UNDERTAG, DAMPSPÆRRE OG TILBEHØR - Würth Danmark A/S

wuerth.dk

UNDERTAG, DAMPSPÆRRE OG TILBEHØR - Würth Danmark A/S

PRODUKTKATALOG

UNDERTAG, DAMPSPÆRRE OG TILBEHØR

INDEHOLDER PRODUKTPRØVER


5 årig - 100% genetableringsgaranti

Når vi ruller os ud – gør vi det 100 %

Wütop Quadro undertag Wütop dampspærre DB2

Wütop Trio undertag

Wütop vindspærre

Se garantiblad for detaljeret

beskrivelse af garantien.

Würths professionelle tagprodukter er omfattet af en 5-årig garanti - og det er

ikke en helt almindelig produktgaranti, vi taler om.

Vores garanti er en komplet genetableringsgaranti, der dækker hele udgiften ved fejl.

Både nyt erstatningsprodukt, demontering og reetablering af hele tagløsningen.

Ønsker du at høre mere, sender vi gerne en af vores 300 sælgere forbi for at

fortælle om de rigtig mange fordele ved Würths tagprodukter.

Du skal nok være forberedt på, at han rigtig ruller sig ud.

Würth Danmark A/S · Montagevej 6 · 6000 Kolding · Telefon: +4579323232 · www.wuerth.dk

Folieklæber · Eurasol P, Eurosol, Euradop

enkelt og dobbeltklæbende tape


Inholdsfortegnelse

GARANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

UNDERTAG/VINDSPÆRRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

DAMPSPÆRRE/LUFTTÆTTE HUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

TAGTILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

FALDSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

CE-MÆRKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

PRØVNINGSRAPPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SIKKERHEDSDATABLADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4


Fem års garanti på Wütop- og Eura-produkter

Genetableringsgaranti fra Würth Danmark A/S

Garanti udsteder:

Würth Danmark A/S

Montagevej 6,

6000 Kolding

Garantiperiode:

Der ydes 5 års genetableringsgaranti på undertage/dampspærrer fra

Würth Danmark A/S regnet fra leveringstidspunktet.

Produkter omfattet af garantien:

Genetableringsgarantien ydes på følgende produkter fra Würth Danmark A/S:

• Undertag Wütop Trio art.nr. 0681 001 001/120

• Undertag Wütop Quadro art.nr. 0681 001 002/121

• Dampspærre Wütop DB2 art.nr. 0681 000 004

Garantien omfatter:

Genetableringsgarantien omfatter udbedring af mangler eller levering af nyt undertag/dampspærre efter garantiudstederens

vurdering, samt dækning af alle nødvendige omkostninger i forbindelse med demontering af det defekte undertag/

dampspærre samt montering af et nyt funktionsdygtigt undertag/dampspærre.

Garantien omfatter ikke:

Genetableringsgarantien omfatter ikke forhold der skyldes,

• Fejlagtig montage eller anvendelse*

• Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse*

• Forkert opbevaring eller transport*

• Usædvanlig påvirkning af produktet, herunder særligt af kemisk og/eller mekanisk art

* jf. de til enhver tid gældende produktblade og vejledninger udstedt af Würth Danmark A/S.

Genetableringsgarantien omfatter endvidere ikke farveændringer, misfarvning, falmende farve eller andre kosmetiske

forhold/mangler, der ikke påvirker produktets funktion.

5

5 Å R S G A R A N T I

P Å A L L E W Ü T O P O G E U R A - P R O D U K T E R


Fremgangsmåde ved udnyttelse af garantien:

Kunden skal straks skriftligt underrette Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding, om forhold der gøres gældende

under garantien, samt i den forbindelse fremsende dokumentation på produktet og leveringstidspunkt i form af

kopi af faktura, byggesagsnummer eller anden dokumentation fra kvalitetssikringsmappen, samt oplysning om produkt

og produktions-/batchnummer.

Herefter vil Würth Danmark A/S foretage en besigtigelse af produktet med henblik på at meddele om forholdet kan accepteres

under genetableringsgarantien.

Inden arbejde under genetableringsgarantien iværksættes, skal der indhentes skriftligt tilbud på arbejdet hvilket fremsendes

til Würth Danmark A/S. Würth Danmark A/S forbeholder sig ret til at få foretaget et uvildigt skøn over omkostningerne

til genetablering inden arbejdet kan påbegyndes.

Bortfald af garanti:

Såfremt ovenstående fremgangsmåde ved udnyttelse af genetableringsgarantien ikke følges, herunder særligt at udbedringsarbejde

påbegyndes inden skriftlig accept foreligger fra Würth Danmark A/S, bortfalder ovenstående garanti i sin

helhed.

Forhold til anden lovgivning:

Ovenstående garanti ændrer ikke ved rettigheder efter gældende lovgivning, herunder særligt købeloven og forældelsesloven.

Det bemærkes, at købelovens reklamationsfrister ikke omfatter byggematerialer, hvorfor mangler ved byggematerialer

forældes efter forældelsesloven. Som udgangspunkt forældes mangelskrav vedrørende byggematerialer efter

forældelsesloven efter 3 år. Den absolutte forældelsesfrist efter forældelsesloven er 10 år.

Forhold til Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Würth Danmark A/S:

Hvor intet andet fremgår af denne garanti eller præceptiv lovgivning er forholdet reguleret af de til enhver tid gældende

Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Würth Danmark A/S.

6


WDK-DTP Damgaard Jensen MR/ko 09.2007

Tekniske data

Diffusionsåben belægning:

Holder regn, støv og fygesne væk.

Muliggør at vanddamp fra det indvendige

rum problemløst kan trække ud.

PP-flis

Diff. belægning

PP-flis

Betegnelse Enhed Værdi

Fladevægt g / m 2 / EN22286 150

Rivestyrke, langs N / 5 cm DIN 53354 220

Rivestyrke, tværs N / 5 cm DIN 53354 170

Sd-værdi M ca. 0,1

Z-værdi Gpa. s.m 2 /kg 0,1

Brandreaktion efter DIN 4102 - B2

Vandtæt M/EN 20811 >4

Vanddampabsorbering G / m 2 d DIN 53122 ≥400

Temperaturbestandighed °C ÷40 til +80

UV-bestandig uger 8

Banebredde m 1,2/1,5

Rullelængde m 50

Rulleflade m 2 60/75

Rullevægt kg 9,00/11,25

7

Wütop ® Trio-

undertag og

vindspærre

120 cm

Art.nr. 0681 001 120

150 cm

Art.nr. 0681 001 001

Wütop ® Trio er et diffusionsåbent

undertag, der er

velegnet til at ligge direkte

på varmeisolering eller forskalling

ved alle ventilerede

og ikkeventilerede stejle

tage

• Anvendelig som undertag samt som

vindspærre i facadekonstruktioner.

• Polypropylencoating beskytter membranen

mod beskadigelser og mindsker

faren for glidning, så man kan

gå på banen uden problemer.

• Normal antændelig iflg. DIN 4102-

B2.

• I kombination med DB2-dampspærre

Wütop DB 2, art.nr. 681 000 004

med sd-værdi ≥ 2 m, der anbringes

på indersiden af isoleringen, er der

givet absolut sikkerhed for, at der

ikke sker tab/udskillelse af kondensvand.

• Ingen egenlyd.

• Grønt produkt.

• Ingen telteffekt.

• Monteringsvejledning er indlagt i

rullerne.

• Forventet levetid: over 30 år.

Dermed opfylder den klasse 3 i henhold

til TOP’s BB22-klassifikation.

Ekstraudstyr

Euradop Art.nr. 0992 700 119

Eurasol Art.nr. 0992 700 050

Rapid IIhæftehammer

Art.nr. 0714 811

Rapid 34håndhæftepistol

Art.nr. 0714 834

Strips Art.nr. 0502 ...

14 6112


Diffusionsåben belægning:

Holder regn, støv og fygesne væk.

Muliggør at vanddamp fra det indvendige

rum problemløst kan trække ud.

Tekniske data

PP-flis

Diff.

belægninger

Rivefast

PE-gitter

PP-flis

Betegnelse Enhed Værdi

Fladevægt g / m 2 / EN22286 160

Rivestyrke, langs N / 5 cm 290

Rivestyrke, tværs N / 5 cm 390

Vandtæt M/EN 20811 >4

Sd-værdi M ca. 0,1

Z-værdi Gpa. s.m 2 /kg 0,1

Brandreaktion efter DIN 4102 - B2

Vanddampabsorbering G / m 2 d DIN 53122 ca. 400

Temperaturbestandighed °C ÷40 til +80

UV-bestandig uger 8

Banebredde m 1,2/1,5

Rullelængde m 50

Rulleflade m 2 60/75

Rullevægt kg 9,6/12,0

14 6113

8

Wütop ® Quadroundertag

og

vindspærre

120 cm, art.nr. 0681 001 121

150 cm, art.nr. 0681 001 002

Diffusionsåbent undertag, der

er velegnet til at ligge direkte

på varmeisolering eller forskalling

ved alle ventilerede

og ikkeventilerede stejle tage

• Ekstrem høj rivestyrke pga. det indlejrede

PE-væv.

• Anvendelig som undertag samt som

vindspærre i facadekonstruktioner.

• Polypropylencoating beskytter membranen

mod beskadigelser og mindsker

faren for glidning (slip), så man

kan gå på banen uden problemer.

• Normal antændelig iflg. DIN 4102-

B2.

• I kombination med DB2-dampspærre,

art.nr. 681 000 004 med

sd-værdi ≥2 m, der er anbragt på

indersiden af vindtoppen, er der givet

absolut sikkerhed for, at der ikke sker

tab/udskillelse af kondensvand.

