16.07.2013 Views

børne- og ungekultur - Odense Kommune

børne- og ungekultur - Odense Kommune

børne- og ungekultur - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TeMa: www.visionodense.dk<br />

”I <strong>Odense</strong> vil vi sætte fokus på legen. For alle vores<br />

børn <strong>og</strong> unge skal det være sjovt <strong>og</strong> spændende<br />

at lære gennem hele deres barndom <strong>og</strong> ungdom.<br />

vi vil derfor have legen i fokus i alle vores mange<br />

tilbud til børn <strong>og</strong> unge. gennem leg kan vi opnå<br />

bedre læring <strong>og</strong> samtidig skabe nye idéer <strong>og</strong> måder<br />

at gribe tingene an på.”<br />

Anker Boye<br />

5<br />

Jane Jegind<br />

”Kan du mærke, at foråret er kommet til byen?<br />

Det spirer <strong>og</strong> blomstrer overalt. Det er tid til<br />

at tage ud <strong>og</strong> bruge byen. Havnen emmer af<br />

aktiviteter til Havnekulturfestivalen <strong>og</strong> byens<br />

pladser <strong>og</strong> parker er klar til at tage imod dig.<br />

<strong>Odense</strong> er fuld af leg <strong>og</strong> aktiviteter <strong>og</strong> i de næste<br />

mange år vil vi skabe en endnu bedre by, hvor<br />

du kan udfolde dig fysisk <strong>og</strong> opleve en masse<br />

spændende ting. Kreativitet <strong>og</strong> leg er grobunden<br />

for det gode liv i <strong>Odense</strong>.”<br />

visionodense: at lege er at leve<br />

vi vil arbejde <strong>og</strong> lege os til vækst for at skabe rammerne for et bedre liv i <strong>Odense</strong>. vi<br />

tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling <strong>og</strong> vækst. Det<br />

lyder sjovt. Det er alvor.<br />

vi vil øge børn <strong>og</strong> voksnes mulighed for udfoldelse i livet. vi udviser udstrakt socialt<br />

ansvar. vi vil styrke alle relationer, <strong>og</strong> støtte hvor nye ideer fødes <strong>og</strong> udvikles.<br />

gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet <strong>og</strong> velstand væsentligt. vi tænker<br />

større <strong>og</strong> bredere – <strong>og</strong>så internationalt. vi udvikler den bæredygtige <strong>og</strong> sunde by. vi<br />

passer på hinanden <strong>og</strong> vores miljø.<br />

Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i <strong>Odense</strong>.<br />

Det betyder, at <strong>Odense</strong> i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere.<br />

en by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet<br />

<strong>og</strong> vækst. I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer <strong>og</strong> skæve indfald. Og vi<br />

er Danmarks mest bæredygtige by.<br />

<strong>Odense</strong> er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er<br />

sjovt. som vi siger – <strong>og</strong> gør: at lege er at leve.<br />

Læs mere på www.visionodense.dk<br />

sOMMersjOv<br />

Havnekulturfestival<br />

Kom <strong>og</strong> oplev et sprudlende farverigt arrangement i<br />

weekenden den 30. maj til 1. juni med en skøn blanding<br />

af mennesker, kultur <strong>og</strong> underholdning. Pr<strong>og</strong>rammet<br />

henvender sig til børn, unge, voksne <strong>og</strong> ældre. Man kan<br />

opleve alt lige fra DM i Kajakpolo til klassisk ballet, fra<br />

<strong>børne</strong>loppemarked <strong>og</strong> cirkus til break dance <strong>og</strong> capoeira.<br />

Du kan <strong>og</strong>så udfolde dig i de arbejdende værksteder – det<br />

foregår alt sammen på havnen <strong>og</strong> er gratis. Læs mere på<br />

www.havnekulturfestival.dk<br />

<strong>Odense</strong> Internationale Filmfestival<br />

Festivalpr<strong>og</strong>rammet, der kører den 19. til 24. august, består af<br />

korte fiktionsfilm, portrætfilm, film for børn <strong>og</strong> unge, eksperimentelle<br />

film, alle former for animationsfilm <strong>og</strong> meget mere. Der<br />

vil <strong>og</strong>så være forskellige workshops for børn <strong>og</strong> unge. Film for børn<br />

vises i dansk version eller med dansk tolk. Der er gratis adgang til<br />

alle filmvisninger. Læs mere på www.filmfestival.dk<br />

Næste nyhedsbrev<br />

udkommer i efteråret 2008<br />

sommerunderholdning<br />

I hele juli måned arrangerer <strong>Odense</strong> <strong>Kommune</strong> gratis<br />

