Kapitel 16 – Pris - trojka.dk

itrojka.dk

Kapitel 16 – Pris - trojka.dk

Kapitel 16 Pris

Kalkulationer

Opgave 16.1

1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige.

Nr. Udtalelser Rigtig/forkert

1. Kunderne signalerer om prisen er OK ved at købe eller lade være at

købe en bestemt vare.

Rigtig

2. Prisen er et af de 4 P’er. De andre P’er er produkt, place og promotion. Rigtig

3. Prisen er en kontaktparameter. Forkert

4. At kalkulere en pris betyder, at man regner sig frem til en salgspris. Rigtig

5. Forbrugerne lægger stor vægt på prisen på et produkt som f.eks. tøj,

fordi den meget præcist siger noget om varen.

Rigtig

6. Når man kalkulerer en pris, skal man tage hensyn til omkostningerne,

konkurrenterne og kunderne.

Rigtig

2. Hvorfor kan det være svært at finde den optimale pris på et produkt?

Der er flere årsager, bl.a.

prisen skal være så høj, at den dækker sælgerens omkostninger

den må ikke være så høj, at kunderne køber produktet hos konkurrenterne, fordi prisen

dér er lavere.

Sælgere af meget attraktive varer, f.eks. modetøj, skal på den anden side holde prisen så

høj, at prisen giver varen en særlig værdi for kunderne

3. Hvilke grunde kan der være til, at en del virksomheder ofte ændrer på prisen på varerne?

Når en del virksomheder ofte ændrer på prisen på varerne kan det skyldes, at virksomhedernes

indkøbspriser svinger (ses f.eks. på olie- og benzinprodukter). Meget ofte skyldes det, at

prisændringer er med til at fastholde kundernes opmærksomhed på produkterne.

Hensyn til omkostningerne

Opgave 16.2

En fordelingskalkulation består af en række kalkulationer. Herunder ser du fire beregninger

og fire resultater.

Beregninger Resultater

1. Indkøbspris + hjemtagelsesomkostninger a. Salgspris med moms

2. Kostpris + driftsomkostninger b. Kostpris

3. Egenpris + nettofortjeneste c. Salgspris uden moms

4. Salgspris uden moms + moms 25 % d. Egenpris

1. Hvilke beregninger og begreber hører sammen?

1 + b, 2 + d, 3 + c, 4 + a

2. Forklar hver af beregningerne i fig. 16.2 i lærebogen.

Figuren viser en fordelingskalkulation.

1


Fordelingskalkulation Forklaring

Indkøbspris

+ Hjemtagelsesomkostninger

______________________________

= Kostpris

+ Driftsomkostninger 20 % af kostpris

______________________________

= Egenpris

+ Nettofortjeneste 40 % af egenpris

______________________________

= Salgspris uden moms

+ Moms 25 % af salgspris uden moms

________________________________

Salgspris med moms

________________________________

Den pris sælger betaler for at købe varen

Det beløb det koster at få varen hjem til sælgeren

_____________________________________________

Det beløb varen i alt koster sælger, før den er i butikken.

Tillæg, der skal dække sælgers omk. til drift af virksomheden.________________________________________

Den pris, varen i alt koster sælger at have i butikken.

Tillæg, der skal dække sælgers fortjeneste.

_____________________________________________

Den pris, varen skal sælges til, før momstillæg

Momstillæg (afgift til staten)

_____________________________________________

Den endelige salgspris inkl. momstillæg.

____________________________________________

3. Hvornår kan man anvende en fordelingskalkulation til at fastsætte prisen på en vare?

Man kan anvende en fordelingskalkulation, når man ved prisfastsættelsen tager størst hensyn

til at få dækket sine omkostninger ind ved hjælp af salgsprisen.

Opgave 16.3

1. Hvad hedder den kalkulationsform, Sebastian anvender?

Sebastian anvender en fordelingskalkulation.

2. Hvad bliver udsalgsprisen pr stk. med moms for et par træningsbukser?

Indkøbspris

+ Hjemtagelsesomkostninger (72/12)

________________________________

= Kostpris

+ Driftsomkostninger 40 %

________________________________

= Egenpris

+ Nettofortjeneste 30 %

________________________________

= Salgspris uden moms

+ Moms 25 %

________________________________

= Salgspris med moms

158,00

6,00

_______

164,00

65,60

_______

229,60

68,88

_______

298,48

74,62

_______

371,10

Sebastian vil måske vælge at sælge bukserne for 370 kr. eller for 399 kr. Det kan give anledning

til en diskussion blandt eleverne.

