Kristian Kjøbenhavner: hans Planer, Overvejelser og Idrætter

booksnow1.scholarsportal.info

Kristian Kjøbenhavner: hans Planer, Overvejelser og Idrætter

12

Og Skygge tættere og tættere svober sig om Huse

og Mindesmærker og Byen lig en alvorsfuld Olding

ensom og forladt ruger over grublende Tanker om

en svunden Forgangenheds lystige Liv, Stimen og

Stoj, Letsindighed og Synd.

Nat var det vel endnu ikke, men dog sent

ud paa Aftenen ,

da

Uhrmager Knub og hans

trætte Ægtehalvdel naaede deres Hjem i en af de

gamle Smaagader i Kvarteret mellem Gothersgade

og Kjøbmagergade. Med Besvær vandt Madam

Knub op ad den smalle Trappe, støttende sig med

den ene Haand til Rækværket og med den anden

til sin Mands Skulder. Hun var ellers lille og vever

nok, og da hun for knap et Aar siden flyttede

ind som nygift Kone, var det hende et Legeværk

at lobe op og ned ad Trappen, om det saa var

ti Gange om Dagen ; men nu bevægede hun sig

med et Besvær, der gjorde det til en dobbelt Pligt

for Manden at være hende en Støtte paa hendes

Vej. Saasnart de vare komne ind i deres propre

lille Lejlighed, trak han derfor den polstrede Lænestol

hen til hende og hjalp hende varsomt til Sæde

i den.

«Aa, Herregud !» sagde hun med et træt

Tonefald og et lidt anstrengt Udtryk i Ansigtet;

«saa fik jeg dog Skoven at se engang endnu !»

Engang endnu, lille Moer?« svarede hendes

Mand. «Den skal Uu saamænd faae at se mange

Gange endnu, det svarer jeg Dig for.;

More magazines by this user
Similar magazines