Tradium Handelsgymnasiet

tradium.dk

Tradium Handelsgymnasiet

2013-2014

Tradium Handelsgymnasiet

økonomi

marketing

international

hhx - fremtidens gymnasium


2 3

Vidste du i øvrigt:

- at hhx er den eneste

gymnasiale uddannelse, hvor alle

elever får engelsk på A-niveau

- at der i Handelsgymnasiet er mulighed

for at få tre sprog på højniveau

- at kun 10% af studenter fra handels-

gymnasiet har brug for supplerings-

kurser for at kunne søge

deres videregående

udddannelse

hhx - fremtidens gymnasium

Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde

med økonomi, jura, design, psykologi eller it - med marketing, salg eller ledelse? Måske

er du god til sprog eller har lyst til at arbejde med eksport og internationale udfordringer?

Eller måske har du lige nu ingen anelse om, hvad du gerne vil?

Uanset hvad, så får du med hhx de bedste muligheder for din videre uddannelse og karriere.

Som handelsstudent får du adgang til videregående uddannelser, fx universitet og handelshøjskole,

men du kan også gå direkte ud i erhvervslivet eller noget helt tredje.

På uddannelsen bliver der lagt stor vægt på faglighed og studiekompetence, og

hos os får du også mulighed for at anvende teorierne i praksis - blandt andet

i form af god kontakt til erhvervslivet og virksomhederne.

Endelig lægger vi også vægt på et både trygt og spændende undervisningsmiljø

med afvekslende studieformer, gæstelærere, studieture

og meget andet. Vi ved også, at et godt socialt miljø er afgørende

for indlæringen, og socialt samvær, arrangementer, ture og

fester bliver også en del af dit studieliv. På Handelsgymnasiet får du

uddannelse og venner for livet...

Jeg vil være børnepsykolog.

Jeg har

taget studie-

retningen

Marketing.

Charlie K.Kirsmeier

Ezgi Pelin

Jeg har valgt

studieretningen

Økonomi. Efter

hhx vil jeg læse

økonomi på

Cand.merc.

Jeg valgte international

studieretning,

bl.a. fordi vi får sprog

på højniveau og forlagt

undervisning i

udlandet. Jeg skal på

PIU i Tyskland.

Jeg skal være arkitekt,

og vil gerne til Tyskland

med PIU (Praktik

I Udlandet). Jeg

har taget studieretningen

Marketing.

Julie Arnold

Jeg har valgt studieretningen

Økonomi,

og efter hhx skal

jeg direkte videre

i en bank.

Camilla Duest

Mikkel Skøtt Nansen

Side 10

- læs om tidligere

elever fra Tradium

Handelsgymnasiet


4

Fremtidens 3-årige gymnasieuddannelse

Er du til sprog? Så kan du også få det

sproglige gymnasium med hhx!

Der er ikke mange, der ved, at hhx som det

eneste gymnasium har engelsk som obliga-

torisk A-fag på alle studieretninger.

Det afspejler meget præcist vores holdning til,

hvor vigtigt sprog er i den fremtid, du skal uddannes

til. Derfor tilbyder vi også både tysk,

fransk og spansk, som du kan tilvælge på forskellige

niveauer afhængig af dine studieønsker.

Ikke nok med det. Når du har sprogundervisning

på hhx, får du meget mere end sprogkundskaber.

Du får en bred viden om landenes kultur,

historie, omgangsformer og traditioner. Du lærer,

at Tyskland som vores største handelspartner,

er meget mere end øl og pølser, BMW eller

Rammstein. Du finder ud af, at Torres ikke kun

er navnet på en fodboldspiller, og at spansk er

modersmålet i de fleste sydamerikanske lande.

Og du opdager, at fransk ikke kun er nyttigt, når

du skal på ferie i Paris eller Nice (to have). På

hhx har du ret til at forvente noget ekstra.

