Seniorernes Blad nr. 3 2013 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 3 2013 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 3

maj

2013

48. årgang

Pensionisternes Samvirke 1965 - 2013

Hvad bringer Samvirket med til det nye fællesskab.

Daglig leder, Gerda Klemensen svarer, se side 6

18. juni har vi en ny, stærk ældreorganisation

En rigtig god idé bliver til virkelighed, siger Jørgen Fischer, side 3.

- De stiller op, side 16. - Deltag i den stiftende kongres, side 29

Danmark har brug for farmor og morfar

Lærerlockouten viste endnu en gang, at ældrebefolkningen er en vigtig

ressource for Danmark, siger konsulent Rikke Samssund, side 4


Slovakiet

og Tatrabjergene

Flot og hyggelig busrejse gennem Tyskland og polen

til et enestående naturområde. Vi bor i en hyggelig

kurby i hjertet af de smukke Tatrabjerge.

Rejs d. 17/8 eller 24/8

9 dage kun 5.775,-

MEd i priSEn:

• 4-stjernet bus med dansk

chauffør

• 2 overnatninger i Polen

• 6 overnatninger på Hotel Villa

Siena***

• 9 x morgenmad

• 3 x frokost

• 8 x middag

• Adgang til wellnessafdelingen

• Strbske Pleso

Inkl. ophold

på Hotel Gudhjem

m. halvpension,

transport t/r og

rejseleder.

• “Rafting” på Dunajecfloden

• Slottet Spis

• Besøg i Poprad og Spisska

Sobota

• Stara Lubovna slottet med

frilandsmuseum

Bornholm

- min dejlige ferieø

• Kabelbane til Lomnickytoppen

i 2500 m. højde

• Vandretur med rejseleder og

vandreguide

NYHED

• Dansk rejseleder på hele rejsen

MEd i priSEn:

Solskinsøen

Bornholm tilbyder

noget for alle sanser.

Eksotiske klippekyster,

naturskønne

udflugtsmuligheder,

kunst og lækre kulinariske

specialiteter.

Rejs i juni til

september:

f.eks. d. 6/7

5 dage

fra 2.925,-

• Bus fra Sjælland via Ystad til Gudhjem t/r

• Færge Ystad - Rønne t/r

• 5 nætter på Hotel Gudhjem

• Halvpension

• Kaffe/te efter måltiderne på hotellet

• Rejseleder i Gudhjem

www.65.dk • Telefon 33 14 65 66

65-Ferie • Sølvgade 15-17 • 1307 København K

Den Engelske

Riviera

Tag med på et ægte engelsk eventyr. Oplev de

roman tiske landskaber og idylliske byer i Cornwall,

Bath og Cotswolds samt mysteriet Stonehenge.

Rejs f.eks. d. 14/7 eller 1/9

8 dage fra 9.795,-

MEd i priSEn:

• Fly København-London t/r

• Skatter og afgifter pt. kr. 586,-

• 1 nat i Bournemouth på Durley

Dean Hotel***

• 1 nat i Newton Abbot på

Passage House***

• 2 nætter i Newquay på Hotel

California***

• 3 nætter i Bath på The Royal

Bath Hotel***

• 7 x stor engelsk morgenmad

• 5 x middag

Hvordan vil du rejse?

Vælg en 65 Classic ferie, hvis du gerne

vil have det meste inkluderet:

Udflugter, måltider, hygge og masser

af fællesskab.

Busrejser, flyrejser, krydstogter.

Vælg en 65 Mix rejse, hvis du vil dyrke

egne interesser, til- eller fravælge

udflugter og udforske spisesteder på

egen hånd.

Busrejser, flyrejser, krydstogter,

operarejser

Vælg et 65 Eventyr, hvis du har en

globetrotter i maven og gerne vil have

så mange oplevelser som muligt med

hjem i bagagen.

Busrejser, flyrejser, krydstogter,

vandreferier

Se de gode feriemuligheder på www.65.dk eller ring til os og hør mere.

• Transport t/r hotel

• Domkirken i Salisbury

• Dartmoor National Park

• Rundtur i Cornwall

• St. Michael’s Mount

• Knightshayes Court & Gardens

• Idylliske landsbyer

• Naturområdet Cotswolds

• Besøg på uldspinderi

• Mystikken ved Stonehenge

• Drikkepenge

• Dansk rejseleder på hele rejsen


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Dette er sidste udgave af Seniorernes

blad. Men der udkommer

et helt nyt medlemsblad først i

august. Se notitsen side 21.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto

Vi siger farvel og tak med Henry

Heerups fortolkning af Pensionisternes

Samvirkes logo. Den blev trykt som

plakat til De Ældres Dag 1973, og

prydede samme år i september forsiden

af medlemsbladet. Billedkunsten og

Samvirket har hørt sammen gennem

alle årene, læs mere side 47.

Indhold

Fusion: En rigtig god

idé blev til virkelighed ............................. 3

Danmark har brug for farmor og morfar .. 4

Fusion: Hvad bringer vi

med til det nye fællesskab? ..................... 6

Brug biblioteket

– mens det stadig er der ....................... 12

Fusion: Farvel og tak! ........................... 15

Fusion: De stiller op ............................ 16

Ældrepolitik på dagsordenen ................ 19

Fusion: Sidste nummer

af Seniorernes blad! .............................. 21

En rigtig god idé

blev til virkelighed

Vi ældre er ikke synlige nok i forhold til, hvor mange vi er,

og det skal der gøres noget ved, siger Jørgen Fischer.

Af landsformand Jørgen

Fischer, Pensionisternes

Samvirke

FUSION

Da formanden

for Sammenslutningen

af

Pensionistforeninger

i

Danmark,

Jørgen

Andreasen

i 2010 fremsatte forslag om en sammenlægning

af Danske Pensionister,

Pensionisternes Samvirke og hans egen

forening, var min første tanke: “En

rigtig god idé, der ville give muligheder

for langt større gennemslagskraft

på det ældrepolitiske område og

mulighed for at styrke fællesskabet,

så de tre organisationer fremover ikke

skulle kæmpe mod hinanden om

offentlige tilskud”.

Nu her, hvor vi er ved vejs ende, og

fusionen er en realitet, kan tankerne

så koncentrere sig om visioner om

fremtiden for den nye organisation.

Respekt for

forskelligheden

Vi har ved fusionen lagt stor vægt på

at bygge videre på den traditionelle

klub- og foreningsmodel og i væsentligt

omfang bygget videre på de

kvaliteter og kompetencer, de enkelte

organisationer er i besiddelse af. Vi

skal også respektere vore forskellige

kulturer, men de må ikke være en hindring

for nytænkning og udvikling.

Det foreningsarbejde, som trives

i vores organisationer, er særdeles

Fusion: De skal holde styr

på den nye organisation .......................22

Fusion: Positive

kredsgeneralforsamlinger......................26

Tre blade bliver til ét .............................24

Tag en tur med toget ............................24

Styrk hjernen - drop nedturen! .............25

Fysisk aktivitet styrker helbredet

for mennesker med demens ................. 27

Fusion: Deltag i den stiftende kongres! .29

Datastuerne er klar til Windows 8 .........30

værdifuldt både som netværk for foreningernes

medlemmer og for hele det

samfund, foreningerne er en del af.

Den frie frivillighed er i disse år

under særdeles stort pres fra politikere

og administratorer, der ønsker at binde

frivillige op på opgaver, der tidligere

alene blev løst af ansatte. Vi vil meget

gerne ind og påvirke de rammer,

frivilligheden skal fungere under, for

frivillighed kan ikke står alene. Den

skal være forankret i en organisation

og næres via en dygtig politisk ledelse

og et sekretariat af dedikerede medarbejdere,

som har til opgave at kommunikere

professionelt og slagkraftigt

om udfordringer og indsatser.

Vi skal ses og

høres bedre

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning

vil vi for første

gang til næste år runde én million

mennesker over 65 år. Denne gruppe

af befolkningen er i forhold til størrelse

og betydning alt for usynlig i

det offentlige rum. Det må der gøres

noget ved, og den nye organisation

har akkumuleret så mange erfaringer

og viden, at den i kraft af sin størrelse

kan bidrage til at udvikle og implementere

en noget mere differentieret

ældrepolitik.

En vigtig del af opgaverne i den nye

organisation bliver også kommunikation

og information. Derfor ansættes

der også en informationsmedarbejder,

der i tæt samarbejde med den politiske

Rejsehjørnet ..........................................32

Kryds & tværs .......................................36

Bliv medlem .......................................... 37

Pensionist og Hjertefest ........................38

Formidlingen ........................................40

Ergovitser .............................................42

To store fester på Bakken ......................44

Medlemstilbud

Pensionist eller efterlønsmodtager ........46

Kunsten i Samvirket ............................. 47


Af konsulent

Rikke Samssund

og administrative ledelse, skal stå for

denne store opgave og udfordring.

Som jeg ser det, må vores kommunikationsbehov

være tostrenget:

Vi skal nå den brede offentlighed via

pressen og formidle tydelige eksempler

på, hvor der er problemer på ældreområdet,

og hvor den nye organisation

kan gøre en forskel, og vi skal opbygge

holdånd, engagement og kvalifikationer

hos de frivillige.

Det nye blad skal tage emner op,

som kan synliggøre organisationen og

dens ældrepolitiske holdninger udadtil,

f.eks. gennem pressemeddelelser,

hjemmesiden og direkte kommunikation

med det journalistiske netværk.

Hjemmesiden ser jeg som et

væsentligt instrument i profilering af

den nye organisation såvel udadtil som

indadtil. Udadtil gennem nyheder

om ældrepolitiske og socialpolitiske

tiltag og indsatser, men også gennem

bl.a. lettilgængelige kommunikationsmuligheder

til nøglepersoner i

organisationen med informationer

om organisationen. Styrkelse af vores

ældrepolitiske indsats og synlighed,

herunder bedre og hurtigere reaktion i

forhold til pressen.

Retorikken omkring “Ældrestyrken”

overskygger debatten om de

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 4

mange ældre, som aldrig oplever sund

aldring, men rammes af ensomhed,

kronisk sygdom og gradvis demens.

Alt for mange ældre falder igennem

velfærdssamfundets til tider lidt

for grove masker og oplever social og

digital isolation og økonomisk nød.

Det menneskelige netværk, som kan

samle mennesker og give dem følelsen

af værdi, har behov for en stærk

interesseorganisation.

Vi skal tage hånd

om de svageste

Vi skal huske at tage hånd om

samfundets svageste ældre medborgere.

Efter min opfattelse har vi flere

forskellige grupper ældre, der kan

gå under betegnelsen “de svage”. De

ensomme ældre, de svage ældre medicinske

patienter og de økonomisk

svage pensionister.

Antallet af fattige i Danmark stiger,

og stadig flere hænger fast i fattigdommen.

Privatøkonomien klemmer 120.000

pensionister så hårdt, at de ikke har

råd til nyt tøj eller sko. De fattige

pensionister udgør et mindretal på 14

% af pensionistgruppen, og netop det

faktum kan blive deres skæbne, for så

længe det store flertal har det godt, vil

Danmark har brug for

farmor og morfar

der ikke være noget politisk pres for

at hæve folkepensionen eller på anden

måde gøre livet lettere for de fattigste

ældre.

Det er her den nye organisation

med sin meget større gennemslagskraft

kan komme til at gøre en forskel

ved målrettet at arbejde for at få en

bedre regulering af folkepensionen

samt få ældrecheckens samlede beløb

(over 3 mia. kr.) konverteret til en

forhøjelse af pensionstillægget, så

fordelingen bliver mere socialt afbalanceret.

Pensionisternes Samvirke har

gennem årene engageret sig meget i

den ældrepolitiske debat og gjort en

forskel, som såvel tidligere som nuværende

klub- og foreningsbestyrelser

samt hovedbestyrelser og forretningsudvalg

fortjener stor ros for.

Jeg vil benytte lejligheden til at

rette en stor tak til samtlige medlemmer

for den store opbakning, jeg

har fået i de godt 4 år, jeg har været

formand for Pensionisternes Samvirke.

Også en stor tak til de ansatte og de

mange frivillige på Hovedkontoret.

Uden jeres store hjælp i hverdagen

går det ikke; heller ikke for den nye

organisation. n

Glem alt om Ældrebyrden! April måneds lockout af skolelærerne viste endnu en gang,

at ældrebefolkningen er en vigtig ressource for Danmark, og at der er hårdt brug for

bedsteforældrene.

Hvad gør man,

når ens barn

ikke kan komme i

skole, feriedagene

er brugt op og

man ikke orker at

have junior med

på job for tredje

dag i træk? Man

ringer da til mormor!

I april måned var størstedelen

af landets skolebørn forhindret i at

komme i skole i fire uger pga. konflikten

mellem skolelærerne og KL.

Virksomheder var kreative og arrangerede

pasning af medarbejdernes børn,

fodboldklubber og forældregrupper

arrangerede fælles pasning af de

”skole-løse” børn, men dem, der trak

det helt store læs, var landets bedste-

og oldeforældre.

Bedsteforældre er med til

at holde hjulene i gang

Lockouten viste på fornemste vis,

hvor afhængige landets forældre er

af bedsteforældre-generationen. Men

det er ikke kun, når hele landet er på

den anden ende pga. krise og konflikt

på skoleområdet, at der er brug for de

ældre. Rigtig mange bedsteforældre

passer jævnligt syge børnebørn, henter

en gang om ugen og følger til spejder,

når mor har sent fri, eller passer de

helt små, når mors barselsorlov ophører,

og kommunen endnu ikke kan

tilbyde den lille en vuggestueplads.

At passe syge børn betragtes normalt

ikke som et arbejde. Det ligger

indenfor det arbejdsområde, som vi

normalt forbinder med den traditionelle

husmor, ligesom rengøring,

tøjvask, madlavning mm. Arbejde, der

ligger indenfor hjemmets fire vægge,

har vi ikke tradition for at belønne

økonomisk, men det betyder ikke, at

det ikke har økonomisk værdi.

Bare forstil dig, hvad der ville være


sket i april, hvis alle landets

forældre havde været nødt til at

nedlægge arbejdet for at passe

deres børn. Det havde i hvert

fald ikke været til meget gavn

i forhold til det økonomiske

opsving, vi alle går og venter

på her i efterdønningerne af

Finanskrisen.

På den måde er bedsteforældrene

(også) en økonomisk

ressource for Danmark.

Bedsteforældre og

børnebørn har stor

glæde af hinanden

Men alt kan jo ikke gøres op i

penge. Bedsteforældre har også

en anden vigtig funktion for

mange børnefamilier og for

samfundet i det hele taget. De

ældre generationer er bærere af

kultur (både landets kulturarv

og familiens specifikke kultur)

og spiller en vigtig rolle, når

børnene skal lære, hvordan

man opfører sig, hvordan vi gør

tingene her, hvordan man taler

til hinanden og alle de andre

ting, som et barn ”får med

hjemmefra”.

Her kan bedsteforældregenerationen

virkelig komme på

banen og være med til at give

børnebørnene en ”god bagage”

med hjemmefra. Det gælder

OPTIK

ikke mindst i forhold til, hvordan

børn opfatter ældre mennesker. Børn,

som er meget sammen med gamle

mennesker, har en helt anden forestilling

om, hvad det vil sige at blive

ældre, end børn, som kun kender

gamle mennesker fra TV Avisens

reportager om forringelser på hjemmeplejeområdet

eller fejlmedicinering på

plejehjemmene. Vi kan som bedsteforældre

være med til at sikre, at den

unge genration opfatter ældre mennesker

som ligeværdige og værdifulde

medborgere.

Og det går begge veje. Det at have

et godt forhold til sine børnebørn kan

give ældre en bedre forståelse af, hvad

det vil sige at være barn eller ung i

INGEN ER BILLIGERE

FANTASTISK PRIS

Brille med

usynlig/glidende

overgang

½ PRIS!

Bertram på 5 år plukker jordbær med sin

oldemor Jytte på 78 år. De to har været

sammen min. 1 gang om ugen, siden Bertram

var 1 år gammel. De elsker hinanden

meget højt.

799,

fra

inkl. stel, glas m.

glidende overgang

og synsprøve

1999,-

Danmarks bedste priser

Vores briller med glidende overgang findes i 4 kategorier:

Bronze 799,- Sølv 1.499,- Guld 1.999,- Platin 2699,- Kan ikke kombineres med andre tilbud.

VI TILBYDER

ALLE VORES BUTIKKER HAR ET KÆMPE STELUDVALG

RENTEFRI

AF ACETAT, METAL OG TITANIUM STEL.

0, KONTO WWW.OPTIKHUSET.DK

inkl. udvalgte

titanium stel

SPAR EXTRA

1.000,-

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, tlf.: 4587 1078

Frederiksberg, Falkoner Allé 47, tlf.: 3810 1468

Hillerød, Slangerupgade 2, tlf.: 4828 7899

Roskilde, Hersegade 1A, tlf.: 4632 4800

Odense, Fisketorvet 5, tlf.: 6613 7135

Randers, Rådhustorvet 6, tlf.: 4466 6008

Århus, Klostertorvet 6, tlf.: 8613 6008

Silkeborg, Vestergade 35, Tlf.: 8681 0102

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 5


Af Gerda Klemensen,

daglig leder i

Pensionisternes Samvirke.

Det kan være rigtig sundt for børn at være sammen med gamle mennesker. Ældre mennesker

har tit god tid til at fordybe sig i de aktiviteter, som barnet finder spændende. Et godt forhold

til bedste- eller oldeforældre kan også betyde, at barnet selv bliver en god bedstefar eller -mor,

når den tid en gang kommer.

FUSION

Hvad bringer vi med til

det nye fællesskab?

Når flere organisationer

slår sig sammen,

er det ikke så

vigtigt, hvad den

enkelte organisation

bidrager med,

bare det samlede

resultat er godt.

