TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Historie

Alle taler om klimaforandringer og drivhuseffekt. Og det gør man fordi der er interesse for emnet – og

interesse skabes ofte på baggrund af problemer! Men hvornår startede denne interesse egentlig?

Der hersker vist ingen tvivl om at vi i den vestlige verden er yderst afhængige af olie. Olie og andre fossile

brændstoffer (opgravede brændstoffer som kul, olie, tørv og naturgas) er hovedårsagen til den økonomiske

vækst siden den industrielle revolution.

Den industrielle revolution indtraf omkring 1850, hvor forbruget af råolie, naturgas og kul for alvor

startede. Men det var først i 1966 at der for første gang blev fundet olie og naturgas i Danmark 1

I 1993 blev Danmark selvforsynende med olie, og i 1997 med energi. Det var altså her at olie og

gasproduktionen for første gang oversteg det samlede danske energiforbrug. 2

Men hvor længe kan vi være selvforsynende?

I 1956 kom en geolog ansat ved Shell med en modig og foruroligende forudsigelse: olieproduktionen i USA

ville toppe ca. 1970 for derefter for altid at falde. Geologen hed Marion King Hubbert og blev groft

miskrediteret på baggrund af sin forudsigelse. Så sent som i 1970 blev han hånet, for USA havde aldrig

produceret så meget olie som netop da. Produktionen af olie i USA toppede i 1971 og er faldet lige siden.

Hubbert havde ret, og det er på baggrund af hans model og metode at de nuværende forudsigelser om et

globalt fald i verdensproduktionen er foretaget.

I 2000 dannede den tyskfødte briter Colin Campbell organisationen ASPO, som er et netværk af forskere og

geologer som ud fra Hubberts teori, vil finde ud af hvornår produktionen af olie og naturgas topper for

derefter at falde for altid! 3

Energistyrelsens seneste prognose viser, at med de kendte reserver kan Danmark

opretholde sin selvforsyning med både olie og naturgas i endnu ca. 10 år.

Derved står det klart at næsten alle er enige om, at der kun er en begrænset mængde af fossile

brændstoffer tilbage, og at disse må erstattes med alternative energikilder i fremtiden. Men der er stor

uenighed om, hvornår de fossile brændstoffer vil slippe op, hvordan de skal erstattes og hvor svært det vil

blive.

Men ikke nok med det. Dette massive forbrug af olie og gas har medført at vi på få århundreder har skabt

os et kæmpe klimaproblem, i form af den forøgede drivhuseffekt pga. udledning af for store mængder

drivhusgasser.

Rent teknisk sker der det, at de forskellige drivhusgasser hjælper med at isolere jorden, lidt på samme

måde som et drivhus. Solens varme slipper ind, mens gasserne hjælper med at holde en del af varmen på

1 Energistyrelsen

2 Oliebranchen.dk

3 Wikipedia.org

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 5

More magazines by this user
Similar magazines