på, hvordan man når sine mål i livet. der vil blive

mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

arr.: vollsmose bibliotek i samarbejde med vollsmose kulturhus og kvinFos mentornetværk.

gratis billetter kan bestilles på billetto.dk.

vollsmose kulturhus, vollsmose allé 14

Strikke-café

onsdag den 16., 23. og 30. januar kl. 14.30 - 16.00

strikke-caféen er denne gang for voksne. Både nybegyndere og rutinerede er velkomne.

der er mulighed for at få hjælp med det strikketøj, du er i gang med, ligesom du får mulighed for at blive inspireret og lære nyt.

tag selv garn og pinde med, så giver biblioteket en kop kaffe!

gratis adgang.

dalum bibliotek

Flugtrute: Østersøen

mandag den 21. januar kl. 19.00 – 21.00

kom tættere på helte, skurke, ofre og overlevere fra flugtforsøgene over østersøen. Journalist og forfatter Jesper clemmensen kommer

og fortæller historien fra sin bestseller ’flugtrute: østersøen’ om den usynlige mur mellem ddr og danmark under den kolde

krig. denne aften bliver en rejse tilbage til den kolde krig, hvor vi blandt andet bevæger os ind i stasis hemmelige og brutale univers,

kommer rundt i den østtyske dagligdag og tager med på flugten.

billetter skal købes på billetto.dk eller ved personlig henvendelse på Holluf pile bibliotek.

billetpris: 60 kr./*40 kr.

Holluf pile bibliotek


oppe i tiden...

– en foredragsrække i samarbejde med aof odense

sammen med aof odense stiller odense centralbibliotek skarpt på en række tidsaktuelle emner

’Hippie’

foredrag af peter øvig knudsen

torsdag den 28. februar kl. 18.45

oplev cavlingpris-vinderen peter øvig knudsen fortælle om sit tobindsværk ’Hippie’, der

beskriver den danske hippiebevægelse. Hvad var det, der skete på den forblæste mark oppe

i thy i 1970, og betyder det overhovedet noget for os i dag?

billetpris: 150 kr.

syddansk erhvervsskole, munkebjergvej 130

Besøg hos multikunstneren Troels Trier

tirsdag den 5. marts kl. 19.00 – 21.30

tag med på besøg hos troels trier. Han vil fortælle om sit liv med røde mor og rebecca Brüel

samt om sit nuværende arbejde og sine projekter.

det bliver en uformel aften med snak og kaffe!

arrangementet kommer til at foregå i troels triers atelier.

billetpris: 100 kr.

troels triers atelier, ladbyvej 112, 5300 kerteminde

Foredragene er arrangeret i samarbejde med AOF Odense. Billetter kan bestilles hos AOF

Odense på tlf. 6531 7277 eller på www.aof-odense.dk - medmindre andet er anført.

7 ¦


¦ 8

oppe i tiden...

– en foredragsrække i samarbejde med aof odense

sammen med aof odense stiller odense centralbibliotek skarpt på en række tidsaktuelle emner

Til te hos taliban

foredrag af simi Jan

torsdag den 7. marts kl. 18.45

i næsten fem år boede simi Jan i nogle af verdens farligste lande, pakistan og afghanistan.

det blev ikke alene en intens kærlighedsaffære med de to nationer, men også en personlig

rejse, hvor hun fandt sin egen snørklede historie og identitet midt i krigen.

simi Jan giver en unik smagsprøve på livet som korrespondent i orkanens øje - her er historierne

bag om historierne på tv. gennem personlige beretninger fortæller hun om at rapportere

fra verdens brændpunkter.

billetpris: 150 kr.

syddansk erhvervsskole, munkebjergvej 130

Smag på litteraturen - mad som tema i dansk litteratur med

udgangs punkt i Johs. V. Jensens digt ’Ved frokosten’

foredrag af anne-marie mai

torsdag den 14. marts kl. 17.00 - ca. 19.00

Hovedbiblioteket og aof odense indbyder til dansk litteratur på en utraditionel måde. vi mødes

med anne-marie mai over et stykke smørrebrød og et godt glas øl/vand. anne-marie mai lægger

ud med at pirre smagsløgene med Johannes v Jensens digt ’ved frokosten’ og dykker

derefter ned i emnet mad i dansk litteratur. vi vil få smagsprøver både fra danske klassikere

og nye romaner. ’et stykke med æg og sild, et stykke med steg...’ - undervejs vil der blive

serveret eksempler på de stykker smørrebrød, som Johannes v. Jensen beskriver i sit digt.

anne-marie mai er professor ved institut for kulturvidenskaber på syddansk universitet.

billetpris: 100 kr./*80 kr. inkl. snitter og en øl/vand

Hovedbiblioteket

Foredragene er arrangeret i samarbejde med AOF Odense. Billetter kan bestilles hos AOF

Odense på tlf. 6531 7277 eller på www.aof-odense.dk - medmindre andet er anført.


voksenarrangementer

Torsdagsmik

torsdag den 31. januar kl. 10.00 - 12.00

formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. emnet for foredraget vil blive offentliggjort på

www.historienshus.dk ugen forinden.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets

begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

tirsdagsforedrag:

Nyborg Slot – middelalderens Christiansborg 1170-1560

tirsdag den 5. februar kl. 19.30 - 21.00

foredrag ved afdelingsleder på nyborg slot, ph.d. Janus møller Jensen.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets

begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

Tarup/Paarups lokalhistorie

onsdag den 6. februar kl. 19.00

Foredrag ved anders W. berthelsen.

en spændende og underholdende lokalhistorisk aften om paarup sogn. anders w. Ber thelsen,

der blandt meget andet er forfatter til ’tarup-paarup bogen’, vil med ord og historiske fotos

levendegøre lokalområdets historie.

billetpris: 40 kr./*25 kr.

tarup bibliotek

Fjendskab

foredrag ved lektor mikkel thorup,

århus universitet.

onsdag den 6. februar kl. 18.45

fjendskabet er så gammelt som menneskeslægten selv, og det har dybe

rødder i vores instinkter. det er grimt, uværdigt og påtrængende, men

fjendskabet kan også stimulere den menneskelige kreativitet. Hør lektor

ved århus universitet, mikkel thorup, fortælle om fjendskabets forskellige

former og give et bud på, hvem fjenden egentlig er.

der udleveres et gratis eksemplar af mikkel thorups bog til foredraget.

foredraget indgår i det landsdækkende samarbejde tænkepauser, der byder

på forskning i øjenhøjde.

billetpris: 60 kr./*40 kr.

Hovedbiblioteket

9 ¦

Fotograf: Poul Ib Henriksen


¦ 10

Fransk salon:

Det ajourførte sprogsyn

torsdag den 7. februar kl. 19.00 - 21.00

Foredrag ved annette bau, cand.mag. i fransk.

det fremherskende sprogsyn i de ungdomsgymnasiale uddannelser i dag er kommunikativt.

Hvad vil det egentlig sige? Hvad er det for en sprogfærdighedsstørrelse eleverne skal tilegne

sig i dag, og hvordan adskiller den sig fra tidligere tiders?

annette Bau, der underviser i fransk på nyborg gymnasium, vil give en praktikers bud på

ovennævnte spørgsmål. oplægget vil strejfe den seneste forskning om sprogtilegnelse og

byde på mulighed for debat, lydfiler fra den daglige undervisning og afprøvning af kommunikative

øvelser på fransk eller et andet fremmedsprog.

tilmelding til dalum bibliotek eller på mail: dmj@odense.dk.

gratis adgang.

dalum bibliotek

charlotte Bircow

sådan skaber du medvind - selv i den strideste modvind!

mandag den 25. februar kl. 19.00

mød charlotte Bircow – måske bedst kendt som danmarks fitnessdronning med de legendariske

balder af stål. men charlotte Bircow har også haft sine nedture – både fysisk og

mentalt. f.eks. blev hun ramt af brystkræft i sommeren 2011.

i dette livsbekræftende foredrag giver hun en personlig beretning om sit livs op- og nedture.

Hun fortæller om at komme videre, når det ser aller sortest ud, og tilhørerne får en række

metoder og tricks til at blive lykkelige, stærke og sunde mennesker.

et foredrag om at slippe sine bekymringer og komme positiv og stærk op ad bakken.

billetpris: 80 kr./*60 kr.

tarup bibliotek

voksenarrangementer

En buket af kærlighedssange med Valentin Ensemblet

torsdag den 14. februar kl. 19.00

Brahms liebeslieder valse, krydret med et udvalg af operaens største kærlighedsarier og

duetter.

valentin ensemblet består af: kristine Becker lund (sopran), kristine eiler ernst (mezzo),

morten andersen (tenor), rasmus tofte-Hansen (bas) samt pianisterne Berit Juul rasmussen

og kamilla sørensen.

arrangementet er støttet af dansk musikerforbund.

entre: 50 kr./*40 kr.

dalum bibliotek


A TRIBUTE TO THE

BEATLES

Danmarkspremiere:

Classical Mystery Tour & Odense Symfoniorkester

Carl Nielsen Salen - Odense Koncerthus

Torsdag 11. april 2013 kl. 19.30

Fredag 12. april 2013 kl. 19.30

Lørdag 13. april 2013 kl. 15.00 - Ekstrakoncert

Forår 2013: Mahlers første - Kongen af Cellokoncerter -

PLIIINGGG - Verdis Requiem - Anne Sofie von Otter m.fl.

Billetter

185-250

kr.

odensesymfoni.dk Billettelefon 63121314


¦ 12

Husmødre – historier fra landets største arbejdsplads

tirsdag den 26. februar kl. 19.00

foredrag ved forfatter, journalist og landhusmor Helle Juhl – kendt fra bogsucceserne ’Husbestyrerinde

søges’ og ’der var så dejligt ude på landet’.

at blive hjemmegående husmor var langt op i det 20. århundrede unge pigers drøm og ideal,

afspejlet i samfundets indretning, i populærkulturen og i kønsrollerne. ’Husmødre – historier

fra landets største arbejdsplads’ tager dig i fortællinger og fotos tilbage til husmødrenes

verden, som den tog sig ud fra omkring år 1900 til årtusindskiftet. i by og på land, i små som

i store husholdninger.

billetpris: 50 kr./*40 kr.

dalum bibliotek

Når ordene bliver farlige

onsdag den 27. februar kl. 18.45

mød odenses fribyskribent, alex tor, som vil fortælle om forholdene i rusland og om, hvorfor

han som forfulgt journalist er kommet til odense. sammen med mille rode fra dansk pen vil

han sætte fokus på ytrings- og pressefrihed.

mille rode er daglig leder af dansk pen og har løbende kontakt med forfulgte skribenter.

alex tor er journalist og fribyskribent fra rusland. Han bor i odense i en 2-årig periode under

den såkaldte fribyordning.

billetpris: 30 kr. inkl. et glas vin og en sandwich.

