Ane Alsløv Side 1 af 2 11-11-2010 - Kunst.dk

kunst.dk

Ane Alsløv Side 1 af 2 11-11-2010 - Kunst.dk

Ane Alsløv

Fra: Ane Alsløv

Sendt: 26. marts 2010 12:16

Til: Eric Messerschmidt

Cc: Lone Ravn; 'Finn Andersen'

Emne: VS: Benny Andersen på kinesisk - status

Kære Eric.

Tak for din mail med status på projektet samt den reviderede tidsplan.

Det er ok at skyde projektet jf. nedenstående tidsplan.

Venlig hilsen

Ane

Ane Alsløv - Projektleder

International Koordination

Kunststyrelsen

T. 3374 4582 (direkte)

aneals@kunst.dk

Fra: Eric Messerschmidt [mailto:em@danishculture.cn]

Sendt: 16. marts 2010 12:10

Til: Ane Alsløv

Cc: Lone Ravn; 'Finn Andersen'

Emne: Benny Andersen på kinesisk - status

Kære Ane

11-11-2010

Side 1 af 2

Ophavspersonen til Benny Andersen på kinesisk er i disse dage i Beijing for sammen med Kulturinstituttet at

identificere de rette samarbejdspartere og koncertsale.

Projektet udvikler sig ganske positivt, dels fordi Ji Xukun og Kulturinstituttet er enige om projektets

kunstneriske linie, dels fordi der lokalt er pæn interesse for det.

Vi har i dag holdt et møde med ambassadens sous-chef, Søren Jacobsen, der ligesom Handelskammerets

bestyrelse af økonomiske og PR-mæssige årsageranbefaler, at den første forestilling placeres til efteråret

frem for den oprindelige 11. maj.

Inden vi i morgen onsdag underskriver samarbejdsaftalen (letter of intention) med producenten Zhang Bing

vil jeg derfor høre, om en sådan udsættelse af Beijing-forestillingen kan tillades inden for rammerne af den

støtte, som International Koordination har bevilget. Såfremt det er muligt, vil det samlede Benny Andersen

på kinesisk blive afviklet efter følgende tidsplan:

1 – Medio september 2010: Forestilling i 798 i Beijing

2 – 1. oktober: Forestilling i København

3 – 16/17. oktober: To forestillinger på Shanghai Theatre Academy.


Med bedste hilsen

Eric

-------------------------------------------------

The Danish Cultural Institute

Yang Guang Shang Dong

Area 2, Building 5-3 101

6, Dongsihuan Beilu

Chaoyang Qu

Beijing 100016

t: 8610 - 5130 7192

f: 8610 - 5130 7193

e: em@danishculture.cn

w: danishculture.cn | facebook

s: danish.culture

t: eMesserschmidt

Member of EUNIC

www.eunic-brussels.eu

11-11-2010

Side 2 af 2