• Fuldstændig isolering af spær:

Ved anvendelse af Wütop Quadroundertag

er der ikke påkrævet

ventilationsområde mellem varmeisolering

og bane. Dermed kan den

fulde spærhøjde udnyttes til varmeisolering.

• Ingen egenlyd.

• Grønt produkt.

• Ingen telteffekt.

• Monteringsvejledning er indlagt i

rullerne.

• Forventet levetid: over 30 år.

Opfylder dermed klasse 3 i henhold

til TOP’s BB 22-klassifikation.

Ekstraudstyr

Euradop Art.nr. 0992 700 119

Eurasol Art.nr. 0992 700 050

Rapid IIhæftehammer

Art.nr. 0714 811

Rapid 34håndhæftepistol

Art.nr. 0714 834

Strips Art.nr. 0502 ...


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

Læggevejledning til Wütop ® Trio/Quadro

Würth-undertag er diffusionsåbent, og der kan isoleres helt op under undertaget. Det kan

bruges i gitterspærkonstruktioner, hvor der ikke er isolering i direkte berøring med undertaget

Oplægningsvejledning, fritspændende banevarer

Würth-undertag lægges som undertag enten på tværs eller

på langs med spærene. Ved montering på tværs kan der

tapes ovenfra med Eurosol tape, art.nr. 0992 700 050.

Hvis man vælger at lægge undertaget på langs med

spærene, skal der nederst ligge en bane undertag på

tværs, der danner afslutning ned til fodblikket. Her hæftes

undertaget fast med Euradop tape, art.nr. 0992 700 119.

Ved montering langs med spærene skal undertaget have et

overlæg på mindst 100 mm.

Disse skal principielt ligge på et spær. Würth anbefaler, at

der anvendes Euradop tape, art.nr. 0992 700 119, eller

butylbånd, art.nr. 0894 700 202, mellem undertaget og

klemlisten. Hvis der ikke anvendes dobbeltklæbende tape

i samlingen, vil der ved kraftig slagregn kunne forekomme

vandgennemtrængning ved spærene som følge af klamme-

og sømhuller.

Hvis undertaget lægges på tværs med spærene, skal der

mindst være et overlæg på 150 mm. Det anbefales ikke at

lægge undertag på tværs ved en taghældning på under 25

grader. Ved taghældninger mellem 15 og 25 grader skal

overlægget være 350 mm. Würth-undertag hæftes med

hæftehammer, art.nr. 0714 811, og klammer, art.nr. 0480

140 008.Ved lægning over tagryg skal der minimum være

et overlæg på 200 mm.

Würth-undertag kan også anvendes oven på fast tag

ligesom krydsfi ner samt høvlede og pløjede brædder.

9

14 6114


Tagfod med og uden udhæng

Ved tagfod skal der være et fald på mindst 10 grader, så

vandet ikke samler sig i lommer. Dette undgår man således:

18 mm tagkrydsfi ner udslidses ved spær og føres 30 mm

under spærhoved. Finerpladen opklodses.

Ved tagfod med eller uden udhæng føres undertaget til

tagrende og klæbes til fodblik med Euradop tape, art.nr.

0992 700 119.

Fuglegitter, art.nr. 0681, monteres yderst på fodblikket, så

den nederste sten hviler på gitteret.

Gavl med og uden udhæng

Undertaget bukkes omkring kantlægten.

Aftrækskanaler

Ved udskæringer til gennemføringer i taget (aftræk,

ventilation eller skorsten) klæbes undertaget til rørfl ange

med Eurasol tape, art.nr. 0992 700 050.

Skotrende

Undertaget klæbes til den færdigmonterede skotrende som

vist med Eurasol tape, art.nr. 0992 700 050.

Udstrakte beskadigelser på undertaget skal udbedres ved

tilskæring af originalfolien. Små huller klæbes direkte med

Eurasol tape, art.nr. 0992 700 050.

Senest 8 uger efter udlægningen af Wütop Trio/Quadro

skal taginddækningen være foretaget for at undgå UVbeskadigelse.

Ved ekstreme vejrforhold, f.eks kraftig regn, langvarig regn

og slagregn, er der fare for vandgennemtrængning. Dette

kan ske i området ved overlapningen og klemlisten. Det

anbefales at tætne hhv. overlapning- og klemlisteområdet

med butylbånd, art.nr. 0894 700 202 og Euradop tape,

art.nr. 0992 700 119.

Würth-undertag svarer ikke til et foreløbigt tag (nødtag)

og overtager ikke, heller ikke kortfristet, funktionen som

taginddækning.

14 6115

10

Eventuelt forekommende beskadigelser af taginddækningen

skal omgående afhjælpes.

For at opnå de foreskrevne funktioner af undertaget skal

hele tagopbygningen udføres korrekt efter gældende

forskrifter og retningslinier og i overensstemmelse med

byggereglementet BR, kap. 7.2. (ZVDH)


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

Tekniske data:

PP-flis

Diff. belægning

PP-flis

Betegnelse Enhed Værdi

Fladevægt g / m 2 / EN29073-1 130

Rivestyrke, langs N / 5 cm DIN 53354 190

Rivestyrke, tværs N / 5 cm DIN 53354 160

Z-værdi m ca. 0,05

Brandreaktion efter DIN 4102 - B2

Vandtæt (vandsøjle) M/EN 20811 >2

Vanddampabsorbering G / m 2 d EN ISO 12572 >8

Temperaturbestandighed °C -40 til +80

UV-bestandig uger 8

Banebredde m 150/300

Rullelængde m 50

Rulleflade m 2 75/150

Rullevægt på 150/300 cm kg 9,75/19,5

11

Wütop ® -vindspærre

150 cm

Art.nr. 0681 001 017

300 cm

Art.nr. 0681 001 007

Diffusionsåben vindspærre,

der er velegnet til at ligge

direkte på varmeisolering

eller forskalling ved alle

ventilerede og ikkeventilerede

konstruktioner

• Anvendelig som vindspærre i

facadekonstruktioner samt undertag.

• Økonomisk og tidsbesparende, da

den fås i 3 meter-baner. På den

måde er den velegnet til elementbyggeri.

• Normal antændelig iflg. DIN 4102-

B2

• I kombination med DB2-dampspærre,

art.nr. 0681 000 004 med sd-værdi

>2 m, der anbringes på indersiden

af isoleringen, er der givet absolut

sikkerhed for, at der ikke sker tab/

udskillelse af kondens.

• Fuldstændig isolering af trækonstruktionen:

Ved anvendelse af Wütopvindspærre

er der ikke påkrævet

ventilationsområde mellem varmeisolering

og bane. Dermed kan den

fulde konstruktionshøjde/-dybde

udnyttes til varmeisolering.

• Er ikke anvendelig til skiffertage.

Ekstraudstyr

Euradop Art.nr. 0992 700 119

Eurasol Art.nr. 0992 700 050

Rapid IIhæftehammer

Art.nr. 0714 811

Rapid 34håndhæftepistol

Art.nr. 0714 834

14 6110


Tætte huse

Fra 1. april 2006 er der i Bygningsreglementet krav om, at luftskiftet via utætheder i nybyggeri skal begrænses. Desuden

er der krav om, at der i boliger skal være et luftskifte på minimum 0,5 gang i timen. For at overholde kravet er det

nødvendigt at sikre et kontrolleret luftskifte som erstatning for den tilfældige ventilation via utætheder. Det er derfor meget

vigtigt, at samlinger mellem de forskellige konstruktioner udføres helt lufttæt. Derfor skal bygninger fremover projekteres

til på en gang at være både tætte og godt ventileret med naturlig ventilation (f.eks. friskluftventiler i vinduer) og/eller

mekanisk ventilation.

Tætning af hus

Tætning og udluftning

• Et utæt hus er dyrt at varme op

• For at få fuld udnyttelse af sin isolering er det nødvendigt, at huset er lufttæt, da der ellers forsvinder megen varme ud

gennem utætheder i konstruktionerne

• En familie producerer ca. 10 liter vand i døgnet i form af fordampning fra vask, madlavning, bad og udånding


For at undgå fugtgener skal luften udskiftes jævnligt gennem ventiler og vinduer

12


Lufttæthed kombineret med ventilation er vigtigt for at undgå:

• Bygningsskader

• Dårligt indeklima

• Fugtproblemer medført af kondensdannelse

• Skimmelsvamp

• Træk

• Et unødvendigt stort varmetab

Der stilles eksakte krav til luftskiftet gennem utætheder i klimaskærme:

• Nuværende krav 1,5 l/s pr. m2

• Forventet kommende krav i 2008 1,0 l/s pr. m2

• Forventet kommende krav i 2010 0,8 l/s pr. m2

• Typehusproducent ca. gennemsnit før 2006 2,5-3,0 l/s pr. m2

Tæthed kræver ventilation

Mange er af den opfattelse, at de gamle huse var sunde at bo i, fordi de var utætte. Derfor mener de også, at det er

forkert, at vi nu skal til at bygge tætte huse. Det er muligvis sandt, at de gamle huse var sunde, men de medførte også en

varmeregning, som ingen i dag vil acceptere.

Et tæt hus kræver selvfølgelig stadig ventilation. Ventilationen skal ikke komme igennem utætheder i klimaskærmen, men

derimod gennem egnede ventilationskanaler eller ved et mekanisk styret ventilationsanlæg.

Enhver ved, at træk kan virke generende. Derfor er det vigtigt at kunne regulere ventilationen. Et typisk parcelhus taber

omkring 1/3 af energien gennem varmetransmission i klimaskærmen, 1/3 gennem vinduer og døre og 1/3 gennem

utætheder i klimaskærmen.

