| Margrethe Vestager – fyrre og forår | Richard ... - Radikale Venstre

radikale.dk

| Margrethe Vestager – fyrre og forår | Richard ... - Radikale Venstre

adikal politik

Radiclassic

Først en kort indgangsbøn. Da Louisiana-museets stifter Knud W. Jensen sidst i

50´erne indbød nogle venner til et møde for at drøfte grundlaget for at skabe et museum

for moderne kunst, skrev forfatteren Ole Wivel følgende til ham: ”Jeg ved

ikke, om der er udarbejdet et realistisk budget, og om det i så fald er tilgængeligt

i dag. Men jeg anmoder indtrængende om, at alt fantasteri bandlyses fra økonomien.

Lad være, at der en tid går religion i kunsten, så galt har man hørt før, men

hvis der går idealisme og sværmeri og selvbedrageri i pengesagerne, så er det hele

et utåleligt narrespil, så er dette møde en ren paradeforestilling, og så foreslår jeg,

at vi drikker os fulde med det samme”.

DOBBELT JELVED

Denne historie som en optakt til en præcisering af de helt centrale elementer i enhver

radikal dagsorden uafhængig af tid og personer. Kombinationen af humanisme,

reformvilje og økonomisk ansvarlighed. Vi radikale behøver ikke drikke

os fulde med det samme. Vores politiske drømme gør os nemlig ikke til fantaster

og sværmere. Vores økonomiske hjemmearbejde er altid gjort. I valgudtalelsen

fra 2007 ville vi tage hånd om miljø og klima. Vi ville reformere den offentlige

sektor, bygge på tillid til de ansatte og skabe en anstændig udlændingepolitik.

Vigtige temaer, men når vi selv udelod økonomien, var det måske ikke så

underligt, at vælgerne glemte et af vores tre adelsmærker: Den økonomiske

ansvarlighed. Sagt mere folkeligt: Dobbelt Jelved med fuld skrue!

Regeringen gemte sig bag sit ulighedsskabende og dogmatiske skattestop

begunstiget af en start med fuld beskæftigelse og lav rente poppet op med

løsagtige lånevilkår. Dansk Folkeparti kombinerede angsten mod forandringer

med en banal og bred hetz mod menneskelig mangfoldighed. Andre partier

messede velfærd og rettigheder uden synderlig fi nansiel omtanke. Snarere

tværtimod. Og Ny Alliance lod sig inspirere af japanske harakiri-traditioner.

Når vi radikale ikke selv satte skarpt lys på den økonomiske ansvarlighed,

hjalp vi vælgerne med at glemme dette afgørende aspekt af vilkårene for alt

velfunderet reformarbejde.

BEHOV FOR ANSVARLIGHED

Sket er sket, men tiden siden valget har dokumenteret, at der fortsat er et stort

behov for økonomisk ansvarlighed. Og for at præcisere, at den er forudsætningen

for reformer. Netop nu er der mange modsatrettede tendenser i såvel

den internationale økonomi som i den europæiske og danske. Ikke mindst de

danske overenskomstforhandlinger er som det ser ud lige nu med til at øge

risikoen for en indenlandsk fremkaldt infl ation, samtidig med at vi ser en vis

stagnation fl ere steder. Vi er imod regeringens rigide skattestop, men vi ved,

at vi heller ikke kan løse opgaverne ved bare at øge indtægterne, som SF´e rne

synes at tro. Forskydningerne i demografi en med færre på arbejdsmarkedet og

fl ere ældre skaber allerede nu helt nye økonomiske vilkår. Og globaliseringen

vil fortsat buldre derudaf trods alle Pia Kjærsgaards besværgelser. Lukker vi os

også mentalt inde, bliver følgerne af de mange ændringer endnu værre.

Danmark skal geares til en krævende fremtid. Der skal skaffes fl ere hænder

og hoveder til hele arbejdsmarkedet. Og de demografi ske og miljømæssige

udfordringer skal tackles med høj fremtidsbevidsthed. Det er Det Radikale

Venstres krævende opgave. Også med 9 mandater skal vi ”hjælpe” andre

partier ingen nævnt, ingen glemt når de står med deres tømmermænd!

Det sker primært med krav om konstant økonomisk ansvarlighed. Og med

konkrete bud på langsigtede reformer. Kort sagt: Med radiclassic!

Søren Bald,

landsformand

Radikale Venstre

5

More magazines by this user
Similar magazines