Fugt og skimmelsvampe - Orbicon

orbicon.dk

Fugt og skimmelsvampe - Orbicon

Fugt og

skimmelsvampe

ORBICON kan yde bistand fra første mistanke om fugt

og skimmelsvampe i en bygning via risikovurdering og

undersøgelse til bygningen står færdigrenoveret

Forskning og talrige undersøgelser viser, at

ophold i bygninger med vedvarende fugt og

eventuelt skimmelsvampevækst kan medføre

helbredsproblemer af forskellig karakter. Ofte

ses slimhindegener, hoste, hovedpine samt

unaturlig træthed hos personer, som opholder

sig i meget fugtige eller skimmelsvampeangrebne

bygninger. Fugt og skimmelsvampe

hører derfor ikke hjemme i vores huse.

Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampesporer findes overalt, men

skimmelsvampe vokser, hvor de rette vækstbetingelser,

dvs. fugt, organisk materiale og

passende temperatur er til stede.

Hvornår skal man være på vagt?

Indikationer på skimmelsvampevækst er

typisk følgende: Muglugt, skjolder/misfarvninger,

vandskader samt de nævnte gener og

symptomer.

Hvordan opstår skimmelsvampevækst?

Fugt og skimmelsvampevækst skyldes ofte en

kombination af byggetekniske problemer og

uhensigtsmæssig brugeradfærd. Byggetekniske

problemer kan være utætte konstruktioner,

manglende fugtspærre eller kuldebroer

som via kondensering giver grobund for

skimmelsvampevækst. Uhensigtsmæssig brugeradfærd

kan være manglende udluftning,

uhensigtsmæssig placering af inventar samt

dårlig hygiejne.


Hvordan kan vi hjælpe?

Orbicon A/S kan yde bistand fra første

mistanke om fugt og skimmelsvampe i en

bygning via risikovurdering og undersøgelse

til bygningen står færdigrenoveret. Følgende

faser kan indgå i projektet:

Risikovurdering:

Inden en undersøgelse iværksættes foretages

en risikovurdering på baggrund af bygningsalder,

drift, anvendte byggematerialer og

bygningens historik – herunder tidligere

renoveringer.

Undersøgelse:

Såfremt risikovurderingen peger i retning af,

at der kan være risiko for fugt i og skimmelsvampevækst

i konstruktionerne skal der

iværksættes en undersøgelse.

Det er muligt at måle for skimmelsvampe

både i konstruktioner og i sedimenteret støv i

indeklimaet. Når der undersøges for skimmelsvampevækst

i konstruktionerne gås altid

destruktivt til værks, og denne metode er sikrest

i forhold til at afdække skadens omfang

og årsag. I de destruktive undersøgelser kan

måles både for levedygtige arter af skimmelsvampe

og for skimmelsvampevækstintensiteten

via biomasse. I sedimenteret støv måles

på fragmenter fra skimmelsvampe, som kan

formodes at vokse skjult i konstruktionerne.

Afrapportering:

De udtagne prøver analyseres og på baggrund

af disse analysesvar, fugtmålinger og observationer

udfærdiges en rapport, som indeholder

en beskrivelse af de konstaterede forhold, en

vurdering, en konklusion og hvordan en evt.

renovering skal udføres.

Renoveringsfasen:

Orbicon A/S kan udover at opstille renoveringsplanen

føre tilsyn i - og foretage

kvalitetskontrollen i renoveringsperioden.

Kort sagt vi kan være jeres totalrådgiver i hele

projektforløbet.

Kontakt

www.orbicon.dk

Peter Aufeldt, chefkonsulent

Orbicon A/S

Ringstedvej 20

4000 Roskilde

T 29 38 51 25

More magazines by this user
Similar magazines