Basunen som pdf

basunen.dk

Basunen som pdf

asunen • december 2006

1


2 basunen • december 2006


Talentudvikling

De Hårde Hattes dag

Fra tillidsrepræsentant til souschef

ZIG ZAG rundt i violinen

Temaaften

d-jAM på sTUDENTERHUSET

CD-udgivelser

Siden Sidst

PULS festival

Gateway Music i Århus

Kirstine Birk om Gateway

Boil om Gateway

KLIK 06 på Tour

Julestue

Drum Day på Train

Planet Picups

Det nytter ikke at klappe dem en!

Carsten Heller

Benny Stanley og Den Gamle Mand

Konservatorie Studerendes Landsråd

www.dmf.dk/aarhus

INDHOLD 04

Mindeord

05

06

09

10

12

14

16

17

18

19

20

22

24

25

26

27

28

30

33

34

Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

22

12

www.basunen.dk

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn

(ansv.) • Bjarne Gren Jensen (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er

20. febr. 2007. Folder med annoncepriser kan bestilles. • FORSIDE Soul Meeting • FOTO Jakob Eskildsen

basunen • december 2006

05

30

3


Talentudvikling på spillestederne

Af Lars Knudsen

Hvad er det egentlig, vi gør? Og hvordan

kan vi blive bedre til det? Disse

spørgsmål stillede en række af de danske

spillesteder sig selv på en konference

i Århus om spillestedernes rolle i

forhold til musikernes talentudvikling.

Kulturminister Brian Mikkelsen

Kulturministeriet etablerede i foråret 2006

en ny 4-årig støtteordning inden for spillestedsområdet

i form af en pulje på 3,5 millioner

kr. årligt. Pengene er specifikt rettet

mod talentudviklende projekter. Den 27.

oktober afholdt Musikcafeen i samarbejde

med Voxhall og Train en konference, hvor

Kulturminister Brian Mikkelsen samt en

række spillesteder, forbund og organisationer

var indbudt. Målet var at skabe en

konstruktiv og inspirerende debat, som

kunne medvirke til nytænkning i forhold

til fremtidens talentudvikling på spillestederne.

Kulturrådmand i Århus Flemming Knudsen

åbnede konferencen og fremhævede

blandt andet i sin tale vigtigheden af

samarbejdet imellem stat og kommuner.

Flemming Knudsen gav sit tilsagn om, at

Århus Kommune gerne deltager i talentudviklingsinitiativer.

Herefter fremhævede Kulturminister Brian

Mikkelsen i sit oplæg musikudviklingen på

internettet som et meget relevant parameter.

Talentudvikling bør ses ind i alle

perspektiver af musikbranchen som et

stort hele. Man skal forholde sig til et musikmarked

i forandring, hvor det handler

om at forholde sig til, hvor musikbrugeren

befinder sig. Efter Mikkelsens mening

4 basunen • december 2006

er spillestederne tvunget til at spille en

mere offensiv rolle for at trække det unge

publikum ind på spillestederne. Et projekt

som skal flankeres af god politisk vilje for

at kunne lykkes.

Brian Mikkelsen refererede til en rapport

udgivet af spillestederne i 2005, som

konkluderer, at publikumstilstrømningen

har været overvældende, og at det går

fantastisk godt ude på spillestederne. Det

gennemgående budskab i rapporten var,

at nok valfartede publikum til livekoncerter,

men det var mere op ad bakke, når det

drejer sig om at præsentere vækstlaget og

de smalle genre. ”Ikke mindst på grund af

mine og andres forventninger til publikumssuccesen.

For uden at præsentere

det overraskende og anderledes kan det

være umådeligt svært at ramme nye publikumsgrupper.

Det er en svær øvelse, som

spillestederne alle dage har bokset med”.

Dette dilemma sagde Kulturministeren, at

han udmærket er klar over, og deri ligger

den egentlige grund til, at han lancerede

puljen på de 3,5 millioner kr.

Panelet - DMF var repræsenteret af Erik

Damgaard fra Roskilde

Anden halvdel af konferencen bestod af

en paneldebat med repræsentanter fra

forbund og organisationerne m.fl.: DMF,

ROSA, DAF, DPA, DJBFA, DR, Beatbox

Booking, DUP og Spillesteder.dk. Men

inden da havde man inviteret oplægsholdere

fra relevante brancher, der på hvert

deres felt arbejder med talentudvikling.

Leder af Det Danske Filminstitut Prami

Larsen og Christina Ramsø fra DR Ung/

Talentværkstedet gav begge et inspirerende

indspark til, hvordan man sørger for

det fremtidige talentbrændstof på deres

respektive områder.

Paneldebatten viste med al tydelighed,

at der ikke er mangel på ideer i forhold til

talentudvikling på spillestederne. Blandt

ideerne var præsentation af nye talenter

i sommerperioden, hvor spillestederne

normalt holder lukket, unikke kunstproduk-

Christina Ramsø

tioner, præsentation af nye talenter på landets

efterskoler, showcases, publikumsudvikling

og meget andet. Debatten åbnede

for en række forskellige synspunkter og

indfaldsvikler på dagens tema.

Konferencen har skabt et grundlag for en

dialog og et bredere samarbejde omkring

den fortsatte udvikling af talenterne

i dansk musik. En talentudvikling som

spillestederne i forvejen ifølge spillestedsloven

forpligter sig til at varetage – og

som med den nye pulje på 3,5 millioner kr.

forhåbentlig vil være noget, vi kommer til

at mærke endnu mere til rundt omkring på

de danske musikscener.

Prami Larsen


De Hårde Hattes dag

Tekst og foto: Jørgen Nielsen

De fleste ser bøvede ud med hjelm på,

men der er situationer, hvor man må bide

forfængeligheden i sig. Tirsdag d. 14.

november var ledelse, lærerstab

og administration

fra Det Jyske Musikkonservatorium

på rundvisning

i det byggeri, som til

sommer bliver deres nye

arbejdsplads. Der arbejdes

intenst på alle etager

for at gøre det store hus

indflytningsklart, og både

de indre og ydre konturer

er allerede tydelige.

Dimensionerne på de to

store sale, den rytmiske

og den symfoniske er

imponerende, selv om

de stadig fremstår som

fugtdrivende, mørke klippehuler.

Man har lykkeligvis med

salomonisk visdom gjort

op med kompromispolitikken,

som gjorde Store Sal i det ”gamle

musikhus” til et sted, som ikke fuldt ud

tilfredsstiller de akustiske krav fra hverken

akustisk eller elektrisk musik.

Pauseland

Gæsterne fik en lille lytteprøve, da kvartetten

Pauseland spillede én af deres rolige

kompositioner for sax, flygelhorn, bas og

klaver mellem stabler af gipsplader og

isoleringsmaterialer. Men her kommer til

at klinge anderledes, når de rå vægge

Samling

Chappe og Skipper Flytkær Rektor Finn Schuhmacher Uffe Steen

og gulve bliver ”foret” med lækre materialer

som lyse asketræsgulve og lydregulerende

vægge og lofter. Huset bliver

generelt spækket med

den nyeste teknologi;

bl.a. kommer der i hvert

rum, incl. undervisningslokalerne,

et komplet

mediecenter, hvor man

fra en central harddisk

kan indhente lyd og billeder.

Ved opbygningen

af lydstudierne er der

taget højde for Feng

Shiu- reglerne, som bl.a.

fraråder, at man sidder

med ryggen til døren!

Det bliver en udfordring

for DJM at sammensmelte

de to uddannelser

på én adresse,

men hvis de kommende

fysiske rammer holder,

hvad de lover, kommer

arbejdet til at foregå i

optimale omgivelser. Og

husk så lige: man flytter

ikke ned i Musikhuset, som nogen uforvarende

kommer til at sige! Man flytter ned i

det nye Musikkonservatorium!

Vuust og Buchanan

basunen • december 2006

5


MUSIKSKOLER

Fra tillidsrepræsentant til souschef

Tekst og foto Thorkild Dalsgaard

Musikeren, musikpædagogen og tillidsmanden

Niels Peter Henriksen forlader

Århus Musikskole med udgangen af

2006 – nye udfordringer venter!

Niels Peter Henriksen har

været ansat på Århus Musikskole

siden 1991. I 2003 blev

han valgt som tillidsmand

for de 110 musikpædagoger,

som underviser på skolen.

Men pr. 1. januar 2007 skal

han tiltræde en fuldtidsstilling

som souschef på Skanderborg

Musikskole, en stilling

med mange og helt nye

udfordringer, idet musikskolerne

i Ry, Hørning, Galten og

Skanderborg fra årets begyndelse

sluttes sammen som

en konsekvens af den nye

kommunale strukturreform.

Vi møder Niels Peter en lun

novembermorgen. Der kan

lige blive tid til et interview

inden han skal deltage i et

møde om udmøntning af besparelserne

i det netop indgåede

budgetforlig: Musikskolen

er blevet pålagt at forhøje

betalingen for voksenelever.

Men hvis disse elever ikke

vil acceptere forhøjelsen og

bliver væk i stedet for, hvor

skal besparelsen så hentes? Her er tillidsmandens

mulighed for at bidrage med

medarbejdernes synspunkter naturligvis

vigtige

I første omgang vælger jeg at spørge

om Niels Peters baggrund som professionel

musiker og musikpædagog?

Jeg er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium

som klassisk saxofonist

– det var Christian Ancher Grøn, der var

min lærer. Men da jeg også interesserede

mig meget for den rytmiske musik, fik jeg

mulighed for at dele min eksamen, således

at den indeholdt begge sider. Her var

det Bob Rockwell og blandt andre Jesper

Thilo, der stod for undervisningen. Den

”delte” diplomksamen bestod jeg i 1991.

6 basunen • december 2006

Niels Peter Henriksen

Satsede du allerede dengang på det

pædagogiske aspekt?

Ja, det gjorde jeg. Selv om jeg assisterede

en del på saxofon i Ålborg- og Århussymfoniorkester,

var jeg jo godt klar over, at

der ikke var faste jobs – musikerstillinger

som klassisk saxofonist; for det andet

fordi jeg havde en idé om, at det ville

være ideelt at skabe sig en karriere både

som udøvende musiker og som underviser.

Desuden havde jeg allerede megen

undervisningserfaring, bl.a. fra den Den

Rytmiske Aftenskole.

Hvad fik dig til at vælge konservatorievejen

og musikken?

Mine to store interesser har nok altid

været musik og formning. På gymnasiet i

Esbjerg havde jeg meget inspirerende og

engagerede musiklærere, og i folkeskolen

havde jeg haft en musikalsk kapacitet som

Poul Jørgen Gadebjerg. Jeg er ikke fra et

musikerhjem, mine forældre var forstanderpar

på et Alderdomshjem ”med klaver”,

hvor musikken og især fællessangen var

en vigtig del af det sociale liv: aftensang,

og musik og sang ved højtider, fester

o.s.v. Jeg klimprede med på klaver og blev

efterhånden fast akkompagnatør…

Og saxofonen?

Som så mange andre

spillede jeg i ungdomsband,

rockguitar, men blev

fascineret af saxofonen,

som jeg så begyndte at

eksperimentere med. I

modsætning til el-instrumenterne

fungerede den

altid! Ja, du kan godt kalde

mig autodidakt.

Jeg flyttede til Århus for

at studere statskundskab,

men de to andre interesser

tog efterhånden overhånd

(hvis jeg ikke var gået

musikervejen, havde jeg

nok søgt ind på kunstakademiet),

og jeg fulgte

liniefagsundervisningen

i formning og musik på

Århus Lærerseminarium.

Samtidig fik jeg saxofonundervisning

hos Finn

Odderskov, det var fedt!

Han var min første saxofonlærer.

Da jeg havde gjort konservatorieuddannelsen

færdi,g fik jeg så

faktisk muligheden for at realisere drømmen

om at skabe mig en tilværelse som

musikpædagog og udøvende musiker.

Efter nogle år på vikarbasis blev jeg i 1991

fastansat på deltid som saxofonlærer på

Århus Musikskole, og et par år senere

blev jeg fastansat på kontrakt i Klüvers

Bigband.

Det var dejligt at være med hos Jens

Klüver. Fællesskabet i orkestret var en

kontrast til arbejdet som musiklærer, hvor

man jo ofte står alene i undervisningssituationen.

Jeg har stor respekt for det

kæmpearbejde, Jens Klüver udfører for og

med bigbandet. Og som dirigent giver han

både musikere og solister god plads til at

udfolde sig.


Var du medlem af DMF, af DmpF eller af

begge foreninger?

Jeg har hele tiden været medlem af Dansk

Musiker Forbund. I Klüvers Bigband blev

jeg sikkerhedsrepræsentant, deltog i

overenskomstforhandlinger og var musike

repræsentant i bestyrelsen. Som sikkerhedsrepræsentant

var jeg med til at

udarbejde konkrete forslag til arbejdstilsynet

om løsning af bandets største arbejdsmiljøproblemer,

det kraftige lydniveau

– i stedet for bare at deltage i mere eller

mindre rutineprægede kursusforløb.

Så du var efterhånden godt klædt på til

at blive valgt som tillidsmand?

Det blev jeg nu ikke i Bigbandet. Men i

den periode fik jeg mere og mere lyst til

at læse andet end bare noder, så derfor

vendte jeg tilbage til min halvfærdige

statskundskabs uddannelse og afsluttede

den med en bachelor i 2001. Jeg havde

nok også en ide om at jeg på sigt godt

kunne tænke mig at arbejde mere administrativt

inden for musiklivet, og så ville jeg

føle mig ”klædt godt på” med netop den

uddannelse.

En trend i dette studium er at måle og

dokumentere de ydelser, som det offentlige

leverer.

Derfor udarbejdede jeg en rapport om

”Musikpædagogiske metoder og modeller,”

hvori jeg undersøgte 3 instrumentale

undervisningsformer, slagtøj, suzukiviolin

og blæsermodellen. Rapporten blev støttte

af Århus Musikskole og ”udkom” i 2003.

I 2004 forlod jeg Klüvers Bigband, og fik

i stedet en deltidsstilling (12 timer ugtl.)

som souschef på Skanderborg Musikskole.

Det var i 2003 du blev valgt som tillidsmand

på Århus Musikskole?

Ja, da Birgitte Jefsen spurgte mig, om

jeg ville efterfølge hende som tillidsmand,

sagde jeg nej i første omgang. Jeg var

betænkelig over for det ”krydspres”, der

ligger i jobbet mellem ledelses krav og

medarbejdernes forventninger og over for

en konfliktfyldt tilværelse generelt. Men

da jeg altid har blandet mig i debatten på

lærerrådsmøderne, og da jeg havde erfa-

ringer med organisation, synes jeg ikke, at

jeg kunne undslå mig. Og det har da også

været enormt spændende.

Og tidskrævende?

Der er megen mødevirksomhed. Ikke

mindst i kraft af, Århus Musikskole er

en kommunal institution. Det indebærer

møder i Kultur- og Borgerservices hovedsamarbejdsudvalg,

det såkaldte MEDudvalg.