Hovedbiblioteket

Torsdagsmik

torsdag den 28. februar kl. 10.00 - 12.00

formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. emnet for foredraget vil blive offentliggjort på

www.historienshus.dk ugen forinden.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

voksenarrangementer

Fransk salon:

Françoise Sagan - et liv, en myte

torsdag den 28. februar kl. 19.30

Foredrag af michèle Jomaron, lektor i tours, Frankrig.

françoise sagan (1935-2004) blev berømt allerede som 19-årig med romanen ’Bonjour

tristesse’. Herefter fulgte en række andre romaner og værker, hvoraf flere blev filmatiseret.

Hun levede et liv i højt tempo og hurtige biler, og blev også kendt for mange skandaler,

narkotikamisbrug mv. michèle Jomaron vil denne aften give sit bud på, hvem françoise sagan

egentlig var. foredraget foregår på fransk.

arr.: alliance française i samarbejde med salon français/dalum Bibliotek.

billetpris: 45 kr. der betales ved indgangen. gratis for medlemmer af

alliance Française.

tilmelding: dmj@odense.dk

syddansk universitet, lokale o94 (ved hovedindgangen)

Tornbjergs og Holluf Piles historie – som bykvarterer i Odense

tirsdag den 5. marts kl. 19.00 – 21.00

forfatteren og lokalhistorikeren anders w. Berthelsen holder billedforedrag om tornbjergs

og Holluf piles historie. Han vil tage udgangspunkt i bykvarterenes opståen i odense, med

særligt henblik på det sydøstlige odense.

i forbindelse med foredraget vil der være en lille udstilling af billeder på biblioteket i februar

måned.

billetpris: 40 kr./*25 kr.

Holluf pile bibliotek

Hold dit regnvand for dig selv lidt længere

- og få større biodiversitet i din have

onsdag den 6. marts kl. 19.00

Foredrag med landskabsarkitekt carry roorda.

som haveejer kan du gøre din del for at undgå oversvømmelser efter kraftige regnskyl. du

kan hjælpe med at løse et stort og dyrt samfundsmæssigt problem og samtidig få en smukkere

have.

danmarks natur er blevet fattigere på dyre- og plantearter. Haver kan indrettes således, at

en del af denne natur får levested lige uden for vinduerne. vi kan hjælpe med at bevare en


større biodiversitet med regnvandstønder og tanke, regnbede, blomstertage, vandgennemtrængelige

belægninger og faskiner.

arr.: Haveselskabet og dalum Bibliotek.

pris: 50 kr. for medlemmer af Haveselskabet - 70 kr. for ikke-medlemmer.

billetter købes på dalum bibliotek.

dalum bibliotek

Chokolade

tirsdag den 12. marts kl. 19.00

foredrag af chocolatier thormar thorbergsson fra odense chokoladehus.

chokolade kan være mange ting. i de seneste år er interessen for chokolade af god kvalitet

steget. chocolatier thormar thorbergsson fra odense chokoladehus vil denne aften fortælle

om chokoladens verden. der vil blive delt ud af erfaringer og givet små fif, som kan bruges,

hvis man selv vil vove sig ud i at kreere kager eller desserter med chokolade.

og ikke mindst bydes der på smagsprøver!

billetpris 120 kr./*100 kr.

dalum bibliotek

voksenarrangementer

tirsdagsforedrag:

De fynske tysklandsarbejdere

tirsdag den 12. marts kl. 19.30 - 21.00

foredrag ved arkivleder Jytte raun, dalum-Hjallese lokalhistoriske arkiv.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

Torsdagsmik

torsdag den 21. marts kl. 10.00 - 12.00

formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. emnet for foredraget vil blive offentliggjort på

www.historienshus.dk ugen forinden.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

Formiddagsmatiné for byens ældre:

Island rundt på liggecykel

torsdag den 21. marts kl. 10.30 – 12.00

i juli 2010 cyklede walther knudsen island rundt uanfægtet af vulkansk aske, men med en

masse andre udfordringer. walther knudsen viser billeder og fortæller om den i alt 1800 km

lange tur.

det er gratis at deltage, men forhåndstilmelding er nødvendig på tlf. 66131372 eller på dit

lokale bibliotek.

Hovedbiblioteket (kulturperronen)

13 ¦


¦ 14

litteraturmaskinen er navnet på odenses litterære scene. bag konceptet står odense centralbibliotek, kulturmaskinen og litnet.

arrangementer i litteraturmaskinen vil være kendetegnet af god stemning og mødet med andre litterært interesserede. vi spiser altid sammen

først, inden vi går ind i kulturmaskinens sal og møder forfatterne.

anne lise marstrand-Jørgensen

tirsdag den 12. februar kl. 18.45

med udgivelsen af Hildegard-bøgerne rykkede anne lise marstrand-Jørgensen helt op i toppen

af den danske forfatterelite. nu er hun på banen igen med den anmelderoste ’Hvad man

ikke ved’, som tager pulsen på kønsrollemønstrene i 1960erne og 70erne parcelhuskvarterer.

det er leif søndergaard fra syddansk universitet, som taler med marstrand-Jørgensen om

Hildegard og den nye roman.

billetpris med spisning: 200 kr./*175 kr./130 kr. for medlemmer af litnet

(medlemskort vises i indgangen).

billetpris uden spisning: 75 kr. (bemærk: Først adgang kl. 19.45).

kulturmaskinen

Farvergården 7

5000 odense c

Fotograf: Alex Hoffmeyer

+

+

Naja Marie Aidt

tirsdag den 9. april kl. 18.45

naja marie aidt modtog i 2008 nordisk råds litteraturpris for novellesamlingen ’Bavian’.

lige nu er hun aktuel med romanen “sten, saks, papir”. til daglig bor naja marie aidt i

Brooklyn i new york, men ikke desto mindre har hun efterhånden fået et godt tag i de danske

læsere, som har modtaget hendes digtsamlinger, novellesamlinger og første roman med stor

begejstring.

billetpris med spisning: 200 kr./*175 kr./130 kr. for medlemmer af litnet

(medlemskort vises i indgangen).

billetpris uden spisning: 75 kr. (bemærk: Først adgang kl. 19.45).

kulturmaskinen

Farvergården 7

5000 odense c

Fotograf: Marion Ettlinger


voksenarrangementer

Poesiens Dag

torsdag den 21. marts kl. 19.00

igen i år fejrer biblioteket poesiens dag i et samarbejde med de fynske digtere. det sker på

musikbiblioteket, hvor der vil være musik og poesi. program for dagen vil blive offentliggjort

på www.odensebib.dk.

arr.: musikkonservatoriet, odense centralbibliotek og de fynske digtere.

billetpris: 50 kr. inkl. et glas vin og lidt tapas.

musikbiblioteket

Brian Overkær: Spis som en stenaldermand

Foredrag om stenalderkost.

onsdag den 3. april kl. 19.00

stenalderkostprincippet er et kostprincip med hvilket man enkelt og effektivt kan ændre sin

livsstil ved at spise, som mennesket gjorde i den tidlige stenalder – dengang mennesket var

jæger og samler. Brian overkær har gennem flere år arbejdet på at give sin version af, hvad

sundhed er. som uddannet fysioterapeut og aktiv ironman ved han, hvad kroppen har brug

for, når der skal ydes noget ekstra, men derudover ved han også, hvorledes danskernes

almindelige kost påvirker kroppen. derfor har Brian overkær valgt at leve 80/20 efter stenalderkostanbefalingerne.

uden moralprædikener og løftede pegefingre giver han sin version

af, hvorledes stenalderkosten som livsstil kan hjælpe med at øge det fysiske velvære og

måske hjælpe til med at smide et par kilo.

billetpris: 40 kr./*25 kr.

tarup bibliotek

Film og spisning

tirsdag den 9. april kl. 16.00 - 18.00, spisning kl. 18.00 - 20.00

der vises en nyere film for voksne på Bolbro Bibliotek. filmen annonceres 14 dage før ved

opslag i biblioteket. der tilbydes efterfølgende spisning i Bolbro Brugerhus.

Film: gratis. spisning: 50 kr. tilmelding til biblioteket.

bolbro bibliotek/bolbro brugerhus

MUSIK- OG SCENEKUNSTOPLEVELSER?

WWW.SMKS.DK | 63119900 | INFO@SMKS.DK


gå ikke glip af krimimessen

- dét ville være en forbrydelse!

lørdag den 16. marts

tag med odense centralbibliotek på bustur til årets krimimesse i det

nedlagte Horsens statsfængsel.

på krimimessen har du mulighed for at møde både danske og udenlandske

krimiforfattere. turen er en heldagstur. der bydes på en lettere forplejning

samt quiz undervejs.

billetpris: 250 kr., som dækker transport t/r, entre til krimimessen samt

en lettere forplejning på busturen.

billetsalget slutter fredag den 8. marts 2013, eller når der er udsolgt.

VIGTIGT! Se oplysninger om afgangstider på www.odensebib.dk/arrangementer

krimimessen 2013

¦ 16


Danskere i Argentina

tirsdag den 16. april kl. 19.00

foredragskoncert med vokalgruppen markando og antropolog katja Jarnum - en rejse i dansk

og argentinsk kultur gennem spændende historier og fængende musik.

gruppen markando består af kristine grunenberg, marco martiri og fernando massino.

Har man læst Jane aamunds bøger ”de grønne skove” og ”smeltediglen” eller set eva mulvads

dokumentarfilm ’kolonien’, vil denne aften tilføje endnu en brik til den fantastiske danske

emigrationshistorie.

billetpris: 60 kr./* 50 kr.

dalum bibliotek

Torsdagsmik

torsdag den 18. april kl. 10.00 - 12.00

formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. emnet for foredraget vil blive offentliggjort på

www.historienshus.dk ugen forinden.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

Kend din by

tirsdag den 23. april kl. 18.30 - 20.30

Byvandring til odenses historiske steder. efter byvandringen er der kaffe i Historiens Hus.

det er nødvendigt at være godt gående. kun 50 billetter til arrangementet. Bemærk tidspunktet.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før byvandringens begyndelse.

billetpris: 40 kr.

