Hvad nu - Karetmager.dk

karetmager.dk

Hvad nu - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

1 • 2010

Februar


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, ole@karetmager.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Hanne Hedegaard, Københovedvej 51A, 6630 Rødding,

tlf. 4015 8309, mail@barsoes-britter.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Sjællandske Sportskuske, SSK

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 47,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

DKF’s ledelse

Præsident:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup

Tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, jens@bettegaarden.dk

Formand:

Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup

Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst Irming, Nørrelyst 13,

7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro

tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com

Juniorudvalg

Ole Kristiansen, Vester Møllevej 3, 7326 Give

tlf. 6161 0039, ok66@live.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup

tlf. 4020 6898, kimandreasen@mail.dk

Pløjeudvalg

Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro

tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk

Forside:

Jørn Autrups ekvipage i vintervejr på vej mod Hald Hovedgård.

Foto: Torben Petersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold

Per Rothmann ny formand for DKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sjællandske Sportskuske nyt medlem af DKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Årets Hest 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Årets DKF’er 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ib Møller er trådt tilbage som præsident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tak til Jens Svenningsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Krav om registrering og pas til alle heste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Misbrug af smertestillende medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Træning til sæsonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I kürning er alt tilladt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Nye undersøgelser af vognhåndværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kongelig Køreglæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Fra formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Referat fra DKF’s hovedbestyrelsesmøde 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nyt fra Dansk Køre Forbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Aktivitetskalender 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kurser under Dansk Køre Forbund 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Instruktører godkendt af DKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Nyt fra Brugskørselsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Nyt fra Pløjeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Køreselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Køb-Salg-Bytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Hos familien Drewes i Laven blev juletræet hentet om eftermiddagen den 23. december 2009. Anne Drewes kører de to Welsh

ponyer, som er forspændt en kane, der stammer fra Skive. Asbjørn Drewes er passager og iklædt en 100-år gammel kanefrakke

med ulvepelskrave. Foto Karen Drewes.

Køresporten 1·2010

3


4

Per Ole Rothmann ny formand for DKF

Hvem er han - den nye formand?

Af Per Ole Rothmann, formand

Nogen har måske mødt mig på stævnepladserne,

med eller uden heste - andre har måske sendt mig

en mail i min funktion som webmaster for www.

koereforbund.dk.

I et forsøg på at svare på så mange spørgsmål

som muligt, vil jeg med dette indlæg fortælle lidt

om mig selv, men mest om hvad jeg forventer at

få ud af min formandsperiode.

Jeg er født og opvokset i egnen omkring Viborg,

hvor min familie altid har haft en hest inden for

rækkevidde, så interessen er ikke opstået fra fremmede.

Jeg er uddannet som linieofficer i hæren,

hvor det nærmeste jeg kom heste, var Dragonregimentet

og kommandoen over ca. 10.000 heste.

Disse sad dog som hestekræfter i forskellige

kampkøretøjer.

Omkring 1995 gik jeg ud i det civile og har prøvet

kræfter med IT og automatiseringsvirksomhe-

Køresporten 1·2010

der, og jeg arbejder i dag som teknisk direktør i en

mindre industrivirksomhed.

Som nævnt er interessen for heste ikke kommet

fra fremmede, og da min hustru også er bidt

af en gal hest, så er køresporten jo ideel til at binde

familien sammen med. I dag er hele familien

aktiv inden for hestesporten, ikke mindst vor datter

Sofie på ni år, som både rider og kører med sin

shetlandspony Minnie.

Vil lave om på Dansk Køre Forbund

Lige efter valget til formand, blev jeg spurgt om,

hvad jeg vil lave om ved Dansk Køre Forbund, og

mit svar er ”Det vore medlemmer ønsker!"

Jens Svenningsen sagde ved sin afgang, at vi

alle er meget forskellige, og at vi skal huske at

tilbyde til andre, hvad vi selv ønsker. Netop den

meget store forskellighed, der er ved vore ca.

1.300 medlemmer (nok det dobbelte, når vi tæller

familie og påhæng med), er både forbundets styrke,

men også vor største udfordring.

Per Ole Rothmann på kørekursus med svenske Christer Pålsson. Privatfoto


Et typisk køreselskab/forening har måske

omkring 80 medlemmer. Disse medlemmer har

mange forskellige ønsker, og derfor udbyder selskaberne

typisk en aktivitet pr. uge. Dette ambitionsniveau

er meget svært at bære for 80 medlemmer.

Derfor vil jeg opfordre alle selskaberne

til at spørge deres medlemmer om, hvad de virkelig

ønsker af aktiviteter i netop deres selskab, og

hvad det enkelte medlem ønsker at bidrage med i

den sammenhæng.

Midtjysk Køre Selskab har netop meddelt, at de

ikke magter at gennemføre et Landsstævne næste

år - alene på grund af, at de også vil gennemføre

et godt og velfungerende DM/NM i brugskørsel.

Det er efter min mening en rigtig fornuftig beslutning.

Dette fører mig over i den strukturdebat, som

forbundet har forsøgt at sætte i gang i hele landet.

Måske kan vi finde sammen på tværs af selskaberne

og hjælpe hinanden med at gennemfører de

forskellige aktiviteter.

En anderledes struktur tanke

Hvis man fx i et område er super gode til at arrangere

interessante udflugtsture, så kunne andre selskaber

måske hægte sig på og netop dette år undlade

at bruge energi på denne aktivitet. Således vil

vi få en rigtig stor grad af integration mellem selskaberne,

og det kunne måske skabe en synergieffekt

på mange områder.

Et super godt eksempel er Ullerup Køre- og

Rideforening, der hvert år arrangerer en sommerferieuge,

som er landsdækkende. Alle kan hægte

sig på og stadig tilbyde sin medlemsskare en sommerferieudflugt.

TopCup og DressurCup er andre gode eksempler

på et samarbejde selskaberne imellem.

Ligesom det er muligt at deltage i hinandens

arrangementer, så er det jo selvfølgelig også tilladt

at hjælpe på tværs af selskaberne.

Vi har jo heldigvis nogle enkeltpersoner, som

har specielle evner og interesser. Et godt eksempel

er Stinne Houlberg, som er super dygtig til IT og

derfor "anvendes" over hele landet til at få resultaterne

frem i tide ved hjælp af edb.

På den måde vil vi få nogle kraftcentre rundt

om i landet, som har tiden, faciliteterne og over-

Den nye formand i dressurkonkurrence. Privatfoto

skuddet til at lave nogle kanon gode arrangementer.

Dette bringer mig tilbage til Jens Svenningsens

afskeds ord som formand - "tilbyde hinanden hvad

vi selv ønsker". Hvordan kommer vi i gang?

Disse ambitioner kræver faktisk kun kommunikation

og forandringsvillighed - to ting, som

er meget svære at få til at fungere - bare spørg

erhvervslivet!

Det første skridt i den retning kunne fx være, at

en repræsentant fra alle bestyrelserne mødtes med

en liste over, hvad man kunne tilbyde hinanden,

inden man færdiggjorte sin aktivitetsliste - nyt

men måske muligt?

Ud af dette samarbejde kunne der måske også

vokse nogle idéer op omkring en ny struktur. Der

er ingen, der har sagt, at en struktur udelukkende

drejer sig om at slå selskaber sammen eller lave

store regioner. Der kunne måske også tænkes utraditionelt,

og en struktur kunne vokse ud af aktiviteter,

samtidig med at de eksisterende selskaber/

foreninger bevares.

Dette er mange tanker fra en nytiltrådt formand

og lur mig om ikke, der er en læser eller

to som tænker, at han nok snart skal komme ned

i kadence, men lige netop på dette område er jeg

blevet meget inspireret af den netop afgåede præsident

Ib Møller, som fortalte levende om hvilken

oplevelse, (og slid) det var som bestyrelsesmedlem

at ræse Danmark rundt lige så snart der

var nogen, som gad at høre om det nye tiltag, der

hed "Dansk Køre Forbund". Derudover satser vi

i bestyrelsen på jer medlemmer - for hvis bestyrelsen

kommer ned i kadence, så er det fordi, de

ikke får nok med- eller modspil fra de enkelte

selskaber/foreninger.

Køresporten 1·2010

5


Sjællandske Sportskuske nyt medlem af DKF

På Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde

14. november 2009 blev Sjællandske Sportskuske

(SSK) optaget som medlem af forbundet.

Sjællandske Sportskuske blev stiftet i februar

2008 for at øge og udvikle aktiviteterne for bredden

af køresport på Sjælland. Vi har nu pr. 1. januar

2010 70 aktive kuske som medlemmer.

De fleste af vores kuske er nystartede eller kører

på middelsvært niveau, men har alle et ønske om

at blive bedre til at køre med heste.

Vi afholder de fleste aktiviteter på Juellund, som

er en gammel herregård, der ligger mellem Køge og

Ringsted. Vores faciliteter er endnu ikke af så høj

en standard, men det er dog lykkedes at gennemføre

en del arrangementer uden de store klager.

Faciliteterne består af et 90x120 meter plant

græsstykke, hvor der endnu er lidt langt mellem

rækkerne af græs, hvilket bevirker, at banen kan

føles lidt ujævn. Så har vi en grusbane på 55x100

meter, som er lidt ujævn og tung at køre på. Ved

stævner bruger vi de omkringliggende folde og

små skove, hvor der er bygget enkle og simple

forhindringer.

I sommerhalvåret har vi undervisning i dressur

og grundlæggende kørsel to gange om ugen, samt

træning i forhindringskørsel, hvor der bliver sat en

bane op en gang om ugen.

I vinterhalvåret har vi undervisning i ridehus i

Vemmelev og i Ringsted, samt træning i forhindringskørsel

en gang om ugen, hvis vejret tillader

det.

Herudover har vi med succes afholdt forskellige

temadage, som for eksempel har omhandlet;

maraton, forspænding, seletøj og bid, præsentation

og dressur.

Så ofte det er muligt at finde en plads i kalenderen

kører vi en skovtur, som vore medlemmer på

skift står for.

Vi afholder hvert år i pinsen et todages stævne

lørdag og søndag samt en Concours de Tradition

2. Pinsedag.

I 2009 startede vi Glinkowski Dressur Cup op,

hvor vi kørte tre afdelinger, som havde noget større

tilslutning, end vi havde forventet.

I 2010 udvider vi Dressur Cup til fem afdelinger,

hvor Ullerup Køre og Rideforening samt

6 Køresporten 1·2010

Slangerup og Omegns Køreforening hver vil stå

for en afdeling.

Vi afholder en afdeling af TopCup, og i år har vi

et helt nyt tiltag, som vi forventer os meget af.

Vi kalder det et Koldblodsstævne, men det er

også for de tungere varmblodsheste og ponyer.

Stævnet afholdes den 31. juli og 1. august, hvor

kuske og heste som deltager, vil møde med vidt

forskellige forudsætninger.

Nogle kuske vil kende til konkurrencekørsel og

andre vil aldrig have prøvet det før. Hestenes kondition

og niveau vil selvfølgelig også være forskellig.

Derudover vil nogle komme med udstyr, som

passer til konkurrencekørsel, og andre vil komme

med hjemmebyggede eller gamle originale vogne.

Derfor bliver stævnet sat sådan sammen, at deltagerne

kan vælge hvilke og hvor mange discipliner,

de vil deltage i.

De kan for eksempel vælge mellem: Forspænding,

præsentation, dressur på forskellige niveauer,

skridtetape, travetape, maratonforhindringer

med ekstra god plads, forskellige prøver som bliver

brugt ved Concours de Tradition og forhindringskørsel

med ekstra god plads.

Venlig hilsen

Sjællandske Sportskuske

Henrik Køier Andersen


Anders Hansens 16-årige vallak Buster blev kåret

som Årets Hest 2009 ved DKF’s hovedbestyrelsesmøde

14. november 2009.

Buster er renstammet Oldenborger og har været

med ved fire 2-spands VM i træk (Paris, Salzburg,

Warka og Kecskemet). Han har været med ved

VM for enspænder i Rom, hvor han blev bedste

danske hest og opnåede en placering i maraton,

selvom det var meget varmt og foregik på bjergsider.

Buster har vundet både dressur og maraton til

DM og internationale stævner. Ved det internationale

stævne på Flyinge før VM i Rom opnåede

han 42 strafpoint i dressur og kørte lige op med

svenske Maria Kahrles hest, som hun vandt VM

med.

Og nu de sidste to sæsoner har Buster været en

god lærehest for Monika Køier samtidig med, at

han lige kørte med Anders til Polen og Ungarn,

når der var brug for ham.

Nu skal Buster pensioneres og fortjener hæderen

at blive Årets Hest 2009.

Hvis man husker tilbage på hvilket tiltag i Dansk

Køre Forbund, der gennem de seneste år har fået

mest omtale og ros, er det indiskutabelt initiativet

med at skabe en tilgang af nye kuske i form

af grønblusede juniorer. Og dette initiativ skyldes

en enkelt mand. En beskeden mand, der ikke

sådan kæfter op, men som rejste sig på hovedbestyrelsesmødet

i 2005, da også ikke-medlemmer

af hovedbestyrelsen fik taleret efter frokosten og

holdt en dundertale for at få gjort noget for de helt

unge. Få dem ud at køre og fastholde deres interesse

gennem konkurrence.

Heldigvis var Hovedbestyrelsen så fremsynet, at

man tog imod ideen med det resultat, vi alle kender.

De grønblusede konkurrerer, skaber venskaber

og triumferer ved at placere sig både nationalt

og internationalt selv blandt ”voksne” kuske.

Den mand, der satte det hele i gang, er selvfølgelig

Poul Bloch fra VKS. Og for det helt utrolige

engagement, den ildhu og den stædige bliven ved

Årets hest 2009

Årets DKF`er 2009

Buster fik et dækken sponseret af Klindt Rideudstyr

samt en skål med gulerødder, mens Anders

Hansen fik en buket blomster fra DKF.

16-årige Buster gumler på gulerødder efter kåringen som

Årets Hest 2009. Fotos Ole Jespersen.

med at tro på tanken, selv om han sommetider følte,

at han manglede opbakning, blev Poul Bloch

valgt som Årets DKF’er 2009.

Poul fik overrakt en glasvase med inskription

samt en buket blomster fra DKF.

Det var en tydeligt rørt Poul Bloch, der holdt en lille takketale

efter udnævnelsen til Årets DKF’er 2009.

Køresporten 1·2010

7


Af Jens Svenningsen

Ved hovedbestyrelsesmødet den 14. november

2009 trådte Ib Møller tilbage fra sit kæreste tillidshverv

i Dansk Køre Forbund. Efter i nogle år

at have leget med tanken, valgte Ib efter sin 80års

fødselsdag at trække sig fra tillidshvervet som

præsident, efter 17 år på posten.

Og det er slet ikke den eneste tillidspost, Ib

har haft i dansk køresport. Han har i to år været

formand for ØKS, 11 år været formand for DKF,

syv år været redaktør af Køresporten og foreløbig

syv år været formand for Kultur Historisk Udvalg

under DKF.

Da jeg tiltrådte som formand for fire år siden,

spurgte jeg Ib til råds om, hvordan man kunne

magte en så stor arbejdsbyrde, og det kunne Ib

nemt svare mig på:

”Du skal læne dig tilbage i stolen og tænke de

store tanker, mens du lader udvalgene gøre arbejdet.

Og så skal du møde op, hver gang nogen

beder dig om det”.

Disse erfaringer og gode råd har jeg ikke helt

kunnet leve op til, måske fordi jeg ikke evner at

tænke så store tanker som Ib Møller.

Men Ib tænker store tanker – har altid gjort det.

Og derfor har han fået udrettet så meget i de mange

år, han har været involveret i køresporten. Og

han bliver ved med at tænke – især er der to ting,

han virkelig brænder for:

8 Køresporten 1·2010

Ib Møller er trådt tilbage som præsident

En ordentlig struktur, så alle, der har noget med

kørsel at gøre, kan blive samlet under samme hat.

Alle de private vognsamlinger, der står rundt

omkring også hos ham selv, skal fremtidssikres,

fordi de repræsenterer så meget af vores kulturarv.

Og lur mig, om han ikke bliver ved at arbejde

så meget med problemerne, at de bliver løst inden

for en overskuelig tidsperiode.

Det er nu ikke bare de store tanker, der har

præget Ibs liv i hestesporten. Han er jo arkitekt,

og han er æstetiker. Derfor er han også en sand

detaljens mester eller måske bedre en præsentationens

mester. Han har utallige gange optrådt som

præsentationsdommer, og han har skrevet et hæfte

om de grundlæggende ting i en ekvipages fremtræden,

som alle kuske har taget til sig med stor

taknemmelighed. Uden dette skrift og uden Ibs

vedholdende påpegning af rigtigt og forkert med

hensyn til farve på seletøj og vogne og sammensætning

af påklædning for kusk og groom, ville vi

nok ligne en samling lazaroner, når vi stiller op til

kørestævne.

Når hertil kommer, at han er en hædersmand,

der altid fører sig frem på en positiv, imødekommende

og elegant måde med et usædvanligt stort

oratorisk og selskabeligt talent, er der ikke noget

at sige til, at han bliver svær at erstatte og ikke

noget at sige til, at Dansk Køre Forbund sidste år

valgte at gøre ham til æresmedlem af forbundet.

Tak for dine mange år som præsident, Ib Møller!


For 4½ år siden havde Dansk Køre Forbund behov

for hjælp, og Jens trådte uden tøven ind i rollen

som formand. Meget dedikeret bragte han hurtigt

forbundet i den erklærede retning - ingen tvistigheder,

flere medlemmer og en bedre økonomi.

Jens har ved sin store faglige kompetence og opofrelse

fået alle i forbundet til at trække på samme

hammel, og vi har i dag et utroligt godt fundament

til at arbejde videre med nye mål.

Jens har, med sin store respekt i hesteverdenen

og med kompetente svar til høringer og protester

mod f.eks. urimelige dopingregler, formået at

bringe køresporten ind i debatten om, hvorledes vi

skal behandle vore dyr.

SLESVIGSKE VOGNSAMLING

-hverdagsliv med hest og vogn

Tak til Jens Svenningsen

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere

Schaumanns Klædefabrik i Haderslev.

Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer,

der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

Nu er Jens jo ikke typen, som blot sidder og

venter på næste høringssvar, og han er med stort

personligt engagement og store personlige ressourcer

gået ind i et forbyggende projekt med

undersøgelser af hestens træningstilstand igennem

et stævne. Derigennem er han med til at sikre,

at vi som køresportsudøvere er sikre på, at vi

behandler vore heste korrekt og ikke kommer på

”forsiden”.

Vi vil gerne takke Jens for den store indsats, han

har gjort for Forbundet i sin periode som formand

og vi ser alle frem til et inspirerende samarbejde i

årene fremover i hans nye rolle som præsident for

Dansk Køre Forbund.

Per O. Rothmann

MUSEUM

SØNDER

JYLLAND

Åben:

Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16

Lørdag-Søndag 13-16

September, Oktober, Marts-Maj:

Tirsdag-Søndag 13-16

Mandage lukket

Køresporten 1·2010

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707

9


Af Jens Svenningsen

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider.

Dette præciseres i bekendtgørelse nr.

1448 af 15. december 2009, der er trådt i kraft

1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU

forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Bekendtgørelsen medfører følgende:

1. Alle heste skal have et pas, der skal relatere til

en mærkning af hesten

2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af

medicinering

3. Registrering af ejerskifte bliver lovpligtig

4. Registrering af afgange (døde heste) bliver lovpligtig

5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt

heste i ikke EU-godkendte forbund.

Pas på hidtil uregistrerede heste udstedes fra 1.

januar 2010 af Landscentret, Heste.

1. Alle heste skal have et pas

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og

udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt

en overgangsordning, med en række tidsfrister,

der præciserer, hvornår den enkelte hest senest

skal registreres og have et pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar

2010) gælder kravet umiddelbart for heste til

slagtning, heste til eksport og heste på markeder/

samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:

1) Senest den 31. december 2010 kræves registrering

og pas på heste, der er født mellem den

31. december 2005 og den 31. december 2009.

2) Senest den 30. juni 2011 kræves registrering

og pas på heste, der er født mellem den 31.

december 2001 og den 31. december 2005.

3) Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen,

og der kræves registrering og pas for

alle heste.

Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have

udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret,

alt efter hvilken dato, der er senest.

10 Køresporten 1·2010

Krav om registrering og pas til alle heste

For at kunne få udstedt et pas, skal hesten være

chipmærket. Heste i den organiserede avl, der

allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket

indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret

mærker fra Landscentret, Heste eller en dyrlæge.

Ansøgningen findes på forsiden af www.

landbrugsinfo.dk/heste. Formularen indsendes til

Landscentret Heste.

De gamle grønne ID-beviser er ikke gyldige

pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.

2. Alle pas skal indeholde sider til registrering

af medicinering

Pas udstedt hos Landscentret, Heste i perioden

1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til brug

for registrering af medicinering, da der i denne

periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere

disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende

myndighed, dog opdateres alle pas

pas på islændere hos Dansk Islandshesteforening.