Jeg har været med til at udarbejde

”virksomhedsplan” for Århus Musikskole,

harmonisere personalepolitikken med

den, der gælder i Århus Kommune med

nøgleordene ”troværdighed, respekt,

engagement” og at udarbejde forskellige

retningslinier i musikskolens MEDudvalg.

Dertil kommer det daglige arbejde som

tillidsmand, at behandle henvendelser om

alt fra de helt små ting til mere alvorlige, at

være bisidder for kollegerne ved forhandlinger/samtaler

om ansættelsesmæssige

forhold osv.

Har der været konflikter, måske ligefrem

kamp for faglige rettigheder?

Nej, det kan man ikke sige. Vi er naturligvis

ikke enige om alting, men musikskoleområdet

er i høj grad et konsensusområde,

hvor alle kan se det fornuftige i at nå

frem til en fælles hensigtsmæssig løsning

af problemerne.

Udover de kommunale møder er der vel

også interne mødeaktiviteter på selve

musikskolen?

Der er lærerrådsmøder(mødepligt for alle

ansatte), og så er der det, vi kalder ”lærerklubmøder”,

hvor udelukkende lærerne

deltager. Det er her, vi drøfter prioritering

af lærerønsker og –interesser, og det er

her, jeg indhenter mit mandat i forhold til

forhandlinger med ledelsen. Vi har arbejdet

med at udvikle en seniorordning om

bedre aflønning for småbørnsundervisning

og World Music Center. Det var også her,

vi vedtog opfordringen til DMF og DmpF

om at sammenlægge de to fagforeninger,

som jeg fremlagde på afdelingsgeneralforsamlingen

i 2004. Jeg synes stadig, at der

kun burde være et forbund for musikere

og musikpædagoger. Man ville kunne

drage fordel af begge medlemsgruppers

kompetencer og stå stærkere udadtil.

Har du, eller har du haft nogle mærkesager?

Ja, i høj grad! At musikskolelærerne får

samme vilkår ansættelsesmæssigt og

socialt som alle andre ansatte i Århus

Kommune. Et skridt i den retning var indgåelsen

af en senioraftale for de ansatte

på musikskolen. At musikskolelærerne får

bedre adgang til efteruddannelse. Dette

område er slet ikke nævnt i overenskomsten!

Og at der etableres et netværk

mellem musikpædagogerne til udveksling

af faglige erfaringer. Tit er man, som jeg

nævnte før, alene i undervisningssituationen

og savner et forum, hvori man kan

drøfte alle mulige, fagrelaterede spørgsmål.

Men nu gælder det helt andre udfordringer?

Jeg skal være med til at bygge noget nyt

op, og det er en spændende opgave,

som vi allerede er i gang med planlægningsmæssigt.

At skabe en velfungerende

musikskole efter sammenlægningen af de

fire musikskoler med hver deres kultur og

arbejdsmetoder.

Hvad tager du med dig fra dine erfaringer

som tillidsmand ? Har du nogle

gode råd til din efterfølger?

Hmm, et svært spørgsmål! Det er vigtigt

at respektere hver enkelt medarbejder og

prøve at forstå netop hans/hendes situation.

Det er også vigtigt at lytte, både til de

forskellige holdninger blandt kollegerne,

og til ledelsens holdninger, således at

der bliver mulighed for at gå ind i en reel

dialog.

Man må opbygge gensidige, ærlige tillidsforhold,

så vil der også blive lyttet til dig

som tillidsrepræsentant!

Faktisk har det været spændende, berigende

og udviklende, både personligt og

fagligt at være tillidsmand – en proces,

hvor man bliver klogere på sig selv.

At være tillidsmand er et ansvar, men

også en stor tillidserklæring fra sine kolleger,

som man både skal være ydmyg

overfor, men som man samtidig også kan

være glad for og stolt af!

basunen • december 2006

7

MUSIKSKOLER


8 basunen • december 2006

G A T E W A Y T I L Å R H U S

DMF’s egen musikdistribution kan nu kontaktes i Aarhus.

Direktør for Gateway, Mette Ellebye-Larsen, har nu haft kontortid i Aarhus

tre gange. Dette har medlemmerne været meget begejstrede for, så derfor

fortsætter vi med, at Mette kan træffes i Aarhus.

Mette træffes på Aarhuskontoret i begyndelsen af 2007 på mandagene 15.

januar, 12. februar, 12. marts og 16. april – alle dagene fra kl. 11 – 17.

Mette Ellebye-Larsen har masser af erfaring fra en lang karriere i den

konventionelle pladebranche. Så går du med udgivelsesplaner, eller ønsker du

blot at afdække mulighederne, så har du nu chancen for at få en snak og nogle

råd af Mette Ellebye-Larsen på kontoret i Aarhus – Grønnegade 93, 2. sal.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk


Zig-Zag rundt i violinen

Af Ian van Rensburg

At kopiere og bygge en genial italiensk

violin fra omkring 1740, det er én ting.

Men er det muligt også at kopiere klangen

fra sådan en violin?

Den kendte amerikanske instrumentmager

og violinbygger Samuel Zygmuntowicz

har skrevet i tidsskriftet ”The STRAD”: ”En

kopi lykkedes ikke blot fordi den ligner

modellen. Den skal afspejle de bedste

kvaliteter og være et ekko af de klanglige

egenskaber af modellen.”

Som violinbygger skal man studere mange

forskellige instrumenter fra en bestemt

violinbygger for at forstå den pågældende

violinbyggers stil. Violinens proportioner,

hvælvinger, tykkelser, træsorter, lakering

- alt har indflydelse på klangen i violinen.

Samtidig skal man huske, at der ikke er to

stykker træ, der er ens. Der er heller ikke

to udskæringer, der er ens.

Uden at lokke mig selv på glatis – jeg er jo

musiker og ikke violinbygger - så kan jeg

konstatere, at musikere ikke er violinbyggere.

Jeg ønsker heller ikke at træde de

mange nutidige og fantastiske violinbyggere

over tæerne. Men er det overhovedet

muligt at skabe en violin, der klangligt

kommer i nærheden af en Stradivarius eller

Guarneri – sådan objektivt set?

Hvem har råd, og hvem kan betale de

vanvittige priser for de gamle mesterværker?

Det er et af de spørgsmål, som

enhver dygtig stryger ofte dvæler ved.

For mig er et af de vigtigste kriterier og

bedste øjeblikke, når musikere og instrumenter

smelter sammen under opførelse

af et værk i en koncertsal eller foran en

mikrofon. Projektion, tonedybde, tætheden

i klangen, renhed af instrumentets overtoner,

jævnhed, varme i tonen og skønhed

som i den menneskelige stemme. Der er

mange faktorer, der ubevidst

eller bevidst spiller

ind og påvirker en positiv

eller negativ følelse i en

musikeres mave.

Jeg kan tydeligt huske

den skønne efterårsdag

tilbage i 1994, hvor jeg

opholdt mig i Brooklyn,

New York. Det var nemlig

mit første besøg i Sam

Zygmuntowicz´s værksted.

Ved den lejlighed prøvede

jeg 2 nye instrumenter. Det

ene instrument så gammelt

ud. Den var lavet til

den berømte amerikanske

violinist Isaac Stern. Den

anden violin så ny ud. Det var lidt af en

åbenbaring at spille på dem, og jeg kan

huske, at tiden stod stille i lang tid efter

den oplevelse.

Ian van Rensburg

Igennem min karriere og igennem årene

har jeg prøvet rigtig mange nye og gamle

violiner. Også adskillige violiner fra Sam´s

værksted.

Her i januar 2006 var der gået 4 år fra

Aarhus Symfoniorkestrets instrumentfond

havde bestilt en koncertmesterviolin til

mig. Og af samme grund var jeg igen

en tur i New York for at hente den forhåbentlig

prægtige violin. Det var mere end

spændende! Violinen er en fri kopi efter

Joseph Guarneri Del Gesús middelperiode,

nogenlunde som ”The Plowden” 1735.

Parinaen er heller ikke en tro kopi af en

original Guarneri Del Gesú.

Nye instrumenter er robuste. I et godt

eksemplar kan man mærke overskuddet.

Klangen skal have en ordentlig tone, og

noget af det, der ofte kan være et problem

med de nye violiner, er klangen i de dybe

registre. Instrumentet skal ligeså reagere

lynhurtig og præcist, uden at musikeren

bruge unødig energi. Man skal have den

følelse, at man kan lave ”skulpturarbejde”

med violinklangen. Hvis instrumentet har

det i sig, vil den undervejs udvikle sin

egen ”stemme”, men så skal der også spilles

rent og udfordrende på instrumentet.

Man kan være heldig, når man køber en

violin. Det er ikke altid, at pris og kvalitet

går hånd i hånd. Derfor kan man være

heldig at finde en violin, hvor kvaliteten er

langt over hvad prisniveauet berettiger!

De gamle violiner er selvfølgelig mere

modne og skaber mere sikkerhed og

frihed for den udøvende musiker. Men de

gamle violiner, var også nylavede for 300

år siden, og dygtige musikere har altid

spillet en afgørende rolle i udviklingen af

disse prægtige instrumenter.

Dog vil jeg konstatere, at vi har en gylden

epoke af meget dygtige violinbyggere

omkring os i verden i dag. Og hvor er vi

heldige med det.

basunen • december 2006

9


Anlægsaften på Hotel Sabro kro

Af Axel Boel

Vi gentager successen

Der var stort fremmøde og meget positive tilkendegivelser sidste gang. Så derfor inviterer DMF-Århus endnu engang

regionens selskabsmusikere til anlægsaften på Hotel Sabro kro. Denne gang med Thomas Valter, Nils Adrian og Nicolai

Damgaard. 3 musikere der på ret forskellig vis arbejder indenfor faget.

Du vil opleve en gennemgang af grejet, spillestilen osv. Og hver især giver de smagsprøver på deres repertoire. Vi lægger

selvfølgelig også op til god og hyggelig snak med de optrædende.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Vi håber igen på et stort fremmøde og en hyggelig aften med godt faglig

indhold.

Afdelingen byder på en forfriskning.

Hvad spiller de på?

Thomas: Sang, El-klaver, Motif, Sequenser

Nils: Sang, Specialbygget guitar, fodslagtøj, mundharpe m.m.

Nicolai: Sang, Roland G-1000 m. TD10W, styles og sequenser

Tid: mandag d 05.02.07 kl. 19.00 – 22.30

Sted: Hotel Sabro kro

Tilmelding: Ikke nødvendig

PS.

Hvis du ønsker at komme på en mailingliste, der informerer om fremtidige tema aftener for

selskabsmusikere, så send en mail til: musiker@axel-boel.dk

Thomas Valter

10 basunen • december 2006

Nils Adrian Nicolai Damgaard


asunen • december 2006

11


JAM NIGHT

d-jAM på åRHUS sTUDENTERHUS

En aften i det glade vanvids tegn

Tekst og foto Jørgen Nielsen

Der er sax, og der er saks. Begge værktøjer

kan bruges, når der er D-Jam.

Fra scenen forklarer Marlene ”Malle”

Madsen tilstedeværelsen af de Jørgen

Clevinske remedier som saks,

papir og limstift på cafebordene

foran scenen. - Klip din

helt egen hånd-dukke, og brug

den til at deltage i løjerne. Lad

dukken sige din mening eller

skriv ordene på en lap papir,

som du lægger i denne skål!”

”Skål!” råber flere publikummer,

og så er den uhøjtidelige

stemning ligesom lagt.

Grænseoverskridende aktiviteter

Det var sikkert ikke lige det her,

arkitekten Hack Kampmann havde

i tankerne, da han tegnede

Toldkammeret på Århus Havn

i 1890-erne. Men der er noget

ved bygningens fantasifulde, jugend-inspirerede

detaljerigdom,

som alligevel antyder, at her kan

der godt finde visse grænseoverskridende

aktiviteter sted. Og det er netop kodeordet

for D-Jam. Initiativtagerne bag denne

”cross-over” jamsession er Christian

Dietrichsen og Jacob Danielsen. To herrer

med D´et i deres efternavne og en ubændig

nysgerrighed tilfælles. Den tilbagevendende

mandagsbegivenhed, hvis program

kan studeres på www.d-jam.dk, er en form

for organiseret spontanitet, med plads til

det frie initiativ i en grad, som burde få en

liberal kulturminister til at græde af glæde.

Men måske kan det være svært at få øje

på, hvorledes øjeblikkets magi kan finde

vej til fremtidens kulturkanoner.

12 basunen • december 2006

Digteren og publikum

Et fund af et spillested

Lidt om rummet: Studenterhusets bar i

den nordlige ende af huset er et fund af et

spillested for livemusik, med god plads til

både kunstnere, publikum og ikke mindst:

byens længste bar. Et professionelt lyd- og

lysanlæg sørger for, at alle kan følge med.

Første indslag er et band med det dystre

navn ”Klangkarate”, en nonet bestående

af trommer, bas, to guitarer, trombone,

trompet, altsax, percussion og vokal. – Vi

skulle egentlig have øvet i aften, men det

gør vi så her,” lyder den lovende introduktion

fra trommeslager Thomas Eiler.

Orkestret arbejder med soundpainting, et

tegnsystem der er udviklet af den amerikanske

komponist Walther Thompson i

frustration over ikke at kunne få ørenlyd,

når han skulle dirigere. Thompson overtog

orkestret efter den legendariske Gil Evans,

bl.a. kendt for sit samarbejde med Miles

Davis. Totalt består systemet af 750 tegn,

og dirigenten kan i realiteten komponere

live, idet der er tegn for stort set

alle musikkens ingredienser som

rytme, toneart, styrke, improvisation

og diverse effekter.

Signe Thorborg, Magnus Jochumsen

og Thomas Eiler skiftes

til at dirigere det lange forløb, og

deres forskellige personligheder

træder tydeligt frem i musikken.

Ret overbevisende skaber de et

varieret værk, som til gengæld

kun lever i øjeblikket og aldrig

vil kunne genopføres, hvis man

skulle få lyst til det. Soundpainting-dirigenten

på arbejde ligner

en blanding af en døvetolk og en

auktionarius, men det er faktisk

noget, man kan tage kurser i: ”Vi

er oppe på at bruge 80 til 100

tegn efter at have arbejdet med

det siden stævneugen i påsken,”

oplyser Magnus Jochumsen og Thomas

Eiler. De er inspirerede af det københavnske

Borderline Ensemble, som ledes af

Gustav Rasmussen og Ketil Duckert.

En tur i skammekrogen

Mens musikken spiller, er der en afslappet

stemning med fællesspisning, som en

aften i madklubben på kollegiet. Så skiftes

der genre: Gemt bag det opretstående

klaver opfører Malle og digteren Mikkel

Lodahl et improviseret stykke dukketeater,

hvis tekstmæssige grundlag måske

stammer fra skålen med publikumsforslag.