Studieretninger på Tradium Handelsgymnasiet

Studieretninger på Tradium Handelsgymnasiet

Studieretninger Finans på Tradium Samfundsøkonomi Handelsgymnasiet

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Marketing

Marketing

Marketing

International

International

International

Virksomhedsøkonomi

Finans

A

Matematik A

Virksomhedsøkonomi

Finansiering Finans C

A

Matematik A

Virksomhedsøkonomi Finansiering C A

Matematik A

Finansiering C

Marketing

Marketing

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning

Innovation

A

Marketing C

Virksomhedsøkonomi A

Innovation

Afsætning

C

A

Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

Handel & kultur

Handel

Afsætning

& kultur

A

Tysk B

Fransk Handel Afsætning

A / Spansk & kultur A

A

2 sprog Tysk

Afsætning

på B A-niveau

A

Fransk A / Spansk A

2 sprog

Tysk

på A-niveau

B

Fransk A / Spansk A

2 sprog på A-niveau

Obligatoriske fag i Handelsgymnasiet

Obligatoriske fag fag i i Handelsgymnasiet

Obligatoriske fag i Handelsgymnasiet

Virksomhedsøkonomi

Samfundsøkonomi

A

International økonomi A

Virksomhedsøkonomi

Samfundsøkonomi

Matematik B

A

International økonomi A

Virksomhedsøkonomi Matematik B A

International økonomi A

Matematik B

International marketing

International

Afsætning

marketing

A

International økonomi A

Markedskommunikation

Afsætning A

International marketing C

International økonomi A

Markedskommunikation

Afsætning A

C

International økonomi A

Markedskommunikation C

Sprog

Sprog

Tysk A

Fransk A / Spansk A

Tysk Sprog A

Fransk 3 sprog A / Spansk A

Tysk

på A-niveau

A

Fransk

3 sprog

A


/ Spansk

A-niveau

A

3 sprog på A-niveau

Virksomhedsøkonomi

Business 6xA

A

Matematik A

Virksomhedsøkonomi

Business Afsætning 6xA A

A

2. fremmedsprog:

Matematik A

Tysk A

Virksomhedsøkonomi Afsætning A A

2. fremmedsprog: Matematik ATysk

A

Afsætning A

2. fremmedsprog: InnovationTysk

A

Innovation

Afsætning A

Innovation B

Afsætning

Innovation

Psykologi C

A

Innovation B

Afsætning

Psykologi C

A

Innovation B

Psykologi C

Global Studies

International

Global Studies

Economics A

Marketing A

International Global Culture Studies Economics

B

A

Marketing A

International Engelsksproget Economics A

Culture B

Marketing A

Engelsksproget

Culture B

Engelsksproget

Almene Dansk A fag Erhvervsrettede Afsætning B fag Fremmedsprog

Engelsk A

Samtidshistorie B

Almene Dansk A fag

Samfundsfag C

Samtidshistorie B

Matematik Dansk A C

Samfundsfag C

Samtidshistorie B

Matematik C

Samfundsfag C

Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsrettede Afsætning B fag

International økonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsret Afsætning CB

International økonomi B

Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsret C

International økonomi B

2. fremmedsprog:

Fremmedsprog

Engelsk A

Tysk B/Fransk A/Spansk A

2. fremmedsprog:

Engelsk A

Tysk B/Fransk A/Spansk A

2. fremmedsprog:

Tysk B/Fransk A/Spansk A

Matematik C Erhvervsret C

Valgfag i Handelsgymnasiet 1-3 valgfag afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog

Valgfag i Handelsgymnasiet 1-3 valgfag afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog

Valgfag i Handelsgymnasiet 1-3 valgfag afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog

Valgfag i A-niveau Handelsgymnasiet 1-3 B-niveau valgfag afhængig af studieretning og C-niveau 2. fremmedsprog