Udenlandske pas skal således til udlandet for

opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas svarer til tidsfristerne

for nyudstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af

Landscentret, Heste er kr. 87,50 inkl. moms.

På www.landbrugsinfo.dk/heste findes link til

bestillingsformular og online betaling.

3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

Senest 30 dage efter, at en hest er handlet, skal

den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat

eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt,

hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og

køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart

i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen

overgangsordning på dette område.

Pris for registrering af ejerskifte er kr. 95,- inkl.

moms.


4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og

destruktion af pas

Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes.

For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra

slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde heste

skal foretages af ejeren.

Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af

død.

5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste

samt heste i ikke-EU-godkendte forbund

Fremover vil opdelingen på pasfarver være som

følger:

• Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i EU

anerkendte avlsforbund

• Blå pas: Heste i bilag i EU anerkendte avlsforbund

eller krydsninger, hvor som minimum far

er godkendt af EU anerkendt avlsforbund

• Sorte pas: Renracede heste i EU anerkendte avlsforbund,

hvor far ikke er avlsgodkendt

• Lysegrønne pas: Alle andre heste.

Vinterstemning i Karlebo. Privatfoto E. Palm Greisen

Køresporten 1·2010

11


Salgsdag for Køreheste

KOM OG KIG

Kom og få nogle hyggelige timer sammen med andre hestefolk.

Opvisning med Lars Dau og Henrik Høper.

Fremvisning af vogne og udstyr fra A/S Net-op

Fremvisning og besigtigelse af køreheste til alle formål.

Fra fornøjelses- og skovtursheste til konkurrenceheste og ponyer af

forskellige typer og racer.

Eventuelt handel foregår i dialog med de tilmeldte hestes ejere.

Cafeteriet holder åbent med forfriskninger.

Henvendelse omkring tilmelding af heste til Henrik på tlf. 61 75 87 29 eller

mail hoper@privat.dk

Tilmelding af heste senest d. 1. marts

Salgsliste tilgængelig på www.hoeper.dk fra d.7. marts

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne bede om tilmelding pr. mail senest d. 14. marts

Hammelev Ridecenter, Kirkestræde 6, st. tv., Hammelev, 6500 Vojens

12 Køresporten 1·2010

ved Henrik Høper

Søndag d. 21. marts 2010, kl. 10.00


Misbrug af smertestillende medicin i hestesporten

Hestesporten er på katastrofal kurs overfor

misbrug af smertestillende medicin i hestesporten.

Af Jens Svenningsen, præsident for DKF

På FEI`s generalforsamling 15.-20. november

i København vedtog generalforsamlingen med

et meget snævert flertal et forslag om brug af

smertestillende midler under konkurrencer. FEI

var ellers inde på en fornuftig kurs med hensyn

til dopingkontrollen, så det for nogle stoffers

vedkommende har været muligt at bruge dem til

behandling af akutte skader med stævnedyrlægens

og overdommerens tilladelse, og for andre

stoffers vedkommende har der været ført en nultolerance.

Nul-tolerancen har omfattet alle de

stoffer, der ikke normalt bruges til behandling af

sygdomme samt de smertestillende midler, der

har tilhørt NSAID-gruppen som f.eks. Phenylbutazone

(Buta) og Finadyne.

Med den nye vedtagelse tillades disse midler

nu i hestene op til en vis grænseværdi. Oven i

købet meget høje grænseværdier, der muliggør,

at man kan starte heste, der er behandler fx

med ”Buta” mod en halthed. Hvis man gør det,

fordi det altid er så vigtigt at starte lige netop

den førstkommende konkurrence, risikerer man

at invalidere hesten. Dette er lige nøjagtigt det

modsatte af dopingreglementets oprindelige

mening, nemlig at hensynet til hesten går forud

for alt andet.

Beslutningen på FEI’s generalforsamling blev

vedtaget med et meget lille flertal, nemlig 53

mod 48, og lykkeligvis var det alle de ”gamle”

lande med hestetradition, der stemte imod, mens

asiatiske og mere eksotiske lande stemte for. Det

er glædeligt, at Dansk Ride Forbunds formand

allerede har udtalt, at ved danske stævner bliver

det nye dopingreglement ikke implementeret, og

Dansk Køre Forbund er af samme mening. Det

er ligeledes glædeligt, at foreløbig det tyske rideforbund

har meddelt, at man ikke stiller op ved

WEG i Kentucky til sommer, hvis de nye regler

skal gælde der.

Mange af de førende FEI-dyrlæger har besluttet

at sende et protestbrev til prinsesse Haya, der

er præsident for FEI.

Det samme har en lang række af verdens største

dyrevelfærdsorganisationer, heriblandt Dyrenes

Beskyttelse i Danmark. For der er ingen tvivl

om, at dette er et af de alvorligste anslag mod

hestevelfærden, der nogensinde er sket. Det kan

ikke være hensynet til hestene, der har været i de

delegeredes tanker ved afstemningen, men snarere

et ønske om, at der fremover ikke skal blive

så mange dopingskandaler i pressen, så det bliver

svært at skaffe sponsorer. Det tror da pokker,

når regulativet slappes så meget, at stort set intet

mere skal være doping.

Selv om Dansk Køre Forbund i denne forbindelse

er et lille forbund, vil vi også skrive til FEI

for at beklage generalforsamlingens beslutning

og kræve, at den ikke implementeres i praksis.

Det hjælper at protestere

Som en glædelig julenyhed meddelte FEI efterfølgende,

at man har taget de mange protester

mod tilladelsen af smertestillende midler til heste

i konkurrence til efterretning.

FEI har besluttet at dele beslutningen op i to,

således at implementeringen af de helt forbudte

stoffer planmæssigt træder i kraft 5. april 2010,

mens tilladelsen til at anvende smertestillende

midler som "Buta og "Finadyne" skal afvente en

ny afstemning blandt medlemslandene på generalforsamlingen

i Kina til november 2010. Vi må

så håbe, at medlemslandene til den tid har tænkt

sig rigtig godt om og gør sig klart, hvad afstemningen

drejer sig om.

Det er formentlig ikke klagen fra Dansk Køre

Forbund, der har været afgørende for denne

beslutning, men det giver alligevel en god mavefornemmelse

at vide, at vi var blandt dem, der

protesterede på vore hestes vegne.

Køresporten 1·2010

13


Nu kan vi efterhånden se alle aktiviteterne i hele

landet, og der er et sandt festfyrværkeri af muligheder

med skovture/orienteringskørsler, TopCup,

Dressur Cup og et væld af 1-, 2- og 3 dages stævner

på forskelligt niveau. Mangler du inspiration

til, hvordan du kan træne dit spand for at være på

forkant, når sæsonen for alvor går i gang, har vi

fået nogle af vore dygtige og erfarne kuske til at

fortælle, hvordan de træner deres heste/ponyer.

Træning en normal uge med Peter Koux

(1-spand pony)

Sådan kunne træning af Taffi se ud på en almindelig

uge:

• Tre gange kørsel i skoven kombineret med lidt

dressur på bane ca. 1-1½ time (evt. lidt keglekørsel).

• Én gang ridning (skovtur eller bane).

• Kørsel for lange liner på bane (efter behov) for

smidig- og løsgørelse.

• Taffi bliver holdt i gang hele året med to ugers

pause vinter og sommer

• Én gang om måneden er vi til træning i en weekend

(2 x 45 min).

• Derudover er Taffi på fold hver dag!

• Han står på spåner og får wrap.

Træning en normal uge med Niels Schelde

Petersen (2-spand pony)

Ponyerne har normalt to sammenhængende fridage

hver uge. Kun enkeltfridage, hvis weekenden

ellers ikke kan komme til at passe.

• Fire dage om ugen kører vi 10-12 km på landevej

og skovvej, hovedsagelig i arbejdstrav med

lidt samlet trav ind imellem. Når vi kører volter,

er det udelukkende 40 m volter, aldrig mindre

hvis ikke vi træner program. Der trænes en del

skridt op og ned af bakke, for at sikre energien

og fremaddriften i skridten.

• Konditionstræningen foregår på en sandbane

med intervaller af 5-10 min.

• I den daglige træning benyttes tykke muffebid

eventuelt tapet postkandar. Til konkurrence

benyttes 4-ringbid i sølv, det tygger de meget

14

Køresporten 1·2010

Træning til sæsonen

på. Den ene af mine ponyer har en meget følsom

mund. Vi har fundet et Auganbid (metallet

augan), det giver en stor spytproduktion, og er

specielt udviklet til heste med en følsom mund,

så det er en stor succes. Biddet er købt hos Henrik

Køier Andersen.

Træning med Finn Qvist (2-spand hest)

Et lille bidrag til, hvordan vi træner vore konkurrenceheste

gennem hele året, op til konkurrencer

og under konkurrencer.

• Vi kører hver dag i terrænet, hvor vi skridter

meget og træner mange overgange. Her lægger

vi meget vægt på, at hestene er ligeudrettede,

da det er meget vigtigt. Efter terrænturen træner

vi dressur ca. 15-20 min. med volter, hvor vi er

meget opmærksomme på, at hestene stiller korrekt

og at yderhesten er i træk. Pas på med for

meget banekørsel med ungheste, så hellere terræn.

• Et godt råd: Få hestenes tænder tjekket mindst

én gang årligt, da det er meget vigtigt, at de er i

orden.

• Find en god træner (instruktør), ellers kommer

man ikke videre.

• Toppekørsel træner vi en gang imellem. (Skulle

nok træne det noget mere). En gang imellem

tager vi på Holtegård (kørecenter) og kører de

nye heste stille og roligt i forhindringerne, ellers

træner vi aldrig maraton.

• Op til stævner laver vi ikke en hel masse om på

træningen, dog træner vi lidt mere dressur (ligeudretning,

bøjninger, overgange, parader). Vi

kører også hestene fra jorden for at styrke overlinien.

• Når vi kommer til en stævneplads, kører vi gerne

en tur i terrænet og lader hestene slappe lidt af

og vænner dem til omgivelserne. Dressur træner

vi først lige inden opvisningen.

Træning en normal uge med Henrik Høper

(1-spand hest og pony)

• Mandag: Lange liner, cavalettisarbejde, lydighed

• Tirsdag: Let dressur, ridning, alternativt kørsel


• Onsdag: Let dressur, ridning, alternativt kørsel

• Torsdag: Kørsel, let dressur, evt. kegler

• Fredag : Kørsel, vi går til den med dressuren

• Lørdag: Køre intervaltræning eller skovtur

• Søndag: Køre dressur, evt. fridag.

• Til daglig træning benyttes et blødt bid, stangbid

benyttes kun én gang om ugen.

• Vinteren benyttes til at træne og indøve nye ting.

Hvis tingene ikke er lært senest to uger før et

stævne, så accepter det. Det er for sent at lære

det op til det pågældende stævne. Det er vigtigt

at planlægge lang tid før, hvad det er for ting, der

skal læres inden en stævnesæson.

Intervaltræning med Henrik Høper

Intervaltræning er en træningsmetode, der kan

benyttes for at forbedre hestens/ponyens kondition

med henblik på at køre maraton, hvor det drejer

sig om efter en anstrengelse hurtigt at få puls og

åndedræt tilbage igen og samtidig udskyde (forsinke),

at der kommer mælkesyre i musklerne.

Udgangspunktet er en veltrænet hest/pony.

Intervaltræningen startes i februar måned og laves

hver 14. dag.

• 10 min skridt

• 10 min almindelig trav

• 5 min skridt

• 2 min galop (kontrolleret og til biddet)

• 5 min skridt

• 2 min galop (kontrolleret og til biddet)

• 5 min skridt

• 2 min galop (kontrolleret og til biddet)

• 5 min skridt

• 10 min trav (løsgørende)

• 20 min afskridtning

Det er vigtigt, at der er tre galopintervaller.

Sidst i marts (kort før stævnesæsonen) laves intervaltræning

hver uge, og de sidste 30-60 sekunder

i den sidste galop kan der galopperes for ”full

power” og til biddet (det sidste er meget vigtigt).

Det er altafgørende at få åndedrættet tilbage til

”normal”, pulsen er mindre vigtig, dvs., at efter

hvert galopinterval skal åndedræt og puls kontrolleres

(tag et stetoskop med og lyt), og næste galop

må ikke påbegyndes, før det er sket. Skridtintervallerne

kan sættes ned efterhånden som ånde-

drættet kommer ned (jo hurtigere åndedrættet er

nede, jo kortere kan skridtreprisen være). Hvis

man går i gang med den næste galopreprise for

tidligt, får hesten/ponyen mælkesyre i musklerne

og det kan ende med at give bagslag med meget

ømme muskler og uvillighed til at arbejde op til

flere dage. Det er meget vigtigt, at hesten/ponyen

hele tiden kan styres (kontrolleret og til biddet),

man skal tænke på, at målet er en maratonforhindring.

Afhængig af terrænet (bakket/fladt) kan galopintervallerne

sættes op til max 4 min i løbet af foråret.

Ugen før et stævne laves ikke intervaltræning,

og er der tre uger mellem stævnerne, laves intervaltræningen

i den anden uge.

”Pipe opener” eller åbne lungerne. For de lidt

tungere typer heste/ponyer kan man efter en

almindelig træning (ridning) tage en galop på ca.

1 min for ”full power” for at åbne lungerne.

Vi håber, at I har fået en appetitvækker til træningen,

også selvom alt er hvidt derude.

Køresporten 1·2010

Køreudvalget

Henrik Høper ved DM 2008. Groom er Isla Høper.

Foto: Ole Jespersen

15


Af Gyda Andersen, DKS

Kür, ved alle dressurinteresserede hestefolk, hvad

er. Men hvis man nu skal køre en Kür, så må det

jo blive en Kürning. Og hvis man er generøs med

reglerne, så bestemmer man ganske enkelt, at alt

er tilladt. Det eneste krav er en hest/pony, en vogn

og gerne en god portion fantasi.

Inspireret af Arnild Arp-Hansen og Peter Koux’

fantastiske kür-debut hinsidan på Flyinge i 2008

besluttede Faxe Køre- og Rideforening sig for at

prøve kræfter med kür og koblede derfor ”Kürning”

på det sædvanlige Nytårskegle-stævne.

Charlotte Olsen, der normalt er B-dommer i

ridedressur, havde påtaget sig opgaven at dømme

den første kürning i Danmark, hvor der var i alt

fire bedømmelseskriterier:

Pernille Bjerre og groom Krestine Krogh alias djævlen og

englen.

Niels Arp-Hansen og groom Lars Nielsen med haflingeren Whisky.

16 Køresporten 1·2010

I Kürning er alt tilladt…

1. Teknisk udførelse

2. Harmoni mellem kusk og hest(-e).

3. Koreografi, udnyttelse af banen, iderigdom,

kunstnerisk udtryk.

4. Valg af musik og helhedsindtryk.

Der kunne opnås max 40 point.

Vi fik seks tilmeldinger, som blev til fire konkurrerende

ekvipager, da vi nåede til søndag den 3.

januar: Pernille Bjerre med Welsh Cob’en Synod

Rigsby, Arnild Arp-Hansen med den tyske sportspony

Dancer Hit, Niels Arp-Hansen med haflingeren

Whisky og Lotte Støvlbæk med Fjordhesten

Hera.

Det blev tæt løb, og der var naturligvis præmie til

alle fire kuske. Og ikke mindst fik de stor opmærksomhed

og applaus fra tilskuerne på langsiden.

Hera med "Narrehat".


Konklusion: Festligt og inspirerende - vi gør det

igen i 2011, hvor vi håber på endnu flere deltagere!

Derfor holder vi i efteråret en inspirationsdag,

hvor interesserede kuske kan få hjælp til at komme

i gang med kür – fx omkring valg af program,

tema, musik, påklædning osv.

Regler for Kürning

1. Alt er tilladt.

2. Konkurrencen/klassen er åben for alle, der gælder

altså ingen opklassificering eller tilsvarende.

3. Musik skal leveres på én CD, mixet og klar

til brug. På omslaget skrives information til

speakeren, dvs. oplysning om kusk, groom,

hest/pony, medhjælpere og andet, som det kan

være sjovt for publikum at vide.

Pernille Bjerre og groom Krestine Krog med Synob

Rigsby, en 8-årrig Welsh Cob

Lotte Stølvbæk og groom Sia Støvlbæk med fjordhesten Hera.

4. Tanken bagved Kürning er frem for alt, at det

skal være sjovt. Naturligvis belønner dommeren

sværhedsgraden og gangarterne, men

koreografi, ide og show er lige så vigtigt.

Varighed max. 6 minutter.

5. Dommeren må ikke bestikkes, så de andre deltagere

opdager det.

6. Førstepræmien er en overraskelse.

7. Ved evt. uklarhed om reglerne, se punkt.1.

8. Hvis der stadig er uklarheder, som ikke kan

henføres til pkt. 1, så ring til arrangøren.

Arnild Arp-Hansen og groom Amanda Justesen og den tyske

sportspony Dancer Hit.

Køresporten 1·2010

17


Nye undersøgelser af vognhåndværket 2009-2010

Af Per Ole Schovsbo

I begyndelsen af 2010 udkommer to hæfter om de

hestetrukne stive landbrugsvognes fremstilling,

udgivet af Museum Sønderjylland – Slesvigske

Vognsamling: Søren og Peter Buchholt/Hjulere og

savskærere i Sillerup – og Almers Tranberg/Smed

i Holsted. De kan erhverves ved henvendelse til

Slesvigske Vognsamling i Haderslev.

Det ene hæfte beskriver hjulmagerens arbejde

med den samme type vogn, som smeden i det

andet hæfte forsyner med jernbeslag. Udgivelserne

følges måske op af Ole Jespersens genudgivelse

af vogntegninger, der blev udsendt i 1941 af

vognfabrikant Hans Rasmussen, faglærer på Frederiksberg

Tekniske Skole. Han er i øvrigt omtalt

i Kristen Nielsens bog: Fra karetmager til karosseribygger,

der også kan erhverves på Slesvigske

Vognsamling.

Sommeren eller efteråret 2010 udkommer der

en bog om landbrugsvognenes lange og spæn-

Hans Rasmussens forlægstegning til arbejdsvogne af fynsk og jysk model. Tegning dateret 1941.

18 Køresporten 1·2010

dende historie, som tidligere har været omtalt i

Køresporten med opfordring til bladets læsere om

at værne om de sidste rester af vogntypens lokale

udgaver.

Undersøgelsen, der indtil nu er finansieret af

Museum Sønderjylland og Konsul Georg Jorcks

Fond, bringer mange nye resultater. Vi vidste godt,

at vogntypen kan følges langt tilbage i tiden, og

at den havde udviklet sig til en østdansk og vestdansk

type, hver med en række lokale udgaver,

der adskiller sig fra hinanden hovedsageligt i forvognens

konstruktion. Men alligevel blev det længere

og mere indviklet end vi havde forestillet os

– som et par eksempler viser:

Den vestlige forvognstype har forvogne med

stangarme (kinninger). Den er udviklet på grundlag

af forvogne med trækarme, som kelterne og

romerne brugte i ældre jernalder på hestetrukne

køretøjer som fx Dejbjergvognene. I århundrederne

efter Kristi fødsel spredtes forvognstypen til

hestetrukne arbejdsvogne i Nordtyskland, Hertug-


Landmand Jens Kristian Nielsens

tegning af landbrugsvogn fra Aars til

Dansk Folkemål i 1929. Vognen har

elementer fra 1860-70.

dømmerne og Sydskandinavien, dengang beboet

af germanske stammefolk, der levede af landbrug.

Bønderne fremstillede selv vognene af grønt løvtræ

og samlede delene med nagler (og eger) af

udkløvet tørt træ helt uden søm og jernbeslag.

Sådanne vogne med hjul uden styrt og beslag blev

fremstillet helt frem til 1800 i bl.a. Midtjylland

af de såkaldte Skovlovringer, der i vore dage er

husket for deres seneste produkter, nemlig træsko,

der også blev fremstillet af grønt og friskt træ.

Men allerede i slutningen af 1600-tallet kommer

der egentlige håndværkere på landet og de

fremstiller finere vogne til bønderne (stadsvogn,

færdesvogne) med styrthjul og tremmesider,

som mindede meget om de såkaldte stolsvogne,

der blev brugt af det finere borgerskab i byerne.

De havde bemalede og svungne udskårne tremmefjæle

der var højest bagtil som kastellet på et

1600-talsskib. De havde ophængte stole til kusk

og passagerer og blev brugt til stadskørsel til

byen, markedet eller kirken. Bagest i vognen stod

den såkaldte pavestol, hvor husherren havde sæde

som i den gamle kuskevogn (eller Koldingvogn),

der blev anvendt af kongerne på kongevejene i

1580’erne.

Baggrunden for professionaliseringen af vognhåndværket

i slutningen af 1600-tallet på landet

er formentlig det stigende behov for at få repareret

rejsevogne på rigets hovedveje, der netop gik

igennem landsbyerne. De store veje skulle forbedres

og blev i den anledning opmålt af Ole Rømer

1697-99, men projektet blev ikke til noget, fordi

man valgte at bruge ingeniørtropperne til at styrke

fæstningerne omkring København og Fredericia.

