Energimærke

rudersdalmaeglerne.dk

Energimærke

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER

REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at

overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,

der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne Forslag

Tag og loft

Fladt tag Isolering af fladt tag til i alt 300

mm.

Lette ydervægge Efterisolering af lette ydervægge i

hovedbygning

Yderdøre Skydedørsparti udskiftes til nye

terrassedøre monteret med 3 lags

energiruder, varm kant, krypton

Terrændæk Udførelse af nyt terrændæk med i

alt 300 mm polysteren

Terrændæk Udførelse af nyt terrændæk med i

alt 350 mm isolering

Årlig besparelse

i energienheder Årlig besparelse

69,1 m³ naturgas

4 kWh el

340,0 m³ naturgas

19 kWh el

110,9 m³ naturgas

6 kWh el

127,3 m³ naturgas

7 kWh el

280,9 m³ naturgas

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

15 kWh el

700 kr.

3.100 kr.

1.000 kr.

1.200 kr.

2.600 kr.

Energimærkningsnummer 310008448 16

More magazines by this user
Similar magazines