A-niveau

Afsætning

International økonomi

Matematik

Afsætning A-niveau

International

Afsætning Tysk økonomi

Virksomhedsøkonomi

Matematik

International økonomi

Tysk

Matematik

Virksomhedsøkonomi

Tysk

Virksomhedsøkonomi

Finansiering B-niveau

Innovation

Finansiering B-niveau Kinesisk

Kulturforståelse

Innovation

Finansiering

Matematik Kinesisk

Innovation

Kulturforståelse

Samfundsfag Kinesisk

Matematik

Kulturforståelse

Samfundsfag

Matematik

Samfundsfag

Business 6xA

Almene fag Erhvervsrettede fag Fremmedsprog

Billedkunst C-niveau

Finansiering

Billedkunst C-niveau Idræt

Finansiering

Innovation Billedkunst

Kinesisk Finansiering områdestudium

Idræt

Kulturforståelse

Innovation

Idræt

Kinesisk Markedskommunikation

områdestudium

Innovation

Kulturforståelse

Kinesisk Mediefag områdestudium

Markedskommunikation

Kulturforståelse

Multimedier

Markedskommunikation

Psykologi Mediefag

Multimedier

Mediefag

Multimedier

Psykologi

5


6

Studieretninger, fag og valgfag

Obligatoriske fag i Handelsgymnasiet

Almene fag Erhvervsrettede fag Fremmedsprog

For alle studieretninger

gælder, at studieophold

i udlandet og tværfaglig

undervisning er med til

at gøre uddannelsen

varieret og inspirerende

Studieretninger, fag og valgfag

Handelsgymnasiet 2013-2016

Handelsgymnasiet

S

Studieretninger på Tradium Handelsgymnasiet

MARKET ING

R

Handelsgymnasiet 2013-2016

Handelsgymnasiet

PLA NNING

T

Studieretning: Økonomi

Finans

Virksomhedsøkonomi A

Studieretning: Økonomi Marketing

Matematik A

Samfundsøkonomi

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Business E 6xA

G ROWTH

Virksomhedsøkonomi Y

A

Matematik A

Hvis du kan lide at arbejde med tal, økono- Studieretninger

Studieretningen Økonomi

Tradium

tilbyder

Handelsgymnasiet

3 linjer: Studieretningen Marketing tilbyder 3 linjer,

Finansiering C

Matematik B

Afsætning A

2. fremmedsprog: Tysk A

Studieretningen Marketing tilbyder 3 linjer:

miske analyser og statistik er studieretnin-

der har fokus på salg/afsætning/reklame og

gen Økonomi noget for dig.

Studieretningen kan være Økonomi

et godt springbræt

til videregående samfunds- og økonomi-

Finans

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Finansiering C

Samfundsøkonomi

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Matematik B

Business 6xA

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Afsætning A

virksomheds-/erhvervsøkonomi, nationalt

og internationalt.

Marketing

På linjen “Marketing” har virksomheds-

Marketing

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

International marketing

Afsætning A

International økonomi A

Markedskommunikation C

Innovation

Afsætning A

Innovation B

Psykologi C

studier, virksomheders økonomiafdelinger,

2. fremmedsprog: Tysk A

økonomi og innovation en central placering:

banker, realkredit, revision, ejendomsmæg-

Sammenhænge imellem salg, markedsler

m.m. Mange virksomhedsledere og kon-

Obligatoriske Marketingfag:

International marketing

sulenter har denne profil.

Almene Afsætning fag A

Afsætning A

Marketing

Erhvervsrettede fag

Virksomhedsøkonomi og finansiering er Dansk Virksomhedsøkonomi A

A International økonomi A

Afsætning B

Innovation C

Markedskommunikation C

centrale fag, lige som matematik er højere

Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B

Samfundsfag C

prioriteret end på de øvrige retninger. Mate-

International økonomi B

Matematik C

matikken bliver anvendt på økonomiske pro-

Erhvervsret C

Handel & kultur

Sprog

blemstillinger, så også dette fag bliver for-

Afsætning A

Tysk A

ankret i ”virkeligheden” - International

en virkelighed, der

Tysk B

Fransk A / Spansk A

i stigende grad bliver global. Det globale perspektiv bredes Fransk ud A i / bl.a. Spansk faget A International økonomi.

2 sprog på A-niveau

3 sprog på A-niveau

Innovation

Fremmedsprog Afsætning A

Innovation B

Engelsk A

Psykologi C

2. fremmedsprog:

Tysk B/Fransk A/Spansk A

Global Studies

International Economics A

Marketing A

Culture B

Engelsksproget

føring, økonomi og idéudvikling. Elever fra

Obligatoriske Handel & kultur fag:

Sprog

Global Studies

ElitesportsCollege har denne linje.

Afsætning A

Tysk A

International Economics A

International Almene fag

Tysk B

Erhvervsrettede Fransk A / Spansk fag A Fremmedsprog Marketing A

Linjen ”International marketing” har som sit Dansk Fransk A A / Spansk A Afsætning B

Engelsk Culture A B

særkende større fokus på afsætning, mar-

Samtidshistorie 2 sprog på A-niveau B Virksomhedsøkonomi 3 sprog på A-niveau B 2. fremmedsprog:

Engelsksproget

Samfundsfag C

keting og økonomi i et samfundsmæssigt og

International økonomi B Tysk B/Fransk A/Spansk A

Matematik C

internationalt perspektiv, herunder også

Erhvervsret C

global markedskommunikation.

Obligatoriske fag i Handelsgymnasiet

Linjen “Innovation” tager afsæt i det moderne

samfunds stigende behov for innovative Almene og fag kreative mennesker. ”Hvordan Erhvervsrettede arbejder fag man med idéudvikling?” Fremmedsprog Faget Psykologi er

Samfundsfag, samtidshistorie og erhvervsret giver dig yderligere ”føling” med det omgivende samfund, og vi

her en vigtig medspiller, og i det hele Dansk taget A har Innovation tværfaglig Afsætning karakter, B hvor du lærer at analysere Engelsk og arbejde A i spæn-

besøger virksomheder og finansielle institutioner, ligesom vi får gæstelærere fra erhvervslivet.

dingsfeltet mellem koncept- og produktudvikling Samtidshistorie B på den ene side, Virksomhedsøkonomi drift, produktion B og økonomi på den 2. anden. fremmedsprog:

Samfundsfag C International økonomi B Tysk B/Fransk A/Spansk A

Matematik C Erhvervsret C

7


8

Studieretning: International

Afsætning A

Studieretningen International er for dig, der

gerne vil være handelsstudent med et internationalt

perspektiv og med sprog som bærende

fag. Formålet er at lære at begå sig

og samarbejde internationalt, International

med sproglig

indsigt og viden om international handel,

historie, økonomi og kultur. Samtidig får du

kompetence til at tage en videregående uddannelse

- eller til et job i en international

virksomhed.

Studieretninger, fag og valgfag

Handelsgymnasiet 2013-2016

Økonomi

Marketing

Finans

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Finansiering C

Marketing

Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

Handel & kultur

Afsætning A

Tysk B

Fransk A / Spansk A

2 sprog på A-niveau

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag i Handelsgymnasiet

Studieretninger på Tradium Handelsgymnasiet

Samfundsøkonomi

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Matematik B

International marketing

Afsætning A

International økonomi A

Markedskommunikation C

Business 6xA

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Afsætning A

2. fremmedsprog: Tysk A

Innovation

Afsætning A

Innovation B

Psykologi C

Global Studies

International Economics A

Marketing A

Culture B

Engelsksproget

Almene fag

Erhvervsrettede fag Fremmedsprog

Linjen ”Handel & Kultur” kombinerer to sprogfag

på høj-niveau med tysk på B-niveau. Almene fag

Desuden får du Afsætning på A-niveau, Dansk hvor A

du lærer om internationalt salg og Samtidshistorie markeds- B

Dansk A

Afsætning B

Samtidshistorie B

Erhvervsrettede Virksomhedsøkonomi fag B

Samfundsfag C

International økonomi B

Afsætning B

Matematik C

Erhvervsret C

Virksomhedsøkonomi B

Engelsk A

Fremmedsprog

2. fremmedsprog:

Tysk B/Fransk A/Spansk A

Engelsk A

2. fremmedsprog:

føring. Linjen ”Sprog” tilbyder hele Samfundsfag tre sprog C International økonomi B Tysk B/Fransk A/Spansk A

Matematik C

på høj-niveau, og linjen ”Global Studies” har

Erhvervsret C

stor fokus på det globale perspektiv, og det meste af undervisningen foregår på engelsk.

På alle linjer vil du få viden og indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i de sprogområder og lande, der arbejdes med.

Valgfag i Handelsgymnasiet 1-3 valgfag afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog

Du vil deltage i studieophold i udlandet og forlagt undervisning, møde udenlandske gæstelærere og udvekslingselever - og i

det hele taget forberede dig på at agere i et globalt informationssamfund.

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Afsætning

International økonomi

Studieretningen International tilbyder 3 linjer:

Finansiering

Innovation

Sprog

Tysk A

Fransk A / Spansk A

3 sprog på A-niveau

Handelsgymnasiet

Billedkunst

Finansiering

ElitesportsCollege

På Randers ElitesportsCollege kan du kombinere

seriøs skolegang med, at du dyrker din

favoritsport på højt niveau. Du kan med

andre ord tage din hhx-uddannelse, med studieretningen

”Marketing”, og samtidig

udvikle dine (i forvejen gode)

evner inden for håndbold, fodbold,

badminton, basketball, atletik ...

Du vil blive trænet teknisk, fysisk og

mentalt og få coaching af professionelle

trænere. Der er i løbet af uddannelsen

mange tilbud, oplevelser

og studieture knyttet til din sport.

Eleverne har mulighed for at bo i

den nyopførte collegebygning ved Elro

Arena, med dejlige lejligheder og fælles-

faciliteter.

Se mere på www.elitesportscollege.dk

9


10 11

Jeg blev student

på hhx, fordi det

er en nutidig og

moderne uddannelse,

der giver

én noget viden,

man rent faktisk

kan bruge til noget.

I dag læser

jeg psykologi på

Århus Universitet,

Hvad siger tidligere elever

og er færdig til sommer. Sideløbende arbejder jeg på

Vestas i personaleafdelingen, og får dermed også

praktisk erfaring med mit interesseområde, organisationspsykologien.

Dennis Rasmussen

Jurastuderende

Janne Søgaard Nielsen

Psykologistuderende

Hhx-uddannelsen gjorde mig

godt rustet til et universitets-

studie. Jeg fik bl.a. lært en

række gode indlærings- og

præsentationsværktøjer, som har

været særdeles brugbare. På mit

jurastudie har jeg personligt erfaret,

at fagene, der bliver undervist

i på hhx, har større relevans

end fagene på eksempelvis det

almene gymnasium. Drømmejobbet

er at blive bolig- eller

ejendomsretsadvokat, og p.t. har

jeg ved siden af mine studier fået

arbejde i et advokatfirma.

I sin tid valgte jeg hhx, fordi jeg ville inden

for handel og erhverv. Hhx’en blev et

perfekt afsæt - først til erhvervsakademiet

i Randers, derefter erhvervsøkonomi på

South Bank University og så en master i

Innovation på Aalborg Universitet, hvor jeg

nu er ansat som forsker. Indimellem tog jeg

på mit. 9. semester til University of Malta,

hvor jeg læste kreativitet. LIge p.t. er jeg i

Kina, hvor jeg underviser i kreativitet på

SDC inden for Innovation Management.

Desuden laver jeg forskning sammen med

en kinesisk professor, også i kreativitet.

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med

forskning i teamkreativitet.

Det var min interesse for marketing

og markedskommunikation, der fik

mig til at vælge hhx. Efterfølgende

tog jeg en Bachelor i Marketing and

Management Communication, og i

dag læser jeg en master i Corporate

Communication (Cand.ling.merc.comm).

Jeg regner med at færdiggøre mit

speciale til sommer. I forbindelse

med mine studier har jeg boet et

halvt år i Singapore - en kæmpe

oplevelse. Jeg har desuden været

ansat i Alm. Brands telemarketingafdeling,

hvor jeg var salgstræner

og ansvarlig for coaching af 60

phonere. P.t. er jeg ansat som

Strategic Researcher ved Klean.

Når jeg ser tilbage, har hhx’en

været det helt rigtige valg for mig.

Christian Byrge

Forsker

Linda Pedersen

Corporate Communication

Praktisk info

Studiesteder og -miljøer

Tradium Handelsgymnasiet tilbyder to forskellige

uddannelsessteder: “Rådmands Boulevard” i Randers

samt “Kirketoften” i Hobro. Undervisningen

lever begge steder op til Tradiums høje krav med

kompetencegivende hhx-eksamener, der giver adgang

til videregående uddannelser.

Du vil dog opleve, at de to afdelinger har hver sin

selvstændige “kultur” og hvert sit individuelle undervisningsmiljø,

ligesom de byder på lidt forskellige

studielinjer og specialemuligheder.

Mere info og tilmelding

Du er altid velkommen til at kontakte vore studievejledere,

eller du kan spørge din UU-vejleder, der også

kan hjælpe med ansøgning og tilmelding.

Du kan også læse meget mere på vores webside

www.tradium.dk, og efter nytår vil der være åbenthus

arrangementer. Mere herom i dagspressen og

via opslag på din skole.

SU, IT på skolen m.m.

Hhx-uddannelsen berettiger til at ansøge om Statens

Uddannelsesstøtte, SU, der kan opnås både i form af

et stipendium og som et SU-lån. Du har endvidere

mulighed for at søge om befordringstilskud til transport

med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

En del af undervisningen anvender it, og der er trådløst

netværk overalt, trådløse printere, alle lokaler har

projektorer, og alle har adgang til skolens intranet,

hvor meget af kommunikationen mellem elever,

undervisere og administration foregår.

www.tradium.dk


Tradium Handelsgymnasiet

Rådmands Boulevard 19

8900 Randers C

Tlf. 8711 3500

info@tradium.dk

Tradium Handelsgymnasiet

Kirketoften 7

9500 Hobro

Tlf.: 9657 0260

kontor@tradium.dk

www.tradium.dk

More magazines by this user
Similar magazines