Type 2 diabetes - patientvejledning.pdf

43520252.dk

Type 2 diabetes - patientvejledning.pdf

2. Hvad er diabetes?

2. Hvad er diabetes? :: Side 7

Diabetes bliver i daglig tale kaldt sukkersyge. Diabetes skyldes ikke for megen brug

af sukker i maden, men at sukkerstofferne fra mad og drikkevarer ikke kan komme

ind i kroppens celler. Her skal sukkeret bruges til at fremstille energi, så cellen kan

opbygge nye celler af proteiner i maden, lave hormoner, enzymer og meget mere.

Sukkeret bliver hos personer med diabetes i større eller mindre omfang ude i blodet,

og når der er rigtigt meget sukker i blodet, udskilles der sukker i urinen. Det høje

sukkerindhold i blodet kan beskadige både små og store blodkar i fx hjerte, øjne og

nyrer. Det påvirker også nervernes funktion.

Der er fl ere slags diabetes. De mest almindelige typer er:

Type 1 diabetes, hvor kroppens immunforsvar har dræbt de insulinproducerende

celler. Det er nødvendigt at indsprøjte insulin fl ere gange om dagen.

Type 2 diabetes forekommer hyppigt blandt overvægtige, der samtidig får for lidt

motion; men type 2 diabetes kan forekomme hos normalvægtige (10-15 % af alle

personer med type 2 diabetes). Type 2 diabetes er arvelig, og personer med type

2 diabetes har ofte en far, mor eller søskende med type 2 diabetes. Der er således

fl ere grader af type 2 diabetes med fælles træk. Lægen vil give dig vejledning

ud fra din type 2 diabetes. I visse tilfælde kan type 2 diabetes gennem hele livet

styres med motion og sund mad, mens andre fra starten eller med tiden får brug

for tabletbehandling og/eller insulinbehandling.

Symptomerne på type 2 diabetes er ofte svage. Det er grunden til, at sygdommen

ofte opdages sent.

Op mod halvdelen af personer med type 2 diabetes har allerede følgesygdomme

på øjne eller kredsløb ved diagnosen. Det er derfor vigtigt at forebygge følgesygdomme

og en forværring af disse, så snart sygdommen opdages.

Kort fortalt

Similar magazines