Hvad nu - Karetmager.dk

karetmager.dk

Hvad nu - Karetmager.dk

8. Valg til udvalg

8.1 Køreudvalg. Niels Giversen, DKS – villig til

genvalg – valgt for 3 år. VK indstiller Poul

Erik Pedersen – valgt for 3 år, der vil herefter

være 4 personer i køreudvalget.

8.2 Pløjeudvalg. Erling Larsen, MKS, villig til

genvalg – valgt for 3 år. Herluf Holst, TKS,

afgår ekstraordinært, Jens Svenningsen overrakte

ham bogen Heste i Danmark, som

blandt andre Ib Møller og Jens Svenningsen

har været medforfattere af. FKS indstiller

Niels Peder Hansen – valgt for 2 år. Calle

Jonasen, ThKS blev desuden valgt til Pløjeudvalget,

og udvalget blev samtidig udvidet

med én person.

8.3 Bladudvalg. Torsten Andersen, ønsker ikke

genvalg. Ole Jespersen, HKR, villig til genvalg,

men kun for 1 år – genvalgt. TKS indstiller

Hanne Hedegaard – valgt for 3 år.

8.4 Uddannelsesudvalg. Birthe Ærenlund Andersen

afgår ekstraordinært. Amanda Justesen,

DKS, ønsker ikke genvalg. DKS indstiller

Arnild Arp-Hansen – valgt for 3 år.

8.5 Kulturhistorisk Udvalg. Knud Isaksen, villig

til genvalg – genvalgt for 3 år.

8.6 Brugskørselsudvalget. Kaj Petersen, DKS

afgår ekstraordinært. Jens Dahl Rasmussen,

FKS, ønsker ikke genvalg. ØKS indstiller

Kirsten Donslund – valgt for 3 år.

8.7 Juniorudvalget. Ole Kristiansen, MKS villig

til genvalg – genvalgt for 3 år. Poul Bloch,

VKS, afgår ekstraordinært. DKS indstiller

Peter Kongsted – valgt for 3 år.

9. Eventuelt

Jens Svenningsen takkede Ib Møller, Poul Bloch

og Herluf Holst for deres indsats for Dansk Køre

Forbund.

26 Køresporten 1·2010

Jørgen Ahrendt-Jensen bød de nyvalgte velkomne

- derefter gjorde han reklame for DM 2010 ved at

præsentere den nye DM-plakat.

Jens Svenningsen tilbød at påtage sig en gennemgang

af Forbundets love og vedtægter, således at

en eventuel revision kan gennemføres ved næste

HB-møde.

MKS ønskede en opdatering af hjemmesidens forskellige

kontaktpersoner, hvilket vil ske efter konstituering

af de forskellige udvalg.

Afslutning af HB-møde

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden

takkede dirigenten for god ledelse af det

officielle møde.

Åbent møde/kaffe

Under indtagelse af kaffe og lagkage, var der en

god snak under det åbne møde. Fx. blev VK’s initiativ

inden for uddannelse af kuske fremhævet.

VKS orienterede om deres træning af sportskuske

og en enkelt invitation til stævne ved ØKS på 3.

juledag blev også præsenteret.

Børkop, den 14. november 2009

Underskrevet

Anette Holst Irming, sekretær

Jens Svenningsen, formand

Per Rothmann, dirigent

More magazines by this user
Similar magazines