Handelsgymnasiet - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

hhx.soh.dk

Handelsgymnasiet - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Fem spændende studieretninger

Økonomi Marketing International

Økonomi og finans Marketing og innovation

Innovation og iværksætteri

På økonomilinjen er virksomheden i fokus. Fagene

virksomhedsøkonomi, finansiering og matematik

er markante på økonomilinjen, så du skal kunne

lide at tænke logisk og arbejde med tal.

Danske virksomheders succes i udlandet hænger

sammen med den globale økonomi. Det er derfor

vigtigt for fremtidens erhvervsledere at vide

meget om samfundsforhold og økonomi både i

Danmark og i den globale verden. Virksomheden

er ikke kun økonomi og tal, der er mennesker bag.

Du har mulighed for at kombinere økonomi på

mikroniveau med en dybere forståelse for virk-

somheden og individet for eksempel ved at vælge

kulturforståelse eller psykologi som valgfag. Du

får også mulighed for, med egne øjne, at opleve

økonomi og samfundsforhold i andre lande. Der

er mulighed for rejseaktiviteter på alle tre

årgange.

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A

Matematik B

Finansiering C

* OBS:

På alle studieretninger er der mulighed for

at opnå matematik på A-niveau, bortset

fra hvis du vælger spansk begyndersprog.

Obligatoriske fag

Marketing handler om at kommunikere rigtigt

til modtagerne. Innovation handler om ny viden

og nye muligheder med fokus på trends og på at

tænke fremtidsorienteret.

På marketingslinjerne arbejder du med idéudvik-

ling og branding, markedsanalyse og markeds-

føring.

Vælger du en af vores marketinglinjer, kommer

du til at arbejde både teoretisk og praktisk. I stu-

dieretningen med innovation og design sætter vi

fokus på nytænkning og kreative processer.

Danske virksomheder har hele verden som

marked, derfor lægger vi stor vægt på, at du

under dit uddannelsesforløb tilbydes forskellige

muligheder for at komme ud i den store verden,

så du med egne øjne kan se, hvad man gør i

andre lande. Der er mulighed for rejseaktiviteter

på alle tre årgange.

Skanderborg - Odder Center for Uddannelse

Højvangens Torv 2 - 8660 Skanderborg

87 93 30 20 - info@soh.dk - www.soh.dk

Du opnår viden om og forståelse for den sam-

fundsøkonomiske udvikling set i lyset af den nu-

værende økonomiske situation.

Vælger du den internationale linje, kommer du til

at arbejde med et globalt perspektiv

indenfor kultur, sprog og økonomi.

Du får et stort indblik i den verden, der omgiver

Danmark - hvordan adskiller de enkelte lande sig

fra hinanden, hvordan kan forskellene ”måles”, og

hvorfor er landene så forskellige.

Du lærer om samspillet mellem den danske og

globale økonomi og makroøkonomiske teorier.

På den internationale linje bliver du klædt på til

den globale verden.

Der er mulighed for rejseaktiviteter på alle tre

årgange.

Dansk A • Engelsk A • Afsætning B • Virksomhedsøkonomi • Matematik C • International økonomi B • Samtidshistorie B • Samfundsfag C • Erhvervsret C • Studieområdet

Mulige valgfag

Studieretningsfag

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

Studieretningsfag *

Afsætning A

Innovation B

Design C

Global økonomi

Det internationale samfund

Studieretningsfag

International økonomi A

Matematik B

Kulturforståelse C

Studieretningsfag

International økonmi A

Afsætning A

Kulturforståelse C

Mediefag C • Multimedie C • Markedskommunikation C • Innovation C • Design C • Musik C • Psykologi C • Matematik B • Finansiering B • Matematik A •

Tysk A • Afsætning A • International økonomi A

Sprog

Tysk B (fortsættersprog) • Fransk B (fortsættersprog) • Spansk A (begyndersprog) • Fransk A (begyndersprog)

Handelsgymnasiet

Det moderne gymnasium

Tre spændende år med oplevelser og læring for livet

Som student med en Højere Handelseksamen står du

stærkt i dit videre studie- og karriereforløb. Det er spændende

at tage hul på et nyt kapitel i sit liv. Handelsgymnasiet

vil gøre alt for, at du får nogle spændende, lærerige og sjove

studieår.

Handelsgymnasiet er en af ungdomsuddannelserne, som

er med til at gøre Campus Højvangen i Skanderborg til et

godt sted at lære og et godt sted at være.

Som handelsgymnasieelev er du selv med til at præge

skolen og gøre hverdagen til en positiv oplevelse. På

handelsgymnasiet oplever du helt nye fag - og en ny

side af verden åbner sig for dig.

På handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig

med moderne virksomhedsområder inden for virksomhedsøkonomi,

afsætning, innovation, samfundsøkonomi,

sprog, kultur og andre almene fag.

hhx 2012-2015

Du lærer ikke teori for teoriens skyld. Den bruges til

analyse af virkeligheden - virksomhedernes eksportmuligheder,

erhvervslivets fremtidsudsigter, mediernes

indflydelse på den enkelte og meget mere. Netop fagene

og den indflydelse, du får på dit uddannelsesforløb, er

med til at gøre dig selvstændig og kreativ.

Studiet ruster dig til din videre færd i livet - godt klædt

på til at fortsætte på universitetet, andre højere læreanstalter

eller ud i job - måske endda i udlandet.

Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver

handelsgymnasiet dig en god ballast.


Handelsgymnasiet

Det moderne gymnasium

Studiemiljø

Vi har indrettet handelsgymnasiet, så der er plads til både faglig fordybelse

og masser af plads til sjov og sociale aktiviteter. Vi har hele

tiden fokus på at skabe et trygt, godt og spændende skolemiljø, hvor

du kan udvikle dig, være en del af fællesskabet og få faglig udvikling.

En spændende og moderne skole med et stort åbent studieområde

- mediateket - moderne faciliteter, et vejledningscenter, en sund

og rar kantine med bordfodbold, innovatorium - alt i alt et aktivt studiemiljø,

som både elever og lærere sætter stor pris på. Derudover

har vi lektiecafé, morgensamlinger, fredagscaféer, fester og studierejser,

som også er med til at skabe et godt miljø i klassen og på tværs

af klasser og årgange. Samtidig hjælper studievejlederne dig med at

finde din egen vej.

På hhx får du

læring og oplevelser

for livet

Introture, studierejser og andre arrangementer

Ikke alt foregår på skolen. Som ny på handelsgymnasiet bliver du

hurtigt rystet godt sammen med dine nye klassekammerater.

1. g starter med kreative og spændende introdage og i løbet af september

er der introtur til København for alle 1. g’ere. Der vil også være

gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg i forbindelse med de

forskellige projekter. Der vil være ekskursioner og temaarrangementer.

Det er også muligt at komme på studierejser.

”Jeg er blevet mere selvsikker, efter

jeg bare blev kastet ud i at tale

engelsk i et engelsktalende land. Nu

har jeg lyst til at tage en videregående

uddannelse på engelsk.”

- Katrine Hildebrandt, 3.g.

”At turde bryde grænser gør, at man

vokser med opgaverne og bliver

stærkere og mere selvstændig. Et

studieophold i udlandet er en rigtig

god investering for fremtiden.”

- Anne Sofie Hansen, 3.g.

Dine muligheder efter hhx

Hhx er en studieforberedende erhvervsgymnasial uddannelse, som

danner et godt springbræt til en lang række uddannelser, brancher og

jobmuligheder. Med de rigtige valg af niveau giver hhx adgang til fx:

Korte Mellemlange Længere

Videregående Videregående Videregående

Markedsføringsøkonom Folkeskolelærer Cand. merc.

Finansøkonom Bachelor i sprog Cand. polit.

Serviceøkonom Bachelor i økonomi Cand. scient. pol.

Administrationsøkonom Socialrådgiver Cand. ling. merc.

Cand. psyk.

Arbejdsformen på hhx styrker evnen til at kombinere teori og

praksis, og handelsstudenterne er kendt for at være dygtige til at

arbejde med innovative processer, udvikle idéer, arbejde i team,

arbejde struktureret og målrettet. På hhx får du mange nye og

spændende merkantile fag, som for eksempel virksomhedsøkonomi,

afsætning, international økonomi, innovation, mediefag og design.

Der vil også være fag fra folkeskolen, som du kender, for eksempel

dansk, engelsk og matematik.

Tre spændende år

I løbet af de tre år vil du få oplevelser for livet, og du vil finde mange

nye venner, som du vil have længe efter, du er gået ud af skolen. Hhx

er en uddannelse, der sætter spor, og hvor du selv finder ud af, hvor

du vil hen. Vi følger udviklingen på verdens markeder, såvel lokalt,

nationalt som internationalt, og vi sikrer, at du uddannes, så du lever

op til de krav, det moderne og internationale erhvervsliv stiller.

Vores studieretninger bliver løbende tilpasset arbejdsmarkedets

behov samt nye og innovative tendenser.

Skanderborg - Odder Center for Uddannelse

Inden du starter på handelsgymnasiet

Inden du starter, skal du orientere os om, hvilken studieretning

du mest har lyst til at vælge dig ind på. Uddannelsens grundforløb

bliver præget af den studieretning, du vælger. Derfor er dit valg af

studieretning vigtigt. Inden for det første halve år kan du ændre dit

valg af studieretning. Se bagsiden af denne folder.

Sådan søger du

Du kan udfylde et elektronisk ansøgningsskema på den skole, du

går på. Du kan også udfylde skemaet ved UU eller kigge forbi

Skanderborg - Odder Center for Uddannelse eller www.optagelse.dk

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2012. På alle gymnasiale uddannelser

er optagelseskravene, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal

erklæres uddannelsesparat for at kunne blive optaget. Uddannelsen

begynder hvert år i starten af august.

“Hvad er din plan for

fremtiden ?”

Morten Aebeloe

hhx

"Vi er to fra klassen, der skal et år i

praktik hos BMW i München.

Jeg interesserer mig vildt meget for

biler og især BMW, så det er et

drømmested for mig at komme

i praktik. Jeg skal arbejde med

marketing, og når jeg kommer

hjem, er det planen at læse HA i

Aarhus."

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal selv anskaffe lommeregner,

enkelte opgavehæfter og lignende. Alle, der er fyldt 18 år, kan søge

SU efter de gældende regler. Du kan læse mere om ordningen

vedrørende offentlige transportmidler og ansøge på:

www. hypercard.dk.

Bliv klogere på skolen

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har

spørgsmål eller er blevet nysgerrig og ønsker at blive klogere på

skolen. I vores vejledningscenter står studievejlederne klar til at møde

dig til en snak om dine uddannelses- og karrieremæssige ønsker og

drømme samt give dig en rundvisning på Campus Højvangen. Vi vil

meget gerne møde dig - så ring, skriv eller kig forbi.

Katrine Nørgaard Sørensen

hhx

"Jeg skal læse markedsførings-

økonomi i to år i Randers.

Det er bare noget, der skal overstås,

så jeg kan læse videre til professionsbachelor

i international

handel og

markedsføring, som er mit mål.

Drømmen er at afslutte en cand.

More magazines by this user
Similar magazines