Kirkeblad nr. 1 2013 - Grønnevang Kirke

gronnevang.dk

Kirkeblad nr. 1 2013 - Grønnevang Kirke

Præsten skriver Kirken

Det sker i også i kirken Gudstjenester

INTERVIEW: Den daglige kamp mod det onde

Efter en lang, sej kamp med afvænning, skuffelser og nederlag er Henning Fink

Madsen i dag helt ude af sit misbrug. Han bor i en lejlighed i Østervang og arbejder

som pedelmedhjælper på Johannesskolen i Hillerød. Desuden har han sin faste

gang i Grønnevang Kirke, hvor han er meget aktiv med frivillig praktisk hjælp.

Forsager Djævelen og alle hans gerninger

Selv om Henning nu i mere end 7 år har været stoffri, mærker han tydeligt nødvendigheden

af at "forsage" det onde. "Det er noget, jeg kæmper med hver dag. Lysten

til at tage stoffer har jeg ikke, men tanken er der hele tiden." Derfor ved han også,

hvor vigtigt det er, at række ud efter og tage imod hjælp, når det bliver svært.

"Hvis jeg kommer på arbejde eller i kirken og er ked af det, så er der altid nogen, der

spørger, hvordan jeg har det. Det hjælper at få luft og få snakket om det," fortæller

han. Gennem NA - Anonyme Narkomaner - er han fast tilknyttet en anden tidligere

misbruger, som han kan ringe og tale med på alle tidspunkter af døgnet.

"Jeg ønsker ikke at komme tilbage til et liv med stoffer. Det er Djævelens værk og

roden til alt ondt. Kommer du ikke ud af det, så er det døden," advarer han.

Kirken er et fast holdepunkt

Gudstjenesterne i Grønnevang Kirke er blevet et fast holdepunkt for Henning, der

møder op søndag efter søndag for at hjælpe med at gøre klar, brygge kaffe og ringe

med klokkerne. "Der kan godt gå et stykke tid, hvor jeg ikke kommer til NA-møder,

men det er kun, fordi jeg har kirken. Det er blevet mit andet hjem. Var det ikke for

kirken og menigheden, så havde jeg ikke siddet her i dag."

Særligt gospelkoret, der øver i kirken hver mandag, har stor betydning for Henning.

Han laver kaffe og hygger om koret, og er blevet en naturlig del af fællesskabet. Når

koret er færdig med at øve inde i kirkerummet, plejer de at slutte af i en stor rundkreds

med hinanden i hænderne, hvor de synger velsignelsen sammen. Her er Henning

altid med.

"Det føles bare så godt - som en slags beskyttelse mod det onde. Så kan jeg gå

hjem i ro og fred og have det godt," siger han.

Læs Hennings historie på kirkens hjemmeside: gronnevang.dk

Påskevandring i Grønnevang Kirke

Han røg sin første pibe hash

som 17-årig. Herfra blev det en

glidebane nedad, hvor druk og

stoffer var ved at ødelægge

hans liv.

Efter 28 år som misbruger begyndte

Hennings helbred at

skrante. Lægen stillede ham

over for et afgørende valg:

"Hvis du fortsætter det her liv,

så dør du!" Han valgte livet.

kbr

I ugen op til palmesøndag bliver lokalerne i Grønnevang

Kirke omdannet til forskellige stationer, hvor

med alle sanser kan opleve de enkelte begivenheder

i påsken. Her er skoleklasser fra byens skoler

inviteret over til en påskevandring i kirken.

Onsdag den 20. marts kl. 17 vil der være en åben

rundvisning for alle interesserede. Da der kun er

plads til et begrænset antal deltagere, vil det være

nødvendigt at tilmelde sig i kirken på forhånd.

kbr

Vi forsager djævelen, alle hans gerninger og alt hans væsen.

Forsagelsen er et udtryk for, at vi som mennesker ikke hylder det onde, men vil det gode.

I Johs. 10:10 læser vi, at ”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er

kommet, for at de skal have liv og have i overflod.” og det er groft sagt, det vi forsager,

nemlig det onde, der kommer for at stjæle, slagte/dræbe og ødelægge. Vi vil i stedet ære

Ham, der er kommet for at give liv og bygge op, så vi kan have i overflod.