I vores tilfælde er der alle muligheder

for, at resultatet bliver godt. Når vi

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 6

forvalter det fælles gods fornuftigt, kan

vi ikke undgå at ende med en ny stærk

ældreorganisation. Vi starter med et

pænt medlemsgrundlag, en pæn sum

penge på kistebunden, med dygtige

og engagerede medarbejdere og ikke

mindst med et tæt netværk af erfarne

klubfolk og frivillige over hele landet.

Alligevel kan det være relevant at

stille spørgsmålet: Hvad bidrager vi i

Samvirket med, og ikke mindst: Kan

Læs mere om

bedsteforældre

som ressource:

Anne Leonora Blaakilde: ”Bedsteforældreressourcer”

i Gerontologi,

maj 2012

”Ældre som bedsteforældre”, Ældreforum,

2005

dagens Danmark. Og så kan børnebørn

være en stor hjælp fx i forhold

til computere, hvor børn helt ned til

6-årsalderen tit er rutinerede brugere.

Det er der mange bedsteforældre

rundt omkring i landet, der kan have

stor glæde af, hvis man fx anskaffer sig

en ny computer eller skal have hjælp

til at komme i gang med internettets

mange muligheder.

Glem ikke, at du også

har dit eget liv

Det er skønt at være bedstemor eller

–far, men det er vigtigt at huske, at

man også skal have tid til sig selv, sit

eget netværk og egne interesser. Nutidens

ældre sidder ikke bare og hænger

og venter på, at familien henvender

sig. Rigtig mange ældre holder sig i

gang med sport og fitness, frivilligt

arbejde, højskoleophold, rejser og

meget meget mere. Og det skal der

også være tid til.

Så du skal ikke få dårlig samvittighed,

hvis du ikke kan sige ja, hver

eneste gang familiens børn er syge,

eller mor og far har brug for en aften

uden børn.

Det er ok at sige nej. At have sit

eget liv gør dig ikke til en dårlig

bedstemor eller –far. n

vi videreføre de aktiviteter, Samvirket

er kendt for?

Det lokale skal bevares

For at tage det sidste først: Det er

understreget i fusionsgrundlaget, at de

tre organisationers lokale aktiviteter

ikke skal berøres af fusionen. Det

betyder, at både foreningernes tilbud

og de aktivitetstilbud, der fx for

Fortsættes på side 8.


Krydstogter til fantasipriser

– og meget mere inkluderet

Det vestlige Middelhav

8 dage/7 nætter

Fra/til Barcelona

Skib: MS Costa Favolosa

Pr. person v/2 personer i indvendig kahyt

fra kr. 2.270,-

Cruise only inkl. alle måltider ombord.

Sejldatoer 2013: Hver tirsdag frem til 26. november.

Barcelona

Palma de

Mallorca

Savona

Italien

Sejl til Caribien og St. Croix

15 dage/14 nætter (13 nt. krydst.)

Fra Lissabon til Miami

Skib: MS Vision of the Seas

Pr. person v/2 personer

i indvendig kahyt

Catania

Valletta

Malta

Napoli

Inkl. y,

hotel, transfer,

drikkepenge

og dansk

rejseleder

fra kr. 14.495,- *

Inkl. y, hotel, transfer, drikkepenge, alle måltider ombord

samt dansk rejseleder ved min. 20 deltagere

Sejldato: 28. oktober 2013 *) tillæg fra Billund

Miami

(Florida, USA)

Philipsburg

(St. Maarten)

Frederisksted

(St. Croix) Basseterre

(St. Kitts)

Bliv medlem af

Lissabon

(Portugal)

Fra Danmark til Middelhavet

11 dage/10 nætter

Fra København til Savona

Skib: Costa Luminosa

Pr. person v/2 personer

i indvendig kahyt

fra kr. 6.495,- *

Inkl. y, transfer og alle måltider ombord

Sejldato: Sejldato: 31. 31. august august 2013

*) tillæg fra Billund

Harwich (London)

England

Le Havre

Frankrig

Savona

Italien

Vigo

Spanien

Lissabon

Portugal

Cadiz Malaga

Spanien

Spanien

Inkl.

y og

transfer

København

Læs mere på

www.klub-plus.dk Læs meget mere på www.how2cruise.dk

Fly og krydstogt til

det sydlige Caribien

i én pakke

11 dage/10 nætter

Fra/til København

Dag 1: Fly til Madrid,overnatning på hotel

Dag 2: Fly til Den Dominikanske Repuplik, transfer til Skib

Dag 2 - 9: Krydstogt fra/til La Ramona

med MS Horizon, Pullmantur

Dag 9: Transfer til lufthavn og y til Madrid

Dag 10: Ankomst i Madrid, overnatning på hotel

Dag 11: Fly til København

Pr. person v/2 personer i indvendig kahyt

fra kr. 11.995,- *

Inkl.

y, hotel,

transfer,

og husets

drikkevarer

ombord

Inkl. y, hotel, transfer, husets drikkevarer og alle måltider

Afrejse: Hver fredag 29. nov. 2013 - 11. april 2014

*) tillæg fra Billund

La Romana

Dominikansk

Republik

Krydstogter

er altid med

helpension

Tórtola

Britiske Jomfruøer

Rosenørns Allé 29 · 1970 Frederiksberg · Telefon 70 200 100 · Reg. nr. i Rejsegarantifonden 2356

Der tages forbehold for udsolgte booking kategorier. Priserne er vejl. pr. pers. i delt indvendig kahyt,

inkl. som anført i tilbuddene ovenfor samt havneafgifter og adm. gebyr.

Basseterre

St Kitts

Fort De France

Martinique

Castries

St. Lucia

Bridgetown

Barbados

Forlæng

opholdet med

en uge i Den

Dominikanske

Republik


Fortsat fra side 6.

Samvirkets vedkommende tilbydes fra

centralt hold, bevares. Og det sidste

er helt nødvendigt, ikke mindst for at

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 8

give de mange tusinde enkeltmedlemmer,

der bor i hovedstadsområdet

den service, de hidtil har fået. De vil

fx stadig få Aktivitetsbladet med en

masse tilbud ind af brevkassen fi re

gange om året.

Samvirket er den eneste organisation,

der bidrager med

Traditionen tro er der fuldt hus i Københavns Rådhushal, når Pensionisternes Samvirke holder nytårsfest, her i 2013. Nytårsfesten er bare en

af mange årlige fester, og Gerda Klemensen er overbevist om, at der kommer fl ere til, hvis der da er lokal interesse for det.

INVITATION TIL FORPREMIERE!

– PÅ WALLMANS NYE DINNERSHOW ”SWEET ADDICTION”

Du har nu en unik mulighed for at blive en af de første, der ser Wallmans 10 års Jubilæumsshow SWEET ADDICTION.

Forkæl dig selv og dine nærmeste med en aften i Cirkusbygningen i Wallmans udsøgte selskab, hvor show,

underholdning og god mad går op i en højere enhed. Nyd en skøn 4-retters middag, mens du får serveret

en perlerække af varierede shows på engelsk. Med Wallmans 10. dinnershow SWEET ADDICTION drages du ind

i en verden fuld af magiske øjeblikke. Vores passionerede artister tager dig med på en forførende rejse,

der bl.a. byder på musikalske fortolkninger af store klassikere, underholdende artisteri, lattervækkende

komik og svimlende akrobatik.

Vi glæder os til at byde jer velkomne i Wallmans Cirkusbygningen!

10 % rabat. Priser fra 445,-

Første show er 23. august.

Køb billetter på telefon 33 16 37 00 og oplys koden “Seniorenes Blad, forpremiere”

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke eksisterende ordrer.

SE MERE PÅ WWW.WALLMANS.DK ELLER /WALLMANSCIRKUSBYGNINGEN


enkeltmedlemmer til det nye fællesskab.

De fleste af vores medlemmer er det

gennem deres lokale forening, og det

er bestemt hensigten, at foreningslivet

skal have al den støtte, det kan få i

den nye organisation. Men vi ved, at

mange mennesker, af den ene eller den

anden grund, ikke har interesse for at

deltage i foreningslivet. For dem er det

personlige medlemskab et godt alternativ,

og det alternativ skal bevares, og

givet vis også udbygges med tiden.

At gavne og fornøje …

Pensionisternes Samvirke blev i sin tid

startet som en paraplyorganisation,

hvis fornemste opgave var at varetage

det arbejde, de enkelte foreninger

ikke magtede selv. Det var først og

fremmest kontakten til det offentlige,

til beslutningstagerne og politikerne,

kort sagt at være medlemmernes

talerør på det ældrepolitiske område.

Den opgave har vi haft til fælles med

de andre ældreorganisationer, men i

Samvirket har vi lige fra starten i 1965

tilsluttet os det, Johan Herman Wessel

for flere hundrede år siden udtrykte så

udmærket: ”At gavne og fornøje, hav

stedse det for øje”.

Vores ældrepolitiske indsats har

gavnet, vores uddannelse via højskoler,

kurser og konferencer har også gavnet,

men vi har tillige haft et vågent øje for

det fornøjelige og for kulturen i det

hele taget. Det ses af vores aktivitet på

film- rejse og festområdet.

Filmklubber for flere?

Ældre-filmklubberne var en del af

grundstammen i Pensionisternes

Samvirke. Dengang i 1960’erne, hvor

fjernsynet endnu ikke havde taget

vinden ud af sejlene på biograferne,

Hotel Maribo Søpark

Giv jer selv og børnene en god oplevelse

Natur og oplevelser

· 2x 2 retters middag - efter køkkenchefens valg

· 2 overnatninger i dobbeltværelse

inklusiv morgenbuffet

· Billet til Elisabethsminde, Middelaldercentret

og Knuthenborg Safaripark

Pris pr. person kr. 1.495,-

· Børn 3-12 år halv pris · Børn under 3 år gratis

Du kan læse mere om opholdene og andre

spændende tilbud på vores hjemmeside

En Samvirke-rejse kan være på 3 dage til Fyn eller 14 dage på Grønland, men de allermest

populære er dem, der planlægges, arrangeres og gennemføres af entusiastiske frivillige

medarbejdere. Her et par af dem, Lise Petersen og Bjørn Pedersen, der tager sig en kaffepause

på en tur til England.

Kunst og kultur

· 2x 2 retters middag - efter køkkenchefens valg

· 2 overnatninger i dobbeltværelse

inklusiv morgenbuffet

· Billet til Museum Lolland Falster*

og Fuglsang Kunstmuseum

*Billetten giver adgang til 3 museer på Lolland-Falster.

Pris pr. person kr. 1.295,-

Vestergade 29 · 4930 Maribo · Tlf. 54 78 10 11 · info@maribo-soepark.dk · www.maribo-soepark.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 9


lev der igangsat biografklubber for

ældre i alle større byer. Opskriften

var: Vi mødes en formiddag om ugen

og ser den fi lm, vi er blevet lovet i

programmet, og måske var der også et

lille indledende foredrag.

Biografklubberne var voldsomt populære.

Mange blev ikke alene store,

men meget store. En enkelt, Pernille

Klubben i Amager Bio, som dengang

havde plads til 800 gæster, måtte

udvide med en eftermiddagsforestilling,

og da det ikke var nok, tog man

en dag til i brug.

Med biografdøden gik antallet af

fi lmklubber drastisk tilbage, men

adskillige lever stadig, og vi kan

registrere en fornyet interesse for dem.

Hvor det i begyndelsen var de gode

gamle, danske fi lm, der stod på ønskelisten,

er det nu de nyeste både danske

og udenlandske fi lm, Samvirket kan

tilbyde, når man i den lokale klub skal

vælge sæsonens repertoire.

Måske kan andre i den nye organisation

drage nytte af den viden og de

erfaringer, vi har samlet i Samvirket.

Jeg kunne for eksempel godt forestille

mig, at større foreninger, der har lyst

og mulighed for at udvide aktiviteterne,

kunne overveje at udvide med et

fi lmtilbud til medlemmerne.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 10

Frivillige

laver rejser

Da Samvirket blev stiftet, var grundtankerne,

at ældre skulle have de

samme udfoldelsesmuligheder, som

andre voksne danskere. I 1950’erne

begyndte Tjæreborgpræsten og senere

Simon Spies det store rejseeventyr

sydpå, men deres tilbud var målrettet

de yngre generationer. Forbavsende

mange ældre havde dengang ikke

været ude over landets grænser, men

det rådede Samvirket bod på. Der blev

arrangeret fl yture, bl.a. til helseophold

i Rumænien, og turene var

kun for ældre. Samvirket har stadig

en rejseafdeling, og den er tilpasset

nutidens behov: Medlemmerne vil selv

vælge deres rejse, derfor har vi mange

forskellige rejser på hylderne. De mest

populære er dem, vi arrangerer selv,

f.eks. til Grønland, og de allermest

populære er dem, der planlægges,

arrangeres og gennemføres af entusiastiske

frivillige medarbejdere. Deltager

man i en sådan rejse, får man noget,

man ikke fi nder andre steder.

Og så er

der festerne!

Pensionisternes Samvirke er berømt

for at arrangere store fester med alt

fra populær, folkelig underholdning

til satire, ”light classic” og jazz. – Vi

går som regel efter et bredt repertoire,

men en 50’er fest med fed rock og en

fest bygget op om jazz, er det da også

blevet til.

Festtraditionen startede i Hovedstaden,

i Tivolis Koncertsal, på Bakken

og i fl ere rådhushaller, men hvor det

har været muligt, er der også festet i

andre byer. F.eks. i Tivoli Friheden

i Aarhus, og de seneste år er vores

”Pensionist- og Hjertefest”, som vi

holder sammen med lokale foreninger

og Hjerteforeningen i Musikhuset i

Esbjerg, blevet ikke mindre end en

dundrende succes! Jeg ser frem til,

at vi kan feste endnu fl ere steder de

kommende år, men forudsætningen er,

at lokale foreninger og kredse er med

på ideen.

Det er vigtigt, at vi i vores nye

organisation arbejder for ordentlige

levevilkår for ældre, ikke mindst de

svageste ældre. Men jeg vil håbe, at

der også bliver fornøden plads til, at vi

kan tilbyde medlemmerne det samvær,

den inspiration og den livsglæde, der

er i Samvirkets nuværende tilbud.

Det er, når det kommer til stykket,

socialpolitik i praksis!

n

Frivilligheden blomstrer i Pensionisternes Samvirke. På et af vores fl agskibe, Aktivitetscentret, St. Joseph, i København er der 800 medlemmer,

mange aktiviteter og kun en ansat leder, det meste klarer de frivillige. Centerleder John Lagoni ses her med to af husets medlemmer. De

er fra Kina. Mange af medlemmerne kommer fra andre kulturer, uden at det giver problemer. Åbenheden og frivilligheden går hånd i hånd.


STORE LUKSUSSOMMERHUSE MED PLADS TIL 14-24 PERSONER I HELE DANMARK

F.eks. 14 personer

1 weekend fra fredag-søndag

fra kr. 4.750,-

(prisen er ekskl. forbrug og evt. rengøring)

Luksussommerhuse med

pool & plads til hele familien

TAG BØRN OG BØRNEBØRN MED

I luksushusene er der hyggegaranti for alle aldre. Der er aktiviteter som pool, spabad,

billard, dart og bordfodbold. Alle huse udlejes på weekendbasis i ugerne 46-5

(jul/nytår undtaget). I sommerperioden udlejes husene lørdag - lørdag

WWW.LUKSUSHUSE.DK

Luksushuse.dk · Blytækkervej 8 · 8800 Viborg · Tlf. 87 25 71 65 · info@luksushuse.dk

ÅBNINGSTIDER: mandag-torsdag kl. 8.00 -16.00 · fredag kl. 8.00 -15.00

Der tages forbehold for trykfejl og optagede huse.

BESTIL EN

BROCHURE PÅ

TLF. 8725 7165


Af konsulent

Rikke Samssund

Brug biblioteket

– mens det stadig er der

I Danmark betragter vi det som en selvfølge, at vi kan gå på biblioteket og låne bøger,

tidsskrifter, musik og meget mere. Men vi skal værne om bibliotekerne, der bliver nemlig

ikke flere af dem. Det kan blive et stort problem for mange ældre, og i sidste ende blive

et demokratisk problem for Danmark.

Folkebiblio teker

ne er en

vigtig institution

i et demokratisk

velfærdssamfund

som det danske.

Bibliotekerne sikrer,

at alle borgere

har (gratis) adgang

til information og viden, hvilket er en

forudsætning for den demokratiske proces.

- Og de gode biblioteker fungerer

som sociale samlingspunkter i lokalsamfundet,

hvilket er med til at bekæmpe

ensomhed – også blandt ældre.

Der bliver færre

”gammeldags” biblioteker

Alligevel bliver der færre og færre

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 12

folkebiblioteker. I år 2000 var der ca.

800 ”betjeningssteder med en fysisk

samling”, altså hvad vi traditionelt

forstår ved et bibliotek. I dag er der

ifølge Kulturstyrelsen 417 sådanne

betjeningssteder (marts 2013). Gennem

en periode på 13 år er der altså

sket en halvering af de traditionelle

biblioteker.

Og tendensen er klar: Der bliver

færre traditionelle biblioteker, til gengæld

åbner der flere og flere såkaldte

”servicepunkter”, altså steder fx en

lokal købmand, hvor du kan hente bestilt

materiale. På bare tre år er antallet

af servicepunkter næsten fordoblet, fra

43 i 2010 til 76 i marts 2013.

Folkebibliotekerne oplever ellers en

voksende interesse fra befolkningen.

Gennem de seneste år er der sket en

stigning i antallet af besøgende på

landets biblioteker. Der er sket en

markant udvidelse af åbningstiderne,

idet man har indført ”ubemandede

perioder” på mange biblioteker, hvor

lånerne selv checker bøger ind og ud.

Og så er der blevet satset markant på

digitale løsninger som online udlån af

e-bøger, musik og film.

For nogle er der tale om en eksplosion

af nye muligheder og oplevelser.

Hvis du bor i en større by, og du har

helt styr på computere og it, vil du

nok opleve udviklingen på folkebibliotekerne

som et hav af nye muligheder

og måder at bruge bibliotekerne på.