Den svenske besættelse af kongeriget nogle år forinden

havde lært, at gode veje også kunne bruges

af fjenden.

Den østdanske type, der har forvogn med blokkinning

(tyve), er faktisk en klassisk tømmersamling

(lige overskramning). Den er formentlig

udviklet langs den sydlige østersøkyst indenfor

Den tyske Ordens eller Hansestædernes område

og nåede til det sydlige Danmark, Hertugdømmerne

og sydlige Sverige i ældre middelalder.

Måske har den især været knyttet til overklassens

og byernes finere vogne og brugt på adelsfruernes

hængende karme (fruervogne), kendt fra folkeviserne.

Yngre udgaver af denne vogntype, der har

tilhørt en dansk prinsesse, er bevaret på Coburg i

Bayern, og tidligere omtalt i Køresporten.

Forvognen med blokkinning fortrænges efterhånden

fra Jylland og det meste af Hertugdømmerne

af den vestlige (med kinninger), men

holder stand på landbrugsvognene på Sjælland,

Øerne og Bornholm samt i det sydlige Sverige. I

byerne og på herregårdene indføres den vestlige

forvogn – senest i form af de såkaldte holstenervogne

(Hamburgervogne), der afløste de gamle

færdesvogne i slutningen af 1700-tallet og brugt

som person- og postvogne frem til ca. 1860-70,

hvor de stort set overalt afløstes af fjedervogne

med stålaksler og elliptiske trykfjedre, der netop

har kinninger i fortøjet. De yngste udgaver af den

østlige forvogn med blokkinning er i øvrigt tegnet

af vognfabrikant Hans Rasmussen i den omtalte

tegningssamling fra 1941, men allerede omkring

1950 var stort set alle de gamle trævogne afløst af

fladvogne af stål med luftgummihjul.

Køresporten 1·2010

19


KLINDT

seletøj

Vi har designet vores egen serie af seletøj. Der er 5 forskellige pris og kvalitetsgru pper

fra 1.900 kr. til 14.800 kr. Altid over 100 seler på lager.

Se mere i forretningen eller på www.klindt.net

Model ”START”

Andet tilbehør til kørsel:

Nummer til seletøj i læder 99,-

Nummer til vogne i læder 250,-

Stopur til maraton 599,-

Sikkerhedsvest 799,-

Supergrip handsker i kunststof fra 99,-

Kørehandsker i læder fra 259,-

Køreforklæde i uld fra 199,-

Køreforklæde i kunstlæder fra 299,-

Bogart hat i blå, brun eller sort 349,-

Australsk hat i læder 499,-

Tophat, grå 1.399,-

Hatte taske, beskytter den fine hat 199,-

Jodphurs støvler fra 299,-

Kørepiske fra 119,-

Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,-

5 sæt 2.500,-

Beskyttere til ryg og bringe fra 199,-

Liner i kunststof eller læder fra 299,-

Seletøjstaske 360,-

KØREDÆKKEN

Køredækkener i lækker sort uld med

gråt kantebånd. Vores eget design med

karabinhager til fastgørelse i

rygnøglerne, samt velco til fastgørelse

i gjorden og hintertøj/skagler. 4

størrelser.

SHETLAND (60 cm*)

PONY (80 cm*) 259,-

COB (100 cm*)

FULL (120 cm*) 299,-

*- målt fra rygstykke til hale.

KLINDT RIDEUDSTYR

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

56 50 41 08

www.klindt.net

Hverdage 12-18

Lørdag 10-13


Pris 398,- kr.

Af Ole Jespersen

Kongelig køreglæde

KONGElIG KøRE-

GlæDE

- med benzin og blåt

blod i årene

Af Martin Lund, udgivet

af Nautilus Forlag

168 sider, indbundet,

smudsomslag, format

24x30 cm, rigt illustreret

i sort/hvid og farve.

Det er ikke ofte, at vi omtaler nye bøger om bilhistorie

i Køresporten, men vi gør gerne undtagelser,

når der er tale om bilernes barndom og overgangen

fra hestevogne.

Journalist og automobilentusiast Martin Lund

har lavet en umiddelbart indbydende bog om kongehusets

biler gennem mere end 100 år.

Historien begynder med den farverige franskfødte

prinsesse Marie, der ud over at ride rundt

på en tyr i Bernstorffsparken og køre i gig som

Københavns æresbrandmajor også kørte den første

kongelige bil over brostenene på Amalienborg

Slotsplads. Allerede i 1902 fik hun på en automobiludstilling

i København charmeret sig til en

tur som passager i en bil, og i 1907 indkøbte hun

kongehusets tidligste bil, en fransk Delaunay-Belleville,

der i dag kan ses på Teknisk Museum i

Helsingør som én af museets perler.

Siden prinsesse Maries indkøb har medlemmer

af den kongelige familie siddet bag rattet og

på bagsæderne i en lang række af interessante og

nøje udvalgte biler. Mere end 50 bilmærker har

gennem tiderne stået for transporten af de danske

kongelige, fastslår Martin Lund.

I bogen følger vi de kongelige både som chauffører

og som passagerer. Der omtales en lang række

biler, herunder både den stadig anvendte Rolls

Royce Silver Wraith Limousine ”Store Krone”,

dronning Ingrids elskede Jaguar og Tronfølgerens

private Volvo Amazon. I et eksklusivt interview

beretter prins Joachim om biler, racerløb og køreglæde,

og bogen afsluttes med omtale af kronprins

Frederiks Maserati 2008 og dronning Margrethes

prøvetur i en Lexus hybridbil.

Martin Lund fortæller om vognmesterens daglige

arbejde, chaufførerne og den kongeblå lakering,

og chauffør Flemming Buhl beretter om

chaufføruddannelse, etikette og livet som kongelig

chauffør. Disse beretninger vil ganske givet gå

over i historien som dokumentation.

De første automobiler var bygget op over

hestevogne, og derfor var det naturligt, at det var

karetmagerne, der dannede grundlag for det håndværksfag,

der opstod med den begyndende automobilfabrikation

i Danmark umiddelbart efter første

verdenskrig.

En af disse karetmagere var Hans Jensen fra

Højer. Han havde overtaget virksomheden efter

sin far J. H. Jensen i 1918. Hans Jensen ændrede

karetmagervirksomheden til en blomstrende

karosserifabrik, og Martin Lund fortæller om

Jensens leverancer til både Christian X og ikke

mindst Dronning Alexandrine, der selv var rutineret

bilist (og kusk, red.).

Martin Lund har tydeligvis lagt et virkeligt stort

arbejde i at få styr på de mange biler, der har været

i kongehusets eje, og entusiastisk fortæller han om

de forskellige fabrikaters historie.

Man kunne godt ønske sig, at forfatteren havde

gennemgået manuskriptet en ekstra gang, for der

er en del unødige stavefejl og meningsforstyrrende

formuleringer i teksten. Jeg skal ikke gøre

mig klog på det tekniske omkring bilfabrikaterne,

modelbetegnelserne og forhandlerne, for det har

jeg ikke forstand på, men Dansk Veteranbil Klubs

medlemsblad har mildest

talt ikke været

begejstret for bogens

biltekniske indhold, der

åbenbart flere steder er

direkte forkert. Det er

uheldigt, for Kongelig

køreglæde er ellers en

flot bog, der måske endda

vil blive brugt som

reference fremover.

Læs mere på www.

forlagetnautilus.dk.

Køresporten 1·2010

21


Dansk Køre Forbund

www.koereforbund.dk

Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51,

7830 Vinderup, Tel. 9695 4040, 5151 0239,

per@rothmanns.dk

Så skriver vi 2010, og det nye år er allerede godt

i gang. Specielt indendørs stævnerne nyder god

tilslutning, men også de mere vinterlige sysler,

med klargøring af udstyr og planlægning af stævner,

er i fuld gang landet over.

Det forgangne år

Jeg vil ikke dvæle ved aktiviteterne, som blev

gennemført landet over i 2009, men blot konstatere,

at vi er meget privilegerede med gode landsdækkende

arrangementer. Mere end ét arrangement

i gennemsnit pr. dag blev der afholdt i

2009, så der har været noget for alle.

Som altid ved hovedbestyrelsesmødet er der

nogle kræfter, som trækker sig lidt tilbage for at

lade andre komme til, og i år er ingen undtagelse.

Besætningerne er i nogle udvalg blevet ændret,

og et par udvalg er blevet slået sammen for at

22 Køresporten 1·2010

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming,

Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577,

holst.irming@mail.dk

forene kræfterne. Specielt for i år er der dog sket

en usædvanlig ændring, idet Ib Møller har valgt

at stoppe som præsident. Ib står for mig som indbegrebet

af Dansk Køre Forbund og det er selvfølgelig

med vemod at tage afsked med Ib på

præsidentposten - Tak for indsatsen! Det eneste

der kan vende vemod til glæde er, at Jens Svenningsen

er blevet valgt som ny præsident i forbundet

- og med en sådan kapacitet i spidsen er

jeg personligt meget glad for at overtage posten

som formand.

Hvad kan vi forvente af det nye år?

Ud fra aktivitetskalenderen kan jeg se, at alle

igen i år har lagt sig i selen for at tilbyde alle

medlemmerne et uforglemmeligt år i hestenes

tegn. Som ny formand stiller jeg selvfølgelig mig

selv spørgsmålet: Tilbyder selskaberner/foreningerne

nu også aktiviteter for alle?

Hvis man kigger kalenderen grundig igennem,

kan man se, at der tilbydes alle former for aktiviteter.

Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere,

at over halvdelen af de tilbudte aktiviteter er for

bredden af medlemmerne, nemlig træning og

andet (andet dækker over alt fra medlemsmøder

til seletøjssyning). Turkørsel har også en meget

høj andel af aktiviteterne med over 40 tilbud på

landsplan. Det mindste udbud finder vi ved den

nyeste gruppe, nemlig junioraktiviteter. Her kan

jeg kun komme med en opfordring til alle selskaberne,

om at hjælpe de fremtidige kuske på vej

og skabe flere aktiviteter på området - Juniorudvalget

står altid klar til at hjælpe.

Hvad kan I forvente af den nye formand?

Medlemsskaren i Dansk Køre Forbund er utrolig

forskellige, og min hovedopgave bliver derfor at


100

80

60

40

20

0

Junior Brugskørsel Top kørsel Pløjning Tur Kørsel Andet Træning

Fordeling af aktiviteter i 2010.

være katalysator for at mangfoldigheden bliver

tilgodeset. Udvalgene gør et stort arbejde for at

det hele skal lykkes, og bestyrelserne i de enkelte

selskaber/foreninger gør ligeledes et kæmpe

stykke arbejde - støt dem, de fortjener det. Derfor

skal min afsluttende bemærkning være et

NYHED!

Stort udvalg i kvalitetsseler

Saletsele, komplet med quick release

og rustfri stål spænder 4.400,-

Kumteseler, komplet tospand 7.500,-

Ponyseler, komplet tospand 2.800,-

Ponysele, justerbar enspænder 750,-

Omgangstøj 350,-

Sulkier til heste og ponier fra 2.200,-

Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

citat fra den afgåede formand Jens Svenningsens

årsberetning - ” Tilbyd andre, hvad I selv ønsker”

Med ønsket om en god sæson for alle

Per O. Rothmann

Gl. Horsensvej 337, Gjesing

8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

Kørehovedtøj 550,- www.moldrup-rideudstyr.dk

Køresporten 1·2010

23


Referat fra DKF’s Hovedbestyrelsesmøde 2009

Hovedbestyrelsesmødet blev afholdt på Fjelsted

Skov Kro lørdag den 14. november 2009.

1. Velkomst og valg

Formand Jens Svenningsen bød velkommen

til de mange fremmødte.

1.1 Valg af dirigent. FU foreslår Per Rothmann,

MKS. Per Rothmann MKS blev valgt.

1.2 Præsentation af medlemmer. Medlemmerne

præsenterede sig selv.

1.3 Valg af stemmetællere: Pia Skar og Ole Kristiansen.

1.4 Bemærkninger til dagsorden.

8.2 Pløjeudvalget forslås udvidet til 5 medlemmer.

8.6 Kaj Petersen, DKS, afgår ekstraordinært.

2. Aflæggelse af beretninger

2.1 Præsidentens beretning – taget til efterretning.

2.2 Bladudvalgets beretning – taget til efterretning.

2.3 Juniorudvalgets beretning – taget til efterretning.

2.4 Køreudvalgets beretning – taget til efterretning.

2.5 Pløjeudvalgets beretning – taget til efterretning.

2.6 Brugskørselsudvalgets beretning – taget til

efterretning. Formanden for udvalget forespurgte

forbundet, om der ikke kunne blive

bevilliget medaljer til Danmarksmesterskaber

– forbundet gav selvfølgelig tilsagn.

2.7 Uddannelsesudvalgets beretning – taget til

efterretning.

24 Køresporten 1·2010

2.8 Kulturhistorisk udvalgs beretning – taget til

efterretning.

2.9 Formandens beretning – taget til efterretning.

VK og MKS mente, at der var en passage i

beretningen, som kunne misforstås, således

at Landsstævner i Jylland ikke fulgte den

nye struktur og ikke kunne tilbyde opdeling i

sværhedsgraden i de forskellige klasser. Formanden

forsikrede, at det ikke var hensigten.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

3.1 Regnskab for 2008/2009 blev godkendt med

et underskud på knap 4.000 kr. efter afskrivning

på trailerambulancen. Det skal bemærkes,

at forbundet har begået en fejl ved ikke

at indkræve den vedtagne kontingentforhøjelse.

Såfremt dette var sket ville resultatet

have vist et overskud på knap 16.000,- kr.

Forbundet vil ikke opkræve det manglende

kontingent, men lade det arbejde i de enkelte

selskaber/foreninger. Derudover indskærpede

Anette Holst, at man fremover vil blive

opkrævet kontingent for det antal medlemmer,

man indberetter.

4. Indkomne forslag

4.1 Ansøgning fra Sjællandske Sportskuske

(SSK) om optagelse som selskab i Dansk

Køre Forbund. Ansøgning godkendt, SSK er

hermed optaget i DKF.

4.2 Forslag fra Køre- og Uddannelsesudvalg om

sammenlægning af de to udvalg til et nyt

Køreudvalg. Forslaget er vedtaget.

4.3 Forslag fra køreudvalg om direkte kvalifikation

til deltagelse i DM i kørsel. Forslaget

er vedtaget. MKS bemærkede, at det var

uheldigt at ændringen i udtagelseskriteriet

kommer midt i en udtagelsesperiode. Køreudvalget

kunne berette, at der på nuværende

tidspunkt er kvalificeret ca. 63 ekvipager


og dermed de fleste, som kunne forvente en

udtagelse efter de gamle regler. Køreudvalget

kommer snarest med en detaljeret udmelding

vedrørende emnet.

4.4 Forslag fra VK om at få lavet en stævnedrejebog.

4.5 Forslag fra VK om dispensation om disciplinrækkefølge,

så der kan laves 2-dags stævner.

Forslag 4.4 og 4.5 er lagt over til køreudvalget.

5. Budget og kontingent

5.1 Vedtagelse af budget for 2010 – godkendt.

Juniorudvalget gjorde opmærksom på, at der

kun var afsat 15.000,- kr. til VM deltagelse,

hvilket kan være i underkanten, såfremt der

gennemføres VM for både brugskørsel, pløjning,

kørsel og junior.

5.2 Kontingent for 2010 – Foreslået uændret

– vedtaget. Kontingentet udgør pt. 110,- kr.

6. Nationale aktiviteter

6.1 Samlet oversigt, - se Køresporten nr. 1-2010.

6.2 DM 2011 i Pløjning – DKS

6.3 DM 2012 i Kørsel – hvem vil melde sig?

6.4 DM 2010 i Brugskørsel – DM og NM, MKS

31. juli – 1. august 2010.

Årets Hest

Valg af Årets Hest - Buster som ejes af Anders

Hansen, DKS. Buster fik overrakt dækken sponseret

af Klindt Rideudstyr samt en skål med gulerødder.

Anders fik en buket blomster.

Årets DKF’er

Valg af årets DKF’er – blev Poul Bloch, VKS,

som fik overrakt en vase samt en buket blomster.

7. Valg af officials

7.1 Valg af Præsident. Ib Møller, MKS, ønsker

ikke genvalg, FU foreslår Jens Svenningsen.

Jens Svenningsen blev valgt til ny præsident.

Jens overrakte et billede til Ib Møller, som

tak for hans arbejde i DKF.

7.2 Valg af formand. Jens Svenningsen, DKS,

ønsker ikke genvalg, FU foreslår Per Rothman,

MKS. Per Rothman blev valgt til ny

formand. Ib Møller overrakte Jens Svenningsen

et billede, som tak for hans arbejde som

formand.

7.3 Valg af næstformand. Jørgen Ahrendt-Jensen

DKS villig til genvalg for 1 år – genvalgt for

1 år.

7.4 Valg af sekretær. Anette Holst Irming TKS,

villig til genvalg for 1 år – genvalgt for 1 år.

7.5 Valg af kasserer. Anette Holst Irming TKS,

villig til genvalg for 1 år - genvalgt for 1 år.

7.6 Valg af revisor. Hans Jørgen Christensen, villig

til genvalg for 1 år – genvalgt for 1 år.

7.7 Valg af revisorsuppleant. Niels Christensen

ØKS, villig til genvalg for 1 år – genvalgt for

1 år.

7.8 Valg af distributionsansvarlig for Køresporten.

Vibeke og Hans Tang, ØKS, villige til

genvalg for 1 år – genvalgt for 1 år.

7.9 Valg til forretningsudvalg. Niels Schelde

Petersen TKS, villig til genvalg – genvalgt

for 1 år. Flemming Nielsen, VK, villig til

genvalg – genvalgt for 1 år. Svend Erik Ravn,

SKS villig til genvalg – genvalgt for 1 år.

Ole Kristiansen, MKS kan ikke genvælges

ifølge vedtægterne, da han ikke er medlem af

hovedbestyrelsen. MKS indstiller Niels Chr.

Simonsen – valgt for 1 år som suppleant.

MKS blev samtidig gjort opmærksom på,

at Niels Chr. Simonsen fremover skal være

MKS’ repræsentant i Hovedbestyrelsen.

Køresporten 1·2010

25


8. Valg til udvalg

8.1 Køreudvalg. Niels Giversen, DKS – villig til

genvalg – valgt for 3 år. VK indstiller Poul

Erik Pedersen – valgt for 3 år, der vil herefter

være 4 personer i køreudvalget.

8.2 Pløjeudvalg. Erling Larsen, MKS, villig til

genvalg – valgt for 3 år. Herluf Holst, TKS,

afgår ekstraordinært, Jens Svenningsen overrakte

ham bogen Heste i Danmark, som

blandt andre Ib Møller og Jens Svenningsen

har været medforfattere af. FKS indstiller

Niels Peder Hansen – valgt for 2 år. Calle

Jonasen, ThKS blev desuden valgt til Pløjeudvalget,

og udvalget blev samtidig udvidet

med én person.

8.3 Bladudvalg. Torsten Andersen, ønsker ikke

genvalg. Ole Jespersen, HKR, villig til genvalg,

men kun for 1 år – genvalgt. TKS indstiller

Hanne Hedegaard – valgt for 3 år.

8.4 Uddannelsesudvalg. Birthe Ærenlund Andersen

afgår ekstraordinært. Amanda Justesen,

DKS, ønsker ikke genvalg. DKS indstiller

Arnild Arp-Hansen – valgt for 3 år.

8.5 Kulturhistorisk Udvalg. Knud Isaksen, villig

til genvalg – genvalgt for 3 år.

8.6 Brugskørselsudvalget. Kaj Petersen, DKS

afgår ekstraordinært. Jens Dahl Rasmussen,

FKS, ønsker ikke genvalg. ØKS indstiller

Kirsten Donslund – valgt for 3 år.

8.7 Juniorudvalget. Ole Kristiansen, MKS villig

til genvalg – genvalgt for 3 år. Poul Bloch,

VKS, afgår ekstraordinært. DKS indstiller

Peter Kongsted – valgt for 3 år.

9. Eventuelt

Jens Svenningsen takkede Ib Møller, Poul Bloch

og Herluf Holst for deres indsats for Dansk Køre

Forbund.

26 Køresporten 1·2010

Jørgen Ahrendt-Jensen bød de nyvalgte velkomne

- derefter gjorde han reklame for DM 2010 ved at

præsentere den nye DM-plakat.

Jens Svenningsen tilbød at påtage sig en gennemgang

af Forbundets love og vedtægter, således at

en eventuel revision kan gennemføres ved næste

HB-møde.

MKS ønskede en opdatering af hjemmesidens forskellige

kontaktpersoner, hvilket vil ske efter konstituering

af de forskellige udvalg.

Afslutning af HB-møde

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden

takkede dirigenten for god ledelse af det

officielle møde.

