Views
4 years ago

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d - sandlodsvej.dk

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d - sandlodsvej.dk

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d -

Referat fra bestyrelsesmødet søndag d. 18. november 2007 i Grundejerforeningen Sandlodsvej (GFS) Tilstede fra bestyrelsen (BS): Jytte Kryger (JK), Benny Herlyng (BH), Jørgen Andersen (JA), Ralf Gosch (RG) og Asger Aulkjær (AA) Desuden fra protestgruppen (PG): Ib Heiberg (17), Niels Ditlev (05), Otto Schwartz (03) og E. & J. Jørgensen (21). Pkt. 1. Møde med PG. BS var af Ib Heiberg (IH) inviteret til et møde med PG . I invitationen skriver IH bl.a. (taget direkte fra brevet) ”vi blev enige om at vi nu hvor flisebelægningen er tilendebragt ikke -selv om vi vandt en sag i byretten- ville kræve flisebelægningen fjernet eller forlange det investerede beløb betalt af bestyrelsesmedlemmerne. Vi skal jo trods alt kunne ”leve” sammen i fremtiden her på Sandlodsvej. Vi har dog nogle ønsker og betingelser for at frafalde ovennævnte og vil gerne have en drøftelse med bestyrelsen engang når I er samlet til et bestyrelsesmøde”. BS havde svaret, at vi naturligvis gerne ville have et møde med PG, for at høre deres ønsker, men at PG ikke kunne stille betingelser. IH indledte mødet: PG fandt det ikke rimeligt, at vores sag blev drøftet mellem advokater, som kun ville fordyre situationen PG fastholder fortsat at afstemningen om vejprojektet på generalforsamlingen 2007 var afholdt ukorrekt under §3, og dermed var ulovlig PG vil fortsat ikke betale til vejprojektet, men at nogen fejlagtigt havde betalt PG vil ikke anlægge en retssag BS må tage stilling til, hvorledes det ikke betalte vejbidrag indkræves, og om det skal indkræves ved en inkassosag. PG bestå nu af 10 personer, idet 2 har erklæret sig fortsat at være enig, men ’gider’ ikke en retssag. PG vil afvise en inkassosag, og BS må derfor anlægge en retssag mod hver enkelt medlem af PG, der let kan løbe op i 30.000 - 40.000 kr. pr. grundejer. PG vil meget gerne have sagen afgjort ved en retssag, og foreslår at man tager en prøvesag, og hvis PG taber denne sag, vil resten af PG rette sig herefter. Denne prøvesag ønsker PG som nævnt ikke selv at anlægge, men opfordrer BS til at anlægge sagen PG medlemmer har (formentlig) en retshjælpsforsikring, og hvis forsikringen vil antage sagen, skal den enkelte betale en selvrisiko på ca. 3-4.000 kr., og IH spørger om BS på vegne af GFS vil støtte med dette beløb ? Herefter fulgte en snak om 1. Det valgte stykke vej. BS forklarede endnu engang, hvorfor den store bakke var valgt, og nævnte endnu engang, at det fra bestyrelsens side, var første etape og en prøveetape. PG var ikke enig med BS i, at den nævnte bakke var den mest problematiske, men BS hævdede, at da regnvandet er vejens værste fjende, så er en bakke på ca. 150 m mere udsat end en bakke på ca. 75 m, hvilket de kraftige regnbyger først på sommeren tydeligt havde vist. 2. Vedligeholdelse/investering. IH sagde at vejprojektet ville betyde en værdistigning for hver enkelt grundejer, og derfor er der ikke tale om vedligeholdelse, men om en investering. BS svarer, at vejprojektet aldrig har været tænkt som en investering, men udelukkende som en anderledes og mere langsigtet vedligeholdelse. IH anbefaler at resten af Sandlodsvej ordnes på en gang, også selvom dette vil betyde, at det skal foretages af en entreprenør, og at hver enkelt grundejer skal betale ca. 40.000 kr. BS svarer, at det ikke er den måde, de ønsker at gøre det på, og at BS på den kommende generalforsamling (GF) vil fremlægge forslag om betonstensbelægning på resten af Sandlodsvej. Forslaget er endnu ikke gennemarbejdet af

Referat af generalforsamling i Mariager Handelstandsforening d. 3/3 ...
Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d. 21. oktober ... - sandlodsvej.dk
Referat af bestyrelsesmødet i GLB&D; lørdag den 18/8 2012 ... - Emu
Referat bestyrelsesmøde i Ørbækhave Grundejerforening lørdag ...
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 24.06.2006 - sandlodsvej.dk
Referat af Puffs bestyrelsesmøde tirsdag d
Referat fra den ordinære generalforsamling lørdag d
Referat af bestyrelsesmøde d.28.5.11
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. november 2011. - Hjørring ...
Referat fra bestyrelsesmøde d
Referat fra bestyrelsesmøde d.08.04.2010
Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag d - ab-rentegaarden.dk
Referat af bestyrelsesmøde d.11. august 2010
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt ... - Sebbersund
Referat generalforsamling Grønlandsmedicinsk Selskab lørdag d
Referat af bestyrelsesmøde d. 06/09-2012
Referat for Generalforsamling Lørdag d. 12. Februar - FSAS
Referat af gruppearbejde på Tankefuld-arbejdsmøde Lørdag d. 11 ...
Referat af bestyrelsesmødet for Antropologforeningen, d. 1.3.2012
Referat af Puffs bestyrelsesmøde tirsdag d
Referat fra bestyrelsesmøde - Norddjurs Golfklub
Referat af Puffs bestyrelsesmøde tirsdag d
Referat af bestyrelsesmødet d. 7.3.12 Generalforsamling Afholde d ...
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13 - Vadgårdsparken
Referat af bestyrelsesmøde d. 28. august, 2010, kl ... - Hiv-Danmark
Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. november fra kl. 18.00 til 21.00