2


3. Giv eksempler på, hvilke driftsomkostninger, der kan være i en butik som Sportsbutikken.

Eksempler på driftsomkostninger: Husleje, løn, forsikringer, vand, varme, telefon, internet,

indpakningspapir, bæreposer, svind og reklamegaver, nye elektriske pærer osv.

Opgave 16.4

1. Kalkuler prisen på de tre forskellige chokoladeæsker ved hjælp af en fordelingskalkulation.

Du kan finde hjælp i fig. 16.2 side 211 i lærebogen.

Indkøbspris

+ Hjemtagelsesomkostninger

_______________________________

= Kostpris

+ Driftsomkostninger 35 %

_______________________________

= Egenpris

+ Nettofortjeneste 25 %

_______________________________

Salgspris uden moms

+ Moms 25 %

_______________________________

= Salgspris med moms

Lille

æske

kr.

41,00

5,00

_________

46,00

16,10

_________

62,10

15,53

_________

77,63

19,40

_________

97,03

Mellem

æske

kr.

64,00

7,00

__________

71,00

24,85

__________

95,85

23,96

__________

119,81

29,96

__________

149,77

Stor

æske

kr.

86,00

10,00

__________

96,00

33,60

__________

129,60

32,40

__________

162,00

40,50

__________

202,50

2. Forklar, hvad hjemtagelsesomkostninger er.

Hjemtagelsesomkostninger er omkostninger, der kommer oven i varens indkøbspris, før køber

har væren hjemme på sit lager. Hjemtagelsesomkostninger kan bestå af fragt fra sælgerens

lager til køberens lager, told, hvis varen er købt uden for et EU-land, forsikringer og evt. nogle

havneafgifter.

3. Hvilken salgspris vil der sandsynligvis komme til at stå på prisskiltene for hver af æskerne?

Der vil formentlig komme til at stå henholdsvis 100 kr., 150 kr. og 200 kr. på prisskiltene.

3


Opgave 16.5

1. Hvilke fejl kan du finde i opstillingen?

Indkøbspris

+ Driftsomkostninger

____________________________

= Egenpris

+ Hjemtagelsesomkostninger

____________________________

= Kostpris

+ Nettofortjeneste

____________________________

= Salgspris med moms

+ Moms af salgspris uden moms

____________________________

= Salgspris uden moms

2. Lav en korrekt opstilling af en fordelingskalkulation.

Indkøbspris

+ Hjemtagelsesomkostninger

____________________________

= Kostpris

+ Driftsomkostninger

____________________________

= Egenpris

+ Nettofortjeneste

____________________________

= Salgspris uden moms

+ Moms af salgspris uden moms

____________________________

= Salgspris med moms

ok

forkert tillæg her

forkert betegnelse

forkert tillæg her

forkert betegnelse

rigtigt ’sted’, men beregning forkert

forkert betegnelse

ok

forkert betegnelse

3. Hvad kan være årsagen til, at butikken sælger tilbudsvarer til så lave priser?

Butikken er ny og ønsker at tiltrække kunder

Butikken har fået et tilskud fra leverandørerne

Butikken har regnet priserne forkert ud og tror, at fortjenesten er større end tilfældet er

4


Hensyn til konkurrenterne

Opgave 16.6

1. Hvad bliver den højeste indkøbspris, ejeren kan acceptere fra leverandøren?

Her benyttes en dispositionskalkulation (retrograd kalkulation)

Tekst Beløb kr.

Salgspris med moms

- Moms (999,00 x 25/125)

_______________________________________

= Salgspris uden moms

- Nettofortjeneste (799,20 x 25/125)

_______________________________________

= Egenpris

- Driftsomkostninger (639,36 x 20/120)

_______________________________________

= Kostpris

- Hjemtagelsesomkostninger (532,80x10/110)

_______________________________________

= Højeste indkøbspris

Kontrol: 484,36+ 48,44+106,56+159,84+199,80 = 999,00

999,00

199,80

_______

799,20

159,84

_______

639,36

106,56

_______

532,80

48,44

_______

484,36

2. Svarer den beregnede indkøbspris til den ønskede udsalgspris på kr. 999,00?

Ja, den beregnede indkøbspris er den højeste pris, Byens skobutik kan tilbyde at betale leverandøren,

hvis Byens Skobutik skal kunne sælge til 999,00 kr.