Den simpleste måde at spare på varmeregningen er ved at sikre en tæt klimaskærm. Nogle få timer med effektiv

tætning med tape/klæbning af dampspærren bevirker, at utætheder reduceres med 25-50 %, hvilket giver en besparelse

i varmeregningen på 10-20 %. Hvis der ydermere projekteres med fokus på, hvor og hvordan dampspærren

placeres i konstruktionen, så gennembrydninger ved installationer helt undgås, kan besparelsen være endnu

større.

13


Placering af dampspærre i konstruktionen

Dampspærren skal principielt placeres på den varme – indvendige – side af isoleringen. Den sikreste placering af den

sårbare dampspærre er et stykke inde i isoleringen, hvor den er bedre beskyttet mod beskadigelse.

For at undgå kondensdannelse i isoleringslaget er det vigtigt, at dampspærren maksimalt anbringes 1/3 inde i isoleringslaget

regnet fra den varme side. På den måde kan elinstallationer mv. monteres på den varme side af dampspærren

uden større risiko for at blive ødelagt.

Montering

På træ og andet sømfast materiale opsættes dampspærren med hæfteklammer eller eventuelt papsøm.

På stålskellet opsættes dampspærren med dobbeltklæbende tape, evt. kan den klæbes med folieklæber.

Ved samlinger, tilslutninger og gennemføringer bør der altid etableres et stabilt underlag for dampspærren, så den kan

udføres tæt. Underlaget skal være fast og plant, så materialerne slutter tæt sammen.

Dampspærren skal dog altid monteres, før opvarmning påbegyndes, da byggefugt ellers kan trænge ud i konstruktionerne.

Eksempler på samling af dampspærre

Som hovedregel skal alle samlinger udføres som klæbede løsninger, så der opnås en god lufttæthed. Klæbede løsninger

benyttes her som fællesbetegnelse for løsninger, der er udført med tape eller fugebånd. Samlinger udføres over et modhold,

f.eks. et forskallingsbræt eller et stykke plademateriale, og de skal have et overlæg på mindst 100 mm.

Samling af dampspærre udført med tape

14


Samling af dampspærre udført med fugebånd

Afslutning af dampspærre

Ved afslutning til andre materialer skal der anvendes fugede eller klæbede samlinger. Der skal ligeledes være et fast

underlag til fugning eller klæbning, f.eks. et forskallingsbræt eller et stykke plademateriale. Fugning eller klæbning skal

udføres med egnet fugemasse, fugebånd eller tape, der skal være forenelig med den anvendte dampspærre.

Tætning udføres med fugemasse mellem dampspærre og væg

Dampspærre og fugebånd eller fugemasse klemmes mod væg med skyggeliste

15


Eksempler på konstruktionsdetaljer

Eksempler på luftlækager

• Ved skråvæg ses der i overgangen mellem væg og loft luftlækager på grund af en utæt dampspærre


Der ses lige så mange luftlækager rundt omkring tagvinduet

16


Ved termografierne af hjørnet i stuen ses nogle små luftlækager

ved overgangen mellem loft og væg. Ved hjørnet

ned mod gulvet ses den største luftlækage.

17

Der kan hverken spottes en kuldebro eller en luftlækage i

hjørnet, så her er arbejdet udført optimalt.


WDK-DTP Damgaard Jensen MR/sje 03.2008

Tekniske data

Testet af

Teknologisk Institut

PP-fl is

PE/EVA-belægninger

Flammehæmmer

Betegnelse Enhed Vægt

Fladevægt g/M2/EN22286 120

Rivestyrke N/5 cm DIN 53354 > 250

Sd-værdi M ca. 2

Z-værdi tør/våd GPA.S.m 2 /kg efter ASTM E96 18/14

Brandreaktion efter DIN 4102 - B2

Vanddampabsorbering G/m 2 d DIN 53122 ca. 20

Lufttæthed M3/m 2 /S/PA efer NS 3048 1,07 10 - s

Temperaturbestandighed °C ÷40 °C til +80 °C

Banebredde m 1,5

Rullelængde m 50

Rullefl ade m 2 25/75/105

18

Wütop ® -

dampspærre DB2

50 cm

Art.nr. 0681 000 02

150 cm

Art.nr. 0681 000 004

210 cm

Art.nr. 0681 000 01

Wütop DB2 er en diffusionsdygtig,

“åndende”,

lufttæt dampspærre, der er

særdeles nem at lægge.

Til indendørs brug i forbindelse

med diffusionsåbne

undertage.

• Modstandsdygtig og lader sig ikke

let rive i stykker pga. indlejret

gittervæv.

• Beskytter mod varmetab.

• Forhindrer gennemfugtning af den

indvendige side af varmeisoleringen

og hermed en nedsættelse af

den isolerende virkning.

• Normal antændelig efter DIN 4102

- B2.

• Ved anvendelse af Wütop DB2 i

kombination med den diffusionsåbne

Wütop Trio/Quadro, art.nr.

0681 001 001/120 og 0681

001 002, sørges der for, at isolerings-

og bærekonstruktionen ånder

hele året. Hermed skabes et sundt

indeklima.

• 50 cm anvendes mellem rem og

bagmur for at få en tæt konstruktion.

Ekstraudstyr

Euradop Art.nr. 0992 700 199

Eurosol Art.nr. 0992 700 050

Rapid IIhæftehammer

Art.nr. 0714 811

Rapid 34håndhæftepistol

Art.nr. 0714 734

14 6116


WDK-DTP Damgaard Jensen DVJ/ko 08.2007

Folieklæber

Elastisk systemklæber til dampspærre

Trykprøvetestet efter DIN 4108-7 op til 600 Pa

Egenskaber

• Til tætning af Wütop ® -dampspærre DB 2.

• Lugtfri.

• God vedhæftning uden primer på materialer såsom beton, sten, træ, puds,

gips, kobber og metal.

• Farve- og UV-bestandig.

• Bestandig over for ælde og vejrets indflydelse.

• Indeholder ikke silikone, klor, formaldehyd eller tungmetaller.

• Kan genplaceres i op til 16-20 timer efter påføring.

Brugsanvisning

• Underlaget skal være rent og frit for fedt og snavs.

• Påfør en 4-8 mm fuge på folien eller byggematerialet, og pres emnerne let

sammen.

• Ved klæbning af andre typer dampspærre bør test udføres.

• Folieklæberen skal være udhærdet, inden dampspærren spændes hårdt ud.

Indhold Farve Art.nr.

310 ml patron

600 ml pose

Lys gul

0893 700 100

0893 700 110

Tekniske data

Basis Akrylcopolymer

Lagerholdbarhed 9 mdr. ved +10 °C til +25 °C

Massefylde ca. 1,17 g/cm3 Bearbejdningstemperatur +10 °C - +35 °C

Emnetemperatur ÷5 °C - +40 °C

Temperaturbestandig efter udhærdning ÷30 °C - +60 °C

Udhærdningstid 2-3 dage

Følgeprodukter

Wütop ® -dampspærre DB 2 0681 000 004

Eurasol 0992 700 050

Eurasol P 0992 800 050

Euradop 0992 700 119

Fugepistol 0891 600 ...

19

06 0334


Tekniske data

Betegnelse Enhed

Specifi k vægt 1,58 g/cm3 Nåle penetration (23˚) 75 dmm

Temperaturbestandighed -30 ˚C til + 70 ˚C

Tørstofi ndhold >99 %

Sundhedsfare ingen

Vandabsorbtion Ubetydelig

Bestandighed mod UV-lys Udemærket

Basis råstof Butyl gummi

Farve Sort

Type Plastisk

Klæbeevne God på metal, glas, træ og beton

Ældningsbestandighed God

14 6215

20

Butyl tætningsliste

Fleksibel dobbeltklæbende butyl-tætningsliste

Ø 10 mm, art.nr. 0875 700 550

1x40 mm, art.nr. 0875 700 140

Anvendelsesområde

• Ø 10 mm butylstreng anvendes til tætning af dampspærre

ved bagmur.

• 1x40 mm butylbånd anvendes ved samlinger af dampspærre

og undertage.

Fordele

• Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer

• opløsningsmiddel-fri

• Tørre ikke ud, bevare elasticiteten

• smitter ikke af på fingre eller monteringsflader

• indeholder ikke skadelige stoffer


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

1 2

1) Euradop, dobbeltklæbende tape

Art.nr. 0992 700 119

Egenskaber

• Bredde: 19 mm

Længde: 50 m

• UV- og konsistensbestandig.

• Stærk vedhæftning

med det samme.

• Uden opløsningsmidler.

• Diffusionstæt.

Anvendelseområde

• Kan anvendes både til

undertag og dampspærre.

• Anvendes til overlappende

sammenklæbninger.

• Kan anvendes både ude

og inde.

Anvendelse

• Euradop lægges på den nederste bane. Riv tapen over

med hånden, eller skær den over med en kniv. Fjern

afdækningspapiret, og pres de to baner sammen.

KUN TIL DAMPSPÆRRE

21

2) Eurasol, enkeltklæbende tape

Art.nr. 0992 700 050

Egenskaber

• Bredde: 60 mm

Længde: 25 m

• UV- og konsistensbestandig.

• Stærk vedhæftning

med det samme.

• Uden opløsningsmidler.

• Diffusionstæt.

Eurasol P

Anvendelseområde

• Kan anvendes både til

undertag og dampspærre.

• Til stød- og slutklæbninger.

• Til lufttætte klæbninger af

bl.a. gennemføringer og

udbedringer af evt. mindre

skader ved montering.

Enkeltklæbende tape, på papirbasis

Art.nr. 0992 800 050

Egenskaber

• Bredde: 50 mm

Længde: 25 m

• Kan afrives med

hænderne.

• Indlagt gittertråd gør, at

tapen ligger glat.

• UV- og konsistensbestandig.

• Stærk vedhæftning med

det samme.

• Uden opløsningsmidler.

• Diffusionstæt.

