TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Forord

Denne rapport omhandler problematikken omkring de globale klimaforandringer, og hvordan man måske

kan gøre en forskel ved at bygge mere miljøvenligt og energirigtigt.

Jeg har valgt dette emne da jeg mener det er utrolig samfundsrelevant netop nu. Fokus på emnet er

kæmpe stort i rigtig mange medier, ikke mindst på grund af det kommende klimatopmøde som skal

afholdes i København til december.

Jeg ser dette som en rigtig god mulighed til at udvide min faglige viden på området, så jeg er armeret og

godt klædt på til at indtræde i den moderne byggebranche - med en solid viden om fremtidens byggeri.

Rapporten er opdelt i 3 hovedafsnit. Som indledning beskriver jeg under afsnittene ”Historie” og

”Energiforbrug” den overordnede miljøproblematik, hvordan hele problematikken startede og hvor stor en

del af ansvaret byggeriet står for.

I afsnittet ”Lavenergihuse” har jeg opstillet de forskellige definitioner på lavenergihuse, og hvilke kriterier

der er gældende for hver enkelt. Dernæst beskriver jeg i afsnittet ”Konstruktioner” eksempler på de gode

løsninger der findes for at udføre bæredygtige lavenergihuse.

De sidste afsnit handler om naturlige og miljøvenlige muligheder for at opnå egenproduktion af energi.

Herunder beskriver jeg eksempler på økonomi og om det overhovedet er rentabelt for den almindelige

borger at investere i de forskellige energiformer som findes på markedet.

Hele rapporten er bygget op på baggrund af den faglige viden jeg besidder fra mit studie, samt de

hundredvis af tilgængelige internetsider der beskriver emnet. Jeg har forsøgt at bruge information fra de

kilder som jeg finder mest valide. Når jeg beskriver fakta fra disse kilder, henviser jeg med et nummer og en

fodnote som er tilgængelig nederst på den pågældende side.

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 2

More magazines by this user
Similar magazines