Magleblikundersøgelsen” - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Magleblikundersøgelsen” - Professionshøjskolen UCC

har vi indtryk af. For eksempel kontakter de hinanden meget efter skoletid, og de er også

sammen i weekenderne.

Om mødet med den ’gode’ lærer

Forældrene er enige om, at børn skal kunne lide læreren. Hun eller han må godt være

skrap og stille krav, men så er det godt, når det er integrerede klasser med to lærere, for

så har lærerne ligesom en sparringspartner og børnene to forskellige voksne, de kan forholde

sig til. Det betyder meget, at der er to lærere, for den ene skal have en særlig viden

og uddannelse, så denne kan trække sig ud med den elev, der skal have hjælp. Fagligt er

det godt, så de kan få hjælp, men så er det også godt for børnene, at der er to forskellige

typer lærere. Det er godt når vore børn finder ud af, at de kan lære noget og for eksempel

begynder at læse for første gang i deres liv, efter at være startet i skolen her. Så bliver de

stolte af dem selv, og så går det godt. For, at det skal gå godt, er det vigtigt at få ros fra

lærerne, og at denne ros bliver skrevet ned, og måske betyder det noget, at børnene får

flag eller stjerner som en slags anerkendelse.

Om ’overgange’ mellem børnehave og skoler

Børnehaverne skal være mere observerende og undersøgende for at afklare, om der er

nogle børn, der har brug for hjælp. Det tog to år at få vores datter testet, og så fandt de ud

af, at hun var ordblind. Og det var godt, for der er ikke noget værre end en dårlig start på

skoleårene. Det er vigtigt, at man finder ud af, hvor børnene er med deres kunnen og problemer.

Da vi nåede til indlæringen viste det sig at være et problem, for det vidste de ikke

noget om i børnehaveklassen.

Her oplevede vi det helt anderledes for vores pige, da hun forlod nulte klasse, kunne hun

faktisk læse alle bogstaverne. Det var en specialundervisningslærer, og det er de gode til

her på skolen. De er gode til at få dem i gang. Jeg har selv prøvet at lære dem noget, men

det gik ikke. Det skal forældre nok holde sig fra.

Fortæl på hvilke måder skolens praksisfællesskab har påvirket dit barn i retning af bedre at

kunne håndtere hverdag og udfordringer, for hvad er det skolen her, er god til?

Det er nok, at de leger, samtidig med at de lærer. Det skal være sjovt at lave noget. Men

der skal også være plads til, at de lærer på forskellig måde, og få lov til at gøre det på deres

egen måde, som min datter, der bedst lærer noget, når hun får lov til at gå rundt i klassen

i undervisningen. Så ved, at de får lov til det, kommer de på den måde til at kunne

rumme hinanden og give plads til hinanden.

En anden ting de er særlig gode til her, er den hurtige dialog, der finder sted, når der er

problemer. De ringer med det samme, hvis det er nødvendigt. Eller også skriver de så nu

på Skoleintra, og det er meget nyt. Men når det skal være personligt, skal det være pr. telefon.

Så nu kan vi også følge med i hvilke lektier, de har. Men tit har de lavet dem på skolen,

og så har børnene ikke noget for hjemme. De er også gode til at give dem ekstra opgaver

med hjem, de så kan lave når de er færdige med de andre.

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen 31

More magazines by this user
Similar magazines