Historiens Hus

voksenarrangementer

Rusland i dag og i går - demokrati eller diktatur

tirsdag den 30. april kl. 17.00 – 19.00

Hvordan var det at leve under kommunismen i sovjetunionen?

erik kulavig fra sdu vil fortælle om det sovjetrussiske system, og hvordan det fungerede.

Hvad sker der i rusland i 2013?

alex tor vil fortælle om situationen i rusland lige nu og her. Hvordan har ytringsfriheden det, og

hvad med det nye russiske demokrati?

alex tor har som journalist beskrevet forholdene i rusland de senere år. et arbejde som har bragt

ham til odense i en 2-årig periode, hvor han lever under den såkaldte fribyordning. ordningen

giver husly og arbejdsro til forfulgte skribenter. alex tor vil også komme ind på sin egen situation.

arr. folkeuniversitetet i odense i samarbejde med odense centralbibliotek.

billetpris: 100 kroner inkl. kaffe og kage.

tilmelding: Folkeuniversitetet www.fuodense.dk eller

på telefon: 65502773.

Hovedbiblioteket

Formiddagsmatiné for byens ældre:

At være barn i Det Tredje Rige

torsdag den 2. maj kl. 10.30 – ca. 12.00

gabrielle guldborg kommer og fortæller om sin barndom i det tredje rige. gabrielle guldborgs

tidlige barndom var præget af faderens arrestation og ophold i kZ-lejr. selv blev hun

evakueret til sikre egne. gabrielle guldborg viser billeder fra sine første 17 leveår.

det er gratis at deltage, men forhåndstilmelding er nødvendig på

tlf. 66131372 eller på dit lokale bibliotek.

Hovedbiblioteket (kulturperronen)

Søren Kierkegaard - 200 år

mandag den 6. – lørdag den 18. maj

den 5. maj 2013 ville den store danske filosof søren kierkegaard være fyldt 200 år.

i odense kommune markerer vi søren kierkegaards fødselsdag i kunstbygningen filosoffen.

der vil i perioden være udstillinger, workshops og foredrag, som handler om kierkegaard og

ikke mindst om lidenskab og passion.

Hold øje med www.odensebib.dk for mere info.

Filosoffen, Filosofgangen 30

17 ¦


voksenarrangementer

Fransk salon:

Introduktion til Marcel Proust: ’På sporet af den tabte tid’

torsdag den 16. maj kl. 19.00 - 21.00

foredrag ved connie selmann, cand. mag. i fransk og proust-specialist.

proust er en af de lettest læste forfattere af betydning, men ikke af omfang. alligevel har

romanen samme egenskab, som mange af de bedste man kender, nemlig at man bliver helt

vemodig, når den er slut. mange har enten læst eller hørt om, hvordan smagen af et stykke

madeleinekage, der dyppes i te, udløser en erindringsåbenbaring. proust er et par briller, man

tager på og ser virkeligheden med – den indre såvel som den ydre.

tilmelding til dalum bibliotek eller på mail: dmj@odense.dk.

gratis adgang.

dalum bibliotek

Det frodige Odense - gartnerier omkring Odense

tirsdag den 28. maj kl. 19.30 - 22.00

foredrag og naturligvis smagsprøver fra de fynske gartnerier.

for nærmere oplysninger se www.historienshus.dk.

Billetter kan reserveres på tlf.: 6551 1030 eller på historienshus@odense.dk.

Bemærk: reserverede billetter skal afhentes senest ½ time før foredragets begyndelse.

billetpris: 75 kr.

Historiens Hus

Fransk salon:

Frankrig og antisemitismen

torsdag den 6. juni kl. 19.00 - 21.00

foredrag ved Helle andersen, forskningsassistent på syddansk universitet.

deportationen af franske jøder udgør et af de meget sorte kapitler i frankrigs historie og er

i de senere år på forskellig vis kommet på dagsordenen igen. foredraget vil berøre fransk

antisemitisme og irène némirovskys forfatterskab.

irène némirovsky var russisk jøde og kom til frankrig i 1919 efter at være flygtet fra revolutionen.

Hun blev som så mange andre deporteret og døde i auschwitz i 1942. Hun efterlod

sig et manuskript til en roman, som blev udgivet i 2004.

tilmelding til dalum bibliotek eller på mail: dmj@odense.dk.

gratis adgang.

dalum bibliotek


Glæd dig til store oplevelser

THE EITHER / OR CABARET

Sukkerkogeriet 24. januar - 12. februar 2013

DET’ BARE MÆND

Store Scene 25. april - 4. juni 2013

JEANNE D’ARC

Store Scene 5. februar - 12. marts 2013

DE LÆRDE KVINDER

Sukkerkogeriet 4. maj - 28. maj 2013

Se hele sæsonprogrammet og køb billetter på

www.odenseteater.dk


¦ 20

DEN DIgITALE FREMTID På HJuL

– det rullende medielab turnerer rundt mellem odense centralbiblioteks afdelinger hele 2013

af: Bibliotekar karen korntved. foto: colourbox

den digitale fremtid er blevet til nutid på odense Centralbibliotek. de

mange bøger, spil og film kan stadig lånes på kommunens biblioteker, men

nu har brugerne også adgang til et stort digitalt bibliotek, som kan benyttes

hjemmefra og døgnet rundt.

udviklingen fra støvede reoler til digitale udlån er gået stærkt. i øjeblikket kan man både låne

digitale e-bøger, lydbøger, musik og film. desuden har man som biblioteksbruger i odense

kommune gratis adgang til en lang række spændende digitale tilbud via bibliotekets hjemmeside,

blandt andet forbrugerinformation, aviser og magasiner.

en masse nye ord og begreber er ved at blive en del af biblioteksbrugernes hverdag. ord som

download, streaming, platforme og drm flyver rundt i luften og kan være svære at forstå. der

med det rullende medielab er det muligt at afprøve og få

hjælp til forskellige tablets og e-bogslæsere. samtidig kan

du blive introduceret til bibliotekets online tilbud såsom:

ereolen - lån e-bøger

netlydbog - lån lydbøger online

bibzoom - musik, world og kultur

Filmstriben - lån film online

sms-litteratur - danske noveller, digte og realtime fortællinger

direkte på din mobiltelefon

library press display - Bliv opdateret på nyhederne i alverdens

aviser

kommer hele tiden nyt elektronisk udstyr – eller devices som de også kaldes – og bibliotekets

mange digitale tilbud kan benyttes både på tablets, ebogslæsere og smartphones.

men hvordan virker de forskellige devices, og hvordan låner man digitalt? det har hidtil været en

stor udfordring for bibliotekets brugere at finde rundt i den digitale biblioteksjungle. rundt omkring

på kommunens biblioteker er der hver dag mange spørgsmål om alle de nye digitale muligheder.

det har derfor været et stort ønske hos bibliotekspersonalet at kunne præsentere ”isenkrammet”

og vise, hvordan lån af digitale materialer helt konkret foregår. Hidtil har det nemlig kun været

muligt at se de forskellige devices og få vejledning i brugen af dem i Hovedbibliotekets medielab.

derfor har odense centralbibliotek taget udfordringen op og er klar med intet mindre end et

rullende medielab, som skal præsentere de nyeste devices og de mange muligheder, man har

som digital biblioteksbruger i odense kommune. som navnet siger, er det meningen, at det

rullende medielab skal cirkulere mellem alle de lokale biblioteker.

formålet med at etablere det rullende medielab har været at udbrede kendskabet til de

mange, nye muligheder, så bibliotekets mangfoldige digitale tilbud ikke kun er for it-kyndige

nørder, men er en fantastisk mulighed for alle borgere i odense kommune.

i løbet af 2013 vil det rullende medielab besøge alle odense centralbiblioteks lokale biblioteker.

det rullende medielab består af et stort tårn med flere forskellige typer af tablets og

ebogslæsere. Her får man mulighed for selv at afprøve de forskellige slags og kan samtidig få

gode råd og hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud. i flere af de lokale biblioteker vil der

desuden være korte introduktioner og små kurser i den nye teknologi. det rullende medielab

gør holdt i to måneder på hvert bibliotek, så der skulle være rig mulighed for i ro og mag at

teste de forskellige devices og få svar på de spørgsmål, man har.

Hold øje med odense Centralbiblioteks hjemmeside og se, hvornår Medielab

ruller forbi dit lokale bibliotek.


21 ¦


ørn

¦ 22

Musikskolen besøger Hovedbiblioteket

lørdag 5. januar kl. 10.00 og kl. 11.00

musikpædagogerne Jette Holck Hansen og lisbeth pilgaard vil spille og synge i bibliotekets udlån. kom og syng med på sange til

bøgerne ”kaj læser bog” og ”Bennys badekar”.

kaj læser bog kl. 10.00 - 10.45 for de 1 - 3 årige.

grrrr - pas på den farlige tiger! alle dyrene i kajs bog bliver vækket til live med sange og lege. vi skal møde strudsen, hunden Balder

og den store, store snegl.

bennys badekar kl. 11.00 - 11.45 for de 4 - 6 årige.

Benny fanger en haletudse og dykker ned i badekarret. vi skal finde søhesten, lege sørøvere, danse med havfruerne og lege farveleg

med Blæksprutten.

gratis adgang.

Hovedbiblioteket

Film for de 3 til 8-årige

Bolbro Bibliotek viser film for de små på følgende dage:

torsdag den 24. januar kl. 10.00

torsdag den 21. februar kl. 10.00

torsdag den 11. april kl. 10.00

bolbro bibliotek

Indskolingsbio på Vollsmose Bibliotek

vollsmose Bibliotek og vollsmose kulturhus inviterer til noget helt nyt: filmvisning for indskolingsklasser.

onsdag den 23. januar kl. 9.30 – ca. 10.15

”Fuglen der kunne spå”

martin & ketil: ”martins vej til kæmpevandfaldet”

martin & ketil: ”martin med uniceF på arbejde i bolivia”

onsdag den 6. marts kl. 9.30 – ca. 10.15

martin & ketil: ”sukkerrør fra indonesien”

”løgnhalsen som skolevikar”

onsdag den 27. marts kl. 9.30 – ca. 10.15

martin & ketil: ”martin i bolivia” (6 episoder á 8 minutter)

der er plads til 100 børn og voksne. pladser fordeles efter først til mølle princippet.

tilmelding sker på telefon: 65 51 43 44.

vollsmose bibliotek

Børnearrangementer


Cupcakes

pynt de flotteste cupcakes med signe fra ”den store bagedyst”

søndag den 13. januar

søndagshygge på Hovedbiblioteket, når vi får besøg af signe og lone. signe har været

med i ”den store bagedyst” på dr, og hun og lone tager super lækre cupcakes med,

som du kan få hjælp til at pynte flot og dekorativt.