Åbent møde/kaffe

Under indtagelse af kaffe og lagkage, var der en

god snak under det åbne møde. Fx. blev VK’s initiativ

inden for uddannelse af kuske fremhævet.

VKS orienterede om deres træning af sportskuske

og en enkelt invitation til stævne ved ØKS på 3.

juledag blev også præsenteret.

Børkop, den 14. november 2009

Underskrevet

Anette Holst Irming, sekretær

Jens Svenningsen, formand

Per Rothmann, dirigent


Ny webmaster

Nyt fra Dansk Køre Forbund

Vi byder Stinne Houlberg velkommen som ny

webmaster på Dansk Køre Forbunds hjemmeside

www.koereforbund.dk.

Stinne har en god IT-teknisk baggrund for at få

siden til at virke optimalt. Det er dog stadig alle

jer brugere, hjælpere, kuske og tilskuere, som har

ansvaret for, at vores hjemmeside bliver aktuel og

levende.

Alle henvendelser omkring hjemmesiden skal i

fremtiden stiles til sh@koereforbund.dk.

CAI-A internationalt stævne på Dorthealyst

Det årlige internationale kørestævne i bededagene

på Dorthealyst 29. april - 2. maj 2010 bliver ophøjet

til et CAI-A stævne i stedet for det sædvanlige

CAI-B stævne.

Væsentlige forskelle er blandt andet, at der er

pengepræmier, og at stævnet tæller med i forskellige

championater og kvalifikationer.

Vi er meget stolte af, at vi i Danmark er tilbudt

at være med i turneringen om Golden Wheel Cup

for 1-spand pga. Henrik Høpers succes i 2009,

og at vi er blevet accepteret af det internationale

forbund FEI dels som gældende stævne for

FEI’s championat Top Driver Award for 1-, 2- og

4-spand og dels som kvalifikation for 4-spand til

World Cup 2010/2011. Det betyder ikke, at danske

kuske ikke har mulighed for at deltage i vores

årlige danske internationale stævne, blot stiller det

nogle ekstra krav i forhold til, at man skal have

FEI-pas på sine heste og dels, at man har vist sig

kvalificeret til at kunne stille til start ved tilstrækkelige

gode resultater ved landsstævner eller internationale

stævner.

Kriterierne for tilmelding for danske kuske er

nævnt særskilt andetsteds.

Internationale kørestævner

På FEI’s hjemmeside www.fei.org og på den

østrigske www.hippoevent.at kan man se samlede

oversigter over internationale kørestævner.

Enspænder VM

VM for enspænder heste afholdes 28. juli - 1.

august 2010 i Pratoni Del Vivaro, Italien.

VM for firspand

VM for firspand afholdes 7.-10. oktober 2010

som en del af World Equestrian Games. WEG

afholdes 25. september - 10. oktober i Lexington,

Kentucky, USA. Læs mere på den officielle hjemmeside

www.alltechfeigames.com.

Køresporten 1·2010

27


aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 ·

Februar

Feb. Trætrækning i Sibirien, FKS

15. Seletøjssyning, vognreparation, ThKS

16. Vinterkøretræning, Skjern

18. Foredrag i Støvring, HKR

20. Indendørs brugskørselsstævne, MKS

20. Optakt til tilkørsel, ThKS

20. Brugskørselstræning, VKS

21. Indendørsstævne, Vestbirk, ØKS

24. Medlemsmøde SI Centret, SKS

27. Medlemsmøde, Videbæk, ØKS

28. Indendørs kørestævne, DKS

Marts

1. Seletøjssyning, vognreparation, ThKS

2. Vinterkøretræning, Skjern

5. Køretræning, Bovense, FKS

6. Klubstævne, Bovense, FKS

6. Forspændingskursus, Birken, MKS

7. Indendørs stævne, Revsø, SKS

8. Toppekørsel og ringridning, HKR

11.-14. Hest og Rytter messe, Herning

13. Arbejdsdag, Skals, MKS

13. Indendørs kørestævne, KEKF

14. Indendørsstævne, TKS

15. Indendørs brugskørsel, Bælum, HKR

15. Seletøjssyning, vognreparation, ThKS

16. Vinterkøretræning, Skjern, VKS

20.-21 Banebyggerkursus i brugskørsel, DKF

20.-21. Kørekursus med Jørgen Konge, MKS

21. Salgsdag for køreheste, Vojens

21. Temadag/banebygger/Top Cup

21. Maratontræning, Dorthealyst, DKS

21. Træningssamling brugskørsel, VK

23. Evaluering af indendørs dressur, DKS

27. Tilkørsel af heste, Sjørring ridehal

28 Køresporten 1·2010

27. Bustur til De kgl. Stalde mm, ThKS

28. Dommerkonference i kørsel, DKF

29. Klubstævne i brugskørsel, Bælum, HKR

29. Seletøjssyning, vognreparation, ThKS

april

2. Juniordag, Holstebro, MKS

2. Juniordag, Holtegaard, VK

2. Langfredagstur, Sundby, ØKS

3. Påskestævne i Bromme, BKF

3. Påsketur, Borris, VKS

3. En forårsdag i marken, Hurup, ThKS

7. Træning, Birken, MKS

7. Træning, Gl. Estrup, ØKS

10. Juniordag, Arden, HKR

10. Køb-salg-bytte dag, Revsø, SKS

10. Træningssamling, Holtegaard, VK

10. Årlig staldvandring, Herning, VKS

11. Top Cup og Dressur Cup, Ullerup, UKR

11. Klubstævne, Holtegaard, VK

11. Køb-salg-bytte dag, FKS

11. Top Cup, Dyrskuepladsen, ØKS

13. Træning, Syd, ØKS

17. Rengøring i vognmuseet, Egeskov, FKS

17. Pløjedag, VK

17. Brugskørsel Cup, Holstebro, MKS

17. Klubstævne, TKS

18. Prøvemaraton, Slangerup, SOK

18. Bagagerumsmarked, Videbæk, VKS

18. Klub stævne, Revsø, SKS

18. Træningskørsel, Holtegaard, VK

21. Træning, Birken, MKS

21. Træning, Gl. Estrup, ØKS

24. Pløjedag, Aulum, VKS

24. Forårstur i Langesøskoven, FKS

24. Dressur Cup, Juellund, SSK


aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010

25. Opstart på Skinnerupbanen, ThKS

25. Træningskørsel, Holtegaard, VK

27. Træning, Syd, ØKS

29.-2/5 CAI-A Stævne, Dorthealyst, DKS

Maj

1. Top Cup, Holstebro, MKS

1. Løvspringstur, VK

1. Køretur, Vrøgum, VKS

2. Træningskørsel, Holtegaard, VK

4. Sommertræning, Skjern, VKS

5. Træning, Birken, MKS

5. Træning, Gl. Estrup, ØKS

8. Forhindringskørsel, Egeskov, FKS

8. Hyggedag med hest og vogn, HKR

8. Løvspringstur, Dejbjerg, MKS

8. Kørekursus v/Tea Giversen, TKS

8. Løvspringstur, VKS

9. Top Cup, Juellund, SSK

9. Træningskørsel, Holtegaard, VK

10. Lokal Cup, ThKS

11. Træning, Syd, ØKS

13. Orienteringskørsel, Hornbæk, DKS

15. Orienteringskørsel, SKS

15.-16. Kursus, ØKS

16. Dressur Cup, Slangerup, SOK

16. Træningskørsel, Holtegaard, VK

16. Forårstur, Glud, ØKS

17. Åbent brugskørsels cup, Arden, HKR

18. Sommertræning, Skjern, VKS

19. Træning, Birken, MKS

19. Træning, Gl. Estrup, ØKS

21. Skovtur ved Mariager Fjord, HKR

22. Forårstur, ThKS

22.-23. Pinsestævne, Juellund, SSK

23. Træningskørsel, Holtegaard, VK

24. Concours de Tradition, SSK

24. Lokal cup, ThKS

24. Pinsetur, VK

25. Træning, Syd, ØKS

28.-29. Landsstævne, Dyrskue, ØKS

28.-30. Landsstævne, Revsø, SKS

29. Køresamling i Vejle Ådal, TKS

29. Arbejdsdag, Holtegaard, VK

29. Brugskørselstræning, Skjern, VKS

30. Træningskørsel, Holtegaard, VK

juni

1. Sommertræning, Skjern, VKS

2. Træning, Birken, MKS

2. Træning, Gl. Estrup, ØKS

4.-6. Roskilde Dyrskue

5. Træning, Bovense, FKS

5. Top Cup, Hjallerup marked, VK

6. Klubstævne, Bovense, FKS

6. Træningskørsel, Holtegaard, VK

6. Køretræf, Rind, VKS

7. Lokal cup, ThKS

9. Træning, Syd, ØKS

11.-12. Dyrskue, Horsens, ØKS

11.-13. Landsstævne, Holtegaard, VK

12. Brugskørselsstævne, Jels, SKS

12. Dyrskue, Hurup, ThKS

13. Top Cup, Slangerup, SOK

13.-14. Skovtur om Vilsted Sø, Ranum, HKR

15. Sommertræning, Skjern, VKS

16. Træning, Birken, MKS

16. Træning, Gl. Estrup, ØKS

18.-19. Hjørring Dyrskue, Hjørring

18.-20. Alt-i-et Kørestævne, Ullerup, UKR

20. Historisk dyrskue, Bork, VKS

21. Top Cup Vest, Arden, HKR

Køresporten 1·2010

29


aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 ·

21. Lokal cup, ThKS

22. Træning, Syd, ØKS

26. Klubstævne, Birken, MKS

27. Kør-selv-udflugt, Herreg. Hessel, TKS

30. Træning, Birken, MKS

30. Træning, Gl. Estrup, ØKS

juli

1.-3. Landsskue, Herning

2.-4. Jubilæumslandsstævne, Kærsgaard, FKS

3. Dressur Cup, Juellund

5. Lokal cup

6. Træning, Syd, ØKS

9.-11. 2-dagstur med grillaften, ThKS

11. Top Cup, Nyvang, BKF

14. Træning, Gl. Estrup, ØKS

15.-18. DM i kørsel, Dorthealyst, DKS/DKF

18.-25. Ferieuge, Egeskov, FKS

19. Lokal cup, ThKS

19.-25. Sommerferie, MKS

25. Sommerskovtur og grillaften, HKR

25. Høstdag, Lolland, L/F KF

28. Træning, Gl. Estrup, ØKS

30.-1/8 Ferieweekend, Holtegaard, VK

30.-1/8 DM/NM i brugskørsel, MKS/DKF

31. Koldblodsstævne, Juellund, SSK

31. Grillaften, Holtegaard, VK

auGust

1. Træningskørsel, Holtegaard, VK

2. Lokal cup, finale, ThKS

3. Sommertræning, Skjern, VKS

3. Træning, Syd, ØKS

7. Brugskørsel, Nyvang, BKF

7. Top Cup stævne Revsø, SKS

8. Top Cup, Faxe, FKR

8. Træningskørsel, Holtegaard, VK

30 Køresporten 1·2010

11. Træning, Birken, MKS

11. Træning, Gl. Estrup, ØKS

14. Aulum Dyrskue, Aulum

14. Strandtur til Rømø, TKS

14. Vesterhavstur, Tversted

15. Træningskørsel, Holtegaard, VK

15. Klubmester i toppe, Gl. Estrup, ØKS

17. Sommertræning, Skjern, VKS

17. Træning, Syd, ØKS

21.-22. Lokal Kørestævne, Slangerup, SOK

22. Træningskørsel, Holtegaard, VK

23. Pløjedag, Hadsund, HKR

25. Træning, Gl. Estrup, ØKS

28. Top Cup stævne, Kærsgaard, FKS

28. Fælles hestevognstur, TKS

29. FM i kørsel, Kærsgaard, FKS

29. Ministævne i Skinnerup, ThKS

29. Træningskørsel, Holtegaard, VK

31. Sommertræning, Skjern, VKS

septeMber

3. Høstfest, Rind, VKS

4. Pløjetræningsstævne, ThKS

4. Top Cup, TKS

4. Løvfaldstur, MKS

4. Brugskørsel, Rude, ØKS

5. Skovtur til Fussingø, Bjerringbro, HKR

5. Top Cup, Kalundborg, KEKF

5. Pløjning med instruktør, FKS

5. Træningskørsel, Holtegaard, VK

8. Træning, Birken, MKS

8. Træning, Gl. Estrup, ØKS

11. Løvfaldstur, Jyske Ås, VK

11. Klubstævne, Nr. Hostrup, SKS

11.-12. 2-dagesstævne u/opstaldning, DKS

11. Åbent pløjestævne, Vildbjerg, VKS


aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010 · aktivitetskalender 2010

12. Træningskørsel, Holtegaard, VK

14. Sommertræning, Skjern, VKS

14. Træning, Syd, ØKS

18. Klubstævne, TKS

18. Klubstævne, Birken, MKS

18. Dressur Cup Finale, Juellund, SSK

18. Pløjning, Haslev, HKR

18. Pløjetræningsstævne, Mårbæk, SKS

19. Sensommertur, Lindenborg, L/F KF

19.-20. Wiffertsholmstævne, HKR

19. Løvfaldstur, ThKS

19. Løvfaldstur, Egeskov, FKS

19. Træningskørsel, Holtegaard, VK

22. Træning, Gl. Estrup, ØKS

25. Træningssamling, Holtegaard, VK

25. Åbent pløjestævne med JM, ThKS

25. Pløjning, Bromme, BKF

25. Pløjedag, Skovshoved, Hals, VK

26. Klubstævne, Holtegaard, VK

26. FM pløjestævne, Vittinge, FKS

26. Top Cup Øst Finale, Dorthealyst, ALLE

26. Træningskørsel, Holtegaard, VK

27. Løvfaldstur, Terndrup, HKR

28. Træning, Syd, ØKS

OktOber

2. Åbent Pløjestævne, Toftlund SM, SKS

2.-3. Pløjetræf, Nyvang

3. Løvfaldstur, Slagelse, DKS

3. Pløjning, MKS

3. Træningskørsel, Holtegaard, VK

3. Løvfaldstur, Vorvadsbro, ØKS

4. Åbent pløjestævne, Ulbjerg, HKR

9. Pløjestævne, TKS

9. Pløjning, Gundsømagle, Simoni

10. Træningskørsel, Holtegaard, VK

11. Juniordag, Arden, HKR

12. Generalforsamling SI Centret, SKS

13. Medlemsmøde, Birken, MKS

17. Juniordag, Holtegaard, VK

17. Træningskørsel, Holtegaard, VK

17. Pløjning, Lolland, L/F KF

18. Skovtur i Rold Skov, Rold, HKR

21. Generalforsamling, TKS

23. SM i pløjning, Toftholm Gods, DKS

24. Indendørs kørestævne, Vemmelev, BKF

24. Træningskørsel, Holtegaard, VK

27. Generalforsamling,

27. Medlemsmøde, Vestbirk, ØKS

30. Pløjning, Hornbæk

31. Træningskørsel, Holtegaard, VK

nOveMber

7. Kør-for-dommer, Faxe, FKR

8. Generalforsamling, Sundby, ThKS

11. Generalforsamling, HKR

11. Generalforsamling, Holtegaard, VK

11. Generalforsamling, Herning, VKS

13. Indendørs kørestævne, SOK

17. Generalforsamling, Birken, MKS

17. Generalforsamling, Skanderborg, ØKS

19. Generalforsamling, DKS

20. Hovedbestyrelsesmøde, Fyn, DKF

27. Julefrokost, Birken, MKS

28. Juletræsfest på Dorthealyst, DKS

deCeMber

2. Julebanko, Herning, VKS

4. Julefrokost, Holtegaard, VK

4. Juletur, Tvis, MKS

28. Julestævne, Vestbirk, ØKS

Køresporten 1·2010

31


Dansk Køre Forbunds køreudvalg afholder i foråret

følgende kurser:

EDB-stævneprogram

lørdag 6. marts 2010

Kurser under Dansk Køre Forbund 2010

Kursus i Philippe Liénarts stævneprogram. Dansk

Køre Forbund har licens på programmet, som

udvikles i overensstemmelse med de ændringer,

der foretages i det internationale reglement, så det

til en hver tid er opdateret og testet i forhold til de

gældende ændringer. Vi opfordrer alle selskaber,

der afholder kombinerede kørestævner på ethvert

niveau, til at deltage med mindst én person.

Banebyggerkursus

lørdag og søndag 13.-14. marts 2010

Gunnar Larsson fra Sverige kommer og holder et

nyt kursus for såvel tidligere som nye kommende

banebyggere. Aspiranter, der kunne tænke sig at

uddanne sig til teknisk delegerede, er lige så vel-

32 Køresporten 1·2010

komne. Ligeledes anbefales det, at dommerkandidater,

der endnu ikke har deltaget i et banebyggerkursus,

også vil deltage for at opfylde kravene til

endelig uddannelse som dommer.

Dommerkonference

Søndag 28. marts 2010

Dommerkonference åbent for køredommere, dommerkandidater

og godkendte trænere.

Temaet i år: Vi arbejder mod samme mål.

Dommerkonferencen i år vil bygge på dette

tema, for at udvikle forståelsen for, hvad det er vi

ønsker at se på specielt dressurbanerne.

Med et ønske om at såvel dommere, kandidater,

trænere og kuske får en bedre forståelse for, hvad

det hele drejer sig om.

Kursusprogrammer, sted og tilmelding til ovennævnte

kurser kan findes på Dansk Køre Forbunds

hjemmeside.

Uddannelsesansvarlig Pia Skar


Instruktører godkendt af Dansk Køre Forbund

Andersen, Jane Videbæk

Lønholtvej 12, Lønholt, 3840 Fredensborg

Tlf. 4848 4120, mobil 6110 3046

E-mail: janeogallan@andersen.mail.dk

Giversen, Tea

Ramsølillevej 19, 4621 Gadstrup

Tlf. 4619 0032, mobil 2144 7543

E-mail: fruerholm@mail.dk

Høper, Henrik

Hammelev Ridecenter, Kirkestræde 6, st. tv

6500 Vojens

Mobil 6175 8729, E-mail hoper@privat.dk

Jensen, Ole Buch

Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde

Tlf. 4615 2324, mobil 4037 5370

E-mail olebuch@hus.dk

Jespersen, Anne Mette

Højrupgårdsvej 4B, 6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 8095, mobil: 2060 4793

e-mail: amj@schou.com

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

Jespersen, Peter Chr.

Revsø Mark 2, Revsø, 6560 Sommersted

Tlf. 7455 1258, mobil 2034 4073

E-mail marievtyoo@mail.tele.dk

Klindt, Kurt

Katrinebjerg, Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

Mobil 2066 9797, E-mail: kurt@klindt.net

Konge, Jørgen

Frederikssundsvej 90B, 2400 København NV

Tlf. 3811 5466, mobil 2326 2466

E-mail joergen-konge@tdcadsl.dk

Nielsen, Bo

Søgårdsvej 3, 3600 Frederikssund

Tlf. 4828 0383, mobil 2174 0397

E-mail annebo@mail.dk

bon@frederikssund-kom.dk

Watson, Liselotte

Buerupvej 12, 4450 Jyderup

Tlf. 5825 0707, mobil 2729 0707

E-mail: knolds_beslagsmed@os.dk.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel

Køresporten 1·2010

33


Konstituerende møde

Referat fra det konstituerende møde i Brugskørselsudvalget

(BKU), møde nr. 15.

Mødet blev afholdt 21. november, kl. 9.45 hos Lis

og Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom.

Til stede var Lis Laumann, MKS og Kjeld Kryger,

SKS.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra

sidste møde.

2 Konstituering: Udvalget konstituerede sig med

Lis Laumann som formand, Kirsten Donslund

som næstformand og Kjeld Kryger som sekretær

Kl. 10.00 var der dommermøde.

Dommermøde 21. november

34 Køresporten 1·2010

Nyt fra Brugskørselsudvalget

Kjeld Kryger

Referat fra dommermøde afholdt 21. november

hos Lis og Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9,

Idom.

Til stede var: Judith Kofoed, Bente Søndergård,

Jens Søndergård, Ole Wistrup, Lars Bekker og

Jens Peter Pedersen fra dommerne samt Lis Laumann

og Kjeld Kryger fra BKU.

Lis bød velkommen og håbede, vi måtte få et

godt og udbytterigt møde.

1. Vedrørende det nordiske samarbejde.Ved

NM i Sverige red en af de svenske deltagere først

brugsridning, efterfølgende kørte hun SM i ponyklassen,

og senere startede hun NM i hesteklassen.

Dette er ikke fair, når forhindringerne på banen er

de samme. Vi skal arbejde hen mod, at de fælles

nordiske regler skal overholdes.

Ved NM skal brugskørsel afvikles først (lørdag).

De kuske, der skal starte NM, skal starte først,

da de ikke må have kørt banen inden i en national

konkurrence, hvis de deltager i en sådan.

Der skal inviteres tre pony- og tre hestekuske fra

hvert land.

Der ønskes fælles dommermøde før og efter

NM eventuelt med et tillæg om afvikling af NM.

Banegennemgang for deltagere i NM og nationale

konkurrence hver for sig (pga. sprog).