Problemet kan så være, at leverandøren ikke vil sælge for 484,36 kr.

3. Hvad er nu den højeste indkøbspris, ejeren kan acceptere fra leverandøren?

Tekst Beløb kr.

Salgspris med moms

- Moms (999,00 x 25/125)

_______________________________________

= Salgspris uden moms

- Nettofortjeneste (799,20 x 30/130)

_______________________________________

= Egenpris

- Driftsomkostninger (614,77 x 15/115)

_______________________________________

= Kostpris

- Hjemtagelsesomkostninger (534,58x10/110)

_______________________________________

= Højeste indkøbspris

Kontrol: 485,98+48,60+80,19+184,43+199,80= 999,00

999,00

199,80

_______

799,20

184,43

_______

614,77

80,19

_______

534,58

48,60

_______

485 98

Den højeste indkøbspris, Byens Skobutik kan tilbyde leverandøren, ændres kun til 485,98 kr.

5


Dette giver anledning til en diskussion af, om butikken egentlig tjener mere eller mindre efter

at en af konkurrenterne er lukket.

Opgave 16.7

1. Find de tre fejl i opstillingen.

Salgspris med moms

- Nettofortjeneste __________

= Salgspris uden moms

- Driftsomkostninger _______

= Egenpris

- Moms__________________

= Kostpris

- Hjemtagelsesomkostninger _

= Højeste indkøbspris

2. Opstil en korrekt dispositionskalkulation.

Salgspris med moms

- Moms_________________

= Salgspris uden moms

- Nettofortjeneste_________

= Egenpris

- Driftsomkostninger______

= Kostpris

- Hjemtagelsesomkostninger

= Højeste indkøbspris

ok

forkert begreb

ok

forkert begreb

ok

forkert begreb

ok

ok

ok

3. Hvad vil du foreslå Tekstil & Stil at gøre, hvis leverandørens pris for håndklæderne er så

høj, at Tekstil & Stil ikke kan tjene på at sælge dem?

Tekstil og Stil kan forsøge at presse leverandøren til at sælge håndklæderne billigere

Tekstil og Stil kan vælge at sælge håndklæderne uden at tjene noget

Tekstil og Stil kan finde en anden, billigere leverandør

6


Opgave 16.8

1. Beregn Olivers udsalgspris med moms på et par af de nye inliners.

Tekst Beløb

kr.

Indkøbspris

900,00

+ Hjemtagelsesomkostninger

40,00

= Kostpris

940,00

+ Driftsomkostninger (30 % af kostprisen)

282,00

= Egenpris

1.222,00

+ Nettofortjeneste (35 %)

427,70

= Salgspris uden moms

1.649,70

+ Moms (25 %)

412,43

= Salgspris med moms

2.062,13

Olivers udsalgspris med moms bliver højere end konkurrentens, nemlig 2062,13 kr.

2. Hvad er den højeste indkøbspris Oliver kan betale, når han køber de nye inliners, hvis han

vil sælge dem til samme pris som konkurrenten? Hjemtagelsesomkostninger,

driftsomkostninger og nettofortjeneste er de samme som i spørgsmål 1.

Tekst Beløb

kr.

Salgspris med moms

2.000,00

- Moms (2.000 x 25/125)

400,00

= Salgspris uden moms

1.600,00

- Nettofortjeneste 30 % af egenprisen

369,23

(1.600x30/130)

1.230,77

= Egenpris

319,09

- Driftsomkostninger 35 % af kostprisen

911,68

= Kostpris

40,00

- Hjemtagelsesomkostninger

= Højeste indkøbspris

871,68

3. Hvilke argumenter kan Oliver bruge i sine forhandlinger med sælgeren for at få indkøbs

prisen på inliners ned?

