Kristian Kjøbenhavner: hans Planer, Overvejelser og Idrætter

booksnow1.scholarsportal.info

Kristian Kjøbenhavner: hans Planer, Overvejelser og Idrætter

viste sig snart, at hans Velgjørenhed var paa sin

rette Plads ogsaa her, hvor den til en Forandring

havde antaget en mere konkret Skikkelse end sæd-

vanlig. Kristian gjorde ypperlige Fremskridt og

var snart blandt de Flinkeste. Let om Hjertet,

som han Lordag Eftermiddag kom fra Skole, til-

traadte han Mandag Morgen og hver af Ugens føl-

gende Hverdage sin Vandring til Visdommens Hal-

ler. Og saa vel orienteret i de videnskabelige

Løndomme var han om Morgenen, og saa let vidste

han med sig selv at Eftermiddagsarbejdet vilde

falde ham, at han til og fra Skole undte sig rige-

lig Tid til at iagttage alt det Seværdige, der om-

gav ham. Hans Vej slog sære Bugter, for at

kunne fore ham forbi alle Byens Kunsthandler-

vinduer, og han vidste paa en Prik, med hvor

lange Mellemrum hvert af de forskjellige Firmaer

forandrede sin Udstilling; her havde han sit idelig

skiftende Galeri, hvor Kobberstik og Fotografier,

Raderinger og P'arvetryk gjengav ham Kunstvær-

ker herhjemmefra som fra hele den vide Verden,

hvor Væddelobsbilleder og Amagerscener, Kristus-

hoveder og Skuespillerindeportraiter, Bataillestykker

og Hyrdeoptrin, nøgne Slavinder og Præsteornater,

skaldede Statsmænd og langhaarede X'irtuoser, den

romerske Arena og den franske Salon, \^idenska-

bens Heroer og Forbr}-delsens Herostrater, Mozart

ved sit Flygel og Cromwell ved Carl den Forstes

Ki.-=;te, Dante i Underverdenen og Napoleons Apo-

theose, Kaulbachs Hunnerslae osf Charivaris >

More magazines by this user
Similar magazines