Anvendelseområde

• Enkel og vedvarende sammenklæbning

af dampspærre.

• Til stød- og slutklæbninger.

• Til vindtætninger af f.eks.

krydsfi ner.

• Kan kun anvendes indvendigt.

14 6120


Specifi kationer

14 6121

Euradop Eurosol Eurasol P

Art.nr. 0992 700 119 0992 700 050 0992 800 050

Klæbestof Modificeret acrylat Modificeret acrylat Modificeret acrylat

Bæremateriale Polyestergittertråd Polyethylenfolie med

22

polyestergittertråd

Afdækningspapir 0,15 mm 0,3 mm 0,3 mm

Bearbejdningstemperatur fra 0 °C fra 0 °C fra 0 °C

Hvidt syntetisk papir med

PES-PVC-gittertråd

Temperaturbestandig ÷40 °C til +90 °C ÷40 °C til +90 °C ÷40 °C til +90 °C

Trækstyrke 20 N/25 mm 45 N/25 mm 35 N/25 mm

Fuld belastbar efter 6 timer efter 6 timer efter 6 timer

Lagerholdbarhed 12 måneder i lukket emballage ved normal stuetemperatur

NB!

Der fi ndes forskellige undertage og dampspærrer på markedet.

Hvis tapen bruges på andre undertage/dampspærrer

end Würths, anbefaler vi at fastlægge, om den enkelte tape

har den fornødne vedhæftning på det anvendte underlag.

Beskrivelse Anvendelsesområde

• Isolationstape i pvc.

• Tapen er selvslukkende.

• Er smidig samt behagelig

i brug.

• Isolering af wirer og

kabler.

• Samling af kabelrør.

• Afmaskning ved plettering.

• Beskyttelse mod

elektrolytisk korrosion.

• Emballering samt

forsegling af beholdere.

Bemærk:

Denne tape er velegnet til

montering af plastfolier og

lignende såsom dampspærrer

i byggebranchen.

Før tapene kan anvendes, skal underlaget være tørt, samt

fedt- og støvfrit.

Tape til plastfolie

Art.nr. 0992 820

Egenskaber

Basismateriale Blødgjort pvc-film

Materiale tykkelse 0,13 mm

Trækstyrke

6,63 kp/25 mm

(26 N/cm)

Forlængelse før brud 180 %

Klæbeevne på stål

0,6 1kp/25 mm

(2,4 N/cm)

Afrulningsmodstand

0,54 kp/25 mm

(2,1 N/cm )

Isolationsmodstand 10” ohm

Branddæmpning Selvslukkende

Temperaturbestandighed ÷5 °C til +70 °C

Monteringstemperatur

0 °C til +40 °C

(tør overflade)

Lagringstemperatur +12 °C til +25 °C

Godkendt til specifikationer BS EN 60454/TYPE2

Dimension 50 mm x 20 m

Farve Sort


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

Tekniske data

Betegnelse Enhed Værdi

Tykkelse mm 0,6

Temperaturbestandighed °C -30 °C til +80 °C

Bearbejdningstemperatur °C +5 °C til +35 °C

Rullelængde m 10

Lagerholdbarhed mdr. 12

23

Würth-rygnings-

og gratbånd

Farve 300 mm 360 mm

Rød 0681 000 011 0681 000 031

Sort 0681 000 013 0681 000 033

• Rygnings- og gratbånd med butylklæbestrimler,

der er universelt anvendeligt

på næsten alle beton- og

tegltage.

• Sørger for optimal ventilering af

tagrygninger og grater efter DIN

4108.

Egenskaber

• Enkel montering.

• Særdeles god UV-bestandighed,

vandtæthed og fremragende vedhæftning

på tagbeklædningen.

• Klæbesystemet aktiveres først efter

aftrækning af dækfoliet.

• Ekstra midterbane af aluminiumbølgeprofil

sikrer nemmere justering

og fiksering på rygningslægten.

Montering

Underlaget skal være rent, tørt, fedt- og

støvfrit. Båndet rulles ud på rygningslægten,

rettes ind og fastsømmes. 50-70 cm

af afdækningspapiret fjernes, og båndet

klæbes fast på begge sider samtidigt,

så den tilpasses tagdækningen. Båndet

sømmes efter hver 1-2 meter. Båndet

skæres med en almindelig kniv.

14 6130


Farve Bredde mm Vægt kg Art.nr.

Teglrød 280 3,5 0681 018 030

Sort 280 3,5 0681 018 032

Kobber 280 3,5 0681 018 033

Aluminium 280 3,5 0681 018 034

14 6131

24

Wütop Alu-flexinddækningsbånd

• Selvklæbende profileret aluminiumsrulle

til holdbar og sikker inddækning

af alle opgaver på et tag.

• Wütop Alu-flex er det optimale alternativ

til inddækning med bly og zink.

Fordele

• Let indpakning af alle overgange

(skorstene, tagvinduer, kviste m.m.)

• Kan let tilpasses til alle overflader

og bøjes i alle retninger.

• Meget let i forhold til bly.

• Afrundede kanter.

• UV-bestandig og vejrfast. 10 års

levetidsgaranti.

Montering

• Wütop Alu-Flex skæres til med en

saks eller kniv. Derefter trykkes inddækningen

fast på taget. Wütop

Alu-Flex kan med fordel klæbes

sammen med overlapninger.

• Vær sikker på, at inddækningen

også klæber fast i alle hjørner.

• Monteres inddækningen lodret (på

f.eks. en skorsten), skal der på overkanten

monteres en dækliste, som

forsegles med Aqua sealer, art.nr.

0892 322 ..

For problemfrit brug anbefales følgende:

• Kan monteres fra +5 C°.

• Taget skal være rent, tørt, støv- og

fedtfrit.

• Skal tilpasses 100 % til tagets kontur.

• Ved overfladebehandlede tage

anbefales det at lave egne prøver.


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

Tekniske data

Tykkelse for det bølgede produkt Ca. 4 mm

Strækning i materialet Ca. 25 %

Aluminiumets tykkelse Ca. 0,17 mm

Klæbertype Butylklæber

Afdækning af klæberen Strækstærk plastfolie

Temperaturområde -30 o C til +85 o C

Bearbejdningstemperatur +5 o C til +35 o C

Farver Teglstensrød, sort og alu

Bredder 280 mm

Rullelængde 5 m

Indpakningsenhed 2 ruller

Overfl adebearbejdning Tør, støv- og smudsfri

25

Alu-flex inddækning

(bølget)

Art.nr. 0681 018 011

Teglrød

Art.nr. 0681 018 012

Sort

Art.nr. 0681 018 013

Aluminium

Beskrivelse

• Tætningsliste, der er selvklæbende

på den ene side, i profi leret aluminium.

• Alu-fl ex har 2 forbukkede knæksteder:

I midten hvor materialet

deles igennem til 2 halvdele,

hvorpå den opståede halvdel igen

”halveres”. Denne assymetriske

forarbejdning af materialet muliggør,

efter nøjagtig afskæring af det

nødvendige materiale, en optimal

placering.

• Farverne er tilpasset almindeligt

gængse farver inden for tagområdet.

• Overfl aden er praktisk talt uopslidelig.

• På grund af metalcoatingen er Alufl

ex UV-bestandig.

14 6132


Bearbejdning

Generelt kan Alu-fl ex bearbejdes med de forhåndenværende

værktøj. Alu-fl ex tilklippes/skæres på den rette side med

saksen/kniven. Alu-fl ex tilpasses i grove træk til tagforløbet.

Derefter trækkes afdækningsfolien på bagsiden af

klæbelaget delvist af. Alu-fl ex trykkes fast. Efter fastgørelsen

trækkes afdækningsfolien fortsat af, og Alu-fl ex trykkes

kontinuerligt fast og strækkes efter behov. Alu-fl ex kan også

tilklistres lagvis. Blot skal man være opmærksom på, at

aluminiummet på det overlappende klæbested presses glat,

Anvendelse

Alu-fl ex er den optiske løsning på tilslutningsarbejder på

skorsten, væg og alle andre opgående konstruktionsdele.

Alu-fl ex er generelt pga. sin gode tilpasningsevne egnet

på underlag og først og fremmest til alle mindre, bølgede

tagbelægningsmaterialer og hårde underlag. Aluminiummets

Lagring

12 måneder efter fremstillingsdatoen i lukket

originalemballage ved en temperatur på maks. 30 o C.

Lagring ved mere end 30 o C kan føre til vanskeligheder, når

silikonepapiret trækkes af klæberen.

Særlige henvisninger

Disse oplysninger, der beror på praktiske resultater og

forsøg gennemført hos os, er givet efter vores bedste viden.

Oplysningerne er uforpligtende og er ikke garanti for

egenskaber, som er beskrevet her.

14 6133

26

så den binder sig tæt til underlaget. Især skal man passe på,

at hjørneområdet lukkes omhyggeligt. Efter tilklæbningen

med Alu-fl ex er det vigtigt, at den øverste kant dækkes

med en aluminiumsskinne. Dette kan ske med gængse

aluminiumsafslutningsskinner, som dækkes med dyvler og

derefter tætnes med vedvarende elastisk tætningsmasse.

Ved temperaturer under +5 ° C samt ved fugtige underlag er

forarbejdningen af Alu-fl ex generelt ikke at anbefale.

korrugering muliggør specielt at følge tagbølgeforløbet på

nedre og øvre tilslutninger af opgående konstruktionsdele,

der tætnes inden for tagområdet.

Pga. vores produkters mange anvendelsesmuligheder

anbefaler vi før hver enkel ibrugtagning, at der foretages en

grundig egnethedsprøve af produktet på originalmaterialet,

før det frigives til bearbejdning.


WDK-DTP Damgaard Jensen BH/ON 06.2007

Rullelængde

m

Ø

mm

Folietykkelse

mm

150 200 0,14

Foliemateriale Art.nr.

