Hent Planen her - Maugstrup

simmersted.dk

Hent Planen her - Maugstrup

MELLEMHAVE

simmersted

HADERSLEV KOMMUNE, COWI, KMS © 2007

SOMMERSTEDVEJ

100 50 0 100 200 300 Meters

signaturforklaring

Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder.

Landsbyafgrænsning

Søer, vandhuller o.l.

Bæk, vandløb o.l.

KONGSTEDVEJ

ØSTERSKOVVEJ

HARKEN

ERHVERV & UDVIKLING

SIMMERSTED BYVEJ

Simmersted

Fredninger og beskyttelsesområder

simmersted

Signaturforklaring

Vejnavne, sort

Fredede fortidsminder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng


EF habitatområder

EF fuglebeskyttelsesområder

Ramsar

Åbeskyttelseslinjer

Fredede områder

Margueritruten

Cykelruter fra amt

Afmærket sti

Ikke afmærket sti

Stiforbindelse

Vandreruter_fritid


Sti

Afmærket sti

Stiforbindelse

Bygning

Grundkort

Landsbyafgrænsning_Samlet

Dato

Initialer

Mål

25/8-08

TMKI

1:5.000

Simmersted Byvej

Skolen

signaturforklaring

A

Børnehaven

Sportspladsen

Eksisterende skov

Eksisterende vandhul

Vigtige funktioner

Eksisterende rekreative arealer

Kirkebeskyttelseslinje

(Kun Maugstrup og Hjerndrup)

Forslag til nye byporte

Eksisterende sti/stirute

21

Similar magazines