Ses vi? - Odense Centralbibliotek

odensebib.dk

Ses vi? - Odense Centralbibliotek

vi ses!

mette gregersen

Bibliotekar / mgr@odense.dk

Jeg har i alle de 27 år, jeg har været bibliotekar på odense centralbibliotek, været tilknyttet

den afdeling, der hedder ”opsøgende afdeling”. der er ikke mange, der ved, at den

eksisterer, men for mig er det en meget central afdeling. det er nemlig her, at vi laver

opsøgende arbejde i forhold til at få nye brugere på biblioteket og også her, vi tilbyder folk,

at biblioteket kan komme til dem, hvis de ikke kan komme til os.

noget af det, jeg holder allermest af ved biblioteket er, at det er for alle. lige meget hvem

man er, eller i hvilket ærinde man kommer, har vi noget at tilbyde, og vi stiller gratis viden

til rådighed for alle. for mig at se er det en af hjørnestenene i det danske demokrati, og

det er det budskab, vi i opsøgende afdeling prøver at brede ud til dem, som endnu ikke

bruger biblioteket.

seneste tiltag i opsøgende afdeling er en helt ny læseklub for nogle af de medarbejdere på

vandcenter syd, som ikke er så vant til at læse og bruge biblioteket. læseklubben introducerer

medarbej derne for litteratur og læsning og er lige så meget et fagligt som socialt tilbud.

efter sådan en eftermiddag med kursisterne på vandcenter syd holder jeg endnu mere af mit

job som bibliotekar, for det er jo fantastisk, at jeg forhåbentligt kan være med til at nedbryde

nogle af de barrierer, folk har om læsning og litteratur og i det små være med til at give nogle

mennesker en frisk start på et område, som altid har været lidt svært.

dennis Bjørndal Hansen

digital redaktør / dffh@odense.dk

når dørene lukker efter den sidste låner om aftenen, skulle man tro, at biblioteket var lukket.

men sådan er det ikke. det online bibliotek og de digitale tilbud, der udvikles i disse

år, gør det muligt at besøge os på alle tider af døgnet, blandt andet via vores hjemmeside.

et af odense centralbiblioteks store projekter lige nu er netop at lancere en ny hjemmeside,

som skal gøre det meget nemmere at søge, finde, bestille og forny materialer

og andre bibliotekstilbud, og min rolle i dette arbejde er at være brugernes mand. Jeg

skal sammen med vores øvrige it- og formidlingspersonale sikre, at den nye hjemmeside

fungerer optimalt for alle bibliotekets brugere, og det er for mig en sindssygt spændende

opgave. Blandt andet fordi jeg selv er en flittig, men også krævende, digital bruger. når

jeg sidder derhjemme og skal klare et ærinde på nettet, skal tingene bare fungere, og det

er noget, som jeg husker mig selv på, når jeg arbejder med bibliotekets digitale tjenester

– tingene skal fungere, og det skal være på brugernes præmisser.

Jeg glæder mig, til den nye hjemmeside går i luften, fordi vi har arbejdet rigtig hårdt for

at få bibliotekets mange fagligheder i spil for at opfylde de behov, som vores brugere har

udtrykt. men det er også med en vis portion spænding. for når vi går i luften, vil det vise

sig, om jeg har gjort mit job som ”brugernes mand” godt nok i netop dette projekt.

More magazines by this user
Similar magazines