Polyethylen

(grundvandsneutral)

27

0818 070 150

Nedløbsfolie

• Beskytter husfacader mod snavs og

murskader.

• Leveres i praktisk dispenser.

• Folien kan erstatte op til Ø 150 mm

nedløbsrør.

Egenskaber

Nedløbsfolien virker som erstatning

for nedløbsrør ved f.eks. maler- og

blikkenslagerarbejde. Regnvand løber

gennem folien og vil derved ikke

ødelægge facaden.

Anvendelse

Nedløbsfolien monteres på tagrendestudsen

med f.eks. kabelbånd, art.nr.

0502 xxx. Folien fastgøres på midten

og i enden.

14 6140


14 6141

28

Løv- og fuglegitter

Rød, art.nr. 0681 010 165

Sort, art.nr. 0681 010 265

• Elastiske gittertænder.

• Meget vejrbestandig.

• Rådner ikke.

• Beskytter mod, at løv/blade og små fugle kommer op

under tagdækningen.

• Kan anvendes sammen med alle slags tagsten.

• 300 m pr. kasse.

Løv- og fuglegitter med

ventilation

Rød, art.nr. 0681 011 100

Sort, art.nr. 0681 011 102

• Elastiske gittertænder.

• Meget vejrbestandig.

• Rådner ikke.

• Beskytter mod, at løv/blade og fugle kommer op under

tagdækningen.

• Kan anvendes sammen med alle slags tagsten.

• 50 m pr. kasse.

Afstandsklodser

Leveres inkl. kabelbinder

Art.nr. 0681 744 813

• Mindsker risikoen for ”blafrelyde” fra undertaget, samt at

undertaget slides hurtigt i stykker.

• Det anbefales at placere en på hver anden lægte.

• Materialet er ekstruderet polyethylen.

• Afstandsklodserne er bestandige over for ozon og vanddampe.

• Størrelse: Ø 74 mm x i Ø 48 mm x T 13 mm.


WDK-DTP Damgaard Jensen MHR/sj 11.2007

29

Wütop ® -

ventilationsstuds

Art.nr. 1681 744 814

Wütop-ventilationsstuds

kan monteres både

indefra og udefra

• Studsen monteres i anden øverste

lægterække 100 mm fra spæret.

• Monteres i diffusionsåbne undertag,

hvor der er uisoleret tagrum (som

f.eks. over hanebåndsspær og i

skunk) samt ved gitterspærskonstruktioner

og andre tilfælde, hvor

undertaget ikke ligger i kontakt med

isoleringen.

• Dimension: Ø 80 mm (ca. 52 m 2 ).

Anvendelsesområde

Ventilationsstudsen kan anvendes sammen

med:

Wütop-diffusionstæt undertag:

120 cm, art.nr. 0681 001 122

150 cm, art.nr. 0681 001 021

Wütop Trio-diffusionsåbent undertag:

120 cm, art.nr. 0681 001 120

150 cm, art.nr. 0681 001 001

Wütop Quadro-diffusionsåbent undertag:

120 cm, art.nr. 0681 001 121

150 cm, art.nr. 0681 001 002

Tilbehør

Hobbykniv, art.nr. 0715 66

14 6122


WDK-DTP Damgaard Jensen DVJ/ko 05.2007

Tagstensklæbemasse

Klæbemasse af høj kvalitet: Specielt egnet til tegl- og

betontagsten

Egenskaber

• Kan anvendes på våd og tørre tagsten.

• Indeholder ikke isocyanat eller silikone.

• UV-bestandig.

• Høj vedhæftningsevne på tegl, betontagsten, stål, aluminium, ædelmetaller,

hård pvc, glas og træ.

• Vedvarende elastisk.

• Lugtfri.

• Kemikaliebestandig.

• Vandfast.

Brugsanvisning

• Underlaget skal være rent og frit for fedt og snavs.

Farve Indhold Art.nr.

Teglrød 310 ml patron 0893 225 70

Tekniske data

Basis MS-hybrid-polymer

Lagerholdbarhed 9 mdr. uåbnet ved +10 °C til +25 °C

Hindedannelse 6-12 min. ved +22 °C og luftfugtighed

50 %

Shore A Ca. 58 ± 2

Massefylde Ca. 1,52 g/cm³

Regenerering efter sammentrykning Ca. 90 %

Bearbejdningstemperatur +5 °C - +40 °C

Temperaturbestandig efter udhærdning ÷40 °C - +90 °C

Udhærdningstid Ca. 2,5 mm pr. døgn +23 °C og luftfugtighed

50 %

Elasticitet +/- 12,5 %

Brudforlængelse Ca. 300 %

Følgeprodukter

Fugepistol 0891 ...

Fugepistol, akku- 0702 610

30

06 0330


06 0331

Tagstensmasse

Elastisk klæbemasse til tagarbejde

Egenskaber

• Kan anvendes på våde og tørre tagsten.

• Høj vedhæftningsevne på tegl, betontagsten, stål, zink, aluminium, ædelmetaller

hård pvc, glas og træ.

• Indeholder ikke isocyanat, silikone samt opløsningsmidler.

• Farve- og UV-bestandig.

• Vedvarende elastisk.

• Lugtfri.

• Vandfast.

Brugsanvisning

• Underlaget skal være rent og frit for fedt og snavs.

Farve Indhold Art.nr.

Teglrød 290 ml patron 0892 215 270

Tekniske data

Basis MS-polymer

Lagerholdbarhed 9 mdr. uåbnet ved +10 °C til + 25 °C

Hindedannelse 10-15 min. ved +20 °C og luftfugtighed

50 %

Shore A Ca. 60

Massefylde Ca. 1,53 g/cm³

Regenerering efter sammentrykning Ca. 70 %

Bearbejdningstemperatur +5 °C - +40 °C

Temperaturbestandig efter udhærdning ÷40 °C - +100 °C

Udhærdningstid Ca. 3 mm pr. døgn +23 °C og luftfugtighed

50 %

Elasticitet +/- 12,5 %

Brudforlængelse Min. 250 %

Følgeprodukter

Fugepistol 0891 ...

Fugepistol, akku 0702 610

31


WDK- Damgaard Jensen JB/sj 12.2007

32

Faldsikring - i hvert fald

Hvornår skal der bruges faldsikring?

Der skal etableres faldsikring, hvis der er fare for fald på

mere end 2 m fra arbejdsstedet til det omgivende underlag.

Der skal altid etableres faldsikring, hvis fald til det omgivende

underlag er forbundet med særlig fare. Det kan f.eks.

være opstablede materialer, udragende armeringsjern, trapper,

lyskasser, eller hvis der arbejdes med farligt håndværktøj

såsom sandblæsning eller højtryksrensning.

Ved kortvarige arbejdsopgaver kan egnet faldsikringsudstyr

anvendes. “Kortvarigt arbejde” er ifølge Arbejdstilsynet

en arbejdsopgave, som normalt kan udføres på 4 timer.

Service

Faldsikringsudstyr skal ifølge lovgivningen 1 gang årligt

indsendes til serviceeftersyn. Faldsikringsudstyr skal altid til

eftersyn efter fald.

Svingeffekten

Vær opmærksom på, at personen vil svinge fra side til side

ved et eventuelt fald, hvis linen ikke er fæstet lodret over

personen. Der kan derfor være risiko for at støde ind i evt.

vægge til begge sider.

Redningsplan

Ved brug af faldsikring er det vigtigt at have en redningsplan,

så personen ved fald kommer ud af faldsikringen

hurtigst muligt. Man må maks. hænge i selen i 15-20

min. Når man hænger i en helsele, lukkes der for blodtilførslen

til benene. Det kan resultere i besvimelse og i værste

fald dødsfald.

Opbevaring og vedligeholdelse

Helsele, reb og bånd kan rengøres med mildt sæbevand

på 40 °C. Skylles herefter med rent vand og tørres et luftigt

og skyggefuldt sted.

Undgå kontakt med kemikalier, olie og opløsningsmidler.

Opbevares i rumtemperatur, beskyttet mod sollys.

Holdbarhed

Holdbarheden er betinget af behandling og brug.

Helseler og bælter bør udskiftes efter ca. 6 år, tov efter ca.

4 år.

10 5020


10 5021

33

Helsele

Art.nr. 0899 032 911

Egenskaber

• Basis helsele.

• Fæstepunkt foran, to løkker.

• Fæstepunkt bag, D-ring.

• Justerbar ved skulder og lår.

• Vægt 0,9 kg.

Anvendelsesområde

• Kan anvendes til alle typer af faldsikring og til hindring

af fald.

Helsele, elastisk

Art.nr. 0899 032 008

Egenskaber

• Elastisk sele i høj kvalitet.

Fordel:

• Rigtig god komfort.

• Følger brugerens bevægelser.

• Fæstepunkt foran, to løkker.

• Fæstepunkt bag, D-ring.

• Justerbar ved skulder og lår.

• Vægt 1,4 kg.

Anvendelsesområde

• Kan anvendes til alle typer af faldsikring og til hindring

af fald.

• Velegnet til brug i længere tid.


WDK-Damgaard Jensen JB/sj 12.2007

34

Faldblok, 2,5 m

Art.nr. 0899 032 908

Egenskaber

• Længde 2,5 m.

• Faldblok med falddæmper.

• Fungerer som sikkerhedsselen i en bil og har automatisk

indrulning.

• Reducerer belastningen ved et fald.

• Blokerer øjeblikkeligt ved fald.

• Leveres med 2 karabinhager.

• Plasthus.

• Vægt 1,0 kg.

Anvendelse

• Anvendes sammen med helsele mellem personen og

forankringspunktet.

• Kan anvendes til en lille platform/et mindre arbejdsområde.