Hvis du derimod bor på landet, og

du måske ikke er helt så skrap til

Bedre blodcirkulation - mens du gør andre ting!

Jeg fik bedre

blodcirkulation!

Dårlig blodcirkulation er mere almindeligt,

end du tror og giver hovne, kolde

og urolige ben. Heldigvis findes der en

løsning; Revitive Cirkulationstræner!

Den er lavet for at give dig bedre blodcirkulation

– mens du gør andre ting.

Egil ‘Drillo’ Olsen og tusindvis af andre

skandinaver bruger den hver dag.

Den kan hjælpe dig!

Revitive Cirkulationstræner får dine

muskler i læggene til skiftevis at

strammes og slappe af efter hinanden.

Blod pumpes ned i fødderne, og cirkulationen

forbedres.

Mens du gør andre ting

Revitive Cirkulationstræner placeres

foran dig, mens du sidder i en stol eller

sofa. Gerne mens du læser avisen,

en god bog eller ser TV. Fødderne

placeres ovenpå, og apparatet tændes.

Milde elektriske impulser stimulerer

lægmusklerne, og blod pumpes ned i

fødderne. Du vil se, at lægmusklerne

arbejder. Teknologien har været brugt

til behandling i 50 år og anvendes af

fysioterapeuter og behandlingssteder

mod smerte, hævelser, åreknuder eller

kolde fødder.

Passer til alle

Revitive Cirkulationstræner er enkel i

brug, og det tager kun nogle sekunder at

lære sig at bruge den. Efter 30 minutters

brug har læggene været gennem et fint

træningsforløb, og effekten kan sammenlignes

med at gå på trapper. Den passer til

alle, og uanset form vil du sandsynligvis

mærke forbedring efter kort tid. Dersom

du er gravid eller har ind lagt pacemaker,

må læge konsulteres før brug af Revitive

Cirkulationstræner.


Besøg vores butik eller hjemmeside www.enklereliv.dk

Forbedrer blodcirkulationen.

Modvirker smerter og hævelser.

Hjælper mod kolde og urolige ben.

Forebygger åreknuder.

Træner læggene - mens du gør

andre ting!

Rødovre Centrum 177

2610 Rødovre

100% tilfreds – 100 dage

Mange har oplevet at købe produkter,

som ikke bliver brugt. Vores kunder

fortæller, at Revitive Cirkulationstræner

er flittigt i brug, og at de ser tydelige

forbedringer. Vi er sikre på, at Revitive

Cirkulationstræner vil være nyttig for

dig. Derfor kan du returnere Revitive

Cirkulationstræner uden spørgsmål i

100 dage, hvis du ikke skulle være 100%

tilfreds.

Revitive Cirkulationstræner koster 1.995 kr.

GRATIS FODVASKER

Opgiv KODE SENB når du køber Revitive

Cirkulationstræner i butik eller på telefon. Så får

du en GRATIS fodvasker med, værdi 199,-

TLF: 88 82 64 94


computer og it, er der ingen tvivl om,

at du kommer til at opleve udviklingen

som en alvorlig forringelse af

servicen og dine muligheder for at

bruge folkebiblioteket i din hverdag.

Det bliver sværere at

få kvalifi ceret hjælp

Selv om der er blevet fl ere besøgende

på bibliotekerne, og man har udvidet

åbningstiden, er der ikke blevet

fl ere bibliotekarer. Tværtimod. Hos

Bibliotekarforbundet ser man, at der

bliver færre uddannede bibliotekarer

på landets biblioteker. For det første er

mange fi lialer lukket, for det andet har

man haft en stor andel ældre bibliotekarer,

som er gået på pension, og

disses stillinger er typisk ikke blevet

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4. 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Stig på 70 år er en fl ittig bruger af

biblioteket. Han elsker krimier og læser

dem både på dansk og engelsk. Stig har

arbejdet med it i sit arbejdsliv, så han er

helt med på digitaliseringsvognen. Alligevel

går han gerne ned på biblioteket

og fi nder sine bøger. Hans kone derimod

bestiller sine biblioteksbøger online.

Vi samler

Danmarks

startere

genbesat. Der har derfor ikke været

tale om store opsigtsvækkende fyringsrunder,

men kommunerne har stille og

roligt sparet bibliotekarer væk.

En af de rigtig fi ne ting ved det

”gammeldags” bibliotek er, at man

har mulighed for at få hjælp fra ”folk

der ved hvad de taler om”, når man

vil fi nde en god bog eller har brug for

at skaffe sig viden indenfor et særligt

område. Hvis udviklingen fortsætter,

kan det med tiden blive sværere at få

kvalifi ceret hjælp på biblioteket. Det

er ikke bare ærgerligt og kedeligt, men

også et demokratisk problem, idet

demokrati afhænger af borgernes frie

adgang til viden og information.

Bibliotekerne spiller

en vigtig rolle i

digitaliseringen

Det er nok gået op for de fl este, at

Danmark er inde i en rivende udvikling

på informations-området. Om

Ha’ altid en hjertestarter

ved hånden

Et elektrisk stød er en effektiv behandling ved hjertestop. Derfor findes

der mere end 10.000 hjertestartere i Danmark. En gratis app til din

smartphone kan med få klik vise vej til den nærmeste og hjælpe dig med

at redde liv, hvis du bliver vidne til et hjertestop.

Scan QR-koden eller læs mere på hjertestarter.dk,

hvor du også kan registrere din hjertestarter.

Hent app’en gratis på App Store eller Google Play.

Søg efter ’TrygFonden Hjertestart’.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 13


Seniorvenlig mobiltelefon

en enkel,

seniorvenlig

mobiltelefon

• alarmknap til Nødopkald

• HAC kompatibel M3/T4

• send og modtag SMS

• tydeligt farvedisplay

• håndfri betjening

• ekstra kraftig lyd

• ur/alarm

Kanso M100 er en mobiltelefon med enkel

og nem betjening, en let og intuitiv menu,

et stort display og gode, praktiske taster.

• standby/taletid 120/4 timer

• indbygget teleslynge

• praktisk ladestation

• model: Kanso M100

Nærmeste forhandler: www.sokantelecom.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 14

På Blågårdens Bibliotek på Nørrebro i København hjælper de

besøgende hinanden, når computerne driller.

ganske få år vil langt den

største del af kommunikationen

med det offentlige

foregå via computeren og

digital selvbetjening. Der

er allerede områder, hvor

man skal bruge de digitale

løsninger, fx når man skal

melde fl ytning, have

jagttegn eller bestille et nyt

sundhedskort.

De digitale løsninger

kan være med til at gøre

kommunikationen med

det offentlig mere smidig

– Hvis man altså har helt

styr på computer, NemID

og nøglekort. Men for dem,

som ikke er med på digitaliseringsbølgen,

kan det blive

et stort problem.

Det offentliges løsning

på det problem er blandt

andet bibliotekerne. 90% af

landets biblioteker deltager

i Lær Mere om IT samarbejdet

og langt de fl este

biblioteker tilbyder generel

it-undervisning og kurser i

digital selvbetjening.

Men hvad med de steder,

hvor bibliotekerne forsvinder?

Det kan godt undre, at

man på den ene side lægger

en så vigtig samfundsopgave

som opkvalifi cering af

befolkningens it-kompetencer

over på bibliotekerne,

samtidig med at der bliver

færre af dem.

Der er i hvert fald ingen

tvivl om, at fremtidens

brugsuddeler får travlt,

hvis han både skal lange

tomater, sild og bøger over

disken, samtidig med at han

lige skal hjælpe til med at

udfylde næste års selvangivelse

på Skat.dk.

n

Mange af de københavnske biblioteker fungerer ikke ”bare” som

biblioteker, men som kulturhuse med arrangementer for børn, strikkeklubber,

advokathjælp og meget andet.


FUSION

Farvel og tak!

Tirsdag d. 9. april holdt Pensionisternes

Samvirke sit uigenkaldelige

sidste hovedbestyrelsesmøde. Alle

fandt det selvfølgelig lidt vemodigt,

at man ikke længere skal mødes

med de mennesker, man måske i en

længere årrække har arbejdet sammen

med. Men vemoden overskyggedes af

forventningerne til den nye, stærkere

organisation, som her i forårsmånederne

er ved at blive bygget op.

Vi bidrager godt til den

nye organisation

Som en af de sidste embedshandlinger

underskrev hovedbestyrelsen regnskabet

for 2012 og revisionsprotokollater.

Årsregnskabet udviste et pænt

overskud, og protokollatet var som

sædvanligt uden revisionspåtegninger.

Samvirket går ind i fusionen med

Danske Pensionister og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger

i Danmark med en formue på xxxx

kr., hvilket formentlig er det største

enkeltbidrag til det nye fællesskab.

På mødet glædede landsformand

Nyd sommeren i Ribe

• Vægterrundgang hver dag kl. 20.00 og 22.00

• Guidet byvandring mandage kl. 11.30 i juni - hverdage kl. 11.30 i juli

• Torvedage hver onsdag i juni og juli

• Søndagsåbent i Ribe by søndag den 30. juni fra kl. 10.00-15.00

• Sommerkoncerter i Domkirken, hver tirsdag kl. 20.00 i juli

• Udsalgsslutspurt i Ribe onsdag den 24. juli

• Dyrskue på Hovedengen fredag den 26. juli

• Jazzfestival i Ribe fra fredag den 26. juli til søndag den 28. juli

Vi har gjort vores til, at mange ældre har fået en rigere hverdag, konstaterede næstformand

Tove Lindbo Larsen. Det var Jørgen Fischer helt enig i, og han tilføjede, at han var både

glad for og stolt af at have været med som landsformand fire et halvt år.

Jørgen Fischer sig over, at medlemstallet

er stabilt, hvilket betyder, at vi også

bidrager med det største medlemstal

til den nye organisation.

Besøg også Ribe Kunstmuseum der

genåbnede i 2010 efter en storstilet

restaurering. VisitRibe

Torvet 3 . 6760 Ribe . Tlf. 75 42 15 00

www.visitribe.dk . info@visitribe.dk

Klip annoncen ud og afl evér den hos VisitRibe på Torvet 3. Til gengæld får du én gratis billet til en guidet byvandring (værdi 65,-)

Gratis billet

til guidet byvandring

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 15


Der var høj sol, da Pensionisternes Samvirkes hovedbestyrelse stillede op til sidste gruppebillede.

”Vi er den af de tre organisationer,

hvis medlemmer er gået varmest ind

for fusionen, og det er jeg glad for.

Nu er vi godt i gang med at vælge

kredsbestyrelser i hele landet, og her

har det vist sig, at Samvirkets mange

dygtige folk har været knap så ivrige

for at deltage. Det betyder, at vi går

glip af deres arbejdskraft i de styrende

organer, og det er synd”.

Mange i Samvirkets hovedbestyrelse

er genvalgt adskillige gang. Den

største anciennitet har næstformand

Tove Lindbo Larsen, der var medstifter

af Pensionisternes Samvirke og som

FUSION

De stiller op

Ved valgene til de nye kredsbestyrelser

er der en klar tendens:

Mange af dem, der har ydet indsats i

de tre nuværende organisationer, bliver

stillet op – og valgt. Dermed får de nye

kredsbestyrelser en stor fond af viden

og erfaring, der vil være til uvurderlig

nytte for arbejdet i de nye kredse.

De tre nuværende landsformænd,

som alle har lagt et meget stort arbejde

i forberedelserne til fusionen, stiller sig

også til rådighed for den nye organisation.

Jørgen Fischer, Pensionisternes

Samvirkes nuværende landsformand,

stiller op til posten som landsformand

i den nye organisation. Opstillingen

sker på anbefaling af de to andre

organisationers formænd. Landsformand

Arne Rolighed, landsformand

for Danske Pensionister, stiller op

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 16

- med en enkelt afbrydelse – har været

aktiv i Samvirket lige fra organisationen

så dagens lys i 1965. Afbrydelse

skyldtes, at Tove Lindbo Larsen først

i 1980’erne beklædte posten som

Kirke- og Grønlandsminister i Anker

Jørgensens regering.

Som bestyrelsens nestor gav Tove

Lindbo Larsen et rids af Samvirkets

Historie og lagde især vægt på, at

Pensionisternes Samvirke gennem alle

årene har været en velrenommeret og

anerkendt organisation, der er blevet

lyttet til, når vi har henvendt os til offentlige

myndigheder, og at vi gennem

som den ene af de to næstformænd,

det sker ligeledes med de to andre

formænds anbefaling.

både vores foreningsarbejde og fester,

rejser og mange andre aktivitetstilbud

har givet medlemmerne og mange

andre ældre en rigere hverdag. Tove

Lindbo Larsen understregede, at

selvom Samvirket har dygtige medarbejdere,

”så må vi ikke glemme, at

uden det store frivillige arbejde, der

gennem årene var lagt i Pensionisternes

Samvirke, var det bare ikke gået så

godt, som det gik!

(Et større uddrag af Tove Lindebo

Larsens tale kan læses på Pensionisternes

Samvirkes hjemmeside:

www. PensionisternesSamvirke.dk.) n

Det ville være nærliggende at

tro, at Jørgen Andreassen, fra Sammenslutningen

som den tredje

landsformand ville stille op til den

Fortsættes på side 18.

Jørgen Fischer, der i fi re et halvt år har

været landsformand i Pensionisternes Samvirke

stiller op som landsformand for den

nye organisation, og det sker på anbefaling

de landsformændene i de to andre organisationer.

Jørgen Fischer har stor erfaring med

ledelse og organisation. Han var en lang

årrække sekretariatschef i Politiforbundet, og

han sluttede som politiinspektør i en ledelsesfunktion

i politiets centrale ledelse. Jørgen

Fischer har desuden et stærkt ældrepolitisk

engagement og har i adskillige artikler udtrykt

sine holdninger. Ikke mindst omsorgen

for de svageste ligger ham stærkt på sinde.


Store naturoplevelser

i Afrika eller Grønland

Togrejse

15 dage i Sydafrika

Med Shongololo Express fra

Cape Town til Johannesburg

Inkl. fly

Pr. person fra kr.

32.490,-

Afrejse:

27/10 2013

Twende Safari i Kenya

…med dansk rejseleder. Tag med Escape Travels helt egen lokalkendte rejseleder

– John Christensen, på denne eventyrlige safarirejse.

I højlandet omkring Mount Kenya besøger vi Meru, og de 2 søer Lake

Naivasha & Lake Nakuru inden det verdensberømte Masai Mara.

Afrejse den 21. oktober 2013.

9 dage inkl. fly og fuldt safariprogram.

Pr. person fra kr. 20.990,-

Escape Travel er en del af den veletablerede rejsebureaukæde af samme navn i

både Norge og Sverige. Vores produkter spænder fra safari og trekking i Afrika

over klassiske togrejser til flodkrydstogter og sejlferier med mindre skibe.

Store naturoplevelser i alle verdenshjørner

Sensommer i Grønland og Diskobugten

Fantastisk sejloplevelse med skonnerten Rembrandt van Rijn. Unikke naturoplevelser i helt specielle omgivelser.

Grønland når det er bedst.

Afrejse den 12. september 2013, 8 dage inkl. fly. Pr. person. fra kr. 22.590,-

Sejlferie

ud fra Dubrovnik

Afrejse hver uge

hele sommeren

8 dage, f.eks. 14/7 2013

fra kr. 3.850,-

pr. person

Flodkrydstogt

på Mekongfloden

med rejseleder

Afrejse: 13/10 2013

13 dage

Pr. person fra kr.

34.990,-

Ring og bestil på 7027 7830

Escape Travel | Amagertorv 33, 2. sal | 1160 København K | info@escapetravel.dk | www.escapetravel.dk

Medlem af DRF og rejsegarantifonden no 913 - En del af Scandinavian Cruise Center A/S, CVR 15742100


Fortsat fra side 16.

anden næstformandspost i den nye

organisation. Men ud fra sin stærke

tilknytning til det lokale arbejde har

Arne Rolighed, formand for Danske

Pensionister, har en fortid som bl.a. direktør

for Kræftens Bekæmpelse og først i 2000’erne

som sundhedsminister. Arne Rolighed stiller

op til en af næstformandsposterne for, som

han selv udtaler til medlemsbladet ”Pensionist

Tidende, ” Jeg stoppede i Kræftens

Bekæmpelse, fordi jeg ikke ville rejse så

meget, da jeg og min familie bor i Aarhus”.

Som næstformand vil Arne Rolighed koncentrere

sig om det han brænder for: Sundhed

og ældreomsorg.

Sidelmann / +45 2616 2655

Kørekortsfri “bil”

Unik driftsikkerhed.

Bygget i stål og plade

som i de gode gamle

dage.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 18

han i stedet valgt at stille op til sin lokale

kreds’ bestyrelse, og blev da også

på den stiftende generelforsamling

i Vestsjælland d. 13. marts valgt til

Benny Lauridsen stiller op til den anden

næstformandspost og gør det ud fra sin

forankring i det lokale foreningsarbejde.

Benny Lauridsen er næstformand for Pensionisternes

Samvirke, formand for Fredericia

Ældreklub og kasserer i foreningen Nordbo,

også i Fredericia. Han er kendt som en

udpræget initiativtager og en glimrende

organisator, der også forstår at føre de gode

ideer ud i livet.

formand for kredsen. Han har dermed

en god mulighed for at komme i det

nye forretningsudvalg som repræsentant

for region Sjælland. n

Jørgen Andreasen, Sammenslutningen af

Pensionistforeningers landsformand, var

den oprindelige initiativtager til, at de tre

organisationer fusionerer. Han har ikke selv

ønsket at stille op til en af formandsposterne

i den nye organisation. I stedet lægger han

sin arbejdskraft lokalt, i Kreds Vestsjælland,

hvor han på den stiftende generalforsamling

20. marts blev valgt som formand. På den

baggrund er det ikke usandsynligt, at han

også bliver sin regions repræsentant i det nye

forretningsudvalg.