Der skal være to forspændingsdommere, men

kun én dommerseddel.

Forhindringerne skal afskærmes for publikum

ved NM, dog således at tilskuere stadig kan følge

med i konkurrencen.

Bid og omgangstøj var til debat, omgangstøj

står ikke nævnt i de nye svenske regler.

Almindelige bestemmelser afsnit 5 skal rettes,

eller der skal laves tilføjelser, så den overholdes

(omgangstøj regnes for en naturlig del af en

arbejdssele i Sverige.)

2. Forspænding: Der skal være faste strafpoint

for næsebånd, skumkæde og skyklapper. Næsebånd

2 stp. Stangbid med kæde to fingerbredde og

liner i øverste ring 2 stp. I ring to koster det 3 stp.

Og i ring tre 5 stp. Hvis skumkæden er strammere,

koster det yderligere. Skyklapper anbragt korrekt

2 stp. Hvis de sidder for tæt på øjnene, koster det

extra.

3. Middag

Bedømmelse af øvelser:

4. Lydighed: Der henstilles til, at forhindringen

ikke bliver for lang og ikke for voldsom, det skal

ligne noget, hesten kunne blive udsat for i naturen,

eller ved kørsel i by og på land. Helst ikke levende

dyr (dyreværnsloven) eller løse ting, der kan flagre

ud mellem benene på hesten. Lydeffekten bør

holdes på et rimeligt niveau.

Læsserampen: Der må godt være mere end tre

ting, gerne fem, og det må godt være kasser eller

andet med lidt vægt i, så kusken ikke kan tage det

hele i én hånd, for øvelsen er jo også, at få hesten

til at stå stille.

Porte: Der henstilles til, at der er mindst 16

meter mellem portene for at gangarten kan holdes.

Rør med golfkugler har af og til givet problemer

i blæst, men bør så vidt mulig anvendes.

5. Bedømmelse af kørsel: Der skal være en skriver

til rådighed for banedommeren.

6. Dommeruddannelsen: Judith mener, der findes

noget på tryk, hun vil spørge Bjørn.

7. Dommer-/banebyggerkursus kan holdes på

Holtegård 20.-21. marts 2010 i forbindelse med

brugskørselstræning i VK.


Her er der gode jordbundsforhold og lokaler til

rådighed.

Mødet sluttede kl.15.20.

Banebyggerkursus

På vegne af BKU

Kjeld Kryger

Med hensyn til banebyggerkursus har BKU rådført

sig med eksperter på området, og herfra anbefaler

man, at en banebygger forinden har deltaget

i et grundkursus, omfattende reglement og en teoretisk

gennemgang af generelle bestemmelser. Det

vil derfor være nødvendigt, at der afsættes mindst

tre enkeltdage, således at vi ikke får banebyggere,

som ikke kender reglementet.

Er der interesse for et sådan kursus skal henvendelse

ske hurtigst mulig og senest 1. marts til Lis,

tlf. 9748 5165, Kirsten, tlf. 2380 5011, eller Kjeld,

tlf. 7455 2604.

Planlagte Cup -stævner i 2010

MKS lørdag den 17. april

HKR søndag den 15. maj

SKS lørdag den 12. juni

FKS lørdag den 10. juli

ØKS søndag den 5. september.

NM i Brugskørsel

Husk, der er NM i brugskørsel 31. juli på Birken

Rideskole ved Skals.

BEVARINGSCENTER

NORDJYLLAND

Uddannelsesansvarlig Pia Skar

Bevaring & Restaurering www.bcnord.dk

Karetmageri

Møbler & Træ

Maleri

Papir & Bøger

Foto

Tekstil

Glas & Porcelæn

Metal

Læder & Skind

TRÆKVOGN før konservering

Arkæologiske fund Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455

Køresporten 1·2010

35


Det er en meget stille tid, men pløjeudvalget har

fået to nye personer ind i udvalget, så det er blevet

udvidet med én person. Calle Jonassen fra

Thy afløser Herluf Holst, og fra Fyn er Niels Peter

Hansen trådt ind i udvalget. Så er alle landsdele

repræsenteret. Vi ønsker de nye velkommen.

Pløjedommerkursus 27. marts

Pløjeudvalget vil gerne invitere alle dommere og

pløjere til dommerkursus, hvor alle med interesse

for pløjning kan deltage. Det er en dag, hvor der

vil være fokus på dommernes arbejde og hvor der

kan stilles spørgsmål til dommerne, om hvorfor de

dømmer på den og den måde.

36 Køresporten 1·2010

Nyt fra Pløjeudvalget

Tak

Dagsorden:

Kl. 10.15. Kaffe og velkomst

Kl. 10.45. Vi går i marken (ØKS stiller med 3-4

spand)

Kl. 13.00. Frokost

Kl. 13.45. Debat om reglementet, se den nye

undervisningsfilm med mere.

Stinne Houlberg vil hele dagen undervise i brug

af EDB og resultatskemaer.

Jeg håber, at rigtig mange vil tage imod dette

tilbud, så vi kan få den snak omkring pløjning,

der sommetider kan være så svær at få, når vi har

stævner. Vi vil også gerne tage imod nye dommerkandidater.

Dette kursus forgår hos: Hardy Christiansen,

Rudehavevej 117, 8300 Odder, den 27. marts 2010.

Tilmelding til Erling Larsen på mail e.larsen@

dlgpost.dk eller tlf. 9741 3256, senest den 21.

marts 2010.

Tak for venlig deltagelse ved Peters død og bisættelse.

Venlig hilsen

Inger Strauss


Dansk Køre Selskab

www.dansk-koere-selskab.dk

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk

tlf. 4970 1064, 2086 0175, enrum@mail.dk

Generalforsamlingen 20. november

Der deltog 120 medlemmer til generalforsamlingen

i klublokalet på Dorthealyst, hvoraf de 100 deltog

i spisningen før generalforsamlingen. Det var en

hyggelig aften, hvor man hyggede sig med billeder

og film fra året, der var gået. Referatet fra generalforsamlingen

kan læses på Dansk Køre Selskabs

hjemmeside www.dansk-koere-selskab.dk

Siden sidst

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Ved et bestyrelsesmøde senere har bestyrelsen

konstitueret sig på følgende måde. Formand Jørgen

Ahrendt-Jensen, næstformand Niels Giversen,

kasserer Anne Jensen, sekretær Gertrud Sørensen,

materielforvalter Gert Frid, øvrige bestyrelsesmedlemmer

er Henrik Nakskov, Bjarne Thor Christensen,

Kim Andreasen og Niels Jensen.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 1·2010

37


Indendørsstævne 28. februar

Indendørsstævnet er igen tilbage til Vig, og det

er Peter Koux, der står for det. Når dette blad

udkommer, er tilmeldingsfristen sikkert udløbet,

men I har forhåbentlig set propositionerne på

vores hjemmeside så de, der ønsker at deltage,

er tilmeldt, ellers ring til Peter, tlf. 2032 6468 og

spørg, om der er flere ledige pladser.

Træningsmaraton på Dorthealyst 21. marts

Igen i år prøver vi at holde en træningsmaraton, så

flest mulige får chancen for at træne og få kendskab

til forhindringerne på Dorthealyst. Vi begynder

kl. 9.00 i klubhuset, hvor der vil være mulighed

hor at købe kaffe/te og en ostemad. Derefter

vil der være en briefing, inder vi går ud og ser på

forhindringerne, og lærer den rigtige måde at køre

dem på. Derefter spændes der for til at køre de

4–5 forhindringer.

Det er tænkt som en dag, hvor I kan øve jer i

forhindringerne og har mulighed for at køre dem

igennem flere gange. Der vil blive taget tid, så

man bagefter kan se, hvilken måde forhindringen

kan køres med den bedste tid. Der vil ikke blive

udsendt en startliste, men ved briefingen udleveres

en liste med rækkefølgen, I skal køre forhindringerne

i. Stævnegebyr 100,- kr. Der vil i løbet

af dagen være mulighed for at købe lidt at spise

og drikke i klubhusets cafeteria. Tilmelding senest

14. marts til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434

mail gertrud.dks@mail.dk.

International CAI-A stævne på Dorthealyst

29. april–2. maj

I år holdes der Internationalt CAI-A/CAIP-A

stævne i Bededagene, hvor der er tradition for, at

en del lande deltager. Der kan tilmeldes i klasserne

1-, 2- og 4-spand hest og pony. Maksimalt

antal deltagere fra Danmark er 40. Ved for mange

tilmeldinger vil køreudvalget efter bedste evne

udtage de kuske, der har den største stævneerfaring.

Ligeledes kan køreudvalget henstille til

meget uerfarne kuske om ikke at deltage. Kravet

38 Køresporten 1·2010

Hvad nu

er, at man skal have gennemført mindst et landsstævne

i svær klasse med tilfredsstillende resultat.

Alle danske kuske skal have tilmeldt og betalt

senest 26. marts, idet evt. overskydende pladser

overgives til udlandet. Max antal kuske i alt 90.

Propositioner og tilmelding kan enten tilsendes

Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434, på mail gertrud.

dks@mail.dk eller downloades på www.danskkoere-selskab

eller www.koereforbund.dk

Ved dette stævne skal der igen bruges mange

hjælpere, så har du mod på at give en hjælpende

hånd, hører vi meget gerne fra dig. Som forhindringsdommer

eller skriver for dommer er det til

Gertrud Sørensen (se tlf. og mail ovenover). Som

hjælper i cafeteriet kan du ringe eller skrive til

Mette Giversen, tlf. 5780 3929 eller mail. hestemand@mail.dk.

Katalogside fra vognfabrikant Binder Aine, Paris 1882.


Køreforeninger på Sjælland mv.

Bromme Køreforening (BKF)

Jørgen Lamborg, Guldagervej 6, 4173 Fjenneslev,

tlf. 5760 8888, 2094 8888,

stutteri@gaershoej.dk, www.brommekoereforening.dk

Dansk Køre Selskab (DKS)

Jørgen Ahrendt-Jensen, Hornbækvej 992, 3100

Hornbæk, tlf. 4970 1064, 2086 0175,

enrum@mail.dk eller Gertrud Sørensen, Poppelvænget

13, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 4366, 4011

9434, gertrud.dks@mail.dk,

www.dansk-koere-selskab.dk

Fakse Køre- og Rideforening (FKR)

Kurt Thuesen, Husmandsvejen 7B, 4600 Køge, tlf.

5665 6261, 6091 1624, thuesen@vennen.dk

eller Gyda Andersen, tlf. 5671 0188, 3013 1826,

gyda_andersen@mail.tele.dk, www.f-kr.dk.

Gundsø Ride- og Køreforening (Gundsø)

Kun pløjning. Tom Simoni, Østrupvej 169, Gundsømagle,

3670 Veksø Sj. Tlf. 4676 916.

Haslev Køre- og Rideforening (HKR)

Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 129, 4690

Haslev. Tlf. 5638 0131, 2884 4183 .

Kalundborgegnens Køreforening (KEKF)

Svend B. Jensen, Voldbjerg 13, 4400 Kalundborg.

Tlf. 5950 4643, 2178 0193,

grydedal@mail.dk, www.kekf.dk.

lolland Falster Køreforening (l/FK)

Egon Larsen, Krårupvej 36, 4990 Sakskøbing. Tlf.

5478 2720, el@l-f-k.dk,

www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening.

Midtsjællands Køreforening (Midtsj.)

Sten Rasmussen, Fagerholtvej 10, Ferslev, 4050

Skibby. Tlf. 4551 1102, 2217 6274,

sten.rasmussen1@mail.dk ,

www.midtsjealand-koere.dk

Slangerup og Omegns Køreforening (SOK)

Arnild Arp-Hansen, Nørre Herlevvej 4, 3540 Lynge,

tlf. 4818 9098, 5152 0620,

www.sok-koere.dk.

Sjællandske Sportskuske (SSK)

Henrik Koier, Slimmingevej 28, 4100 Ringsted.

Tlf. 40 76 56 50, mail@koier.com

www.sportskuske.dk.

Ullerup Køre- og Rideforening (UKR)

Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde.

Tlf. 4615 2324, 4097 3268, olebuch@hus.dk,

www.ullerup-koere.dk .

Anmeldelsesfristen til stævner er to uger. Betaling

skal ske samtidig med tilmelding. Betalingsmåde

vil fremgå af propositionerne til de enkelte stævner.

Hvis der er venteliste til stævnet, går pladsen

videre, såfremt betaling ikke foreligger, når

anmeldelsesfristen udløber.

Barneslæde solgt på auktion på Nr. Wosborg 2005.

Foto: Holstebro Auktioner

Køresporten 1·2010

39


Aktiviteter 2010-11 for Sjælland og lolland Falster

Dato start Aktivitet, sted Arrangør

23/01/10 Indendørs Kørestævne, Faxe FKE

05/02/10 Dressur teori, Bjæverskov SSK

13/02/10 Indendørs Kørestævne, Ringsted SSK

28/02/10 Indendørs Kørestævne, Vig DKS

13/03/10 Indendørs Kørestævne, Vemmelev KEKF

21/03/10 Maratontræning, Dorthealyst DKS

21/03/10 Temadag/banebyggere, Dorthealyst TopCup

23/03/10 Eval. Indendørs dressur, Dothealyst Arnild m.fl

03/04/10 Påskestævne, Bromme BKF

11/04/10 TopCup + Dressur Cup, Ullerup UKR

18/04/10 Prøvemaraton, Slangerup SOK

24/04/10 Dressur Cup, Juellund SSK

29/04/10 CAI-A int. Kørtestævne, Dorthealyst DKS

09/05/10 TopCup, Juellund SSK

13/05/10 Orienteringskørsel DKS

16/05/10 Dressur Cup, Slangerup SOK

22/05/10 Pinsestævne, Juellund SSK

24/05/10 Concours de Tradition SSK

28/05/10 Landsstævne, Revsø SKS

04/06/10 Roskilde Dyrskue

13/06/10 TopCup, Slangerup SOK

11/06/10 Landsstævne, Holtegård VK

18/06/10 Alt-i-ét Kørestævne, Ullerup UKR

02/07/10 Landsstævne, Kærsgaard FKS

03/07/10 Dressur Cup, Juellund SSK

11/07/10 TopCup, Nyvang BKF

15/07/10 DM, Dorthealyst DKS

25/07/10 Høstdag, Lolland L/F KF

31/07/10 Koldblodsstævne, Juellund SSK

07/08/10 Brugskørsel, Nyvang BKF

08/08/10 TopCup, Faxe FKR

21/08/10 Lokal Kørestævne, Slangerup SOK

05/09/10 TopCup, Kalundborg KEKF

11/09/10 Lokal Kørestævne, Dorthealyst DKS

18/09/10 Dressur Cup, finale, Juellund SSK

40 Køresporten 1·2010


Dato start Aktivitet, sted Arrangør

18/09/10 Pløjning, Haslev HKR

19/09/10 Sensommertur, Lindenborg L/F KF

25/09/10 Pløjning, Bromme BKF

26/09/10 TopCup øst finale/landsfinale, Dorthealyst TopCup styregruppe

02/10/10 Pløjetræf, Nyvang Nyvang

03/10/10 Løvfaldstur, Slagelse DKS

09/10/10 Pløjning, Gundsømagle Tom Simoni

17/10/10 Pløjning, Lolland L/F KF

23/10/10 SM Pløjning, Knabstrup DKS

24/10/10 Indendørs Kørestævne, Vemmelev BKF

30/10/10 Pløjning, Hornbæk Ahrendt-Jensen

07/11/10 Kør-for-dommer, Faxe FKR

13/11/10 Indendørs Kørestævne, SOK

28/11/10 Juletræfest på Lysten, Dortehalyst DKS

02/01/11 Nytårskegler + Kürning, Faxe FKR

06/01/11 Kalendermøde, St. Rørbæk SOK

23/01/11 Indendørs Kørestævne, Ringsted SSK

12/02/11 Indendørs Kørestævne, Faxe FKR

27/02/11 Indendørs Kørestævne, Vig DKS

Snerydning i Aalborg 1924. Foto fra Ole Jespersens Arkiv.

Køresporten 1·2010

41


Fyens Køre-Selskab

www.123hjemmeside.dk/fyenskoereselskab

Formand: Henrik Jensen,

Mosevej 29, Kassemose, 5400 Bogense

Tlf. 6481 2810, bitten-hansen@hotmail.com

Fyens Køre-Selskab håber, alle medlemmer er

kommet godt i gang her i 2010. Foreningen har

fået nyt design på hjemmesiden, som foreningens

medlemmer forhåbentlig finder brugervenligt,

og foreningen opfordrer stadig medlemmer til at

komme med indlæg og billeder, da det ellers ikke

er nemt at holde en opdateret hjemmeside. www.

fyenskoreselskab.dk.

Generalforsamling 21. oktober

2009 blev afsluttet med en generalforsamling,

som blev afholdt i god ro og orden med en masse

gode samtaler. På det efterfølgende konstituerende

bestyrelsesmøde blev udfaldet: Formand Henrik

Jensen, næstformand Jørgen Neerholt, kasserer

Arne Egestrøm Jensen, sekretærer Kis Christensen,

Karen Frederiksen, menige medlemmer af

bestyrelsen Henri Hage, Jens Erik Nielsen.

Fornøjelsestur 20. november

Vi var fem fra FKS, der tog turen til Holland for at

se kørslens svar på hest og rytter. Vi kørte fra Søn-

42 Køresporten 1·2010

Siden sidst

Sekretær: Kis Christensen

Krogsgårdsvej 30, 5672 Broby

Tlf. 6012 9754, kabbi@ofir.dk

dersø kl. 4.00 om morgenen. Bitten, Birgit, Niels

Peder, Mathias og undertegnede. Det var en god

lang tur, men Mathias havde heldigvis bagt kage

samt pizzasnegle til turen. Det var bare så lækkert.

Nå men da vi næsten var ved hallen, hvor det foregik,

fik vi problemer. For GPS’en ville have os ud

på en cykelsti, men vi vurderede, at det ikke var

så smart. Efter lidt kørsel rundt var vi der. Efter at

havde set hvor hallen lå, kørte vi videre til vores

hotel, der lå 7 km. derfra. Det var et super hotel

til billige penge, som vi bestemt vil anbefale til

andre. Da vi havde set hotellet, kørte vi tilbage til

hallerne. Der var meget at se på. Vogne, seletøj, ja

alt inden for kørsel, plus en lille stand med rideudstyr.

Nå men det var fredag, og vi blev nok lidt

skuffede, for det var ikke så stort, som vi havde

regnet med. Så da vi nåede til aftensmadtid, tog vi

på hollandsk pizza/grillbar. Derefter tog vi tilbage

til hotellet, hvor vi fik et par øl eller flere, samt

is og kaffe, og det var smadder hyggeligt. Lørdag

kørte vi ind til byen og gik rundt i gågaden, kiggede

på butikker samt et stort marked, og vi var

også inde og se en stor kirke. Da vi havde spist

middagsmad, kørte vi til hallerne for at se messen

I Holland så vi, hvordan man kører et firspand ud af en lastvogn. Foto: Henrik Jensen


og show. Det var helt anderledes i dag. Vognene

var flyttet rundt, der var hyggemusik og mange

mennesker. Det var meget bedre end om fredagen.

Ved 19-tiden fik vi aftensmad i cafeteriet i hallen,

bagefter skulle vi se show. Det var nu desværre

en meget blandet fornøjelse, for de snakkede kun

hollandsk, men opvisningerne var fede nok.

Der bakkede en lastbil ind i porten og ud kørte

et firspand, og så blev der sat en bane op. Det var

en blanding af maratonforhindringer og topkørsel

de kørte på og 4-spand pony var hurtigere end

2-spand hest, det så nu godt ud. Der var også en

opvisning med jagtryttere og deres mange hunde.

Det gik ikke helt som planlagt, hundene var ikke

helt med på alle de mennesker. Ved 23.30-tiden

var det slut, og vi kørte tilbage til hotellet. Hvor vi

fik en enkelt godnatøl, og så gik vi i seng.

Søndag stod vi op ved 8-tiden, fik morgenmad

og derefter kørte vi hjem til Danmark. Det var en

supertur, som vi helt sikker vil prøve en anden

gang igen.

JBK Horse Shows

Henrik Jensen

Her i vinterkulden, hvor man ikke er ret aktiv med

hensyn til kørsel og seletøjet hænger velsmurt,

ventende på at blive taget i brug, kan man enten

vælge at se frem til næste sæson, det ”Blå blad”

skulle gerne være hos medlemmerne, når dette

læses, eller kan man kigge tilbage på, hvad forbundets

medlemmer har lavet ud over at være aktive

i de lokale foreninger. Mange af vore medlemmer

bruger deres flotte dyr og vogne til bl.a. kørsel

med brudepar, studenter og lignende. Enkelte

gange kan man dog være heldig at få bestilling på

kørsel ved specielle arrangementer.

JBK Horse Shows i Odense Arena i oktober

måned må siges at være et specielt arrangement

for kørefolket. Bjarke og Karin blev hyret til at

køre for buntmager Ole B. Kristensen, Århus.