Digteren bliver på scenen, men nu er det

Mikkel Lodahl Hånddukke Hånddukke

Mikkel Tønner Nielsen


Magnus og Thomas

oplæsning til musikledsagelse, og så vil

publikum også være med. Ovre i garderoben

begynder én at rasle rytmisk med

plasticbøjlerne, en anden kommer rullende

med et rundt bord, og en tredje pakker

Basunist i skammekrogen

sin basun ud. De tre nye aktører sniger

sig i samlet fl ok nærmere på

scenen, hvor digteren er ved

at arbejde sig op på de høje

nagler, og musikken følger

trop i mod et rasende crescendo.

Hvad, digtet handler

om, går ikke op for deres

udsendte, men alligevel er

underholdningsværdien i top.

Basunisten får sig erobret en

stol på scenen, men det passer

ikke hans to medspillere

fra publikum. Resolut løfter

de ham med stol og det hele

over i det fjerneste hjørne af

lokalet, hvor han slukøret sidder

i skammekrog. Men han

Soundpainting

får ikke lov at sidde alene,

bøjle-ekvilibristen m.fl . bærer

fl ere ofre fra den store scene

hen til skammekrogen, og

gradvis fl ytter det musikalske

tyngdepunkt sig diagonalt i

rummet. Til sidst er der kun

en melankolsk bluessanger

tilbage på scenen, medens

der ovre i hjørnet

vokser en

frodig og funky

percussion- og

blæsersession,

med tilskud af

serveringsbakker

og ølglas.

Sax vinder over saks

Hvis det her lyder som det

rene vanvid, er det fuldstændig

rigtigt. Men det er

gennemsyret

af humor og

fordragelighed,

her er ikke rum Malle

for blærerøve,

men kun for

mennesker med åbne sind

og en sund barnlighed. Hvis

nogen fra ministeriet skulle

spørge ”Hvad kan det bruges

til?” eller ”Kan man leve af

det?” må svaret blive: Det

kan bruges til at skærpe

intuitionen og initiativet hos

alle, der arbejder med musik

og anden kunst. Og disse

egenskaber er med til at øge

troværdigheden og gennemslagskraften

hos den, som vil

leve af at skabe illusioner til

glæde for andre.

Arrangørerne skriver bl.a. i den omdelte

fl yer: ”D-Jam er stedet for den nysgerrige

kunstner, det nysgerrige publikum og alle

dem, der trænger til at blive overrasket. D-

Jam er et kreativt rum, hvor kunstarterne

mødes, og alt er til debat.”

”Malle”, som kommer fra teatersportsverdenen,

får denne aften ikke opfyldt alle

forventninger om hånddukkerne, selv om

der bliver fremstillet adskillige, originale

karakterer. Heller ikke en planlagt ”Lyrik-bingo”

nås denne aften, for hen ad

23-tiden er musikken igen i fokus, anført

af 3 saxofoner, som ud fra en nedskrevet

skitse arbejder sig ud i stadig heftigere

improvisationer. Og som fl uer om et stykke

sukker samles de resterende musikere

omkring hornene. Det ser ud til, at sax

vinder over saks denne aften. Men der

vil være mulighed for revanche. Check

hjemmesiden for næste møde i det dejlige

galehus.

Sted: Studenterhuset, Toldboden

Tid: Hver anden mandag

Entre: Gratis,

Medbring: Instrumenter, ord, dansetrin,

en forsømt moster, strikkepinde, appetit

(også på livet), smil, et par krammere,

visuals.

Der kan købes mad og drikke.

Webadresser:

www.d-jam.dk

www.borderlineensemble.dk

basunen • december 2006

13

JAM NIGHT


NYT • OMTALE • UDGIVELSER

14 basunen • december 2006

CD UDGIVELSER

Lene Nørrelykke: Why I Sing

Lene Nørlykke er kendt for at være blandt

de bedste gospelsangere herhjemme.

Hendes debut CD indeholder

en række udvalgte

sange, som Lene

har gjort til sine egne,

og som understreger,

hvorfor hun begyndte at

synge og stadig elsker

at synge gospel. Som

ekstra bonus finder man også et par duetter

på CD’en med henholdsvis Colin Vasell

(UK) og James Sampson.

Musikere: Lene Nørrelykke, Sune Hånsbæk,

Frank Anker, Sune Rahbek, Stephen

Nørrelykke, Palle Hjorth, Colin Vasell,

James Sampson og Celebration Gospel

Choir.

Mere info: www.lenegospel.dk

Worck/Odderskov Kvintet:

The Aarhus Express

Worck/Odderskov Kvintetten er på banen

med deres anden CD. De spiller melodier

fra dengang, da musikken

skulle klinge og

rytmegruppen skulle

swinge. Fem voksne

mænd og deres instrumenter

spiller kompositioner

af. Bl.a. Lester

Young, Ben Webster,

Duke Ellington med flere. Det er ikke rutine

der høres på ”The Aarhus Express” – Det

er summen af erfaring af mange år på den

danske jazzscene.

Musikere: Verner Worck, Finn Odderskov,

Ulrik Spang-Hanssen, Jesper Carlsen,

Heine ”Hot” Poulsen.

Mere info & booking: Tlf. 86156602

Kirstine Birk: On a day like this

Med denne cd åbnes døren på klem til

Kirstine Birks hjem og hjerte, hvor både

country, folk og pop har

fået plads. Det er blevet

til 12 umiddelbare og

alligevel eftertænksomme

sange med rødder i

singer/songwriter genren.

”On a day like this”

er blevet til i Millfactory

studiet med Boe Larsen bag knapperne og

er udgivet af Gateway Music. Kirstine tilbringer

i øjeblikket de kolde vintermåneder

med at varme op til koncertaktiviteterne hen

over foråret og forsommeren 2007.

Musikere: Kirstine Birk, Jonas Munck Hansen,

Mikkel Riber, Sune Skuldbøl Vraa,

Peter Dombernowsky, Martin Konge, Boe

Larsen, Helle Hansen, Martin Sommer,

Jon Anderskou, Nikolai Bøgelund, Jesper

Uno Kofoed, Erika Nordahl, Jimmi Riise,

Knut Finsrud.

Mere info: www.kirstinebirk.dk

Ivan Sand: Banditter i habitter

”Banditter i Habitter” er en perlerække

af nye satiriske protestsange, skrevet

af tekstforfatteren Martin Taarup til Ivan

Sands kompositioner.

Udgangspunktet i teksterne

er den tradition

Martin Taarup arbejdede

med i halvfjerdserne

sammen med

Jan Toftlund. Cd’ens

pressemeddelelse fortæller,

at ”materialet beskriver blandt andet

den fremmedfjendske undertrykkelse, som

de aggressive sorte præster og ariske løjtnanter

i regeringens støtteparti står for”.

Musikere: Ivan Sand, Kasper Breum, Dion

Egtved.

Mere info: www.ivansand.dk

Sparkplug: Dharma Punks

Efter tre års arbejde er Sparkplug nu ude

med Dharma Punks - en opfølger til deres

debutalbum Counter Culture

fra 2003. På Dharma

Punks vibrerer 12 energiske

sange, og med et

strejf af de sidste 40 års

musikhistorie og dybe

rødder i rocken, formidler

Sparkplug melodi fandeni-voldskhed

og spirituel søgen under mottoet:

”Vi stjæler ikke fra nogen, vi hugger fra alle”.

Musikere: Frederik Hansen, Mathias Gregersen,

Paria Lundvig.

Mere info: www.sparkplug.nu

Jakob Buchanan Sekstet: i

Albummet ”i” er jazztrompetisten Jakob

Buchanans anden udgivelse i eget navn.

Cd’en er indspillet i 2005 efter Buchanans

forårsturné rundt i landet og udgivet på

eget label Buchanan Records. ”På min nye

CD har jeg igen samlet en sekstet ligesom

på min første CD ”Dreamfactory”. Denne

gang ønskede jeg en lidt anden lyd og ikke

helt så stramme arrangementer. Jeg har

prøvet at åbne mere

op i arrangementerne,

og give mere plads til

den enkelte musiker.

Jeg var spændt på, om

det ville tage musikken

alt for langt væk fra den

lyd, jeg havde i hovedet,

da jeg skrev den, men faktisk overgik

det, hvad jeg havde forestillet mig”.

Musikere: Jakob Buchanan, Chris Speed,

Jakob Bro, Jeppe Skovbakke, Rune Borup,

Peter Bruun.

Mere info: www.jakobbuchanan.com

Duo Takemitsu: Nordic Tunes,

Toru Takemitsu in Memoriam

Duo Takemitsu har sendt hele to CD’er på

gaden på samme tid. De er begge udgivet

på Classico Records,

og tilsammen demonstreres

her bredden

i duoens repertoire.

Hvor ”Nordic Tunes”

kan nydes af alle uanset

erfaring med klassisk

musik, er ”Toru

Takemitsu in Memoriam”

helt moderne og

appellerer til den åbne

nysgerrige lytter, som

ikke er bange for at

blive udfordret.

Musikere: Marianne

Leth, Anders Borbye.

Mere info: www.duotakemitsu.dk

Pauseland: Pauseland

Gruppen beskriver sin musik som en rolig

samtale mellem instrumenterne. Fraværet

af trommer skaber

en anderledes intimitet

og gennemsigtighed i

lydbilledet. Det er ikke

meditationsmusik, understreger

saxofonisten

Christian Vuust, men

man kan sagtens bruge

CD´en som akkompagnement til dagens

arbejde. En ny og anderledes sound og

samtidig et flot lydbillede, indspillet, mikset

og co-produceret af Anton Johannes Hejl

fra One Mic.


Musikere: Christian Vuust, Jakob Buchanan,

Søren Dahl Jeppesen, Klaus Nørgaard.

Mere info: www.pauseland.com

Duo al Dente: Out of Italy

Duo al Dente præsenterer endnu engang

sit tætte og intime sammenspil på deres nye

udgivelse Out of Italy. I

en luksusproduktion

serverer Duo al Dente

perlende kammermusik

med kant og gnist, og

repertoiret spænder

vidt fra italiensk barokmusik

til uimodståelige

irske toner. Duoen har formidlet barokmusikkens

elegance og vitalitet gennem det

seneste tiår. Med datidens instrumenter og

nutidig spilleglæde har de markeret sig med

hundredvis af koncerter overalt i Danmark

samt i Tyskland, England og Sverige.

Musikere: Kirsten Lund Jensen, Per Weile

Bak.

Mere info. www.duoaldente.com

Cubel: Alertativ Country

Ryan Adams, Emmylou Harris, Lucinda

Williams, Johnny Cash, 16 Horse Power &

Woven Hand er nogle af de internationale

navne, der har inspireret Torsten Stistrup

Cubel til den udgivelse, som kort og godt

har fået titlen ”CUBEL”. Genremæssigt er

der tale om en americana/alternativ country

plade, som rummer

både melankoli, åndelighed

og håb. Teksterne

omhandler de

problemstillinger, man

som mennesker stilles

i igennem hele livet.

Samtidig afspejles Torstens

kristne livssyn også i teksterne.

Musikere: Torsten Stistrup Cubel, Kristian

Smallbro, Peter Sandegaard, Søren Poulsen,

Henrik Poulsen, Margrethe Björklund

og Anne Marie Hviid.

Mere info: www.cubel-music.com

Anders Mogensen & Gifted Youth: Live &

Beyond! (CD).

Masterclass vol. 1, Groupings & Textures.

Masterclass vol. 2, Musical Signatures

(DVD’er)

Anders Mogensen er den første danske

jazztrommeslager, der

kaster sig ud i et så

omfattende projekt at

udgive en CD og to

DVD’er samtidigt. På

”Live & Beyond” CD’en

har Anders Mogensen

bl.a. genoptaget sit

samarbejde med saxofonisten Hans Ulrik,

som han tidligere har indspillet to CD’er

med. DVD’en med overskriften ”Groupings

& Textures” introducerer

to hovedkoncepter

som er grundstenene

i Mogensens spil. Med

udgangspunkt i 6 forskellige

kompositioner

demonstreres, hvordan

man selv kan inkorporere

koncepterne i sit spil.

Via jazz-combo-sammenspilletdemonstreres

på musikalsk vis,

hvordan man med det samme kan overføre

teknikkerne til praksis.

”Musical Signatures”

DVD’en sætter fokus

på områderne teknik,

polyrytmik, sequencer,

frasering på øveplade.

Denne DVD’en indeholder

også et afsnit om

forskellige tilgange til at

spille solo: Over form,

grooves, tematisk- og

multidirektionel udvikling.

Musikere: Anders Mogensen, Hans Ulrik,

Mads La Cour, Simon Krebs, Andreas

Lang.

Mere info: www.andersmogensen.dk

basunen • december 2006

15


NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

16 basunen • december 2006

SIDEN SIDST

Ny Musikhus-chef i Århus

Århus kommune har ansat den 41-årige

Henrik Hjorth som ny direktør for Musikhuset

Aarhus pr. 1. november 2006. Hjort

kommer fra en baggrund i reklamebranchen.

Han er uddannet i afsætning og

organisation på Handelshøjskolen i Århus

i 1992 og har siden arbejdet med reklame

og marketing for bl.a. Arla Foods, reklamebureauerne

Ogilvy & Mather og Bergsøe

4, indtil han blev selvstændig i egen

kommunikations-rådgivningsvirksomhed

i 2006. Hjorth overtager opgaven med at

færdiggøre den store ombygning og sammensmeltning

af Musikhuset Aarhus og

Det Jyske Musikkonservatorium.

Aarhus 5. Internationale

Guitar Festival

Den klassiske guitar er et lille hjørne af

den klassiske musik, som igen er et lille

hjørne af hele musikkulturen. En af de

måske mest

hemmelige

musikfestivaler

herhjemme,

Aarhus Internationale

Guitar Festival,

præsenterede

i år for 5. gang

noget af det

ypperste inden

for klassisk guitarspil. Festivalen løb af

stablen fra d. 13. til d. 21. oktober i det

smukke gamle Helsingør Teater fra 1817

i Den Gamle By i Århus. Festivalen kan

bryste sig af siden starten i 2001 at have

haft besøg af nogle af de fineste guitarister

og guitarensembler fra hele kloden.

Danish Roots

I de kommende år skal der gøres en ekstraordinær

indsats for at udbrede kendskabet

til dansk folkemusik. Projektet hedder

Danish Roots, og holder til hos Folkemusikkens

Fællessekretariat i Århus. Formålet

med Danish Roots er at hjælpe danske

bands og solister med internationale

ambitioner og potentiale, med at etablere

sig på den internationale folkemusikscene.

Projektet er startet af DJBFA, Folkemusikkens

Fællessekretariat, Tønder Festival,

Kopifon og DMF.