Kan leveres som EU45 km

og som 25 km Invalideknallert

som kan køres uden kørekort.

Unik smidighed og lasteevne.

* stærk 50 cc benzin motor

* lang rækkevidde

* varmeanlæg kan eftermonteres

Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top

Bestil brochurer hos:

TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke 33. 7900 Nykøbing Mors. Tlf: 9774 0733. E-mail: info@tmp.dk. www.tmp.dk


Af konsulent

Annette Schiøler

Ældrepolitik på dagsordenen

De tre hovedbestyrelser har masser af input til ledelsen af den nye organisation

Solen skinnede

fra en næsten

skyfri blå himmel,

og selv om

temperaturen ikke

på nogen måde

indikerede, at det

var forårstid, var

der nok alligevel

dem blandt de 41 deltagere, der hellere

havde tilbragt en dag ude i det gode

vejr, da de tirsdag før påske i Esbjerg

gik om bord på DFDS’s nyrenoverede

færge Dana Sirena, nu Dana Seaways.

Der udveksledes viden og erfaringer fra det lokale arbejde

Flot, som færgen end var blevet,

nymalet og med nye gulvtæpper, som

man næsten duvede i, så var det måske

ikke dér, at deltagerne havde valgt at

tilbringe dagen, hvis de havde kendt

dagens vejr, da de to uger forinden

tilmeldte sig mødet, hvor hovedbestyrelserne

for de tre fusionerende organisationer

skulle sætte ældrepolitik på

dagsordenen for den nye organisation.

Men det lagde nu ikke en dæmper

på entusiasmen, da de opdelt i grupper

med deltagere fra hver af de tre

organisationer blev bedt om at dele og i

Væk fra kulden:

Sæt kurs mod tropiske strande ...

Hvorfor lade badetøjet overvintre i klædeskabet derhjemme, når du kan

tage direkte på stranden, lytte til havets bølger og mærke solens varme under

vajende palmer? Vi har masser af solrige gemmesteder, hvor du kan søge

tilfl ugt til næste vinter – uanset om du bare vil slappe af eller har lyst

til at kombinere strand med gastronomi, kultur, spa eller dykning.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

fællesskab prioritere det hjemmearbejde,

de hver især var blevet pålagt at lave.

Bidrag til et idékatalog

”Medbring tre idéer til ældrepolitiske

eller organisatoriske tiltag, som I

mener, at den kommende hovedbestyrelse

skal arbejde videre med,”

lød opgaven - og i grupperne skulle

deltagerne så indvi hinanden i deres

gode idéer og sammen prioritere ét af

dem til fremlæggelse.

Alle idéer skulle dog noteres, så

mødet kunne resultere i et idékatalog

Thailand

Hotel Anan House

Afrejse f.eks. 27/11

2 uger 7.999#

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 19


til den nye organisations ældrepolitiske

virke.

Og snart gik snakken intenst mellem

deltagerne, der også tog sig tid til

at lære hinanden lidt (bedre) at kende

ved de runde borde i salonen.

Men det blev til mere end snak.

Fokus på sygdom,

sundhed og transport

Da dagen var omme, kunne mange

forslag rubriceres under overordnede

emner, hvor kategorierne sundhed/

sygdom og transport kastede flest

underemner af sig blandt de 14

hovedemner, der blev bragt på banen

inden for ældrepolitik.

Sundhedscentre i ydreområderne,

fokus på - og bedre forhold - for den

ældre medicinske patient, støtte op

om ældre, der udskrives fra hospitalet,

bedre mærkning af kopimedicin, bedre

mulighed for ældre for at komme i

kontakt med lægerne via telefontid og

nettet, øget indsats for rehabilitering

/ hjælp til selvhjælp, lægernes tid skal

prioriteres til patientbehandling, ikke

bruges på administration - var blot

nogle af forslagene under ”sundhed/

sygdom”.

På transportområdet var det de

urimelige krav og priser for at få

Sommer med indhold

- på Hadsten Højskole

Uge 26: Vandring i Østjylland, vælg mellem

ture på 8 - 15 km. eller ture på 5 - 8 km. |

På cykel i Østjylland | Mountainbike for alle |

Fugle og frisk luft

Uge 27: Maleri - akryl | Tegning | Filt |

Keramik & Raku | Digitalt fotografi |

Glaskunst

Uge 29: Østjylland på kryds og tværs |

Så syng da Danmark - lad hjertet tale

Uge 31: Seniordans | Filt og billedværksted

for kreative seniorer | Engelsk til rejsebrug og

daglig tale - for seniorer | Tysk til rejsebrug

og daglig tale - for seniorer

Uge 32: Smag på Østjylland | Vandring i

Østjylland | På cykel i Østjylland

Se hele vores program for korte kurser på:

www.hadstenhojskole.dk

Telefon: 8698 0199

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 20

I fællesskab fandt man ud af, at de vigtige emner er sygdom, sundhed og transport, og at den

nye organisation skal så synlig som overhovedet mulig.

kørekortet fornyet, forbedring af den

offentlige transport, (koordinering af)

kørselsordning for ældre til forskellige

aktiviteter og patientbefordring til

diverse behandlingssteder, der optog

sindene.

Synliggørelse, synliggørelse

og synliggørelse

På det organisatoriske område kunne

forslagene til tiltag inddeles i 10

hovedemner.

Hadsten

Højskole

siden 1876

Gennemgående lød kravet dog:

synliggørelse, synliggørelse, synliggørelse

og atter synliggørelse - og

mere kommunikation. Både udad

til medierne, og indadtil med lokal

orientering.

Desuden blev der rettet fokus på

medlemsrekruttering og nødvendigheden

af at have et professionelt

sekretariat og at støtte de lokale

foreninger.

n


FUSION

Sidste nummer af Seniorernes blad!

Denne udgave af Seniorernes blad

er den sidste.

Efter 48 år som medlemsblad for

Pensionisternes Samvirke lukker og

slukker vi, men der er en afløser på

trapperne!

Når Samvirket i juni fusionerer

med Danske Pensionister og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger

i Danmark, vil vores store, nye

organisation selvfølgelig også få et

medlemsblad. I skrivende stund er der

ikke valgt et navn til bladet. Men ét

er sikkert, første nummer udkommer

først i august, og i modsætning til nu,

hvor du får seks blade om året, vil du

fremover få otte blade!

Får jeg det nye blad?

Alle personlige medlemmer og

abonnenter får det nye blad ind af

brevsprækken ganske på samme måde

som de hidtil har modtaget Seniorernes

blad.

Får du bladet i din klub eller forening,

vil du få bladet på den samme

måde, som du fik Seniorernes blad på.

Det kan også være, at din forening

RønshovedHøjskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

Korte kurser

vælger at betale portoen, så

alle dens medlemmer kan få

bladet med posten. Vil du

være sikker, så spørg i din

forening.

Seniorernes blad, som i starten

hed ”Den tredje Alder” udkom

fra januar 1966. Her er forsiden

af første blad. Den gang var der

kun råd til 2-farve tryk, og billedet

af den glade dame er meget

håndfast sat oven på en ”smart”

baggrund. Første blad var på

16 sider, hvoraf halvdelen var

annoncer. Men som redaktøren

skriver i velkomsten: Blade har

det som mennesker: de bliver

større med alderen. I øvrigt var

man meget stolt af nu at kunne

meddele sig til alle organisationens

17.000 medlemmer.

Den nye organisation og det nye blad får til huse i København, i Pensionisternes

Samvirkes nuværende lokaler. Adressen er Griffenfeldsgade 58, 2200

København N.

23.06 - 29.06 Sønderjylland for feinschmeckere - portræt af en landsdel

14.07 - 20.07 Familiehøjskole for flere generationer - Leg, samvær og kulturelle oplevelser

21.07 - 27.07 Byvandringer i det historiske grænseland - Hamborg/Altona, Sønderborg, Flensborg,

Ribe og Frederiksstad

21.07 - 27.07 Farvernes land - De charmerende frisiske øer Amrum og Rømø og Østerssafari

28.07 - 10.08 14-dages i historiens vingesus - Helgoland, Hedeby og Herrnhuterne

28.07 - 03.08 På cykelryg i grænselandet - Historisk cykelture i Nord- og Sydslesvig

04.08 - 10.08 Dannelsens forbindelser - Filosofi, litteratur, kunst & musik

18.08 - 24.08 Byvandringer i Kongernes fodspor - Møgeltønder, Lyksborg, Husum og Gråsten

25.08 - 31.08 Slotte & Herregårde - Unikke oplevelser nord og syd for grænsen

01.09 - 07.09 Grænseland på kryds og tværs - Med sejltur på Flensborg Fjord

09.09 - 13.09 Er Gud død - eller hvad?

22.09 - 28.09 Sort Sol i Farvernes landskab - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad

12.10 - 18.10 Familiehøjskole for flere generationer - Leg, samvær og kulturelle oplevelser

10.11 - 16.11 Dannelsens forbindelser - Filosofi, litteratur, kunst & musik

20.12 - 02.01 14-dages sønderjysk jul og nytår - En rose så jeg skyde

20.12 - 26.12 Jul i Sønderjylland - Tradition, kultur og fællesskab

27.12 - 02.01 Nytår i Sønderjylland - Musik, foredrag og god mad

www.ronshoved.dk • info@ronshoved.dk • Tlf. 7460 8318 • Højskolevej 4 • 6340 Kruså

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 21


FUSION

De skal holde styr på

den nye organisation

Den nye organisation skal fungere

fra d. 18. juni, hvor der holdes

stiftende kongres. Det er en stor

opgave, for nu skal opgaverne løses på

én måde, hvor de tre organisationer

har haft hver deres måde at gribe

opgaverne an på.

Administrationen får til huse tre

steder i landet. Danske Pensionisters

kontor i Sdr. Omme bevares, og de

to nuværende sekretariatsmedarbejdere,

Anni Jessen og Annette Jensen

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 22

fortsætter her. De har bl.a. en stor

erfaring i alt, hvad der handler om

forsendelse af medlemsblade og hjælp

til foreninger, bl.a. til udformning af

programmer.

Ann-Merete Jensen fra Sammenslutningens

nuværende kontor i

Odense, bor i Nyborg. Her får hun

hjemmekontor, og vil indgå i et tæt

samarbejde med det centrale bogholderi

på hovedkontoret.

Organisationen får hovedkontor i

De skal ud i landet, fra venstre konsulenterne Rikke Samssund, Mette Holst og Annette

Schiøler.

Sommerudfl ugt til Flakfortet

det 100 år gamle menneskeskabte søfort

Nyd sejltur, god mad og oplevelser...

kl. 10.00 afgang Nyhavn ved 71

kl. 11.00 historisk rundvisning på fortet

kl. 12.00 frokostbuffet i restauranten

kl. 14.50 afgang Flakfortet

eller

fra kr. 375,-

kl. 12.00 afgang Nyhavn ved 71

kl. 13.00 frokostbuffet i restauranten

kl. 15.00 historisk rundvisning på fortet

kl. 16.50 afgang Flakfortet

Book på tlf. 33 33 93 55 - 32 96 08 00

www.sparshipping.dk - www.fl akfortet.dk

Helle Beck, Kbh. Startede for kort tid siden

som sekretariatsmedarbejder, og er derfor

ikke med på gruppebilledet.

Pensionisternes Samvirkes nuværende

lokaler i Griffenfeldsgade 58. Gerda

Klemensen, der er uddannet socialrådgiver,

står for den samlede ledelse,

Joan Claré får ansvaret for økonomien,

Helle Beck varetager sekretariatsfunktionerne

og konsulenterne Anne

Klink og Susanne Frimurer fortsætter

med deres nuværende ansvarsområder:


henholdsvis frivillighed og rejseformidling

samt fester og kulturformidling.

Sådan bliver startopstillingen. På

sigt vil der naturligvis opstå et behov

for en stærkere konsulentdækning og

specialiseringer, men det bliver den

Ny medarbejder i den nye organisation

Ældremobiliseringen har netop ansat journalist Karin Ditlevsen som organisationens

nye informationsmedarbejder. Karin Ditlevsen har en baggrund

fra især dagblads- og magasinverden. Hun har derudover arbejdet med

kommunikation for en række patient- og interesseforeninger, hvor hun også

har været ansvarlig for pressearbejde.

Karin vil som informationsmedarbejder blandt andet være ansvarlig for

udviklingen og lanceringen af Ældremobiliseringens nye magasin og relanceringen

af organisationens hjemmeside.

skønne

rejseoplevelser

med dansk rejseleder

storbyferie

prAG

Populær rejse til Prag med

spændende oplevelser for dig,

som kan lide at gå på opdagelse i

fortiden og nyde nytidens storbymiljø.

Busrejse, dejligt hotel med

halvpension, udflugter og dansk

rejseleder er inkluderet.

Masser af afgange fra maj til okt.

7 dage. Fra kr. 3.895,-

lonDon

Dejlig storbyferie til skønne London

med besøg ved alle de store

attraktioner, og tid til shopping

og måske en musical? Busrejse,

hotel med morgenmad (full English

breakfast), dansk rejseleder

og udflugter er inkluderet.

Rejs d. 16.6, 4.8 el. 1.9.

7 dage. Fra kr. 5.495,-

lyngby - lemvig - Tlf. 70 11 47 11 - www.riisrejser.dk

rundrejser

norDkAp

Når du står på Nordkapklippen

kl. 23.59 og betragter midnatssolen

eller Lofotens enestående

naturscenarie en tidlig morgen,

forstår du, hvorfor denne smukke

rejse gennem Norge, Sverige og

Finland er noget helt specielt.

Rejs d. 15/6, 6.7 el. 13.7.

15 dage. Fra kr. 13.995,-

nye organisations bestyrelse, der kommer

til at styre den udvikling. n

Karin Ditlevsen

GoDT rejseselskAB

De skal varetage det

centrale arbejde:

Fra venstre: Gerda

Klemensen, Kbh.;

Ann-Merete Jensen,

Nyborg, Annette Jensen,

Sdr. Omme; Susanne

Frimurer, Kbh.; Joan

Claré, Kbh.; Anne Klink,

Kbh. og Anni Jessen,

Sdr. Omme.

STORT STORT

2013 2013 katalog katalog

Bestil Bestil Bestil på på på

70 70 11 11 47 47 11 11 el. el.

riisrejser.dk

riisrejser.dk

skoTlAnDskoTlA

sko skoTlA lA llA l nD

12 dage rundt til alle de store

skotske seværdigheder. Oplev

Glasgow, Isle of Skye, Loch

Ness, Glenfiddich, Edinburgh

mm. Busrejse, gode hoteller med

halvpension, udflugter og dansk

rejseleder er inkluderet.

Rejs d. 23.6, 14.7, 11.8.

12 dage. Fra kr. 9.795,-

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 23


Tre blade bliver til ét

Næste gang du modtager dit

medlemsblad, er det et helt nyt

blad med et nyt navn og et nyt design.

Vi glæder os meget til august, når det

nye blad udkommer for første gang.

Selv om meget vil være genkendeligt for

dig, der er vant til Seniorernes Blad, vil

der også være helt nye typer indhold i

det nye blad.

Brevkasse

Som noget nyt vil det nye blad indeholde

en brevkasse, hvor medlemmer kan

spørge om forskellige ting og sager. Vi

er stadig ved at udvikle brevkassen, men

vi arbejder lige nu med følgende ideer til

brevkassens indhold: Arv og testamente,

Socialrådgivning og spørgsmål omkring

digitalisering.

Hvis du har et spørgsmål, der falder

indenfor en af de tre kategorier, kan du

allerede nu sende det til redaktionen.

Da den nye redaktør endnu ikke har

fået en mailadresse, skal du til det

første blad sende dit spørgsmål til rs@

aeldremobiliseringen.dk eller til Griffenfeldsgade

58, 2200 København N.

Deadline er d. 26. juni.

Kalenderen

I det nye blad er de fi re midterste sider

forbeholdt foreninger og klubber. De

Tag en tur med toget

For mange er det nemt at tage bilen,

når man skal rundt i landet, men

der er også mange fordele ved det gode

gamle tog. Vi ved jo alle sammen

godt, at vi skal passe på miljøet, og

at den kollektive trafi k er langt mere

miljørigtig og ansvarlig. Det er i sig selv

en god grund til at skifte bilen ud med

toget, når det kan lade sig gøre. Men

togturen i sig selv kan også være en god

oplevelse.

Oplev Danmark fra

sin smukkeste side

Når solen skinner, er turen gennem

landskabet på de gamle skinner en fl ot

oplevelse, og en strålende mulighed

for at nyde vores smukke land. Det er

ligegyldigt, om landskabet er dækket

af sne, om de små skove, toget kører

igennem, er ved at springe ud, om

sennepsmarkerne står fl otte og gule,

eller om efterårets gyldne farver præger

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 24

midterste sider vil variere alt efter, hvor

i landet man befi nder sig, idet de bliver

forskellige fra region til region. Inddelingen

i regioner følger de offi cielle

danske regioner:

Region Nord: Kreds 1-2

Region Midt: Kreds 3-6

Region Syd: Kreds 7-10

Region Sjælland: Kreds 11-14

Region Hovedstaden: Kreds 15-18

På de midterste sider kan foreninger

og klubber annoncere med kommende

arrangementer, ture, foredrag mm. På

den måde kan foreningerne følge med

i hinandens liv og virke, og måske kan

man tage på besøg hos hinanden eller

inspirere hinanden til nye og spændende

tiltag.

Arbejdet med at redigere og sammensætte

de mange bidrag fra foreningerne

er fordelt på de to kontorer i

Jylland og på Fyn. Foreninger, der hører

hjemme i Kreds 1-10, skal sende deres

bidrag til kontor@danskepensionister.

dk eller til Stadion Allé 11, 7260 Sdr.

Omme. Foreninger, der hører hjemme i

Kreds 11-18, skal sende deres bidrag til

sampens@mail.dk eller til Kertemindevej

125, Bovense, 5800 Nyborg.