underholdning for hele familien om lørdagen kl.12.<br />

Det første arrangement afholdes lørdag den 5. juli kl. 12<br />

<strong>og</strong> foregår på Flakhaven i <strong>Odense</strong>.<br />

Læs mere på www.kultur.odense.dk<br />

blomsterfestival<br />

<strong>Odense</strong> blomsterfestival afholdes fra den 13. til 17.<br />

august, <strong>og</strong> årets tema er <strong>børne</strong>nes blomsterby. Temaet<br />

er inspireret af, at <strong>Odense</strong> er UNICeF by 2008, <strong>og</strong><br />

derfor vil der være masser af spændende oplevelser for<br />

<strong>børne</strong>familierne <strong>og</strong> indsamling til skoler i bolivia.<br />

Læs mere på www.blomsterfestival.dk<br />

robots at Play<br />

I efteråret 2008 arrangeres en række unikke robot-events<br />

for både børn <strong>og</strong> voksne. Pr<strong>og</strong>rammet ligger færdigt i<br />

løbet af juni måned. Læs mere på www.robotsatplay.dk <strong>og</strong><br />

www.robocluster.dk<br />

Kulturnatten<br />

På Kulturnatten fredag den 5. september er der oplevelser for hele<br />

familien, når dørene lukkes op til steder, hvor der normalt ikke er<br />

offentlig adgang. Du kan <strong>og</strong>så besøge velkendte steder, som byder<br />

på særlige overraskelser på denne aften.<br />

Læs mere på www.kultur.odense.dk<br />

Fjordens Dag<br />

søndag den 14. september kan du opleve en lang række<br />

institutioner, foreninger, skoler, firmaer <strong>og</strong> private grupper,<br />

som alle tilbyder oplevelser, der involverer natur,<br />

friluftsliv, miljø, kultur eller sundhed. Det er <strong>og</strong>så muligt<br />

at deltage i de mange arbejdende værksteder <strong>og</strong> andre aktiviteter.<br />

Læs mere på www.fjordensdag.dk<br />

arkitekturens Dag<br />

Tirsdag den 30. september kan du blandt andet opleve forskellige arrangementer<br />

på <strong>og</strong> omkring det nyrenoverede <strong>Odense</strong> slot. Pr<strong>og</strong>rammet<br />

forventes færdigt efter sommerferien. Læs mere på www.odense.dk<br />

Læs mere om <strong>børne</strong>- <strong>og</strong> <strong>ungekultur</strong> på:<br />

www.boernekultur.odense.dk <strong>og</strong> www.kultur.odense.dk<br />

lindhardt-krull.dk<br />

NyHeDsbrev | Nr. 17 | Maj 2008<br />

<strong>børne</strong>- <strong>og</strong><br />

<strong>ungekultur</strong><br />

Foto: Heine sand Kristensen<br />

sIDe 2<br />

Ud i det blå<br />

— Nu skal vi lege<br />

i <strong>Odense</strong><br />

sIDe 3<br />

Fantasi <strong>og</strong> magi<br />

— Harry Potter-feber<br />

sIDe 4<br />

Fremtidens legeplads<br />

— Funktion <strong>og</strong> æstetik<br />

sIDe 5<br />

Tema:<br />

bagsIDeN<br />

sommersjov<br />

— For hele familien


UD I DeT bLå FaNTasI Og MagI<br />

Playspots<br />

Konsortiet for Fremtidens Idræts- <strong>og</strong> Legelandskaber byder i samarbejde med <strong>Odense</strong><br />

<strong>Kommune</strong> snart op til leg på den nye Lege- <strong>og</strong> bevægelsesrute på havnen.<br />

ruten skal indeholde forskellige playspots, hvor man kan stoppe op <strong>og</strong> udfordre sig<br />

selv. Det første playspot er netop ved at blive stillet op ved siden af havnepladsen<br />

<strong>og</strong> er et lille klatrelandskab fra legetøjsproducenten KOMPaN. Det indvies under<br />

Havnekulturfestivalen den 31. maj.<br />

Med tiden er målet <strong>og</strong>så at skabe elektroniske playspots, hvor mobiltelefoner <strong>og</strong> gPs<br />

bliver inddraget som de nye legeredskaber. Forestil dig for eksempel, at du ved hjælp<br />

af din mobiletelefon bliver guidet gennem en historie eller et spil i havneområdet.<br />