Baggårdspuma på bog

GAFFA Forlag har netop udgivet bogen

Spor af en baggårdspuma, som skildrer

sangeren og entertaineren Otto Brandenburgs

liv. Bogen er skrevet af forfatteren

Frank Toft-Nielsen

og beretter om

op- og nedture,

sejre og skuffelser

og små og store

øjeblikke i Brandenburgsmenneskealderlange

karriere. GAFFA

Forlag planlægger fremtidigt at lancere

flere nye bog projekter, blandt andet en

bog om Nephew med tilhørende DVD,

skrevet af Thomas Borre som skulle

komme til februar.

SPOT 13

Planlægningen af næste udgave af SPOT

Festivalen er allerede i fuld gang. Den 13.

SPOT Festival i rækken afvikles i Århus

31. maj - 2. juni 2007. Sekretariatet bag

festivalen opfordrer orkestre og kunstnere,

for hvem en showcase på SPOT Festivalen

har national og/eller international

relevans, til at indsende ansøgningsmateriale

til SPOT Festival 2007, senest inden

10. januar 2007. Læs mere om SPOT på

www.spotfestival.dk.

Landskoordinator for

Musikkens Dag

De Konservatoriestuderendes Landsråd

– DKL ansætter Ricco Kjær som ny

landskoordinator for projektet Musikkens

Dag. ”Musikkens Dag bliver en dag, hvor

den brede offentlighed får øreåbnende

koncertoplevelser spillet af alle de musikalske

talenter, som i disse år udklækkes

på de danske konservatorier,” lyder det i

en pressemeddelelse fra DKL. Arrangementet

løber af stabelen d. 19. april 2007.

Lyd + Litteratur

Lyd + Litteratur er festivalen, der sætter

musik, lydkunst og litteratur sammen på

nye, overraskende og grænsesøgende

måder. Siden den første Lyd+Litteratur-festival

fandt sted i 2002, har festivalen manifesteret

sig som landets mest markante

musik- og litteratur-begivenhed. Litteraturen

på Scenen og Geiger samarbejdede

også i år om den 5. udgave af festivalen,

der fandt sted både i Århus og Viborg. I

forbindelse med dette års festival udkom

også en CD med et udvalg af de forfattere

og musikere, der har optrådt på festivalen

gennem årene. CD’en er udgivet på det

nystartede Geiger Records, som frem-

over vil udgive musik, der ligger i naturlig

forlængelse af Lyd+Litteratur-festivalerne.

Opfølgning på en succes

For cirka 2 år siden udgav Klaus Rubin og

Henning Jensen cd’en ”At gange med

sange”. Cd’en indeholder 11 sange, som

er en gennemgang

af tabellen

fra 0 til 10.

Sangene

er udviklet

som en ny

sjov måde

at lære de

små børn

tabellerne

på. Men

sangene anvendes også over for voksne,

der lider af dyskalkuli (talblindhed).

Cd’en har siden udgivelsen rundet et salg

på 15.000 stk, og det er jo ikke så ringe

endda. Cd’en er købt af cirka hveranden

skole og bruges både i matematik og

musikundervisningen, men også mange

forældre har spenderet de 159 kroner på

deres børns lærdom. Musikken kan nu

også fås som nodehæfte – indeholdende

tekster, noder, becifringer og illustrationer.

Prisen er 129, 95 kroner.

Lydklip fra cd’en og anmeldelser m.v. kan

hentes på:

www.atgangemedsange.dk


PULS Festival

Af Lars Knudsen - Foto: Lars Kiehn

Ildsjæle og kulturinitiativtagere er vigtige

for en by, der har ambitioner om at

fremstå som spændende, attraktiv og

fremadskuende. I Århus har en gruppe

af slagsen samlet en forening

omkring ideen: Lad os samle hele

byens musikmiljø i én stor event.

Hvad har han nu gang i ham der

Christian Dietrichsen?

Foreningen PULS repræsenterer det

samlede århusianske musikmiljø og

tæller over 37 spillesteder, arrangørforeninger,

musiksammenslutninger og

organisationer. PULS Festivalen d. 12.

maj 2007 er foreningens første projekt

– af samme navn – der realiseres i

fællesskab af alle medlemmerne. En

af idemændene bag projektet er den

efterhånden berygtede koncert- og

festivalsnedker Christian Dietrichsen.

Christian D. har siden arrangementet

DOKKEN02 i Århus Festuge 2002, været

med til at nytænke måden, man kan

afvikle koncerter og kulturarrangementer

på. Med alt fra Eksperimentarium i Ridehuset

til Det muntre Køkken under SPOT

Festivalen.

Pressemødet

Man kunne derfor forvente sig lidt af hvert,

da PULS d. 6. november havde inviteret

byens medier og journalister til pressemøde

omkring arrangementet. Anderledes

skulle dette også vise sig at blive, da de

fremmødte skribenter blev gennet op i en

stor grøn hestevogn. Trækdyrene var til

lejligheden afl øst af ca. 15 mennesker, der

på bedste galajslavemanér, ved håndkraft

sled køretøjet fra Lilletorv hen forbi Magasin

du Nord, til venstre ad Sct. Clemens

Stræde over Bispetorv og ned til sTUDEN-

TERHUS åRHUS ved Toldboden. Formålet

med turen var at give en smagsprøve

på, hvorledes byens gader og stræder til

Christian Dietrichsen

PULS-arrangementet næste år vil være

præget at levende musik, alle tænkelige

og utænkelige steder i gadebilledet.

Sct. Clemens Stræde genlød af toner fra

alle retninger. En songwriter i et vindue

på 1. sal, en jazz duo i Stereo Studio,

Chinaboks hos Dragen ledsaget af sang

og guitarspil, en popkvartet i vinduet ind til

Underground is.

Erhvervslivet bakker op

Foruden velkomst ord fra Christian D. og

PR ansvarlig Olga Witte hoppede også direktør

for Århus City Forening Claus Bech

ombord på diligencen, og sagde blandt

andet i sin brandtale for initiativet: ”Vi kan

være stolte af musikmiljøet i Århus, og jeg

er helt sikker på, at PULS Festivalen næste

år vil sætte Århus på Danmarkskortet

på en højst utraditionel musikalsk måde,

som vil give genlyd i hele landet”.

Sponsorer

Yderligere kunne man melde om

støtte fra Danske Bank i form af en

check på kr. 50.000, en medieaftale

med Jyllands Posten, et samarbejde

med Mymusic.dk, samt et tilsagn fra

Erhvervsudvalget i Århus Amt på kr.

50.000.

En legeplads for byens musikere

PULS initiativet er for både nye navne

og branchens mere etablerede musikere.

Tanken er blandt andet at give

alle de nye og spændende orkestre,

som ellers har svært ved at komme

til at optræde, en chance for at prøve

talentet af foran byens borgere. Blandt

de mere etablerede navne, der har

givet tilsagn om at deltage, kan nævnes

Steffen Brandt, Poul Krebs, Per Frost,

Marie Frank, Mek Pek, Jøden og Klüvers

Bigband.

Udover at fylde byen med musik fra omkring

120-150 originale orkestre d. 12. maj

2007 håber man på i foreningen PULS at

bringe musikmiljøet tættere sammen og

derved styrke og inspirere til fremtidige

samarbejdskonstellationer omkring musikken

i Århus - til gavn for byens mange

talenter.

Så drømmer man om at spille metal i

Matas, polka i pølsevognen eller noget

helt tredje, kan man ind til d. 24. december

2006 melde sig under PULS fanerne. Se

mere på www.pulsfestival.dk.

Pressen på rundtur Morten Haugshøj Country Stig Klaus Nørgaard og Jakob

Buchanan

basunen • december 2006

17


Gateway Music i Århus

Af Lars Knudsen

”Jeg har haft nogle gode møder med en

række forskellige bands og solister her

i Grønnegade i dag,” fortæller Mette

Ellebye-Larsen, som er leder af DMF’s

egen distributionsplatform Gateway

Music.

Mette Ellebye-Larsen og hendes to kolleger

i Gateway Music har til dagligt hjemme

hos hovedforbundet på Sankt Hans Torv i

København. Men fremover vil Mette lægge

vejen forbi DMF-Aarhus en dag om måneden

for at tale med medlemmer i det jyske,

som er interesseret i at udgive deres CD

selv og få den distribueret online og i de

danske pladeforretninger via Gateway

Music.

”Både genremæssigt og aldersmæssigt

har der i dag været meget stor spredning

på de medlemmer og orkestre, jeg har

holdt møder med i Århus. Og det kendetegner

egentlig meget godt en typisk dag i

arbejdet med Gateway Music. Vi afgrænser

os ikke genremæssigt. Børnemusik,

franske viser, jazz, pop, rock, elektronisk,

al musik er i princippet velkommen.”

På spørgsmålet om hvorfor musikere vælger

Gateway Music, svarer Mette:

”Der er fl ere forskellige grunde. For nogle

er det den eneste mulighed for at udgive

sin musik. For andre er det vigtigt at

beholde indspilningsrettighederne på egen

hånd. For nogle er det, fordi de simpelthen

ikke ved, hvad de skal gøre, og så er

Gateway en kærkommen medspiller”.

18 basunen • december 2006

Mettes job består også meget i at rådgive

omkring PR og markedsføring. Og da der

i Danmark årligt bliver udgivet i nabolaget

af 1500-2000 CD udgivelser, er der også

en del meget vigtige overvejelser, man bør

være opmærksom på i forbindelse med at

tilrettelægge udgivelsen af sin musik.

Mette Ellebye-Larsen har det fi nt med

at sidde på den anden side af bordet og

repræsentere kunstnerne. Før Gateway

Music har hun blandt andet en fortid hos

Pladekompagniet og har været ansat

i SONY Music som Business Affairs

Director. En titel som blandt andet omfattede

forhandling af kunstnerkontrakter,

håndtering af indspilningsbudgetter og

hele rettighedsdelen omkring udgivelser

på selskabet.

”De musikere, jeg snakker med, er meget

forskellige steder i processen. Nogle har

dårlig nok fået indspillet numrene, imens

andre har den færdige master liggende

derhjemme. Jo før man fi nder ud af, hvad

det er, man vil, jo lettere er det generelt at

arbejde med. Og med hensyn til PR – jo

før man kan fi nde ud af, hvem man vil

arbejde sammen med om promotion, jo

lettere er et for en promoter at gøre noget.

Der er jo masser af magasiner, der har op

til to måneders deadline. Det hele handler

om planlægning – vær i god tid”.

Gateway Music er et tilbud om distribution,

det er ikke et pladeselskab. Man afholder

selv alle omkostninger i forbindelse med

sine udgivelser. Men man får den hjælp

og rådgivning, der skal til. Man skal lave

arbejdet omkring udgivelsen selv, og så

giver Gateway Music de retningslinjer, der

skal til og sørger for, at tingene gøres i

den rigtige rækkefølge – og at de gøres!

På de etablerede pladeselskaber herhjemme

er der folk ansat til at hoppe, springe

og trylle for kunstnerne. Men der er det

i sidste ende også kunstnerne selv, der

betaler for alt dette.

Siden Gateway blev etableret d. 1. januar

2006, er tiltaget blevet modtaget med stor

interesse fra DMF’s medlemmer. I skrivende

stund er det blevet til mere end 55

udgivelser i år.

Er man interesseret i at få en snak med

Mette om udgivelse og Gateway Music,

kan man booke et møde med hende ved

at ringe på tlf. 35 24 02 18.

Mette vil være at træffe i Århus på mandagene

d. 15. jan. 07, d. 12. feb. 07, d. 12.

marts 07 og d. 16. april 07

- alle dagene fra kl. 11.00-17.00.

Gateway Music tilbyder:

Mette Ellebye-Larsen

Gratis stregkode, glasmaster og katalognummer.

Distribution via GDC.

Udgivelse af egne indspilninger på ikke fysisk

medie via bl.a. Phonofi les Shoppartners, iTunes,

TDC-Musik m.fl .

Anmeldelse til NCB etc.

Administration af NCB og royalty.

Udarbejdelse af alle aftaler og kontrakter i

forbindelse med cover, foto, musiker, DVD/EPK,

producer mv.

Tryk af små demo-oplag.

Tilbud om gennemgang af royaltyafregninger

og, hvis det skønnes nødvendigt, en egentlig

gennemgang af pladeselskabets bilags- og

bogføringsmateriale med henblik på at afdække fejl

i royaltyudbetalingerne.

Tilbud om opbevaring af masterbånd.

Tilbud om gennemgang af gamle kontrakter med

henblik på at afklare rettighedsforhold mv.

Tilbud om administration af indtægter for musikere,

der arbejder i udlandet.

Aktivt salg. Mulighed for at tilvælge en

sælgerfunktion.


Kirstine Birk

Gateway Music har banet vejen for min musik

Af Lars Knudsen

Basunen har snakket med

den århusianske sangerinde

Kirstine Birk om det

selv at udgive sin musik.

Kirstine valgte i 2006 at

indlede et samarbejde med

DMF´s distributionsplatform

Gateway Music. Hun

fortæller her om nogle af

de oplevelser og erfaringer,

hun har gjort sig i samarbejdet

med Gateway Music

indtil nu.

Hvordan har det været at

udgive din musik selv?

I juni 2006 udgav jeg min debut

CD “On a day like this”.

De muligheder, jeg havde for

at få den ud, var enten en

kontrakt via Gateway eller Kirstine Birk

via et andet mindre selskab.

Valget faldt på Gateway.

Jeg har stået for alt selv, det har været

sjovt, og jeg har lært en masse, imens jeg

gjorde det.

Allerede under indspilningerne af masterbåndet

vidste jeg, at jeg nok ville komme

til at udgive det selv. Det gav en frihed

til at gå efter at lave den , jeg havde lyst

til. Jeg havde arbejdet med mit materiale

gennem rigtig lang tid. Jeg vidste, hvordan

jeg gerne ville have det til at lyde. Først

og fremmest var jeg nået til, at det var nu,

det skulle ud til en bredere lytterskare. Jeg

ville gerne selv kunne styre processen

og havde svært ved at lade andre tage

for meget over - min udgivelse skulle ikke

være afhængig af andres planlægning.

At udgive selv har været mere omfattende

og krævende, end jeg havde forstillet mig.

Jeg havde ikke andre end mig selv og min

tekniker/medproducer Boe Larsen til at

bestemme, hvilke sange der skulle med,

hvordan de skulle lyde, længden, rækkefølgen

og alt det. Men det har givet en

dejlig frihed, og jeg har lært meget af selv

at tage alle de afgørende beslutninger

omkring det. Jeg lyttede selvfølgelig også

meget til de medvirkende musikeres idéer

og havde god støtte i venner og kolleger,

som også havde ”gjort det selv”.

Ligesom når man skal bygge

eller istandsætte et hus, skal

man have opgaverne gjort i

den rigtige rækkefølge. Ind i

mellem opstår der forsinkelser,

fordi man ikke kan sende

CD’en til tryk, før alt omkring

coveret, anmeldelser til

Gramex og meget andet er på

plads. Man er nødt til at have

alle boldene i luften hele tiden,

og det har ind i mellem været

det sværeste at sidde alene

med overblikket. Næste gang

vil jeg kunne trække på de

erfaringer, jeg har gjort mig.

