TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Konklusion

Jeg vil tillade mig at svare ja til spørgsmålet fra indledningen; lavenergibyggeri er vejen til et bedre miljø.

Men til gengæld vil jeg understrege at dette alene ikke kan redde verden. Som nævnt tidligere er det jo kun

40 % af CO2 udledningen som stammer fra bygninger. Vi antager at vores mål for et bedre miljø er opnået

når vi har nedsat vores CO2 udledning med 21 % i alt (i henhold til Kyoto-aftalen). Heraf udgør boligandelen

40 % af det samlede udslip, dvs. · 21 = 8,4 % nedsættelse af bygningers CO2 inden år 2012.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2008 2,71 mio. husstande i Danmark. Til sammenligning var der i 2000

2,52 mio. Dette svarer til en gennemsnitlig stigning på 21.000 huse om året. Hvis vi antager at alle disse

blev bygget som passivhuse (hvis energiforbrug som tidligere nævnt, er ca. 75 % lavere end et almindeligt

hus) svarer dette til at (

, %

% /

) =11,2 % af vores boligbestand skal bestå af passivhuse.

11,2 % af 2,71 mio. huse svarer til 303.502 husstande. Og med en tilgang af 21.000 huse om året når vi op

på 15 år før dette mål er nået. Det er jo langt fra godt nok, da målet gerne skulle være nået inden for 3 år,

nemlig i år 2012. Selvom der hele tiden bliver bygget nye huse er nybyg desværre kun en lille del. Derfor er

det også nødvendigt at optimere den ældre boligmasse, så det ikke kun er nybyg som lever op til

energikravene, men også en stor del af de nuværende huse. Derved er det muligt at nå de ønskede mål,

hvis vi renoverer og energioptimerer de ældre huse.

Jeg har i rapporten giver svar på hvad et lavenergihus er, og fremlagt flere forskellige muligheder for

opnåelse af et lavenergihus – så der mangler ikke viden på dette punkt. Grunden til at der stadig ikke sker

noget, må være det økonomiske aspekt. For det ER dyrere at opføre disse huse, i og med at der anvendes

mange flere materialer og langt mere teknologi end tidligere.

Men der er god fornuft i at anvende de naturlige energikilder. Hvis man kombinerer et jordvarmeanlæg

med solceller eller vindmøller har man 100 % gratis energi. Det ville ikke alene lette trykket på udledningen

af CO2 på boligområdet, men også på industriområdet som jo automatisk skulle producere det mindre

energi fra olie/kul/gas værker. Selvom vi alle kan se logikken i dette, er problemet stadig hvor pengene skal

komme fra. For selvom det er rentabelt med lavenergi, er det først noget som tjener sig hjem inden for 10-

20 år. Og sådan et langsigtet perspektiv vælger mange forbrugere ikke, med mindre de er tvunget.

Så selvom lavenergi er et stort skridt på vejen til en bedre miljø, tror jeg desværre ikke det lykkes før der

skabes en decideret holdningsændring hos politikerne, og at regeringen strammer voldsomt op på reglerne

– for den eksisterende boligmasse vel at mærke, samt giver omfattende tilskud til anvendelse af naturlige

energikilder, så vi alle har mulighed for at vælge den grønne bølge.

Vi kan gøre meget med teknologi, men det har taget ca. 150 år at skabe dette klimaproblem, og selvom vi

nu er opmærksomme og på rette kurs, vil det nok også tage 150 år inden drivhusgassernes isolerende lag er

forsvundet og ”forvandlet” til boligers isolerende lag, så vi kan starte forfra i et nyt og bedre verdensmiljø!

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 34

More magazines by this user
Similar magazines