Hvis du vil pynte kager, skal du tilmelde dig et af følgende tidspunkter:

kl. 10.30 – 11.00

kl. 11.15 – 11.45

kl. 12.00 – 12.30

kl. 12.45 – 13.15

gratis adgang. tilmelding skal ske via billetto.dk.

bemærk: begrænset antal billetter pr. tidsrum.

Hovedbiblioteket

Børnearrangementer

Eventyrfortæller John Bonde fortæller H.C. Andersen

vollsmoses helt egen eventyrfortæller underholder med sine genfortællinger af H.c. andersens

elskede eventyr for de lokale børnehuses ældste børn. Bagefter snakker vi om eventyr

og slutter af med at se en film:

onsdag d. 30. januar: ”store claus og lille claus” kl. 10.00

onsdag d. 27. februar: ”Fyrtøjet” kl. 10.00

onsdag d. 20. marts: ”den grimme ælling” kl. 10.00

onsdag d. 24. april: ”kejserens nye klæder” kl. 10.00

bemærk: For børnehuse i lokalområdet. aldersgruppe: de ældste børn.

gratis adgang.

vollsmose bibliotek

Film for de 3 til 8-årige

”astons sten” - storvask: ”vrideleg” - ”ernst i svømmehallen” - pipungerne: ”turen til åen”

tirsdag den 22. januar: Hovedbiblioteket kl. 10.00

torsdag den 24. januar: vollsmose bibliotek kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

tirsdag den 29. januar: dalum bibliotek kl. 10.00

onsdag 30. januar: tarup bibliotek kl. 10.00

varighed ca. 30 min.

gratis adgang.

Film for de 2 til 8-årige

”fløjteløs” - safari europa: ”myre” - pipungerne: ”vagten og prinsessen”- ”på skattejagt”

tirsdag den 5. februar: Hovedbiblioteket kl. 10.00

torsdag 7. februar: vollsmose bibliotek kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

onsdag 13. februar: tarup bibliotek kl. 10.00

tirsdag 26. februar: dalum bibliotek kl. 10.00

varighed ca. 30 min.

gratis adgang.

23 ¦


Ny filmklub på biblioteket for børn og unge

Har du lyst til at flade ud efter skole og se gode film med dine venner? Så kan du komme i

bibliotekets nye filmklub ”Klub Filmstriben”. Vi viser film på Hovedbiblioteket, Dalum Bibliotek

og Holluf Pile Bibliotek.

I filmklubben viser vi både korte film og spillefilm

På enkelte af bibliotekerne får du også mulighed for at lave en ”stop motion-film”, og på Holluf Pile

Bibliotek er der ovenikøbet gratis popcorn til filmhyggen.

Herunder kan du se spilleplanen for Klub Filmstriben!

Vi opdaterer løbende spilleplanen, så hold godt øje med opslag om ”Klub Filmstriben” på

dit bibliotek eller på vores hjemmeside www.odensebib.dk/film.

Dalum Bibliotek - Især for de 8 - 12 årige

Tirsdag den 8. januar kl. 15.00 - se spilleplan på www.odensebib.dk/film

Herefter hver tirsdag frem til 12. februar.

Hovedbiblioteket - Især for de 8 - 12 årige

Tirsdag den 29. januar kl. 15.00 - “Taynikma”, “Uro” og en overraskelse!

Tirsdag den 19. februar kl. 15.00 - se spilleplan på www.odensebib.dk/film

Tirsdag den 12. marts kl. 15.00 - se spilleplan på www.odensebib.dk/film

Holluf Pile Bibliotek - FEDE FILM-FREDAGE!

Fredag den 25. januar kl. 14.00 - 15.35: ”Max pinlig” (tilladt fra 6 år)

Fredag den 22. februar kl. 14.00: Vinterferieoverraskelse (tilladt fra 15 år)

Fredag den 8. marts kl. 14.00 - 15.30: ”Far til fire på hjemmebane” (tilladt fra 5 år)

Fredag den 19. april kl. 14.00 - 15.40: ”Midsommer” (tilladt fra 14 år)

Fredag den 3. maj kl. 14.00 - 15.25: ”Orla Frøsnapper” (tilladt fra 5 år)


Film for de 3 til 8-årige

vi viser film fra filmstriben – kom og bliv overrasket.

onsdag 27. februar: tarup bibliotek kl. 10.00

tirsdag den 5. marts: Hovedbiblioteket kl. 10.00

torsdag 7. marts: vollsmose bibliotek kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

tirsdag 12. marts: dalum bibliotek kl. 10.00

varighed ca. 30 min.

Forfatterbesøg på Dalum Bibliotek

Fredag den 1. februar kl. 15.00

peter gotthardt kommer og fortæller om sine bøger for børn og forældre. Hans mange serier

bliver læst af rigtig mange, og nu har du muligheden for at møde ham selv.

det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til dalum bibliotek.

dalum bibliotek

Teaterforestillingen “Min mormors gebis”

torsdag den 7. februar kl. 16.00

Jakob strids populære fortælling ”min mormors gebis” kan nu opleves som teaterstykke, når

team teateret besøger dalum Bibliotek og spiller teater for de mindste. ”min mormors gebis”

er en poetisk og musikalsk historie om venskab og forskellighed.

det er gratis at deltage, men billetter skal bestilles via billetto.dk.

aldersgruppe: Fra 3-8 år.

dalum bibliotek

Indianerkoncert med Skrallebang

onsdag den 13. februar kl. 10.00

kom til en hyggelig indianerkoncert, hvor der skal synges, danses og leges efter alle kunstens

regler. vi laver fis og indianerballade til den store guldmedalje.

det er gratis at deltage, men billetter skal bestilles på billetto.dk.

Hovedbiblioteket

Pandekagedagen fejres på bibliotekerne

tirsdag den 12. februar kl. 10.00

pandekagen kendes fra børnebøgerne, hvor mange af de største helte er pandekageelskere.

når der skal hygges hos rasmus klump, peddersen og findus, peter pedal og pippi langstrømpe,

kommer der pandekager på bordet.

vi fejrer den dejlige pandekage på flere af byens biblioteker med pandekagebagning og

historier.

dalum bibliotek kl. 10.00

institutionerne er velkomne til pandekager, historie og hygge. Herudover vil der i åbningstiden

også være nybagte pandekager.

Husk tilmelding på biblioteket.

Hovedbiblioteket kl. 10.00

vi hygger med pandekager, historie og pandekageløb i en times tid.

Husk tilmelding på www.billetto.dk.

vollsmose bibliotek kl. 10.00

institutionerne velkomne til pandekager, historier og hygge.

Husk tilmelding på biblioteket.

Børnearrangementer

25 ¦


¦ 26

Børnehavebiblioteker styrker børns læsning

en kænguru med lommen fuld af gode bøger. en børnehave. og en masse læselystne børn. det er kernen i

odense centralbiblioteks koncept med børnehavebibliotekerne – og successen er til at tage og føle på!

af: kommunikationskonsulent tine Boe. foto: tine Boe

det første børnehavebibliotek i odense så dagens lys i 2006, og antallet af børnehavebiblioteker

er siden vokset til 21 fordelt i hele odense. Baggrunden for succesen med

børnehavebibliotekerne er, at de giver børn, forældre og pædagoger nem adgang til de

gode historier. tilbuddet er samtidig med til at fremme børnenes læselyst, sprogudvikling,

læring og udvikling. men det er ikke kun ude i børnehusene, at bogkænguruerne

er en succes. også stina willumsen, rådmand for børn og unge i odense, er begejstret:

vi arbejder i børnehusene meget intenst med små børns sprog og læring for at give

dem det bedste afsæt til skolen. og børnehavebibliotekerne understøtter bare det arbejde

rigtig godt. gennem børnehavebibliotekerne styrker vi nemlig børnenes glæde

ved sproget, og vi giver alle familier let adgang til bøger og viden.”

Bøger til store og små

det børnehus, der sidst har takket ja til at blive børnehavebibliotek, er ”regndråben” i

Holluf pile. det var anita nielsen, daglig leder i regndråben, der selv kontaktede odense

centralbibliotek for at høre, om der ikke godt kunne flytte en bogkænguru ind i

regndråben.

”Jeg synes, det er sådan et godt koncept. for det første er det da noget af et tilbud at

kunne give børnene og deres forældre, at der kan lånes biblioteksbøger med hjem fra

børnehaven. og for det andet kan vi som pædagoger selv bruge materialet i vores

daglige arbejde med børnenes sprog,” fortæller anita nielsen.

i ”regndråben” har personalet i anledning af den nye bogkænguru indrettet et helt nyt

hyggeligt bibliotekshjørne med små fine møbler, en kulørt opslagstavle og en udstillingsmontre.

og så er de 42 børn og deres forældre selvfølgelig blevet orienteret om

tilbuddet.

”Jeg er meget spændt på at se, hvor mange forældre, der vil gøre brug af vores nye

minibibliotek, men jeg tror faktisk, at de fleste vil synes, at det er en dejlig gave at

kunne låne bøger her i børnehaven. der er heller ingen tvivl om, at vi selv kommer til at

bruge bibliotekshjørnet rigtig meget – ikke mindst på en regnvejrsdag”, siger anita

nielsen.

uden bøvl og bøder

Børnehavebibliotekerne fungerer som satellitudlån for det lokale bibliotek, og bogudvalget

i børnehusenes kænguruer bliver løbende udskiftet og vedligeholdt, så der altid er

noget nyt at læse på stuerne og noget nyt at tage med hjem til mor og far.

odense centralbiblioteks generelle udlånsregler hersker ikke i samme omfang i børnehavebibliotekerne,

og de fleksible rammer er med til at gøre det nemt for forældrene at

låne bøger til deres børn. der er ingen bøder eller bøvl, og det lille børnehavebibliotek

kan inspirere til en tur hen på det lokale bibliotek for de familier, der ikke plejer at

komme på biblioteket.

Et stærkt samarbejde

odense centralbibliotek har i alt 21 børnehavebiblioteker, og i 2013 kommer to nye til.

Børnehavebibliotekerne er blevet til i et samarbejde mellem odense centralbibliotek og

institutionsafdelingen i odense kommune.

Børnehavebibliotekerne i odense udlåner ca. 50.000 materialer årligt.

Hvis du vil vide mere om børnehavebibliotekerne, kan du kontakte bibliotekar

søren dahl mortensen på mail: sdm@odense.dk.