Jeg synes, det har været

positivt i forhold til medierne,

at jeg har stået for udgivelsen

selv. På for eksempel DR´s

P4 er der god forståelse for, at

de kan gøre meget, når man

er en ”lille” fi sk, som har brug for et løft til

synliggørelse.

Gateway Music tilbyder udover distributionen

også at hjælpe med forskellige

administrative opgaver omkring

udgivelsen. Hvad har Gateway Music

været inde over i forbindelse med din

udgivelse?

Jeg udgav på et tidspunkt, hvor Gateway

var helt nyt. Der var mange kunstnere, der

skulle udgive på samme tid, og der var

derfor lidt ”fl askehals” i starten. Samtidig

var jeg selv så langt i processen, at jeg

havde en færdig master og et trykklart >>

19

basunen • december 2006 19

CD UDGIVELSE


CD UDGIVELSE

Musikerne om Gateway Music

Af Lars Knudsen

cover. Så jeg kunne arbejde på det meste

selv og klare de fl este spørgsmål via korte

mails til Mette Ellebye-Larsen, og hurtigt

komme videre med næste led. Jeg var

glad for, at der var udarbejdet standardkontrakter,

som jeg havde tillid til at skrive

Kirstine Birk

under på og få andre til at skrive under på.

Det sparede mig for en masse overvejelser.

Med Mikael Højris og mest af alt Mette

Ellebye-Larsen, fi k jeg for første gang

en sparringspartner, der sad der ”bare”

for at hjælpe. Det gav et rigtig godt skub,

at der hele tiden var en at referere til og

krydstjekke med, inden CD’en blev sendt

til tryk. På min CD fi k jeg indlagt ISRCkodning,

som har betydning for senere

identifi kation og afregning. Mette Ellebye-

Larsen har også været en god autoritet i

forhold til de forskellige samarbejdspartnere.

Det har stor betydning, når man sidder

med det selv. Jeg var dog på forhånd selv

opmærksom på, at der skulle være styr på

alle formaliteter.

Hvordan fornemmer du, at tilgængeligheden

har været/er på din udgivelse via

Gateway Music?

Som sagt var der mange kunstnere, der

skulle gøres tilgængelige på én gang i

Gateways startfase. Men jeg gjorde samtidig

et stykke arbejde selv sammen med

min mand Rasmus, med at opdatere egen

hjemmeside og være opsøgende i forhold

til pladebutikker. Fordelen ved Gateway

er, at det hele er sat op som en ramme,

der er lige til selv at gå ind og fylde ud.

20 basunen • december 2006

Gateway har en distributionsaftale med

GDC, som også er lager for alle Gateways

udgivelser. Det er ikke muligt for små

selskaber at lave selvstændige aftaler

med GDC, som jo er Danmarks største

distributør. Så fordelen er, at man via dem

får udsendt sit nyhedsbrev, som kommer

ud til alle pladebutikker i Danmark. Det

gør det let for butikkerne at fi nde dig, når

kunderne kommer og spørger efter den

nyeste Kirstine Birk. Dét er det allervigtigste

for et nyt navn. Man skal være let at

fi nde og let at bestille hjem. Jeg er heldig

med, at mange CD-butikker har taget

min CD hjem på forhånd. Jeg tror, det

især skyldes nyhedsbrevet, hvor de bliver

opmærksomme på mig.

Hvordan har samarbejdet været med

Gateway Music?

Gateway har gået ind og dækket lige præcis

det, jeg havde brug for. Jeg stod med

et færdigt masterbånd i september 2005.

Efter at have prøvet at shoppe det til fem

af de større selskaber uden held, tog jeg

”barsel” fra det, da jeg ventede mit andet

barn i november 2005. Det viste sig senere

at være rigtigt godt at lade det ligge

lidt. For i mellemtiden startede Gateway,

som jeg så valgte at samarbejde med.

Hjemme foran computeren og ved telefonen

med min 5 mdr. gamle baby

på armen, gik jeg i gang med det store

markedsføringsryk. Jeg tøvede ikke med

at spørge Mette Ellebye-Larsen om noget

og har nydt rigtig godt af hendes hjælp

og store erfaring fra pladebranchen. Jeg

har haft masser af mod og lyst til at gøre

det selv. Det er en kæmpe tilfredsstillelse

at se det, du selv har arbejdet for, blive

synligt. Det bedste er, at Gateway ikke har

lovet mere end der kan holdes. Jeg har

hele tiden vidst, at jeg selv skal banke på

over for alle medier og gøre alt, hvad jeg

kan for at komme igennem til journalister

og presse. Derfor går jeg ikke og regner

med, at andre gør det for mig - jeg ved

præcis, at hvis jeg ikke gør noget, så sker

der ingenting. Jeg har oplevet en masse

gode ting ske ved selv at udgive. Gateway

har bakket mig op - og så er jeg blevet

bakket rigtig meget op af min mand, som

har været en vigtig primus motor for mig,

når deadlines skulle overholdes.

Boil

- om Gateway Music

Bjørn Bihlet og Mikkel Ib fra det hårdtslående

Århus orkester Boil fortæller

umiddelbart efter deres møde med

Mette Ellebye-Larsen hos DMF-Aarhus

d. 23. oktober.

Bjørn Bihlet og Mikkel Ib

”Første gang, vi hørte om Gateway Music,

var igennem Mikael Højris. Vi besluttede

os til at booke et møde med Mette. Efter

en god snak med hende i dag har vi opdaget,

at der en del fl ere spørgsmål, som vi

skal fi nde svar på. Vi har ikke lyst til, at der

er nogen, der blander sig i rettighederne

omkring vores musikudgivelse. Vi vil gerne

beholde dem selv. Det, der for det første

er meget interessant for os, er Gateway

Music’s tilbud om distribution via GDC. Det

med kontrakter og så videre har vi ikke

tænkt så meget over endnu, men efter

mødet med Mette er det helt sikkert også

en ting, som Gateway Music vil komme til

at hjælpe os med. Der er lidt mere papirarbejde

og formaliteter i at udgive selv, end

vi lige umiddelbart regnede med”.

Næste skridt i processen for Boil er at få

masteret albummet, som planlægges at

udkomme i starten af 2007.


asunen • december 2006

21


OTO SESSION

Af Lars Kiehn

22 basunen • december 2006

KLIK 06 på tour

Dansk Musiker Forbund er hele tiden

på udkik efter nye tiltag, som kan være

til glæde og gavn i medlemmernes daglige

jagt på succes i en branche, der

som alt andet i samfundet stiller større

og større krav til sine spillere. Her i

oktober måned havde forbundet hyret

en fotograf og en stylist, der skulle

lave nogle forhåbentligt brugbare fotos

af de interesserede medlemmer og

orkestre.

Under overskriften KLIK 06 kunne

medlemmer blive fotograferet og stylet

af to professionelle folk, der turnerede

til interesserede DMF-afdelinger med

en landsdækkende fotosession.

Billeder for 200 kroner

Med initiativet KLIK 06 fik

medlemmerne tilbudt at få

lavet nye bandbilleder til plakater

og pressebilleder m.v.

for en flad 200 kroneseddel.

Efter først til mølle princippet

kunne man tilmelde sig den

landsdækkende fotosession,

hvor man som solist eller orkester

kunne få taget nogle opdaterede

fotos af den professionelle

fotograf Jakob Eskildsen. Til at

gøre medlemmerne fotogene og

optageparate, var der hyret en

stylist Shelley Maris, som også

var make-up-artist, som det

hedder på flot nydansk. Alt var

tilrettelagt på bedste vis, derfor

var muligheden for at få nogle

gode billeder af sig selv eller

sit band så absolut tilstede.

Soul Meeting

Århusianske ”Soul Meeting”

var et mangeårigt lokalt

orkesternavn, der havde valgt

at møde op til fotooptagelser.

Med sig medbragte de et

forholdsvis nyt idealbillede

af The Rolling Stones. Billedet

havde en speciel stemning, de kunne

tænke sig at efterligne. Til at skabe den

rette stemning og scenografi arrangerede

de sig i ejendommens vareelevator, og

efter Jacob Eskildsens anvisninger fik de

skudt nogle yderst anvendelige billeder.

Eigil Madsen fra ”Soul Meeting” var et

tilfreds medlem. Efter de ca. 1½ times

optagelser og efterbehandlingsarbejdet af

billederne på computeren, fangede vi ham

til en kommentar.

”Det passede fantastisk, fordi vi stod og

skulle have lavet nye bandbilleder.”

Havde du nogen forventninger til denne

fotosession?

”Jeg var lidt nervøs, inden vi kom, for ville

stylisten nu prøve at lave hele orkestret

om til et eller andet, vi ikke er. ”Soul Meeting”

er et orkester, du ikke sådan kan lave

om på. Det gider vi ikke. Men det gjorde

hende stylisten nu heller ikke. Hun smurte

bare lidt pudder i vores hoveder, og så var

det ligesom det. Fotografen

han var totalt prof. Jeg havde

medbragt et billede, som

han så, og stemningen i

billedet ramte han fuldstændig.

Så det var bare rigtig

godt”, fortæller Eigil.

Du er tilfreds med

initiativet, kan jeg

næsten forstå?

Er det noget, der

skal gentages?

”Helt klart. Vi er

med igen. Der er

jo også altid et eller

andet orkester,

der står og skal

have lavet nye

billeder til plakaterne

og til pressebillederne

m.v. Så det

ville være fint, hvis det

kunne være en tilbagevendende

begivenhed.

Og 200 kroner det er

jo verdensklasse.”

Gelb

Det nystartede orkesteret

Gelb havde

også valgt at benytte

sig af forbundets tilbud,

nu da chancen bød sig.

Som nystartet band har

man hårdt brug for pressemateriale

og billeder til

plakater m.v. Resultatet af

Gelbs halvanden time med fotografen og

stylisten var bestemt også brugbart.

Trommeslageren Jens Daugaard fra

Gelb fortæller:

”Det er et godt tiltag, når man som nyt, upcoming

navn vil udgive sine egne ting, så

tilbyder DMF gratis stregkoder, og der er


Stylist Shelley Maris

Gateway, der hjælper med at udgive. Der

er nu også tilbudet om at få lavet noget

godt fotoarbejde, som kan bruges til det

hele, når du eksempelvis skal udgive cd

eller have lavet nogen plakater. Jeg har

faktisk snakket med en del, der fortrød, at

de ikke fik lavet billeder. Især efter de så

det resultat, som vi fik ud af det. Men de

sov, og var ikke opmærksomme på tilbuddet,

førend det var for sent.”

Soul Meeting kom på ”plakaten”

Du og bandet er

med andre ord godt

tilfreds?

”Ja det er vi. Det er

blevet rigtig godt og

folk roser billederne.

Ja sågar de fotografer,

vi har viste billederne,

synes, resultatet er

blevet virkelig godt.

Så gør endelig ”KLIK”

til en tilbagevendende

begivenhed. Det kan

klart bruges, og der er

mange medlemmer,

der ikke nåede med

i første omgang, der

er klar til at hoppe på,

hvis muligheden byder

sig igen.”

Lang dag på kontoret

Dagen startede klokken 8 med de første

optagelser. Klokken 19:30 slukkede

og lukkede vi af med det sidste levende

billede, som var jazztrioen ”Saft”. Kasper

Bjerg, Mette Rasmussen og Søren

Mehlsen sad dog inden det kom så vidt

og ventede en times tid på at komme til.

Optagelserne og tidsskemaet var smuttet.

Men det er det, der kan ske, når så mange

på en dag skal igennem samme mølle.

Men stemningen var høj, og de tre unge

mennesker fandt sig i ventetiden uden

noget brok.

Næste stop Sønderborg

Jacob Eskildsen og

Shelley Maris skulle

fortsætte turneen til

Sønderborg, hvor en

hel masse forventningsfulde

medlemmer

skulle fotograferes

dagen efter besøget i

Aarhus. Inden skulle

der lige hviles ud og

samles kræfter på et

hotel. Elleve en halv

times konstant arbejde

kræver en ordentlig

nattesøvn.

Rettighederne til

billederne

Indtrykket af KLIK 06

er, at de fremmødte

Fotograf Jakob Eskildsen

medlemmer var ganske godt tilfreds med

resultaterne af optagelserne. Der har ikke

været andet end gode tilbagemeldinger.

Man kan også påstå, at 200 kroner for

professionelle billeder og rettighederne til

billederne er rørende billigt.

Efterfølgende har flere medlemmer udtrykt

en vis skuffelse over, at de ikke nåede

med blandt de heldige. Derfor kan vi håbe,

at forbundet har registreret succesen og

derfor overvejer at lave en ny omgang

KLIK – måske allerede en KLIK 07.

basunen • december 2006

23

OTO SESSION


ProTools

professionel audio design

Protools software er den mest kraftfulde og nemmeste platform at bruge til

produktion af professionel musik. ProTools er det førende harddiskrecordingprogram

og det benyttes i dag i de fleste lydstudier rundt omkring i verden.

På kurset får deltagerne indblik i grundpillerne inden for harddisk-recording.

Simpelt og uhyre effektivt. Vi gennemgår hvordan man enkelt kan automatisere

alt fra volume til panorering.

Vi vil arbejde med hvordan man kombinerer audio og MIDI, så de integreres i det

endelige resultat samt se på hvordan man laver et remix.

Man lærer opsætning af OMS til styring af MIDI moduler.

Efter kurset er man i stand til at indspille, mixe og mastre og gøre resultatet klar

til at brænde sin egen CD.

ProTools Anatomi

System folder: DAE folder, plug in

preferens: DAE, digi setup, pro tools

Controls panel: Sound

Pro tools folder/session struktur

optagelse - import - export - bounce

Hardware gennemgang, I/O

Data disiplin

Feriehus i Spanien

DMF Århus afdeling vil også et stykke ind

i 2007 råde over et feriehus i Andalusien i

Sydspanien. ”Citronhuset” er beliggende

i den lille by Monda, ikke langt fra Marbella.

Ugeprisen er blevet hævet en smule

i forhold til sidste år, men det er stadig et

meget favorabelt tilbud, som vi tror afdelingens

medlemmer vil benytte sig af. Vi

forventer, at rigtig mange vil være interesserede,

og du kan søge løbende gennem

hele året.

Du kan vælge at booke dig ind på 1 eller

2 uger efter ønske og vi fordeler ugerne

efter ”først til mølle” princippet.

DMF-Århus afdeling disponerer over huset

i perioden frem til uge 12 i 2007.

Huset er ikke så stort, så det kan kun

udlejes til 2 eller max. 3 personer. Der kan

dog også være plads til et par med 2 børn.

