Klubrådets vedtægt - Absalon Ungdomsklub

abs17.dk

Klubrådets vedtægt - Absalon Ungdomsklub

5. Mødepligt

1. Klubrådet holder fortrinsvis møder første mandag i hver måned – efter aftale. (undt.

Juli) Lederen fastsætter dagsorden.

2. Der afholdes efter behov møder med personalet.

6. Klubrådet udpeger repræsentant til

1. Absalon´s bestyrelse (skal være en fra klubrådet)

2. DDUs klubmøder (skal være medlem DDU).

7. Arbejdsområder

1. Tæt samarbejde med personalegruppen og ledelse

2. Medindflydelse på diverse arrangementer

3. Klubrådet skal sammen med personalet og ledelsen udarbejde en

aktivitetskalender.

4. Klubrådet skal være lyttende/forhøre sig om eventuelle interesser og forslag hos

medlemmerne.

8. Faste opgaver

1. Medlemsmødet

2. Sommerfest

3. Efterårs/høstfest

4. Julefest

5. Forårsfest

9. Klubrådets opgaver under festarrangementerne

1. Indkøb til arrangementet udføres i samarbejde med arrangementets kontaktperson.

2. Planlægning og forberedelse af festerne

3. Udbredelse af information om festerne til medlemmerne.

4. Værtskab til festerne/ansvarlig for programmet

10. Klubrådets goder

1. Gratis adgang til diverse arrangementer

2. Drikkevarer gratis efter aftale, herunder ifm. møder

3. Personalejulefrokost

More magazines by this user
Similar magazines