Anita Nielsen, daglig leder i børnehuset “Regndråben”,

hilser sammen med børnene på den nye bog-kænguru

27 ¦


¦ 28

Leg med Playmais i vinterferien

den 20., 21. og 22. februar

der kan leges og bygges med playmais den 20., 21. og 22. februar mellem kl. 13.00 og 15.00

dalum bibliotek

Magiske dyr i vinterferien

torsdag den 21. februar kl. 15.00

kom og se på frøer, gekkoer, agamer og slanger.

du kan høre om pasning og pleje og spørge til

disse sjove krybdyr og padder - og muligvis

få lov til at røre.

det er medlemmer fra nordisk

Herpetologisk Forening, der kommer

og viser dyrene frem.

Hovedbiblioteket

i løbet af vinterferien kan du se

film, lege med rør-perler og male

negle på Hovedbiblioteket

Apps for de allermindste

tarup Bibliotek og dalum Bibliotek inviterer til en introduktion til gode apps til de mindste

(0-6 år). introduktionen er målrettet forældre og bedsteforældre, som gerne vil høre om

hvilke tendenser, der tegner sig på app-området. Bibliotekerne giver deres bud på de bedste

apps til de mindste lige nu inde for forskellige kategorier som: danske apps, lærings-apps,

underholdnings-apps mm. der præsenteres apps til ipad på følgende dage:

tirsdag den 5. marts kl. 16.00 - 17.00 (tarup bibliotek)

onsdag den 6. marts kl. 16.00 - 17.00 (dalum bibliotek)

tirsdag den 9. april kl. 16.00 - 17.00 (tarup bibliotek)

onsdag den 10. april kl. 16.00 - 17.00 (dalum bibliotek)

tarup bibliotek og dalum bibliotek stiller ipads til rådighed.

tilmelding er nødvendig.

Børnearrangementer

I Cykelmyggen og Minibillens verden

udstilling og leg med udgangspunkt i flemming og carl Quist møllers bøger. i forbindelse

med udstillingen kan vi møde cykelmyg, tryllefeer, trolde, nisser og andre skøre og sjove

væsener. vi skal gå på findejagt, besøge cirkus og bruge vores fantasi.

udstillingen løber fra den 11. marts til den 20. april. i forbindelse med

udstillingen kan i melde jer til et legeforløb på det enekelte bibliotek.

Legeforløb på biblioteket

Hovedbiblioteket

mandag den 11. marts kl. 9.30

onsdag den 13. marts kl. 9.30

dalum bibliotek

tirsdag den 19. marts kl. 10.00

onsdag den 20. marts kl. 10.00

tarup bibliotek

onsdag den 3. april kl. 10.00

torsdag den 4. april kl. 10.00

vollsmose bibliotek

onsdag den 10. april kl. 10.00

onsdag den 17. april kl. 10.00

gækkebrevskonkurrence og klippeværksted

søndag den 24. marts kl. 12.00 til 15.00

kom og klip årets flotteste gækkebrev. Billedkunstlærer annette Benn giver ideer og inspiration

til deltagerne – lige fra det moderne gækkebrev til de gamle ”bindebreve”. efter påske

kårer bi blioteket årets bedste gækkebrev. præmien er to biografbilletter. alle børn under 14 år

kan deltage ved at aflevere et gækkebrev på biblioteket. sidste afleveringsfrist er d. 26. marts.

vinderen får direkte besked. alle gækkebrevene vil efterfølgende blive udstillet på biblioteket.

Husk tilmelding til biblioteket.

Holluf pile bibliotek


onsdag den 13. marts kl. 10.00

tarup Bibliotek indbyder sammen med skraldebang til en hyggelig indianerkoncert,

hvor der skal synges, danses og leges efter alle kunstens regler. så kom

og vær med, når vi laver fis og indianerballade til den store guldmedalje.

det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske til tarup bibliotek.

tarup bibliotek

Forestillingen kan også ses på Hovedbiblioteket den 13.2. kl. 10.00. se side 25.

Teater Himmelstorm præsenterer Piccolo

Fredag den 5. april kl. 15.30

en bossanovakomedie om at gøre det, man bedst kan lide!

rita er en elendig piccolo - så elendig at gæsterne på det sidste har holdt sig væk. og nu skal

Hotel Hansen sælges! rita er fast besluttet på at forbedre sig og gøre alt godt igen.

en sangforestilling fuld af rytmer og blå toner. medvirkende: anna panduro, tre dukker og

en hel bunke kufferter.

det er gratis at deltage, men billetter skal bestilles via billetto.

aldersgruppe: 4-10 årige.

Holluf pile bibliotek

Star Wars-uge på Tarup Bibliotek

mandag den 8. april - lørdag den 13. april

uge 15 står i star wars’ tegn. fra mandag den 8. april til lørdag den 13.

april afholder tarup Bibliotek en star wars-tegnekonkurrence med fine star

wars-præmier. vinderen findes lørdag den 13. april kl. 11.00 - 13.00 ved

lodtrækning.

for at sørge for at lodtrækningen går retfærdigt til, har tarup Bibliotek bedt om

hjælp hos 501st nordic garrison, nordisk star wars-forening, som optræder i

autentiske star wars-kostumer. der er også mulighed for at få en snak med star

wars-karaktererne, få star wars-diplomer og en autograf. star wars-karaktererne

stiller gerne op til fotografering. Hvilke star wars-karakterer der kommer på

besøg, er en overraskelse! 501st nordic garrison er en velgørende organisation,

og deres honorar går ubeskåret til Børnecancerfonden.

gratis adgang.

tarup bibliotek

Sommerbogen

årets svedigste konkurrence

læs tre bøger og deltag i konkurrencen.

alle børn mellem 7-14 år kan deltage.

Hent et stempelkort og deltag på:

dalum bibliotek, Hovedbiblioteket, tarup

bibliotek og vollsmose bibliotek.

startskuddet lyder mandag 24. juni og konkurrencen slutter

17. august 2013.

du kan også deltage på www.pallesgavebod.dk. Her kan du skrive

anmeldelser til andre børn af de bøger, du læser, blive inspireret og

deltage i konkurrencen om den store præmie.

29 ¦


iblioteket

musik

april

¦ 30

Solisterier

viser/sang

lørdag den 26. januar kl. 14.00

lørdag den 2. marts kl. 14.00

lørdag den 23. marts kl. 14.00

lørdag den 13. april kl. 14.00

dansk solist-forbund og simon rosenbaum præsenterer solisterier på musikbiblioteket. Højt humør og livsglad musik.

program følger i dagspressen og på odensebib.dk/musik.

bemærk! begrænset antal siddepladser.

gratis adgang.

Jorge Degas Kvartet

Jazz/sang

torsdag den 28. februar kl. 19.30

sidst den herboende brasilianske guitarist og bassist Jorge degas spillede på musikbiblioteket, var det for udsolgte huse. der er derfor

lagt i ovnen til endnu en smuk og intens koncert, hvor brasilianske rytmer møder nordisk jazz og pop på fineste vis. Jorge degas kvartet

består ud over frontmand Jorge degas af morten øberg (saxofon), sangerinde naja storebjerg og sønnen Balalli degas (percussion).

billetpris: 60/40 kr.*

MgK-soiré: Frankrig

temakoncert

mandag den 18. marts kl. 20.00

aftenen arrangeres i samarbejde med odense musikskole, internationalt Hus og dalum Bibliotek.

gratis adgang.

musikbibliotekets arrangementer

Hold øje med odensebib.dk/musik for yderligere koncerter og arrangementer

Poesiens Dag

torsdag den 21. marts kl. 19.00

igen i år fejrer biblioteket poesiens dag i et samarbejde med de fynske digtere. det sker på musikbiblioteket, hvor der vil være musik

og poesi.

arr.: musikkonservatoriet, odense centralbibliotek og de fynske digtere.

billetpris: 50 kr. inkl. et glas vin og lidt tapas.


musikalsk foredrag

Dark Side of the Moon

– en født klassiker fylder 40

lørdag den 2. februar kl. 15.00

musiker og musikjournalist thomas ulrik larsen beretter i dette foredrag om pink floyds udødelige

album fra 1973, og med baggrundsstof, anekdoter, lyd, billeder og film tager han publikum med på

en tur til månens mørke side og hjem igen. en seriøs eftermiddag med kuriøse indslag.

foredraget arrangeres i samarbejde med fora 1748.

billetpris: 60/40 kr.*

musikbibliotekets arrangementer

P2 Lytteklub

dr, bibzoom og landets biblioteker præsenterer p2 lytteklubber. uanset

om du kun lige er begyndt at lytte til klassisk musik, eller om du har en

højere uddannelse inden for feltet, er klubben for dig – eneste betingelse

er, at du er interesseret i at lytte til og diskutere klassisk musik med andre

musikfans. klubben afholdes på musik biblioteket en gang om måneden

i vinterhalvåret (september-marts) og ledes af musikbibliotekar katrine

nordland. Hver gang lytter vi til et givet værk, som efterfølgende diskuteres.

værkerne kan på forhånd lånes på biblioteket eller downlånes fra bibzoom.dk.

Mandag den 7. januar kl. 16.30 - 18.00

vi lytter til og diskuterer rachmaninovs “klaverkoncert nr. 3”.

tilmelding skal ske til musikbiblioteket på tlf.: 6551 4444

senest den 28. december.

Mandag den 4. februar kl. 16.30 - 18.00

vi lytter til og diskuterer carl nielsens “symfoni nr. 3: espansiva”.

tilmelding skal ske til musikbiblioteket på tlf.: 6551 4444

senest den 28. januar.

Mandag den 4. marts kl. 16.30 - 18.00

vi lytter til og diskuterer Johann sebastian bachs “Johannespassion”.

tilmelding skal ske til musikbiblioteket på tlf.: 6551 4444

senest den 25. februar.

der er gratis adgang til alle tre lytteklubber, som afholdes på

musikbiblioteket, amfipladsen 6, 5000 odense c.

p2 lytteklub arrangeres af musikbiblioteket i samarbejde med bibZoom.dk

og dr p2.

31 ¦


kurser

¦ 32

generelt om kurser

med mindre andet er nævnt, er bibliotekets kurser gratis. tilmelding sker direkte til

den pågældende afdeling, hvor kurset afholdes, enten telefonisk eller ved personlig

henvendelse senest to hverdage før kurset afholdes. er der under fem tilmeldte,

forbeholder odense centralbibliotek sig retten til at aflyse, og evt. tilmeldte vil blive

kontaktet. bliver du forhindret i at deltage, er det vigtigt, at du selv melder afbud.