24 basunen • december 2006

Automation

Plug in

Routing

Mastering/nedmix

Loop (no clik)

TrackTransfer

Allocator

User tools

Nærmere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til:

DanMedia • Åbogade 36-38

8200 Århus N • tlf: 86 16 49 99

www.danmedia.dk

Hvis du ønsker at komme i betragtning

skal du kontakte DMF-Århus Afd.

DMF Århus afdeling

Grønnegade 93, 2

8000 Århus C

Pris

Kr. 1100,- højsæson

Kr. 600,- lavsæson

CITRONHUSET

Du kan se hvornår huset er ledigt og

iøvrigt finde mere information om huset på

hjemmesiden:

www.citronhuset.dk

eller du kan ringe til DMF og tale med

Lars Knudsen på 86 18 45 99.

DMF Århus afdeling

Grønnegade 93, 2

8000 Århus C


Modern Drums afholdt trommernes dag på spillestedet Train

Tekst og fotos: Lars Viberg

Slagtøjsbutikken Modern Drums afholdt

søndag d. 1. oktober Drum Day

på spillestedet Train.

Dagen var dedikeret til trommer og

trommeslagere og med en lang række

kunstnere på 3 scener.

Der var udstillet masser af trommesæt

rundt på hele Train. Yamaha, Roland og

Musikpartner havde hver deres stand med

alt indenfor eltrommer og akustiske trommesæt.

Modern Drums havde også selv

udstillet mange produkter.

Publikum kunne prøve alle de udstillede

instrumenter, når der ikke var en kunstner

på scenen.

Som en ekstra bonus kunne publikum

også få lov at prøve de udøvende kunstneres

sæt.

Trommeskolen Drumshool v/ Peter Bo

Mikkelsen havde en stand, hvor alle

kunne få en smagsprøve på, hvordan

undervisningen foregår. Der var opstillet

eltrommesæt med tilhørende pc skærm,

hvorpå noderne til undervisningen kørte.

Ydermere havde man høretelefoner på, så

man kunne spille til musik og høre Peter

Bo undervise.

Nephew trommeslageren Søren Arnholt,

Thomas Jensen fra bandet Illdisposed

og Carsten Kolster fra bandet Nice Little

Penguins udstillede deres live sæt.

Programmet for dagen var stort anlagt.

Drum Day startede allerede ved middagstid

med at ca. 15 elever fra Drumschool

optrådte med et show, hvor mange forskellige

slagtøjs instrumenter blev demonstreret

i et stort samspil.

Marco Mendoza

Derpå var der annonceret en Yamaha

surprice. Det var ingen mindre end den

amerikanske bassist Marco Mendoza (han

spiller med navne som bla. Whitesnake og

Michael Ruff).

For at have en pendant til alle trommeslagerne,

der var mødt op, havde arrangøren

i samarbejde med Yamaha fået den

verdenskendte bassist til at lave et show,

hvor han spillede til forprogrammerede

trommespor.

Senere stod der Jazz duel på

programmet.

Her var Alex Riel, Kresten Osgood, Anders

Mogensen, Kristian Leth og Morten

Lund sat op ved siden af hinanden.

Kresten Osgood lagde ud med en udgave

af Kim Larsens ”Jutlandia”, som blev

fremført i en meget anderledes udgave.

Kresten Osgood sang / fortalte historien

og imellem versene blev der sat trommer

til. Som afslutning væltede han sættet ned

fra scenen.

Så gik de 4 herrer Alex Riel, Anders

Mogensen, Kristian Leth og Morten Lund

i gang med en udgave af ”Sister Saidie”

Soloerne høstede et stort bifald.

Michael Schack

Sidst på dagen gik den Belgiske Michael

Schack på scenen og demonstrerede Roland

eltrommer. Et show, som overraskede

mange af de fremmødte meget positivt.

Michael Schack er en showman og førte

publikum igennem en meget underholdende

demonstration.

Der var vist mange, der fi k øjnene op for,

hvilke muligheder det giver at kombinere

sit akustiske trommesæt med eltrommerne.

basunen • december 2006

25


Baslyd fra Knebel til New York

Tekst og foto: Jørgen Nielsen

Det har altid været en teknisk udfordring at

forstærke akustiske instrumenter. Storebror

i strygerfamilien, kontrabassen, er én

af de vanskeligste at have med at gøre.

Den må for alt i verden ikke lyde som en

båndløs basguitar, og den må heller ikke

buldre som en tom olietønde. Og så skal

den kunne spille højt uden at ”feede” på

scenen. Den, der spiller på instrumentet,

kender problemerne på nærmeste hold.

Peter Dunvad, manden bag Planet Pickups,

har selv spillet kontrabas i ti år, primært

som den solide bund i det populære

bluesband ”Lightnin´Moe and the Peacedisturbers.”

De fl este bluesfestivaler og

spillesteder i Europa har fået freden godt

og grundigt forstyrret af kvartetten, som i

fl ere år spillede 50-60 jobs. Med to bandmedlemmer

som nybagte familiefædre er

aktiviteten sat ned, og Peter har da heller

ikke lutter rosende ord tilovers for turnélivet.

”Det er surt tjente penge, når man må

tilbringe hver weekend på motorvejen,”

konstaterer bassisten, som er far til tre og

passer et fast job ”ved siden af” på elektronikvirksomheden

Lunex i Knebel.

Planet Pickups holder til i et hjørne på Lunex,

og efter fyraften skifter Peter kasket

og producerer sine bas-pickups, som efter

kun tre år allerede er at fi nde på instrumenter

på samtlige kontinenter inklusive

Australien og Afrika.

Det var som fi nmekanikerlærling Peter

Dunvad mødte én af pionererne på pickup-området,

Jørgen Wilson, hvis system

er højt respekteret og meget benyttet på

verdensplan. Det var også ham, der første

gang stak en kontrabas i hånden på den

26 basunen • december 2006

Planet Pickups, et virksomhedsportræt

unge mand, som indtil da kun havde spillet

basguitar. Wilsons system blev brugt

af både Niels Henning Ørsted-Pedersen

og Chris Minh Doky, men Peter Dunvads

forbillede på bas var Willie Dixon,

den kæmpestore sorte bassist bag bl.a.

Muddy Waters. Så han ville gerne have en

baspickup, der kunne gengive ”slap”- teknikken

korrekt og lød mere af træ. Efter en

turne på Island, hvor han ikke kunne have

sin egen bas med og derfor hver aften

måtte spille på forskellige lånte basser,

som alle lød ad h. til, besluttede han sig

til at gøre noget aktivt. Han begyndte, på

basis af de kendte, men meget dyre forbilleder

på markedet, at eksperimentere med

at bygge en pickup til sig selv.

”Jeg byggede en piezo-krystal ind i benet

på min stol, under E-strengen, og snart fi k

jeg komplimenter for min lyd, også fra studieteknikere.

Jeg producerede nogle fl ere,

som jeg lånte ud, bl.a. til en københavnsk

kollega, som via sit netværk spredte dem

til Tyskland, Italien, Japan og USA. Jeg

fi k positive tilbagemeldinger, ikke mindst

fra de bassister som spiller med bue. Men

i New York f. eks. spiller alle bassister

med højdejusterbar stol. Og sådan én

sidder i vejen for min prototype. Efter en

del korrespondance med violinbyggere og

”testpiloter” besluttede jeg mig for at satse

på en alternativ placering under ”vingen”

(se ill.) højere oppe på stolen. Det har den

yderligere fordel, at den er nemmere at

på- og afmontere efter behov og billigere

at producere.”

Peter Dunvad sender en venlig tanke den

århusianske bassist Ole Ulvedal, som

undervejs tålmodigt lagde bas til eksperimenterne

og fandt sig i at få boret huller

i sin dyre stol: ”Den lignede efterhånden

en schweizerost,” griner den ihærdige

opfi nder.

I 2006 er Planet Pickups på markedet med

tre modeller, den oprindelige ”plug” til at

bore ind i ”stolebenet” og to til at klemme

under vingen, heraf den ene en luksusudgave

i palisander eller bruerétræ. Salget

foregår via hjemmesiden og gennem

violin- og basbyggere. Den berømte

New York-violinbygger Kolstein har som

standard påmonteret alle sine basser en

af Peter Dunvads pickups. Når det drejer

sig om god lyd, er afstanden fra Knebel til

New York kortere, end man skulle tro.

Læs mere på:

www.planet-pickups.com

www.lightningmoe.dk

Peter Dunvad


Tekst og foto Lars Knudsen

Christopher Goul Sawyer er 18 år og

har allerede rigtig godt gang i musikprojekterne.

I oktober 2006 meldte

han sig ind i Dansk Musiker Forbund.

Han har nemlig flere gange oplevet,

at arrangører ikke er nemme at vriste

honoraret ud af.

For 3 år siden begyndte

Christopher at rode med

rap og rim. Det var i sin

tid mødet med århus-rapperen

Kim Jensen. der

sparkede Christopher i

gang, og siden da har ordene

været ustoppelige.

”Jeg blev helt bidt af det

og gik simpelthen bare i

krig – måske også før jeg

egentlig kunne mine ting

helt ordentligt,” fortæller

Christopher, der i hip hop

kredse går under kunstnernavnet

Rødhætte.

Christopher tilmeldte sig

alt,hvad der kunne krybe

og gå af freestyle rap

konkurrencer og arrangementer

og har deltaget i

mere end 20 af slagsen.

”I starten fik jeg nogle hug, men det har

kun givet hår på brystet”.

Det nytter jo ikke

at klappe dem en på låget!

Christopher Goul Sawyer

Og hårdt kører han efterhånden med

mikrofonen. Christopher var blandt de

16 freestyle rappere ud af i alt 200, der

kvalificerede sig til finalen i dette års mest

prestigefyldte rapkonkurrence, MC’s Fight

Night 2006 i KB Hallen. Sejren kom dog

ikke med hjem til Århus i denne omgang,

men deltagelsen er noget af en anerkendelse

i sig selv.

Gang i beats’ene

Til dagligt hænger Christopher ud i Århus

C med sit hip hop crew, Idioterne, som ud

over Christopher består af D-on, Kejser

A, Hakkimm og Ham Den Lange. Crewet

er en samling venner, der sammen og

på kryds og tværs laver både musik og

tekster. At slænget ikke er hvem som hiphop-helst,

taler sit tydelig sprog, hvis man

ser på navnene i MC’s Fight Night finalen,

hvor de fleste af Idioterne var med.

Christopher er ude at spille ca. 3-4 gange

om måneden. Men han kan i sin relativt

unge alder ikke leve af musikken endnu.

”I min fritid er jeg tilmeldt et vikarbureau

for at tjene penge ved siden af. Jeg har

sgu haft nogle syrede jobs, for eksempel

har jeg arbejdet på et legetøjslager, pakket

silicone og stået nede i et kulskib og ryddet

kul med en skovl”.

Men for tiden fokuserer han på at lave musik

med D-on, og så er han ved at færdiggøre

en demo med tracks til et soloprojekt

i eget navn.

Forbund frem for klaps

”Jeg hørte om DMF igennem kammerater

og venner, der er medlemmer og fra min

mor, som er meget kulturelt aktiv. Jeg

hørte meget godt om DMF’s vejledning og

hjælp i situationer, hvor der har været problemer

med aflønning og så videre. Jeg

har også selv været ude for arrangører,

der ville tage røven på os. Men det nytter

jo ikke at klappe dem en på låget – så der-

for er det en stor hjælp at have et forbund

i ryggen, der kan sørge for, at tingene altid

bliver som aftalt”.

”Enhver seriøs musiker bør have et forbund

bag sig,” siger Christopher eftertrykkeligt

til Basunen, så man kan

mærke, at han mener det.

”Også selvom man er en

ung musiker, kan det betale

sig at være medlem af DMF.

Grunden til, at jeg for nyligt

meldte mig ind i forbundet, er

primær, at DMF hjælper mig til

at få tariffen. Men der er også

hjælpen med stregkoder. Jeg

synes, det lyder spændende

med de kurser, der afholdes

omkring programmering og

musikprogrammer, og så skal

jeg helt sikkert lige tjekke lidt

mere ud omkring Gateway

Music”.

basunen • december 2006

27

NYT MEDLEM


CD PRODUKTION

Hemmeligheden er snavs

Carsten Heller om at arbejde som producer

Tekst og foto Lars Knudsen

Carsten Heller er måske den mest hypede

producer herhjemme i øjeblikket.

Nephew, Spleen United og Kashmir er

nogle af de bands, som har overladt deres

musik til Carstens gode hørelse. Over

en kop kaffe og en fl ødeskumsmedaljon

i sit lille studie i hjertet af Århus midtby

fortæller Carsten om sin vej fra elektronisk

musiker til pladsen i den varme

producerstol.

Det startede ude vest på

Carsten er født i 1971 og voksede op i

Gjellerup uden for Herning. Det meste at

sin barndom og ungdom tilbragte han i en

håndboldhal. Noget af det første musik, han

husker er Gasolin, som han sad og lyttede til

foran forældrenes stereoanlæg. Carsten dyrkede

også en af 1970’ernes mest populære

fritidsbeskæftigelser – at optage musik fra

radioen og lave blandede kasettebånd, som

der blev danset til til mangt en ungdomsfest.

”Der var en meget god musiklinje på vores

gymnasium, men der var ikke nogle af os,

der gik på den,” fortæller Carsten med et

smil om sin tid på Ikast Gymnasium i slutfi

rserne, hvor det første kreative møde med

musikken blev gjort i selskab med klassekammaraten

Rene Thalund (Nephew,

red.). ”Rene havde spillet el-orgel i nogle

år, og så gik han til computer og var god

til programmering. I 1.G hørte vi Kenneth

Bager fortælle i radioen om acid-House. Så

i en efterårsferie lånte vi en Amiga computer

med 4 toners polyfoni, og gik i gang med

at lave musik. Det satte gang i vores lyst til

musik, og vi fi k lavet nogle techno demoer,

under det tåbelige og meget studentikose

navn ”Neuf-du-papE”.

Det elektroniske makkerpar indlemmede et

tredje medlem i gruppen, Jesper Birk. Og

sammen fandt de i 1991 en betonlejlighed

i Hasle i Århus, hvor et intermistisk hjemmestudie

blev bygget inde i stuen. Carsten

læste sideløbende på Journalisthøjskolen

og drog i 1994 til København i halvandet år,

hvor han var i praktik på DR P3. Herefter

fl yttede han tilbage til Århus og bandet, der

nu kom til at hedde Shanks, gik ind i en

mere fokuseret periode omkring technogenren

breakbeat. Dette ledte i slutningen af

1996 til en pladekontrakt med det belgiske

elektroniske pladeselskab R&S Records.

Forskuddet på 100.000 kr. blev brugt rub og

stub til at købe nyt udstyr for. Shanks udgav

28 basunen • december 2006

herefter en række maxier, og i 1999 udkom

albummet Quick Recovery. Det blev til en

del koncerter i Europa, og herhjemme på

blandt andet Roskilde Festivalen, Vega, og

på SPOT.