Til det første blad er deadline for

bidrag til kalenderen d. 26. juni 2013.

Man kan vælge selv at skrive en tekst

landskabet. Togturen er næsten altid

smuk, og det er de færreste motorvejstrækninger,

der kan konkurrere med

statsbanernes gamle skinnenetværk i

herlighedsværdi.

Mange steder kan man også være

heldig at se nogle af de vilde dyr, som

lever i naturen langs skinnerne. I

vinters var der megen snak om, at vilde

dådyr pga. den lange vinter og mangel

på føde var mere synlige og mindre

sky end vanligt. Det var et problem for

haveejere, som mistede elskede buske

og småtræer, men for togpassagererne

var det en fryd at kunne se de fl otte dyr

på markerne rundt omkring i landet.

Man møder andre i toget

En anden ting, som kan gøre togturen

til en rar oplevelse, er de andre passagerer.

Hvis man kan lide at småsnakke

med andre, er der rig mulighed for det

i toget. Konsulent Rikke Samssund

til kalenderen, eller

man kan sende hele

foreningens program. Men

da der ”kun” er fi re sider til rådighed,

forbeholder vi os retten til at redigere

teksterne, så der kan blive plads til alle.

Der må ikke annonceres for allerede

afholdte arrangementer.

Gamle kendinge

Selvom der er nye tider på vej, er der

også ting, der vil være som altid. Der

vil stadig være mulighed for at indsende

kontaktannoncer, debatindlæg og

læserbreve. Til det første blad er deadline

d. 26. juni. Bidrag sendes til det

første blad til rs@aeldremobiliseringen.

dk eller til Griffenfeldsgade 58, 2200

København N. Når den nye redaktør

har fået en mail-adresse, sendes bidrag

til hende. Det vil fremgå i bladet, når

det er på plads. n

Ældremobiliseringen har lavet

en samarbejdsaftale med DSB,

der gerne vil ud i foreninger og

klubber og fortælle om de nye

muligheder indenfor elektronisk

bestilling af togbilletter, rejseplanen.dk

og Rejsekortet.

DSB sender folk, som fortæller

og underviser i de nye muligheder.

Det koster ikke noget, men det

kræver, at foreningerne stiller et

lokale til rådighed, at man inviterer

DSB folkene i god tid. DSB ser

helst, at man kan samle mindst 20

deltagere til kurset.

Ring på tlf. 3535 2699, hvis I er

interesserede i at holde et kursus i

jeres forening.

oplevede på en af sine mange togrejser

i forbindelse med de stiftende


april, pludselig at sidde tre strikkere

om samme bord. Det gav anledning til

megen strikkesnak og gode råd om valg

de helt rigtige strikkepinde og vasketips

til uldne sokker.

Styrk hjernen - drop nedturen!

Alderdom giver erfaring og indsigt, som ungdommen ikke kompenserer for, siger læge

og aldringsforsker Henning Kirk

Hemmelighe den bag en

aktiv og udbytterig

alderdom ligger

gemt i hjernen. I

Danmark er 1 mio.

over 65 år – de

bliver alle ældre på

hver deres måde.

Så lad os slippe for generaliseringer

og fordomme. Det var budskabet i

Henning Kirks indlæg på den afsluttende

konference for EUs år for Aktiv

Aldring.

I 2009 nødlandede en luftkaptajn et

stort fl y i New York. Derved redede han

155 menneskeliv. Han var ældre, og det

kunne han ikke have gjort som yngre.

Så tjek alderen på piloten næste gang du

skal ud og fl yve.

Ældre piloter og ældre i andre job

erhverver sig det overblik og udsyn,

der skal til for at løse problemer. De

demonstrerer, at vi vedbliver at modnes.

Nogle gør det ikke, men mange opnår

kontrol med deres følelser, som gør

os i stand til at reagere mådeholdent i

samværet med andre mennesker, fortæller

Henning Kirk. Vi bliver kort sagt

professionelle, og netop det gør ældre

medarbejdere værdifulde for virksomhederne.

Af Jens Fonnesbech kredsgeneralforsamlinger i marts og

Hjernen som byggelegeplads

Men også sådan noget som sproglige

kompetencer udvikler vi med alderen,

og det kan være med til at forklare, at

ældre er bedre i katastrofesituationer.

De kommunikerer kun det nødvendige

og spilder ikke tiden med unødig snak.

Den centrale udvikling sker i hjernen.

Fra starten kan hjernen ikke ret

meget. Men vi ved i dag, at menneskets

hjerne er i stand til at udvide sig livet

igennem. Der dør neuroner igennem

livet, men selv om vi taber i omegnen

af 10 pct. af de 25 mia. neuroner, vi

Det kan godt være, at mange mennesker

bruger tiden i toget på computer

eller iPad, men det betyder ikke, at

der ikke stadig er folk, som kan lide

at snakke med hinanden, mens toget

skærer sig gennem landskabet.

Et godt grin ruster os imod forskellige onder,

f.eks. smerter – uden humor er det formodentlig

svært at blive 100, vurderer læge og

aldersforsker, dr. med. Henning Kirk. Henning

Kirk har skrevet mere end 10 bøger om

aldring. I foråret 2012 udgav han sammen

med Lone Kühlmann debatbogen ”Afskaf

alderdommen – Bliv i de voksnes rækker”.

har i teenageårene, så kan vi mere af de

resterende 90 pct. Derfor skal vi fortsat

udvikle og bygge til og bygge om og ud

i hjernen.

Det kan vi ved at få de to hjernehalvdele

til at arbejde sammen. Det er

noget, vi mennesker kan. Takket være

et par hundrede millioner ledninger,

som forbinder de to hjernehalvdele. Det

spændende er at få de to hjernehalvdele

til at arbejde sammen og lade Lillehjernen

tage sig af de aktiviteter og handlinger,

som vi ikke behøver at tænke så

meget over, f.eks. at klæde sig på hver

dag, at cykle osv. Det er de funktioner,

som gør at Alzheimer-patienter f.eks.

stadig kan spille klaver, selv om deres

hjerne er skrumpet. Kompetensen sidder

i fi ngrene og styres af lillehjernen.

I frontallapperne foran i panden

ligger det vigtige center for korttidshukommelse.

Det center skal vi træne,

således at vi kan have fl ere bolde i luften

samtidig. Tosprogede mennesker er

f.eks. skarpere i hjernen end andre,

fordi de opbygger evner til at lukke for

opmærksomheden for mindre vigtige

ting til fordel for det, som man arbejder

med her og nu. At kunne jonglere med

to sprog eller med bolde eller musik –

det gavner hjernens kredsløb.

Ha’ ikke ondt af dig selv!

En forudsætning for en virksom hjerne

er, at man fortsætter med at bruge den,

og her forklarer alderen ikke ret meget.

Problemet er bare, at vi har en tendens

til at se mennesker som gennemsnit.

Det kan godt være, at det ikke altid

er de store fi losofi ske diskussioner, der

udspiller sig mellem passagerne i toget,

men lidt småsnak kan også gøre en

glad. n

I naturen er der ingen skarpe hjørner:

Vi er de samme personer dagen efter

vores 65-års fødselsdag. Det er holdningen,

der gør forskellen. Tænk bare

på fornyelsen af kørekortet. Hvert år

skal 200.000 mennesker igennem en

lægeundersøgelse, som ikke har nogen

dokumenteret effekt på færdselssikkerheden.

Den gamle vil køre forsigtigt,

ikke tage chancer, ikke køre efter en fest

og efter spiritus. Men med dette krav

til kørekortfornyelsen opretholder vi

forskellen mellem vi og de. Det skal vi

gøre noget ved, når vi nærmer os 70-års

alderen, opfordrer Henning Kirk.

1 mio. mennesker er over 65 – og de

er meget forskellige. Når vi er aktive,

opfatter vi os selv anderledes, end når

vi sidder alene og har ondt af os selv.

Et godt grin ruster os imod forskellige

onder, f.eks. smerter – uden humor er

det formodentlig svært at blive 100.

Vi skal opfatte aldring dynamisk,

som 1 mio. måder at blive gamle på

i Danmark. Voksne bliver ældre, og

ældre mennesker er voksne, der er blevet

ældre. Lad os undgå at få hældt en

elendighedsgrød ud over hele ældrebefolkningen,

siger Henning Kirk. n

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 25


FUSION

Positive kredsgeneralforsamlinger

skrivende stund er hovedparten I af de 18 kredsgeneralforsamlinger

holdt. Det er her, man vælger de nye

kredsbestyrelser og dermed også det

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 26

hovedbestyrelsesmedlem i den nye

organisation, som vælges i hver kreds.

Alle kredsgeneralforsamlingerne

er holdt i en positiv og konstruktiv

Kredsgeneralforsamlingen på Bornholm. Samtlige foreninger var repræsenterede, da 75

deltagere mødtes i Åkirkeby Hallen 5. april. Stemningen var meget positiv. Ellen Andersen

blev enstemmigt valgt som formand i den nye kredsbestyrelse. ”Vi glæder os til at gå i gang

med arbejdet”, sagde hun, og det gjorde man med det samme. Bestyrelsen havde allerede

konstitueret sig, inden man forlod Åkirkeby Hallen.

Rabat til det meste

Pensionistkortet giver dig

stemning, hvor der har været enighed

om de væsenligste punkter. En

undtagelse er dog generalforsamlingen

i Nordsjælland, hvor de fremmødte

fandt, at man manglede informationer

nok til at kunne tage stilling til det

fremlagte materiale. Derfor enedes

man om at holde en ny generalforsamling

i maj.

Den positive holdning, der både har

været ved kredsgeneralforsamlingerne

og andre møder, viser, at de tre hovedbestyrelsers

enstemmige anbefaling

af det fremlagte forslag til fusion har

vundet genklang lokalt.

Det eneste, der ikke har så stor

opbakning, som man forventede, er formændenes

forslag om at kalde den nye

organisation for ”Ældremobiliseringen”.

Forslaget har tilsyneladende sat kreativiteten

i gang hos flere, så for øjeblikket er

navnedebatten blusset en smule op. ”Vi

har selvfølgelig fremsat forslaget, fordi

vi mener, at ”Ældremobiliseringen” er

et godt og velrenommeret navn,” siger

landsformand Jørgen Fischer, ”men

kommer der andre forslag til kongressen,

og så må demokratiet råde”. n

• rabat ved mere end 200 steder i hele landet.

• adgang til konkurrencer og krydsord.

• lodtrækning hver uge.

• et sted at dele sine tanker på debatforum og blogs

Pensionistkortet.dk

Læs mere om Pensionistkortet

eller bestil det med det samme på:

www.pensionistkortet.dk

- eller ring på 22 33 09 09

Pensionistkortet kan bestilles af folk +65. Det koster et engangsbeløb på 100 kr.

og giver rabatter på op til 60%, som trækkes fra direkte i butikken


Fysisk aktivitet styrker helbredet

for mennesker med demens

Passivitet kan føre til, at funktionsevnen hos personer med demens falder hurtigere, end

sygdommen i sig selv kan forklare. Det er vigtigt at hjælpe personer med demens til at

bevare et aktivt liv.

Hvert år får 15.000 danskere konstateret

demens, og tallet stiger,

efterhånden som befolkningen bliver

ældre. Samtidig viser tal fra Danmarks

Idræts Forbund, at stadig flere seniorer

tager deres fritidsinteresser med ind i

alderdommen.

Og det er vigtigt, at seniorerne

bevarer det aktive fritidsliv, også

selv om en demenssygdom rammer.

Aktiviteterne kan nemlig bidrage til,

at mennesker med demens trives bedre

Fysisk aktivitet kan have en forebyggende

virkning på udviklingen af demens og i

hvert fald forbedrer den daglige funktionsevne,

siger Lisbeth Villemoes Sørensen,

forsknings- og udviklingsergoterapeut ved

Rigshospitalet. (Foto: Michael Daugaard)

Tag på gruppetur til

AQUA Akvarium & Dyrepark

i Silkeborg

• Entré

• Guidet rundtur på ca. 1 time

• 2 retters menu i Caféen med plads til 100 pers.

Pris pr. person kr. 225,-

(min. 10 personer)

AQUA

Læs mere på

www.visitaqua.dk

Akvarium & Dyrepark

Vejlsøvej 55 • 8600 Silkeborg

Tlf.: +45 8921 2189 • info@visitaqua.dk

Jan Schou

Alexander Arli

BORDRESERVATION

Pris 58 53 03 pr. 22 person kr. 925,-

Pr. couvert kr.

Fwww.fr2.dk

Menstrup Bygade 29

4700 Næstved

Tlf. 5544 3003

www.menstrupkro.dk

PREMIERE

Fredag 20. september

2013

Schou Tur Revy

Det anden største ensemble i Danmark med revyshow før/ under og e er middagen

Jan Schou & Co. er for 9. år klar til at give

publikum forrygende underholdning med

revy, varieté, sang, artisteri og dans i et

sprudlende, musikalsk, opfi ndsomt, vittigt

og overdådigt show.

Kl. 18.00 Sang PÅSKE & velkomst OG i Hallén HYGGETSTUNDER

af skuespillerne PÅ FREDERIK D. II

Kl. 18.30 3 retters middag/dinnershow

og revy

Kl. 22.00 Musik og dans til kl. 01.00

Pris pr. person kr. 575,-

Inkl. revyshow, 3 retters middag,

samt musik og dans.

Inkl. revyshow, 3 retters Stor middag, frokostbuffet 12.00 – 15.00

musik og dans, overnatning i

delt dobbeltværelse og morgenbu et.

245,-

Se hele menuen på www.fr2.dk

Tillæg: Værelsestillæg lørdag kr. 50,- pr. person

Enkeltværelsestillæg kr. 350,-

Kenneth Sichlau

Hver fredag og lørdag

til og med lørdag den 30. november 2013.

Spis hvad du kan fra buffeten med masser af salater

Forskellige (Dog holder kartofl er skuespillerne og 2 slags sauce fri i uge 41 + 42)

Pr. couvert kr.

175,-

Bestil på telefon

55 44 30 03

HOTEL FREDERIK D. II

Idagårdsvej 3 4200 Slagelse Tlf. 5853 0322

fr2@danske-hoteller.dk www.fr2.dk

Susanne Breuning

Sara Gadborg

Pernille Carmohn

Morten Lytzhø

Mød os På facebooK:

www.facebook.dk/menstrupkro

www.facebook.dk/schoutur

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 27


og bevarer både det fysiske og mentale

helbred længere:

Af samme grund har Socialstyrelsen

netop startet kampagnen Aktiv med

demens:

»Mange mennesker med demens

føler sig nødsaget til at trække sig fra

deres fritidsaktiviteter, fordi de får

svært ved at følge med, men aktiviteterne

er vigtige for deres trivsel og

helbred. Derfor er det så afgørende,

at de får hjælp til at fortsætte,« siger

Knud Damgaard Andersen fra Socialstyrelsen.

Bedre helbred

med aktivitet

Ofte trækker mennesker med demens

sig fra fysiske og sociale aktiviteter.

Det skyldes, at de får sværere ved at

finde ud af aktiviteten. De kan få

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 28

sværere ved at finde vej, eller de mister

overblik og initiativ.

På den måde er fysisk svækkelse

ofte en følgesvend til demens, men

omvendt kan et aktivt liv medvirke

til, at mennesker med demens ikke

svækkes yderligere – og i længere tid

kan klare flere ting selv.

»Vi ved fra international forskning,

at fysisk aktivitet kan have en forebyggende

virkning på udviklingen

af demens og i hvert fald forbedrer

den daglige funktionsevne. Kroppen

bliver mindet om, at den kan

fungere – det, der ikke bruges, ruster

jo, « siger Lisbeth Villemoes Sørensen,

Storslået natur

og intense oplevelser med

Paraguayrejser i Sydamerika

Paraguayrejser.dk er et dansk rejsebureau, som arrangerer

rundrejser i Sydamerika. Sammen med vores erfarne DANSKE

guider kommer du trygt og sikkert rundt i Sydamerika.

Du får med garanti oplevelser, du vil huske resten af livet.

Alt afhængig af hvilken tur du vælger, er oplevelserne forskellige.

Du kan komme til at se et af verdens syv vidundere »Machu

Picchu«. Du kan se verdens største vandkraftværk som leverer

strøm til det meste af Paraguay og meget af Brasilien. Du kan se

et af verdens største vandfald, der får Niagara Falls i Amerika til

at ligne en dryppende vandhane.

På alle vore ture vil du opleve en natur og et dyreliv, som du

aldrig har set magen til. Du kommer tæt på lokalbefolkningen

og lærer deres historie at kende. Alle disse oplevelser kommer

du til at dele med glade og rejselystne mennesker som dig selv.

Du kan se alle vore rejser på hjemmesiden

- eller rekvirer vort katalog!

Paraguay-Pantanal-Bolivia

Vi skal bl. a. opleve

Pantanal floden som skaber verdens største våd -

område på ikke mindre end 150.000 m 2 .

Et paradis for natur- og dyreelskere med mere end

600 fuglearter, 250 fiskearter samt flere end 100

arter af pattedyr og mange andre eksotiske dyr.

På turen oplever vi også Cataratas de Iguacú som

er blandt verdens største vandfald der stækker sig

over 2,7 km og har mere end 270 enkelte fald.

Der fosser 1500 m3 vand igennen vandfaldene

pr. sekund.

Peru/Bolivia

26. aug. - 15. sept. 2013

Nr. 34 . . . . . . . kr. 24.100

Paraguay/

Inkl.

3 ugers

halv-

pension

Inkl.

3 ugers

fuld

pension

Pantanal/Bolivia

30. sept. - 21. okt. 2013

Nr. 36 . . . . . . . kr. 26.200

Der bliver flere og flere motionstilbud til

seniorer, F.eks. åbnede Aktivitetscentret St.

Joseph i København så tidligt som2008 et

stort, moderne motionsrum.

Vi kommer også tæt på lokalbefolkningen, hvor vi

vil opleve livet på landet, gourmet og folklore.