Hovedbiblioteket: .................................................................................................6613 1372

bolbro bibliotek: .................................................................................................6551 4304

dalum bibliotek: .................................................................................................6551 4307

Holluf pile bibliotek: ............................................................................................6551 4351

Højby bibliotek: ....................................................................................................6375 0912

musikbiblioteket: ..................................................................................................6551 4444

lokalhistorisk bibliotek / Historiens Hus: ........................................................6551 4426

tarup bibliotek: ....................................................................................................6551 4338

vollsmose bibliotek: ............................................................................................6551 4344

kurser


åben IT-café på Dalum Bibliotek

lørdage kl. 10.00 - 13.00

it-caféen er en del af nethood.

nethood er en fælles betegnelse for et program, hvor biblioteker og

medborgercentre hjælper borgere med konkrete it-problemer.

kom og få gratis adgang og hjælp til computer og internet.

• søg på internettet

• behandl billeder fra dit digitale kamera

• send e-mails

• brug sociale netværk, f.eks. Facebook

tidsbestilling ikke nødvendig. bare mød op.

dalum bibliotek

nethood støttes af kulturministeriet, integrationsministeriet, kulturstyrelsen, microsoft,

foreningen nydansker samt Brkkredit.


¦ 34

åben IT-café på Holluf Pile Bibliotek

Hver mandag fra kl. 14.30 – 16.00 med start den 7. januar og frem

til den 17. juni.

Holluf pile bibliotek viderefører efterårets tilbud om åben it cafe. Få hjælp

til brug af computer og internet. du kan medbringe din egen bærbare pc

eller bruge bibliotekets. vi kan hjælpe med at oprette en e-mail, simpel

tekstbehandling, bruge de sociale medier (eksempelvis Facebook) og

derudover at blive fortrolig med bibliotekets mange tilbud på nettet.

Ændringer kan forekomme.

tilmelding er ikke nødvendig.

Holluf pile bibliotek

Helt ny på nettet

kort introduktion for nybegyndere, der bl.a. kommer igennem et ”musetræningsprogram”

samt gennemgang af de mest basale funktioner som

f.eks. adresse- og søgefelt. indholdet er en blanding af oplæg og opgaver.

der er ingen forudsætninger for deltagelse.

vær opmærksom på, at samme introduktion tilbydes i flere afdelinger.

tilmelding er nødvendig og sker til den afdeling, hvor man ønsker at

deltage.

Januar

mandag den 7. januar kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

tirsdag den 8. januar kl. 14.00 - 16.00 Holluf pile bibliotek

onsdag den 9. januar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 10. januar kl.15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 11. januar kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

mandag den 21. januar kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

tirsdag den 22. januar kl. 9.30 - 11.30 bolbro bibliotek

onsdag den 23. januar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 24. januar kl. 15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 25. januar kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

fortsættes i næste spalte

Februar

mandag den 4. februar kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

onsdag den 6. februar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 7. februar kl. 15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 8. februar kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

mandag den 18. februar kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

onsdag den 20. februar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 21. februar kl. 15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 22. februar kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket bibliotek

marts

mandag den 4. marts kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

onsdag den 6. marts kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 7. marts kl. 14.00 - 16.00 Højby bibliotek

torsdag den 7. marts kl. 15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 8. marts kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

mandag den 18. marts kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

tirsdag den 19. marts kl. 14.00 - 16.00 Holluf pile bibliotek

onsdag den 20. marts kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 21. marts kl. 15.30 - 17.30 vollsmose bibliotek

Fredag den 22. marts kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

kurser


IT-introduktion

kurset er fordelt over tre dage og henvender sig til absolutte begyndere.

man kan evt. tilmelde sig de enkelte dage, men det anbefales at følge

hele forløbet. tilmelding er nødvendig.

mandag den 21. januar (mus og tastatur) kl. 9.30 - 11.30

tirsdag den 22. januar (brug af internet) kl. 9.30 - 11.30

onsdag den 23. januar (internettet + opsamling) kl. 9.30 - 11.30

bolbro bibliotek

google for begyndere

google er kendt af mange som en fantastisk søgemaskine. på kurset

sættes fokus på at søge præcist og målrettet, så du hurtigt finder de

oplysninger, du har brug for.

tilmelding er nødvendig.

mandag den 21. januar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

mandag den 11. februar kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

mandag den 11. marts kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

SMS-kursus

på dette to-dages kursus lærer du at sende sms i ro og mag. underviserne

er unge fra tarup ungdomsskole. egen mobiltelefon skal medbringes.

tilmelding nødvendig.

onsdag den 30. januar kl. 16.00 - 17.30

onsdag den 6. februar kl. 16.00 - 17.30

bolbro bibliotek

Tablets og smartphones for begyndere

- ios ipod, ipad og iphone

tredelt introduktion for dig med en ny ipad, ipod eller iphone, hvor du

endnu ikke er kommet i gang med at udforske alle de smarte funktioner.

bliv introduceret for de mest basale funktioner i en tablet eller smartphone,

f.eks. muligheden for at høre musik, downloade apps, gå på nettet

eller læse bøger.

fortsat fra forrige spalte

kurser

mandag den 4. februar (Hvordan man kommer i gang, oprettelse af apple id

og fotos med tablet eller smartphone)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

mandag den 11. februar (download af apps fra appstore)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

mandag den 18. februar (overførsel af musik og billeder via itunes, samt

overførsel af gratis e-bøger til smartphones og tablets)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

man kan vælge at tilmelde sig ét kursus, eller alle tre.

tilmelding er nødvendig.

Tablets og smartsphones for begyndere – Android

tredelt introduktion, hvor du bliver introduceret for de basale funktioner i

en android-smartphone eller tablet, f.eks. muligheden for at høre musik,

downloade apps, gå på nettet eller læse bøger.

man kan tilmelde sig ét kursus eller alle tre.

tilmelding er nødvendig.

torsdag den 7. februar (Hvordan man kommer i gang, oprettelse af google

konto og fotos med tablet eller smartphone)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket.

torsdag den 14. februar (download af apps fra google play)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

torsdag den 21. februar (overførsel af musik og billeder til pc, samt overførsel

af gratis e-bøger til smartphones eller tablets)

kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

35 ¦


¦ 36

IT-introduktion

kurset er fordelt over tre dage og henvender sig til absolutte begyndere.

man kan evt. tilmelde sig de enkelte dage, men det anbefales at følge

hele forløbet.

tilmelding er nødvendig.

mandag den 18. februar (mus og tastatur) kl. 9.30 - 11.30

tirsdag den 19. februar (brug af internet) kl. 9.30 - 11.30

onsdag den 20. februar (internettet + opsamling) kl. 9.30 - 11.30

bolbro bibliotek

Introduktion til e-bøger

kom godt i gang med bibliotekets e-bøger og få vejledning i brug af

ereolen.dk. e-bøger kan læses på din pc, på tablets, smartphones eller

via en dedikeret e-bogslæser. deltagerne bliver præsenteret for et udvalg,

og får efterfølgende mulighed for at afprøve dem.

tilmelding er nødvendig.

Fredag den 15. februar kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

torsdag den 21. marts kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

onsdag den 17. april kl. 16.00 - 18.00 Hovedbiblioteket

mandag den 6. maj kl. 13.00 - 15.00 Hovedbiblioteket

iPad for begyndere

introduktion til ipad. Hvad er en ipad, og hvad kan man bruge den til?

Har du én, som du gerne vil lære mere om, eller er du nysgerrig efter

at se, hvad en ipad kan, så har du mulighed for at høre mere på dette

introduktionskursus.

medbring gerne din egen ipad. vi har også ipads, du kan bruge under

kurset.

tilmelding nødvendig.

mandag den 4. marts kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

mandag den 8. april kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

Smartphone-kursus

Har du anskaffet en smartphone og har besvær med at finde ud af de mange

indstillinger, er dette 2-dages kursus noget for dig. vi kigger på de grundlæggende

funktioner og muligheder. underviserne er unge fra tarup ungdomsskole.

tilmelding nødvendig.

tirsdag den 5. marts kl. 16.00 - 17.30

tirsdag den 12. marts kl. 16.00 - 17.30

bolbro bibliotek

Musik, world og kultur med Bibzoom

mandag den 11. marts kl. 16.00 - 17.00

Få en introduktion til bibzooms univers af musik, musikartikler, film og

kulturskatte fra hele verden. tilmelding er nødvendig.

Hovedbiblioteket

Offentlig Selvbetjening

introduktionen er tilrettelagt for jer, der har fået oprettet nemid, men

som endnu ikke er fortrolig med at bruge den. bl.a. via borger.dk vises

diverse informationer og selvbetjeningsmuligheder. kursets indhold er en

blanding af oplæg og opgaver.

Forudsætning for deltagelse: kendskab til brug af pc, desuden skal nemid/

nøglekort medbringes.

vær opmærksom på, at samme introduktion tilbydes i flere afdelinger.

tilmelding er nødvendig og sker til den afdeling, hvor man ønsker at deltage.

april

mandag den 15. april kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

tirsdag den 16. april kl. 15.30 - 17.30 Højby bibliotek

onsdag den 17. april kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 18. april kl. 13.00 - 15.00 vollsmose bibliotek

Fredag den 19. april kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

mandag den 29. april kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

kurser

fortsættes på næste side


fortsat fra forrige spalte

maj

torsdag den 2. maj kl. 13.00 - 15.00 vollsmose bibliotek

Fredag den 3. maj kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

mandag den 13. maj kl. 10.00 - 12.00 dalum bibliotek

onsdag den 15. maj kl. 10.00 - 12.00 tarup bibliotek

torsdag den 16. maj kl. 13.00 - 15.00 vollsmose bibliotek

Fredag den 17. maj kl. 10.15 - 12.15 Hovedbiblioteket

Workshop

i slægtsforskning på

internettet

søndag den 7. april

kl. 13.00 - 16.00

Jytte skaaning fra slægtshistorisk Forening

odense vil med en baggrund som arkivar og 30 års

undervisnings erfaring vise deltagerne internettets

muligheder for at efterforske deres slægt. kendskab til

computer og brug af internet er nødvendigt.

billetpris: 100 kr.