Han skulle lave en opvisning i samarbejde med

Kopenhagen Fur. Kontakten opstod via Bjarkes

hjemmeside, og de skulle køre med et spand Frederiksborgheste

og et spand Fjordheste.

Første oplevelse var vores ture i rundkørslen

ind til Odense Congress Center. Vi havde ingen

anelse om, hvor vi skulle hen, så der blev taget et

par runder, inden der kom en mand løbende med

direktiver om, hvor vi skulle køre hen.

Det var en stor oplevelse også at se bag kulisserne

med hestebokse overalt, hvor det var muligt.

Vanvittigt stort og flot. Vi blev tilbudt bokse til

hestene, selv om vi kun skulle være der i kort tid.

Der skulle køres med kvinder klædt i dyre pelse,

der skulle optræde med dans. Vi havde ingen

anelse om, hvordan vi skulle køre. Arrangørerne

havde travlt med at få os sat ind i, hvordan showet

skulle foregå med hensyn til køreveje og ”parkering”

under showet. Vi fandt os tilrette i opvarmningshallen

og kørte lidt rundt for at vænne hestene

til forholdene. Ret hurtigt kom selskabets folk

dog med pelsene. Dansepigerne fik pelsene på

og skulle køres ind til opvisningen. Inde i opvisningshallen

havde der øjeblikket før været springbane.

I løbet af ingen tid var alt springmateriale

fjernet, og der var anlagt små dansegulve. Hestene

blev mødt af projektørlys, musik, kameraer i loftet

og publikum på langsiderne. Efter få skridt kom

hestene i trav og kørte henholdsvis 1 og 1,5 runde

om dansegulvet. Damerne blev sat af for at mødes

med deres kavalerer på dansegulvet. Danseopvisningen

var tillige et modeshow for pelsfirmaet, og

mannequiner gik rundt.

Karin var noget nervøs, for den ene hest syntes

ikke, det var sjovt. Tog det dog så roligt, at den lod

vandet gå inde i arenaen, mens ekvipagerne ventede

på at danserne skulle blive færdige med deres

opvisning.

Danserne skulle have deres pelse på igen efter

opvisningen, og sammen med mannequinerne blev

de samlet op af ekvipagerne og kørt et par runder

for herefter at køre ud af hallen. Egentlig var det

meningen, at der kun skulle have været kørt rundt

en gang, men personalet ved porten glemte at flytte

sig, og speakeren talte stadig om pelsene, så de

tog en runde mere.

Man kan sige at fire runder i arenaen ikke lyder

af meget, men kørefolket fik da vist fanen lidt den

dag. I hvert tilfælde har det været en stor oplevelse

for Irene, Karin, Ole og Bjarke at opleve stemningen

ved stævnet.

Køresporten 1·2010

43


Seletøjssyning

Igen i år bruges vinteren af foreningens medlemmer

til at få styr på udstyret og få repareret det,

som ikke klarede sig gennem sommeren, eller lave

noget om, så det bliver bedre. Andre nyder også

det at lave deres udstyr selv. Dette gøres på Espe

skole hveranden onsdag gennem februar og marts.

Klubaften 10. februar

Jørgen Konge kommer om fortæller om, hvordan

han ser køresporten med en dommers syn. Derudover

byder aftenen på hyggeligt samvær kørefolk

imellem. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Øl og vand kan købes. Sted Aktivitetshuset, Skullerodsholm,

Smedestrædet 2, Nr. Lyndelse, kl.

20.00.

Træningsstævne med foregående øveaftener

Fredagene 12. februar og 5. marts er der undervisning

hos familien Birkely. Disse undervisningsaftener

får indledt sæsonen på en hyggelig måde og

får afpudset formen. Det hele afsluttes af et stævne

lørdag 6. marts.

44 Køresporten 1·2010

Hvad nu

Køb-salg-bytte-dag 11. april

Traditionen tro mødes hestefolk til en snak og

handel.

Rengøring i vognmuseet på Egeskov 17. april

Medlemmerne samles nede på Egeskov for at rengøre

vognmuseet. Dette gøres for at museet ser

pænt, rent og nydeligt ud, når parken åbner efter

vinterpausen. Til gengæld for at måtte benytte de

omliggende faciliteter på vores årlige ferieuge

stiller repræsentanter fra Fyens Køre-Selskab til

en hyggelig dag i hestevognenes tegn med klude

og spand.


Tur i Rold Skov 18. oktober

Himmerlands Køre- og Rideforening

www.hkr-koereforening.dk

Formand: Poul Søren Poulsen

Hadsundvej 99, Als, 9560 Hadsund

tlf. 9858 1539, 4040 1648

Randi havde lavet en tur i Rold Skov. Vi var otte

vogne, der kørte med gæster, og vognene blev hurtig

fyldt op. Turen var på 15 km. Det var en rigtig

dejlig tur, og da vi kom tilbage, var der varm karrysuppe

til os med hjemmebagte flutes. Efter middag

var der en tur mere, men ikke så lang en tur.

Da vi kom tilbage, var der kaffe, kage og hygge.

Mange tak for en dejlig tur.

Generalforsamling 11. november

Siden sidst

Ritta og Thorkild

Formand Anders O. Andersen holdt sin beretning,

om hvad der var sket i HKR i 2009. Derefter

blev der valgt ny bestyrelse for det næste år. Ny

formand blev Poul Søren Poulsen, næstformand

Sekretær: Bjarne Kristensen,

Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800,

him.k.r@hotmail.com

Thorkild Aagård Nielsen. Kasserer Helge Olesen

og som sekretær Bjarne Kristensen. Bestyrelsesmedlem/Salgsassistent

Ove Thrysøe.

HKR’s vandrepokal gik i år til Søren Nielsen,

Nibe for når man ringer til Søren, siger han

næsten aldrig nej, og han gør det altid godt

Nytårskur i Rold Skov 10. januar

På grund af snefygning, nåede kun én ekvipage

frem med kane. Sneen var for høj til kanefart på

de mindre skovveje, så turen gik fra Skovridergården

til Skørping og derefter direkte til Arden,

hvor frokost og varme blev nydt. Derefter retur til

Skovridergården, hvor vi har fået lov til at opbevare

kanen, mens der er sne. Et rent eventyrlandskab

at køre i med sol og sne på grenene.

Randi Stub Petersen

På grund af snefygning nåede kun én ekvipage frem med kane til Nytårskuren i Rold Skov. Foto: Randi Stub Petersen.

Køresporten 1·2010

45


Stævne hos No Name 13. marts

Stævne hos No Name, Graverhusevej 4, 9574

Bælum. Aktiviteter starter kl. 8.00 med kaffe,

stævne starter kl. 9.00 og middag kl.12.00. Kl.

12.30 starter vi igen til 16.00, hvor vi slutter af

med kaffe. Stævne består af brugskørsel, topper

og ringkørsel. Det koster 50,- kr. pr. ting. Tilmelding

otte dage før til Bjarne, tlf. 9868 3800 eller

2689 3011.

Klubstævne 1- og 2- spand 29. marts

Klubstævne i brugskørsel. Sted: Tisted Sports

Rideklub, Tistedvej 3-5, Tisted, 9510 Arden. Vi

starter med kaffe kl.10.00, og der vil være banegennemgang

kl. 10.30. Deltagergebyr 50,- kr. pr.

ekvipage. Tilmelding til Anders O. Andersen, tlf.

9857 4533 eller 2114 4533, aoa@c.dk. Tilmelding

senest 14 dage før.

Børge Simonsen på vej retur til P-pladsen

ved Rebild Bakker efter tur til Lille Blå-

kilde. Foto: Randi Stub Petersen.

Helge Olesen med sine knapstruppere på

P-pladsen ved Rebild Bakker efter tur til

Lille Blåkilde. Foto: Randi Stub Petersen

46 Køresporten 1·2010

Hvad nu

Juniordag 5. april

Juniordag i Himmerlands Køre- og Rideforening,

Tisted Sports Rideklub, Tistedvej 3-5, Tisted,

9510 Arden. Stævnet starter med kaffe kl. 9.00

selve stævnet starter kl.10.00, og der er middag

kl.12.30. Vi starter igen kl.13.00, og dagen slutter

af med kaffe kl.15.30. Tilmelding 14 dage før til

Mette, tlf. 6176 3534.

Hyggetur med hest og vogn 2. maj

Hyggeturen vil foregå ved Thorkild Aagaard Nielsen,

Sødring. Der kommer nærmer info herom.

Indlæg til Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til Bjarne Kristensen, him.k.r@hotmail.com

senest 5. marts.


Midtjysk Køre Selskab

www.midtjysk-koereselskab.dk

Formand: Niels Chr. Simonsen, Herredsvejen

18, Skringstrup, 8832 Skals, Tlf. 8669 4517,

4063 4517, simonsen-sadelmageri@mail.tele.dk

Generalforsamling på Birken 17. november

Der var mødt 39 op til generalforsamlingen, hvoraf

de 36 havde stemmeret. Mødet begyndte med

formandens beretning. Der blev fortalt om alle de

aktiviteter, der havde været i MKS i 2009 og ikke

mindst de fine resultater, vores medlemmer havde

opnået. Derefter var der valg til bestyrelse, hvor

Bill Jensen og Maja Nielsen blev genvalgt. Torben

Christensen og Kurt Pedersen blev valgt til suppleanter.

Bestyrelsen ser nu således ud: Formand

Niels Chr. Simonsen, næstformand og kasserer

Bente Søndergaard, sekretær Maja Nielsen, medlem

Bill Jensen og medlem Erling Larsen. Suppleanter

er Torben Christensen og Kurt Pedersen.

Så havde vi en lille uddeling til vore dygtige kuske,

som alle blev belønnet med et håndmalet jubilæumsglas.

Glassene var lavet af vores eget medlem Lis

Laumann. Årets kusk 2009 Helle Graves, og glas til

Karina Bloch, som var årets kusk i 2008.

Pløjning

Vandreploven blev tildelt Lis Laumann til evig eje.

I anledning af selskabets 40-års jubilæum havde

MKS købt en ny ”guld” plov, som fremover skal

Brugskørselstræningsstævner 20. februar

MKS afholder de årlige indendørs brugskørselstræningsstævner

hos Kis og Jørn Grønkjær, Jegbjergvej

14, 7560 Hjerm. Dagen starter kl. 10.00.

Der er kaffe fra kl. 9.30. Det koster kr. 50,00 pr.

spand pr. gang. Kis og Jørn giver formiddags- og

eftermiddagskaffe, men ellers er det egen madpakke.

Tilmelding til Kis og Jørn, senest en uge

før hvert stævne på tlf. 9746 4571.

Siden sidst

Sekretær: Maja Nielsen

Allestrupvej 3, 9500 Hobro

tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

være vandreplov. NM/DM i pløjning: Her fik vi i

MKS en nordisk og dansk mester i Lis Laumann.

Brugskørsel. Deltagelse i NM i Sverige:

Kis Grønkjær med en 3. plads i ponyklassen. Lis

Laumann med en 4. plads i hesteklassen. John

Sørensen med en 4. plads i heste klassen.

Deltagelse i Brugskørsels CUP / DM i 2009

Verner Bruun 1. plads i ponyklassen/dansk mester.

John Sørensen 2. plads i ponyklassen. Kis Grønkjær

3. plads i pony og hesteklassen. Lis Laumann

1. Plads i hesteklassen/dansk mester.

Top Cup

Nr. 1 Vest klasse ABC2 – Richard Pedersen.

Nr. 3 Vest klasse ABC2 – Kurt Pedersen

Nr. 2 Vest klasse A – Birgitte Jensen

Julegåtur

Hvad nu

Turen blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Forspændingskursus 6. marts

Afholdes på Birken Rideskole kl. 10.00. Vi vil i

år give alle vore nye kuske en god start på 2010.

Så derfor holder vi dette kursus, hvor vi skal lære,

hvordan man lægger en sele på, og hvordan man

ser, om den ligger rigtig. Kom og lær hvordan

man spænder rigtig for m.v.

Hvis nogen har lyst, kan vi også fortælle lidt

om, hvordan man bærer sig ad, når man skal til

Køresporten 1·2010

47


stævne. Alle er velkommen, vi kan alle lære noget.

Underviser er Torben Christensen. Tilmelding

senest 5 dage før til Maja Nielsen, tlf. 2830 8297.

Arbejdsdag 13. marts

Hos Niels Chr. Simonsen, Herredsvejen 18,

Skringstrup, 8832 Skals. Tilmelding senest 3 dage

før til Niels Chr., tlf. 8669 4517 eller 4063 4517.

Når der skal afholdes stævne inden for kørsel,

brugskørsel samt pløjning, skal der bruges meget

materiale. Vi skal have vedligeholdt dette materiale,

og det forventer vi, at I, som medlemmer, hjælper

os med. Kom og deltag. Lav et stykke arbejde

og samtidig tilbring nogle hyggelige timer sammen

med andre kørefolk. Husk tilmelding til Niels

Chr. Simonsen.

Juniordag/Kom og prøv dag 2. april

MKS afholder en kom og prøv dag. Og det vil

sige, at man kan prøve at køre med et spand heste,

som er godt kørevante. Vi har både fjordheste og

shetlandsponyer at køre med. Man er også velkommen

til at medbringe sin/sine egne heste i

fald, de er kørevante. Vi vil også være behjælpelige

med at tilpasse seletøjet, så det sidder rigtigt.

Vi vil gerne give gode råd og tips til de forskellige

ting, man skal bruge. Der kan lånes en vogn, eller

også medbringer man det hele selv. Vi opfordrer

til, at man bruger hjelm og evt. sikkerhedsvest, i

hvert tilfælde til maratonkørsel. Det er en dag,

hvor vi håber, at de folk som har tænkt på at køre

med hest og vogn, kommer op af sofaen og kommer

ud og prøver det, som de drømte om. Der vil

være noget for enhver smag både lunteture ud af

vejen, maratonforhindringer og keglekørselsbane.

Der vil sidst på dagen blive en konkurrence i

keglekørsel blandt deltagerne. Både de med egne

heste, og de som skal låne heste. Så må vi jo se

om påskeæggene slår til i år. Der vil også blive

vist film fra forskellige ting, vi har deltaget i. Og

dette foregår fra kl. 10.00 til 15.00 på Uglkærvej

4, Tvis, 7500 Holstebro. Yderligere oplysning hos

Kurt Pedersen, tlf. 9743 5342 - 2064 0453.

48 Køresporten 1·2010

Træning på Birken Rideskole 7. april

Hver anden uge fra kl. 19.00. Der vil være fokus

på forskellige ting i løbet af foråret/sommeren

dressur, toppekørsel, maratontræning. Der vil

løbende komme informationer på hjemmesiden

om aftenens tema. Husk at holde dig orienteret.

Der vil ved hver træningsaften være en ansvarlig

person til stede, som kan hjælpe dig til rette, hvis

du ikke har været med før. Yderligere oplysninger

hos Bill Jensen, tlf. 9753 8429 eller mobil 7258

2876.

Brugskørsel Cup stævne 17. april

Afholdes af Midtjysk Køreselskab hos Lis og

Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom, 7500

Holstebro. Tilmelding til Lis og Niels Laumann,

tlf. 9748 5165 eller mail lis.niels@hotmail.com,

senest 4. april. Ved senere tilmelding opkræves

dobbelt deltagergebyr.

Nye medlemmer

MKS vil gerne byde velkommen til følgende ny

medlemmer Maja og Stine Bloch, Vester Marupvej

8, 6900 Skjern, Mette Elowsson, Kongsholmvej

5, 6900 Skjern samt Annette Kristiansen,

Vester Møllevej 3, 7323 Give.

Ester og Jens Søndergaard modtager Lüttichaus vandrepokal

for deres altid hjælpende hænder. Foto: Bente Søndergaard


Indendørsstævne 13. februar

Sjællandske Sportskuske

www.sportskuske.dk

Formand: Henrik Køier Andersen

Slimmingevej 28, 4100 Ringsted

Tlf. 4076 5650, mail@koier.com

Stævnet afholdes på Skelgården, Benløse Skel,

Benløse, 4100 Ringsted.

Stævnet er åbent for alle medlemmer af en

køreforening eller et køreselskab. Konkurrencen

omfatter dressur, forhindringskørsel og maraton,

Der køres i følgende 4 klasser:

Klasse A/Svær 1-spand hest og pony for konkurrencekuske

Klasse B /Msv 1-spand hest og pony for øvede

kuske

Klasse C/Let 1- og 2-spand hest og pony for

mindre øvede kuske og debutanter samt juniorer.

Klasse AB2 2-spand hest og pony. Kuskekategori

A og B.

Hvad nu

Sekretær: Helle Heebøll

Bregnetvedvej 39A, 4320 Lejre

Tlf. 2978 7788, hellehee@adslhome.dk

Glinkowski-Dressur Cup Sjælland 2010

Dressur Cup 2010 udvides i forhold til 2009, hvor

alle tre afdelinger blev holdt hos SSK på Juellund.

I 2010 er Ullerup Køreforening på Amager og

Slangerup Køreforening 2010 med i Cuppen, som

nu udvides til fem stævner.

Der er igen i år Vognfabrikken Glinkowski, der

er hovedsponsor.

Første stævne holdes af Ullerup Køreforening

på Rågården 11. april. Andet stævne holdes på

Juellund hos Sjællandske Sportskuske 24. april.

Stævnerne er åbne for alle medlemmer af køreselskaber

i Danmark og de lokale køreforeninger

på Sjælland og Lolland Falster samt køreforeninger

i Norden. Der køres i tre klasser: Let, middel

og svær.

Der har været rig lejlighed til at køre kane i år. Her Gerd Veierskov med Oldenborgeren Frederich. Foto: Suzanne Veierskov.

Køresporten 1·2010

49


Slesvigske Køre Selskab

www.slesvigskekoreselskab.dk

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Generalforsamlingen 13. november

Godt 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen,

og man havde en god dialog om de forskellige

emner. Kontingentet forblev uændret. Gitte

Hansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, Erik

Petersen blev valgt, Gitte Hansen blev valgt til

repræsentantskabet i stedet for Erik Petersen. Alle

øvrige valg var genvalg. Der har været en mindre

tilbagegang i antallet af medlemmer.

Medlemsmøde i SI-Centret 24. februar

Kom og mød Gitte Kielberg kl. 19.30, som vil

fortælle om en gruppe, der rejser med hestevogn.

Gruppen består blandt andet af teaterforestilling

med optrædende heste, danseteater, en trup med

musik og ildshow, musik og dans med en polsk

gruppe, samt gadeteater fra Frankrig.

Samme aften kommer dyrlæge Torben Knage

Rasmussen og fortæller om, hvordan vi holder

hestene sunde og undgår problemer i hestestalden.

Indendørsstævne på Revsø Rideskole 7. marts

Dressur kl. 10 og forhindringskørsel/maraton kl.

ca. 13. Tilmelding senest 26. februar til Kjeld

Kryger, tlf. 7455 2604.

50 Køresporten 1·2010

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej 51,

Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455 2604,

mobil 6174 0407, mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

Repræsentantskabsmøde 18. november

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde, hvor

bestyrelsen, repræsentantskab og køre/pløjeudvalg/brugskørselsudvalg

deltog. Der blev drøftet,

hvilke aktiviteter, der skal være i 2010. Ann Rysgaard

fremlagde forskellige forslag til klubjakker,

som udvalget skulle tage stilling til.

Brugskørselstræning 24. januar

Når dette læses, har der været afholdt brugskørselstræning

på Landlyst Ridecenter.

Køb/Salg/Bytte-dag 10. april

Dagen holdes sammen med Trekantens Køre Selskab

på Revsø Rideskole, Revsø Markvej 2, 6560

Sommersted. Mød op med de ting, du gerne vil

bytte eller sælge, eller måske ønsker du at købe.

Vi starter kl. 11, og cafeteriaet er åbent. Kom og

få en god handel.

Klubstævne på Revsø Rideskole 18. april

Dressur, lille maraton og forhindringskørsel. Tilmelding

senest 9. april til Kjeld Kryger, tlf. 7455

2604.


Generalforsamling 2. november

Thy Køre Selskab

www.thykoereselskab.dk

Formand: Bjarne Kær

Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs

tlf. 9799 3305, 4037 2156

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt på

Snedsted Kro med 36 fremmødte.

Beretningen blev aflagt af formanden Bjarne

Kær, og han rundede mange forskellige ting. Der

var tilkørsel af heste i Sjørring - 7 stk. En dejlig

hyggeaften med Jørn Laursen, der fortalte om sit

virke med Tarok mm., meget interessant. Der var

42 tilhørere, og de fik en rigtig god aften ud af det

med en veloplagt Jørn. Forårsturen var tilrettelagt

af Per og Rita. En rigtig dejlig tur og fin beværtning.

ThKS var også repræsenteret ved dyrskuet i

Thisted med Pia og Erik som vognstyrere.

Seletøjssyning hos Poul og Magna. Mange hyggelige

aftener med megen snak.