Samarbejdet med R&S Records fortsatte

ikke ind i det nye årtusinde, men Rene og

Carsten fortsatte med at komponere og

”legede” med forskellige sangere og sangskrivere

blandt andet Kim Munk fra Broken

Beats og Lene Nørlykke.

I sin tid på DR mødte Carsten et nyt demo

band, der hed Nephew, som han i sit job

som P3’s demo-anmelder Dr. Demo dengang

blev meget begejstret over. Kontakten

blev holdt med bandet. Carsten og Rene fi k

lov til at anvende nogle Nephew samples i

deres musik. Og det udviklede sig til snakken

om også at producere for Nephew. Så

ad den vej endte det faktisk med at blive en

glidende overgang fra at være udøvende

musiker til at ende i producerstolen. ”Set

i bakspejlet har jeg måske i virkeligheden

øvet mig i at producere på vores egne ting”.

På spørgsmålet om hvorvidt Carsten er

mest musiker eller producer, svarer han:

”Med den type musik, som jeg har lavet, var

det at skabe nummeret og at producere det

uadskilleligt. Det, som jeg nok har lagt vægt

på, og som jeg syntes, var det mest interessante,

var producerdelen. Så jo, jeg betragter

mig mere som producer”.

At være producer og bo i Århus

Carsten har den holdning, at hvis der er

nogle bands, der gerne vil samarbejde med

ham i København, så er det altså heller ikke

et større problem, ”for jeg bruger et ganske

udmærket fi ludvekslingssystem. Men det

var da lidt pudsigt, da jeg lavede et mix for

Kashmir, at vi aldrig nogensinde mødtes.

Men det besværliggør overhovedet ikke mit

arbejde”. Han fortsætter: ”Jo, måske kan

man godt sige, at vi i Århus er lidt isoleret

fra musikbranchen, men ikke på en dårlig

måde. Selvom at jeg nu primært arbejder

med danske bands, så har jeg stadig lidt

den internationale brille på. Forstået på den

måde at det ikke er København, der er det

primære fokus”.

Hvordan er det at komme fra den elektroniske

musikgenre over i det mere rockede,

som du nu primært er kendt for?


”Det var faktisk en befrielse at komme til at

arbejde med rockmusik. I Shanks hørte vi aldrig

til den puritanske slags, der ikke kunne

døje lyden af en rigtig guitar. Men grunge

bølgen fl øj dog let og elegant hen over hovedet

på mig, jeg var ret ligeglad med den.

Første gang jeg hørte Nirvana ”Smells like

teen spirit” på MTV, syntes jeg, at introen

var ret fesen og troede i øvrig, at det var

Sting, der godt nok havde fået langt hår,” griner

Carsten lidt af sig selv. Dengang havde

han mere travlt med at høre, hvad elektroniske

navne som Orbital gik og lavede.

”Der er enormt meget fantastisk ”snavs” i

rock musik. Dengang vi sad og programmerede,

brugte vi oceaner af tid på at få dette

”snavs” ind i musikken så den ikke lød så

ren, kedelig og maskinel. Da jeg kom i studiet

og skulle optage rockbands, opdagede

jeg, hvor meget man faktisk får forærende.

Hvis man ellers gerne vil have det. Nogle

producere gør alt for at fjerne ”snavset,”

men jeg synes, at den der lille grad af upræcished

lyder rigtigt og ser den som en gave.

På den måde var det helt vildt lækkert at

slippe for konstant at kvantisere. I rocken er

der ligesom en elastik i tingene, hvor det er

uperfekt på den rigtige måde”.

At blande sig i musikken?

Jeg har produceret forholdsvis få plader,

men har haft det privilegium at kunne vælge,

hvilke kunstnere jeg gerne vil arbejde med.

Med den nye Nephew CD har det været

noget med, at jeg ønskede at udfordre dem

til at lave nogle ting, som var lidt anderledes

end den forrige CD. Mest i forhold til lydbilledet,

men også lidt i forhold til kompositionerne.

Men det har ikke været konkret, mere

noget med at sige – nu har vi nogle sange,

der lyder sådan her, prøv at gøre det lidt

anderledes”.

Men hvad er det, du gør, der gør, at man

sagtens kan høre, at Nephew og Spleen

United begge er produceret af dig?

”Jamen, jamen, jamen...”, siger produceren

langsomt, imens han tænker sig godt om:

”Det er den måde, de er mixet på. Mixet er

den del af produktionen, som jeg betragter

som mit egentlige håndværk. Jeg går også

meget op i mikrofonopsætning. I forhold

til andre producere går jeg nok meget op i

selv at gå rundt og fl ytte på mikrofonerne og

sikre mig, at det lyder rigtigt.

Men jeg håber da ikke, at jeg kun har en

lyd. For eksempel har The Broken Beats en

helt anden lydmæssig karakter end Spleen

United. Det kan godt være, at folk synes,

at Spleen United er min lyd, men jeg synes

jo, det er deres lyd, som jeg bare har fundet

frem. De meget skarptskårede trommer og

så en mur af synths.

Jeg har forsøgt at fremkalde det, jeg hørte

i deres øvelokale, og når de spiller live”.

Carsten mener, det handler om at få en

voldsomhed frem i lyden. I øvelokalet er der

rent lydmæssigt tit en god energi, som han

altid prøver at overføre til indspilningerne,

hvor han i øvrigt insisterer på, at bandet spiller

sammen under optagelserne.

Plads til snavs

Carsten har altid været fascineret af lyden

på de gamle soulplader fra 60’erne. Dengang

optog man bare inde i et rum sammen

– og var der overhør fra bassen i de andre

mikrofoner, så gjorde det ikke noget. Siden

da har indspilningsteknikkerne udviklet sig,

og Carsten prøver at kombinere ny viden

omkring lyd, med de oprindelige gammeldags

optageteknikker.

”Jeg har fundet ud af, at det, der er det vigtigste

ved at bandet spiller sammen under

optagelserne i studiet, ikke så meget er, at

bandet svinger sammen. Men når jeg sidder

ude bag ruden og skal lytte, så kan jeg sgu

ikke fi nde ud af, om trommeslageren spiller

fedt, hvis han sidder og spiller alene. Om

han ligger godt eller ej, opdager man først,

når de andre ting kommer på. Det kræver

meget koncentration at lytte på alle lag samtidigt,

men man fokuserer på den måde ikke

på ligegyldige detaljer, som man er tilbøjelig

til ved lagkage optagelser. På den måde

bliver der plads til ”snavset” – den del af det,

som man ikke opfatter som fejl, men som

dét, der netop gør det naturligt at høre på.

Produktionen

Der er stor forskel på arbejdsopgaverne,

som Carsten løser, alt efter om han går ind

i et projekt som producer, hvor han står

for indspilning, mixning og mastering, eller

blot som mixer. Hvis det er en mixopgave,

tænker han meget over, om han kan lide

musikken, da han som oftest mixer på et

helt album i 3 uger og derfor gerne vil kunne

holde ud at lyttet på musikken. Og så lytter

han også lige til optagelserne først og vurderer,

om de er gode nok efter hans mening.

Når han går ind i en produktionsopgave,

insisterer han altid på at være med, før man

går i studiet. Selve forproduktionen er efter

hans mening meget vigtig og ofte underprioriteret.

Forproduktionen starter i øvelokalet,

hvor Carsten går i dialog med bandet omkring

numrenes struktur og lydbillede. Målet

i forproduktionen er at tilspidse og klargøre

musikken så meget som overhovedet muligt

til indspilningsfasen. ”Det holder altså ikke at

stå og komponere og øve sig i Puk studiet,

det skal bare være på plads inden,” synes

Carsten.

Fremtiden

Der ligger allerede en del spændende

projekter i Carstens 2007 kalender, som dog

i det nye år stadig levner huller hist og her.

Nogle opgaver er ikke endeligt færdigforhandlet

endnu, men et par af de projekter,

som Carsten kan nævne, er nye albums

med The Defectors og Henrik Hall. ”Min ultimative

drøm er at blive lidt som Mr. Wolf fra

Pulp Fiction, bare inden for mix. Det går ad

helvede til med den nye David Bowie plade,

de kan bare ikke få det til at virke – så ringer

de bare til mig, og så kommer jeg med min

lille kuffert” griner han. ”Nej, seriøst. Hvis jeg

har en drøm om noget, så er det at komme i

superligaen med mit speciale, mixning. Som

Tom Lord-Alge (Oasis, U2, Marilyn Manson

etc.) der bliver hevet ind, når man skal være

sikker på, at det virker.

Carsten Hellers producer CV:

Produktioner

Shanks, Quick recovery (1999).

Nephew, USADSB (2004).

Spleen United, Godspeed into the mainstream (2005).

Nephew, Interkom kom ind (2006).

Mix

Gravity Life, Gravity Life -3 af numrene (2001).

Defectors, Små blå mænd, maxi (2005).

Antophones, Daniel – radiopromo (2005).

Funky Nashville, Hitch a ride (2006).

Under Byen, Af samme stof som stof – 4 af numrene

(2006).

Yellowish, So bright (2006).

Henrik Hall, Solo (2006).

A Kid hereafter, Never too late, single (2006).

Broken Beats, In the ruin for the perfect – 4 af

numrene (2006).

Kashmir, She’s made of chalk, single (2006).

The Defectors, nyt album, (2007).

basunen • december 2006 29

CD PRODUKTION


Benny Stanley:

Guitarsoloen er ikke død!

Tekst og foto: Jørgen Nielsen

De var pionerer inden for den tunge rock

i Danmark. Den status kan ingen fratage

gruppen ”Den Gamle Mand & Havet” eller

”The Old Man & The Sea”. Det underbygges

af LP´en af samme navn fra 1972.

Her er alle ingredienserne: Den lyse,

dramatiske vokal, korarbejdet,

de arrangerede guitarsoli, et

dystert gotisk kirkeorgel og

et teknisk niveau, som var

højt efter datidens standard.

Det er en indspilning, som

ikke er gået over i glemslen.

Langt fra!

Navnet er hentet fra Hemingways

berømte roman om den

fattige cubanske fi sker Santiago,

som gør sit livs fangst, men

som må se hajerne stjæle den

fra ham. Der er stadig hajer i

farvandet omkring den gamle

mand. Som så mange andre pladekunstnere

har gruppens medlemmer

måttet se magtesløse til,

medens udbuddet af piratkopier

eller ”bootlegs” af deres originale

produkt er vokset på internettet.

Der fi ndes både vinylplader

og cd-er til salg i forskellige

webshops, også i nogle af de

normalt respektable af slagsen,

men ingen har spurgt musikkens

retmæssige ejere om lov.

”Hvis ikke det er svindel, så

ved jeg ikke hvad det er! På

den anden side bliver man jo

også beæret over den interesse,

men jeg er træt at sidde på sidelinien

og se på, at andre scorer kassen på det!”

siger en irriteret Benny Stanley, guitarist

i Den Gamle Mand & Havet i perioden

1968-74, og nu igen i den splinternye

2006-konstellation.

30 basunen • december 2006

Benny Stanley, 2006

Stand-in for sin far

”Jeg fi k min første guitar af min far, da

jeg var otte,” fortæller Stanley (f. 1949 i

Århus) Han lærte mig at spille svenske og

danske viser, dansemusik som vals, tango,

quickstep og alt sådan noget, og alle

de bechifringer og harmonier har jeg haft

enormt meget glæde af. Min far spillede

selv harmonika, guitar og kromatisk mund-

harpe. Han spillede ude sammen med en

kammerat, og hvis far var forhindret på

grund af arbejde - han var havnearbejder i

45 år - så sagde han til kammeraten: ”Det

er lige meget, så ta´ knejten med, han kan

det samme som mig.”

”Jeg tror jeg var en 11-12 år gammel, da

jeg var ude første gang. Til min konfi rmation

gav han mig en elektrisk Höfner.

Så begyndte jeg jo at interessere mig for

en anden slags musik, først og fremmest

Beatles. Det var min far ikke så meget

for, og det har sikkert også lydt ganske

forfærdeligt, når jeg øvede mig, for han

kom nogle gange ind på mit værelse og

spurgte om jeg var syg!”

I 1964 lærte jeg Danny Rasmussen at

kende; hans familie ejede Trøjborg Tivoli,

og de boede lige over for os på Brendstrupvej.

Dengang spillede han trommer.

Han satte mig ind i bluesverdenen, han

havde LP´er med Sonny Boy Williamson,

Lightnin´ Hopkins og alle de dér, og det,

syntes jeg jo, var fantastisk. Jeg lærte

musikken helt fra grunden via de gamle

negermusikere. Vi lavede et orkester, der

hed Psycho, med bl. a Robert Hauschildt

på sang og en bassist, vi kaldte

Tordenskjold. Brødrene Nedergaard,

Jan, Dan og Kim kom

jævnlig forbi og lavede rav i den.

Senere skiftede vi navn til Emmas

Eye, og vi spillede en del rundt

omkring i byen.

Den Gamle Mand

I 1968 var der Danmarksmesterskab

i beatmusik, som det hed

dengang; det blev afholdt i det

gamle kunstakademi i Mejlgade,

hvor der var sat en scene op inde

i gården på de toppede brosten.

Der var jeg én af dommerne,

og en anden var folkesangeren

Frode Veddinge. Så kan jeg huske,

der kom en duo med Hammondorgel

og trommer, ligesom

den berømte svenske jazz-rockduo

Hansson og Karlsson. Det

var jeg dybt fascineret af, de

skulle bare vinde! Organisten var

Tommy Hansen, ham kom jeg

til at snakke med bagefter, og vi

aftalte at prøve at spille sammen.

Om aftenen var der en fed fest for

os alle sammen. Jeg havde ikke

nogen guitar med, men jeg lånte

Ole Bergs Gibson.

Den jamsession blev starten på

et helt nyt liv for Stanley. Han afbrød sin

mureruddannelse ¾ år inden svendeprøven

og fl yttede til Horsens med sin guitar,

stereoanlæg og skiftetøj. Der var stadig

nogle jobs i kalenderen med Emmas Eye,

bl.a. i Botanisk Have, hvor Tommy Hansen

spillede med. Derefter stod der Den

Gamle Mand Og Havet på det hele. Men

Robert Hauschildt fulgte med som sanger

i den nye, ambitiøse gruppe. De øvrige

medlemmer var bassisten Knud Lindhard

og trommeslageren Lars ”Bikse” Thygesen.

Vi øvede i et træskur i Lunden i Horsens,

det sneede ind, men vi var ligeglade, vi


skulle bare spille! Det var fedt, nu skulle

vi godt nok ud og revolutionere verden.

Og et halvt år efter varmede vi op for Led

Zeppelin ved deres verdenspremiere i

Brøndby Popklub! Det var egentlig Young

Flowers´ skyld; de havde hørt os i

Horsens, og vi blev gode venner

med dem; de lod os varme

op for sig på Skovvangsskolen i

Århus og anbefalede os til Hans

Otto Bisgaard, som var arrangør i

Brøndby.

