Kirkebladet juni 2013 - Smidstrup og Skærup Kirker

xn..smidstrup.skrupsogne.t0b.dk

Kirkebladet juni 2013 - Smidstrup og Skærup Kirker

18. Årgang

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013

Tema: Konfirmation

Nr. 3

KirKebladet

&

Sommer 2013

for Smidstrup Skærup sogne

1


2

adresser Kirkelig vejviser

Sognepræst: Bente K. Rosenkrants

Præstegårdsvej 72, Smidstrup

e-mail: bero@km.dk

Træffes på 75 86 02 17 undtagen mandag.

Fra tirsdag-fredag bedst kl. 8.00 - 9.00.

Torsdag tillige: kl. 17.00 - 18.00.

Kontortid: Præstesekretær Gitte Møller Hansen

træffes bedst onsdag eftermiddag.

Redaktion: Helle Pedersen – Ingeborg Egeskov

– Hans Jakobsen – Metha Palmus Hansen

– Bente Rosenkrants

Stof til næste kirkeblad sendes til:

Bente K. Rosenkrants senest 17. juli 2013

e-mail: bero@km.dk

Hjemmeside: www.smidstrup-skærupsogne.dk

Skærup Sogn

Graver

Bente Huijbregts

40 38 30 80

Kirkesanger

Jens Byskov Jensen

76 31 02 21

Organist

Simon Kjærgaard

61 30 13 09

Smidstrup Sogn

Graver

Mikael Petersen

23 73 75 06

Gravermedhjælper

Gunilla Therkelsen

Kirkesanger

Eva Christensen

75 86 01 98

Organist

Se Skærup

Smidstrup & Skærup Menighedsråd

Formand: Helle Pedersen 75 86 04 84

Næstformand: Ingeborg Egeskov 75 86 73 64

Kasserer: Birthe Buhl 75 86 66 04

Sekretær: Metha Palmus Hansen 75 86 74 13

Kontaktperson: Svend Aage Nissen

Kirkeværger:

40 56 17 93

- Smidstrup: Hans Jakobsen 75 86 07 24

- Skærup: Annette Lange 75 86 88 18

Udvalgsmedl.: Gert Kobbelgaard 75 86 00 74

Holger Lynggaard Jensen 75 86 02 91

Spiren – børneklub for 4-9 årige.

Smidstrup Missionshus

onsdag 16.15-17.15.

Kontakt: Lisbeth Thøstesen, 30 61 10 02

eller Dennis Schultz, 20 66 95 63

www.spiren-smidstrup.dk

Indre Mission holder møde hver tirsdag

kl. 19.30 i missionshuset. Eller man

samles i hjemmene i samtalekredse.

Formand: Else Ladegaard

75 86 00 03. www.smidstrupim.dk

Cafe Zap: er åben hver anden

onsdag kl. 9.30 - 12.00.

Kontakt: Hanne Petersen, 75 86 01 73.

Kirkens Korshær Kredsen samles den

2. mandag kl. 19.30 hver måned i

missionshuset i Smidstrup.

Formand: Inger Larsen, 75 86 03 39.

Grundtvigsk Forum

i Fredericia Provsti og Omegn

Der afholdes gudstjenester og foredragsaftener.

Interesserede kan henvende sig

til sognepræst Ole Engberg,

Bredstrup-Pjedsted, 75 95 40 24

eller Helle Pedersen, 75 86 04 84.

KFUM-spejderne

Bævere (0.-1. klasse )

Torsdag kl. 16.30 - 17.45

Leder: Marianne Jakobsen, 26 64 21 87.

Ulve (2.-3. klasse)

Torsdag kl. 16.45 - 18.15

Leder: Kirsten Hansen, 26 27 70 74.

Juniorer (4.-5. klasse)

Onsdag kl. 19.00 - 21.00

Leder: Martin Ladegaard, 40 36 11 03.