Har du spørgsmål til Lege- <strong>og</strong> bevægelsesruten på havnen, så kan du kontakte elsebeth<br />

gedde på mail: hege@odense.dk<br />

2<br />

Legens Dage<br />

I forbindelse med vedtagelsen af ”vision<br />

<strong>Odense</strong> – at lege er at leve” ønsker børn- <strong>og</strong><br />

Ungeforvaltningen at bidrage med et konkret<br />

legearrangement, som kan synliggøre<br />

<strong>og</strong> konkretisere visionen. arrangementet<br />

bliver indtil videre kaldt ”Legens Dage”.<br />

Ideen er, at få <strong>Odense</strong>s bymidte til at<br />

summe af leg ved at afvikle forskellige<br />

legende aktiviteter i en weekend i efteråret<br />

2008. Legens Dage målrettes det<br />

indre legebarn i alle mennesker – både<br />

børn, unge, voksne <strong>og</strong> ældre – individuelt<br />

<strong>og</strong> i grupper.<br />

arrangementet skabes i samarbejde<br />

med blandt andet eventHouse <strong>og</strong><br />

Dansk Legeplads selskab <strong>og</strong> støttes<br />

af International Play association,<br />

Cityforeningen <strong>og</strong> University College<br />

Lillebælt.<br />

De konkrete legeaktiviteter er endnu ikke<br />

præciseret, men man kan tænke sig alt; fra<br />

bygning af sæbekassebiler <strong>og</strong> efterfølgende<br />

sæbekasse-rally for forskellige aldersgrupper;<br />

til leg med mudder, vand, sand eller<br />

sneglevæddeløb.<br />

Håbet er på sigt at udvikle Legens Dage til<br />

en tradition for alle borgere i <strong>Odense</strong>.<br />

Har du spørgsmål til Legens Dage, så kan du kontakte agnete Lyngbye Kramme på<br />

mail: akra@odense.dk eller bo Henrik stærke jensen på mail: bhsj@odense.dk<br />

er du bookaholic?<br />

<strong>Odense</strong> Centralbibliotek har indkøbt over 1000 engelske <strong>og</strong><br />

amerikanske romaner i mange forskellige genrer: Fantasy, gys,<br />

chick lits, historiske romaner <strong>og</strong> meget mere.<br />

bookaholics-kampagnen tager udgangspunkt i en stigende interesse for det engelske<br />

spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> henvender sig til alle fra 15 år <strong>og</strong> opefter, der gerne vil læse på engelsk.<br />

Men kampagnen er mere end bøger. På bookaholics’ bl<strong>og</strong> kan man dele sine læseoplevelser<br />

med andre. Her kan man nemlig læse andre bookaholics’ tanker <strong>og</strong> anbefalinger,<br />

læse forfatterportrætter <strong>og</strong> give sin mening til kende: bl<strong>og</strong> med andre, der elsker<br />

engelsk-spr<strong>og</strong>et litteratur på www.oc-bookaholics.bl<strong>og</strong>spot.com. Kampagnen har <strong>og</strong>så<br />

sin egen profil på www.facebook.com<br />

Læs mere på: www.odensebib.dk<br />

Troldmandsskole i <strong>Odense</strong><br />

Der er oplevelser for alle unge Harry Potter-fans <strong>og</strong> deres medbragte Mugglere, når<br />

<strong>Odense</strong> Centralbibliotek <strong>og</strong> <strong>Odense</strong> <strong>Kommune</strong> inviterer til Harry Potter-dage.<br />

Om aftenen både tirsdag den 9. september <strong>og</strong> torsdag den 11. september forvandles<br />

<strong>Odense</strong>s rådhus til troldmandsskolen H<strong>og</strong>warts. De deltagende børn træder ind i<br />

Harry Potters magiske univers til en fantastisk aften med magi, sjov <strong>og</strong> oplevelser.<br />

Der er plads til 150 deltagere pr. aften. gennem entrébilletten støtter de deltagende<br />

børn UNICeF by 2008. billetsalget starter mandag den 11. august kl. 10.00 på<br />

Hovedbiblioteket<br />

Mere info fås hos søren Dahl Mortensen, sdm@odense.dk.<br />

Harry Potter markedsdag<br />

Fredag den 12. september er der mulighed for<br />

at møde troldmænd <strong>og</strong> alkymister på <strong>Odense</strong>s<br />