Oliver kan forklare, at han ikke kan betale mere end 871,68 kr. pr. vare, hvis han skal kunne

leve af det. Han kan vælge at argumentere med, at leverandøren er for dyr og omkostningerne

i Danmark er for høje til så voldsomme indkøbspriser. Oliver kan også true med at finde en

anden, billigere leverandør

7


4. Oliver får prisen presset ned til 870 kr. pr. par. Hvad bliver udsalgsprisen med moms for et

par inliners så? Vis beregningerne.

Tekst Beløb kr.

Indkøbspris

+ Hjemtagelsesomkostninger

__________________________________________

= Kostpris

+ Driftsomkostninger (30 % af kostprisen)

__________________________________________

= Egenpris

+ Nettofortjeneste (35 %)

__________________________________________

= Salgspris uden moms

+ Moms (25 %)

__________________________________________

= Salgspris med moms

870,00

40,00

_______

910,00

273,00

_______

1.183,00

414,05

_______

1.597,05

399,26

_______

1.996,31

Oliver kan sætte udsalgsprisen med moms til 1.996,31 kr. Han vil imidlertid nok vælge

1.995,- kr. for at lokke kunderne til.

5. Hvilke muligheder har Oliver for selv at tilpasse sin egen udsalgspris, så den ender med at

blive 2.000 kr.?

I forhold til svaret i spørgsmål 4 kan Oliver øge salgsprisen en smule. Det giver ham en nettofortjeneste,

der bliver en smule højere. Husk at momsen ændres lidt ved en anden salgspris.

Opgave 16.9

1. Hvor er 1 liter Mathilde kakaomælk billigst?

Butikskæde Mængde

Rema 1000

Fakta

Lidl

2 x 1

3 x 1

5 x 1

Tilbudspris

kr.

20,00

25,00

40,00

Mælken er billigst pr. liter hos Lidl.

Literpris

kr.

10,00

8,33

8,00

2. Hvorfor bruger Rema 1000, Fakta og Lidl en dispositionskalkulation, når de fastsætter

salgsprisen på kakaomælk?

En dispositionskalkulation tager udgangspunkt i en ønsket salgspris for varen, hvorefter man

regner sig tilbage til den maksimale indkøbspris.

Rema 1000, Fakta og Lidl har hver især aftalt med leverandørerne af mælkeprodukter, hvad

man skal betale for leverandørens mælk. Derfor kan supermarkederne ikke ændre på indkøbsprisen,

og de må derfor tilpasse salgsprisen, så de opnår den ønskede fortjeneste.

8


3. Hvorfor giver butikkerne rabat på kakaomælken, hvis kunderne køber den mængde, der

står i reklamerne?

Der kan være flere grunde:

Butikkerne har et stort lager af kakaomælk, som de gerne vil have solgt her og nu

Butikkerne har fået et godt tilbud på indkøb af kakaomælk, og ser en chance for at tjene

ekstra ved at øge salget

Butikkerne kan have aftalt med leverandørerne, at der skal gøres et fremstød for at øge

salget af kakaomælk.

Hensyn til kunderne

Opgave 16.10

1. Hvorfor vælger supermarkedet at have priser på f.eks. 19,95, 49,95, 99,50 og 109,95?

Supermarkederne anvender psykologiske priser, hvor kunderne synes, at prisen virker meget

billigere eller at varen er meget mere værd, selv om prisen kun er blevet tilpasset i forhold til

den kalkulerede pris.

2. Hvorfor er der en hel del kunder, der falder for sådant et tilbud, selv om besparelsen kun

er 0,90 kr.?

Kunderne ser kun, at der er tilbud på varen, de registrerer ikke, om tilbuddet er et reelt, godt

tilbud, eller det bare er ganske lidt, der spares ved at tage imod tilbuddet.

3. Hvad ville det betyde for f.eks. en Nettobutik, hvis alle priser i butikken blev rundet op

til hele beløb, som 10 kr., 15 kr. og 25 kr. i stedet for 9,95, 14,95 og 24,95?

Nettobutikkerne har faktisk et par gange inden for de senere år forsøgt at runde priserne op til

nærmeste hele tal. Det påvirker ikke handelen i de enkeltuger, forsøget har kørt.

Imidlertid har discountbutikkerne endnu ikke ændret deres priser permanent til runde beløb,

fordi man frygter, at den kæde, der begynder at føre de nye priser, vil komme til at mærke et

mindsket salg i en længere periode, indtil alle discountkæderne går over til runde priser.

