TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Det første bygningsreglement blev offentliggjort i 1961. Her omtales

energi som transmissionstallet/ transmissionskoefficienten k målt i

kcal/m 2 ·h· C°.

I BR fra 1972 omtales k nu som W/m 2 C°.

I BR fra 1977 har man fået øjnene op for konsekvenserne af

oliekrisen, og der beskrives her en væsentlig skærpelse af kravene -

svarende nogenlunde til de U-værdier vi kender i dag (0,40 for

ydervægge, 0,30 for terrændæk og 2,9 for vinduer), dog stadig målt i

W/m 2 C°. Disse skærpelser træder i kraft i 1979.

Først i BR98 (småhusreglementet) omtales en decideret

energiramme. Desuden er det ikke længere en k-faktor der regnes i,

men en U-værdi målt i W/m 2 K. Betegnelsen er forskellig men tallet er

egentlig det samme. U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde/effekt, målt i Wh, der i løbet af en

time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den

udvendige side er 1 °C.

Herunder er vist en udviklingsoversigt for energirammen ved en bolig på 150m 2 .

Bolig 150 m2

(kWh/m2)

kilde: www.rockwool.dk

Ramme for tilført energi pr. år, udvalgte år

1961 1979 1995 2006 2010 2015 2020

360 180 113 85 61 42 21

Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nybyggeri. Som led i realiseringen af den

langsigtede målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler, ønsker regeringen, at

Danmark også fremover er i front med energirigtigt byggeri.

Derfor er det fastlagt i den energipolitiske aftale af 21. februar 2008, at energiforbruget i nye bygninger skal

reduceres med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020. I alt en reduktion på

mindst 75 pct. senest i 2020. 9

Hvordan vi skal opnå disse reduktioner vil jeg forsøge at give et bud på i de følgende afsnit.

9 EBST (strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger)

Energiramme BR08 (tilført energi)

(70+ 2200/A) kWh/m2 pr. år

hvor A er det opvarmede

etageareal.

For lavenergibygninger klasse 2 er

energirammen

(50+1600/A) kWh/m2 pr. år

For lavenergibygninger klasse 1 er

energirammen

(35+ 1100/A) kWh/m2 pr. år

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 10

More magazines by this user
Similar magazines