Der er mulighed for riverrafting, at bade under

vandfaldene samt svømme og snorkle i

Formosa flodens krystalklare vande.

Der bliver naturligvis også tid til citytur i Santa

Cruz, hvor vi bl. a. kan se den flotte katedral

»Basilica Menor de San Lorenzo«.

Paraguay/

Brasilien

24. okt. - 11. nov. 2013

Inkl.

hel-

pension

Nr. 37 . . . . . . . kr. 20.200

13. nov. - 2. dec. 2013

Nr. 38 . . . . . . . kr. 20.200

www.paraguayrejser.dk · Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

forsknings- og udviklingsergoterapeut

ved Rigshospitalet.

På Bispebjerg Hospital forsker

ph.d.-studerende Nanna Aue Sobol i

effekten af konditionstræning hos patienter

med Alzheimers sygdom – og

altså også hos mennesker med demens:

»Det er veldokumenteret, at hvis

du er fysisk inaktiv, får du mindre

muskelmasse, dårligere kondition og

dårligere funktionsevne. Vi hører fra

deltagerne i vores forskningsprojekt,

at de kan gå længere og har nemmere

ved dagligdags ting på grund af

Fakta om demens:

Hvert år får 15.000 danskere

sygdommen demens, og tallet

forventes at stige, som befolkningen

bliver ældre

Næsten 400.000 danskere er i

nærmeste familie med en person,

som har en demenssygdom. I alt

kender knap en million danskere

et menneske med demens

Mennesker med demens har

brug for et aktivt fritidsliv. Det

øger livskvaliteten og kan være en

faktor for, at de bevarer et højere

funktionsniveau længere

Socialstyrelsens kampagne

Aktiv med demens henvender sig

til alle de danskere, som i klubber,

foreninger og gennem fritidsaktiviteter

er i kontakt med mennesker

med demens, og som kan hjælpe

dem til at bevare et aktivt liv. Læs

mere på www.aktiv-med-demens.

dk – OBS: Sitet gives fri 21. april

2013, når kampagnen lanceres.


træning – det kan være alt fra at snøre

sine snørebånd til at handle ind eller

besøge børnebørnene,« siger hun.

Hjælp til et aktivt liv

Derfor er det afgørende, at mennesker

med demens får hjælp til at bevare

FUSION

Deltag i den stiftende kongres!

Vores nye organisation har stiftende

kongres tirsdag d. 18. juni kl. 11 på

Hotel Nyborg Strand.

De personlige medlemmer over hele

landet har på møder valgt deres kongresdelegerede,

og samtlige foreninger

i de tre nuværende organisationer har

modtaget indkaldelse til kongressen.

Vi opfordrer kraftigt til, at så

mange foreninger som muligt sender

delegerede, så vores nye, store ældreorganisation

bliver stiftet på et så

stærkt demokratisk grundlag, som det

overhovedet er muligt!

Ud over selve stiftelsen og vedtagelse

af vedtægter, har kongressen to meget

væsentlige punkter: Valg af formand

og to næstformænd samt en indgående

debat om det fremtidige arbejde. Som

delegeret får du altså indfl ydelse på,

hvad organisationen skal arbejde med,

og hvem der skal stå ved roret! n

Hvor skal jeres næste grupperejse gå hen?

Grupperejser

Panter Rejser har specialiseret sig i at arrangere

grupperejser for det voksne publikum.

“Skræddersyede” éndagsudflugter og længere

rejser med bus, tog, skib og fly.

Turene retter sig perfekt mod kunder som f.eks.

pensionistforeninger, seniorklubber, institutioner

og efterlønsklubber.

På PanterRejser.dk kan I få inspiration til jeres

næste grupperejse.

Ring og få en indledende snak om ønsker,

kvalitet, oplevelser samt få et godt og uforpligtende

tilbud.

et aktivt fritidsliv. I den forbindelse

spiller instruktører, klubkammerater

eller omgangskredsen i det hele taget

en vigtig rolle:

»Golf, fodbold og løb er alle

aktiviteter, mange kan fortsætte med

at dyrke trods en demenssygdom.

PanterFesten 2014

PanterFesten er oplagt til en billig grupperejse.

Ring og aftal hvordan jeres gruppe kommer

med til denne fest, som vi nu laver for 3. år i

træk.

Til hver fest er der plads til 300 feststemte

gæster.

Afrejse Hjemkomst

Fr. 31. jan. Lø. 01. febr. 2014

Lø. 01. Febr. Sø. 02. Febr. 2014

Pris pr. person fra kr. 1.099,-

Det kræver måske bare, at der er en

klubkammerat, som vil løbe ved siden

af og hjælpe med at fi nde vej eller

sørge for transporten til og fra aktiviteten,«

siger Nis Peter Nissen, direktør

i Alzheimerforeningen. n

Regler for deltagelse på kongressen

Foreninger med op til 250 medlemmer har ret til 1 delegeret

Foreninger med fra 250 til 500 medlemmer har ret til 2 delegerede

Foreninger med fra 500 til 1.000 medlemmer har ret til 3 delegerede

Foreninger med fra 1.000 til 5.000 medlemmer har ret til 4 delegerede

Foreninger med fl ere end 5.000 medlemmer har ret til 5 delegerede

Medlemsinstanser, der ikke er medlemsbaserede, har ret til én delegeret.

Prisen for deltagelse på kongressen er 350 kr. pr. person.

Bestil vores

nye Katalog med

grupperejser

Prisen inkluderer:

✓ Fest med musik og dans

✓”Alpenspektakel” fra Østrig med deres show

✓ Kæmpe middagsbuffet

✓ Vin, øl og vand ad libitum under spisning

✓ Suppe til natmad

✓ Morgenbuffet

✓ Kørsel med 4* turistbus

✓ Opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland

(grupper opsamling efter aftale)

✓ Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Vi vil glæde os til igen at mødes med mange

rejseglade gæster.

Panter Rejser • Ved Anlæget 20 • 7100 Vejle • Tel. 7585 7333 • panter@panterrejser.dk • PanterRejser.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 29


Datastuerne er klar til Windows 8

Datastuerne følger med udviklingen og er altid orienterede om de nyeste programmer.

Datastueunderviserne er nysgerrige og ser frem til de muligheder, som et nyt styresystem

som Windows 8 tilbyder, derfor var undervisere fra hele landet på kursus i april måned.

Onsdag d. 3. april var 140 datastueundervisere

samlet på

Nørrebro i København for at lære det

nye styresystem Windows 8 at kende.

Der var fuldt hus i Klærkesalen på Aktivitetscentret

Skt. Joseph, som lagde

hus til det populære arrangement.

Datastuefolk fra Langeland til Bornholm

var mødt op for at opkvalificere

sig og sikre, at datastuerne er parate til

det nye program.

Populære kurser

Ældremobiliseringen afholdt to kurser

i Windows 8 i april måned. Et i

København og et i Horsens, og begge

steder var kurserne meget populære –

endog så populære, at der ikke kunne

blive plads til alle interesserede.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at

der ikke var kapacitet til at sende

alle interesserede på kursus, men det

havde Microsoft Danmark, som er

De to kurser i Windows 8 er

støttet økonomisk af Microsoft

Danmark.

Ældremobiliseringen har gennem

en årrække samarbejdet med

Microsoft, der året rundt yder stor

støtte til datastuerne.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 30

medarrangør af kurset, en løsning på:

Microsoft filmede og streamede kurset

live, og så kunne de datastueundervisere,

der ikke var plads til, følge kurset

hjemmefra over internettet.

Den store interesse for kurset

og det nye styresystem vidner om

en ting, som Ældremobiliseringen

har vidst længe: Ældre er ikke

I løbet af dagen var der også tid til, at datastuefolkene selv kunne prøve at ”lege” med det nye

styresystem.

Der var rift om Microsoft Danmarks udsendte repræsentant, som man kunne få hjælp hos i

pausen.

teknologiforskrækkede og bange for

forandring. Tværtimod. De frivillige

datastueundervisere er nysgerrige,

videbegærlige og klar til at se fremtidens

udfordringer i øjnene. Det

gælder også, når der er tale om et nyt

styresystem, som ikke rigtig ligner det

gamle, velkendte Windows 7, som de

fleste datastuer kører med i dag.

Vigtigt at følge

med udviklingen

Det er meget vigtigt, at datastuerne

følger med udviklingen og kender til

de nyeste programmer. Hvis man går

ud og køber sig en ny computer i dag,

kører den sandsynligvis med Windows

8. Derfor er det vigtigt, at underviserne

rundt omkring i datastuerne

kender det nye styresystem og kan

hjælpe ældre, der kommer i datastuen

for at lære at bruge en nyindkøbt

computer.

Datastuerne er i det hele taget rigtig

gode til at udnytte de muligheder,

som den nye informationsteknologi

tilbyder. Rundt omkring i landets

datastuer bliver der arbejdet med

det nyeste indenfor billedredigering,

tablets, Sky-drive, Skype og meget

Fortsættes på side 32.


Tirsdag til fredag på

Problemer med fødderne

Så er du i trygge hænder hos Danske Fodplejere

Du kan finde din fodplejer på:

www.danskefodplejere.dk

• Her kan du finde klinikker i dit

lokale område.

• Udekørende fodplejere til hjemme

behandling, plejehjem, eller anden

institution.

Alle branche godkendte fodplejere er fuld

ansvarsforsikret og der ydes tilskud efter gældende

regler om almene helbredstillæg.

Danske Fodplejere

Kend os på logoet

Hotel Britannia

Oplevelser ved

Nationalpark Vadehavet

for seniorforeninger

Firestjernet hotel

ved idylliske Heerups have

i hjertet af Esbjerg

Gruppeophold (min. 15 pers.)

1 x overnatning i dobbeltværelse,

1 x stor morgenmadsbuffet,

1 x aftenmenu (2-retter) eller buffet

Kontakt os på

75 13 0111

info@britannia.dk

SENIOR CRUISE I KØBENHAVNS

HAVN ELLER PÅ ROSKILDE FJORD

2 timers frokostsejlads

i

Københavns Havn

Frokosttallerken

kr. 285,00

Pris kr.

485,-

pr. person

Tillæg for enkeltværelse

kr. 200,-

Torvegade 24

6700 Esbjerg

www.britannia.dk

SENIOR Tirsdag til fredag CRUISE på

(sejlads fra 3/4 - 26/10)

Vælg mellem 2 tilbud inkl. 2 timers sejlads

mandag - torsdag på Roskilde Fjord

inkl. frokost og 1 øl, 1 vand eller

1 glas 2 skibets timers vin samt frokost- kaffe eller te

(sejlads til 31. oktober) sejlads på

Tilbuddet er gældende til seniorer 60+,

minimum 10 personer

Roskilde Fjord

Frokost

kr. 265,00

Frokosttilbud 1

Buffet

Seniorpris kr. 329,- pr. person

Normalpris kr. 385,-

Frokosttilbud 2

Sagafjords tallerkenservering

Seniorpris kr. 265,- pr. person

Normalpris kr. 335,-

Priserne på begge skibe er incl. 1 glas øl, vin eller vand og

kaffe samt sejlads (min. 10 couverter)

For reservation til begge skibe ring på telefon 46 75 64 60

www.sagaqueen.dk www.sagafjord.dk

Reservation på telefon 4675 6460

eller info@sagafjord.dk

www.sagafjord.dk

lev dit liv

som du vil

med CeKuRAs seRviCe

CEKURAs personlige

nødkald giver:

· Omgående kontakt 24 timer i døgnet

· Hurtig hjælp ved fald eller ildebefindende

· Overskud og høj livskvalitet i hverdagen

Fakta om abonnement:

· Pris fra 8,- / dagen

· Abonnement i 3, 6 eller 12 måneder

· Ingen binding derudover

Bestil nu på telefon 32 31 60 50

eller på www.cekura.dk cekura.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 31


Fortsat fra side 30.

meget mere. De 500 frivillige, der

kører landets godt 200 datastuer, er

bestemt ikke bange for at kaste sig ud

på dybt vand, og det er måske en af de

vigtigste grunde til, at datastuerne i

dag har så stor succes.

REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har

åbent mandag - fredag. kl.

9.30-14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Æbelø og Nordfyn

21.-23./8. 3 dage med bus fra Valby

st. kl. 8.00. Vi starter med at besøge

H.C. Andersens hus i Odense, derefter

går turen til Bogense, hvor vi spiser

BEK SCOOTER

– fordi der ER forskel…

Vi har over 30 års erfaring, forhandler kun de

mest driftsikre el-scootere og anvender de længst

holdbare batterier – din garanti for bedst opnåelig

totaløkonomi. Service i topklasse. Køb eller lej

inkl. service. Landsdækkende.

www.bek-scooter.dk - Tlf.:80307373

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 32

Microsoft er også glad

for samarbejdet

Samarbejdet mellem datastuerne og

Microsoft kommer også Microsoft

til gode. En kursusdag som de to i

april er en enestående lejlighed for

datastuefolk og programudviklere

frokost på havnens fiskecafe. Guidet

tur i Danmarks ældste købstad, kaffe

på Lunds Hotel, som ligger smukt ved

havnen og måske en badetur. Vi bor

på Bogense Kro, hvor vi får aftens- og

morgenmad. Næste dag går turen til

Æbelø - Tag en lille termokande med

hjemmefra til kaffen fra kroen, vi

får frokostpakken med fra kroen. Vi

skal opleve en enestående natur, hvor

man nærmest føler sig som Robinson

Crusoe. Der bor kun 2 personer på

øen. Turen ud til øen er 4 km, men

vi går langsomt og har hele dagen

for os. Nogle af de første fredninger

i Danmark var bevaring af gamle

egetræer på Æbelø. På 3. dagen går

turen hjemad, men først skal vi besøge

Herritslev Slot, som har Danmarks

største riddersal, derefter en guidet hestevognskøretur

i Europas største

bisonfarm, til

frokosten serveres

en bisonbøf.

Vi slutter i

Kongsdals åbne

smukke have,

hvor eftermiddagskaffen

bliver

drukket. Pris:

3.395 kr. Medlemspris:

2.995

kr. inkl. ophold

på Bogense Kro

og helpension.

REJSETIPS

Lonely Planet har

kåret Island blandt

verdens 10 bedste

destinationer i 2013

fra Microsoft til at diskutere detaljer

omkring de nye programmer. Og

Microsoft lytter til, hvad datastuefolkene

har at fortælle, for de erfaringer

er værdifulde for virksomheden, når

der skal udvikles nye programmer,

som også tilgodeser ældres behov. n

Grønland

18.-27.6 eller 20.-29.8. Højskoleferie i

Qaqortoq, Julianehåb. Vi skal opleve

den grønlandske kultur bl.a. kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans og mad.

Der er udflugter til indlandsisen, de

varme kilder, til gamle nordbopladser

og mulighed for at se hvaler og sæler.

Vi oplever det nye Grønland ved

besøg på bl.a. garveriet Great Greenland,

Landbo Forsøgsstation, Fåreavlerskolen,

og for jer som godt kan lide

at vandre, vil der være en tur rundt

om Storsøen samt en tur i byen for at

se projekt ”Sten og Menneske”. Turen

er en højskoleferie med både natur og

kultur. Pris pr. person i dobbeltværelse

med bad: 20.495 kr. Medlemspris:

18.995 kr.

Azorerne

3./9. – 10./9. ”Azorerne er smuk som

et postkort” Vi skal bo på byens

fineste hotel ”Marina Atlantico” tæt

ved centrum. Alle værelser er med

balkon og havudsigt. Ponto Delgarde

er hovedbyen på Azorerne med ca.

30.000 indbyggere. Byen har smukke

bygningsværker og charmerende gader

og stræder. En aften på havnen i Ponto

Delgarda er en farverig og munter

oplevelse. Inkluderet i prisen: halvpension,

3 udflugter, byrundtur ekskl.

frokost, heldagstur til de eventyrlige

tvillingesøer og til de varme kilder ved

Furnas-Säo Miguels, begge dage med

OPLEVELSESREJSER

TIL STORSLÅEDE OG

INSPIRERENDE ISLAND

Tag bilen med. Vælg mellem vores

pakkerejser præcis som det passer

dig – Explorer Light, Explorer Boutique

eller Explorer Highland.

PRIS PR. PERSON

VED 2 REJSENDE 8.131

* Inkl. bil, krydstogt over

Nord atlanten, overnatning

på Island

samt morgenmad.

Bestil på booking@smyril.dk

Ring 96 558 500 eller

læs mere på smyrilline.dk


Azorerne

frokost og drikkevarer. Der vil være

mad ombord på flyet. Der er dansk

rejseleder og medarbejder fra Pensionisternes

Samvirke med på hele turen.

Pris: 7.998 kr. Medlemspris: 7.498

kr. tillæg for eneværelse 1.700 kr.

Kurophold Polen

Swinoujscie

22. 09.- 27.09 Afgang kl. 10.30 fra

Københavns Hovedbanegård. Ved

ankomst til Ystad udleveres boardingkort,

som også gælder som kahytsnøgler,

derefter er der ombordstigning på

M/F Wawel. Kl. 13.00 serveres der

Kender du

Slut med

ømme fødder

Polen

ARCOPEDICO skoens unikke design bevirker

en tilpasning til foden, så skoen støtter og ikke strammer om foden.

at kroppens vægt fordeles ligeligt over hele fodsålen, så ingen

områder belastes unødvendigt.

en korrekt gangafvikling og kropsholdning, hvorved fødder, ben,

lænd og ryg aflastes, så ømhed og træthed minimeres.

ARCOPEDICO - skoen der kan anvendes som hjemmesko, i fritiden,

på rejse, i ferien, til sport, på arbejdet - ja overalt!

Nærmeste Arcopedico forhandler anvises på

tlf.: 47 98 15 33 e-mail: info@arcopedico.dk

se mere på www.arcopedico.dk

?

Tag et ekstra tilskud af

Camette’s Vitamin D3 med

30 mcg pr. tablet, til stor

gavn for optagelsen af

vigtige mineraler i kroppen.