4. Hvad kaldes sådanne skæve priser som 9,95 og 24,95?

Man taler om psykologiske priser.

Opgave 16.11

1. Hvilken kalkulationsmetode er der brugt til prisfastsættelse i hver af de fire udtalelser?

Nr. Udtalelser Kalkulationsmetode

1. Dyrberg Kern smykker er super moderne, kunderne er Hensyn til kunderne-

vilde med dem, så derfor har vi sat prisen ret højt. kalkulation

2. Vi har hård konkurrence fra tre andre butikker i byen, og Fordelingskalkulation

derfor har vi sat prisen på chips og peanuts så lavt, at vi (hensyn til

lige akkurat får dækket vore omkostninger.

omkostningerne)

3. Hos os har vi sat prisen på cola, så den matcher de andre Dispositionskalkulation

kioskers priser. Kunderne køber altid deres cola der, (hensyn til konkurrenternes

hvor det er billigst.

priser)

9


4. Kunderne er meget interesserede i vores modetøj, selv

om det er dyrt. Så længe de vil betale det, vi forlanger,

er der ingen grund til at sætte priserne lavere.

Hensyn til kundernekalkulation

2. Forklar for hver af de fire udtalelser, om der er taget hensyn til kunderne, konkurrenterne

eller omkostningerne ved prisfastsættelsen.

Se svaret på spørgsmål 1.

3. Synes du, det er rigtigt, hvad der står i udtalelse nr. 3: ”Kunderne køber altid deres cola der,

hvor det er billigst?”

Nej, for ting som cola og andre små ’luksusvarer’ man bare må have, tages der ikke hensyn til

prisen hver gang.

Opgave 16.12

1. Hvilke af disse produkter, mener du, har lille prisfølsomhed?

Opgaven vil give anledning til diskussion i klassen, fordi elevernes egen prisfølsomhed er

forskellig fra de andre elevers.

Forslag:

a) Chips lille prisfølsomhed

b) Overtøj middel eller stor prisfølsomhed, hvis tøjet er almindeligt. Lille prisfølsomhed,

hvis tøjet er modetøj

c) Billet til svømmehallen middel prisfølsomhed

d) Rensevæske til kontaktlinser lille prisfølsomhed

e) Mobilabonnement stor prisfølsomhed

f.) Cykel lille prisfølsomhed, hvis den er en nødvendighed, stor hvis cyklen er luksus

g) Deodorant lille prisfølsomhed

h) Cornflakes lille prisfølsomhed, hvis der er tale om en mærkevare, stor prisfølsomhed,

hvis der er tale om et no-name produkt.

2. Hvorfor har disse produkter lille prisfølsomhed?

Lille prisfølsomhed: chips, rensevæske, cykel (evt.), deodorant, cornflakes (evt.)

Disse produkter er nogle, som kunden har et særligt forhold til, og som kunden er villig til at

betale næsten hvad som helst for at få.

3. Hvordan kan butikkerne udnytte, at disse produkter har lille prisfølsomhed?

Butikkerne kan udnytte at produkterne har lille prisfølsomhed til at sætte prisen på produkterne

forholdsvis højt.

Opgave 16.13

1. Hvad betyder disse fagudtryk og begreber?

a) Kalkulation betyder beregning

b) Driftsomkostninger er omkostninger, der vedrører driften af virksomheden

c) Moms meromsætningsafgift er en afgift, der betales til staten, fordi man handler

d) Budget et (kvalificeret) skøn over indtægter og udgifter for en periode eller handling

e) Psykologisk pris en pris, der er sat, så den virker billigere end den faktisk er

f) Prisfølsomme varer - varer, hvis afsætning ændres meget, når salgsprisen ændres

10


2. Kan du danne en sætning, hvor 2 af ordene anvendes?

Eleverne har individuelle forslag. En sætning kunne være: Ved hjælp af en kalkulation af

driftsomkostninger kan man opstille et budget for salget af prisfølsomme varer.

Eller: En kalkulation af driftsomkostninger har vist, at trods moms holder vores budget, så vi

ikke behøver at anvende en psykologisk pris for at sælge de prisfølsomme varer.