Bustur til Jens Høgh, Foulum og Stald H. Forårsdag

i marken hos Torben Lûtzhøft. 26. april

opstart på Skinnerupbanen med 5 spand og 25

deltagere. Mini-kørestævne i Skinnerup desværre

aflyst

17.-19. juli 2-dagestur fra Dolle i Frøstrup med

Bjarne og Peter som tovholdere. Igen fin tilslutning

og masser af vand fra oven, men en stor succes

alligevel. Lokal cup/toppekørsel med ni ekvipager.

Løvfaldsturen 20. september havde fin tilslutning

med 12 vogne, 18 islænderryttere og ca.

80 deltagere. Calle berettede angående pløjning.

Januar: Kærsgaard, hvor Calle deltog i pløjemøde.

April: Forårsdag i marken med 12 spand. Juni:

Brugskørsel hos Torben med 8 deltagere og besøg

fra MKS. August: også brugskørsel. 8. august plø-

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

jetræning hos Arne Studsgaard, der også lægger

jord til i år. 26. september pløjestævne på Søgaard

Mark med deltagere fra MKS, ThKS og ØKS. 11

pløjere, desværre skete der et uheld, så to pløjere

måtte udgå. Fem hestevogne kørte med tilskuere.

Ulbjerg Traktormuseum, pløjestævne, der deltog

2 fra ThKS. 17. oktober var fire deltagere med

til DM/NM i hestepløjning på Gl. Estrup, mange

ThKS medlemmer kom, så på og heppede. Ved

DM blev Calle nr. 5 og Erik nr. 10. Calle 2`er til

NM. Bjarne kom til igen og rettede en stor tak til

alle, som gennem året har hjulpet med at få de forskellige

arrangementer til at fungere. Til sidst takkede

Bjarne bestyrelsen for godt samarbejde. Han

konstaterede, at vores medlemstal ligger rimeligt

konstant på 65–70 medlemmer. Beretningen blev

vedtaget. Regnskabet blev fremlagt og viste et lille

overskud. Regnskabet godkendt. Kontingentsatsen

blev foreslået hævet med 90,00 og vedtaget, men

der var dog en del debat. Til bestyrelsen blev Lise

Hove og Ejvind Engelbrecht nyvalgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Bjarne Kær (formand), Peter Larsen (næstformand),

Lise Hove (kasserer), Ejvind Engelbrecht

(sekretær), Leif Christensen (menig) Revisorer

Knud Hove og John Christensen (nyvalgt) suppleant

Torben Lützhøft

Vore to vandrepokaler gik denne gang til Torben

Lützhøft, kørsel og Lise og Knud, ærespokal.

Under eventuelt var der virkelig god debat, hvor

mange gode ting blev diskuteret.

Køresporten 1·2010

51


Bustur 27. marts

Turen går til de nyrenoverede kongelige stalde,

hvor Jørgen Konge vil guide os rundt og fortælle

om stedet. Derudover besøg hos Henrik Køier

Andersen og Sjællandske Sportskuske, som er nye

i Dansk Køre Forbund. Her er et stort udvalg af

nye og gamle vogne samt alt til hest og kusk, og

der er mulighed for shopping.

Vi satser på yderligere et besøg, som dog ikke

helt er planlagt endnu. Det oplyses ved tilmelding.

Tjek foreningens hjemmeside www.thykoereselskab.dk.

Afgang Vildsund kl. 4.00. Afgang Thisted kl.

4.15. Afgang Fjerritslev kl. 4.45. Husk mad til

turen. Aftensmad regner vi med at indtage på

Fjeldsted Skov Kro. Pris for turen eksklusive

aftensmad 400,- kr.

Tilkørsel af heste

52 Køresporten 1·2010

Peter Larsen

Vi vil gerne hjælpe med tilkørsel af heste. Det

foregår på Sjørring Rideskole, første gang den 27.

marts, dernæst efter behov. Pris 125-150 kr. pr.

gang. Vi ser os nødsaget til at sætte loft ved otte

heste, da vi ikke kan overkomme mere. Hjælpere

modtages med tak. Tilmelding senest 20. marts

til Peter, tlf. 9799 3570 eller 2014 3570. Man skal

have deltaget i optakten som omtalt i aktivitetsplanen.

Hvad nu

Peter

Forårsdag i marken 3. april

Vi gentager succesen fra sidste år, og det foregår

igen hos Ruth og Torben Lützhøft, Ginnerupvej

15, 7760 Hurup Thy, tlf. 9795 9159. Vi starter kl.

9,00 med rundstykker og kaffe, derefter går vi i

marken indtil middag, hvor vi spiser vor medbragte

madpakke. Så skal vi i marken igen.

Det står dig helt frit for, hvad du vil. Der er

mulighed for at pløje, harve eller køre tur med

vogn, en rigtig god chance for at lære hestene at

trække. Kom og vær med - med eller uden heste.

Mangler du redskaber, så kan de lånes. Naboforeninger

er meget velkomne. Tilmelding senest 28.

marts til Torben, tlf. 9795 9159 eller Calle, tlf.

9792 3048.

Opstart på Skinnerupbanen 25. april

Calle

Vi starter med rundstykker og kaffe kl. 10.00 mod

mindre betaling til dækning af udgifter hertil.

Mens vi drikker kaffe, så vil vi snakke om sæsonens

aktiviteter, derfor mød op og kom med gode

ideer, som vil blive modtaget med tak. Tilmelding

nødvendig, hvis man ønsker kaffe og rundstykker.

Tilmelding til opstart Bjarne, tlf. 9799 3305 senest

18. april. Første køreaften er den 3. maj kl. 19.00.

Der er ingen tilmelding, man kan bare møde op.

Nye kuske er meget velkomne.

Nyt medlem

Vi byder velkommen til Knud Larsen, Brovst.

Bjarne


Godt Nytår

Trekantens Køre Selskab

www.trekantenskoereselskab.dk

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej 2, 6621 Gesten,

tlf. 2536 5742, nspetersen@jubii.dk

Så er det tid at tage fat på 2010, og programmet er

ikke blevet mindre, så glæd jer til alle oplevelser

sammen med andre kørefolk.

Julehygge 13. december

Vi havde, som sædvanlig, en god eftermiddag med

julehygge, bankospil og en masse hestesnak. Det

er efterhånden blevet en tradition, at nye bestyrelsesmedlemmer

tager godt for sig af gevinsterne. I

år var ingen undtagelse, idet Finn tog en god del

af alle gevinsterne. Det må koste ham lidt arbejde

i 2010, men det er vi sikker på, han også er klar

til.

Medlemsmøde hos Trekantens Dyrlæger

Mandag den 25. januar var det tid for medlemsmøde

på Dyreklinikken i Fredericia. Judith Kofo-

Siden sidst

Sekretær: Hanne Hedegaard

Københovedvej 51 A, 6630 Rødding

tlf. 4015 8309, mail@barsoes-britter.dk

ed havde været så venlig at invitere til rundvisning

på deres nye smådyrsklinik med efterfølgende

kaffe og foredrag.

Vi var 24 deltagere til mødet, så det var rigtig

flot fremmøde på en dag, hvor frosten bed i kinderne,

og det danske håndboldlandshold spillede

kamp.

Vi blev først vist rundt på den helt nye og meget

moderne klinik. Der var rigtig meget nyt udstyr,

og det var tydeligt, at der var tænkt på detaljerne

alle steder. Der er også en kæmpe butik, med alt

hvad hjertet begærer til hund, kat, marsvin og

fugle. Om det så var flettet hø til marsvinet, så

manglede det heller ikke. Trekantens Dyrlæger

varetager også behandling af større dyr, men uden

klinikfaciliteter til dem.

Efter rundvisning fortalte Judith lidt om de nye

registreringsregler for heste. Der vil nok blive en

del debat omkring disse regler, når ”familien Danmark”

finder ud af, hvad det betyder. Der er rigtig

mange regler, som nu skal overholdes. Blandt

Judith Kofoed viser digitale røntgenbilleder. Foto: Jan Hedegaard.

Køresporten 1·2010

53


Den store butik hos Trekantens Dyrlæger fører alt til hund, kat, marsvin og fugl. Selv flettet hø til marsvinet var på hylden.

Der var 24 deltagere til medlemsmødet hos Trekantens Dyrlæger. Fotos: Jan Hedegaard

54 Køresporten 1·2010


andet skal salg af heste registreres, hvilket naturligvis

skal koste penge (det bliver sjovt til Vorbasse

marked næste år, der skal godt nok skrives

noget papir) og bare det at få alle heste, der står

rundt om i Danmark ført med grønne pas (hvis

de ikke har klar oprindelse) må siges at være en

opgave, der godt kan tage lidt tid. For alle os, der

færdes i køre- og ridekredse, skal der nok blive

orden i papirerne, men jeg har svært ved at overskue,

hvornår vi får fat i ”Pedersen”, som har et

par små shetlændere gående til hygge for børnebørnene.

Jeg tvivler på, de overhovedet har hørt

Indendørsstævne 14. marts

Der vil igen i 2010 blive afholdt et indendørs

stævne, og det bliver på Vejle Ridecenter. Der

køres som sædvanligt dressur efterfulgt af kombineret

maraton- og forhindringskørsel. Pris 200,-

kr. Tilmelding til Hanne Hedegaard, tlf. 4015 8309

eller mail@barsoes-britter.dk, senest 7. marts.

Køb/salg/bytte dag 10. april

Traditionen tro holder vi køb/salg/bytte dag sammen

med SKS på Revsø Rideskole. Kom og gør

en god handel.

Klubstævne 17. april

Vi afholder årets første klubstævne hos Lene og

Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621

Gesten. Programmuligheder er 3, 6A, 7A. Først

køres dressur, direkte derefter køres der forhindringskørsel

som gennemkøres 2 gange. Efter

middagspause køres der maraton, som vil være ca.

10 km. Der er indlagt tre forhindringer, som også

gennemkøres to gange. Start kl. 9.30, pris 200,- kr.

Husk selv forplejning. Tilmelding til Hanne Hedegaard,

tlf. 4015 8309 eller mail@barsoes-britter.

dk, senest 11. april.

Hvad nu

om grønne hestepas, salgspapirer og ikke mindst,

at de husker at afmelde ved død/aflivning.

Efter foredraget var der kaffe og ikke mindst

Lailas hjemmebagte mazarinkage (den fås ikke

bedre).

Alt i alt en meget spændende aften, og jeg vil

gerne benytte lejligheden til at sige tak til Judith

for en hyggelig aften.

Hjemmesiden

Husk at tjekke TKS’ hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk. Vil du have informationer

direkte, når der sker noget nyt, kan du

sende din mailadresse til mail@barsoes-britter.dk,

så vil du modtage nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Kanebjælde.

Venlig hilsen

Hanne Hedegaard

Køresporten 1·2010

55


Generalforsamling

56 Køresporten 1·2010

Vendsyssel Køreforening

www.vendsysselkoreforening.dk

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Der var fyldt op i kuskestuen til generalforsamlingen.

Pia Steffensen blev genvalgt, og der blev

valgt medlemmer til alle udvalg. Disse udvalg kan

ses på VK’s hjemmeside.

Det var første gang, der var beretninger fra de

respektive udvalg, og disse beretninger vidnede

om stor entusiasme hos VK’s medlemmer.

Referat fra generalforsamlingen og oversigt over

bestyrelse og udvalgsmedlemmer kan ses på hjemmesiden.

Årets hjælper blev kåret, og i år gik titlen

til Bjørn Poulsen.

Julefrokost

Som vanligt var kuskestuen fyldt op med festlige

mennesker, der igen i år nød den hjemmelavede mad,

Bjørns hjemmelavede stegte sild, Aase og Ritas grønkål

med tilbehør, Kajas ris a la mande (Eller var det

mon hendes mors) og Birthes dejlige småkager. En

stor tak til alle de, der gjorde, at vi andre kunne nyde

aftenen, hvor der traditionen tro også blev holdt pakkespil,

der gav en anelse festlig uro bordene imellem.

En hyggelig aften i godt selskab.

Vinteraktive nordjyder

VK afsluttede kort før jul det første kursus for

kuske, nybegyndere og lidt øvede. De første

gange blev der kørt fra jorden, så deltagerne fik

en fornemmelse af, hvad det vil sige at styre en

hest ved hjælp af tømmerne. Der blev gået både

i volter og slangegang og rykket. Ikke alle heste

var lige villige til det sidste, men alle fik det lært.

Så kom turen til forspændingen, hvor deltagerne

kunne benytte sig af egne vogne, eller låne af VK’s

nyindkøbte træningsvogne. Også den del af kurset

foregik, som første del, under kyndig vejledning

af forskellige undervisere, hvor bl.a. Ove Larsen

var fast på holdet.

Siden sidst

Sekretær: Mette Nørgaard

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup

tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Det har været en fantastisk succes med stor tilslutning.

Næsten alle størrelse heste har været

repræsenteret. Der blev afholdt prøve, med Poul

Erik Pedersen som dommer, og alle gennemførte

på bedste vis.

Den sidste kursusdag blev en hyggedag med en

tur i det flotte hvide snelandskab i området omkring

Holtegaard, hvor der blev kørt både 1- og 4- spand.

Det næste kursus er startet op i januar og bliver

forhåbentlig lige så stor en succes.

Årets Hjælper

Årets hjælper i VK blev i år Bjørn Poulsen. Dette

skyldes bl.a., at Bjørn igennem mange år har lagt

utrolig meget tid og mange kræfter i arbejdet med

bl.a. at afholde stævner af alle slags. Han er kendt

for, at det han har med at gøre er i orden, han er

altid velforberedt og har det gyldne overblik,

hvilket var meget tydeligt under DM i 2008. Han

besidder en meget stor viden om næsten alt indenfor

køresporten, og er altid klar med hjælp og svar

på spørgsmål. Et stort tillykke til Bjørn med den

velfortjente titel.

Årets Foto

Årets foto blev i år taget af Camilla Andersen, et

rigtig godt billede af to erfarne medlemmer, fanget

i det rette øjeblik.

"Årets foto" af Aage og Åge er taget af Camilla Andersen.


Træningssamling i brugskørsel 21. marts

Så er der forhåbentlig igen vejr til at komme ud

med hestene, og VK indleder med en træningssamling

i brugskørsel. Så har du lyst til at prøve

at køre brugskørsel med din hest, skal du melde

dig til hos Mette, tlf. 2094 0057 eller mail mettenorgaard@hotmail.com,

senest 7. marts.

Juniordag 2. april

Kl. 10-16 er det igen tid for en sjov dag med

hestene. Børn, unge og barnlige sjæle er velkomne

til en dag, hvor alle kan prøve, hvordan det

er selv at sidde med tømmerne i hånden. Indtil

nu har juniordagene været utrolig godt besøgt, så

skriv eller ring til Mette, tlf. 2094 0057 eller mail

mettenorgaard@hotmail.com, så vi er sikre på at

have heste og vogne nok.

Hvad nu

Træningssamling 10. april

Nyt! VK vil afholde en træningssamling. Frivillige

opsætter baner og rute kl. 9 til kl. 12. Fra kl.

13 vil man kunne deltage i træningssamlingen.

Det er et nyt tiltag, hvor alle kan tilmelde sig en

eller flere af de tre discipliner på de opstillede

baner: Dressur bedømt af erfaren konkurrencekusk,

toppekørsel med tidtagning, maratonforhindringskørsel

med tidtagning og mulighed for

at få en erfaren kusk med som hjælper. Tilmeldingsblanket

og mere info vil kunne findes på

VK’s hjemmeside. Banerne er åbne for alle.

Klubstævne 11. april

Der vil som noget nyt være en begynderklasse

for tunge heste. Der bliver fire klasser: Debutantklasse,

debutantklasse med tunge heste, øvede og

VK's formand overrækker blomster til "Årets Hjælper" Bjørn Poulsen (th). Foto: Mette Nørgaard

Køresporten 1·2010

57


utinerede. Debutanter kan få hjælp af rutineret

kusk. Alle ekvipager kører i samme forspænding.

Første start i dressur kl. 9.30 efterfulgt af toppekørsel

og afsluttende med maratonkørsel, første

start ca. kl. 11, hvor tre forhindringer kan køres

to gange.

Kl. 7.45 Åbner sekretariatet og cafeteriaet.

Kl. 8.00 Velkomst og briefing af dommere og

kuske

Kl. 9.00 Velkomst og briefing af hjælpere.

Tilmeldingsskema og propositioner kan findes på

VK’s hjemmeside.

Pløjedag 17. april

58 Køresporten 1·2010

Anne Grethe Nørgaard

formand for VK’s Køreudvalg

Igen i år åbner Birthe og Aage Thomsen deres

hjem til pløjedagen. Meld dig til senest 3. april

hos Mette, tlf. 2094 0057 eller mail mettenorgaard@hotmail.com.

Velkommen til nye medlemmer

Cheanne Eriksen, Hjørring, Poul Erik Nielsen,

Sæby, Jørgen Kristensen, Klarup, Elisabeth V.

Stetkær, Vodskov, Olav Bering Madsen, Frederikshavn.

Vinteraktive nordjyder

VK har i vinteren 2009 og 2010 afprøvet et nyt

kursusforløb på 12 gange med det formål, at der

kan opnås viden og øvelse i at køre med hest/

pony på et helt grundlæggende niveau. Efter kurset

vil deltageren kunne spænde for og køre med

egen hest/pony. Deltageren vil have en viden om

ekvipagen og kørsel, således at det fremadrettet

kan ske under hensyn til hestens velfærd og ekvipagens

sikkerhed.

Vi har kaldt dette for kuskemærke I, idet vi har

en vision om, at der måske engang kunne samarbejdes

med Dansk Rideforbunds ridemærkeprøver,

så der findes et basiskursus for alle (uden

eller med meget ringe kendskab til heste og

omgang med heste). Fra dette grundmodul kunne

deltagere så vælge to retninger, enten ridemærke

eller kuskemærke.

Nu skal vi ikke tage hele æren for dette. For et

par år siden havde TKS kurser i kørsel med hest

og vogn. I et par år havde Ole Hartmann fra VK

også taget initiativ til at undervise nybegyndere

hjemme. Alt i alt har vi bare ladet os inspirere

af andre ildsjæle koblet sammen med det, vi har

oplevet kunne have været ideelt, da vi startede,

men også hvad vores medlemmer havde af ideer

og ønsker. Dette har vi sammensat og beskrevet i

et program.

Hvis vi skal sætte fokus på hvad konceptet er for

dette kursus, så kan det fremhæves:

• Et intensivt kursusforløb

• Kursister kan leje kørevant hest og vogn til

undervisningen

• VK har investeret i to vogne, som kan lejes. Det

gør det overskueligt at deltage

• Der er minimum en gennemgående underviser

på kurset, så der kan tages individuelle hensyn

• Hver instruktør har to kursister i de 2 timer, der

undervises. Hver kursist får ”eneundervisning”,

mens den anden lærer ved at lytte og følge med

• Alle kursister prøver forskellige instruktører; så

der vil være størst mulig sandsynlighed for at

kursisten får en forklaring, som netop kan forstås

• Kursister med lejet hest kan prøve forskellige

heste, hvilket også skærper tillæringen

• Alle kursister, der består begge prøver modtager

et diplom.

Netop disse elementer var det, som kursisterne

gav tilbagemelding på var godt.

Undervisningen er en kombination af teori og

praktiske øvelser. Teorien vil omhandle hestens

natur, opbygning og velfærd. Kommunikation

mellem kusk og hest. Der vil være teori og

demonstration af seletøj og vogne. Øvelserne vil

bestå af opseling og afseling af heste/pony, kørsel

fra jorden, forspændning/fraspændning for

vogn, sikkerhedstjek, kørsel med hest og vogn

herunder kunne køre hest/pony korrekt stillet

i forskellige øvelser og kan køre i overgangene

parade, skridt og trav.


Kurset indeholder to praktiske prøver, som skal

bestås: Halvvejs med kørsel fra jorden i forskellige

øvelser, som tager udgangspunkt i brugskørslens

forhindringer. Kurset afsluttes med kørsel af

program 3, hvor der er frit valg med hensyn til

enhåndsøvelserne, og at instruktør/hjælper må

tale med kusken undervejs for at hjælpe denne

med programmet. En lokal rutineret konkurrencekusk

er dommer. Efterfølgende bliver kritikkerne

uddybet.

På det første kursusforløb var 10 tilmeldt, heraf

gennemførte de otte midtvejsprøven, mens syv

gennemførte hele kurset og modtog et diplom.

Det var en fornøjelse at se de store fremskridt,

som alle deltagerne havde, det store engagement

fra alle såvel kursister som instruktører. Flere og

flere trænede hjemme for at få endnu mere ud af

kurset. VK fik nye medlemmer, og flere vil deltage

i klubstævner og træningssamlinger. Der

deltog tre med henholdsvis Belgier og Tinkerhest.

Det har nu betydet, at den næstkommende

træningssamling og klubstævne 11. april har en

begynderklasse for ”de tunge heste”. Det betyder

også, at VK har fået flere hjælpere til stævnerne.

17. januar starter syv nye kursister.

