Imagebrochurer - GAARSTED

gaarsted.tu.dk

Imagebrochurer - GAARSTED

Vores kursus- og procesforløb

Hos GAARSTED er alle kurser og procesforløb altid skabt med

udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Løsningsforslag er derfor

tilpasset den enkelte kunde og er aldrig et standardforløb.

De relevante opgaver, som er relateret til virksomhedens hverdag,

Hvad er målet for

igangsættelse af et

kursus-/procesforløb i

virksomheden?

Vækstmål

Effektivitetsmål

Inspiration

Behov for forandring

Kompetenceløft

Bløde kompetencer

Aktiviteter omkring

kursus-/procesforløb

igangsættes.

Vision, strategi,

værdigrundlag, mål,

rammer og retning er

kendt inden opstart.

100% tilpasset

kursus-/procesforløb.

Vores fokus er vores kunder

Da vi hos GAARSTED har et særligt fokus på vores kunder, og på at

vores kurser er særligt tilrettelagt til den enkelte virksomheds behov,

tilbyder vi gerne virksomheden et intromøde.

Her er formålet at give virksomheden pejlinger på, hvilke

forandringsprocesser der kan igangsættes hos dem.

Kontakt os for et uforpligtende intromøde.

GAARSTED træning & udvikling ApS

Birkemosevej 1C, 8361 Hasselager

Telefon +45 87 44 14 14

Fax +45 87 44 14 15

E-mail info@gaarsted-tu.dk

www.gaarsted-tu.dk

Opgaver relateret til

hverdagen stilles inden

start på kursus-/procesforløb.

Første kursus-/procesforløb

afholdes.

Burning platform

Handlings-/forbedringsplaner

igangsættes.

Mere overskud

med GAARSTED træning & udvikling

Organisationsudvikling på alle niveauer

stilles inden start på kursusforløbet, så virksomheden kan indstille

sig på de fremtidige forandringsprocesser.

Vi arbejder ud fra følgende grundlæggende læringsproces:

Ny opgave stilles. Coaching af ledelse

og alle medarbejdere

der deltager i kursus-/

procesforløb imellem

kurserne.

Iver Gaarsted

Direktør

GAARSTED træning & udvikling

Næste kursus-/procesforløb

afholdes.

Opfølgning på

handlings-/

forbedringsplaner.

Evaluering af kursus-/

procesforløb.

Er målet nået?

Iver Gaarsted har mere end 20 års erfaring dels som leder i private

og offentlige virksomheder og dels som underviser bl.a. på Århus

Universitet - Handelshøjskolen i Århus.

GAARSTEDs konsulenter har alle konkret ledelses- og erhvervs erfaring

og opdateret viden og teori fra blandt andet, Århus universitet -

Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Århus, Erhvervsskoler,

Pædagogikum, NLP, Coaching og procesleder uddannelse.

GAARSTEDs kunder er i dag offentlige institutioner og større og

mellemstore private virksomheder.


Om GAARSTED

Organisationsudvikling på alle niveauer

GAARSTED træning & udvikling har specialiseret sig i operationel

strategi-, ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i private

og offentlige virksomheder på alle niveauer.

Vi tror på, at samarbejde er ideelt, når menneskelige ressourcer,

engagement og troværdighed er fundamentet for at nå ønskede

mål. Med den baggrund ønsker vi at være virksomhedens sparringspartner

til at udvikle nye og inspirerende ideer og handlekraftige

løsninger.

Hos GAARSTED finder vi det vigtigt, at vi involverer os, skaber fokus,

sætter handling bag ordene og følger op, indtil de ønskede mål og

resultater er nået i tæt samarbejde med virksomheden.

Vores værdigrundlag

Vores mission

GAARSTED vil forbedre vore kunders resultater ved at involvere os,

sætte fokus, skabe handling og følge op, indtil de ønskede mål er

nået. Vi vil øge de menneskelige ressourcer på alle niveauer.

Kort sagt: Et bedre hold!

Vores vision

Hos GAARSTED gør vi altid vores bedste for at blive en inspirerende,

udfordrende og kvalificeret sparringspartner, som løser opgaverne

med engagement og troværdighed. GAARSTED vil altid bestræbe sig

på at løse opgaverne så godt, at vores kunder vil vælge os igen

– vi vil være kundens naturlige valg.

Vores værdier

Tillid Humor

Ærlighed Enkelthed

Troværdighed Nærvær

Et samarbejde med GAARSTED vil derfor betyde fokus på

virksomhedsudvikling, bedre forretningsmæssige resultater for

virksomheden med udgangspunkt i målrettede procesforbedringer,

bedre ledelse og et øget samarbejde i hele organisationen.

GAARSTED vil gennem sparring og opfølgning holde fokus,

så ledelse og medarbejdere opnår de ønskede delmål,

besluttede mål og resultater.

GAARSTED råder over mange års praktisk ledelses- og

undervisnings erfaring for at skabe vækst og give virksomheden

kvalificeret modspil, og det gør os til en seriøs sparringspartner på

alle niveauer i virksomheden.

Med vores værdier mener vi:

Tillid, samarbejde og god kemi mellem mennesker skaber vækst

og engagement.

Vi er ærlige – hele vejen.

Vi arbejder inden for hele værdikæden

GAARSTED har specialiseret sig i kundeudviklede uddannelses- og

procesforløb, hvor vi hjælper konkret med udvikling og udførelse af:

Strategi- og ledelsesudvikling

Tag styring: Styrk din organisation med synlig ledelsesprofil.

Værdiudvikling – på alle niveauer i organisationen

Udvikling og implementering af værdier i hele virksomheden.

Få alle til at kende og gå efter samme synlige fælles mål.

Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

Udvikling af teams: Styrk dine medarbejderes samarbejde,

korpsånd, engagement og personlig udvikling.

Lad dine med arbejdere medvirke til et godt arbejdsmiljø.

Lad dine medarbejdere tage ansvar igennem uddelegering.

Kommunikation - intern og ekstern

Bliv set: Styrk din virksomhedsprofil og bliv mere tydelig på

markedet.

Troværdighed – objektive tilbagemeldinger til ledelse og

medarbejdere.

Det er vigtigt med humor – positive medarbejdere skaber

positive resultater.

Enkelthed - simple processer og motiverende opgaver giver større

indtjening for vores kunder.

Vi er altid nærværende og tager altid udgangspunkt i vores kunders

ønsker og behov.

LEAN - trimning af din virksomhed

Skab flow: Udnyt hele din virksomheds potentiale optimalt.

Salg og markedsføring

Skab kontakt: Styrk din virksomheds overordnede salg.

Vores særlige vidensområder

Hos GAARSTED har vi kompetencer inden for følgende kerneområder:

Strategiudvikling

Teambuilding

Coaching

Samarbejde

Forventningsafstemmelse

Forandringsledelse og

-kommunikation

Fusioner

Medarbejderudvikling/afvikling

Værdier og kultur

Værdibaseret ledelse

Ledelsesuddannelse

Trivsel

Stresshåndtering

Konflikthåndtering

Kommunikation

Similar magazines