TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Egen evaluering

Jeg er efter afslutningen af rapporten ikke i tvivl om at det er det rigtige emne jeg har valgt at specialisere

mig i. Jeg synes det har været utrolig spændende at researche i de forskellige kategorier – især viden

omkring historien og de politiske aftaler har jeg haft stor glæde og interesse for.

Dernæst havde jeg også store forventninger til resultat af arbejdet med de naturlige energikilder. Jeg synes

jeg har gået så godt i dybden med emnet, at jeg nu har en solid viden på området.

Hvorvidt det er svaret på det store klimaproblem er jeg (som også antydet i konklusionen) stadig i tvivl om.

Jeg mener ikke der er nogen tvivl om at det er vejen frem at overholde lavenergiklasserne – og gerne helt

ned til passivhuset, men jeg tror desværre de fleste af de naturlige energikilder stadig er for dyre at

investere i. Jeg håber og tror selvfølgelig at dette ændrer sig med tiden, og glæder mig til at følge den

kommende udvikling på området.

English summary

After completing this report I’m in no doubt that I have chosen the right subject to specialize in. I think it's

been very interesting to research the various categories - especially the historical aspects and political

agreements, which I am very interested in.

I also had high expectations of the results, by working with the natural energy resources. I think I have

researched the subject in great detail, and now have a solid knowledge of the field.

I still doubt that it’s the answer to the main climate problem (as also mentioned in the conclusion).

However I don’t think there’s any doubt that the future lies in the construction of low-energy and,

eventually, passive houses. Unfortunately I think that most of the natural energy sources are still too

expensive to invest in, but I hope and believe that this will change with time, and I’m looking forward to

keeping abreast of future developments.

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 35

More magazines by this user
Similar magazines