Men uden en stor flok af frivillige instruktører

og dommere, så ville et sådant tiltag ikke kunne

igangsættes. Stor tak til Hans, Ove, Rita, Mette,

Åge, Jens Peter, Allan, Richard, Poul Erik og Per

(for lån af vogn).

Anne Grethe

Grundlæggende forkursus

i kørsel med hest og vogn

Forkursus til kuskemærke 1:

Går du med en kuskedrøm i maven og har brug

for at få hjælp, til at få din hest skolet til at gå for

vogn, er det dette kursus, du skal på!

Kurset starter nu til marts og er en kombination

af teori om bl.a. seletøj, færdselsregler, førstehjælp,

og praktiske øvelser med sin hest, om

hvordan vi forbereder den til at gå for vogn.

Øvelsen vil være i en hal, hvis vejret ikke er til

Fra kuskekurset. Kristina Larsen med sin Shetlænder. Foto: Mette Nørgaard

Køresporten 1·2010

59


udendørs brug. Kurset skulle gerne ende med, at

du får en hest, som vil gå for vogn. (Herefter skal

du så til at lære, hvordan man kører en hestevogn).

Det er en forudsætning, når vi arbejder med

hesten, at du har seletøj og mindst én hjælper

med, som også skal hjælpe, når I skal øve derhjemme.

Når vi vurderer, at din hest er klar til at

blive spændt for vogn, stiller VK vogne til rådighed.

Kurset løber over 12 søndage, som kan ændres,

hvis der er stemning for det på holdet. Programmet

er ikke fastlagt, da det tilpasses efter de

enkelte deltagere.

Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig, kan

du kontakte Klaus Johansen, tlf. 4068 3568 eller

Flemming E. Nielsen, tlf. 4044 7843. Her vil

man også kunne få prisen oplyst.

Tur i Hammer Bakker 8. maj

60 Køresporten 1·2010

VK’s Breddeudvalg

Hammer Bakker og Vendsyssel Køreforening

har lavet aftale om, at VK kan arrangere orienteringskørsel

i skoven hvert år, mod at vi kører en

tur med lodsejerne hvert andet år. Der vil være

brug for en del hestevogne, da vi skal køre med

ca. 100 lodsejere. Venligst tilmeld dig med oplysning

om, hvor mange du kan have med. Hammer

Bakker yder tilskud til dem, som kører med

lodsejere, til de omkostninger de har til benzin

og trailerleje. Kom og oplev Hammer Bakkers

enestående natur på en rigtig forårsdag 8. maj.

Tilmelding til Flemming, tlf. 4044 7843 eller på

flemmingtversted@gmail.com.

Kræftens Bekæmpelse

VK’s Breddeudvalg

VK er i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse,

i gang med at arrangere en dag, hvor vi kommer

med hestevogne til kaperkørsel og hvor alle

de penge, vi kører ind, skal så gå til Kræftens

Bekæmpelse i den afdeling, som står for arrangementet.

Jeg vil gerne have, at alle som har lyst

til at være med til at køre penge ind, kontakter

mig, så jeg har en kuskeliste, som jeg kan kontakte,

når jeg ved, hvilke dage det bliver.

Alle vogne kan bruges nye som gamle, store

som små. Ekvipagen skal bare være forsvarlig at

bruge. Tilmelding til Flemming, tlf. 4044 7843

eller på flemmingtversted@gmail.com.

VKs Breddeudvalg

Anne Grethe og Hans kører tur i det hvide landskab som afslutning på kuskekurset. Foto: Aase Bak.


Bestyrelse

Vestjydsk Køre Selskab

www.vestjyskkoreselskab.dk

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

sportspony@live.dk

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding,

6900 Skjern, tlf. 9736 2295, mail

sportspony@live.dk.

Næstformand: Charles Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, mail stald-bormose@privat.dk.

Kasserer: Ole Jørgensen, Vivaldisvej 1, 7400 Herning,

tlf 9712 3360, mail boj@mail.dk.

Medlem: Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9,

6920 Videbæk, tlf. 9717 3535, mail lillebyfjordhest@tv.dk.

Medlem: Aage Jensen, Holmgårdvej 5, Finderup,

6900 Skjern, tlf. 9736 1666, mail aagej@hotmail.

com.

1. suppleant: Niels Jørgen Jensen, Sønderbykærvej

1, Stauning, 6900 Skjern, tlf. 9736 9290, mail

s.kviesgaard@mail.dk.

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

2. suppleant: Poul Erik Fløe, Platanvej 5, 7441

Bording, tlf. 8686 2172, mail nauja.hoegh@

nhregnskab.dk.

Sekretær uden for bestyrelsen: Susanne Madsen,

Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564,

mail stald-bormose@privat.dk.

Generalforsamling 12. november

Den årlige generalforsamling i VKS blev igen

afholdt på Højgårdsskolen i Lind, og 31 medlemmer

var mødt op. Børge Jensen fra Vind var

dirigent. Formanden kunne berette, at der i det

forgangne år var blevet afviklet 27 af de i alt 30

arrangementer, som var programsat med større

eller mindre tilslutning.. Nogle arrangementer

er større tilløbsstykker end andre f.eks. staldvandring,

løvsprings- og løvfaldstur. Der har hen over

året været holdt adskillige køretræningsaftener

Julebankko i december. Foto: Susanne Madsen.

Køresporten 1·2010

61


under kyndig ledelse af Niels Jørgen Jensen, og

VKS har i samarbejde med MKS afviklet en af

runderne i Top Cup og VKS står selv for Top Cup

finalen næste år.

Hjemmesiden fungerer optimalt.

Formanden takkede værterne til arrangementerne

gennem året. Han takkede også Orla Kviesgård,

der har siddet i bestyrelsen i mange år, men

som nu har valgt at stoppe. Der var ligeledes en

stor tak til vores revisor gennem mange år Erik

Baden, som også har valgt at stoppe. Nyvalgt til

disse poster blev henholdsvis Poul Erik Fløe som

2. suppleant til bestyrelsen og Pia Jensen som

revisor. Endvidere takkede formanden den øvrige

bestyrelse for samarbejdet gennem året.

Regnskabet blev gennemgået, og både formandens

beretning og regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Køretræning 16. februar

Der afholdes køretræning for nybegyndere, øvede

samt juniorer hos Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej

2, 6900 Skjern fra kl. 18.00, og der trænes hver

14. dag frem til og med 16. marts. Tilmelding

senest 2 dage før til Niels Jørgen Jensen, tlf. 4052

0950.

Brugskørselstræningsstævne 20. februar

Der afholdes brugskørselstræningsstævne hos

Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, 6900 Skjern

kl. 10.00. Dagen starter med et morgentraktement

til en pris af 25 kr./person. Tilmelding senest 17.

februar til Niels Jørn Munkholm, tlf. 2173 5274.

Dressurtræning på lillebyvej 9, start 1. april

Fra 1. april og sommeren ud har vort bestyrelsesmedlem

Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9,

Videbæk fået en stationær dressurbane bygget op,

som må benyttes efter aftale for 25 kr. pr. gang.

Ring selv og få en aftale med Niels Jørn om dette,

tlf. 2173 5274.

62 Køresporten 1·2010

Hvad nu

Julebanko 3. december

Årets sidste arrangement var det traditionelle julebanko.

Desværre var kun 27 deltagere mødt op. Vi

kan kun håbe, det var et tilfældigt uheld, for der

var i år lige så fine gevinster og lækre sponsorgaver,

som altid fra vores gavmilde sponsorer. Det

er de altid velvillige sponsorer, der gør det muligt

at afvikle sådan en gaveregn, som det amerikanske

lotteri er kendt for. Det er også herfra, vi får

et pænt overskud. Så tak for det og tænk over det,

når I skal ud og handle og støt sponsorerne igen.

En stor tak skal også lyde til de medlemmer, der

samler effekterne ind.

Derudover blev der også hygget med gløgg og

æbleskiver.

Påsketur i Borris 3. april

Vi er igen i år inviteret til påsketur i terrænet ved

Borris hos Lykke Posselt Lind, Vejlevej 101, 6880

Tarm kl. 10.00. Der vil, som start, blive et morgentraktement

til en pris af 25 kr. pr. person. Vi

kører en tur på ca. 14 km. i det naturskønne område

omkring Borrislejren. Her har vi Danmarks

største hedeareal, og den største bestand af råvildt.

En rigtig smuk tur. Tilmelding med deltagerantal

og vogne senest 24. marts på tlf. 2993 7769 af

hensyn til køretilladelser i området.

Staldvandring 10. april

Den årlige staldvandring starter denne gang hos

Peter Jørgensen, Bæktoftevej 10, Studsgård ved

Herning kl.10.00, og vi har et langt program på

4 stalde foran os. Hos Peter vil der være et morgentraktement

til en pris af 25 kr. pr. person, og

derudover skal man selv medbringe forplejning til

resten af dagen.

Peter og hans kæreste købte ejendommen på

Bæktoftevej 10 sidste år og Peter har lavet ny stald

til sine tre Geldere.


Det bliver rigtig spændende at se omgivelserne,

hans heste, vogne, seletøj mm.

Derefter kører vi ca. 500 m for at besøge Kirsten

og Frank Pedersen, som bor Bæktoftevej 12.

Parret har boet der nogle år efterhånden og har 4

brogede heste (ikke helt sikker på racen). Frank

har været medlem af VKS i mange år og har også

kørt stævner før.

Næste vært ved staldvandringen er også et

mangeårigt og kendt medlem Anni Johnsen, som

er flyttet fra Birk til Fjederholtvej 4 i Rind ved

Herning. Her har Anni heller ikke boet meget over

et år, og det bliver spændende at se de nye omgivelser

og hendes varmblodsheste.

Sluttelig kører vi ud til Lilly og Svend Aage

Lauridsen, Knudmosevej 26, Herning, og minsandten

om ikke også Svend Aage er flyttet sidste

år fra Lind og hertil. Det er et lidt mærkeligt træf.

Her skal vi slutte af med at se Svend Aages heste

bl.a. nogle nyindkøbte Tinkere og nogle Oldenborgere.

Vi skal sidst, men ikke mindst, se hans store

vognsamling. Hvis ikke før er der mulighed for at

spise sin medbragte mad her.

Det er et langt og spændende program. Ikke

mindst fordi de tre af værterne ikke har boet særlig

længe på adresserne.

Bagagerumsmarked 18. april

Vanen tro afvikles det lille hyggelige formiddags

bagagerumsmarked kl. 10.00 hos Per Pagh Christensen,

Herningvej 57, 6920 Videbæk, hvor der

er mulighed for at forskellige hesterekvisitter skifter

ejer, og at man får en god hestesnak. Medbring

evt. selv bord m.v. til dine egne salgsting. Fælles

for de markeder, der er blevet afholdt hos Per er

ikke størrelsen eller udbyttet men hyggen.

Pløjedag 24. april

Traditionen tro inviterer Leo Hald Vestergård til

pløjedag sidste lørdag i april og dette år ingen

undtagelse. Det sker på Kildevej 4 i Aulum, og

Leo er vært ved morgenkaffe kl. 9.30. Derefter

vil der henover dagen blive arbejdet i marken med

forskellige spand heste for plove, harver, såmaskiner

og tromler, kun afbrudt af en middagspause.

Tilmelding til Leo, tlf. 9747 3098 senest 21. april.

Kørt fast i snedrive. Illustreret Tidende

Køresporten 1·2010

63


Klubaften 21. oktober

64 Køresporten 1·2010

østjysk Køre Selskab

www.oeks.dk

Formand: Mia Hedegaard Hansen

Nørresnedevej 106, 8762 Flemming

tlf. 7690 0019, 6045 8569, mjhansen@vip.cybercity.dk

Vi havde en god klubaften i lokalerne hos Asta

og Vagn Axel. Aftenen bød på flere emner, men

det overordnede var sikkerhed i den daglige kørsel.

Erik Mortensen ruskede godt op i os alle og

mindede om at lægge vore dårlige vaner på hylden.

Det er jo ikke legetøj, hvilket Erik viste ved

hjælp af nogle klip, han havde hentet frem fra

nettet. Herefter var der kaffe og snak omkring en

teatertrupstur ned gennem Øst- og Sønderjylland

samt dette års hovedbestyrelsesmøde. Alt i alt en

rigtig god og hyggelig aften. Vi siger tak til Asta

og Vagn Axel, Erik Mortensen og ikke mindst

Lassemor for dejlig kage.

Årets sidste træning 1. november

Vi havde en dejlig dag hos Ruth og Finn Sandkvist.

Vejret var med os, om end det var lidt koldt

for næserne. Der var rigtig mange forbi på Låddenhøj

denne dag, både for at komme ud og få en

køretur, se på glas og kunsthåndværk, men også

for at se konkurrencen om eftermiddagen.

Hans og Ernst med flere havde lavet nogle

rigtig gode forhindringer og en flot rute et stort

arbejde, som de altid udfører til ug. Tak. Der var

flere nye kuske på startlisten, og det var en rigtig

god og lærerig dag for alle. Tak til Ruth og Finn,

dommer, sekretariat, banebyggere, og alle øvrige

hjælpere.

Generalforsamlingen 18. november

Ca. 40 var fremmødt på Sandvad kro til denne

aften, der forløb godt.

Lasse Mathissen ønskede ikke genvalg på

grund af uddannelse, og det gav plads i bestyrelsen

til Finn Sandkvist. Derudover blev Tina og

Vagn Jensen valgt ind som suppleanter.

Siden sidst

Julestævnet

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen

Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899,

6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

På trods af, at vintervejret i dagene forud for

julestævnet gav visse vanskeligheder med at få

plads til de mange trailere med heste og vogne

omkring Vestbirk Rideklub, blev det et rigtig

godt stævne med 22 deltagere fra både ØKS

og mange af naboselskaberne, som dystede om

retten til at bære Den Gyldne Nissehue i 2010.

Stævnet var tilrettelagt med to udendørs travdistancer,

1 skridtdistance og 2x2 indendørs forhindringer.

Om formiddagen kørte ekvipagens

sædvanlige kusk og ved anden gennemkørsel

om eftermiddagen skulle groom og kusk byttet

plads. Vinderen af stævnet var den, der fik placering

nr. 12. Der var præmie til bedste udklædte/pyntede

ekvipage, og mange havde virkelig

brugt fantasien. Vinderne for bedste udklædning

blev delt mellem Kersti Jessen og Svend

Jakobsen. Hurtigste groom var Niels Schelde.

Langsomste kusk var Erik Poulsen, men her var

konkurrencen også hård for to store frisere med

turvogn efter. Vinderen af Den Gyldne Nissehue

og retten til at bære samme var Finn Sandkvist.

og sidegevinsterne gik til Karina Bloch Pedersen

og John Madsen. Banebyggerne havde lavet en

god bane og sammen med dommere, sekretær og

mange andre hjælpere var de med til at skabe et

godt stævne. Sponsorer til stævnet var Farmland

Horsens, SP foder, Østbirk Land og fritid, Svinbæk,

Dansk ventilationsteknik, Peugeot Horsens,

R og J maskinstation, Østbirk, Henrik Høper,

Hammelev.

Godt Nytår

Som vore opmærksomme medlemmer har opdaget,

så er der i år ikke kommet en aktivitetsliste

med rundt med opkrævningerne. Det skyldes,

at der er en aktivitetskalender i dette blad, samt

at vi fremover vil bruge vores hjemmeside til


informationer. I den forbindelse skal jeg gøre

opmærksom på, at vi med jævne mellemrum

sender en nyhedsmail ud. Får du ikke den mail

Indendørs stævne i Vestbirk 21. februar

Vi har stævne på Vestbirk ridecenter. Vi starter kl.

9.00 med dressur og ca. kl. 13.00 med maraton.

Alle er velkommen til at kigge på, og cafeteriet vil

være åben.

Medlemsmøde 27. februar

Vi skal på staldvandring i Vestjylland. Turen bliver

nok særligt interessant for nye og unge kuske,

men alle er velkommen. Dog skal man tilmelde

sig, så vi kan forsøge at arrangere noget samkørsel.

Hvad nu

så få opdateret din e-mail adresse hos vores medlemsansvarlige.

Se på hjemmesiden hvordan.

Kl. 12.30 ankomst i egne biler til "Stald Bloch"

V. Marupvej 8, 6900 Skjern, Kl. 13.00 Rundvisning.

Poul træner sammen med tre døtre dagligt

med deres ponyer. Der er køreponyer i alle størrelser,

som bliver brugt i konkurrencer og til avl.

Kl. 14.15 ankomst til Bjarne fra Net-op's private

stald, Prindalsvej 15, 6920 Videbæk, hvor han

har friesere, som han bl.a. bruger til bryllupskørsel.

Kl. 15.15 ankomst til Net-op-as, Brogårdsvej

10, 6920 Videbæk, hvor Bjarne forhandler alt til

hestevognskørsel, lige fra vogne og seler til kegler,

køretæpper og handsker. Kl. ca. 16.30 Tak for i

dag. Tilmelding til Finn Sandkvist e-mail loddenhoj@mail.dk

eller mobil 6136 6679.

langfredagstur 2. april

Traditionen tro satser vi på godt vejr for at få rørt

vore heste, hvad enten du er kørende, ridende eller

trækkende med hest. Turen er ikke længere, end

at alle kan være med, selv om det er først på året

og konditionen ikke er i top endnu. Vi starter med

en kop kaffe og et rundstykke kl. 10.00, hvorefter

vi seler og sadler op. Efter turen kan vi spise den

medbragte madpakke, enten i haven eller inde efter

vejret

Hilsen

Inga og Jens Carl Grouleff

Sundbyvej 11 Sundby 8560 Kolind

tlf. 8639 2047

TopCup på dyrskuepladsen 11. april

Så skal vi i gang med årets TopCup. Husk at tilmelde

senest 27. marts til CB på cb7568@skylinemail.dk,

evt. tlf. 6178 1189.

Se www.topcup-vest.dk.

Køresporten 1·2010

65


Sælges. Studentervogn med aftageligt ruf.

Plads til ca. 25 personer. Brugt til fjordheste,

men passer også til store heste. Blinklys til batteri

installeret. Rum til diverse under sæderne, er

åbne ud mod siderne. Henvendelse Mette Nørgaard,

mail: mettenorgaard@hotmail.com eller tlf.

2094 0057 (bedst efter kl. 19:00).

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

66 Køresporten 1·2010

Køb-Salg-Bytte

Sælges. Tre bringeseler 110 cm, læderskagler,

Jumpe, gummihjul, bremser, passer til pony.

Slæde, slædestjært, svingler, hamler, trehammel,

firespandsstjært, enspænderstjærte sælges. Tlf.

4030 7105

Sælges To 3-årige shetlænderhopper, kørevant

i 1- og 2-spand, trafiksikker. To års Islænder vallak,

rød, blis. Et års Islænder hoppe, rød, blis sælges.

Tlf. 4013 7105.

Vogne og udstyr til 1 spand hest/pony

Komplet trænings- og konkurrenceudstyr sælges

1 stk. Spider phaeton, meget smuk og velkørende,

maroon og beige, skivebremser bag.

1 stk. Maratonvogn, grøn og forkromet, skivebremser

bag, flex-stænger, helt uden skader og skrammer.

1 stk. mørkeblå trænings- og maratonvogn, skivebremser

for og bag. Med faste ringe, så den kan bruges

til stævner.

1 stk. 4-hjulet Trap/dogcart, original vogn, der er helt

istandsat og holder stævnemålene. Den har bl.a. vundet

DM i præsentation. Meget smuk vogn i naturtræ

og med grønt betræk.

1 stk. præsentations-bringe-selet-sele med prægninger,

inkl. en helt ny kumte.

2 stk. bringe-selet-marathonseler. Den ene er inkl.

halvkumte.

1 stk. bringe-selet-sele.

Alle seler er komplette med hintertøj mm.

2 stk. nye seletøjsstativer på hjul til to seler

1 sæt "engelske" vognlygter med ovalt glas

1 sæt vognlygter med 4-kantet glas

1 stk. baglygte med rødt glas

Endvidere sælges: Gråt køretæppe, grå-blåt ternet

køretæppe mrk. "lettys design", sort skindkøretæppe,

sort groom frakke str XL, en meget fin top-hat str 61,

og en grå bowler str. 62, mrk. "Christys", begge hatte

er købt i Petitgas i København.

Billeder mailes gerne. Henvendelse til Helle,

tlf. 2181 1078, mail helle.clausen@live.dk

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,- ekskl. moms

1/2 side kr. 550,- - -

1/3 side kr. 440,- - -

1/4 side kr. 385,- - -

1/8 side kr. 220,- - -

Tilbud gives på opsætning af annoncer.


Salg af hestevogne

Alt i restaurering af vogne

Se vores store udvalg på internettet

www.1hk.dk

Svend Aage Lauridsen

Knudmosevej 26

7400 Herning

Tlf. 9712 8532/mobil 2012 8532

post@1hk.dk


KOIER

Dansk Mester Lars Dau kører i dressurvogn fra KOIER.

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Jylland Sjælland

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen

Haderslevvej 109 Slimmingevej 28-30

6760 Ribe 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0203 Tlf. 4076 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines