Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

messiaskirken.dk

Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

Tempelkilden

Af Kristian Høeg, sognepræst

Livet kan live op. Det bekender vi hver søndag i kirken,

når vi siger om Helligånden, at den “levendegør”. Ordet

blev indføjet som led i trosbekendelsen på det økume‐

niske kirkemøde i Konstantinopel i 381. Udtrykket var

ikke tomt. Der lå erfaring bagved. Helligånden kan forny

livet. Biblen er fuld af fortællinger om det. Får man

Helligåndens gave, er det “levende vand”. En kilde, som

sprudler i sjælens indre.

Profeten Ezekiel anede det i visionen om Tempelkilden.

“På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugt‐

træer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper

op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem

kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde,

og deres blade til lægedom” (Ezekiel 47).

Tempelkilden er Guds overdådige fontæne. Se bare hvil‐

ken overflod, der er i naturen! Hvilken ubekymret ødsel‐

hed af farver og former og lugte og arter. Der er

12

billeder på Helligånden i træernes susen, bølgeslagene

og de store sandstrande, vandfald og kildevæld og … ja,

du kan selv fortsætte, metaforerne står i kø for at kunne

antyde Åndens ufattelige gavmildhed. Gud er på færde

og levendegør.

Tempelkilden kan begynde at sprudle i ethvert menne‐

skes liv. Jesus påstod, det er muligt. Derfor holdt han

Bjergprædikenen. Helligånden gør jer i stand til at leve

på en måde, som er fuldkommen åbenhjertig, uforbe‐

holden og overraskende, sagde han. Elsk dine fjender,

overrask dem med din kærlighed, giv til enhver, som

beder dig, gå to mil, når du bliver bedt om at gå én, vend

den anden kind til. “Vær fuldkomne, som jeres himmel‐

ske fader er fuldkommen” (Mattæus 5‐7).

Men hvad nu, hvis jeg oplever, at det liv, der livede op –

siden gik i chok? Så står ordene fra trosbekendelsen

stadig ved magt. Helligånden “levendegør”. Om og om

igen. For Gud er der ingen grænser.

Similar magazines