Harry Potter markedsdag.<br />

Flakhaven forvandles til en verden af<br />

magi <strong>og</strong> sjove butikker med alt hvad<br />

troldmandslærlinge måtte ønske sig:<br />

Lær besværgelser <strong>og</strong> vælg en tryllestav hos<br />

Ollivanders tryllestave; find en ugle hos<br />

eyelops uglevarehus <strong>og</strong> se på bøger hos<br />

Flourish & blotts b<strong>og</strong>handel.<br />

bliv beredt til kampen mod de onde magter<br />

eller bliv overrasket i Weasleys trick- <strong>og</strong><br />

fidusbutik.<br />

alle børn kan <strong>og</strong>så afprøve deres evner i en<br />

Quittich kamp. støv troldmandshatten af,<br />

find tryllestaven frem <strong>og</strong> gå på opdagelse.<br />

Der er fri entré.<br />

FreMTIDeNs LegePLaDs<br />

Legebasen på stige Ø<br />

stige Ø er ved at gennemgå en forunderlig forandring – fra losseplads til legeplads.<br />

Lige nu er området forbeholdt store arbejdsmaskiner, men snart åbnes det<br />

for alle borgere, store som små.<br />

Legepladsen, som ligger i et naturskønt område, vil arealmæssigt blive en af de<br />

største legepladser i <strong>Odense</strong>. Der vil være mulighed for masser af leg <strong>og</strong> motoriske<br />

udfordringer, blandt andet ved at løbe rundt, trille ned af <strong>og</strong> gemme sig bag<br />

de små 'hattebakker', som omkranser området. Inden for de utallige små bakker<br />

finder man både en gigantisk sandkasse, som man selv kan oversvømme med<br />

vand samt et stort antal pæle <strong>og</strong> trædemåtter.<br />

Onsdag den 18. juni indvies legebasen på stige Ø af 150<br />

sørøverklædte børn i alderen 3-6 år. I løbet af indvielsen<br />

vil de to rådmænd jane jegind <strong>og</strong> anker boye tage<br />

<strong>børne</strong>ne med ud på en udfordrende skattejagt. I<br />

kampen for at nå frem til den hemmelige skat, må<br />

<strong>børne</strong>ne både kæmpe med Kaptajn Klos skrækkelige<br />

krokodille, 'gå planken ud' <strong>og</strong> grave efter (næsten)<br />

ægte guld.<br />

efter indvielsen, dvs. fra torsdag den 19. juni, vil Legebasen<br />

stå åben til fri af benyttelse for legebørn i alle aldre.<br />

Har du spørgsmål til Legebasen, så kan du maile til john Hansen: joh@odense.dk<br />

Legehuse Forundringsskulptur Pagodebjerg<br />

Innovativ pilotlegeplads<br />

en nytænkende pilotlegeplads er lige nu ved at blive etableret i forbindelse<br />

med projekt Fremtidens Legeplads. Pilotlegepladsen er beliggende i <strong>børne</strong>huset<br />

Ønskeøen i schacksgade, hvor der dagligt passes 76 børn i alderen 0-6 år.<br />

Pilotlegepladsen etableres med flere forskellige værksteder, blandt andet udekøkken,<br />

musikværksted, kunstværksted <strong>og</strong> naturværksted. alle de enkelte rum<br />

<strong>og</strong> værksteder vil komme rundt omkring alle de seks læreplanstemaer, som er:<br />

barnets alsidige pædag<strong>og</strong>iske udvikling, sociale kompetencer, spr<strong>og</strong>, Krop <strong>og</strong><br />

bevægelse, Naturen <strong>og</strong> naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer <strong>og</strong> værdier.<br />

Der er blandt andet lagt vægt på at udfordre <strong>børne</strong>ne motorisk. Man skal eksempelvis<br />

forcere et lille ”bjerg” for at komme fra punkt a til punkt b. Det skal være<br />

udfordrende, inspirerende <strong>og</strong> spændende for <strong>børne</strong>ne at lege på legepladsen, men<br />

<strong>og</strong>så indbydende for øjet. Derfor risler et lille vandløb ned af en bakkeskråning,<br />

legehuset på ”bjergtoppen” er udformet som en lille pagode <strong>og</strong> en forundringsskulptur<br />

af træskulptøren allan bo jensen udfordrer <strong>børne</strong>nes fantasi <strong>og</strong> leg.<br />

Indvielsen af Ønskeøen finder sted fredag den 20. juni.<br />

3 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!