Spejdere (6.-7. klasse)

Onsdag kl. 19.00 - 21.00

Leder: Thomas Fjellerad, 31 10 32 82.

Seniorer (8.-9. klasse)

Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Leder: Kristian Ravn, 31 66 68 29.

Klan Burning Batchers

Møde 1. mandag i måneden

Leder: Réne Jørgensen, 22 86 24 50.

Grupperådsformand:

Lotte Ladegaard Kristensen,

25 12 53 13 / lotteogmogens@yahoo.dk

Gruppeleder:

Thomas Fjellerad, 31 10 32 82.

tfjellerad@gmail.com

Alle møder foregår i Spejderhytten,

Klattrupvej Kirkebladet 103. / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013


tema: Konfirmation

Prædiken ved konfirmationerne 2013

Det er dejligt at stå her og se jer, konfirmander,

sammen med dem, I har med i dag.

Og sådan har hele tiden, vi har haft sammen, været

for mig: Det har været dejligt; jeg har glædet

mig til at være sammen med jer hver eneste gang!

Noget, som også har præget tiden, har været:

krydser. I har godt nok sat mange krydser i årets

løb! For I har været med i flere undersøgelser,

bl.a. en stor europæisk spørgeundersøgelse om

konfirmation.

Egentlig havde jeg også tænkt, at vi skulle have

et spørgeskema i dag, så vi kunne evaluere vores

tid sammen.

Så kunne I f.eks. krydse af

ved følgende sætninger:

»Jeg har været glad for præsten.«

»Jeg har været meget glad

for præsten.«

»Jeg har været ovenud glad

for præsten.«

»Jeg vil gerne give halvdelen

af mine konfirmationsgaver

til præsten.«

Sæt gerne flere krydser…

Nej, i stedet giver jeg jer en lille gave. En tavle.

Lige nu er den jeres navneskilt.

Men den kan også bruges til at sætte krydser

på. Krydser kan man nemlig bruge til mange

ting. Så kan I lege kryds og bolle.

For mit ønske for jer er, at alt I aldrig vil blive for

store til at lege. At I aldrig holder helt op med at

være et barn.

Noget af det mest triste, der kan ske, er nemlig,

hvis voksne glemmer det fantastiske og nysgerrige

og skøre, de kunne, da de var børn. Og

kommer til at tro, at det at gøre fantastiske og

nogen gange skøre ting, og at være nysgerrig

ikke er noget vigtigt, som har med deres liv at

gøre, længere. Gid det aldrig vil ske for jer!

Når I bliver konfirmeret, får I at vide, at I er et

barn. Guds barn.

I bliver konfirmeret i, bekræftet i, at det, at I er

Guds barn, som I fik at vide, da I var små og blev

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013

døbt, dét gælder stadig.

Og det vil altid gælde.

Lige meget, hvor store

og voksne og gamle I

end bliver.

I bliver for altid ved med at

være Guds barn.

Spørgsmålet er, om man egentlig synes, det er

sejt, når man er blevet sådan nogen store nogen,

som I jo er. Har man så overhovedet lyst til

at blive kaldt for: et barn?

Det var der en i Bibelen, som kom i tvivl om - i en

lignelse, som Jesus fortalte.

Den handler om en far, som havde

to sønner. Den yngste sagde:

»Jeg er ikke noget pattebarn

mere, far! Giv mig de penge, jeg

alligevel skal arve efter dig engang;

for jeg vil ud i verden og

være mig selv og være voksen!«

Faren gav ham arven, og så gik

han ud i verden og var sig selv og

vældig voksen.

Og han gjorde alt, hvad han kunne

for penge: Han købte dyre

ting, han købte endda venner - og kærester for

sine penge!

Til sidst var pengene væk – og så var vennerne

og kæresterne også væk. Og tingene? Måske

var han nødt til at sælge dem. Eller måske var de

bare ikke rigtig noget værd, når han kun var: sig

selv.