• Velegnet til arbejde i lav højde.

• Blokerer øjeblikkeligt ved fald.

Faldblok, 10 m

Art.nr. 0899 032 910

Egenskaber

• Længde 10 m i Ø 5 mm wire.

• Faldblok med falddæmper.

• Blokerer øjeblikkeligt ved fald.

• Solidt aluminiumshus.

• Vægt 3,95 kg.

Anvendelse

• Anvendes sammen med helsele mellem personen og

forankringspunktet.

• Kan sættes både foran og bag på selen.

• Blokerer øjeblikkeligt ved fald.

• Velegnet til arbejde på skrå tage og til arbejde på konstruktioner.

10 5022


10 5023

35

Sikkerhedsline med rebbremse

og falddæmper

Art.nr. 0899 032 914

Egenskaber

• 15 m sikkerhedsline, 15 mm.

• Med rebbremse som følger brugerens bevægelser op og

ned langs sikkerhedslinjen.

• Ved fald blokerer rebbremsen øjeblikkeligt.

• Med falddæmper som bremser faldet blødt.

• Vægt 2,5 kg.

Anvendelse

• Anvendes sammen med helsele mellem personen og

forankringspunktet.

• Sikkerhedslinen fastsættes i forankringspunkt.

• Særdeles velegnet ved arbejde på skrå tage.

Støtteline med rebbremse

Art.nr. 0899 032 016

Egenskaber

• 2 m sikkerhedsline, 12 mm.

• Med rebbremse som begrænser brugerens bevægelighed.

• Fungerer kun som støtteline.

• Vægt 1,7 kg.

Anvendelse

• Anvendes sammen med helsele.

• Kun til hindring af fald.

• Kan ikke anvendes til at standse et frit fald.

• Velegnet i områder hvor brugeren ikke må komme ud til

en evt. kant.


WDK-Damgaard Jensen JB/sj 12.2007

36

Falddæmperline

Art.nr. 0899 032 014

Egenskaber

• 1,5 m line med falddæmper, 12 mm.

• Med falddæmper som bremser faldet blødt.

• Karabinhage 238x117 mm til fastsættelse i forankringspunktet.

• Vægt 1,05 kg.

Anvendelse

• Anvendes sammen med helsele.

• Kan anvendes ved stilladsarbejde.

• 2 falddæmperliner er velegnede til masteklatring.

Slynge

Art.nr. 0899 032 916

Egenskaber

• 1,5 m slynge.

• Bredde 25 mm.

• Vægt 0,14 kg.

Anvendelse

• Til fastgørelse på forankringspunktet f.eks. bjælke, stillads

el.lign.

• Undgå kontakt med skarpe hjørner eller kanter.

10 5024


10 5025

37

Stilladskrog

Art.nr. 0899 032 917

Egenskaber

• 238x117 mm karabinhage.

• Aluminium.

• Åbning 60 mm.

• Vægt 464 g.

Anvendelse

• Til fastsættelse i forankringspunkt f.eks. stillads.

• Anvendes sammen med f.eks. sikkerhedsline.

Karabinhage

Art.nr. 0899 032 920

Egenskaber

• 108x58,5 mm karabinhage.

• Åbning 18 mm.

• Vægt 175 g.

Anvendelse

• Til sammenkobling af forskellige faldsikringskomponenter.


WDK-Damgaard Jensen JB/sj 12.2007

38

Taske til faldsikring

Art.nr. 0899 032 941

Egenskaber

• Nylontaske.

Anvendelse

• Til opbevaring og transport af faldsikringsudstyr.

10 5026


Produktdatenblatt

LT S 150 schwarz 1200/50/50, 0681001122

Inverkehrbringer

Maße:

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

diffusionsfähige, besonders oberflächenwasserdichte Unterspann- und Unterdeckbahn zur direkten Verlegung au

Wärmedämmung oder Schalung bei allen konventionell belüfteten Steildächern

Verlegeanleitung

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

Rollen liegend in Lagen gebunden

Flächenbezogene Masse

Länge

Breite

Geradheit

39

Aktualisiert am 20.11.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77001382

Material Nr : 77020998

Referenznorm : EN 13859-1

Gewebe/Gelege (g/m² PEHD 40

Beschichtung (g/m²) PELD+ 55

Kaschierung oben (g/m²

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

Zug- Dehnungsverhalten

Dehnung bei Höchstzugkraft

Kaltbiegeverhalten

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

Quer

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP 50

Toleranz

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

EN 1848-1 m

1,2 1,194 1,218

EN 1848-1 - bestande

EN 1848-1 g/m²

145 138 159

EN 12310-1 gemäß N

228 170 250

EN 13859-1 Anhang B N

232 180 260

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

475 350 500

EN 13859-1 Anhang B 280 200 300

EN 12311-1 gemäß 485

EN 13859-1 Anhang B

N/50mm

180

EN 12311-1 gemäß

%

27 20 35

EN 13859-1 Anhang B 23 15 30

EN 12311-1 gemäß 31

EN 13859-1 Anhang B

%

19

EN 1109 KLF

EN 1109

°C

KLF

Maßhaltigkeit EN 1107-2 % KLF

Widerstand gegen Wasserdurchgang neu

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandverhalten DIN 4102-1 - B1

Widerstand gegen Luftdurchgang

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd EN 1931 m

10 5 40

EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

0

50 Pa)

KLF = keine Leistung festgestellt Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu änder


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

Leichte gewebeverstärkte hochdiffusionsoffene, besonders oberflächenwasserdichte Unterspann- und

Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten oder unbelüfteten

Steildächern

Verlegeanleitung

Maße:

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

50 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

40

Aktualisiert am 11.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77014191

Material Nr : 77014192

Referenznorm : EN 13859-1

Gewebe/Gelege (g/m² PEHD 40

Beschichtung (g/m²) TPEE 35

Kaschierung oben (g/m² Vlies PP UV 30

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

50

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 167 162 183

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

0,6 0,5 0,7

Längs EN 12310-1 gemäß N

314 250 350

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

353 300 400

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung

Kaltbiegeverhalten

Maßhaltigkeit

Widerstand gegen

Wasserdurchgang

neu

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

EN 12311-1 gemäß 405 300 450

N/50mm

EN 13859-1 Anhang B 400 300 450

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

390

EN 13859-1 Anhang B 365

EN 12311-1 gemäß 21 15 25

%

EN 13859-1 Anhang B 23 15 25

EN 12311-1 gemäß 21

%

EN 13859-1 Anhang B 23

EN 1109

°C

KLF

EN 1109 KLF

EN 1107-2 % KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - E

Widerstand gegen Luftdurchgang EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

50 Pa)

0

Quer

Längs

Quer

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

Wütop Quadro

Produkttype :

EN 1848-1 m

1,2 1,192 1,222

EN 1848-1 - besbande

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd EN 1931 %

0,11 0,08

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

Leichte gewebeverstärkte hochdiffusionsoffene, besonders oberflächenwasserdichte Unterspann- und

Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten oder unbelüfteten

Steildächern

Verlegeanleitung

Maße:

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

50 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

41

Aktualisiert am 11.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77010247

Material Nr : 77012922

Referenznorm : EN 13859-1

Gewebe/Gelege (g/m² PEHD 40

Beschichtung (g/m²) TPEE 35

Kaschierung oben (g/m² Vlies PP UV 30

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

50

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 167 162 183

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

0,6 0,5 0,7

Längs EN 12310-1 gemäß N

314 250 350

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

353 300 400

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung

Kaltbiegeverhalten

Maßhaltigkeit

Widerstand gegen

Wasserdurchgang

neu

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

EN 12311-1 gemäß 405 300 450

N/50mm

EN 13859-1 Anhang B 400 300 450

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

390

EN 13859-1 Anhang B 365

EN 12311-1 gemäß 21 15 25

%

EN 13859-1 Anhang B 23 15 25

EN 12311-1 gemäß 21

%

EN 13859-1 Anhang B 23

EN 1109

°C

KLF

EN 1109 KLF

EN 1107-2 % KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - E

Widerstand gegen Luftdurchgang EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

50 Pa)

0

Quer

Längs

Quer

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

Wütop Quadro

Produkttype :

EN 1848-1 m

1,5 1,492 1,522

EN 1848-1 - besbande

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd EN 1931 %

0,11 0,08

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Maße:

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

Leichte hochdiffusionsoffene, besonders oberflächenwasserdichte Unterspann- und Unterdeckbahn zur direkten

Verlegung auf Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten oder unbelüfteten Steildächern

Verlegeanleitung

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

50 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

42

Gewebe/Gelege (g/m²

Aktualisiert am 11.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77012736

Material Nr : 77012737

Referenznorm : EN 13859-1

Beschichtung (g/m²) TPEE 35

Kaschierung oben (g/m² Vlies PP UV 80

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

30

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 145 135 155

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

0,6 0,5 0,7

Längs EN 12310-1 gemäß N

208 180 230

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

228 200 260

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung

Kaltbiegeverhalten

Maßhaltigkeit

Widerstand gegen

Wasserdurchgang

neu

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

EN 12311-1 gemäß 235 200 260

N/50mm

EN 13859-1 Anhang B 210 180 230

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

210

EN 13859-1 Anhang B 185

EN 12311-1 gemäß 46 30 80

%

EN 13859-1 Anhang B 54 40 100

EN 12311-1 gemäß 35

%

EN 13859-1 Anhang B 37

EN 1109

°C

KLF

EN 1109 KLF

EN 1107-2 % KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - B2

Widerstand gegen Luftdurchgang EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

50 Pa)

0

Quer

Längs

Quer

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

Wütop Trio

Produkttype :

EN 1848-1 m

1,2 1,192 1,222

EN 1848-1 - besbande

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd EN 1931 %

0,1 0,08

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Maße:

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

Leichte hochdiffusionsoffene, besonders oberflächenwasserdichte Unterspann- und Unterdeckbahn zur direkten

Verlegung auf Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten oder unbelüfteten Steildächern

Verlegeanleitung

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

50 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

43

Gewebe/Gelege (g/m²

Aktualisiert am 11.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77010933

Material Nr : 77012921

Referenznorm : EN 13859-1

Beschichtung (g/m²) TPEE 35

Kaschierung oben (g/m² Vlies PP UV 80

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

30

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 145 135 155

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

0,6 0,5 0,7

Längs EN 12310-1 gemäß N

208 180 230

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

228 200 260

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung

Kaltbiegeverhalten

Maßhaltigkeit

Widerstand gegen

Wasserdurchgang

neu

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

Längs

EN 12311-1 gemäß 235 200 260

N/50mm

EN 13859-1 Anhang B 210 180 230

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

210

EN 13859-1 Anhang B 185

EN 12311-1 gemäß 46 30 80

%

EN 13859-1 Anhang B 54 40 100

EN 12311-1 gemäß 35

%

EN 13859-1 Anhang B 37

EN 1109

°C

KLF

EN 1109 KLF

EN 1107-2 % KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - B2

Widerstand gegen Luftdurchgang EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

50 Pa)

0

Quer

Längs

Quer

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

Wütop Trio

Produkttype :

EN 1848-1 m

1,5 1,492 1,522

EN 1848-1 - besbande

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd EN 1931 %

0,1 0,08

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Maße:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Art der Anwendung

Leichte hochdiffusionsoffene, oberflächenwasserdichte Unterspann- und Unterdeckbahn zur direkten Verlegung a

Wärmedämmung oder Schalung bei allen belüfteten oder unbelüfteten Steildächern.

Verlegeanleitung

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

30 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

44

Gewebe/Gelege (g/m²

Beschichtung (g/m²)

Aktualisiert am 11.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77017375

Material Nr : 77016053

Referenznorm : EN 13859-1

Kaschierung oben (g/m² Vlies PP UV 75

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

20

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 130 120 140

Wirksame Dicke: EN 1848-1 mm

0,5 0,4 0,6

Längs EN 12310-1 gemäß N

235 180 260

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

288 200 300

Zug- Dehnungsverhalten

Höchstzugkraft

neu

nach künstlicher Alterung

gem. EN 13859-1 Anhang C

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Dehnung bei Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung

Kaltbiegeverhalten

Maßhaltigkeit

Widerstand gegen

Wasserdurchgang

neu

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

gem. EN 13859-1 Anhang C

Oberseite

Unterseite

Längs

Quer

Längs

Quer

EN 12311-1 gemäß 215 180 240

N/50mm

EN 13859-1 Anhang B 145 130 180

EN 12311-1 gemäß

N/50mm

215

EN 13859-1 Anhang B 140

EN 12311-1 gemäß 44 30 80

%

EN 13859-1 Anhang B 55 40 10

EN 12311-1 gemäß 40

%

EN 13859-1 Anhang B 52

EN 1109

°C

KLF

EN 1109 KLF

EN 1107-2 % KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

EN 13859-1 §5.2.3 - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - B2

EN 1848-1 m

3 2,985 3045

EN 1848-1 - bestande

Widerstand gegen Luftdurchgang EN 13859-2:2005 §4.3.4 m³/(m².h.

50 Pa)

0

Längs

Quer

Längs

Quer

nach künstlicher Alterung gem. EN 13859-1 Anhang C

Wütop DU 300

Produkttype :

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Produktdatenblatt

Inverkehrbringer

Maße:

Würth Danmark A/S

Art der Anwendung

Gewebeverstärkte, diffusionsfähige - "atmende", luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für de

Innen- und Dachausbau

Verlegeanleitung

siehe Beilage

Verpackungseinheit

Aufbau

Merkmale

50 Rollen liegend in Lagen gebunden

Länge

Breite

Geradheit

45

Aktualisiert am 16.10.2006

Anuliert am :

Vormaterial 77008213

Material Nr : 77012923

Referenznorm : EN 13984

Gewebe/Gelege (g/m² PEHD 40

Beschichtung (g/m²) EVA+ 56

Kaschierung oben (g/m²

Kaschierung unten (g/m² Vlies PP

Toleranz

20

Normen Einheiten Werte Min Max

EN 1848-1 m

50 50 50,5

Flächenbezugene Masse: EN 1848-1 kg/m² 116 108 128

Wirksame Dicke: EN 1848-1

mm

Längs EN 12310-1 gemäß N

217 180 250

Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)

Quer EN 13859-1 Anhang B N

197 150 220

Zug- Dehnungsverhalten

neu

Zug- Dehnungsverhalten

Dehnung bei Höchstzugkraft

Längs EN 12311-1 gemäß 347 300 400

neu

Quer EN 13859-1 Anhang B

N/50mm

321 250 350

Längs

EN 12311-1 gemäß 27 20 30

%

EN 13859-1 Anhang B 21 15 25

Nahtfestigkeit (Scherwiderstand) EN 12317-2 N KLF

Maßhaltigkeit

EN 1107-2 % KLF

Wasserdampfdiffusionsäquivalente neu

EN 1931 m

2,52 2 5

Luftschichtdicke sd

Widerstand gegen stoßartige Belastung

Widerstand gegen Wssserdurchgang

Werkstraße 2, A-4860 Lenzing

Tel. : +43 (7672) 701-3512

Fax. : +43 (7672) 918-3512

Wütop DB 02

EN 12691 mm KLF

EN 1928:2001 gemäß - W1

Brandvwerhalten EN 13501-1 - B2

Quer

Produkttype : A

EN 1848-1 m

1,5 1,492 1,522

EN 1848-1 - bestande

nach künstlicher Alterung gem. EN 13984 Anhang C EN 1931 m

0,68 0,5

Widerstand gegen LuftdurchgangKLF0keine Leistung festgestellt54 Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Parameter seiner Produkte zu ändern


Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:

Revideret den: 12-07-2007 / LBN

Erstatter den: 19-04-2007

Anvendelse: Folieklæber

2. Fareidentifikation

Brandfarlig.

Yderligere information

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

1

61

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Leverandør:

Würth Danmark A/S

Montagevej 6

6000 Kolding

Tlf.: 79323232 Fax: 75569710/79323242

Kontaktperson: Jette Bendixen

E-mail: mail@wuerth.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

200-578-6 64-17-5 Ethanol

F;R11

5-10 1

265-150-3 64742-48-9 Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (


62

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

7.Håndtering og opbevaring

Håndtering

Rygning og brug af åben ild forbudt. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares tørt og køligt.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse II-1, oplagsenhed 5 liter.

8.Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde

med kodenummererede produkter ved anvendelse til bygningsarbejde.

Åndedrætsværn

Ved arbejde i stillestående luft skal der anvendes åndedrætsværn med A2-filter.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Ethanol

1000 ppm 1900 mg/m3

-

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (


63

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

11.Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give

hovedpine og beruselse.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12.Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående

specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller

andre farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

14.Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 1133 ; ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) ; 3 ; III

IMDG: UN 1133 ; ADHESIVES ; 3 ; III

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 30

Flammepunkt: 25°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen

5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller

perforeres).

IMDG: Max. 5 L pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er

grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com


15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

R-sætninger

Brandfarlig. (R10)

S-sætninger

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. (S35)

Anden mærkning

Ingen.

64

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Kodenummer: 1-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet

indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16.Andre oplysninger

Branche

Byggebranchen

Emballage

310 ml og 600 ml pose

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest

ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +

Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter 302/1993.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i

produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R11 Meget brandfarlig.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15,16


Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

Revideret den: 19-07-2007 / LBN

Erstatter den: 05-05-2006

Anvendelse: 1-komponent klæbe- og forseglingsmasse specielt til

tegl- og betontagsten.

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

165

Würth Tagstensklæbemasse,

Art.nr. 0893 225 70

Leverandør:

Würth Danmark A/S

Montagevej 6

6000 Kolding

Tlf.: 79323232 Fax: 75569710/79323242

Kontaktperson: Jette Bendixen

E-mail: mail@wuerth.dk

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4.Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk

luft.

6.Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med aftørringspapir eller en klud. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7.Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares

tørt og køligt.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com


66

Würth Tagstensklæbemasse,

Art.nr. 0893 225 70

8.Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er

omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi, f.eks. Würths engangshandsker (nitril). Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet kan der

arbejdes uden handsker.

Øjenværn

Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer, der er opgivet på lister over grænseværdier på At-Vejledning C.0.1, 2005.

9.Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pasta

Lugt: Karakteristisk

Massefylde: 1,5 g/ml

10.Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11.Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12.Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Opløselighed i vand: Uopløselig

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com


13. Forhold vedrørende bortskaffelse

67

Würth Tagstensklæbemasse,

Art.nr. 0893 225 70

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning

med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14.Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning

Ingen.

Kodenummer: 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16.Andre oplysninger

Branche

Byggebranchen.

Emballage

Patron, 310 ml

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +

Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter 302/1993.

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest

ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks.

datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

Ingen R-sætninger.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15,16


Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 1880901

Udarbejdet den: 04-06-2007 / AN

Erstatter den: 13-02-2006

Anvendelse: Tagtætning

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

Leverandør:

Würth Danmark A/S

Montagevej 6

6000 Kolding

Tlf.: 79323232 Fax: 75569710/79323242

Kontaktperson: Jette Bendixen

E-mail: mail@wuerth.dk

Yderligere information

Personer med erkendt allergi over for Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat kan reagere over for produktet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

255-437-1 41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat

Xi;R43 N;R50/53


Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

8.Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser,

toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede

produkter.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi, f.eks. Workhand engangshandsker ved risiko for tilsmudsning. Brug overtræksdragt (f.eks. en

Würth "Comfort" engangsdragt) hvis almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod tilsmudsning.