Men, nogle gange så gør livet ondt alligevel. Vi opdager, at det ikke er nok at forsage, vi

må også hver især bekæmpe det onde, når vi møder det i os selv og i den verden, der

møder os. Også her opdager vi, at selvom om vi går sammen, så sker der alligevel onde

ting.

Salme 22 i bibelen indledes med ordene:

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt

mig?”. Sådan kan verden nogle gange opleves.

Ensomt. Forladt af Gud og af mennesker.

Eller bare uretfærdigt; vi stiller spørgsmålet

hvorfor? Hvorfor skete dette her mod

mig og/eller mine kære?

Til det findes der flere svar, ”Der er ikke noget

så skidt, at det ikke er godt for noget”,

”Det er for, at du skal lære noget”, ”Der må

ske onde ting, så at vi ved og kender det gode”

og andre forsøg på at glatte ud eller forklare.

I bund og grund forarger de mig! Det er

da ikke at tage smerten og lidelsen seriøst,

men at undertrykke og negligere den og dem

der oplever den!

Forsagelsen

Gud selv græder over det onde. Så meget, at han selv tager del i lidelsen. Jesus udråber salme

22’s begyndelsesord fra korset. Men de er samtidig et udtryk for et håb; salmen slutter

”man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind!” – Så i klagens jamren

ligger der også en lovprisningens jublen – og i jublen ligger klagen gemt. Ham, der påske

morgen brød dødens magt og viste sig trofast – Han må svare for sig, når vi klager over det

onde. Og i bønnens frirum, kan vi få trøst og svar – og ikke bare nedladende tomheder og tam

medlidenhed. Men en medlider, der er villig til at gå gennem smerten sammen med os. Ham,

der kommer for at give liv og give i overflod.

Husk at besøge kirkens hjemmeside

www.gronnevang.dk

Følg også din kirke via Facebook-gruppen "Grønnevang kirke Hillerød Øst"

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Søndag d. 10 marts vil Grønnevang kirke og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i

kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Vi

har brug for din hjælp. Kom og vær med!

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage

fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring,

og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko.

Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Sidste år nåede vi rundt til næsten 80 % af husstandene i sognet. I år håber vi at banke på alle

døre i sognet. For at nå det, har vi brug for ca. 40 indsamlere. Både børn og voksne kan være

med.

Mere information og mulighed for tilmelding findes på kirkens hjemmeside og på opslag i kirken.

v. David Serner

Marts

1. David Serner kl. 19:30

Gospelgudstjeneste

3. Per Bohlbro kl. 10.30

10. David Serner kl. 10.30

17. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

24. Per Bohlbro kl. 10.30

28. Thyge Enevoldsen kl. 19.30

29. David Serner kl. 10.30

31. Per Bohlbro kl. 10.30

April

1. Claus Øland-Chr. kl. 10.30

7. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

14. David Serner kl. 9.00

Plusgudstjeneste kl. 11.00

21. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

26. Konfirmationer *) kl. 9.30 + 11.00

27. Konfirmationer *) kl. 9.30 + 11.00

28. Per Bohlbro kl. 10.30

Maj

5. Per Bohlbro kl. 10.30

9. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

11. Per Bohlbro *) kl. 10.00

12. David Serner kl. 10.30

19. Claus Øland-Chr. kl. 10.30

20. Fællesgudstjeneste kl. 11.00

i slotshaven

22. Thyge Enevoldsen kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

26. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

Juni

2. David Serner kl. 9.00

Per Bohlbro kl. 11.00

Gospelgudstjeneste

9. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

16. Per Bohlbro kl. 10.30

*) v. Thyge Enevoldsen og David Serner

Transport til kirken

Har du behov for at blive hentet og bragt hjem -

så giv kirketjeneren besked, tlf. 4824 0010.

Søndagsgudstjenester - ring mellem 9.00 - 9.30.

Aftenmøder - ring samme dag mellem 10.00 - 12.00

”Tid til Gud” - aftener

Bøn og stilhed begynder kl. 19.30

Mulighed for fællesspisning kl. 18.00 (tilmelding til Tove

Bohlbro på 2536 3225).

Onsdag d. 13. marts,

Onsdag d. 10. april

Onsdag d. 8. maj

More magazines by this user
Similar magazines