Han blev fattig; var nødt til at tage arbejde som

svinehyrde og bo ude ved grisene og spise deres

foder for at overleve.

Men: Er det her overhovedet et liv? Er det sådan,

det er at være voksen? begyndte han at spørge

sig selv. Nej, nu vil jeg gå hjem til min far. Jeg har

jo fået min arv – og smuldret det hele væk, så jeg

har ikke noget til gode dér. Men bare jeg må arbejde

der… for han vil sikkert ikke have mig tilbage

som søn.

Så gik han hjemad.

Fortsættes

3


Men faren? Ja, han

stod derhjemme hver

eneste dag og kiggede

hen ad vejen. Og en

dag så han en prik

langt væk. Tænk, hvis

dét er min søn! Tænk,

hvis dét her er dagen,

hvor min søn kommer hjem! Og det var det! Da han

genkendte sønnen, løb han ham i møde, sådan

som ingen pæne, alvorlige mænd løb dengang.

Men han var ligeglad, og faldt ham om halsen;

for det her var hans barn, som kom hjem. »Jeg er

ikke værdig til længere at kaldes dit barn…« begyndte

sønnen at sige, for det havde han øvet

sig på hele vejen. Men faren sagde: »Velkom-

men! Du er mit barn, og du er

kommet hjem!«

Og der blev fest og glæde!

4

”Du skal være dig selv.

Men du skal ikke

være dig selv nok.

Jo, for den far havde jo, i sit hjerte,

for evig og altid sat kryds ved

ham: »Du er mit barn, og det bliver du ved med at

være, og jeg elsker dig, uanset hvad der sker –

lige som jeg elsker din bror«, tænkte han. For sådan

tænker en far og en mor.

Og sådan tænker Gud. For det her er nemlig en

lignelse om Gud og os.

De, der elsker os, elsker os jo ikke for dét vi kan

eller har. Og de holder ikke op med at elske os,

fordi der er noget, vi ikke kan, eller noget, vi ikke

har. De elsker os, fordi vi er os. Sådan er det

også med Gud.

Og derfor skal du være: dig!

Du skal være dig selv. Men du skal ikke være dig

selv nok.

Der er brug for dét, du kan, lige der hvor du er,

med din alder.

Når du bliver 18, kan du sætte kryds på en stemmeseddel.

Det er vigtigt. Og du skal sætte dig

ind i meget, for at kunne sætte krydset, hvor du

virkelig synes, det er rigtigt.

tema: Konfirmation

Men du skal også sætte usynlige »krydser« gennem

livet, på den måde, at du skal sætte dit aftryk

på verden. Lytte efter det gode og handle efter dét,

du tror på, er det gode, og som lige præcis du kan,

fordi du er dig og ikke nogen anden… med de evner,

Gud har givet lige netop dig at sætte i spil.

Og nogen gange tager du fejl og gør fejl. Og det

gør de andre også. Men så husk, at der til tavlen

også hører en svamp med – til at viske ud. Det,

vi kalder: tilgivelse.

Dvs: du får lov at starte forfra, når du ikke fik det til

at gå op. Dét er en udfordring for dig, når du kan

lade andre omkring dig få sådan en ny mulighed.

Af Jesus´ lignelse her ved du nu, at det er sådan,

Gud ser på dig: ser på dig som en, der skal have

lov at få nye muligheder for at blive dig, sådan

som Han tænkte sig dig. Ligesom faren i lignelsen

gav sin søn mulighed for at starte forfra.

Du skal ikke være en anden.

Når I er 13 eller 14 eller 15 – eller 47

år, skal I jo ikke forsøge at være 5

år. Det er ikke på den måde, I skal

være et barn. Det var ikke sådan,

sønnen i Jesus´ lignelse var et barn.

Meningen med lignelsen var heller ikke, at man

skal blive hjemme hos sin far og mor altid. For

igen: I skal være jer selv.