Øjenværn

Brug ansigtsskærm ved stænkende arbejde.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Diundecylphtalat, forgrenet og linear 3 mg/m3 -

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9.Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Pasta, rødbrun

Lugt: Svag

Massefylde: 1,53 g/ml

Opløselighed i vand: Uopløselig

10.Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11.Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Produktet indeholder små mængder Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com

69


12.Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning

med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14.Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning

Indeholder Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan udløse allergisk reaktion.

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Kodenummer: 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16.Andre oplysninger

Branche

Bygningsbranchen

Emballage

Patron 290 ml.

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest

ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +

forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter 302/1993.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i

produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15,16


70


Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: 1987522

Udarbejdet den: 20-02-2008 / LBN

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Faresymboler:

Indeholder:

R-sætninger:

R10 Brandfarlig.

S-sætninger:

S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Arbejdspladsbrugsanvisning

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Internt navn: 0893 700 100/110

Dato sikkerhedsdatablad: 20-02-2008

Leverandør: Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding, Tlf.: 79323232, Fax:

75569710/79323242

Kodenummer:

1-1 (1993)

Anden mærkning:

Ingen.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet

indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse:

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til dette arbejdspladsbrugsanvisning være en forudsætning.

Fareidentifikation

Brandfarlig. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give

hovedpine og beruselse.

Indtagelse:

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt:

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt:

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger:

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

1

71


Udarbejdet den: 20-02-2008/LBN

Revideret den: /

2

72

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Håndtering og personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde

med kodenummererede produkter ved anvendelse til bygningsarbejde.

Åndedrætsværn:

Ved arbejde i stillestående luft skal der anvendes åndedrætsværn med A2-filter.

Placering:

-

Handsker og beskyttelsestøj:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Placering:

-

Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:

-

Kontaktperson:

-

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager

behandlingen.

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisningen eller etiket. Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'.

Førstehjælpsudstyr:

-

Nødtelefon nr.:

-

Opbevaring

Rygning og brug af åben ild forbudt. Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige

værnemidler.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares tørt og køligt.

Brandfareklasse II-1, oplagsenhed 5 liter.

Opbevaringssted:

-

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)


Udarbejdet den: 20-02-2008/LBN

Revideret den: /

3

73

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk

luft.

Slukningsudstyr:

-

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild tørres op

med aftørringspapir eller en klud. Se 'Bortskaffelse' for bortskaffelse.

Udstyr udslip/uheld:

-

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående

specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller

andre farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

Affaldsbeholder:

-

Affaldsaftager:

-

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pastøs væske

Farve: Gul

Lugt: Karakteristisk

Damptryk: 57 hPa ( 20°C)

Massefylde: 1,17 g/ml

pH (koncentrat): ca. 8

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

Flammepunkt: 25°C

Opløselighed i vand: Delvis opløselig


Udarbejdet den: 20-02-2008/LBN

Revideret den: /

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

4

74

Folieklæber Art.nr. 0893 700 100/110

Cas nr. Kemisk navn W/W% Klassificering Noter

64-17-5 Ethanol

5-10

F;R11

1

64742-48-9

Noter:

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (


Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

Udarbejdet den: 13-12-2007 / LBN

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:


Faresymboler:

Indeholder:

R-sætninger:

S-sætninger:

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Tagstensklæbemasse,

Art.nr. 0893 225 70

Internt navn: 0893 225 70

Dato sikkerhedsdatablad: 19-07-2007

Leverandør: Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding, Tlf.: 79323232, Fax:

75569710/79323242

Kodenummer:

0-1 (1993)

Anden mærkning:

Ingen.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Krav om uddannelse:

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning være en forudsætning.

Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt:

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt:

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger:

Ingen kendte.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

1

75


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

2

76

Würth Tagstensklæbemasse ,

Art.nr. 0893 225 70

Håndtering og personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er

omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj:

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi, f.eks. Würths engangshandsker (nitril). Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet kan

der arbejdes uden handsker.

Placering:

-

Øjenværn:

Ikke påkrævet.

Kontaktperson:

-

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisningen eller etiket. Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'.

Førstehjælpsudstyr:

-

Nødtelefon nr.:

-

Opbevaring

Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares

tørt og køligt.

Opbevaringssted:

-

Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk

luft.

Slukningsudstyr:

-

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

3

77

Würth Tagstensklæbemasse ,

Art.nr. 0893 225 70

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Spild tørres op med aftørringspapir eller en klud. Se

'Bortskaffelse' for bortskaffelse.

Udstyr udslip/uheld:

-

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning

med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

Affaldsbeholder:

-

Affaldsaftager:

-

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pasta

Lugt: Karakteristisk

Massefylde: 1,5 g/ml

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Opløselighed i vand: Uopløselig

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr. Kemisk navn W/W% Klassificering Noter

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Se "Andre oplysninger" for ordlyd af R-sætninger.

Grænseværdier

Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

Andre oplysninger

Anvendelse:

1-komponent klæbe- og forseglingsmasse specielt til tegl- og betontagsten.

Emballage:

Patron, 310 ml

Ordlyd af R-sætninger:

Ingen R-sætninger.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (copyright 2002 Chemtox A/S)

4

78

Würth Tagstensklæbemasse ,

Art.nr. 0893 225 70


Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: 1880901

Udarbejdet den: 13-12-2007 / LBN

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:


Faresymboler:

Indeholder:

R-sætninger:

S-sætninger:

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892

215 270

Internt navn: 0892 215 270

Dato sikkerhedsdatablad: 04-06-2007

Leverandør: Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding, Tlf.: 79323232, Fax:

75569710/79323242

Kodenummer:

0-1 (1993)

Anden mærkning:

Indeholder Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan udløse allergisk reaktion.

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Krav om uddannelse:

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et

grundigt kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning være en forudsætning.

Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Personer med erkendt allergi over for

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat kan reagere over for produktet.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse:

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt:

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt:

Kan fremkalde irritation af øjet.

Overfølsomhed:

Produktet indeholder små mængder Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Langtidsvirkninger:

Ingen kendte.

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

1

79


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

Håndtering og personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser,

toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede

produkter.

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj:

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi, f.eks. Workhand engangshandsker ved risiko for tilsmudsning. Brug overtræksdragt

(f.eks. en Würth "Comfort" engangsdragt) hvis almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod tilsmudsning.

Placering:

-

Øjenværn:

Brug ansigtsskærm ved stænkende arbejde.

Placering:

-

Kontaktperson:

-

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.

Øjne:

Skyl med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'. Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisningen eller etiket.

Førstehjælpsudstyr:

-

Nødtelefon nr.:

-

Opbevaring

Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,

foderstoffer, lægemidler o.lign.

Opbevaringssted:

-

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

2

80


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk

luft.

Slukningsudstyr:

-

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres

til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med aftørringspapir eller en klud. Se 'Bortskaffelse' for bortskaffelse.

Udstyr udslip/uheld:

-

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning

med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

Affaldsbeholder:

-

Affaldsaftager:

-

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet:

Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Pasta, rødbrun

Lugt: Svag

Massefylde: 1,53 g/ml

Opløselighed i vand: Uopløselig

Würth Danmark A/S Montagevej 6, 6000 Kolding tlf.nr. 79 32 32 32 (Udarbejdet i Toxido®)

3

81


Udarbejdet den: 13-12-2007/LBN

Revideret den: /

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Würth Tagstensmasse, Art.nr. 0892 215 270

Cas nr. Kemisk navn W/W% Klassificering Noter

41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat


Würth Danmark A/S

Montagevej 6 · Industri N2 · 6000 Kolding

Tlf. 79 32 32 32 · Fax 75 51 72 50 · mail@wuerth.dk · www.wuerth.dk

HER FINDER DU VORES BUTIKKER

Esbjerg

Stormgade 96

6700 Esbjerg

Tlf. 79 32 31 50

Fax 75 13 53 99

esbjerg@wuerth.dk

Herning

Cedervej 2

7400 Herning

Tlf. 79 32 31 65

Fax 97 21 46 40

herning@wuerth.dk

Hillerød

Vølundsvej 6 G

3400 Hillerød

Tlf. 79 32 31 40

Fax 48 24 50 77

hillerod@wuerth.dk

Horsens

Vejlevej 68 B

8700 Horsens

Tlf. 79 32 31 55

Fax 70 13 67 95

horsens@wuerth.dk

Ishøj

Industrikrogen 2

2635 Ishøj

Tlf. 79 32 31 30

Fax 43 52 30 77

ishoj@wuerth.dk

Kolding

C.F. Tietgensvej 1 E

6000 Kolding

Tlf. 79 32 31 20

Fax 76 34 70 05

kolding@wuerth.dk

Åbner september 2008

Næstved

Køgevej 14

4700 Næstved

Tlf. 79 32 31 10

naestved@wuerth.dk

Odense

Jarlsberggade 15

5000 Odense C

Tlf. 79 32 31 45

Fax 66 12 13 69

odense@wuerth.dk

Sønderborg

Ellegårdvej 18

6400 Sønderborg

Tlf. 79 32 31 15

Fax 74 63 36 77

soenderborg@wuerth.dk

Aabenraa

Industrivej 16

6200 Aabenraa

Tlf. 79 32 31 60

Fax 74 63 36 77

aabenraa@wuerth.dk

Aalborg

Ny Kærvej 25

9000 Aalborg

Tlf. 79 32 31 25

Fax 98 11 53 50

aalborg@wuerth.dk

Århus

Gunnar Clausensvej 18

8260 Viby J

Tlf. 79 32 31 35

Fax 86 28 64 28

aarhus@wuerth.dk

More magazines by this user
Similar magazines