3. Hvad mener butiksejeren, når han siger: ”Jeg har budgetteret med, at mine

driftsomkostninger ikke stiger”?

Butiksejeren mener, at han ikke forventer, at hans driftsomkostninger stiger. Derfor har han

heller ikke budgetteret med stigende driftsomkostninger.

Opgave 16.14 (Kræver adgang til internettet)

1. Besøg www.telia.dk og undersøg, hvad en iPhone 3G koster dér.

Ultimo juni 2009 kostede en iPhone 3G kr. 4.099 kr. i den mellem udgave på Telias hjemmeside.

2. Besøg www.pricerunner.dk og undersøg, hvor I kan købe præcis den samme model

billigst og dyrest.

Ultimo juni 2009 kunne den samme iPhone 3G telefon med samme udstyr (mellemprisudgave)

købes for 3.999 kr. og 5.199 kr.

3. Hvilke forhold har især indflydelse på prisfastsættelsen på iPhone 3G-telefoner?

iPhone 3G-telefoner er mærkevarer, der signalerer status og overskud. Derfor er det signalværdien,

der gør det muligt at sætte en høj salgspris på iPhone 3G-telefoner.

Tværgående opgave

Opgave 16.15

1. Hvilke forhold skal Søstrene Grene tage hensyn til, når priserne på produkterne skal

kalkuleres?

Søstrene Grene skal tage hensyn til

Omkostningerne

Konkurrenterne

Kunderne

2. Hvilken kalkulationsmetode må det antages at Søstrene Grene anvender?

Søstrene Grene anvender sandsynligvis fordelingskalkulationer, når priserne skal fastsættes

bedømt ud fra sætningen i teksten ’Priserne holdes på så lavt et niveau som muligt, fortjenesten

er ikke høj, men den er der.’

Andre prisfastsættelsesmetoder, f.eks. retrograd kalkulation, bedømt ud fra sætningen ’Indkøbsafdelingen

forsøger altid at forhandle sig frem til meget lave indkøbspriser, ’ kan også

tænkes anvendt og virksomheden behøver ikke nødvendigvis at anvende samme kalkulationsmetode

til alle varegrupper.

11


3. Hvad kan årsagerne være til, at Søstrene Grene-butikkerne vælger at sælge varerne til så

lave priser, som tilfældet er?

De lave priser er formentlig en del af butikkernes koncept. Og af teksten fremgår, at salgsprisen

gerne må være lav, bare der er en fortjeneste. Desuden kan det ikke udelukkes, at kunderne

synes, det er sjovt med de meget lave og skæve priser, og derfor køber mere, end de havde

besluttet sig, før de gik ind i butikken.

4. Forklar om Søstrene Grenes varesortiment er prisfølsomt.

Søstrene Grenes varesortiment er meget bredt, og nogle varegrupper betragtes af kunderne

som nødvendighedsvarer (olie, stearinlys, servietter, sæbe m. m). Disse varer er ikke prisfølsomme.

Derimod er andre dele af sortimentet (silketørklæder, sjove lamper, sære lysestager

m. m) til at undvære, og de er derfor prisfølsomme.

5. Tegn et diagram, der viser sammenhængen mellem pris og efterspørgsel på en vare fra

Søstrene Grene.

Eleverne kan tegne to diagrammer, der skal se ud som fig. 16.4 og 16.5 side 215 i lærebogen.

Eleverne skal argumentere for, hvilke varer, der kan være tale om for hvert af diagrammerne.

6. Hvad er den højeste indkøbspris, Søstrene Grene kan acceptere fra leverandøren?

Tekst Beløb

kr.

Salgspris med moms

8,37

- Moms (8,37 x 25/125)

1,67

= Salgspris uden moms

6,70

- Nettofortjeneste 20 % af egenprisen (6,70x20/120) 1,12

= Egenpris

5,58

- Driftsomkostninger 18 % af kostprisen

0,85

(5,58x18/118)

4,73

= Kostpris

0,10

- Hjemtagelsesomkostninger (10 kr/100)

= Højeste indkøbspris

4,63

Kontrol:

4,63 + 0,10 + 0,85 + 1,12 + 1,67 = 8,67

Checkopgave

Opgave 16.16

Følgende påstande er korrekte: 2, 4, 7, 8, 12

12

More magazines by this user
Similar magazines