Energimærke

rudersdalmaeglerne.dk

Energimærke

markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale

bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig

efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende

indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes.

Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering,

og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være

svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning.

LETTE YDERVÆGGE

Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum

mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Vinduer, døre ovenlys mv.

VINDUER

Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude.

Fast vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 1 lag glas.

Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduer er monteret med 1 lag glas.

Ovenlysvindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude.

Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduer er monteret med 1 lag glas med

forsatsrude/ramme.

FORBEDRING

Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags diamantglas varm

kant og krypton gas

Vindue udskiftes til 1 fags energirude med fast ramme, 3 lags diamantglas varm kant

og krypton gas

Ovenlysvinduer udskiftes til 3 lags energirude med varm kant, krypton gas og

diamantglas

YDERDØRE

Massiv yderdør er uisoleret.

Investering

Årlig

besparelse

121.800 kr. 4.100 kr.

1,04 ton CO₂

FORBEDRING

Udskiftning af yderdør til ny dør med isolerede fyldninger. 5.300 kr. 400 kr.

0,08 ton CO₂

YDERDØRE

Yderdør i hovedbygning med 1 rude. Vindue er monteret med 1 lag glas.

Yderdør sidebygning med 1 rude. Vindue er monteret med 2 lags termorude.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FORBEDRING

Der monteres nye yderdøre monteret med 3 lags energirude med varm kant, krypton. 27.300 kr. 1.500 kr.

0,36 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310008448 8

More magazines by this user
Similar magazines