TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

jorden. Og vi har brug for dette drivhus, for uden drivhuseffekten ville jorden i gennemsnit være 33 grader

koldere 4 .

Problemet er bare at dette isolerende lag af drivhusgasser bliver tykkere og tykkere og derved lader mindre

og mindre varme slippe ud i verdensrummet.

Konsekvenserne af dette er global opvarmning. Og det er jo umiddelbart meget rart med et lidt varmere

klima – i al fald for os danskere, men med temperaturstigninger følger også en række underpunkter som en

uønsket sideeffekt;

• Afsmeltning af gletsjere og havis som medfører stigende vandstande og oversvømmelse af

lavtliggende områder og byer.

• Nedbørsmængden vil på verdensplan stige - uden gavn - da tørre områder vil blive tørrere og våde

områder blive vådere

• Naturlige økosystemer ødelægges og de klimarelaterede sygdomme (diaré, malaria) vil få bedre

vilkår

Der må da gøres noget tænker jeg….

Klimakonventionen

Og der er jo også blevet gjort noget!

Ved FN's verdenskonference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 underskrev 155 parter en

klimakonvention, der sigter mod at stabilisere koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren.

På COP3 mødet d. 11. december 1997 indgik man Kyoto-protokollen, som er en international aftale, hvis

formål er at beskytte jordens klima. De lande, der tiltræder traktaten forpligter sig dermed til at begrænse

og senere reducere udledningen af CO 2 og fem andre drivhusgasser (Methan (CH4) Nitrogenoxid/lattergas

(N2O) Hydrofluorcarboner (HFC) Perfluorcarboner (PFC) Svovlhexafluorid (SF6)).

Protokollens målsætning er, at de industrialiserede lande skal nedsætte deres udslip af drivhusgasser med

mindst 5 pct. i forhold til 1990-niveau.

4 DMI

USA har påtaget sig at reducere deres udslip med 7 %

EU med 8 %

Canada og Japan begge med 6 %

Rusland og New Zealand må udlede det samme som i 1990

Norge og Island må derimod øge deres udslip af drivhusgasser med henholdsvis 1 % og 10 %

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 6

More magazines by this user
Similar magazines