Aalborg Handelsgymnasium - HHX

masterpiece.dk

Aalborg Handelsgymnasium - HHX

Aalborg Handelsgymnasium - HHX

SAXOGADE

TURØGADE

Studieretninger 2013-2016


2

Handelsgymnasiet i Aalborg

Uddannelsen på handelsgymnasiet i Aalborg består

af obligatoriske fag, studieretningsfag

og valgfag.

De obligatoriske fag er de fag, som du skal have,

uanset hvilken studieretning du vælger.

De obligatoriske fag er:

• Dansk A

• Engelsk A

• Afsætning B

• Virksomhedsøkonomi B

• Samtidshistorie B

• International Økonomi B

• 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller

2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)

• Matematik C

• Samfundsfag C

• Erhvervsret C

Når du tilmelder dig uddannelsen, skal du vælge

en studieretning – dit valg af studieretning bestemmer,

hvilket fokus der er i din uddannelse.

Du skal have mindst 4 A-fag. Vælger du yderligere

A-fag, skal du være opmærksom på, at du

får en ekstra eksamen for hvert ekstra A-fag, du

vælger. En studentereksamen forudsætter mindst

8 eksamener (ved 4 A-fag).


Ud over studieretningen skal du også vælge 2-3

valgfag, mens du går på handelsgymnasiet. Nogle

af de nedenstående fag findes både som studieretningsfag

og valgfag; andre findes kun som

valgfag:

• Virksomhedsøkonomi A

• Afsætning A

• Tysk A

• Fransk A

• International økonomi A

• Matematik B / A

• Samfundsfag B

• Kinesisk B

• IT C / B

• Psykologi C / B

• Kulturforståelse C / B

• Innovation C / B

• Finansiering C / B

• Design C / B

• Idræt C

• Mediefag C

• Multimedier C

• Markedskommunikation C

• Kinesisk som områdestudium C

Fag markeret med

grønt findes kun som

studieretningsfag

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger

af studieretningen. Du kan vælge valgfag

på højere niveauer end de angivne under studieretningerne,

hvis det skemateknisk kan lade

sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt

antal elever, der ønsker faget.

Ud over Engelsk A skal du vælge et andet fremmedsprog

- enten som fortsættersprog (Tysk/

Fransk) eller begyndersprog (Fransk/Spansk).

Vælger du et fortsættersprog, skal du have faget

i minimum 2 år. Vælger du et begyndersprog,

skal du have faget i alle 3 år.

3


4

Sådan får du overblik

På de følgende sider er der en oversigt over udbuddet

af studieretninger på Aalborg Handelsgymnasium.

Oversigten viser:

1) hvad der lægges vægt på i den enkelte

studieretning

2) hvilke fag der indgår i studieretningen

3) hvilket niveau de enkelte fag har

4) hvor mange valgfag der skal vælges

senere i uddannelsen

Forskellige farver angiver fagenes forskellige niveauer:

Niveau A (markeret med blåt) forløber over alle 3

år i uddannelsen. Niveau B (markeret med pink)

forløber over 2 år, og niveau C (markeret med

orange) forløber over 1 år.

Ud over informationerne i denne oversigt kan du

finde mere info om HHX

http://hhx.ah.dk samt

www.uvm.dk

Som student fra handelsgymnasiet

får du bl.a.:

• adgang til alle de videregående

uddannelser - tjek www.ug.dk

• direkte adgang til erhvervslivet

ved at tage en elevplads inden for

kontor, handel, detail eller finans

- tjek Praktik Service på http://hhx.

ah.dk/praktik


International Økonomi A, Virksomhedsøkonomi

A og Matematik B

Dette er studieretningen for dig, der er glad

for tal og er interesseret i internationale forhold.

Studieretningsfagene er International Økonomi

A, Virksomhedsøkonomi A, og Matematik B.

Der er fokus på det økonomiske i et internationalt

perspektiv. Du vil med denne studieretning

opnå færdigheder i at anvende matematiske

værktøjer. Du vil derudover komme til at arbejde

med danske virksomheders økonomiske forhold

og virksomhedernes muligheder på det internationale

marked.

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursioner

og studieture vil have fokus på internationale

aktiviteter.

Få en uddannelse i verdensklasse

- bliv elev i den internationale klasse

Vælger du denne studieretning, har du også

mulighed for at komme i en såkaldt international

klasse. Det betyder, at undervisningen i højere

grad vil fokusere på internationale forhold,

og samtidig vil der være studieture i både 1.,

2. og 3.g.

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller

en karriere i en international virksomhed, kan

den internationale klasse være et godt tilvalg til

studieretningen. Vælger du den internationale

klasse, skal du påregne at betale 25.000 kr. for

at deltage i alle studieturene.

Den internationale klasse udbydes for denne

studieretning på Turøgade. Læs mere om, hvordan

du tilmelder dig den internationale klasse

på s. 19.

Studieretningens udformning afhænger af, om

du vælger begynder- eller fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsættersprog)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Matematik B ☻

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

3. C-fag

2. fremmedsprog (begyndersprog)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Matematik B ☻

Samtidshistorie B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag

5


6

Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A

og Innovation C

Dette er studieretningen for dig, der gerne vil

være nytænkende, og som ser mulighederne

i det fremtidige erhvervsliv.

Studieretningsfagene er Afsætning A, Virksomhedsøkonomi

A og Innovation C.

Der er i denne studieretning fokus på etablering

af virksomheder og virksomhedernes fortsatte

drift i et dansk og internationalt perspektiv. Gennem

arbejdet med Young Enterprise* opnås

kendskab til innovation og iværksætteri i Danmark

- lige fra de kreative ideer skabes, til det

udviklede produkt er salgbart.

De øvrige fag på handelsgymnasiet vil i varierende

grad være præget af den innovative tankegang.

Studieretningens virksomhedsbesøg, studieture

og ekskursioner vil ligeledes indeholde innovative

temaer.

* Young Enterprise

- med fokus på innovation og iværksætteri

Young Enterprise er en landsdækkende organisation,

som medvirker til gennemførelse af

praktiske iværksætteri/innovationsprojekter i

forbindelse med undervisningsforløb. Eleverne

skal etablere deres egen virksomhed, som undervejs

bl.a. vurderes af omegnens erhvervsledere.

Studieretningens udformning afhænger af, om

du vælger begynder- eller fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsættersprog)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

International Økonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Innovation C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

2. fremmedsprog (begyndersprog)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

International Økonomi B

Innovation C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag


Afsætning A, International Økonomi A

og Kulturforståelse C

Er du interesseret i internationale forhold og

i handel med udlandet, så er denne studieretning

noget for dig.

Studieretningsfagene er Afsætning A, International

Økonomi A og Kulturforståelse C.

Du får viden om virksomhedernes, landenes og

de internationale organisationers forhold i det

internationale samfund. Du får herigennem bl.a.

indsigt i problemstillinger inden for handelssamarbejde,

konkurrenceforhold, miljø og kulturforskelle.

Studieretningen tager udgangspunkt i de

økonomiske fag, men sprogfagene samt Dansk

A og Samtidshistorie B vil også bidrage til at belyse

det internationale perspektiv.

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursioner

og studieture vil have det internationale og

globale perspektiv som omdrejningspunkt.

Få en uddannelse i verdensklasse

- bliv elev i den internationale klasse

Vælger du denne studieretning, har du også

mulighed for at komme i en såkaldt international

klasse. Det betyder, at undervisningen i højere

grad vil fokusere på internationale forhold,

og samtidig vil der være studieture i både 1.,

2. og 3.g.

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller

en karriere i en international virksomhed, kan

den internationale klasse være et godt tilvalg til

studieretningen. Vælger du den internationale

klasse, skal du påregne at betale 25.000 kr. for

at deltage i alle studieturene.

Den internationale klasse udbydes for denne

studieretning på Saxogade. Læs mere om, hvordan

du tilmelder dig den internationale klasse

på s. 19.

Studieretningens udformning afhænger af, om

du vælger begynder- eller fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsættersprog)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Kulturforståelse C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

2. fremmedsprog (begyndersprog)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

International Økonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag

7


8

Virksomhedsøkonomi A, Matematik A

og Finansiering C

Er du glad for tal og matematik, så er dette

studieretningen for dig.

Studieretningsfagene er Virksomhedsøkonomi

A, Matematik A og Finansiering C.

Studieretningen giver dig et solidt matematisk

grundlag for at arbejde med virksomheders økonomiske

og finansielle problemstillinger.

Du får en bred indsigt i matematiske teorier og

metoder. Derudover får du en forståelse for de

mange problemstillinger, en virksomhed kommer

ud for i forbindelse med dens etablering og løbende

drift. Du opnår evnen til at anvende de

matematiske værktøjer til at analysere og vurdere

virksomhedens økonomiske problemstillinger.

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursioner

og studieture vil ligeledes indeholde finansielle

temaer.

2. fremmedsprog

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A ☻

Matematik A ☻

Afsætning B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

International Økonomi B

Finansiering C ☻

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag


Tysk A

Fransk A

Er du interesseret i fremmedsprog og fremmede

kulturer? Og har du en drøm om at

kunne begå dig på tysk, fransk og engelsk

i international sammenhæng? Så er denne

studieretning lige noget for dig.

Studieretningsfagene er Tysk A og Fransk A.

På denne studieretning vil du opnå evnen til at

kommunikere på tysk, fransk og engelsk i såvel

almene som erhvervsmæssige sammenhænge.

Samtidig vil du få en bred indsigt i og forståelse

af kulturen og samfundet i tysk-, fransk- og

engelsktalende lande.

Kultur, samfund og erhvervsliv, herunder virksomhedens

interne og eksterne kommunikation,

har en fremtrædende plads i studieretningen.

Virksomhedsbesøg, ekskursioner og studieture

i ind- og udland er en oplagt mulighed i denne

studieretning.

Sproglig

studieretning

Dansk A

Engelsk A

Tysk A ☻

Fransk A ☻

Afsætning B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

International Økonomi B

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag

9


Studieretningsmuligheder - 2013-2016 - Aalborg

10

International Økonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Matematik B

Studieretningens udformning afhænger

af, om du vælger begynder- eller

fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Matematik B ☻

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

3. C-fag

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Matematik B ☻

Samtidshistorie B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

Studieretningens udformning afhænger

af, om du vælger begynder- eller

fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

International Økonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Innovation C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

Virksomhedsøkonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

International Økonomi B

Innovation C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

Afsætning A

International Økonomi A

Kulturforståelse C

Studieretningens udformning afhænger

af, om du vælger begynder- eller

fortsættersprog:

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

International Økonomi A ☻

Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Kulturforståelse C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A ☻

International Økonomi A ☻

Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

Afhængig af studieretningen skal du vælge 2-3 valgfag - se alle valgfagene på side 12


Handelsgymnasium - Saxogade & Turøgade

Virksomhedsøkonomi A

Matematik A

Finansiering C

2. fremmedsprog

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A ☻

Matematik A ☻

Afsætning B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

International Økonomi B

Finansiering C ☻

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

☻= studieretningsfag

Tysk A

Fransk A

Sproglig

studieretning

Dansk A

Engelsk A

Tysk A ☻

Fransk A ☻

Afsætning B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

International Økonomi B

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

Spansk A

Afsætning A

Design C

Studieretning med

spansk

Dansk A

Engelsk A

Spansk A ☻

Afsætning A ☻

International Økonomi B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Design C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

Bemærkninger:

1. Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieretningerne, hvis det skemateknisk er muligt, og der samtidig er tilstrækkelig

søgning til faget. Alle har dog mulighed for at vælge matematik på B-niveau. Der vil som regel også være mulighed for at vælge matematik

på A-niveau, såfremt den valgte studieretning ikke i forvejen indeholder fem A-fag.

2. Hvis du gerne vil have et fag, som ikke findes i din ønskede studieretning, kan du ofte vælge faget som valgfag (se valgfagsoversigten på s. 12).

Afhængig af studieretningen skal du vælge 2-3 valgfag - se alle valgfagene på side 12

11


12

Valgfagsmuligheder

Afhængig af dit valg af studieretning skal du vælge 2-3

valgfag.

Løft fra B til A

Afsætning

Matematik

Tysk

Virksomhedsøkonomi

Løft fra C til B

Design

Innovation

IT

Finansiering

Kulturforståelse

Matematik

Samfundsfag

Psykologi

B-niveau

Kinesisk

C-niveau

Design

Idræt

Innovation

IT

Finansiering

Kinesisk som områdestudium

Kulturforståelse

Markedskommunikation

Mediefag

Multimedier

Organisation

Psykologi

Bemærkning:

Alle har mulighed for at vælge matematik på B-niveau

- også selvom der i studieretningen kun står valgfag

med C-niveau. Der vil som regel også være mulighed

for at vælge matematik på A-niveau, såfremt den valgte

studieretning ikke i forvejen indeholder fem A-fag.


Spansk A, Afsætning A

og Design C

Er du interesseret i design, og kunne du tænke

dig at kombinere din interesse med en fremtid

inden for handel? Så er denne studieretning

sikkert noget for dig.

Studieretningsfagene er Spansk A, Afsætning A

og Design C.

Der er fokus på en lang række områder i forhold

til virksomhedens internationalisering, og hvilke

overvejelser en virksomhed gør sig om design af

produkter, fysiske omgivelser og kommunikation.

Til forskel fra andre studieretninger med Spansk

A, vælger du hele 3 fag som valgfag. Dermed

får du i endnu højere grad mulighed for selv at

bestemme, hvilke fag studieretningen skal indeholde.

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursioner

og studieture vil have fokus på såvel lokale

som internationale forholds betydning for markedsføring

og design.

Studieretning med

spansk

Dansk A

Engelsk A

Spansk A ☻

Afsætning A ☻

International Økonomi B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Design C ☻

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 11)

1. C-fag

2. C-fag

3. C B eller B A

☻= studieretningsfag

13


14

Aalborg Handelsgymnasium har fokus på...

... praksisorienteret undervisning

Aalborg Handelsgymnasium tror vi på, at

du lærer bedst, hvis du har en klar fornemmelse

af, hvordan teorien kan bruges i praksis.

Derfor tager undervisningen i vid udstrækning

udgangspunkt i verden omkring os. Samtidig

krydres den med konkrete virksomhedscases

og spil – alt sammen for at skabe en anvendelsesorienteret

undervisning.

Derudover findes der på HHX også klasser,

som direkte samarbejder med virksomheder i

erhvervslivet. Her tilrettelægges undervisningen,

så der i højere grad inddrages konkrete,

virkelige eksempler fra virksomhedernes dagligdag.

Indtil nu har skolen bl.a. indgået aftaler

med Nowaco, Beierholm, Spar Nord og

Aalborg Universitet.

... studiekompetence

Med en studentereksamen fra handelsgymnasiet

har du masser af muligheder for at

uddanne dig videre på fx universiteter, handelshøjskoler

og erhvervsakademier. På HHX

lægges der derfor vægt på at tilrettelægge

undervisningen, så du forberedes til en videregående

uddannelse. I vores bestræbelser

på at styrke dine studiekompetencer samarbejder

vi bl.a. med Aalborg Universitet i flere

forskellige sammenhænge. Derved skaber vi

et naturligt spring fra de undervisningsformer,

der praktiseres på HHX og til de undervisningsformer,

der anvendes på de videregående

uddannelser.


... internationalisering

Som HHX-elev har du rig mulighed for at

opleve andre verdensdele og få en større, international

forståelse og erfaring. Udover de

traditionelle studieture findes der forskellige

internationale tilbud for dig, der brænder for

at lære mere om internationale forhold:

Den internationale klasse - Som elev i den

internationale klasse kommer du til at deltage

i tre studieture i løbet af dine tre år på gymnasiet.

Hvor de to første ture går til europæiske

lande, går turen i 3.g til enten USA eller Kina.

Samtidig vil den daglige undervisning i højere

grad fokusere på internationale forhold.

PIU (praktik i udlandet) - Efter endt uddannelse

på handelsgymnasiet kan du vælge at

tage en erhvervsuddannelse. Det indebærer 2

års praktik i en virksomhed og kan f.eks. fore-

gå i udlandet. Det er helt op til dig selv, hvor i

verden du gerne vil hen. En ting er dog sikkert

- et PIU-ophold vil både styrke dine internationale,

faglige og personlige kvalifikationer.

EBBD - EBBD står for European Business Baccalaureate

Diploma og er en overbygning til

din almindelige HHX-uddannelse. Udover at

give dig et højere kompetenceniveau inden

for det økonomiske område giver overbygningen

også en større viden om EU. Samtidig er

EBBD anerkendt i det meste af Europa og kan

derfor lette din adgang til en videregående

uddannelse eller elevplads i udlandet efter

endt HHX.

15


16

Handelsgymnasiet

- og det sociale liv

Tre år på handelsgymnasiet byder på meget mere

end undervisning, lektier og prøver. Her lægger

vi også stor vægt på det sociale liv og sammenholdet

mellem eleverne. Derfor arrangeres der

løbende forskellige arrangementer, studieture

og fester med plads til både dans, grin og gode

oplevelser.

Det er nemlig vigtigt for os, at du trives på din

uddannelse, og at du får nogle gode oplevelser

sammen med dine klassekammerater.

Gallafesten

– et brag af en afslutning

Hvert år afholdes der en afsluttende gallafest

for alle skolens afgangsklasser. Festen er altid

en kæmpe succes, og forberedelserne begynder

som regel flere måneder i forvejen.

Elevdemokrati

på Handelsgymnasiet

Aalborg Handelsgymnasium findes

der et elevdemokrati. Det er en gruppe

elever, som er med til at planlægge og

gennemføre forskellige arrangementer.

Det kan både være elevfester,

idrætsdage og mere faglige

arrangementer som fx politiske

debatter.

Fra idé til arrangement

På skolen bliver der løbende lavet sjove og spændende

arrangementer lige fra fredagscaféer til

bankospil, LAN-parties og meget mere. Og som

elev er du naturligvis med til at bestemme, hvilke

arrangementer der skal afholdes.


Studieture

På handelsgymnasiet arrangeres der to studieture

i løbet af dine tre år på gymnasiet. Og som elev

kan du selvfølgelig være med i planlægningen.

I 1.g arrangeres en kortere tur på ca. 3 dage til

eksempelvis København eller Berlin. I 3.g går turen

længere ud i verden til f.eks. en europæisk

hovedstad eller i nogle tilfælde fjerne destinationer

som USA eller Kina.

Tjek vores

og følg med i hverdagen

på Handelsgymnasiet

http://elev.ah.dk

Find os også på:

elevsite

www.facebook.com/turoegade

www.facebook.com/ahsaxogade

Idrætsdag og AH CUP

Vild med sport? Hvert skoleår indledes med en

idrætsdag for alle elever på skolen. Her dystes

der i dicipliner som hockey, rundbold og meget

mere.

Og ikke nok med det! I løbet af skoleåret har du

også mulighed for at prøve kræfter i forskellige

sportsdiscipliner, når der afholdes AH CUP i enten

fodbold, håndbold eller badminton.

www.youtube.com/ahturoegade

www.youtube.com/ahsaxogade

17


Værd at vide...

Hvordan søger du?

Har du bestået 9. klassesprøven og evt. 10. klassesprøven,

optages du umiddelbart, medmindre

folkeskolen har indstillet dig til optagelsesprøve.

Hvis du er indstillet til optagelsesprøve, afgør

handelsgymnasiet, om du bliver optaget eller ej,

evt. efter at du har gennemført afgangsprøven i

folkeskolen. Læs mere om adgangskrav og optagelse

på: http://hhx.ah.dk/optagelse

Alle, der søger en ungdomsuddannelse, skal udfylde

deres ansøgning på internettet. Hent en

ansøgning på www.optagelse.dk, og aflever den

til din UU-vejleder. Har du ikke tilknytning til en

vejleder, skal du sende ansøgningen til skolen (se

adresse på bagsiden). Du kan få mere at vide på

www.optagelse.dk og www.ug.dk.

Tilmelding til den ’Internationale klasse’

Har du valgt studieretningen ’International Økonomi

A, Virksomhedsøkonomi A og Matematik

B’ eller studieretningen ’Afsætning A, International

Økonomi A og Kulturforståelse C’ kan du

komme i en international klasse. Du tilmelder dig

den internationale klasse ved at skrive ’International

klasse’ under feltet bemærkninger på dit

ansøgningsskema fra www.optagelse.dk.

Vil du vide mere?

Du kan selvfølgelig altid få mere at vide om hhx

på skolens hjemmeside www.ah.dk eller hos

handelsgymnasiets egne studievejledere. Derudover

kan du få mere at vide om hhx hos Ungdommens

Uddannelsesvejledning (UU).

Kig også på Undervisningsministeriets vejledningsportal

www.ug.dk. Via portalen kan du

finde informationsmateriale, der kan hjælpe dig

med valg af uddannelse, herunder studieretning

og valgfag samt erhverv, fx karriereportrætter og

beskrivelser af de job, som hhx fører frem til.

Studievejledere på HHX

Studievejledningen - Turøgade

Anna Marie Burholt

Tlf. 9936 4524 - email: abu@ah.dk

Inge-Merete Nør

Tlf: 9936 4527 - email: inn@ah.dk

Ken Elmquist Nielsen

Tlf: 9936 4528 - email: kni@ah.dk

Studievejledningen - Saxogade

Hanne Kjelst Rosendahl

Tlf. 9936 4845 - email: hkr@ah.dk

Sabina Dafcik

Tlf. 9936 4844 - email: sdj@ah.dk

Marianne Povlsen

Tlf. 9936 4846 - email: mapo@ah.dk

19


Klar til et liv med

udfordringer?

Har du lyst til et liv med sprog, handel og

eksport? Eller med marketing og ledelse?

Vil du rustes til en verden med it og projektorienteret

arbejde? Du får den bedste

start på handelsgymnasiet - hhx. Her gør

vi dig klar til et liv med udfordringer ud

over alle grænser. Klar til at læse videre

herhjemme eller i udlandet. Klar til en

dansk eller international karriere. Klar til

et liv med egen virksomhed. Til revision

eller til banken. Og til at tage del i den

rivende medieudvikling. Klar til at samarbejde

og kommunikere.

Kort sagt: klar til livet...

Handelsgymnasiet Turøgade

Turøgade 1

9000 Aalborg

Tlf. 9936 4520

Handelsgymnasiet Saxogade

Saxogade 10

9000 Aalborg

Tlf. 9936 4830

www.ah.dk

Aalborg Handelsgymnasium

er samarbejdspartner med:

Velkommen til ÅBENT HUS

Turøgade:

Onsdag den 16. januar 2013 - kl. 19.00-21.00

Lørdag den 02. februar 2013 - kl. 10.00-13.00

Saxogade:

Mandag den 21. januar 2013 - kl. 19.00-21.00

More magazines by this user
Similar magazines