Klubrådets vedtægt - Absalon Ungdomsklub

abs17.dk

Klubrådets vedtægt - Absalon Ungdomsklub

Medlemsmødet og klubrådets virke

1. Medlemsmøde

1. Medlemsmødet er medlemmernes mulighed for at komme med

indstillinger til institutionens daglige drift.

2. Der afholdes medlemsmøder mindst en gang årligt i marts/april

måned. Medlemsmødet i foråret vælger medlemmer til

klubrådet. Der kan efter behov indkaldes til flere

medlemsmøder.

2. Stemmeret og taleret ved årsmødet

1. Kun medlemmer af Absalon har stemmeret

2. Kun medlemmer har taleret under forhandlinger

3. Ikke-medlemmer har taleret under eventuelt, herunder

medlemmer der står på venteliste eller afventer bevilling fra

hjemkommunen.

3. Klubrådet

1. Klubrådet er medlemmernes talerør til institutionens ledelse.

2. Klubrådet indstiller til medlemsmødet, antallet medlemmer i

klubrådet.

3. Klubrådet bør bestå af mindst 8 personer.

4. Klubrådet vælges således:

Ulige år: 2+2 af hvert køn.

Lige år: 2+2 af hvert køn.

Absalon ønsker at fremme kønsfordelingen, og derfor et ønske

om lige mange af hvert køn.

5. I tilfælde af manglende kandidater efter kønskvoteringen, kan

en person af modsatte køn indtræde i klubrådet, indtil klubrådet

selv finder en anden person med rette køn.

6. Genvalg kan finde sted.

7. Kun medlemmer kan vælges til klubrådet .

4. Klubrådets medlemmer

1. Udeblivelse UDEN at informere lederen/rådet medfører en

advarsel.

2. Hvis et klubrådsmedlem forsømmer sit ansvar, kan personen

udskrives med resten af medlemmernes accept. Hvis der ikke

kan komme til enighed, må ledelsen tage den endelige

afgørelse.

3. Klubrådet kan derefter selv udpege et nyt klubrådsmedlem,

under hensyntagen til kønsfordelingen.

Junior- og ungdomsklub

for tegnsprogsbrugere.

Dato: 01.03.2010

J.nr.: 40.10.30

Ungdomsklubben Absalon.

Brohusgade 17

2200 København N

Leder Bjarne Toft

SMS: 4025 0517

bjarne@abs17.dk

www.abs17.dk

Bankforbindelse:

Nordea A/S

Reg.nr.: 2112

Konto: 8100 014 190

CVR:

70 23 49 12

Medlem af:

Danske Døves

Ungdomsforbund, DDU

De Frie Børnehaver og

Fritidsklubber, DFB

Ungdomsringen


5. Mødepligt

1. Klubrådet holder fortrinsvis møder første mandag i hver måned – efter aftale. (undt.

Juli) Lederen fastsætter dagsorden.

2. Der afholdes efter behov møder med personalet.

6. Klubrådet udpeger repræsentant til

1. Absalon´s bestyrelse (skal være en fra klubrådet)

2. DDUs klubmøder (skal være medlem DDU).

7. Arbejdsområder

1. Tæt samarbejde med personalegruppen og ledelse

2. Medindflydelse på diverse arrangementer

3. Klubrådet skal sammen med personalet og ledelsen udarbejde en

aktivitetskalender.

4. Klubrådet skal være lyttende/forhøre sig om eventuelle interesser og forslag hos

medlemmerne.

8. Faste opgaver

1. Medlemsmødet

2. Sommerfest

3. Efterårs/høstfest

4. Julefest

5. Forårsfest

9. Klubrådets opgaver under festarrangementerne

1. Indkøb til arrangementet udføres i samarbejde med arrangementets kontaktperson.

2. Planlægning og forberedelse af festerne

3. Udbredelse af information om festerne til medlemmerne.

4. Værtskab til festerne/ansvarlig for programmet

10. Klubrådets goder

1. Gratis adgang til diverse arrangementer

2. Drikkevarer gratis efter aftale, herunder ifm. møder

3. Personalejulefrokost

More magazines by this user
Similar magazines