Men I skal ikke KUN være jer selv – og I skal slet

ikke være jer selv nok. Dét ved små børn helt af

sig selv; man skal da høre til et sted. Det går slet

ikke, uden at høre til et sted. Det er dét, jeg håber,

I også altid vil huske og mærke: at I hører til

et sted. Hos jeres familie.

Og da I blev døbt, blev der tegnet et kryds på jer

– drejet, så det blev et kors – som for evig og

altid skal minde jer – som en kærlig hilsen fra

Gud – om, at I hører til hos Gud. Ikke kun i tid,

men i al evighed! Som hans barn. Som et sted at

høre til, hente mod og inspiration fra, og nogen

gange hente trøst eller tilgivelse fra.

Ja, ligesom Paulus, så kan I være vis på, at intet

kan skille jer fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,

vor Herre.

Når man ved, at man hører til et sted, så er det

meget nemmere at gå ud i verden!

Amen.

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013


Foto: www.roedmose-foto.dk

Bagerst fra venstre: Alberte Madsen, Louise Kjær Outzen Rasmussen, Remi Kian

Svenson, Christoffer Bohnsen, Nikoline Knudsen Skydsgaard og Rikke Skjølstrup

Forrest fra venstre: Maria Kjær Deleuran, Emil Nørregaard Tonnung, Katrine Mølgaard

Christensen, Maria Kjærholm Drews, Jonas Pedersen og Anne Dahl Jørgensen.

Foto: www.roedmose-foto.dk

Bagerst fra venstre: William Jenning Rasmussen, Lars Kjær Skøttegaard, Victor Emil

Dewett Kristensen, Phillip Wingum Knudsen, Matias Nielsen og Andreas Kring Strandberg.

Forrest fra venstre: Rikke Sten Holst, Michelle Vinum Olsen, Nynne Rask Anderslund,

Julie Skovgård Kjærby, Rebecca Tomczyk Kring, Josefine Gren Runge og Anna

Katrine Grønbæk.

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013

Konfirmanderne

i SKæruP KirKe

Konfirmanderne

i SmidStruP KirKe

5


tema: Konfirmation

Metha

Gregersen

som

konfirmand

1967

6

Mig og min konfirmandven

vil du gerne være ven

med en Konfirmand?

Det indebærer, at du får besøg af din konfirmand,

og at I går i kirke sammen mindst én

gang. Kontakt: Bente Rosenkrants.

efterlySning

Ligger du inde med et holdfoto fra din konfirmation

i Smidstrup eller Skærup kirke fra før

2006? Så vil vi meget gerne låne det, så det

kan scannes ind og lægges på kirkens hjemmeside,

www.smidstrup-skærupsogne.dk

Du kan også selv scanne og sende billedet

til Bente Rosenkrants, bero@km.dk , eller til

en af de øvrige i kirkebladsudvalget.

Billeder er naturligvis sjovest, når man kender

navnene på personerne i billedet, så

send også meget gerne alle de oplysninger,

du har til billedet.

På hjemmesiden kan du naturligvis også se

årets konfirmander – fra selve konfirmationen

og fra årets løb.

Sidste år var Lasse min konfirmandven. I år er

det Katrine.

Katrines konfirmation er den 26. april i Skærup

Kirke. Hun har holdt meget af konfirmationsforberedelsen

i Bentes regi; det har været hyggeligt,

godt og trygt. Det mest værdifulde har været

fællesskabet, at konfirmanderne følges ad, ikke

er alene. Konfirmanddagen i Vejle med historiske

tilbageblik var også en god oplevelse.

Katrine glæder sig meget til kulminationen på det

hele - selve konfirmationsdagen, til at være i kirken,

at dele dagen med familie og venner. Og så

selvfølgelig til festerne bagefter, som strækker

sig over dage, først i familiens skød på selve dagen

og om lørdagen i Skærup Forsamlingshus.

For mig personligt betyder det at være »konfirmandven«,

at jeg helt automatisk reflekterer over

min egen konfirmation, om end det er mange år

siden - den 1. oktober 1967 i Skærup Kirke. At

festen efter min konfirmation også blev holdt

Skærup Forsamlingshus, gav anledning til, at jeg

måtte fremfinde mit gamle fotoalbum, så Katrine

og jeg ku’ øje, hvordan forsamlingshuset dengang

så ud - og min kjole ikke at forglemme.

Igen i år har konfirmandven-ordningen

været en udbytterig

oplevelse for Arne

og mig - og også lille

Molly, som vi passede

den dag, da

Katrine var på besøg

her.

Metha Palmus

Hansen

Katrine som konfirmand

2013

Kirkebladet Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer Sommer 2013


der er Sat mange KrydS

Det er ikke kun konfirmanderne,

der har sat mange kryds i år,

det har menighedsrådsmedlemmerne

i Haderslev Stift og

i forbindelse med bispevalget.

Valgperioden har budt på

spændende debataftener med

de fem opstillede kandidater, og

de har også været flittige til at

holde gudstjenester og foredragsaftener rundt om i

Stiftet. Den 23. april blev spændingen udløst, og

det blev sognepræst Marianne Christiansen,

der blev valgt til ny biskop i Haderslev Stift.

Hun fik 691 stemmer, mens modkandidaten,

valgmenighedspræst Peter Hedegaard, opnåede

460 stemmer. Der var 41 blanke stemmer og

otte ugyldige. I alt stemte 1200 af de 1329 stemmeberettigede.

Marianne Christiansen er Stiftets 7. biskop og

der var bispevielse i Haderslev Domkirke søndag

den 12. maj.

Provstesyn

Hvert 4. år holdes der provstesyn, og i april var

provst Leif Arffmann, byggesagkyndige og me nighedsrådet

rundt for at besigtige vore kirker med

tilhørende byg ninger samt præstegården.

Provsten konstaterede, at vi har nogle flotte og

velholdte kirker og en dejlig præstegård.

Smidstrup Kirkes kapel skal gennemgå en større

renovering. Menighedsrådet skal i gang med en

projektbeskrivelse af opgaven. Samtidig skal der

tages højde for de øvrige ønsker og planer omkring

kirkegården, som bl.a. omfatter flisebelægningen.

menigHedSrÅdSmØder

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00

Tirsdag d. 27. august kl. 19.00

Se dagsorden i våbenhusene

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013

aKtuelt fra Sognene

Nye ansigter var temaet

i sidste kirkeblad, men…

…siden sidst har vi ansat

Gunilla Linea Therkelsen,

fra den 1. marts til 30. november,

som medhjælper på

Smidstrup Kirkegård. Gunilla

er uddannet kirkegårdsgartner

og har stor erfaring inden

for området og holder rigtig

meget af kirkegårdsarbejdet.

Gunilla bor i Vejle sammen med sin familie, og

fritiden bruger hun på havearbejde, blomsterbinding,

pileflet, sundhed og velvære, bibelstudie,

musik og dans.

Menighedsrådet har ligeledes

indgået en aftale med

Kristine Galtung om et jobtræningsforløb

på vore kirkegårde.

Katrine er uddannet

lærer og pædagog, og har i

en periode været tilknyttet

Maria Magdalena Sogn, hvor

hun har arbejdet på kirkegårdene.

Katrines fritid går med at cykle, fiske, sejle i kajak,

lave havearbejde, tegne og fotografere, ligesom

hun godt kan lide at snedkerere.

Velkomme til Gunilla og Kristine.

Smidstrup-Skærup Menighedsråd

Helle Pedersen

7


8

dØBte

januar · februar · marts

SMiDSTruP KirKe

20/01 Jonas Kryger Lund, Smidstrup

03/02 Klara Gammelby Buus Jørgensen,

Smidstrup

03/03 Johannes Ahrendt Østergaard,

Håstrup

24/03 William Emil Gommesen, Fredericia

SKæruP KirKe

10/03 Leander Damm Brøndum, Børkop

gudStjeneSter

med SmidStruPParKen

Onsdag den 26. juni kl. 14.30

v. Kirsten Justesen

Onsdag den 24. juli kl. 14.30

Onsdag den 28. august kl. 14.30

Efter gudstjenesterne er der kaffebord,

og vi synger sammen.

SmidStruP KirKeS

voKSenKor

»Kan du li´ at synge og ha´ det sjovt, så

er der også plads til dig i koret.« Sådan

står der hver gang i kirkebladet om vores

Tweenage Choir for børn. Men hvad så

hvis man er voksen? Ja, så er der plads i

Smidstrup Kirkes Voksenkor!

Koret øver torsdag aften i Kirkehuset i

Smidstrup. Medlemmer af koret understøtter

sangen i kirken om søndagen, og hele

koret medvirker ind imellem ved særlige

gudstjenester/arrangementer.

Kontakt:

Korleder Simon Kjærgaard, tlf. 61 30 13 09.

aKtuelt fra Sognene

BeSØg af PræSten

Jeg kommer gerne på besøg hjemme eller

på sygehuset til en snak om stort og småt.

Især når man er hospitalsindlagt forventer

man måske ligefrem et besøg af sin præst.

Men sygehuset må ikke informere mig om,

hvem der er indlagt herfra, så jeg er afhængig

af, at nogen fortæller mig, hvis et besøg

ønskes. Ring blot, det er ikke til ulejlighed!

Bente K. Rosenkrants

oBS! Kender du dette tilBud?

ogSÅ for oS i SmidStruP-SKæruP:

HjælPen er nær

frivilligCenter BØrKoP

Telefontjenesten:

Har du i din omgangskreds personer/ægtepar

eller andre der sidder alene, og som

kunne have lyst eller gavn af et »Tryghedsopkald«,

så er det os du skal kontakte for

nærmere oplysninger.

Der ringes op hver morgen mellem kl. 8.00

og 8.30 for at høre om alt er i orden. Det

giver tryghed i hverdagen.

Værktøjskassen:

Er også et tilbud om hjælp til småreparationer,

som at hænge billede/hylde/lampe eller

lignende op.

TV/DVD

Hjælp til Indstilling af TV/DVD kan vi også tilbyde.

Bisidder

Vi har også en Bisidderordning.

Åbningstid torsdag kl. 13.00-16.00

FrivilligCenter Børkop

Englystparken 1. lejl.15C

TFL. 22 9219 41

E-mail: borkop@frivejle.dk

Hjemmeside: www.frivejle.dk

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013


juNi

aftentur til

taulov KirKe

onSdag den 5. juni

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013

til kalenderen - fra sogn og provsti

Fælles kørsel i private biler fra Smidstrup

kirke kl. 18.45. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sognepræst Lars Seeberg viser rundt og

fortæller i den lyse, farvestærke Taulov kirke

og i kirkehuset. Her drikker vi også kaffe,

og menighedsrådet sørger for kage.

friluftSgudStjeneSte


volden i SmidStruP

SØndag den 16. juni Kl. 15.00

Både vores Tweenage Choir, Voksenkoret og

Aarhus FDF Musikkreds´ Brassband medvirker,

og så håber vi på godt vejr, så vi igen i år kan få

en festlig gudstjeneste under åben himmel. Medbring

egen klapstol, tæppe – eller sid på bænk!

Efter gudstjenesten står kaffe og kage klar.

juLi

Kom og nyd vores sommerkølige kirker og sommersalmerne

ved søndagsgudstjenesterne!

Vi har ingen arrangementer i juli

Fra årets konfirmandforberedelse

auGuST

ByfeStKonCert

SØndag den 4. auguSt Kl. 20.30

Først koncert i kirken, som er flot pyntet af frivillige.

Og derefter kan du gå med i fakkeloptoget

til sportspladsen og festfyrværkeriet.