Anbefalet daglig tilskud:

Kun 1 tablet om dagen.

Dåse med 90 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 50,- kr.

Dåse med 180 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 70,- kr.

en 2-retters frokost i skibets restaurant.

Under sejladsen kan man nyde

udsigten over Østersøen, gøre nogle

småindkøb eller få sig en kaffe eller

en drink. Kl. 18.00 serveres dagens

ret i skibets restaurant. Kl. 20 er der

ankomst til Swinoujscie, bus til hotellet

og kl. 22.00 vil der være check-in

på Hotel ”Nad Persata”. Mandag

– torsdag: morgenmad/frokost/aftensmad,

Behandlinger og tid på egen

hånd. Behandlinger: Klassisk massage,

styrketræning, inhalationer, mudderbehandlinger,

lys- og farvebehandling,

90 x 132 mm Vitamin D3_Layout 1 13/11/12 15.07 Side 1

Lad

solen stråle

indefra

Forhandles hos førende

helsekostforretninger og

supermarkeder.

Producent

Camette A/S

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N

www.camette.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 33


Vesterhavet

højfjeldssol, laserbehandlinger og

elektroterapi. Hjemkomst fredag kl.

21.30. Medlemspris: 3.195 kr.

Sort Sol over marsken

25.-26./9. eller 2.-3./10. Vi har igen

i 2013 to ”Sort Sol”- busture med

en overnatning på programmet. På

udturen besøges Geografisk Have

i Kolding, Ribes gamle bydel og

domkirken. Hjemturen går over

Møgeltønder og Schackenborg med

et smut til Flensborg. Pris med bus,

guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder

og Marsken, aftensmad, morgenmad

og frokost og overnatning i delt

Nørrevang

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 34

dobbeltværelse: 1.675 kr. Medlemspris:

1.548 kr.

Tillæg for enkeltværelse 200 kr.

Vesterhavet og Hjertefest

9.-11.10. Afgang fra Valby St. kl. 9.00.

Den traditionelle tur til Hjertefesten i

Esbjerg Musikhus gentager vi i år. Til

festen underholder bl.a. Capstan Koret,

Stig Rossen, Arne Lundemann og

Julie Berthelsen. Vi har tilrettelagt en

tre dages tur, hvor der ud over festen

bliver spændende udflugter til kendte

og ukendte steder i det vestjyske. Lad

os blot nævne Esbjerg by, Ho Bugt,

Oksbøl, Blåvandshug og Fanø. Vi bor

på Hotel Britannia, centralt i Esbjerg.

Specialbrochure, der fortæller mere

om denne spændende tur, kan rekvireres

i Samvirket. Prisen inkluderer:

Hjertefest i Musikhuset, overnatninger

i dobbeltværelse, alle udflugter og alle

måltider fra 1. dags frokost til sidste

dags frokost - aftenkaffe hver aften -

men ikke drikkevarer udover kaffen.

Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Pris 2.885 kr. Medlemspris: 2.585 kr.

Nytårsophold med

”Klaus & Servants”

31.12.-1.1. 2 dage med bus fra Valby St.

kl. 12.30. Traditionen tro byder vi igen

i år på nytårsophold, denne gang på det

smukke Hotel Nørrevang i Marielyst

på Falster. Programmet for de to dage:

Kaffe ved ankomsten. Nytårsaften med

det landskendte showorkester ”Klaus &

Servants”, der spiller op til en festlig og

stemningsfuld nytårsaften. Der serveres

en delikat middag med skønne vine

og alt, hvad der hører til en uforglemmelig

nytårsaften: Velkomstdrinks, en

udsøgt 4 retters festmiddag, gode vine,

musik og dans med Klaus & Servants,

festligt fyrværkeri, fri bar (øl, vand og

vin), champagne, kransekage, natmadsbuffet

og overnatning. Nytårsopholdet

afsluttes med en lækker morgenbuffet

1. nytårsdag. Vi vil være hjemme igen

d.1.1. kl. ca. 14. Der vil være en guide

med fra Pensionisternes Samvirke under

hele opholdet. Alt inkluderet i prisen:

2.995 kr. Medlemspris: 2.695 kr. n


TOURGUIDE

Krydstogt tilbud

Sejl med Vision of the

Seas fra Kbh. op langs

den Norske vestkyst.

8 dage inkl. helpension.

Pris pr. person 6.060 kr.

Afrejsedato 24. aug.

Bestil på Tlf. 3312 4565

www.norskrejsebureau.dk

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Skiveegnen

- oplevelser for alle sanser

Guidede ture med en Skive-guide

– hør bl.a. om Skives 11 Stjerner,

byudsmykning, Æblets by eller

E nergibyen Skive.

Kontakt os for turforslag på:

info@visitskive.dk / tlf. 9614 7677.

Se mere på www.visitskive.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

RINGSTED MUSEUM OG ARKIV

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

Tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

Sær åbning for grupper

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

http://www.historienshus.ringsted.dk

MORS

• Kør selv ferie

• Cykelferie

• Sommerhuse

Rekvirer brochurer

Morsø Turistbureau, tlf. 97720488

www.visitmors.dk

Kom

og oplev

nyt

sælarium

Åbner 17. maj

Vingård

Vinbutik

Danske medaljevine

fra egne druer

Vi arrangerer smagning,

rundvisning og foredrag

Butiksåbent:

fredag 15 – 18; lørdag 11 – 14

eller efter aftale tlf.: 4828 5804

Vi bor smukt på Margueritteruten

nær Arresø:

Præstevej 89, Annisse

3200 Helsinge

www.annisse-vingaard.dk

FRED OG RO

KULTUR I NATUREN

For yderligere oplysninger kontakt:

VISITFANØ

Tlf 70264200

mail@visitfanoe.dk

www.visitfanoe.dk

FaceBook: www.facebook.com/VisitFanoe

Besøg Danmarks

første nationalpark.

Nationalpark Thy

Små og store grupper:

Bus grupper

Vandrer- og cykelgrupper

Lystfi sker grupper

Se mere på www.visitthy.dk

Thy Turistbureau

Storetorv 6 - 7700 Thisted Kommune

Mail: info @thy.dk - Telefon 97 92 19 00

Ferie året rundt

i det smukke

HIMMERLAND

REBILD BAKKER OG ROLD SKOV

Ophold på den kendte og hyggelige kro fra

kr. 595,- pr. person, inkl. lækker 3 retters

menu om aftenen og stor morgenbuffet.

Husk at opgive ”SENIORERNES

BLAD” ved bestilling.

Tlf. 98375100 • www.rold.dk

Har du lyst til en anderledes

udflugt med spændende

historier, grubeost og et

glas rødvin dybt

under jordens

overflade..?

Tlf. 97 54 83 33

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

Velkommen

på eventyr i

Faaborg

Faaborg Turistbureau

Torvet 19 · 5600 Faaborg

Tlf. 62610707

www.visitf aaborg-midtf yn.dk

Tag til Fur

- tag børnebørnene

med

- en aktiv ferie med

fælles oplevelser

- find fossiler

- lej et sommerhus, priser

fra kr. 1900,-/2400,- pr.uge

i hhv. lav- og højsæson

- cykler udlejes

Fursund Turist

7884 Fur - Tlf. 9759 3053

www.fursund.dk

Fra den 15. juni vises

særudstillingen

”Din Tanne

– nye breve fra Afrika”

Museet er åben

tirs-søn fra kl. 10-17.

Rungsted Strandvej 111 · www.blixen.dk

BORNHOLM

1 uge i ferielejl., færge Ystad-

Rønne t/r, stor fiskebuffet på

røgeri, afbestillingsforsikring.

SENIOR-PRIS: kr. 1.599/2.499

pr. pers v/2 pers i hhv. lav- og

højsæson. Min. én pers. 65 år.

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 35


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

2/2013

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad,

Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N.,

eller pr. mail til Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk,

skal være os i

hænde senest den 6. juli2013. Mærk

konvolutten eller mailen “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 2- 2013

100 kr. F. Haarh

Blomstergade 34,

6400 Sønderborg

75 kr. Mette Janum

Frederiksborgvej 56,

3450 Allerød

50 kr. Ebbe Lützen

Munkerisparken 41,

3460 Birkerød

50 kr. Knud Nielsen

Slesvigvej 9, 8600 Silkeborg

50 kr. V. Badawi

Gudenåvej 31,2. th.

2720 Vanløse

Ovenstående vindere bedes

!

henvende sig til Pensionisternes

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

har i sin kreds en bred vifte af klubber

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 15 kr. pr. medlem.

Enkeltmedlemmer

Vi har mange enkeltmedlemmer. Alle

pensionister og efterlønsmodtagere er

velkomne i Pensionisternes Samvirke.

Du får vores medlemsblad otte gange

om året, og du kan til speciel lav

medlemspris deltage i vores kurser og

andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 110 kr. om året og 145 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.200 kr.

Vil du være med i vores fællesskab, så

meld dig ind på nedenstående kupon,

portoen er betalt. Du kan også melde

dig ind via forsiden på vores hjemmeside:

www.PensionisternesSamvirke.

dk, brug evt. webshoppen på hjemmesiden,

hvor kontingentet kan betales

med det samme.

Medlemskab

efter fusionen

Melder du dig ind i Pensionisternes

Samvirke nu, fortsætter

dit medlemskab i den nye,

større og stærkere organisation,

der dannes ved en fusion med

Danske Pensionister og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger

i Danmark. Det sker i

sommeren 2013. Ovenstående

kontingentsatser gælder i den nye

organisation, og alle Samvirkets

medlemsfordele videreføres.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 37


Pensionist og Hjertefest

i Musikhuset, Esbjerg

10. oktober kl. 10.30–12.30

Capstan koret

Stig Rossen

Arne Lundemann

Julie Bertelsen

Martin Guldberg og Dorthe Mørup

Konferencier: Martin Guldberg

Pris: 135 kr.

Efter festen er der mulighed for at

nyde en lækker frokostplatte til 120

kr. i Kunstmuseets restaurant tlf. 75

12 64 95. (kun mod forudbestilling).

Eller en tallerkenanretning til 140 kr.

i Cafe Tonekunsten i Musikhusets

foyer tlf. 76 10 90 10 (kun mod

forudbestilling).

Billetter: Kan købes hos Lokal

Cafeen 7512 5907, hos Ugeavisen

Esbjerg tlf. 76 11 42 00, i Musikhuset

tlf. 76 10 9010 og på www.Billetten.

dk. Billetter kan købes alle steder fra d. 1/8.

Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen

Esbjerg/Fanø

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 38

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B


HOLD TANDFERIE OG SPAR

50-80%

PÅ DIN TANDBEHANDLING

Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS

konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental.

DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK

Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium

(Nobel Biocare).

KLINIK I VERDENSKLASSE!

Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet

i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i

Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden.

HVORFOR ER DET SÅ BILLIGT!

Selv når det gælder nogle af Europas førende specialister, er lønniveauet i Budapest

væsentligt lavere end i Danmark. Dertil kommer, at klinikkens personale

arbejder i rullende teams og med åbningstid fra 8-20. Det betyder, at omkostningerne

dækkes af 3-4 gange så mange patienter som på en dansk klinik.

DU ER ALDRIG ALENE

Tandrejser tilbyder dig ikke bare top kvalitets tandbehandling til fornuftige priser,

men også en storbyferie i en af Europas smukkeste metropoler. Tandrejser

og Kreativ Dentals råder over fl ere dejlige ”tand” hoteller, hvor du vil møde

mange medpatienter fra Danmark, resten af Europa og USA. Vi er alle i samme

båd, og kan trygt dele oplevelser med ligesindede.

Telefon: 4844 7134

info@tandrejser.dk

www.tandrejser.dk

GRATIS

KONSULTATIONSPAKKE

DANSK TOLK

Alle har nu

råd til et

sundt smil

Til alle nye patienter tilbyder vi

GRATIS konsultationspakke med

• GRATIS Flybillet*

• GRATIS 1 overnatning på et af

vore hoteller

• GRATIS konsultation og

behandlingsplan(er)

• GRATIS OPG X-røntgen

(Normalpris 300 DKK)

• GRATIS transport fra og til

lufthavnen

• GRATIS Budapestrejse, pas til

busser og metro

VORES FASTE LAVE PRISER:

• Implantat DKK 3.500.-

• Porcelænskrone MK DKK 2.000.-

• Fuldporcelæn krone DKK 3.850.-

• Klik-protese DKK 23.100.-

• Fuldkæbe implantater fra DKK 42.300.-

* refundering af fl yomkostninger op til 1.350 DKK

(hvis behandlingsplanen er på 13.500 DKK, og du

starter på behandling inden for maks. 6 måneder)

Det eneste du skal gøre er at gå ind på

vores Facebook side og klikke på like

www.facebook.com/Tandrejser


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet hvor medlemmer

af Pensionisternes Samvirke kan indrykke en

gratis annonce. Formidlingen holder pause indtil

det nye medlemsblad er på plads. Vi kan desværre

ikke modtage fl ere annoncer, men alle, der har

indsendt, vil naturligvis få de svar, der kommer på

deres annonce.

Vil du svare på en billetannonce, så send dit svar i

en lukket kuvert påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre.

Tåstrup/ omegn. Kvinde 67/169 søger en sød og rar,

ærlig og proper,uden alkohol problemer ,ikke ryger mand.

Med gode og sunde interesser. Helst mellem 63-73 og

højere end jeg. Højde og drøjde skal helst passe sammen.

Gerne foto. Bill. mrk.3251.

Akvavit. Samler du på Aalborg Jule Akvavit. 4-5 fl .

Haves i forskellige årgange. Bill.mrk. 3252

Valby/Frederiksberg. Lille quinde 70+ med mange

interesser, søger en teater ven. Bill mrk. 3253

Tove er TRYG for

kun 8,- om dagen

Tove Larsen er 85 år og har boet i den

samme lejlighed i 58 år. Tove har været

igennem 14 operationer og har siden 2004

fået ny hofte tre gange.

Tove Larsen siger:

”Jeg har haft CEKURAs service med TRYGboksen siden

efteråret 2012. Det har betydet en stor lettelse i mit liv. Nu er

jeg helt rolig og ikke nervøs ved at være alene. Sker der noget

med mig, skal jeg blot trykke på én knap, så får jeg hjælp.

Jeg ville ønske, at alle seniorer tilmeldte sig CEKURAs

service. Det koster jo kun 8 kroner om dagen.”

Bestil nu på telefon 32 31 60 50

eller på www.cekura.dk cekura.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 40

Vallensbæk / Brøndby Strand. Kvinde i den 3. alder

søger personer M/K. ”Vil I med ud at spadsere. Nu da

foråret er på vej” Bill. mrk. 3254

København /Gladsaxe. Kvinde 75, frisk og rask og

mod på livet. Søger en ven tilfælles oplevelser, En god middag,

Ude som hjemme, Weekendrejser, Fly og bus rejser.

Gå i naturen Er det noget for dig, hører jeg gerne fra dig.

Bill. mrk. 3255.

Gentofte. 69-årig kvinde, ikke ryger, Søger veninde til

udfl ugter, biograf, teater, ballet, rejser sydpå og at mødes

hos hinanden. Bill. mrk. 3256

Roskilde / omegn. Søger veninde til positivt og rart

samvær - over en kop kaffe- ved en god fi lm, foredrag,

udstilling og andet Jeg er kvinde 70 år, åben og alment

interesseret. Bill. mrk. 3257.

Kvindelig rejseledsager. Til f. eks. 1 uge eller 10

dages Nil Cruise. Jeg er 87 å bor i Rødovre.. Er åben for

andre forslag. Ikke charter. Hvis du er interesseret, så lad os

mødes til en kop kaffe. Bill. mrk. 3258.

København / omegn. Enke 79 år bor i København

ønsker venskab med enkemand. Jeg er 170/ 70 ikke ryger,

ikke bofællesskab. Helbredet OK, Synes livet er skønt, men

mangler en mand at dele det med. Lad os få nogle dejlige år

sammen. Bill. mrk. 3259.

København / omegn. Mand 80 år søger god kvindes

bekendtskab til byture, udfl ugter, besøge hinanden. Lad os

få en snak. Bill. mrk. 3260.

Nivå/Nordsjælland. Dame 68/160/74 søger aktiv,

ikke ryger, velsoigneret pensionists bekendtskab. Interesser:

musik, teater, koncerter, Tivoli, weekend ture m.m. Gerne

med bil så vi kan komme lidt rundt. Bill. mrk. 3261.

København og Frederiksberg. Ældre pensionist,

Kvinde, Søger nogle gode venner, som også føler sig lidt

alene. Har mistet fl ere p.g. a. sygdom. Lad os fi nde hinanden

til forskellige interesser. Jeg håber. Bill. mrk. 3262.

Nordsjælland. Mand søger velsoigneret kvindes bekendtskab,

ikke bofællesskab og ikke ryger. Du må gerne

være til musik og hvad vi ellers kan fi nde på af hyggelige

ting. Bill. mrk. 3263.

En kattens masse kærlighed

Står kattene også dit

hjerte nær?

Din støtte til

Kattens Værn gør

en stor forskel for

kattene i Danmark.

Bliv medlem eller

betænk kattene i dit

testamente.

Kontakt os på

tlf. 38 88 12 00,

eller læs nærmere

på vores

hjemmeside

kattens-vaern.dk


BM

Brugte maskiner

fra 9.999.-

Nye fra 19.999.-

Rækkevidde op til

80 km pr. Opladning

1200 watt motor

Rundrejser med dansk rejseleder

fx Dubai - orientens Perle fra kr. 8.998

Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk TV2 tekst TV side 505

Scooter køb er en

tillidssag.

vi er til for dig.

4040 3205 eller 4019 3207

Brugte maskiner

fra 9.999.-

Komplet service

på din brugte scooter

fra 1500.salg

af batterier samt lader.

LR MARKETING

Landsdækkende service

NYHED: mageløse malaysia fra kr. 17.998

Rundrejse til Malaysias spændende, historiske byer og smukke natur.

