PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

statspensionisten.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Man kan af og til få det indtryk, at der

ikke gælder samme rettigheder for pensionister

som for andre af samfundets

borgere. Modsat kan man være helt sikker

på, at der ikke vil være forståelse for,

at vi pensionister blot afventer, at man

har opnået en bestemt alder og derefter

kontakter sin kommune for at gøre krav

på denne eller hin serviceydelse fra det

offentlige.

Der skal være rimelighed i tingene.

Det tror jeg, alle kan være enige om,

men denne rimelighed må og skal

også være gældende for pensionister. I

disse økonomisk trængte tider kommer

der hver eneste uge nye udtalelser fra

eksperter og myndigheder om, at der

er nogle af de serviceydelser, vi i dag

kender som naturlige, der ganske enkelt

ikke vil være penge til i fremtiden. Her

skal pensionisterne naturligvis behandles

på samme måde, som alle andre

borgere i landets kommuner. Hvis der

ikke er råd til alt det, man gerne vil have,

ja så må der prioriteres.

Pligter og rettigheder

Men det hele kan blive for småt og for

nedprioriteret. Det viser en afgørelse fra

Statsforvaltning Hovedstaden fra medio

januar i år, hvor Statsforvaltningen har

afgjort, at rengøring 12 gange på et år

er for lidt for borgere, der modtager

hjemmehjælp. Denne afgørelse kan vel

betragtes som et bundniveau, og derfor

skal der arbejdes på at fi nde en løsning.

Her kan en hjemmehjælpskommission

være en rigtig god idé. Det betyder

ikke, at det hele skal i en syltekrukke,

men det betyder, at alle relevante parter

inddrages, sådan at vi kan få en bred

debat om problemerne. Formålet med

denne kommisson er naturligvis, at der

kan fremkomme konklusioner/anbefalinger,

der kan give fælles fodslag, som

er stærkt påkrævet for at sikre holdbare

løsninger på området i fremtiden.

I denne forbindelse er det vigtigt, at

pensionisterne står sammen med en

afklaret holdning til tingene. Senere i

år skal Pensionisternes Samvirke - hvor

Statspensionisternes Centralforening er

medlem - Landsorganisationerne Danske

Pensionister og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger i Danmark tage

stilling til en sammenlægning af de tre

organisationer. Det skal naturligvis foregå

på en demokratisk måde, og som det

er beskrevet i de respektive vedtægter.

Et ønske for arbejdet i det nye år må

derfor være, at vore medlemmer gennem

tilslutningen til en stor paraplyorganisation

får den maksimale indfl ydelse

på de beslutninger og prioriteringer, der

vedrører såvel pensionisternes som det

øvrige samfunds forhold.

LEDER

STATSPENSIONISTEN nr. 1 · 2012 3

Similar magazines