Navnet til koncerten er ved redaktionens slutning

endnu ikke på plads – læs herom i Byfesttidende.

Koncerten koster et lille beløb, som går ubeskåret

til Byfesten.

indre miSSion

juNi

7. og 8. IM årsmøde i Skjern.

juLi

10. kl. 18.00: Sommercafé-aften sammen

med Cafe Zap, hvor vi begynder med at

spise sammen.

auGuST

13. Vi starter mødesæsonen hos Else og

Arne Ladegaard. Jens Mortensen,

Fredericia taler.

20. kl. 19.00 mødes vi med Taulov IM på

museet på Præstegårdsvej. Derefter går

vi i missionshuset og drikker kaffe.

27. Vi får besøg fra Dansk Bibelinstitut

Hvor andet ikke er anført, finder møderne

sted i Missionshuset kl. 19.30.

Café ZaP

Her samles vi 12. og 26. juni kl. 9.30 til 12.00

10. juli kl. 18.00: sommercafé- aften, hvor

vi begynder med at spise sammen.

Ellers ingen Café i juli.

8. aug. kl. 9.30 starter vi op igen.

9


10

friluftSgudStjeneSte

SØNDaG DeN 16. juNi KL. 15.00

Det er en rigtig familiegudstjeneste, som bliver

holdt på Volden (Byfestpladsen) denne

eftermiddag, hvor vi håber på godt vejr.

Se mere på s. 9.

nye Konfirmander

Starter Her!

SØNDaG DeN 25. auGuST KL. 10.30

I Smidstrup kirke byder vi det nye kuld konfirmander

og deres familier velkommen til startgudstjeneste.

Efter gudstjenesten er der en kort intro mellem

forældre og præst, mens konfirmanderne

huserer ovenpå.

SPagHettigudStjeneSte

har Vi FØrST iGeN D. 4. SePTeMBer

Se mere i næste kirkeblad.

Kirke for børn & unge

tweenage-CHoir

Er du mellem 9 og 12 år, og kan du li’ at

synge og ha’ det sjovt? Så er der også plads

til dig i koret! Vi mødes i Smidstrup kirkehus

torsdage fra 14.45-16.00.

Ind imellem synger vi til gudstjenester og andre

arrangementer.

Alle børn mellem 9-12 år er velkomne. Det er

gratis at være med i koret.

Se i gudstjenestelisten, hvornår koret medvirker

ved gudstjenester.

Kontakt: Eva Christensen, 30 44 41 29 /

75 86 01 98 eller Simon Kjærgaard,

61 30 13 09.

På kirkens hjemmeside kan du se billeder

fra korets tur til Norbusang i Norge i Kristi

Himmelfartsferien.

efterlySning

-Hvad med de gamle

konfirmander?

Nu er årets konfirmander fløjet fra konfirmandstuereden

og hvad så?

Har du lyst til at være med til at stable et

arrangement eller to på benene for gamle

konfirmander? Det kunne f.eks. være en

fællesspisning og derefter transport til og

fra Spotlightgudstjeneste i Vejle i efteråret.

Er du interesseret, da kontakt Bente

Rosen krants.

Fra konfirmanddag

Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 3 / Sommer 2013


Kirkebladet / 18. årgang / Nr. 2 / Forår 2013

Fødsel...

Hvad gør man?

Et barns fødsel skal anmeldes. Jordemoderen

foretager anmeldelsen. Er fødslen

sket uden jordemoder, skal forældrene dog

selv anmelde fødslen.

Ugifte forældre kan erklære, at man ønsker

at varetage omsorgen og ansvaret for barnet

sammen via blanketten »Omsorgs- og

ansvarserklæring«. Dette kan man og

gøre med digital signatur inden 10 dage

efter barnets fødsel. Læs mere herom på

www.personregistrering.dk

Dåb/navngivelse...

skal ske inden 6 måneder efter fødslen.

Begge dele sker ved henvendelse til sognepræsten.

Datoen for dåb kan i god tid

aftales telefonisk. Desuden aftales tid til

dåbssamtale, hvor barnets navn og forløb

af dåben gennemgås. Ligeledes skal der

opgives navn og adresser på 3-5 faddere.

Faddere skal være døbt og over konfirmations

alderen.

Vielse...

Præsten kontaktes i god tid for at aftale dato.

Parret skal have foretaget prøvelse af ægteskabsbetingelserne

i deres bopæls kommune.

Prøvelsesattesten gælder i 4 måneder

og gives til præsten sammen med

parrets dåbsattester (og evt. skilsmissebevilling).

Desuden opgives navn og adresse

på 2 vidner, som skal overvære vielsen.

Dødsfald...

anmeldes så hurtigt som muligt og senest

2 hverdage efter dødsfaldet til sognepræsten

i bopælssognet. Begravelsen / bisættelsen

skal normalt foregå senest 7 dage

efter dødsfaldet og aftales med den præst,

som skal forestå højtideligheden.

11


dato Smidstrup Skærup gudstjeneste tekst Præst

gudstjenester m.v.

juni

Søndag 2. 9.00 10.30

Kirkekaffe

1. s. e. trin. Luk. 16,19-31 Rosenkrants

Søndag 9. 10.30 9.00 2. s. e. trin. Luk. 14,16-24 Rosenkrants

Søndag 16. 15.00

På Volden

(Byfestpladsen)

3. s. e. trin.

Fælles frilufts-gudstjeneste

Luk. 15,1-10 Rosenkrants

Søndag 23. 9.00 10.30 4. s. e. trin. Luk. 6,36-42 Rosenkrants

Søndag 30. 9.00 5. s. e. trin. Luk. 5,1-11 Lisbeth

Filtenborg

juli

Søndag 7. 9.00 6. s. e. trin. Matt. 5,20-26 Lisbeth

Filtenborg

Søndag 14. 10.30

Kirkefrokost

9.00 7. s. e. trin. Luk. 19,1-10 Rosenkrants

Søndag 21. 9.00 10.30

Kirkekaffe

8. s. e. trin. Matt. 7,15-21 Rosenkrants

Søndag 28. 10.30 9.00 9. s. e. trin. Luk. 16,1-9 Rosenkrants

auguSt

Søndag 4. 10.30 10. s. e. trin. Luk. 19,41-48 Rosenkrants

Søndag 4. 20.30 Byfestkoncert

Søndag 11. 9.00 11. s. e. trin. Luk. 18,9-14 Verner Helwig

Søndag 18. 9.00 12. s. e. trin. Mark. 7,31-37 Verner Helwig

Søndag 25. 10.30

Konfirmand-start

9.00 13. s. e. trin. Luk. 10,23-37 Rosenkrants

i KirKe med radio og tv

KirKebil: Vil du gerne i kirke, og mangler kørelejlighed,

så kan du køre med taxa lige til kirkedøren og hjem igen.

Du skal blot bestille kørsel ved den nærmeste taxavognmand

og bede om en kvittering. Du afleverer kvitteringen til kirkebetjeningen,

og menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften.

ved du… at du kan læse en prædiken,»ugens dryp«, nyheder

og meget mere på: www.smidstrup-skærupsogne.dk

Med formål at give tros- og eksistensstoffet et samlet løft og for at gøre det nemmere for seere

at finde de faste programmer, er DR’s kanaler pr. den 11. februar 2013 lagt om:

• Morgenandagt: P2 og DR K - hverdage kl. 8.05 - lørdage kl. 8.07.

• Før søndagen: DR K lørdag kl. 19.45.

• DR Kirken: DR K søndage kl. 14.00. Genudsendes mandag formiddag.

• Gudstjenester i højtider transmitteres på DR1.

• P1 sender faste transmissioner fra gudstjenester og redaktionelle programmer om tro og eksistens.

Team Lynderup · 97173408

More magazines by this user
Similar magazines