TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Vindmøllen er helt støjfri og er ufarlig fordi den maksimalt har en rotationshastighed på 200 omdrejninger

per minut ved 10-20 m/s. Ideel placering er i åbent landskab med min. 20m til andre bygninger. Effekten er

derfor ikke lige så stor hvis den blev installeret i et villakvarter med tætliggende huse.

Kilde: www.vindogsol.dk

Modellen er i færd med at blive typegodkendt, og de forventer at opstarte produktion i starten af 2010.

Modellen er 8 eller 12 m i højden og ”kronen” måler 5,6 x 3,8 m. Møllen starter med at producere ved en

startvind på 2,5 m/s. Max effekt er 3000 w og den forventede produktion er 6-9000 kWh/år.

Levetiden er 25 år.

Prisen for møllen er ca. 200.000 kr.

Det gennemsnitlige elforbrug i nyere parcelhuse er 4000 kWh/år. Dvs. møllen producerer mere strøm end

en almindelig familie bruger, og derved er det kan den nok ikke svare sig for størstetallet. Grunden til dette

er at der for vindmøller ikke findes de samme offentlige fordele som for solcelleanlæg. Vindmøller er endnu

ikke en del af nettomålingsordningen, og før de bliver det tvivler jeg på at det er rentabelt.

Reglerne for afregning af el for en husstandsvindmølle er en anelse komplicerede.

Der skal betales skat af produktionen for vindmøllen. Her er de 2 muligheder:

o Almindelige regler

o Skematisk regel

Almindelige regler: Indkomst medregnes efter de almindelige skatteregler incl. fradrag for

driftsomkostninger og afskrivninger.

Skematisk regel: 60 pct. af indkomst ud over 3.000 kr.

indtægtsføres.

Som en del af skattereformen 2009 overvejes en

forhøjelse af bundfradraget til 7.000 kr.

Når man anskaffer sig vindmøllen, skal man vælge om

man vil benytte sig af almindelige eller skematiske

skatteregler. 27

27 www.dkvind.dk Faktablad Ø6, maj 2009

Eksempel

Salg af el ekskl. moms 10.000 kr.

Bundfradrag 3.000 kr.

Rest 7.000 kr.

Skattepligtig indtægt

60 % af 7.000 kr. 4.200 kr.

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 28

More magazines by this user
Similar magazines