Derefter oplevede vi at komme

til at spille support for mange af

vores forbilleder som Jethro Tull,

Procol Harum, Taste og Arthur

Brown, manden bag kæmpehittet

”Fire”.

Det var nede i Sønderjylland, vi

skulle varme op for Arthur Brown,

men på grund af snestorm var

han ikke nået frem, så vi blev

bedt om at spille et ekstra sæt.

Det var publikum med på, og da

stjernen endelig nåede frem, takkede han

os for at have reddet aftenen og tilbød os

at åbne for ham i Stakladen i Århus 3 uger

efter. Han havde haft ild i håret, og derfor

var han barberet skaldet på den ene side

af hovedet og havde fjernet skægget i den

modsatte side. Men sikke en stemme, det

var en oplevelse.

Robert Hauschildt, han kunne også nogle

af de ting, hold kæft hvor han sang godt!

Men han var ikke så god ved sig selv.

Masser af jobs fulgte, nu med det obligatoriske

psychedeliske lysshow som ekstra

krydderi.

Benny Stanley og Erik Olesen, 1974

John Lundvig, Tommy Hansen, Ole Wedel, Benny Stanley,

Erik Falck

>> Jeg synes, al seriøs, original musik har

meget svære vilkår i Danmark. Og det gælder

både jazz, hård rock og såmænd også viser.

Radioprogrammerne er nærmest boycottende

over for den slags musik. >


Så begyndte jeg jo at interessere mig for en anden slags musik, først og

fremmest Beatles. Det var min far ikke så meget for, og det har sikkert også

lydt ganske forfærdeligt, når jeg øvede mig, for han kom nogle gange ind på

mit værelse og spurgte om jeg var syg!


Nyhedsinformation fra DKL

Af Niels Chr. Hansen - ny formand for DKL

TØRRE SPECIALER ELLER KREATIVE

KUNSTKANDIDATPROJEKTER

DKL mener, at musikerskabet, kreativiteten

og det kunstneriske fortsat bør udgøre kernen

i en god konservatorieuddannelse. Derfor

har DKL udsendt arbejdspapiret ”På vej mod

en kunstkandidat” til alle rektorer, K-råds- og

studienævnsmedlemmer. Her argumenterer

vi bl.a. for, at uddannelsen skal afsluttes med

kreative ”kunstkandidatprojekter” frem for med

lange, akademiske universitetsspecialer. Også

de andre kunstneriske uddannelser viser sympati

for disse synspunkter. Du kan læse DKL’s

indlæg på http://www.musik-kons.dk/nyheder/

pdf/dkl071106.pdf.

KONGELIGE VISIONER PÅ GADEN

Hvordan skal fremtidens klassiske konservatorieuddannelse

skrues

sammen? Det diskuterede en

række musikere og sangere

fra det klassiske musikmiljø

på et seminar på Kursuscentret

Kobæk Strand i april

2006. Visionerne og tankerne

er nu samlet i dokumentet

’Kongelige visioner for

et musikkonservatorium’,

som Dansk Musikerforbund

udgav i oktober. Dokumentet

er udsendt til rektorer og

studenterrepræsentanter på

alle landets konservatorier.

DKL’s næstformand, Jakob

Holtze, har sat sit fi ngeraftryk

på det skriftlige produkt – som

redaktør på dokumentet. Flere

eksemplarer er tilgængelige gennem ham.

HVOR OG HVORDAN FÅR DKL MERE IND-

FLYDELSE?

Synlighed er eksistens – også for DKL. Vi arbejder

løbende på at blive synlige på fl ere områder

og derved få større gennemslagskraft. Derfor

har du bl.a. kunnet læse om DKL i bladene ”Musikken”,

Basunen” og ”MUSIKEREN”. Kender

du et område, hvor DKL kan gøre en forskel?

Så sig endelig frem.

INGEN ÆNDRINGER PÅ SU-OMRÅDET

De nuværende SU-regler kan tidligst ændres

i 2009. Det betyder, at man ikke bliver skåret i

SU’en, blot fordi man venter med at søge ind

på konservatoriet, går på MGK e.l. Til den tid er

DKL naturligvis villige til at kæmpe aktivt for at

forhindre forringelser af SU-vilkårene.

DKL VIL PRÆGE DE NYE STUDIEORDNINGER

I disse måneder afgøres det bl.a., hvordan

kandidatstudieordningerne skal se ud på

fremtidens musikkonservatorier. DKL vil holde

et vågent øje med denne proces og forsøge at

sætte sit positive præg på den.

FLYT KONSERVATORIUM – DET ER NEMT!

Vidste du, hvor nemt det er at blive overfl yttet

fra ét konservatorium til et andet? Mange lader

sig afskrække af reglerne, men i praksis er det

ganske enkelt at skifte studiested inden for landets

grænser. Læs mere om konservatoriernes

meritaftale på www.musik-kons.

dk/uddan/optag.php og fortæl

endelig DKL, hvis du alligevel

oplever problemer med at skifte

konservatorium.

MUSIKKENS DAG 2007 – NED-

TÆLLINGEN ER STARTET

D. 19. april 2007 går ’Musikkens

Dag’ i luften. ’Musikkens Dag’

er dagen, hvor konservatoriestuderende

forlader de trygge

øvelokaler og fylder det offentlige

rum med masser af fed musik

på alternative locations og under

nye koncertformer. Hele landet

kommer til at genlyde af musik!

DKL’s nyansatte landskoordinator

Ricco Kjær skal koordinere alle de

mange forberedelser. I den kommende tid skal

der laves en arbejdsgruppe ved hvert konservatorium

bestående af aktive studerende. Så hvis

du har gode idéer, så har du også muligheden

for at føre dem ud i livet som medlem af din

lokale arbejdsgruppe!

KÅNS’07

Har du en komponist i maven? Så er det

måske noget for dig at komponere den bedste

konservatoriesang til ’KÅNS’ d. 3. marts?

KÅNS står for ’Konservatoriernes Årlige

Nationale Sangdyst’, og begivenheden foregår

i sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade

1, 8000 Århus C. Sangdysten efterfølges af

live-musik, underholdning og konservatoriefest

til langt ud på natten! Du kan få mere info hos

kirstinebasun@musik-kons.dk.

Brug DKL!

Føler du dig uretfærdigt behandlet? Har du

oplevet at blive fanget i en dårlig studieordning?

Så kan DKL måske hjælpe. Tag kontakt

til din lokale DKL -kontaktperson eller til DKL’s

formand og hør, hvad vi kan gøre for dig. DKL’s

kontaktpersoner kan kontaktes på fl g. adresser:

DKDM: Jakob Holtze (næstformand),

60 18 51 31,

jakob_holtze_johansen@hotmail.com

DJM: Niels Chr. Hansen (formand),

25 33 88 33, nch@musik-kons.dk

VMK: Dennis Bang Fick,

23 43 31 72, dbf@vmknet.dk

NM: Jens Ulrich Madsen,

60 19 13 65, storemoffe@hotmail.com

DFM & RMC: Kontakt formand

Niels Chr. Hansen,

25 33 88 33, nch@musik-kons.dk

MØDEKALENDER 2007

DKL-MØDER ER ÅBNE FOR ALLE

Alle DKL’s møder er åbne for alle

konservatoriestuderende. De enkelte

konservatorier refunderer dine

transportudgifter. De kommende DKLmøder

fi nder sted:

Lørdag d. 27. januar 2007 kl. 14:

- DMF’s lokaler, Skt. Hans Torv 26, 2200

København N.

Lørdag d. 3. marts 2007 kl. 14:

- DMF’s lokaler, Grønnegade 93, 2. sal,

8000 Århus C.

Lørdag d. 28. april 2007 kl. 14:

- DMF’s lokaler, Skt. Hans Torv 26, 2200

København N.

DKL - De Konservatoriestuderendes Landsråd

• DKL er den eneste landsdækkende studenterpolitiske sammenslutning af konservatoriestuderende.

• Rådet mødes seks gange årligt og varetager de studerendes interesser i sager med relevans for landets seks musikkonservatorier.

• Møderne er åbne for alle konservatoriestuderende og afholdes i dette studieår i DMF’s lokaler på henholdsvis Skt. Hans Torv,

København, eller DMF’s lokaler i Grønnegade 93, 2. sal, Århus C.

• DKL er i jævnlig dialog med bl.a. Kulturministeriet, Dansk Musiker Forbund, konservatorieledelserne og lærerne samt en lang

række øvrige repræsentanter for det danske musikliv.

basunen • december 2006

33


Mindeord

Trommeslageren Poul Poulsen

1948-2006

En positiv, humoristisk fyr med et

gavtyveblik under de røde krøller. Men

også en dybt seriøs og professionel

kunstner med et smittende musikalsk

temperament. Sådan kendte rigtig mange

mennesker trommeslageren Poul Poulsen.

Og spørger man hans kolleger, var han

en begavet musiker, en stor inspirator og

pædagog og et menneske, som bevarede

nysgerrigheden over for nye strømninger

og nye talenter i jazzen. Han havde fantasi

MINDEORD

OTTO HIMMER

Allerede i studietiden på det jyske

Musikkonservatorium markerede

Otto sig som en dygtig, ambitiøs og

initiativrig musiker. Han var drivkraften

bag opførelsen af spændende

og utraditionel musik, som på det

tidspunkt ikke var hverdagskost i

Århus. Han videreuddannede sig hos

Tage Scharff på Det kongelige danske

Musikkonservatorium, og debuterede fra

solistklassen i 1974.

Sideløbende med arbejdet som musiker

i Århus Symfoniorkester, hvor han

blev ansat i 1967, var han en aktiv

og engageret kammermusiker. Med

kolleger fra Ålborg Symfoniorkester

dannede han blæserkvintetten ”Quintet

74”, og medvirkede desuden i utallige

kammermusik konstellationer. Straviinskijs

”Historien om en soldat” hørte til blandt

hans favoritter, med dens store krav til

skiftende taktarter, rytmisk præcision

og virtuositet. Han boltrede sig med ny

og den allernyeste musik i NUMUSfestival’ens

pionerår. Det var både dejligt

og fornøjeligt at være sammen med Otto i

et musikalsk fællesskab – også i pauserne

34 basunen • december 2006

Mindeord

til at sætte ord og billeder på de ofte

svævende musikalske begreber, og som

underviser har han været ”trommefar” for

mange af tidens nye trommetalenter.

Han var én af de få musikere, der gik

mod strømmen og valgte at bosætte sig

og arbejde i Århus, skønt han var født

og opvokset i København. Efter et kort

mellemspil med Røde Mors Rockcirkus,

blev han i 1972 headhuntet til det

nystartede Østjysk Musikforsyning, men

hurtigt blev hans arbejdsfelt bredere. En

glødende jazzinteresse kombineret med

en solid teknisk ballast, som stammede fra

timerne i klassisk slagtøj hos legendariske

Hans Fulling på Det Kongelige

Musikkonservatorium, gjorde hurtigt Poul

Poulsen til en first-choise trommeslager i

det århusianske musikmiljø. Listen over

de musikalske arbejdspladser, som nød

godt af hans evner allerede i 70-erne,

omfatter byens big bands, teatre, radio og

tv, og ikke mindst Jazzhus Tagskægget.

Denne lokale pendent til Montmartre i

hovedstaden var i årevis et rent paradis for

jazzelskere med gæstespil af stort set alle

musikkens største navne. Poul spillede

med de fleste af dem og fik ligesom f. eks.

- og givende at lade sig inspirere af hans

solide musikerskab.

I Århus Symfoniorkester stod han for

mange flotte soloindslag, ikke mindst

på specialinstrumenterne es-klarinet og

basklarinet. Ved adskillige lejligheder stod

desuden Otto som solist foran orkestret

med, solokoncerter, som han selv nøje

havde udvalgt

I en periode var Otto medlem af

symfoniorkestrets programudvalg, og han

var også medlem at det tremandsudvalg,

der i en tid fungerede som kunstnerisk

ledelse i samarbejde med chefdirigent

Jorma Panula.

Otto var et alsidigt og begavet menneske.

Ved siden af musikerarbejdet havde

han en utrolig mængde interesser,

som han gik ind i med den grundighed

og stræben efter perfektion, der var

karakteristisk netop for ham. Først og

fremmest skal fremhæves hans interesse

for historiske træblæserinstrumenter.

Han havde gennem årene samlet sig en

enestående instrumentsamling, som han

forstod at vedligeholde og restaurere

med den største omhu og præcision.

Her bevægede han sig på det absolutte

ekspertniveau, også håndværksmæssigt..

Da der skulle skaffes en autentisk klarinet

Alex Riel på Montmartre her en ubetalelig

erfaring og rutine. Den kom gennem årene

mange mindre fusionsgrupper såsom

Kamæleon, Natdamperen, Carnival Band

og Odd Man Out til gode.

Poul Poulsens alsidighed satte ham

i stand til både at spille cabaret med

kapelmester Thyge Thygesen og bide

skeer med de unge, eksperimenterende

virtuoser. De senere år kunne man høre

ham som en moden og afklaret musiker,

som samtidig lød så moderne som

nogensinde, i samspil med musikere

som Jacob Bro, Eske Nørrelykke, Pojken

Flensborg, Jacob Buchanan og Christian

Vuust. Listen over alle dem, der har

nydt godt af den rødhårede dynamo,

er meget længere, end det er muligt at

gengive her. Hans for tidlige død har

berøvet det danske musikliv en musiker

med en livslang erfaring kombineret med

en inspirerende gejst og en ustoppelig

kunstnerisk drift.

Musikken spiller videre, men ét er sikkert:

Poul Poulsen vil blive savnet.

Christian Vuust, Jacob Buchanan,

Kim Mikkelsen, Jørgen Nielsen

til den blinde spillemand i Erik Clausens

Carl Nielsen film var det Otto, som kunne

levere det helt rigtige instrument!

Han var en indsigtsfuld kunstkender, og

ydede som sådan en værdifuld indsats

omkring udsmykningen af Aarhus

Symfoniorkesters lokaler i Frichsparken.

Otto var tillige en fremragende

sportsmand, som dyrkede badminton og

tennis, ligeledes på eliteniveau.

Man gik aldrig forgæves til Otto, når man

havde brug for et godt råd – det gjaldt lige

fra havedyrkning til billedindramning, eller

for den sags skyld indbinding af bøger og

noder!

Otto havde glædet sig til at gå på efterløn,

at nyde livet, familieliv, venner og sine

mange interesser, ubundet af musikalske

forpligtelser i forhold til orkester og

øvearbejde. Ulykkeligvis skulle det ikke gå

sådan.

Men de mange gode og smukke minder

om Otto Himmer som en god ven,

hjælpsom kollega og en fin musiker vil

leve længe!

ÆRET VÆRE HANS MINDE!

Thorkild Dalsgaard


asunen • december 2006

35


36 basunen • december 2006

More magazines by this user
Similar magazines