Holluf pile bibliotek

undervisningen foregår i Holluf pile skoles it-lokale

kurser

Nettet i din hverdag

onsdag den 3. april kl. 10.00 - 12.00

kort introduktion til sider på internettet, som underviseren selv har nytte

og fornøjelse af at bruge i hverdagen. F.eks. sider inden for sundhed, mad,

forbrugerstof, nyheder og litteratur. indholdet er en blanding af oplæg og

øvelser. der udleveres en liste med de omtalte sider til hjemmebrug.

tilmelding er nødvendig.

tarup bibliotek

37 ¦


¦ 38

Netlydbøger på smartphones og tablets

Få hjælp til opsætningen af din smartphone eller tablet, så den kan

bruges til at afspille bibliotekets netlydbøger.

tilmelding er nødvendig.

mandag den 8. april kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

torsdag den 18. april kl. 10.15 - 11.45 Hovedbiblioteket

google+

onsdag den 10. april kl. 10.00 - 12.00

google er så meget mere end en søgemaskine. med en google-konto har

du adgang til mange spændende faciliteter. du kan se tidligere søgninger,

bruge kalender, uploade billeder til din online-konto, dele det hele med

andre og meget mere.

Forudsætning for deltagelse: kendskab til brug af pc. desuden skal

deltagerne på forhånd have oprettet en google-konto.

tilmelding er nødvendig.

tarup bibliotek

kurser

Picasa: Nem billederedigering for begyndere

onsdag den 24. april kl. 10.00 - 12.00

picasa er et gratis program til fotoredigering under google. det kan bruges

til at organisere dine billeder, oprette fotoalbums på nettet og til nemt

og hurtigt at redigere billeder. på kurset vil du blandt andet få mulighed

for at fjerne røde øjne, beskære dine billeder og gøre dem lysere.

Forudsætning for deltagelse: kendskab til brug af pc, og så er det en

fordel, hvis du har en google/gmail-konto i forvejen.

tilmelding er nødvendig.

tarup bibliotek


Øvrige kurser mv.

Sprogtræning: Dansk på biblioteket

på vollsmose bibliotek er der tilknyttet en række frivillige sprogtrænere,

der står klar til at støtte voksne brugere med dansk som andetsprog i at

forbedre deres danskkompetencer og lære om kultur- og samfundsforhold

i danmark. ”dansk på biblioteket” er dermed med til at styrke brugernes

evne til aktivt medborgerskab.

sprogtræningen foregår individuelt – typisk mødes sprogtræner og

brugeren én gang ugentlig, hvor de træner dansk i 1-2 timer.

sprogtræningen foregår altid på vollsmose bibliotek.

er du interesseret i at høre mere om tilbuddet, er du velkommen til at

kontakte specialkonsulent Jette blåstedt, jebl@odense.dk, 6551 4348.

vollsmose bibliotek

Forberedende kursus til Indfødsretsprøven

Fra onsdag den 13. marts

kurset tager udgangspunkt i lærematerialet ”danmark før og nu”.

vi gennemgår cirka 20 sider om ugen, og vi forventer, at du forbereder

dig hjemme.

kurset forløber over 10 onsdage med start den 13. marts kl. 16.00.

bemærk: tilmelding nødvendig – begrænset antal pladser.

tilmelding kan ske fra onsdag den 13. februar 2013 ved henvendelse til

Jette blåstedt, jebl@odense.dk, tlf.: 6551 4348.

vollsmose bibliotek

bydelsmødre på vollsmose bibliotek

mandage kl. 13.00 - 15.00 har alle interesserede kvinder fra vollsmoseområdet

mulighed for at komme med i et fællesskab af bydelsmødre.

som bydelsmor kan du hjælpe andre til rette i dit lokalsamfund. du kan

dele ud af din viden og erfaringer f.eks. inden for børnepasning, skole og

uddannelse eller fritidsaktiviteter for hele familien. kort sagt alt, hvad der

er vigtigt i forhold til et godt børne- og familieliv i danmark.

vil du gerne være bydelsmor eller have besøg af en bydelsmor, så mød op

på vollsmose bibliotek mandage mellem kl. 13.00 - 15.00.

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til bibliotekar bente Weisbjerg,

blw@odense.dk eller 6551 4344.

vollsmose bibliotek

kurser

39 ¦


¦ 40

kalender

BOLBRO BIBLIOTEK

arrangementer for voksne:

9/4 kl. 16.00: film og spisning

arrangementer for Børn:

24/1 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

21/2 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

11/4 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

kurser:

21/1- 23/1 kl. 9.30: it-introduktion. 3-dages forløb

30/+ 6/2 kl. 16.00: sms-kursus 2-dages forløb

18/2- 20/2 kl. 9.30: it-introduktion. 3-dages forløb

5/3 + 12/3 kl. 16.00: smartphone-kursus 2-dages forløb

DALuM BIBLIOTEK

arrangementer for voksne:

16/1 kl. 14.30: strikke-café

23/1 kl. 14.30: strikke-café

30/1 kl. 14.30: strikke-café

7/2 kl. 19.00: det ajourførte sprogsyn. foredrag v/ annette Bau

14/2 kl. 19.00: en buket af kærlighedssange.

koncert med valentin ensemblet

26/2 kl. 19.00: Husmødre. foredrag ved Helle Juhl

6/3 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

6/3 kl. 19.00: Hold dit regnvand for dig selv.

foredrag ved carry roorda

12/3 kl. 19.00: chokolade. foredrag ved thormar thorbergsson

10/4 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

16/4 kl. 19.00: danskere i argentina. foredragskoncert

16/5 kl. 19.00: introduktion til marcel proust.

foredrag ved connie selmann

6/6 kl. 19.00: frankrig og antisemitismen. foredrag ved Helle

andersen

arrangementer for Børn:

8/1 kl. 15.00: klub filmstriben viser film for de store børn

(8-12 år) - derefter hver tirsdag til og med den 12/2

29/1 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

1/2 kl. 15.00: forfatter peter gotthardt fortæller om sine

børnebøger

7/2 kl. 16.00: teaterforestilling: ”min mormors gebis”. Baseret

på bog af Jakob strid. for de 3 til 8-årige

12/2 kl. 10.00: pandekagedagen fejres med pandekager,

hygge og leg

20/2 kl. 13.00-15.00: leg med playmais

21/2 kl. 13.00-15.00: leg med playmais

22/2 kl. 13.00-15.00: leg med playmais

26/2 kl. 10.00: film for de 2 til 8-årige

6/3 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

12/3 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige.

19/3 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

20/3 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

10/4 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

24/6-17/8: sommerens læsekonkurrence. læs tre bøger og

deltag i konkurrencen om fine præmier

kurser:

5/1 kl. 10.00: åben it-café. Hver lørdag kl. 10.00-13.00

7/1 kl. 10.00: Helt ny på nettet

21/1 kl. 10.00: Helt ny på nettet

4/2 kl. 10.00: Helt ny på nettet

18/2 kl. 10.00: Helt ny på nettet

4/3 kl. 10.00: Helt ny på nettet

18/3 kl. 10.00: Helt ny på nettet

15/4 kl. 10.00: offentlig selvbetjening

29/4 kl. 10.00: offentlig selvbetjening

13/5 kl. 10.00: offentlig selvbetjening

HISTORIENS HuS

arrangementer for voksne:

31/1 kl. 10.00: torsdagsmik

5/2 kl. 19.30: tirsdagsforedrag: nyborg slot

– middelalderens christiansborg

28/2 kl. 10.00: torsdagsmik

12/3 kl. 19.30: tirsdagsforedrag: de fynske tysklandsarbejdere

21/3 kl. 10.00: torsdagsmik

18/4 kl. 10.00: torsdagsmik

23/4 kl. 18.30: kend din by. Byvandring

28/5 kl. 19.30: det frodige odense – gartnerier omkring

odense. foredrag mv.

HOLLuF PILE BIBLIOTEK

arrangementer for voksne:

21/1 kl. 19.00: flugtruten østersøen. foredrag ved Jesper

clemmensen

24/2 kl. 13.00: Hvad er det værd? gratis adgang. dørene

åbnes kl. 12.00.

5/3 kl. 19.00: tornbjerg og Holluf piles historie. foredrag ved

anders w. Berthelsen

arrangementer for Børn:

25/1 kl. 14.00: filmklub. ”max pinlig”. fra 6 år

22/2 kl. 14.00: filmklub. vinterferieoverraskelse. fra 15 år

8/3 kl. 14.00: filmklub. ”far til fire på hjemmebane”. fra 5 år

24/3 kl. 12.00 - 15.00: klip og udstil et gækkebrev

5/4 kl. 15.30: teater Himmelstorm: piccolo. fra 4-10 år

19/4 kl. 14.00: filmklub. ”midsommer”. fra 14 år

3/5 kl. 14.00: filmklub. ”orla frøsnapper”. fra 5 år

kurser:

7/1 kl. 14.30: åben it-café. Hver mandag frem til 17. juni

8/1 kl.14.00: Helt ny på nettet


19/3 kl. 14.00: Helt ny på nettet

7/4 kl. 13.00: workshop i slægtsforskning på internettet

HOVEDBIBLIOTEKET

arrangementer for voksne:

21/1-3/2: utopisk odyssé. kunstudstilling med værker af

lars mikkes

6/2 kl. 18.45: fjendskab. foredrag ved mikkel thorup

27/2 kl. 18.45: når ordene bliver farlige. foredrag ved alex

tor og mille rode

14/3 kl. 17.00: smag på litteraturen. foredrag mv. ved annemarie

mai

21/3 kl. 10.30: formiddagsmatiné for byens ældre: island

rundt på liggecykel

30/4 kl. 17.00: rusland i dag og i går. foredrag ved erik

kulavig og alex tor

2/5 kl. 10.30: formiddagsmatiné for byens ældre: at være

barn i det tredje rige

arrangementer for Børn:

5/1 kl. 10.00: musik og sang med musikpædagoger fra

musikskolen. for de 1 til 3-årige

5/1 kl. 11.00: musik og sang med musikpædagoger fra

musikskolen. for de 4 til 6-årige

13/1: pynt cupcakes med signe fra ”den store bagedyst”:

kl. 10.30 + 11.15 + 12.00 + 12.45

22/1 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

29/1 kl. 15.00: filmklub for de store. 8-12 år

5/2 kl. 10.00: film for de 2 til 8-årige

12/2 kl. 10.00: pandekagedagen fejres med pandekager,

hygge og leg

13/2 kl. 10.00: sjov og aktiv indianerkoncert for børn og

voksne

19/2 kl. 15.00: filmklub for de store. 8-12 år

21/2 kl. 15.00: se og rør ved ”magiske dyr”. Besøg af nordisk

Herpetologisk forening

5/3 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

11/3 kl. 9.30: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

12/3 kl. 10.00: filmklub for de store. 8-12 år

13/3 kl. 9.30: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

24/6-17/8: sommerens læsekonkurrence. læs tre bøger og

deltag i konkurrencen om fine præmier

kurser:

11/1 kl. 10.15: Helt ny på nettet

25/1 kl. 10.15: Helt ny på nettet

4/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– ios: godt i gang

7/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– android: kom godt i gang

8/2 kl. 10.15: Helt ny på nettet

11/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– ios: apps

14/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– android: apps

15/2 kl. 10.15: introduktion til e-bøger

18/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– ios: musik, billeder og e-bøger

21/2 kl. 10.15: tablets og smartphones for begyndere

– android: musik, billeder og e-bøger

22/2 kl. 10.15: Helt ny på nettet

8/3 kl. 10.15: Helt ny på nettet

11/3 kl. 16.00: musik, world og kultur med Bibzoom

21/3 kl. 10.15: introduktion til e-bøger

22/3 kl. 10.15: Helt ny på nettet

8/4 kl. 10.15: netlydbøger på smartphones og tablets

17/4 kl. 16.00: introduktion til e-bøger

18/4 kl. 10.15: netlydbøger på smartphones og tablet

19/4 kl. 10.15: offentlig selvbetjening

3/5 kl. 10.15: offentlig selvbetjening

6/5 kl. 13.00: introduktion til e-bøger

17/5 kl. 10.15: offentlig selvbetjening

HØJBy BIBLIOTEK

kurser:

7/3 kl. 14.00: Helt ny på nettet

16/4 kl. 15.30: offentlig selvbetjening

MuSIKBIBLIOTEKET

kalender

arrangementer for voksne

7/1 kl. 16.30: p2 lytteklub: rachmaninovs klaverkoncert nr. 3

26/1 kl. 14.00: solisterier

2/2 kl. 15.00: dark side of the moon – en født klassiker fylder 40

4/2 kl. 16.30: p2 lytteklub: carl nielsens symfoni nr. 3:

espansiva

28/2 kl. 19.30: Jorge degas kvartet

2/3 kl. 14.00: solisterier

4/3 kl. 16.30: p2 lytteklub: Johann sebastian Bachs Johannespassion

18/3 kl. 20.00: mgk-soiré: frankrig

21/3 kl. 19.00: poesiens dag

23/3 kl. 14.00: solisterier

13/4 kl. 14.00: solisterier

TARuP BIBLIOTEK

arrangementer for voksne:

6/2 kl. 19.00: tarup/paarups lokalhistorie.

foredrag ved anders w. Berthelsen

25/2 kl. 19.00: sådan skaber du medvind.

foredrag ved charlotte Bircow

5/3 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

3/4 kl. 19.00: spis som en stenaldermand.

foredrag ved Brian overkær

fortsættes

41 ¦


arrangementer for Børn:

30/1 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

13/2 kl. 10.00: film for de 2 til 8-årige

27/2 kl. 10.00: film for de 3 til 8-årige

5/3 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

13/3 kl. 10.00: sjov og aktiv indianerkoncert for børn og

voksne

3/4 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

4/4 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

8/4-13/4: star wars-uge med besøg af ”501st nordic garrison”

9/4 kl. 16.00: introduktion til gode børne-apps

24/6-17/8: sommerens læsekonkurrence. læs tre bøger og

deltag i konkurrencen om fine præmier

kurser:

9/1 kl. 10.00: Helt ny på nettet

21/1 kl. 10.00: google for begyndere

23/1 kl. 10.00: Helt ny på nettet

6/2 kl. 10.00: Helt ny på nettet

11/2 kl. 10.00: google for begyndere

20/2 kl. 10.00: Helt ny på nettet

4/3 kl. 10.00: ipad for begyndere

6/3 kl. 10.00: Helt ny på nettet

11/3 kl. 10.00: google for begyndere

20/3 kl. 10.00: Helt ny på nettet

3/4 kl. 10.00: nettet i din hverdag

8/4 kl. 10.00: ipad for begyndere

10/4 kl. 10.00: google+

17/4 kl. 10.00: offentlig selvbetjening

24/4 kl. 10.00: picasa: nem billedredigering for begyndere

15/5 kl. 10.00: offentlig selvbetjening

VOLLSMOSE BIBLIOTEK

arrangementer for Børn:

23/1 kl. 9.30: filmvisning for indskolingsklasser.

plads til maks. 100 børn og voksne

24/1: film for de 3 til 8-årige kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

30/1 kl. 10.00: Hør H.c. andersen eventyr.

primært for børnehuse

7/2: film for de 2 til 8-årige kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

12/2 kl. 10.00: pandekagedagen fejres med pandekager,

hygge og leg

27/2 kl. 10.00: Hør H.c. andersen eventyr.

primært for børnehuse

6/3 kl. 9.30: filmvisning for indskolingsklasser.

plads til maks. 100 børn og voksne

7/3: film for de 3 til 8-årige. kl. 9.30 + 10.30 + 11.30

20/3 kl. 10.00: Hør H.c. andersen eventyr.

primært for børnehuse

27/3 kl. 9.30: filmvisning for indskolingsklasser.

plads til maks. 100 børn og voksne

24/4 kl. 10.00: Hør H.c. andersen eventyr.

primært for børnehuse

10/4 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

17/4 kl. 10.00: legeforløb og udstilling om cykelmyggen og

minibillen

24/6 - 17/8: sommerens læsekonkurrence. læs tre bøger

og deltag i konkurrencen om fine præmier

kurser:

10/1 kl. 15.30: Helt ny på nettet

24/1 kl. 15.30: Helt ny på nettet

7/2 kl. 15.30: Helt ny på nettet

21/2 kl. 15.30: Helt ny på nettet

7/3 kl. 15.30: Helt ny på nettet

13/3 kl. 16.00: forberedende kursus til indfødsretsprøven –

opstart

21/3 kl. 15.30: Helt ny på nettet

18/4 kl. 13.00: offentlig selvbetjening

2/5 kl. 13.00: offentlig selvbetjening

16/5 kl. 13.00: offentlig selvbetjening

kalender

ØVRIgE ARRANgEMENTER I SAMARBEJDE MED

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

KRIMIMESSEN

16/3: tur til krimimessen i Horsens

KuLTuRMASKINEN

12/2 kl. 18.45: anne lise marstrand-Jørgensen. forfatteraften

i litteraturmaskinen

9/4 kl. 18.45: naja marie aidt. forfatteraften i litteraturmaskinen

KuNSTBygNINgEN FILOSOFFEN

6/5 - 18/5: søren kierkegaard – 200 år

SyDDANSK ERHVERVSSKOLE

28/2 kl. 18.45: Hippie. foredrag ved peter øvig knudsen

7/3 kl. 18.45: til te hos taliban. foredrag ved simi Jan

SyDDANSK uNIVERSITET

28/2 kl. 19.30: francoise sagan.

foredrag ved michèle Jomaron

TROELS TRIER

5/3 kl. 19.00: Besøg hos multikunstneren troels trier

VOLLSMOSE KuLTuRHuS

10/1 kl. 19.00: lykkens brud. foredrag ved simona abdallah


vi ses!

mette gregersen

Bibliotekar / mgr@odense.dk

Jeg har i alle de 27 år, jeg har været bibliotekar på odense centralbibliotek, været tilknyttet

den afdeling, der hedder ”opsøgende afdeling”. der er ikke mange, der ved, at den

eksisterer, men for mig er det en meget central afdeling. det er nemlig her, at vi laver

opsøgende arbejde i forhold til at få nye brugere på biblioteket og også her, vi tilbyder folk,

at biblioteket kan komme til dem, hvis de ikke kan komme til os.

noget af det, jeg holder allermest af ved biblioteket er, at det er for alle. lige meget hvem

man er, eller i hvilket ærinde man kommer, har vi noget at tilbyde, og vi stiller gratis viden

til rådighed for alle. for mig at se er det en af hjørnestenene i det danske demokrati, og

det er det budskab, vi i opsøgende afdeling prøver at brede ud til dem, som endnu ikke

bruger biblioteket.

seneste tiltag i opsøgende afdeling er en helt ny læseklub for nogle af de medarbejdere på

vandcenter syd, som ikke er så vant til at læse og bruge biblioteket. læseklubben introducerer

medarbej derne for litteratur og læsning og er lige så meget et fagligt som socialt tilbud.

efter sådan en eftermiddag med kursisterne på vandcenter syd holder jeg endnu mere af mit

job som bibliotekar, for det er jo fantastisk, at jeg forhåbentligt kan være med til at nedbryde

nogle af de barrierer, folk har om læsning og litteratur og i det små være med til at give nogle

mennesker en frisk start på et område, som altid har været lidt svært.

dennis Bjørndal Hansen

digital redaktør / dffh@odense.dk

når dørene lukker efter den sidste låner om aftenen, skulle man tro, at biblioteket var lukket.

men sådan er det ikke. det online bibliotek og de digitale tilbud, der udvikles i disse

år, gør det muligt at besøge os på alle tider af døgnet, blandt andet via vores hjemmeside.

et af odense centralbiblioteks store projekter lige nu er netop at lancere en ny hjemmeside,

som skal gøre det meget nemmere at søge, finde, bestille og forny materialer

og andre bibliotekstilbud, og min rolle i dette arbejde er at være brugernes mand. Jeg

skal sammen med vores øvrige it- og formidlingspersonale sikre, at den nye hjemmeside

fungerer optimalt for alle bibliotekets brugere, og det er for mig en sindssygt spændende

opgave. Blandt andet fordi jeg selv er en flittig, men også krævende, digital bruger. når

jeg sidder derhjemme og skal klare et ærinde på nettet, skal tingene bare fungere, og det

er noget, som jeg husker mig selv på, når jeg arbejder med bibliotekets digitale tjenester

– tingene skal fungere, og det skal være på brugernes præmisser.

Jeg glæder mig, til den nye hjemmeside går i luften, fordi vi har arbejdet rigtig hårdt for

at få bibliotekets mange fagligheder i spil for at opfylde de behov, som vores brugere har

udtrykt. men det er også med en vis portion spænding. for når vi går i luften, vil det vise

sig, om jeg har gjort mit job som ”brugernes mand” godt nok i netop dette projekt.


fjord&bælt

Oplev havets magi

Inspirerende naturfaglige foredrag!

Hør om OL-guld, Danmarks lunefulde vejr, Hajernes sublime

udvikling og Naturens Symfoni. www.fjord-baelt.dk

www.odenseBiB.dk

More magazines by this user
Similar magazines