Oplev kolonitidens vingesus i Malacca og Ipoh, den moderne storby Kuala

Lumpur, theplantagerne i Cameron Highlands og den storslåede natur i

Belum Rainforest. Turen afsluttes med badeferie på Penang.

Afrejser: 09/01 og 06/02 2014 fra kr. 17.998 pr. person

thailands vandveje fra 11.998

Oplev Bangkoks templer og paladser, et luksus mini krydstogt på konge-

floden til den gamle hovedstad Ayuthaya, tropisk jungle og fascinerende

historie ved floden Kwai krydret med et besøg ved det flydende marked.

Turen afsluttes med badeferie i Cha Am - Hua Hin på et dejligt hotel lige

ved stranden. Afrejse, 01/07, 17/07, 03/08, 12/10, 11/11, 07/12, 19/01,

08/02, 23/02, 07/03 og 11/04 2014

dubai - orientens perle fra kr. 8.998

Oplev de handelsrejsendes by, guldsouqen, Abu Dhabi, moskeer og palad-

ser, verdens højeste tårn, dhow cruise med middag og meget mere.

Afr: 12/10, 09/11, 30/11, 04/01, 25/01, 08/02, 08/03, 22/03 og 15/04.

Se rundrejsekalender med mange flere ture på www.toptours.dk/rundrejser

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 41


ERGOVITSER

LILLIAN VAR

begyndt at tage

sangundervisning,

og efter den tredje

time, spurgte hun

sanglæreren, om

han mente hun

ville kunne få gavn af sin stemme?

- Kun, hvis du en dag får øje på en

ildebrand....!

VOR VEN OBERSTEN havde denne

historie til mig - og dermed til dig. Der

var kaldt til genindkaldelse af gamle

soldater og man var ude på en feltøvelse.

Da man er nået ud i terrænet,

sagde kaptajnen:

- De ser derovre en bakke med de høje

fyrretræer. Deromme bag ved ligger

fjenden i skjul. Det er nu Deres opgave,

mine herrer, at drive ham væk.

- Det var pokkers, lød det fra en af de

genindkaldte i bagerste geled. - Er han

nu dér igen? Vi drev ham jo væk derfra

flere gange, mens jeg aftjente min

værnepligt!!

HUSK, NÅR man råber i ørkenen, kan

man få sand i munden.

EN MAND FRA børneværnet spurgte

den lille forsagte dreng, hvorfor han

dog skød sine forældre?

Færgen sejler til oplevelser

Med BornholmerFærgen

til klippeøen

— København-Rønne

på kun 3 timer

Pensionistbillet

Ystad-Rønne

Bil+pensionist+ledsager

fra dKK 363,- enkelttur

Læs mere og book online på

www.faergen.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 42

- Jo, sagde drengen hiksende, kommunen

har lavet en udflugt for forældreløse

børn, og den ville jeg gerne med

på.

LILLE LISE var grædefærdig, da hun

kom ud i haven til mig og deltagende

spurgte jeg hende, hvad der dog gik

hende på?

- Jo, snøftede hun, hvordan lærer jeg

klokken, når både du og mor gi´r et nyt

svar, hver gang jeg spørger?

VAR DU egentlig klar over, at man

har fundet ud af, at mellem 20 og 25

procent af alle ulykker til søs sker, fordi

besætningen har drukket for megen

spiritus. Det vil altså sige, at mellem 75

og 80 procent af alle ulykker til søs sker

i pinlig ædru tilstand. - Derfor drik

rigeligt inden du kaster los.....

FØR VAR DU lykkelig, bare du så mig

et par minutter om dagen, sagde den

midaldrende frue.

- Det er jeg skam stadig, svarede

hendes ligeså midaldrende mand.

SOMMERTID er ferietid og på

selveste Helsingør banegård er følgende

replikskifte blevet aflyttet specielt til

Ergo Vitser:

- Jeg er så bange, når du er ude at rejse,

Karl,

- Det skal du ikke være. Jeg er hjemme

før du aner det.

- Ja, det er det jeg er bange for....!

HUN VAR SÅ lykkelig som en

hypokonder på en lægekongres.

HVORFOR MON fiskene ikke har

hår, tænker du måske. Men ærlig talt,

synes du ikke det er nok, de har skæl???

NEDE HOS VOR gode doktormand

hørte jeg følgende ud fra døren ind til

lægen:

- De skal have masser af hvile og sund

kost.

- Jamen jeg er hverken træt eller sulten.

Jeg er syg!

PRÆSTEN VAR på besøg i fængslet

og til den nye fange spurgte præsten,

om det var spiritussen, der var skyld i,

at han er her?

- Nej, det var vandet.

- Vandet, spurgte præsten vantro.

- Ja, jeg er mejeribestyrer...

HER TIL sidst vil jeg gerne sige tak for

husly i bladets spalter gennem mere end

17 år. Jeg håber jeg har kunnet sprede

et par små skæve smil i en indimellem

lidt grå hverdag.

Tak for denne gang - og husk nu at

passe godt på Jer.

ERGO

Benzo Rådgivningen

Information og rådgivning om afhængighed

af sove- og nervemedicin.

BenzoRådgivningen

Telefonrådgivning

Information mandag og rådgivning - torsdag kl. om 18-20 afhængighed

samt af sove- onsdag og og nervemedicin. fredag kl. 9-11.

Telefonrådgivning mandag - torsdag kl. 18-20

samt Telefon onsdag og 70 fredag 26 25 kl. 109-11.

benzo@sind.dk

Telefon 70 26 25 10

www.benzo.dk

benzo@sind.dk www.benzo.dk

Sind


Eva er stort set smertefri

67 år og masser af energi

Det er ikke til at se, at Eva snart vil passere

de 70. Eva formår da også at betage

sine lyttere, når hun med liv og inspiration

i stemmen beretter om sine mange daglige

gøremål, samt historien om hvordan

rygsmerterne tidligere forringede hendes

livskvalitet.

”Efter flere år med tiltagende rygsmerter,

besluttede jeg mig for at prøve en VelloFlex

magnetmadras. Allerede efter en uge havde

jeg en helt anden komfortabel og rolig

søvn. Når jeg vågnede om morgenen var

ledsmerterne meget mindre, og jeg kunne

uden besvær stå op og komme i gang med

dagen”, fortæller Eva.

KAMPAGNE SALG

“Sove uden Vello ®

“Sove uden Vello

Topmadras..?

ikke på vilkår”

®

Topmadras..?

ikke på vilkår”

Erna Hjorting er overbevist..!

”Efter blot 8 nætter med

top top madrassen, vil jeg på på

ingen måde undvære den.

I dag har jeg jeg en en Vello Topmadras

både derhjemme

og i sommerhuset.”

Produceret på egen

fabrik i Tyskland

med garanticertifikat

på op til 30 år!

NETOP NU!!

1.998,-

LÆS MERE OM

SMERTELINDRING

Rekvirer GRATIS Vellos

store farvebrochure,

hvor du kan læse alt

om smertelindring,

hvordan magneterne

hjælper og udtalelser

fra folk, der har fået

en betydelig bedre

helse efter brugen.

Sover sig til et godt helbred

Eva er glad for den smertelindring og forøgede

livskvalitet, som hun har opnået gennem

daglig brug af sin VelloFlex magnetmadras.

”Jeg har brugt madrassen i 7 måneder og

kan konstatere, at jeg føler mig meget bedre

tilpas. Jeg har før døjet med rygsmerter gennem

de sidste 10 år og har i den periode modtaget

behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter

samt andre alternative behandlere.

De har været i stand til at lindre mine smerter

kortvarigt, men aldrig permanent. Jeg har til

tider haft så store smerter, at den eneste udvej

var en kombination af stærk smertestillende

medicin og være sengeliggende. I dag sover

jeg trofast på min magnetmadras hver nat og

er stort set smertefri”, fortæller Eva.

Eva er stort set smertefri idag og sover bedre natten.

SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Vi sælger netop nu et parti af

den kendte Vello topmadras med

magnetterapi til smertelindring

Genkender du disse symptomer:

• Muskelkramper

• Sportsskader

• Søvnproblemer

• Spændinger

GRATIS GAVE:

1 par massagesandaler

ved køb af 1 madras

VÆRDI

KR. 299,-

Ring på tlf.: 75 21 11 10

og få en snak om smertelindring med magnetterapi

Eller bestil på: www.velloshop.dk

ANNONCE

• Skuldersmerter • Spændings hoved pine

• Knæsmerter • Smerter i hånd leddet

• Kramper i be nene • Nakkesmerter

• Rygsmerter • Kolde, ømme fødder

Vello ® Topmadras med

magnetterapi

Den nye RoyalWellness giver endnu

bedre smerte-lindring, da den nu

er produceret med 2 baner ekstra

kraftige magnetfelter.

VelloFlex ® Magne terne er fremstillet

til smertelindring og klassificeret

som medicinsk udstyr. CE reg.

Ortenvej 60 - 6800 Varde

www.vello.dk

Åben kl. 9.00 - 15.30


To store fester på Bakken

Begge fester er med kendte kunstnere. Billetprisen er 135 kr.

Billetterne til Cirkusteltet er nu nummererede.

Vi har fået gode frokosttilbud på udvalgte restauranter på Bakken.

Konferencier: Georg Poulsen og Kurt Rostgaard.

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

17. juni kl. 10.30 - 12.30

Kansas City Stompers og Rikke Mølgård

Sussi og Leo

Trine Gadeberg

Dario Campeotto

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

19. juni kl. 10.30 - 12.30

Københavns Postorkester

Jesper Lundgaard

Kirsten Siggaard

Arne Würgler og

Sine Bach-Rüttel

Sådan får du billet:

Du kan ringe og bestille billetter på tlf. 35 37 24 22. Billetterne skal afhentes indenfor 1 uge.

Hvis du ikke har mulighed for selv at afhente billetterne, kan du få dem tilsendt mod indsendelse af en

check og frankeret svarkuvert eller ved betaling via Netbank (gebyr 15 kr.).

Du kan også møde op hos Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, København N og købe dine

billetter i løssalg.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 44


hjerting rejser - ferier der passer dig, året rundt!

Oplys koden

”SENIOR” ved

bestilling og få en

gratis udflugt til

Malaga

torremolinos, Costa del sol

Afrejse: 17. september* og 27. september

• Fly direkte Kastrup, Billund eller Århus - Malaga t/r

• 28 nætter Aguamarina Apt.*** - Torremolinos

• 1 x 2 værelses lejlighed

• 28 x morgenmad

• 28 x aftensmad inkl. vand og vin

• Transport til hotellet t/r

Pris pr. person kr. 8998,-

Enkeltværelsestillæg kr. 3800,-

* Afrejse 17. september + kr. 1000,- pr. person

andalusien - med 3 udflugter og dansk guide

med 3 udflugter

Afrejse: 18. september og 03. oktober

• Fly direkte Kastrup eller Billund* - Malaga t/r

• 7 nætter Aguamarina Apt.*** - Torremolinos

• 1 x 2 værelses lejlighed

• 7 x morgenmad

• 7 x aftensmad inkl. vand og vin

• 3 x udflugter m. bustransport og dansk guide

til Sevilla, Nerja og Malaga

• Transport til hotellet t/r

Pris pr. person kr. 5498,-

* Afrejse fra Billund + kr. 395 pr. person

www.hjertingrejser.dk - tlf. 70 22 67 10

Vi er helt elektriske !

EL-CYKLER til alle !

Kom og prøvekør og og vi vi hjælper dig med med at at finde fi nde

den den helt rigtige el-cykel el-cykel til til dine dine behov behov ! !

Vallensbækvej

Vallensbækvej

20, 2605 Brøndby,

20, 2605

3069

Brøndby

4955 & 3012 4111

Jordemodervej Jordemodervej 7, 8783 Hornsyld, 7, 8783 Hornsyld Tlf. 7682 2010

Tlf. 7682 2010

Eller Eller besøg besøg os os på på FantomBike.dk

Winther 850 Granny

Pris 7.999,-kr +batteri

7AH Batteri (35km) 2.699,-kr

9AH Batteri (50km) 3.599,-kr

12AH Batteri (70km) 4.499,-kr

Winther Limit

Pris 7.599,-kr +batteri

Danmarks største udvalg af EL-Cykler

Vi forhandler EL-Cykler fra 12 cykelmærker og har dermed et meget bredt udvalg

og et stort knowhow. Endvidere har vi masser af cykel tilbehør.

TEKST TV

SIDE 506

Batteri i kædeskærmen !

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 45


MEDLEMSTILBUD

Så er 2013 udgaven af vores populære håndbog på gaden!

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

slutningen af januar var vi klar med 14. udgave

I af den populære håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager”. Bogen kan give pensionister

og efterlønsmodtagere et redskab til at fi nde

rundt i lovgivningsjunglen. Den er et glimrende

alternativ og supplement til de oplysninger, man

kan få ad digital vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt udover

pensionen ikke kan svare sig. Ved at læse håndbogen

kan man danne sig et overblik og se, at

det næsten altid kan svare sig at have indtægter

ved siden af den sociale pension.

Ydermere udmærker håndbogen sig blandt

andet ved at give konkrete eksempler, som fremmer

forståelsen. Derved kan den enkelte læser

selv regne ud, hvad man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk følgende:

Grundbeløb, pensionstillæg og anden indtægts

betydning for disse. Personlige tillæg. Varmehjælp.

Boligydelse. Helbredstillæg. Supplerende

pensionsydelse (ældrechecken). Opsat pension.

Efterløn

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 60 sider. Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes Samvirke

er håndbogen gratis.

Hvordan får man håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos Pensionisternes

Samvirke. Eller den kan rekvireres

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er skrevet af Preben Dose

og Gerda Klemensen, som også har redigeret håndbogen.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 46

Pensionist

14. udgave

eller

Efterlønsmodtager

2013

Nogle

vigtige

oplysninger

Pensionisternes Samvirke

mod indsendelse af frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21 kr.)

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37 24 22 eller via

vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.

dk. Det er også muligt at rekvirere den via vores

webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Den kan desuden købes ved personlig henvendelse

hos Pensionisternes Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i Pensionisternes

Samvirke får tilsendt et eksemplar. Yderligere

eksemplarer til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto.

n


Kunsten i Samvirket

Kristian Albrechtsen, der

grundlagde Pensionisternes

Samvirke, var en stor

kunstelsker, og det har haft

betydning for Samvirket lige

siden. Gennem tiden har

Samvirket samarbejdet med

nogle af landets fineste og mest

anerkendte kunstnere bl.a. om

illustrationer til medlemsbladet.

Forsidebilledet på dette

sidste nummer af Seniorernes

Blad er Henry Heerups

plakat til De ældres Dag 1973.

Kristian Albrechtsen var en

dynamisk iværksætter, der

ikke var bange for at gå nye

veje. I 1973 fik han kontakt

med Henry Heerup, der lavede

sin egen frie fortolkning over

Samvirkets logo. Heerups

charmerende plakat blev også

brugt som forsideillustration på medlemsbladet, der den

gang hed ”God tid”, i september 1973.

En anden kunstner, hvis værker hænger på

Hovedkontoret, er Svend Johansen (1890-

1970). Svend Johansen er en central figur i

det moderne gennembrud i dansk kunst. Han

var udover at være en velanset kunstner også

en ivrig samfundsdebattør og en gudbenådet

teatermaler. I dag er Svend Johansen særligt

kendt for sine farverige og livsglade litografier

med motiver hentet fra den italienske Commedia

dell’ arte tradition med harlekiner,

columbiner, sultaner og trolde.

Svend Johansen er i dag repræsenteret på stort

set alle de store kunstmuseer i Danmark, fx

Statens Museum for Kunst i København,

AROS i Århus, Esbjerg Kunstmuseum m.fl.

Optiker

Charlotte Wadum

syn

H J E M

En af de kunstnere, hvis grafiske tryk i dag pryder væggene i Hovedkontoret, er den fantastisk tegner

og maler Mogens Zieler (1905-1983). Zieler er især kendt for sine sprudlende og groteske figurer og en

omhyggeligt udtænkt symbolik. Mange af Zielers værker hænger i dag på Horsens Kunstmuseum, der

har en særlig Mogens Zieler Samling.

HJEMSYN

KOMMER TIL DIG

Hjemsyn er en mobil brillevirksomhed,

der har specialiseret sig i at levere briller

til alle der finder det besværligt eller

ikke er i stand til at besøge en brille

butik.

• Der foretages synsprøve

• Stort brilleudvalg

• Færdige briller efter 14 dage

• Ved køb af brille nr. 2 gives

50% rabat med samme styrke

• Dækker storkøbenhavn og

omegn

Bestil tid ml. kl 9-10 hverdage

på tlf. 51 52 39 39

www.hjemsyn.dk

Kristian Albrechtsen var også manden bag Samvirkets

mangeårige samarbejde med Ny Carlsberg Fonden. Gennem

årene har fonden

både skænket kunst

til Samvirket og

deponeret kunst

hos os. Det nyder

ansatte, frivillige og

besøgende stadig

godt af i dag, hvor

malerier, akvareller

og originale

grafiske særtryk

pryder væggene i

hovedkontoret i

Griffenfeldsgade.

n

Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2013 SIDE 47


BESTIL

vores

arvefolder på

33 28 70 00

Giv dyr et godt liv

Med en gave til Dyrenes Beskyttelse i dit testamente sikrer

du omsorg til dyr, som ingen andre tager sig af

Testamentariske gaver sætter os i stand til at hjælpe alle dyr, der er kommet

i nød. Uanset om det skyldes menneskers misrøgt, manglende viden om dyrs

behov eller påkørsler i trafikken. Alle gaver uanset størrelse gør en forskel.

Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.

Ring uforpligtende på tlf. 33 28 70 09 – her sidder testamenterådgiver

Marit Ytterdal klar til at svare på spørgsmål.

Alhambravej 15 | 1826 Frederiksberg C | tlf. 33 28 70 00 | www.dyrenesbeskyttelse.dk

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines