juni 2013 - Boligselskabet Sct. Jørgen. Viborg & Kjellerup.

bsjviborg.dk

juni 2013 - Boligselskabet Sct. Jørgen. Viborg & Kjellerup.

HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013

”HER PÅ BAKKEN”

Udgives af bladredaktionen,

hørende under aktivitetsudvalget.

Redaktion:

Ansvarshavende:

Christian Ostenfeld

Tlf. 31 508 886

Tekniske redaktører:

Christian Ostenfeld /

Anne Jerndal

Deadline til næste nummer

10. august kl. 12:00

OBS: OBS: OBS: OBS:

Indlæg modtaget efter deadline,

medtages først i næstkommende

nummer.

Bladet udkommer:

februar - april - juni - september -

november

Oplag: 535 eksemplarer

Bladet fordeles til alle beboere på

Ellekonebakken, Firkløvervej og

Guldstjernevej

Har du ved en fejl ikke modtaget

bladet, kan du henvende dig til

redaktionen. Så sørger vi for du får

det.

Artikler i ”HER PÅ BAKKEN” er

alene udtryk for forfatternes egen

holdning eller opfattelse.

Redaktionen er ikke ansvarlig

for indlæg trykt i beboerbladet

Indholdsfortegnelse:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Side 4:

Side 5:

Side 6:

Side 7:

Side 8:

Side 9:

Forside

Indholdsfortegnelse

HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL

P!!!!!!!!!!!!!! (sidste blad?)

EDB-caféen, Foredrag om

stress.

HÆRVÆRK PÅ

BEPLANTNING

Aktivitetsoversigt, MA - TO

Aktivitetsoversigt FRE – SØ.

Flimmer på tv skærmen

Nyttige numre

Undergrundscontainere

(molokker)

Side 10: Undergrundscontainere

(molokker)

Side 11: Projektleder

Side 12: Trepas Festival 2013

E-mail til redaktionen

bladet@ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 3

HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP!!!!!!!!!!!!!!

Som alle har bemærket, er der ingen, der sender indlæg til

bladet.

Der kommer heller intet fra klubberne, ved ikke om der er ferie

eller hvad der laves de forskellige steder.

Bestyrelsen har fået deres egen hjemmeside, vi har ikke fået

oplyst, hvor den findes.

Vi ved, der har været arrangeret ture, men intet om, hvordan de

er gået eller hvor stor tilmelding der har været.

Det er træls kun at få kritik af bladet, vi bruger tid og går også

ud med det,

VI vil gerne have tilbagemeldinger om hvad I beboere synes: skal

bladet udkomme 3 gange årligt? eller skal dette nummer være

sidste blad?

Ove Elgaard er stoppet som beboerrådgiver på bakken og vi får

en ny Projektleder m/k snarest muligt. En stor tak til Ove for

godt samarbejde

GOD SOMMER TIL ALLE

Anne Jerndal & Christian Ostenfeld

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 4 HER PÅ BAKKEN juni 2013

EDB-caféen

mandag fra 19.00 – 20.30

Dog lukket i skolernes ferier / og ved sygdom.

Vi har masser af edb-snak og (kaffe 5,-) på kanden, så kom ned

og få en sludder.

Få lavet billeder, eller hjælp til søgning

efter oplysninger på internet til den

lave pris af 10,- kr. i timen inkl. kaffe.

Der er ingen krav ud over personligt

fremmøde, alle er velkommen uanset

alder og kundskaber.

Har du brug for hjælp til din

computer, kan du kontakte mig

på nummer: 31 50 88 86.

Venlig hilsen Christian

Foredrag om stress

Den Internationale Forening afholdt foredrag om stress søndag

d. 19 maj v/ Alma Bjerregård.

Der blev snakket om stress, der er 2 slags stress, den gode og

den dårlige og hvordan vi ved, om vi har stress og hvad der kan

gøres ved det og hvordan man undgår det, fik gode råd.

En rigtig god eftermiddag med ca. 35 deltagere.

Anne Jerndal

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 5

Udenfor 24a havde vi to æbletæer, søndag d.19/5 var der

nogle der synes det var sjov at ødelægge dem.

Anne Jerndal

Så er der gang i Nyttehaverne

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 6 HER PÅ BAKKEN juni 2013

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

EDB-caféen

19:00 - 20:30

I kælderen under

beboerhuset.

Nedgang ved

cykelstativet.

Christian

Ostenfeld

31 50 88 86

De kreative

Kvinder:

19:00 - 22:00

Den Gule Pavillon

Kristina Skovrider

Inge Pedersen

31 31 32 85

Lektiehjælp

14:00 - 18:00

Den Gule

Pavillon

Afvikles af

Dansk

Flygtningehjælp.

Preben

Iversen

23 96 25 34

Banko

i

vinterhalvåret

19:00 -

i beboerhuset

dørene åbnes

17.30

Strikkeklubben

13:30 - 15:30

Klosterhaven

Marie Kristensen

86 61 19 56

Lektiehjælp

14:00 - 18:00

Den Gule Pavillon

Afvikles af Dansk

Flygtninge-hjælp.

Preben Iversen

23 96 25 34

Gadehjørnet

17:00 - 20:00I

kælderen under

beboerhuset

nedgang ved

cykelstativet.

De kreative

Kvinder:

19:00 -22:00

Den Gule Pavillon

Kristina

Skovrider

Inge Pedersen

31 31 32 85

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 7

Fredag Lørdag Søndag

Somalisk kultur og

modersmålsundervisning

16:00 – 19:00

Den Gule Pavillon

Ismail Hassan

26 51 84 16

Tamilsk

modersmål og

kulturundervisning.

10:00 -14:00

Den Gule Pavillon

Sellamma

Thambipillai

86 60 03 41

Mød din nabo

14:00 - 21:00

Den Gule Pavillon

Halima

Abdullahi

54 62 23 35 /

Seynab Handulle

51 23 35 23

Flimmer på tv skærmen

”Kom og lær noget

nyt”

14:00 - 17:00

Den Gule Pavillon

Claudette

54 62 23 81

Har du flimmer på din tvskærm, kan det skyldes signalforstyrrelser udefra.

Det kan afhjælpes ved at købe antennekabel / mellemkabler, der er

”YouSee Ready-mærket”

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 8 HER PÅ BAKKEN juni 2013

.

Viceværter og

inspektører på

„Bakken“

Viceværterne: Kim og Frank

TELEFON / KONTOR

TRÆFFETID

Guldstjernevej 32

Kim:

Tirsdag – onsdag - fredag

kl. 11.30 - 12.00

Ellekonebakken,

Guldstjernevej og

Firkløvervej lige nr.

Tlf. nr.: Kim 87 260 308

Frank:

Mandag – onsdag - fredag

kl. 11.30 - 12.00

De øvrige dage træffes jeg på

telefonen.

Rækkehusene + ulige nr.

Firkløvervej.

Tlf. nr.: Frank 87 260 322

Ekstra træffetid:

Onsdage kl. 15.30 - 16.00

---------------------------------

Inspektør

Bjarne Egtved

Kontor: Brovej 18

Tlf.: 87 27 32 66

Daglig træffetid

mellem 08.15 - 09.30

---------------------------------

Servicekontorets

træffetid:

Mandag - torsdag

kl. 10.00 - 13.00

Tirsdag og torsdag

kl. 15.00 - 16.00

Fredag 10.00 - 12.15

Tlf.: 87 27 32 36

Nyttige numre

Gratis røgalarm.

For at undgå lejlighedsbrande har Boligselskabet

besluttet at udlevere en gratis røgalarm til alle

beboere. Røgalarmen kan bestilles hos

viceværten

Afdelingsformand:

Vagn Kramer.

Kan træffes

Torsdage mellem

1830 - 2000

på telefon

86 61 56 34

Udlejning af

Beboerhuset

Susanne Godskesen

Træffetid: hverdage

kl: 19.00 -20.00

Tlf.: 23 27 79 94

VAGTTELEFON

Udenfor Boligselskabets

kontortid er

der etableret en

vagt-telefon i samarbejde

med Viborg

Brandvæsen. Ved

uopsætlige forhold

kan man benytte

tlf. 87 87 50 50.

Boligselskabet

Sct. Jørgen,

Brovej 18, 8800 Viborg

Kontorets

åbningstider:

Mandag-fredag: kl.

9.00-13.00

Tirsdag og torsdag

tillige: 15.00-16.30

Telefon: 87 925 925 /

Telefax: 86 627 872

E-mail:

post@bsjviborg.dk

Skolehjemvejleder


Finderuphøj Skole

Skulle I have

spørgsmål, eller ønsker

I hjælp til noget, er i

mere end velkommen

til at kontakte mig

enten på min mobil 21

26 82 25 eller på min

mail cl1@viborg.dk

Med venlig hilsen

Chandra Anna Larsen

Klubber for børn:

Søndergård: 87 87 18 60 / Lyngvej: 87 87 18 55

Opsøgende mobil: 30 57 15 76

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 9

Undergrundscontainere

Som i beboere naturligt har observeret har der været en masse

gravearbejde på hele Ellekonebakken.

Årsagen dertil er, at Revas i henhold til deres nye affaldsplan,

har valgt at ændre de nuværende plast affaldscontainere (som

vi alle kender) til nye undergrundscontainere, i daglig tale kaldet

molokker.

Lidt fakta om selve molokken:

De nye beholdere er til

• dagrenovation

• papir og pap (samlet i en)

Arbejdet har desværre været lidt

bremset af vinteren, men nu lysner

det, - og pt. mangler kun

flisebelægningen rundt om

molokkerne, samt den sidste indsat i

nede i kassen der skal monteres.

• glas, alu-dåser og plast-flasker (samlet i en)

• batterier.

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 10 HER PÅ BAKKEN juni 2013

• Gemt under jorden er der en beholder som svarer til ca. 10 små

containere.

• Tømningen kommer til at foregå med en stor lastbil med kran.

• Dagrenovationen bliver til brændsel på kraftvarmeværker.

• Papir og pap bliver grovsorteret og genbrugt i produktion af

nyt papir og pap.

• Glas, alu-dåser og plast-flasker bliver maskinelt sorteret og

smeltet om til nye produkter som Boligselskab og afdeling er vi

også meget begejstret for de ny molokker, - dels slipper vi for

synet af de lidt trælse plastcontainere og desuden kommer

affaldet i jorden, - således vi slipper for, på især de varme

sommerdage, at have dunsten af husholdningsaffald.

Jeg håber I vil tage rigtig godt i mod det nye affaldssystem, og

når jeg har den endelige ibrugtagningsdato på molokkerne skal

jeg nok lade høre fra mig igen.

Bedste hilsner

Bjarne Egtved

Inspektør

Boligselskabet Sct. Jørgen

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 11

Det boligsociale fællessekretariat.

Projektleder

Det Boligsociale Fællessekretariat har med glæde modtaget

bevillingen fra Landsbyggefonden og vi er ved at udarbejde et

stillingsopslag til en projektleder til Ellekonebakken og til

Vestervang.

Stillingerne bliver slået op lokalt og i Jyllandsposten, og med

ansøgningsfrist medio juni.

Vi håber på at få mange kvalificerede ansøgere og blandt dem

vælger vi den bedste til opgaven på Ellekonebakken og den

bedste til opgaven i Vestervang.

Når vi har fundet den rette, vil vi glæde os til at komme ud og

præsentere jeres boligområde for pågældende.

Det vil ske i samarbejde med afdelingsbestyrelse og

AU (aktivitetsudvalget)

Med venlig hilsen

Karen Zacho, Leder af Det Boligsociale Fællessekretariat

Odshøjvej 34, 2. sal. 8800 Viborg - Mail: kaz@boligviborg.dk

Telefon: 61 20 19 57

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk


Side 12 HER PÅ BAKKEN juni 2013

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

More magazines by this user
Similar magazines